Ainult haritud on vabad! - Õhtuleht

ohtuleht.ee

Ainult haritud on vabad! - Õhtuleht

Kooli ABC

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Neljapäev, 3. detsember 2009

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

AKADEEMIA NORD:

Siili 14, 13413 Tallinn

673 7559

ong>Ainultong> ong>haritudong> on vabad!

EESTI VAJAB UUT ELIITI!

Akadeemia Nord on on Balti regiooni üks

vanimaid sõltumatuid ülikoole, asutatud 1991.

MIKS ÕPPIDA AKADEEMIAS NORD?

• Võimalus õppida 1 semester Euroopa (Itaalia, Soome,

Hollandi, Saksamaa, Türgi) ja Ameerika mainekates

ülikoolides (Visconsi Ülikool).

• Ettevalmistamisel on õigus – ja juhtimisteaduskonna

bakalaureuse (inglisekeelne) ühisõppekava Buckhingami

Ülikooliga (Akadeemia Nord ja Buckhingami Ülikooli

ühisdiplom).

• Võimalus õppida eesti, vene ja inglise keeles.

BAKALAUREUSEÕPE

• Psühholoogia

• Marketing ja reklaam

• Õigusteadus

1. Statsionaarõppe eestikeelne õpperühm

2. Statsionaarõppe venekeelne

( I aasta vene keeles) õpperühm

3. Kaugõppe eestikeelne õpperühm

MAGISTRIÕPE

• Isiksuse ja arengupsühholoogia,

sh nõustamispsühholoogia

• Sotsiaal- ja suhtlemispsühholoogia,

sh õiguspsühholoogia

• Psühholoogia ja kommunikatsioon

• Rahvusvaheline avalik õigus ja

Euroopa õigus

• Lepingu- ja kommertsõigus

• Menetlusõigus ja psühholoogia

1. Statsionaarõppe eestikeelne õpperühm

(osa aineid inglise keeles)

2. Kaugõppe eestikeelne õpperühm

info@nord.ee, www.nord.ee

VASTUVÕTUTINGIMUSED BAKALAUREUSEÕPPESSE

keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;

riigieksamid: emakeel, ühiskonnaõpetus või ajalugu

(enne 1995. aastat lõpetanutel vastavad lõputunnistuse hinded).

vene õppekeelega kooli lõpetanutel eesti keele riigieksami tulemus

vähemalt 60 palli.

Vastuvõtueksam: kahe riigieksami keskmine hinne + test + vestlus.

Esitada dokumendid:

1) täidetud vormikohane avaldus

2) haridust tõendav dokument

3) passi või isikutunnistuse koopia

4) 4 fotot

VASTUVÕTUTINGIMUSED MAGISTRIÕPPESSE

bakalaureusekraad või sellele vastav haridus

vastuvõtueksam: magistritöö kavand ja sisseastumisvestlus.

Esitada dokumendid:

1) täidetud vormikohane avaldus

2) haridust tõendav dokument

3) passi või isikutunnistuse koopia

4) 4 fotot

5) magistritöö kavand 1–2 lk

STIPENDIUMID JA ÕPPEMAKSUSOODUSTUSED

STIPENDIUMID

Akadeemia Nord annab edukatele ja ühiskondlikult aktiivsetele

üliõpilastele mitmeid nimelisi stipendiume ja uurimistoetusi.

ÕPPEMAKSUSOODUSTUSED

Ühe õppeaasta õppemaksu täismahus tasujatele enne 15.07 on

õppemaksusoodustus 10% ühe õppeaasta õppemaksu üldsummast,

enne 15.08 on õppemaksusoodustus 5%, enne 05.10 õppemaksu

täismahus tasujatele on see soodustus 3%

RIIGIEELARVELISED KOHAD

Riigieelarvelistele kohtadele saab kandideerida kuni 15. juulini.

Dokumentide vastuvõtt igal tööpäeval kella 10–16

Tel 673 7559 E-post info@nord.ee


2

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

apple

Sisukord


Neljapäev, 3. detsember 2009 KOOLI ABC

4 «Teeviit»

3.–5. detsembrini toimuval 16. «Teeviidal» on teeviidad

olemas ka sõna otseses mõttes, need juhatavad

koolide, hobide, vaba aja sisustamise võimaluste,

tööturuvõimaluste ja palju muu juurde.

6 Karjäär on tee

Karjääriplaneerimine tähendab oma elu juhtimist,

seda ei saa teha elu jooksul vaid üks kord. Valmis

tuleb olla ka selleks, et kõik alati ei õnnestu.

8 Kes teeb, see jõuab

Investeerimispangas assistendina töötav Katri

Aus on veendunud, et ainult praktilisest töökogemusest

ei piisa, vaja on teadmisi.

10 Kutseõppurid särasid

Tartu kutsehariduskeskuses hotelliteenindust õppiv

Karoli Jassov jõudis Horvaatias peetud kutsevõistlustel

kolme võitja hulka. Öelge veel, et eestlastest

pole teenindajaid! Sama kooli tislerierialal

lõpetanud Ivo Ilm on nüüd maailma 10. noor tisler.

Kooli ABC

Õpilasfirmal

käed tööd täis

Sel ajal, kui mõni teismeline kõõlub tundide kaupa kaubanduskeskuses ja

teine passib niisama arvutis, on Tartu Kunstigümnaasiumi õpilasfirma Pääsuke

liikmetel käed tööd täis. Loodussäästlikud tumbad – sees kolm autokummi,

peal pehme karvane riie, igatpidi mõnus iste! – tahavad tegemist, aega

peab jaguma ka stressipallide tarvis. Nii juhtub, kui teed firma ja hakkad

veel ka tellimusi vastu võtma – aina töö, töö, töö... Ise paistavad 11. klassi

poisid Sander Sõna, Rait Rahu ja Üllar Kivila asjade niisuguse käiguga rahul

olevat, kutsuvad kõiki tellima ja lubavad valmis töö koju kättegi tuua.

2 x Aldo Luud

Toimetaja: Ia Mihkels | Reklaami projektijuht: Grete Mäsak » 614 4042 | Kujundaja: Kai Nõva | Makett: Risto Mandre | Väljaandja: AS SL Õhtuleht | Trükikoda: Kroonpress


REKLAAMTEKST

KUMB PEAB OLEMA TARGEM:

JUHT VÕI TEMA ABI?

Need ajad, kui firmas töötas juhtkonna kõrval vaid

sekretär – pikakoivaline blondiin, kelle asi oli kohvi

keeta, telefonitoru tõsta ja külalised kabinetti juhatada

–, on ammu möödas. Praegused juhid vajavad

enda kõrvale abi, kes suudab olla asjatundlik tugi

juhtimisküsimustes, orienteerub seadustes ja

majandusküsimustes, oskab ümber käia üha täiustuva

kontori- ja sidetehnikaga, valdab kõrgtasemel

emakeelt ja võõrkeeli, tunneb etiketti ja suudab

korraldada ladusalt sujuvaid kohtumisi-vastuvõtte

ning tuleb toime mis tahes ootamatu ülesandega.

Just niisuguseid juhiabisid koolitatakse Tallinna

Tehnikaülikooli Tööstuspsühholoogia instituudis.

