Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

kuratorium.wroclaw.pl

Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Zał. Nr 4

Konkurs

„Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”

16 czerwca 2010 roku w Gimnazjum Nr 34 we Wrocławiu odbyła się uroczystość

wręczenia certyfikatów „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”.

CERTYFIKAT

SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO

w roku szkolnym 2009 /2010

UZYSKAŁY:

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Szkoła

Szkoła Podstawowa w Serbach

Szkoła Podstawowa w Raszówce

Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bolesławcu

Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie

Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28 im.

Jana Pawła II w Wałbrzychu

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im.

Mikołaja Kopernika w Strzegomiu

Szkoła Podstawowa im. Ludwiki

Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana

Pawła II w Kostrzy

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II

w Oławie

Szkoła Podstawowa w Niechlowie

Dyrektor

dyr. Agnieszka Rajchel

dyr. Lucyna Szudrowicz

dyr. Marek Groffik

dyr. Barbara Dąbrowska

- Bugaj

dyr. Danuta Wantuła

dyr. Bożena Kowal

dyr.Urszula

Karnasiewicz

dyr. Elżbieta Smyk

dyr. Krystyna Kwaśnik

dyr. Halina Wydmuch

dyr. Jerzy Łuś

dyr. Andrzej Skorecki


12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

II

Szkoła Podstawowa w Powidzku

Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke

w Mrowinach

Szkoła Podstawowa nr im. Kornela

Makuszyńskiego w Zgorzelcu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana

Twardowskiego w Kamiennej Górze

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja

Kopernika w Jeleniej Górze

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii

Skłodowskiej – Curie w Jeleniej Górze

Szkoła Podstawowa nr 3 w Olszynie

Gimnazjum Publiczne w Ścinawie

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwinach

Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Jana Pawła

w Wałbrzychu

Gimnazjum w Jaroszowie

Szkoła Podstawowa Nr 19 w Zespole

Szkolno- Przedszkolnym nr 7 we Wrocławiu

Zespół Szkół w Chróstniku

Zespół Szkół Ogólnokształcących

nr 3 w Legnicy

Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie

Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Ziębicach

Zespół Szkół im. Jana Pawła II

w Domaniowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Emilii Plater w Zgorzelcu

Miejski Zespół Szkół nr 2 – Szkoła

Podstawowa nr 1 w Bolesławcu

Zespół Szkół Samorządowych

w Henrykowie

Szkoła Podstawowa im. K.K.

Baczyńskiego w Strzelcach

Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami

Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki

w Świdnicy

Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu

dyr. Jerzy Siuda

dyr. Monika Jagła

dyr. Beata Aniszkiewicz

dyr.Małgorzata

Chodasewicz

dyr. Dorota Binkowska

dyr. Alina Rasiewicz

dyr. Barbara Woźniak

dyr. Grażyna Stępień

dyr. Danuta Gajowiak

dyr. Katarzyna Chomicka

dyr. Krzysztof Dziurla

dyr. Izabela Wojtycka

dyr.Bronisław

Tomaszewski

dyr. Iwona Gorczyca

dyr. Bernadeta Krug

dyr. Beata Krasińska

Agnieszka Czernik-

Cheba

dyr. Andrzej Weychan

dyr. Kornel Filipowicz

dyr. Władysław Lach

Małgorzata Herda

dyr. Alicja Karol

dyr. Magdalena Synal


36.

37.

38.

39.

40.

41.

Gimnazjum Gminne w Dobroszycach

Szkoła Podstawowa nr 40 w Zespole

Szkolno- Przedszkolnym nr 4 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława

Broniewskiego we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

w Twardogórze

Szkoła Podstawowa nr 8 w Oleśnicy

Publiczna Szkoła Podstawowa

nr 5 w Wałbrzychu

dyr. Iwona Zawada

dyr. Małgorzata Ryman

dyr. Krystyna Gęsiak-

Piątkowska

dyr. Elżbieta Stępień

dyr. Małgorzata Uruska

dyr.Małgorzata

Rykowska

CERTYFIKAT

SZKOŁA DBAJĄCA O BEZPIECZEŃSTWO

Z WYRÓŻNIENIEM

w roku szkolnym 2009 /2010

UZYSKAŁY:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Janusza

Korczaka we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa w Świątnikach

Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia

Wrocławia we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka

Sucharskiego we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa im. Emilii Plater

w Platerówce

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Jelczu –

Laskowicach

Gimnazjum Nr 3 im. Podróżników

i Odkrywców Polskich w Oleśnicy

Zespół Szkół w Rakoszycach

Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w

Stroniu Śląskim

dyr.Małgorzata

Jaremczuk-Gólska

dyr. Jerzy Sieroszewski

dyr. Ewa Żurawik

dyr. Lucyna Dąbrowska-

Ożóg

dyr. Jacek Kowieski

dyr. Renata Trendewicz

dyr. Andrzej Pasternak

dyr. Wioletta Bilińska

dyr. Maria Jaskóła

dyr. Jolanta Nowak


Wszystkim uczestnikom gratulujemy uzyskania certyfikatu, życzymy owocnych działań

w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Szczególne podziękowania przekazujemy współorganizatorom

konkursu i uroczystości wręczenia certyfikatów :

Dyrekcji Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu,

Dyrekcji Filii Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

i Informacji Pedagogicznej w Legnicy,

Dyrekcji Filii Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

i Informacji Pedagogicznej w Jeleniej Górze,

Dyrekcji Filii Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

i Informacji Pedagogicznej w Wałbrzychu,

Dyrekcji Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

Dyrekcji Gimnazjum Nr 34 we Wrocławiu

Dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu.

Jednocześnie zapraszamy nauczycieli szkół uczestniczących w konkursie

po odbiór nadesłanych materiałów w miesiącu sierpniu i wrześniu 2010roku

do pokoju 2245 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Po tym terminie

materiały zostaną zniszczone komisyjnie.

More magazines by this user
Similar magazines