zaproszenie - dolnośląskie 2 - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

kuratorium.wroclaw.pl

zaproszenie - dolnośląskie 2 - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Zaproszenie

Zapraszamy dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządu,

koordynatorów szkolnych zespołów nauczycieli edukacji

wczesnoszkolnej na konferencję

Konferencja objęta Honorowym Patronatem Kuratora Oświaty we Wrocławiu


Termin: 28.09.2010

Miejsce: Jelenia Góra

Kolegium Karkonoskie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18, Jelenia Góra

Sala konferencyjna „Rektorat”

Harmonogram konferencji:

11.00 - 11.30 Rejestracja uczestników

11.30 - 11.45 Rozpoczęcie konferencji

11.45 - 12.15 Prezentacja programów multimedialnych Young Digital Planet

12.15 - 12.45 Prezentacja projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III

szkół podstawowych – Natalia Franczak

12.45 - 14.15 Seminarium metodyczne: Jak zindywidualizować potrzeby ucznia w ramach pomocy

psychologiczno – pedagogicznej, z uwzględnieniem programu zajęć pozalekcyjnych, by wspierać realizacje

celów, wynikających z nowej podstawy programowej – Wojciech Brejnak i dr Zdzisław Lekiewicz

14.15 - 15.00 Przerwa: poczęstunek, rozmowy z przedstawicielami firm, wypełnianie wniosków. Dobre

praktyki z Moje Bambino – Indywidualizacja w nauczaniu matematyki – pokaz z wykorzystaniem pomocy

edukacyjnych – Agnieszka Skorodzień

15.00 - 15.45 Wykład: Jak zaburzenia rozwoju ruchowego wpływają na rozwój psychomotoryki dziecka.

Zaburzenia w czytaniu i pisaniu, zagrożenie dysleksją – Wojciech Brejnak

15:45-16:15 Wykład: Rozwijanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych poprzez obserwacje

i doświadczenia - Bogusława Bogucka DODN Wrocław Filia w Jeleniej Górze

16.15 - Zakończenie konferencji


Korzyści z udziału w konferencji

merytoryczna wiedza na temat wdrażania i realizacji programu „Indywidualizacja Procesu Nauczania i

wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

wykłady prowadzone przez wybitnych specjalistów

ekspercka wiedza na temat indywidualizacji potrzeb ucznia z uwzględnieniem realizacji celów nowej

podstawy programowej

zapoznanie się z produktami i pomocami wspierającymi realizację programu w szkole podstawowej

merytoryczna wiedza o wykorzystaniu pianek i kształtek rehabilitacyjnych w terapii wad postawy

małego ucznia

profesjonalne wsparcie ze strony konsultantów Moje Bambino

profesjonalny pakiet konferencyjny

zaświadczenie udziału w konferencji

Cele konferencji

zapewnienie merytorycznej informacji na temat założeń i sposobu wdrażania projektu

dostarczenie wiedzy przez wybitnych ekspertów na temat indywidualizacji procesu nauczania oraz

form i metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

zapewnienie bogatej oferty pomocy edukacyjnych i narzędzi monitująco – wspierających diagnozę

pomoc w doborze pomocy i narzędzi zgodnych z realizacją nowej podstawy programowej

REJESTRACJA

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń jest pani Bogusława Bogucka.

Zagłoszenie prosimy wysyłać na adres boguslawa.bogucka@dodn.wroclaw.pl

Więcej informacji na temat projektu uzyskają Państwo na stronie internetowej www.indywidualizacja.edu.pl

lub wysyłając zapytanie na adres indywidualizacja@mojebambino.pl

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Zapraszamy


Infolinia 0 800 800 997

www.indywidualizacja.edu.pl

More magazines by this user
Similar magazines