Kindlasti ei sobi juhiabiks igaüks – et olla selles

ametis edukas, peab inimene olema loomult

korrektne, abivalmis ja kannatlik, samas laia silmaringi

ja laitmatute erialaste oskustega. Kui iseloomuomadusi

naljalt muuta ei saa, siis teadmisi saab

omandada kogu elu.

Halduskorralduse õppekava, mida Tallinna

tehnikaülikoolis saab omandada kaugõppes, sobib

neile, kes:


ametialasele karjäärile;


Õppekava sobib administratiivtöötajatele,

arhiiviametnikele, personalispetsialistidele,

kontoriametnikele, büroojuhtidele, euroassistentidele

– kõigile, kelle töökohustuseks on

juhi abistamine. Mõistagi võivad õppima

asuda ka värsked gümnaasiumi- või ametikoolilõpetanud,

et aga tegemist on tasulise õppega,

on seda lihtsam teha, kui kindel töökoht on

juba olemas.

Kaugõppijad käivad koos üle nädala reedest

pühapäevani, vajadusel on kokkuleppel õppejõududega

võimalik ka iseseisev töö. Õppekavas

on palju huvitavat: keskkonna- ja regionaalpoliitikast

kombeõpetuse ja etiketini,

ema- ja võõrkeelest õiguskorralduse ja psühholoogiani.

Kolm aastat tõsist tööd annab

õppurile sotsiaalteaduste bakalaureusekraadi,

magistriõppes saab jätkata TTÜs või mujal.

Sisseastumiseksamite asemel on õppima asuda

soovijaile augusti lõpus kaheosaline test: vestlus

ja kohapeal kirjutatav essee.

Lisainfot saab telefonidel

512 1894 ja 620 2663,

e-posti aadressil: orvet@staff.ttu.ee

SOTSIAALTEADUSKOND

Kolmeaastane ülikooliõpe

HALDUSKORRALDUS

SOTSIAALTEADUSTE BAKALAUREUSEKRAAD

JUHIABIDELE

Kas sina sobid juhiabiks?

Juhiabi töö on seotud teenindamise ja

inimeste juhtimisega ning eeldab suhtlemisvalmidust,

kehtestavust, esinduslikkust, koostöö-,

otsustus- ja vastutusvõimet ning head suulist ja

kirjalikku väljendusoskust. Juhiabilt eeldatakse

eetilist käitumist ja konfidentsiaalsust. Tööülesannete

mitmekesisus nõuab kiiret ja paindlikku

tegutsemist, korrektsust, täpsust, pingetaluvust

ning oskust planeerida oma tööd ja aega.

Juhiabi kohustuseks on juhi/juhtide tegevuse

toetamine, nõustamine, juhile ja büroole vajaliku

töökeskkonna tagamine. Juhiabist oleneb juhtide

ja kolleegide vaheline infoside, ta on kontaktis

külaliste ja klientidega, tema tööst ja oskustest

sõltub suurel määral organisatsiooni maine.

Oluline on juhiabi roll organisatsioonikultuuri

hoidmisel, arendamisel ning esindamisel.

TTÜ maskott, igavene üliõpilane Juulius

kinnitab kõhklejaile, et õppima sobib tulla

igas eas - peaasi on leida endale sobiv eriala.


Tavapäraselt on juhiabi ülesanneteks:(esitlused, aruanded, ettekanded jne)

ettevalmistamine;


ühisürituste korraldamine;


ja juhtimine;


ja nõustamine, vajadusel

dokumendihaldust ja muud asjaajamist

reguleerivate normdokumentide

koostamine;


korraldamine, organisatsiooni

veebilehe haldamine;eelarvete koostamine ja nende täitmise

jälgimine;


informatsiooni vahendamine.


4

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

apple

Valikud‡

«Teeviit»

näitab

tulevikku

Neljapäev, 3. detsember 2009 KOOLI ABC

Kas ootad seda kannatamatult või eelistaksid pigem

edasi lükata – ükskord on paratamatult käes

aeg otsustada, mis saab edasi: kelleks saada, mida

õppida (või ümber õppida), mida üldse oma

eluga peale hakata?

Mullusel «Teeviidal» said soovijad oma oskusi

proovida mängus «Nobe kassapidaja». Sama

mängu saab messi Kutselaboris tänavugi mängida.

Otsustamist aitab lihtsamaks muuta

3.–5. detsembrini Eesti Näituste messikeskuses

peetav infomess «Teeviit».

Juba 16. korda korraldatava messi eesmärk

on pakkuda võimalikult palju

infot õppimisvõimaluste, karjääriplaneerimise,

vaba aja veetmise, koolituste,

tööhõive ja üldse kõige kohta, mis

puudutab oma tulevase elu planeerimist

ja miks mitte ka praeguse muutmist

– õppida ei ole ju kunagi hilja.

Koole kodu- ja välismaalt

«Teeviidal» on teeviidad olemas ka sõna

otseses mõttes, need juhatavad koolide,

hobide, vaba aja sisustamise võimaluste,

tööturu võimaluste ja palju

muu juurde. Tavaliselt ei ole inimestel

aimugi, kui palju on olemas erialasid,

ameteid, huvialaringe ja noorteühendusi,

mess annab tohutult infot ning

pakub võimalust asjaosalistega näost

näkku kohtuda, kõike huvipakkuvat

küsida ja nende tegevust jälgida.

Tänavu on palju osalejaid välismaalt:

ärijuhtimist, disaini ja ITkommunikatsiooni

õpetav Business

Academy Aarhus Taanist; Riga Graduate

School of Law, kus maailma

parimad õigusala õppejõud jagavad

oma teadmisi; moekool Milanost ja

huvitav firma Moldovast, mis korraldab

ekstreemmatku.

Messi korraldusmeeskond julgustab

üritusele tulema ka täiskasvanuid.

Lapsevanematele võiks huvitav

olla kõik, mis puudutab lastelaagreid

nii Eestis kui ka mujal, samuti

õpilasvahetused teiste riikidega,

aga ka vabatahtlik ja tasustatud

töö välisriikides ning nõuanded,

kuidas suunata last karjääriteel.

Huvijuhtidel ja õpetajatel oleks

lisaks kasulik kuulata õppekeskuses

seminari, mis käsitleb noorteürituse

korraldamise seadusepoolt. Mitmed

asutused pakuvad ka infot noorteprojektide

rahastamisvõimaluste kohta.

Miskipärast kipuvad täiskasvanud arvama,

et neil pole «Teeviidal» midagi

teha, need aga, kes ikkagi kohale on

tulnud, on messilt lahkudes tunnistanud,

et said sealt vaat et rohkemgi kui

noored, sest on avastanud nii palju

huvitavaid võimalusi, millest nad seni

midagi ei teadnud.

Vestlused ja võistlused

Koostöös Tallinna ettevõtlusametiga

on messil esimest korda avatud kutselabor,

kus eri ametiliitude kaasabil

saab soovija katse-eksituse meetodil

kindlaks teha, milline amet talle sobib

ja millisest oleks targem eemale hoida.

Kutselaboris on ka võistlus «Peakokk

versus õpilane», kus messikülastajad

Praktilised erialad,

kaasaegne ülikoolilinnak,

suurepärased õppimisja

elamistingimused.

Tule õppima Eesti Maaülikooli!


5

Seminaride ja esitluste korraldamiseks

on «Teeviidal» õppekeskus.

Seal saab Eesti hotelli- ja turismimajanduse

erakooli vahendusel ammutada

teadmisi etnohittidest Eesti

köögis, kuulata Riikliku Eksamikeskuse

nõuandeid riigieksamiteks valmistumisel,

CV-Online’i töötajate

juhtnööre, kuidas koostada CV nii,

et see tööandjale huvi pakuks. Saab

tutvuda noorteürituse korraldamise

seadusepoolega, võimalustega minna

suveks USAsse tööle jpm.

Külastajatele on messil olemas

puhkeala, kus saab jälgida põnevat

lavakava, kus tänavu on oodata suuri

üllatusi: Kanal 2 ilmatüdruk Kairit

Tuhkanen ja SLÄM, tuntud tantsutrupp

JJ Street jpt.

Kõik «Teeviida» pileti omanikud

saavad soodushinnaga uudistada

uut ja huvitavat AHHAA teaduskeskust

nii Tartus kui ka Tallinnas,

välja loositakse uue kino Cinamon

pääsmeid.

«Robotex

2009»

Teist aastat järjest saab «Teeviidal»

otseülekandes jälgida Tallinna

tehnikaülikooli korraldatavat

rahvusvahelist robotivõistlust

«ROBOTEX 2009». Käima on pandud

eribussid, mis sõidutavad soovijaid

ühelt ürituselt teisele, robotivõistluse

külastajad saavad messile

soodushinnaga.

Oled sa suur või väike, otsid

kooli, uut ametit või vaba aja sisustamise

võimalust – ole kohal!

≤ KÄTLIN VIKSNE

«Teeviida» projektijuht

Neljapäev, 3. detsember 2009 KOOLI ABC

võistlevad tuntud peakokkadega näiteks

poksikinnastega kartulikoorimises,

vorsti viilutamises jm.

CV-Online’i kogenud töötajad

pakuvad messikülastajaile võimaluse

läbida töövestlus, et kogeda omal

nahal, kuidas see käib. Omalt poolt

jagavad nad näpunäiteid, kuidas

vestlus edukalt läbida ja mida selleks

valmistudes teha, näiteks kuidas

tavalisest töökuulutusest ridade

vahelt vajalikku infot välja lugeda.

Juba mitu aastat on «Teeviit»

suurt tähelepanu pööranud kutseharidusele,

sel aastal on messil esimest

korda ka gümnaasiumiturg,

kuhu on koondunud gümnaasiumid

tervest Eestist, et soovijad saaksid

koolide esindajatega otse suhelda.

4.-5. detsembril peetakse SA

Innove eestvedamisel ja Euroopa

Liidu Sotsiaalfondi toetusel kutsemeistrivõistlused

«Noor meister

2009». Võisteldakse kümnel ametikoolides

õpetataval erialal.

Seminarid ja lavakava

Teeviit

Hinnatud TTÜ diplom

Õppemaks on soodne ja õpe

kvaliteetne

Paindlik õppekorraldus – suurepärane

võimalus näiteks kaugõppes õppijatele

Kinnisvara nisvar haldamine

Majandusarvestus

Rahvusvaheline majandus ja ärikorraldus

spetsialiseerumisega

rahvusvaheline vahelin äritegevus äriõiguss

Akrediteeritud õppekavad

Tublimatele tasuta õppimisvõimalus

semestriks välismaal

Suurepärane asukoht kesklinnas

Tõnismäel

Kui kahtled ikka ka veel…

… külasta meie kodulehte http://tk.ttu.ee või helista 6272 686

Kohtumiseni Teeviidal!

Haridusteaduskonna bakalaureuseõppe erialad:

· Eripedagoogika

· Haridusteadus (humanitaarained)

· Haridusteadus (loodusteaduslikud ained)

· Haridusteadus (reaalained)

· Klassiõpetaja (bakalaureuse- ja magistriõppe

integreeritud õppekava)

· Koolieelse lasteasutuse õpetaja

Salme 1a 50103, Tartu Tel: 737 6440 E-mail: haridus@ut.ee

www.ht.ut.ee , www.ht.ut.ee/opetajaks


6

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

apple

Tulevik


Neljapäev, 3. detsember 2009 KOOLI ABC

Karjääriplaneerimine

– kellele ja milleks?

Mati Hiis

Rajaleidja

karjääriabi

Portaal Rajaleidja on jagatud sihtgruppide

kaupa kolmeks alajaotuseks: noor, suunaja ja

täiskasvanu.

NOOR: Kasulikku infot õpilasele, kes oma karjääritee

hakul vajab nõu ja abi nii enda tundmaõppimisel,

töömaailma uurimisel kui ka õppimisvõimaluste

leidmisel kodu- ja välismaal.

TÄISKASVANU: Praktilisi nõuandeid nii noortele

kui ka juba tööelu elavatele inimestele, kes

soovivad oma senise karjääri üle vaadata ning

tööturu seisukorda arvestades edaspidiseks

plaane teha.

SUUNAJA: Mõeldud lapsevanematele, karjäärispetsialistidele

ja kõigile neile, kes on noortele

või ka täiskasvanutele nende karjäärivalikutes

toeks.

Kes ei tahaks töötada ametikohal,

kus saab rakendada kõiki

oma oskusi ja võimeid, tunda

tehtust rõõmu ja saada selle

eest ka korralikku tasu. Kuidas

aga leida just see õige amet?

Appi tuleb karjääriplaneerimine, mis aitab inimesel

seada samme tuleviku suunas. Kuidas seda teha?

Karjäär – kas redel või tee?

Karjäär on inimese elukestev areng kõigi tema

elu rollide kooskõlas. Kindlasti pole see redel,

mida mööda üles ronida. Pigem on karjäär tee,

mis saab alguse noorukieas ja viib välja pensionipõlve.

Oma tuleviku planeerimisega teeb inimene

algust juba esimeste valikutega silmitsi

seistes. Valikuvõimaluste otsimine, hindamine ja

otsuste tegemine nõuab teadmisi nii iseenda (oskused,

teadmised, võimed, väärtused, soovid)

kui ka õppimis- ja töövõimaluste kohta.

Karjääriplaneerimine tähendab oma elu

juhtimist, seda ei saa teha elu jooksul vaid üks

kord. Tuleb olla kursis muutustega meie ümber,

jälgida, mis on juhtunud näiteks aasta jooksul.

Karjääri puudutavad otsused peavad olema

paindlikud, kõik muutused toovad kohe kaasa

vajaduse ennast arendada. Elukestev õppimine

pole ilmselt kellelegi enam uudis.

Otsuste tegemisel on väga oluline kuulata

oma sisehäält – teha just seda, mis arvestab sinu

soove ja väärtushinnanguid. Valmis tuleb olla ka

selleks, et kõik alati ei õnnestu. Sellest ei maksa

heituda, väikesed tagasilöögid annavad võimaluse

ennast analüüsida, et järgmisel korral oleks

tulemus tõhusam. Ka tuleb meeles pidada, et karjääri

ei pea planeerima üksinda. Lähedaste inimeste

toetus ja nõuanded on abiks nii otsustamisel

kui ka uute ideede leidmisel.

Põhikooli või gümnaasiumi lõpetavad noored

peavad senisest enam mõtlema, millist eriala

koolis õppida. Tuleb olla kursis tulevikuperspektiividega,

et teada, millise elukutse esindajad

võiksid olla mõne aasta pärast tööturul hinnas.

Tagasilöökidest saab õppida

Inimesed, kes on kaotanud töö, peaksid kindlasti

mõtlema ümberõppe võimalustele. Sõltuvalt eesmärgist

saab rääkida taseme-, tööalasest või vabahariduslikust

koolitusest. Töötavad inimesed võivad

näiteks osaleda kursustel e-kutsekoolis või e-

ülikoolis. Võimalusi enesetäiendamiseks pakuvad

ka avatud ülikoolid ja kutseõppeasutused.

Vabahariduslikku koolitust käsitletakse tavaliselt

huviharidusena, kuid ei ole sugugi võimatu,

et hobina õpitud oskustest võib eraettevõtluse

abil kujuneda lisasissetuleku allikas. Just enesearendamine

võib praeguses olukorras pakkuda

uusi väljakutseid ja ideid. Karjääriplaan ei ole tähtis

raamitud dokument seina peal – see on läbimõeldud

tegutsemine. Karjäärialaseid sihte seades

on võimalus tulemuseni jõuda tunduvalt suurem,

kui sihitult ringi ekseldes. Seetõttu tuleb läbi

mõelda, kuidas saavutada soovitud tulemus.

Karjääri planeerimisel tuleb lähtuda endast,

oma soovidest ja võimetest. Seepärast on

kõigepealt vaja iseennast tundma õppida. Seejärel

uurida, milliseid elukutseid ja ameteid on

üldse olemas ja mis valdkond tundub sobiv. Kui

võimalikud variandid leitud, tasub hakata uurima

vastavaid õppimisvõimalusi. Seda põhimõtet

järgides on üles ehitatud ka karjääriplaneerimist

toetav portaal Rajaleidja, mis korrektse liigendatud

infoga hariduse, tööturu ja elukutsete kohta

on karjääriotsuste tegemisel abiks.

Ka võib appi paluda asjatundja: noored

leiavad asjakohast abi teavitamis- ja nõustamiskeskustest,

täiskasvanuile pakuvad karjäärialast

nõu Eesti Töötukassa karjäärinõustajad.

≤ KRISTI KOORT,

sihtasutuse Innove karjääriteenuste arenduskeskuse teavitusspetsialist


8

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

apple

Tegija


Kes palju teeb,

see palju jõuab

Katri Ausil, kes töötab investeerimispangas

Gild

Bankers assistendina ning

õpib Tallinna tehnikaülikoolis

halduskorraldust, on õppimissoov

ehk geenides –

ka tema ema astus paari

aasta eest uuesti ülikooli.


IA MIHKELS

IA.MIHKELS@OHTULEHT.EE

Katri on assistendiametit eri firmades pidanud

juba üheksa aastat. Kusagil pole

küsitud, miks ta on vaid keskharidusega

piirdunud, kõrghariduse puudumist pole

talle ette heidetud. Ometi võttis Katri vabatahtlikult

mitu vankrit vedada ning astus

pere ja töö kõrvalt kõrgkooli.

Miks?

TTÜsse läksin sooviga omal alal paremaks

saada ja edasi areneda – tekkis paigalseisu

tunne. Miks ma varem pole õppima läinud?

Keskkooli lõpetades olin mina üks nendest,

kes ei teadnudki, mida võiks õppima minna.

Huupi mingit eriala valida ka ei tahtnud ja

praegu mõtlen, et õigesti tegin. Nüüd, kus

olen vanem ja targem, läksin teadlikult õppima

asja, mis mind huvitas ja millest mul on

kasu ka oma igapäevatöös.

kus olen vanem ja targem,

läksin teadlikult õppima asja,

’’Nüüd,

mis mind huvitas ja millest mul

on kasu ka oma igapäevatöös.

Teadmised annavad kindlustunde ja

veendumuse, et ma teen asju õigesti. Töötan

koos oma ala professionaalidega – ma

ei saa ju kehvem olla. Muidugi sain eeskuju

ka sellest, et mu ema taas õppima läks.

Mis on assistenditöö põhisisu?

Assistendi tööd on raske kirjeldada, sest

selles ametis ei sarnane üks päev teisega,

tihti tuleb ette ülesandeid, olukordi või

probleeme, mida kunagi varem pole olnud

vaja täita või lahendada. Veeuputuste likvideerimisest

kuni dokumendihalduse ja reiside

korraldamiseni, kõike tuleb ette.

Assistent peab olema kiire reaktsiooniga,

et ootamatu olukord saaks sujuvalt

lahendatud ning töökaaslased saaksid

tõrgeteta oma tööd teha. Kui vanasti oli

suhtumine, et assistendi asi on kohvi keeta

ja telefonitoru tõsta, siis nüüd on tööülesandeid

oluliselt rohkem. Assistent peab

olema oma ala professionaal – targal juhil

ei saa olla rumal assistent.

Kui kerge/keeruline on sobitada kooli

töö- ja pereeluga?

Kerge pole, aga hakkama saab. Nagu öeldakse:

kes rohkem teeb, see rohkem jõuab.

Mu põhikoolis käiv tütar muidugi

kannatab mõnikord selle all, et mul ei ole tema

jaoks nii palju aega, kui võiks ja peaks.

Aga ta on mul tubli ja arukas, tihtipeale on

meil nädalavahetustel koos n-ö õppepäevad

– tema õpib oma asju ja mina teen oma ülikoolitöid.

Ka on mul superhea ema, kes aitab

mind tütre hoidmisel. Lähedaste inimeste

toetus teeb kooliskäimise kergemaks

ja minul on lähedastega tõeliselt vedanud!

Kas kaugõppijad saavad mingil moel

osa ka tudengielust, tunnevad ühtekuuluvust

oma kursusega?

See miinus on kaugõppel küll, et suhtlemine

kursusekaaslastega on rohkem pinnapealne

ja aktiivset tudengielu, ühikaelu seiklustest

rääkimata, me kahjuks ei koge. Aga et enamik

meist on pereinimesed, ei jääks ju ühisteks

ettevõtmisteks suurt aegagi.

Kokkukuulumise tunne hakkab nüüd,

teisel õpinguaastal siiski tekkima. Nii mõneski

aines on vaja teha grupitööd, see on hakanud

meid ka rohkem kokku kasvatama.

Neljapäev, 3. detsember 2009 KOOLI ABC

Kas inimesel, kellel on mingis vallas

väga pikk töökogemus, on mõtet seda

eriala õppima minna, on tal sealt midagi

juurde saada?

Kindlasti! Tõenäoliselt ei tea inimene kunagi

kõike, mida oma erialal üldse teada

võiks, aga veel suurem pluss on see, et

koolis käimine ja õppimine avardab tohutult

mõttemaailma. Programmis on sellised

õppeained nagu filosoofia, informaatika,

finantsarvestus, kombeõpetus ja etikett

– töökogemus ei anna kunagi kõiki

selliseid teadmisi, mida kool pakub.

Kunagi ei tea, mis seltskonda võid

sattuda, ja kui keegi hakkab rääkima näiteks

suurtest filosoofidest, on ju hea, kui

saad aru, millest jutt käib ja oskad ise ka

mõne sõna sekka öelda. Nüüd, kui oleme

Euroopa Liidus ja inimesed reisivad rohkem,

puutume kokku väga paljude kultuuride

ja kommetega. ong>Ainultong> praktilise

töökogemusega ei saa hästi hakkama, ikka

on vaja laiemaid teadmisi ja tarkusi.

Mis on senistes õpingutes olnud kõige

raskem, mis kõige huvitavam?

Mulle isiklikult ei istu reaalained, paraku

ei saa nendest üle ega ümber. Siiani olen

need kenasti üle elanud. Mõni õppeaine

tundub alguses tõelise katsumusena, pärast

tagasi vaadates pole miski väga hull.

Kohati tekib küll tunne, et mida rohkem

ma õpin, seda vähem tean.

Mõnikord on kahju, et mõnda ainet

saab akadeemiliste tundidena liiga vähe –

aga see ongi kaugõpe, tuleb lihtsalt kodus

rohkem tööd teha. Hästi vahva oli stenograafia

õppimine. Kuidas me alguses harilike

pliiatsitega aeglaselt ja püüdlikult vedasime

jooni-kriipse, vahepeal kõvasti kustutades,

kui vale joone pealt sai alustatud – nagu

esimese klassi lapsed. Sellist arengut on hea

kogeda: see, kuidas me alustasime kramplikult

tähti veerides ja kuidas pärast kergekäeliselt

stenograafiakirjas kirjutasime.

Kas tööandjaga kooli pärast erimeelsusi

ei teki – kartus töökohast ilma

jääda ei luba inimestel ju praegu haigenagi

koju jääda, teil tuleb aga kooli

jaoks ikkagi vahel vabu päevi võtta?

Jah, on tudengeid, kellele on seegi keeruline,

et lisaks üle nädala laupäevale ja pühapäevale

peab ka nädala sees ühe tööpäeva koolile

loovutama. Tööandjaid, kes saavad või tahavad

oma töötajatele sellist asja lubada, pole

just väga palju. Kindlasti on nii mõnigi pidanud

oma õpingud seetõttu pooleli jätma, eriti

arvestades praegust olukorda tööturul.

Minul on õnneks tööandjaga vedanud,

meil toetatakse õppimist. Mõned töökaaslased

elavad mu õpingutele kaasa ja aitavad,

kui millegagi hätta jään. Mul on väga

hea meel, et nad nii arusaajad on. Planeerimist-korraldamist

on mõistagi rohkem, aga

see kõik on hea eesmärgi nimel.

Kas olete kooliskäimise pärast pidanud

väga paljust loobuma?

Et õpin tasulises õppes, siis kulub koolile

muidugi hulk raha, aga ma ju investeerin

selle raha endasse ja oma teadmistesse. Mul


9

ei ole sellest kahju, et saan targemaks. Ajaga

on küll ühtelugu kitsas käes, tihti pean loobuma

mõne sõbra sünnipäevapeost või ühisest

üritusest, aga õiged sõbrad saavad aru ja annavad

andeks.

Kas kavatsete õpinguid tulevikus jätkata?

Praegu ei julge edasiõppimise koha pealt midagi

kindlat lubada, aga ma ei välista jätkamist

magistriõppes, kas Eestis või ehk hoopis

välismaal. Õppimine annab hea enesetunde,

hea on tunda, et tuled nii tööl kui ka elus paremini

toime ja oled oma teadmistega vajalik.

Kui vana inimene on liiga vana, et kõrgkooli

minna?

Õppida ei ole kunagi hilja! Kõlab küll klišeena,

aga on tõsi mis tõsi. Kõik sõltub inimesest

endast, tihtipeale takerdutakse

oma mõtetega mingitesse

tobedatesse arvamustesse:

kus nüüd mina,

kes mind enam õpetab,

mida teised arvavad

jne. Nii mõelda on vale,

õppida ei ole kunagi hilja,

peaasi, et endal jätkub

tahtmist ja pealehakkamist.

Katri Aus on veendunud, et ainult praktilisest töökogemusest

ei piisa, vaja on laiemaid teadmisi ja tarkusi.

Neljapäev, 3. detsember 2009 KOOLI ABC

Mati Hiis

K

U

TSE

Pärnu, tel 442 7871, 442 7888

parnumaa@hariduskeskus.ee

www.hariduskeskus.ee

Niidupargi 8/12, 80047

KESKHARIDUSE BAASIL

Ärikorraldus

H

Juuksur

EAST Rätsepatöö

Sekretäritöö

(personalitöö lisaoskusega)

KESKHARIDUSE BAASIL

SESOONÕPE

Toitlustusteenindaja

Müügikorraldus

K

Majandusarvestus

O

Hooldustöötaja

(lapsehoidja lisaoskusega)

O

LIST

DOKUMENTIDE VASTUVÕTT:

PÕHIHARIDUSE BAASIL

Arvutid ja arvutivõrgud

Kivi – ja betoonkonstruktsioonide

ehitus

Ehituspuusepp

Ehitusviimistlus

Kokk

Majutusteenindus

Elektroonikaseadmete

koostaja

Autotehnik

Tisler

Müüja

Pagar – kondiiter

Metsamajandus

Laohoidja

Rõivaõmbleja

Majutusteenindus

Majutusteenindus

(hariduslike erivajadustega)

Abiaednik

28.06-28.07.2010 (põhihariduse baasil)

28.06-13.08.2010 (keskhariduse baasil)


10

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

apple

Ametiedu‡

Neljapäev, 3. detsember 2009 KOOLI ABC

Kutseõppurid panid

end välismaal proovile

Kutseõppur Karoli Jassov käis Euroopas müüti kummutamas

Novembri keskel Horvaatias

peetud õpilaste Euroopa kutsevõistlustel

jõudis Tartu kutsehariduskeskuses

hotelliteenindust

õppiv Karoli Jassov

kolme võitja hulka.

Öelge veel, et eestlastest

pole teenindajaid!

Karoli Jassov (vasakul) ja tema

võistkonnakaaslane Austriast

Katharina Scheiber. Erakogu

Karoli osales võistlusel restoraniteeninduse

klassis, kus 44 võistlejat loositi 22kaheliikmelisteks

võistkondadeks. Eestlanna asus loosi tahtel

võistlema koos Austria turismikooli õppuri

Katharina Scheiberiga. Loosiga selgus ka kolmeliikmeline

kokkade võistkond, kellega

tuli koostööd teha.

Võistlejatel tuli koostada

menüü, valida sobivad joogid,

katta hindajaile laud

ja laudkonda söömise

ajal teenindada, suheldes

inglise keeles. Vastata

tuli ka teooriaküsimustele.

Eesti-Austria

võistkond osutus tugevaks

nii ühes kui ka teises

vallas.

Karoli Jassovil aitasid

võistlusteks valmistuda kutseõpetaja

Ülle Kruuda ja inglise

keele õpetaja Aime Jaagus, oskuste lihvimisel

olid suureks abiks suvised praktikanädalad.

Euroopa õpilaste kutsevõistlusi on ligi 400

kooli ühendava Euroopa hotelli- ja turismikoolide

assotsiatsiooni (AEHT) eestvõttel peetud juba

22 korda. Tänavu võisteldi ühtekokku kaheksal

erialal, osales 130 kooli ja 750 kutsevõistlejat

kõikjalt Euroopast.

Eestit esindasid Horvaatias ka Kuressaare

ametikooli, Võrumaa kutsehariduskeskuse ning

Tallinna teeninduskooli ja EHTE kooli ametiõppurid.

≤ IA MIHKELS

VÕISTLUSKLASSID

17.–22. novembrini Horvaatias peetud kutseõppurite

võistlusel selgitati parimad kaheksas

võistlusklassis: kokandus, kondiitritöö, restoraniteenindus,

baariteenindus, flambeerimine,

administreerimine, vastuvõtuteenindus, giiditöö.


11

Ivo Ilm – tisler maailma esikümnest

Tartu kutsehariduskeskuses

mööblitisleriks õppinud Ivo Ilm

pälvis noorte ülemaailmsel kutsevõistlusel

«WorldSkills 2009»

Kanadas noorte mööblitislerite

seas kümnenda koha.

Eesti võistlejaist oli Ivo (pildil)

edukaim. 22 konkurendi seas

saavutatud 10. koht andis talle

510 punkti ja et kõik tulemused

üle 500 punkti loetakse rahvusvahelistel

kutsevõistlustel meistriklassi

kuuluvaiks, sai Ivo ka seda

kinnitava sertifikaadi ja medali.

Kui uudis Ivo saavutusest ajalehes

ilmus, rõõmustas üks vana tisler

netikommentaaris: «Muideks, Tartu tislerid olid

juba nõukaajal täiesti tegijad ja konkurssidel peaaegu

alati medalitel. Vahepeal on olnud pikk vaikus,

nüüd aga on mul hea meel, et traditsioon

hakkab taas tekkima. Edu ja jõudu!»

Mida muud soovida saakski! Kooli ABC kirjutas

Ivost 2008. aasta aprillis – siis, kui ta kohalikel

noorte kutsemeistrivõistlustel tunnistati Eesti

parimaks nooreks tisleriks. Siis soovitasime:

hoidke sel poisil silm peal. Tasus hoida! Näis, millal

ta kolmandat korda endast kirjutamiseks põhjust

annab.

Igatahes on Ivo pärast Calgaryst naasmist

intervjuus öelnud: «Plaanid edaspidiseks on mul

olemas, aga praegu ei tahaks nendest veel rääkida.

Üldiselt tahaksin ma oma teadmisi täiendada ja

siis neid teistele edasi anda ning teiste tegemisi

hinnata.»

Kõlab paljutõotavalt – ootame ära!

≤ IA MIHKELS

Neljapäev, 3. detsember 2009 KOOLI ABC

Karoli Jassovil õnnestus oma särava

naeratuse ja hea kohaga kutsevõistlusel

lüüa ehk pisikegi mõra müüti, justkui ei

sobiks Eesti inimesed hästi teenindajaks.

2 x Aldo Luud

«WORLDSKILLS 2009»

^ Eestist osalesid võistlusel veel Tallinna ehituskooli

lõpetanud plaatija Matis Indov, kes sai 11. koha

ja jõudis oma punktisummaga samuti meistriklassi,

kokk Joonas Koppel Tallinna teeninduskoolist,

viimistleja Margus Aus Pärnumaa kutsehariduskeskusest

ning mehhatroonikud Robert Harkmaa ja

Urmo Lepiksoo Tallinna tööstushariduskeskusest.

^ 2008. aasta seisuga on «WorldSkillsi» liikmeks 50

riiki. Järgmine «WorldSkills» on 2011. aastal

Londonis.

TULE ÕPI RESTAURAATORIKS!

Vanaemal oli kuuris selline diivan
80. juubeliks tegin vanaemale sünnipäevakingituse.

Küll tal oli hea meel!

Telefonid:

direktor 6519041

direktori abi 6519040

õppesekretär 6519044

teabekeskus 6517212

ehitusosakond 6519045

puiduosakond 6519048

täiskasvanute koolitus 6558079

Pärnu mnt. 162

11317 Tallinn

e-mail ehituskool@ehituskool.ee

www.ehituskool.ee

Väärt meistrite kool


PÕLTSAMAA AMETIKOOL

PÕHIHARIDUSE BAASIL:

PÕHIHARIDUSE

• autotehnik - 3,5 a.

BAASIL:

ehitus - 3 a.

• kokk Autotehnik - 3,5 a. - 3,5 a.

• müüja Ehitus -- 3 a. a.

• põllumajandus* Kokk - 3,5 a. - 3,5 a.

• kodumajandus* Müüja - 3 a. - 3 a.

• KESKHARIDUSE Põllumajandus BAASIL: - 3,5 a.

•(ka ehitus erivajadustega - 2 a. ja


põhihariduse

kelner-eekandja

lihtsustatud

- 1 a.

programmi alusel

• omandanutele)

müügikorraldus - 1 a.

* ka erivajadustega ja põ-

• hihariduse Kodumajandus lihtsustatud - 3 a.

(ka programmi erivajadustega alusel ja

põhihariduse lihtsustatud

Hea programmi õppeedukuse alusel korral on

õppetoetus omandanutele 600.- kuus.

Põllumajanduse erialal on

KESKHARIDUSE

lisaks võimalus hea õppe-

BAASIL: edukuse korral saada põllumajanduslikku

õppe-


toetust

Ehitus

kuni

- 2

1000.-

a.

kuus.

• Kelner-baarman – 1 a.

• Müügikorraldus - 2 a.

Hea õppeedukuse korral

õppetoetus 600.- kuus

Põllumajanduse erialal

on lisaks võimalus hea

õppeedukuse korral

saada põllumajanduslikku

õppetoetust kuni

1000.- kuus

Pakume võimalust omandada kaasaegne

kutseharidus järgmistel erialadel:

PÕHIHARIDUSETA noortele koos koos põhihariduslike põhihariduslike

jätkamise õpingute võimalusega jätkamise võimalusega Põltsamaa Ühisgümnaasiumi

Põltsamaa

õpingute

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Amekooli Põltsamaa juures tegutsevates Amekooli klassides juures koolikohustusea

tegutsevates ületanud klassides ja koolikohustuseas olevatele ületanud alla

17-aastastele

ja koolikohustuseas

noortele.

olevatele alla 17-aastastele

noortele.

Kõikidele soovijatele kindlustatakse koht

ühiselamus. Õpilaste toitlustamiseks on koolis

oma söökla. Vaba aja sisustamiseks on õpilaste

päralt täismõõtmetes spordisaal, jõuruum,

koroona ja lauatennise mängulauad,

arvuklassid, õppe-infokeskus ning võimalus

osaleda huviringide töös. Koolis tegutseb

akivselt õpilasomavalitsus. Kool korraldab

täiskasvanutele täiend- ja ümberõpet. Kursuste

raames on võimalus omandada erinevate

kategooriate mootorsõidukijuhi lubasid.

Haridus on elu alus

Jõgevamaa,

Põltsamaa vald, 48030

Väike-Kamari küla,

Tel. 776 8888, 776 8889,

e-post: kool@pkpk.ee

www.pkpk.ee

KAITSEVÄE VÕRU

LAHINGUKOOL

„LAHINGUKOOL TÕSTAB SIND VEEBLIREDELI ESIMESE

PULGANI NING ANNAB VÕIMALUSE KÕRGEMALE

RONIDA. VAID ÕPPIMINE JA TEENISTUSLIK KOGEMUS

TEEVAD SINUST TUGEVA VANEMALLOHVITSERI.

Kõik teed on lahti. Tuleb vaid ise tahta!”

Sergei Kägo,

veebel

WWW.LAHINGUKOOL.EE

Kutseharidus sõjaväelise juhtimise erialal

info: www.lahingukool.ee, kontakt: kvlk@mil.ee või 717 5111

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

apple

Õpilasfirma


Neljapäev, 3. detsember 2009 KOOLI ABC

Ideelaat

innustas

tegutsema

Pabertikandis jõulukaart.

(Hiie kool)

Tartu Forseliuse gümnaasium pidas

novembris maha ideelaada

«Ettevõtlikkusest ettevõtluseni».

See mõjus kui turgutussüst: nii

mõnigi laadaline kibeles kuuldunähtuga

varustatult koju, et asuda

kohe oma vasttärganud mõtteid

teoks tegema.

Seekordne ideelaat oli Forseliuse gümnaasiumis juba

neljas. «Meie koolis hakati kirjandussuuna kõrval

õpetama eelkutseõppena rekreatsioonikorraldust

ja et kirjanduse omadel on kirjanduspäev juba

ammune traditsioon, tahtis teine pool ka midagi,»

selgitas ettevõtmist eest vedanud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse

õpetaja Malle Partsioja. «Niisugune

mõte – laat koos ettevõtlusalaste loengute-aruteludega

– näis hästi sobivat.»

Laadal on õpilasfirmade või üksikettevõtjatena

oma kaupa pakkumas käinud nii oma kooli rahvas

kui ka külalised teistest koolidest, loenguid ettevõtlusest

peavad oma ala profid. «Lapsed suudavad

alati üllatada,» tunnistas õpetaja. «Nii palju nutikust

ja häid ideid, niisugune leidlikkus taaskasutusel!

Igal aastal aina vaata ja imesta.»

Imestajaid jagus seekordki nii lettide vahele

uudistama kui ka rahakotti tuulutama. Loengupoolel

selgitas maksuamet maksude vajalikkust, Tartu

ülikooli lektor Anu Raudsepp ja näitleja Merle Jääger,

kes tegutseb ka ettevõtluses, rääkisid ettevõtlikkusest

ja ärist ning KHK info- ja karjäärinõustamiskeskust

tutvustas Ele Linder.

≤ IA MIHKELS


13

4 x Aldo Luud

Neljapäev, 3. detsember 2009 KOOLI ABC

Vanadele ja purunenud ehetele

andis uue elu Forseliuse kooli

10. klassi õpilasfirma Öko-G.

Kõige külluslikuma käsitööletiga oli laadal Hiie kooli 8.b klass (vasakult): Agnes Nukka, Kerlin Suurmäe, käsitööõpetaja

Tiina Põllu, Elly-Liis Kurg ja Kärol Vinn. Nutikas taaskasutus ja tõeliselt kaunis näputöö!

Kohvipakkidest kuumaalused: lillekujulisele kulub 21 poolekilost kohvipakki, ruudukujulisele kaheksa.

Laada noorimad kaupmehed, 3.a

klassi poisid Andres Vainura ja Merino-Sten

Kull olid suure osa oma

hõrkudest küpsetistest pildistamise

ajaks juba maha jõudnud müüa.

Piiri 8, Rakvere, 44316

info tel: 329 5030, faks: 329 5031

e-post: info@rvss.ee

www.rak.edu.ee

VASTUVÕTT PÕHIHARIDUSE BAASIL

Õppeaeg 3 aastat ja 6 kuudÕppeaeg 3 aastat
VASTUVÕTT KESKHARIDUSE BAASIL

Õppeaeg 2 aastat täiskoormusega

(kaugõpe)


Õppeaeg 1 aasta ja 6 kuud (õhtune õpe)


Õppeaeg 2 aastat ja 6 kuud (päevaõpe)


Õppeaeg 6 kuud (päevaõpe)


PÕHIHARIDUSNÕUDETA VASTUVÕTT

Õppeaeg 1 aasta


Kooli sisseastumiseks esitada järgmised dokumendid 25.06-13.08.2010

koopia


Õppetöö toimub eesti keeles ja on tasuta. Koolil on ühiselamu.


14

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

apple

Tagasi kooli


Sihtasutus Noored Kooli vahendab õpetajaametisse

noori, kes kõrgkooli astudes

sellisele võimalusele ei mõelnudki, ja

saadab üheks päevaks klassi ette tuntud

ja oma ametis tunnustatud inimesi.


IA MIHKELS

Neljapäev, 3. detsember 2009 KOOLI ABC

Koolmeistriks –

kes päevaks,

kes aastateks

IA.MIHKELS@OHTULEHT.EE

Swedbanki Eesti peadirektor Priit Perens, kes asus novembri keskel

üheks päevaks Pelgulinna gümnaasiumis kooliõpetaja rolli, selgitas

õpilastele matemaatika tähtsust igapäevaelus. Margus Ansu (Postimees)

PÄEVANE OSAKOND

põhikooli baasil:

AIANDUS (alternatiivtootmine) 3. a

AIANDUS (loodusmajandus) 3. a

MAASTIKUEHITUS (haljasalade rajamine

ja hooldamine) 3,5. a

MAASTIKUEHITUS (väikevormide

ehitamine) 3,5. a

MAASTIKUEHITUS (haljasalade

kujundamine) 3,5. a

FLORISTIKA 3. a

TEKSTIILITÖÖ 3. a

AIANDUS (põhi- ja keskhariduse baasilvene

koolide lõpetajatele)1. a

2010/2011 õppeaasta võtame

õpilasi vastu järgmistele erialadele

keskkooli baasil:

FLORISTIKA 2. a

KESKKONNAKAITSE 2. a

MAASTIKUEHITUS 2,5. a

AIANDUS 2. a

SESSIOONÕPPE OSAKOND

keskkooli baasil:

AIANDUS 2. a

KESKKONNAKAITSE 2. a

MAASTIKUEHITUS 2,5. a

FLORISTIKA 2. a

TEKSTIILITÖÖ 2. a

Koolil on ühiselamud, spordisaal, söökla. Head võimalused on huvitegevuseks,

keeleõppeks ja praktikaks kodu- ning välismaa ettevõtteis.

Räpina aianduskool

Räpina, Pargi 32

64505 Põlva maakond

tel/faks: 796 1397

Istikute müük

tel: 524 8301

Sessioonõppe osakond

tel: 796 1157

E-mail: kool@ak.rapina.ee

www.ak.rapina.ee

Sisseastumiseks

vajalikud dokumendid:

lõputunnistus,

4 fotot 3x4 cm,

arstitõend, passi

koopia.

USUS EST

MAGISTER OPTIMUS

Praktika on parim õpetaja!

• Autotehnika *

• Hoonete ehitus *

• Masinaehitus *

• Rakendusarhitektuur

• Rakendusgeodeesia

Tallinna Tehnikakõrgkool

riiklik kõrgkool

rakenduskõrgharidus

Tule õpi inseneriks ja arenda Eestit!

• Raudteetehnika *

• Rõivaste tehniline

disain ja tehnoloogia

• Rõiva- ja tekstiiliala

ressursikorraldus*

Pärnu mnt 62

Tel 666 4569

vastuvott@tktk.ee

• Teedeehitus *

• Tehnomaterjalid ja

turundus *

• Tehnoökoloogia

• Transport ja logistika *

4 aastat, 240 Euroopa ainepunkti * saab õppida kaugõppes

Lahtiste uste päev 23.03.2010 kell 13.00 Tule ja küsi!

www.tktk.ee;

http://vastuvott.tktk.ee


15

Programmil «Noored kooli» tasub

silma peal hoida neil kõrgkooli lõpetanud

– või lõpusirgel olevail –

noortel, kellele on alles õpinguaastate

jooksul hakanud tunduma, et

üks võimalus oleks ehk ka koolis

töötada.

Et kõrgkooli astudes sellist

kavatsust polnud, pole neil ka pedagoogilist

ettevalmistust, mis koolis

töötamiseks on aga hädavajalik.

Avalduste vastuvõtt käib

Huvi programmi vastu on iga aastaga

kasvanud. Väljavalitute sekka

pääsenud noored saavad õpetajakoolitust

kõigepealt kiirkorras viie

nädala jooksul enne kooliaasta algust,

hiljem jätkub see paralleelselt

tööga. Nii, sõna otseses mõttes käigu

pealt teooriat praktikaga klapitades,

õpetajaks kasvataksegi.

Kandideerimine «Noored

kooli» 4. lendu on alanud, see kestab

tuleva aasta 8. märtsini. Need,

kes esitavad avalduse enne 8. detsembrit,

saavad teate oma järgmisse

etappi pääsemise kohta hiljemalt 18.

detsembriks.

Kõigil, kellele tundub, et nad

ehk tahaksid ka programmi «Noored

kooli» vahendusel õpetajaametisse

kandideerida, tasub kõigepealt

tutvust teha sihtasutuse koduleheküljega

www.nooredkooli.ee. Sealt

leiab üsna palju infot nii kandideerimise

ja kandidaatidele esitatavate

nõuete kui ka selle kohta, kuidas

edasi tegutseda. Üks põhinõudeid

on kõrgharidus või selle omandamine

2010. aasta suveks.

Projekt «Tagasi kooli»

Sihtasutus Noored Kooli korraldab

ka nädalat «Tagasi kooli», mis toob

üheks päevaks klassi ette Eesti tuntumaid

ja tunnustatumaid inimesi.

Seni viimase, oktoobris korraldatud

nädala jooksul andsid külalisõpetajad

301 Eesti koolis ühtekokku üle

tuhande tunni.

Paistab aga, et seda oli mõlemale

poolele veel vähe: viimane «Tagasi

kooli» nädal lõppes ametlikult

23. oktoobril, nimekaid inimesi käib

aga õpetajaametis siiani. Algatus on

kasvanud esialgu kavandatust

märksa laiemaks. Näiteks astus hiljuti

Pelgulinna gümnaasiumis kooliõpetaja

kohale klassi ette Swedbanki

Eesti peadirektor Priit Perens, kes

rääkis 12. klassi õpilastele matemaatikast

ja selle kasutamisest igapäevaelus.

Samas koolis õppis Priit Perens

aastakümneid tagasi.

Matemaatika abiks

suhtlemisel

Perens märkis, et tema kasutab oma

töös matemaatikat iga päev. «Üks

osa sellest on mõistagi numbrid ja

tehted nendega, teisalt on aga teoreemid,

mille järeldusi ja üldistusi

saab kasutada väga paljude igapäevaste

töö- ja olmeprobleemide lahendamisel,»

rääkis pangajuht matemaatika

olulisusest. «Kui aksiomaatiliste

süsteemide eeldustes on

viga, siis avaldub see ka loogilistes

vastuoludes järelduste vahel, mis on

nende eelduste peale ehitatud. Seega

pole võimalik neid vastuolusid

eeldusi muutmata lahendada. Samamoodi

on ka reaalsete probleemide

lahendamisel.» Perens nentis,

et panganduses on võrdselt oluline

nii arvutamis- kui ka suhtlemisoskus

ja heal matemaatikul on eeldusi

mõlemas vallas hästi toime tulla.

Projektist kasvas

uusi algatusi

Peale selle, et hoolimata ametliku

koolikülastusnädala lõppemisest

käib koolides endiselt külalisõpetajaid,

on osa koole käivitanud päris

oma «Tagasi kooli» nädalad. Näiteks

Vodja koolis pidasid tänavu

isadepäeval õpetajaametit õppurite

isad. Ka on koolide ja külalisõpetajate

vahel tekkinud kontaktidest

saanud alguse uued ettevõtmised,

muu hulgas ka Eesti ja Gruusia

koolide koostööalgatus.

TALLINNA

TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS

2010/2011 õppeaastal võetakse vastu

õpilasi järgmistele erialadele:

Põhikooli baasil

järeldusi ja

’’Teoreemide

üldistusi saab

kasutada väga

paljude töö- ja

olmeprobleemide

lahendamisel.

Keskkooli baasil

Neljapäev, 3. detsember 2009 KOOLI ABC

Järvamaa Kutsehariduskeskuses

saad õppida:

põhihariduse baasil:

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus – 3 a;

Puit- ja kiviehitiste restaureerimine – 3. a;

Liikurmasina juht – 20 nädalat;

Põllumajandus – 3,5 a;

Hobumajandus – 3 a;

Puhastusteenindus – 3 a;

Kodumajandus – 3 a;

Autotehnik – 3,5 a;

Teedeehitus – 3 a;

Elektrik – 3 a;

Laohoidja – 3 a;

Arvutid ja arvutivõrgud – 3,5 a;

Logistika klienditeenindaja – 3 a.

keskhariduse baasil:

Teedeehitus – 2 a;

Autotehnik – 2,5 a;

Puhastustööde juhtimine – 1 a;

Autodiagnostik – 1,5 a;

Hobumajandus – 2 a;

Väikeettevõtlus – 1 a;

Müügikorraldus – 2 a;

Kaubakäsitleja – 1 a;

Veokorraldaja – 1 a.

Täiendav info: www.jkhk.ee

Mehhatroonik

Autotehnik

Automaatik

Metallitöötleja

arvjuhtimisega

(CNC) pinkidel

Keevitaja

Müüja rõivaalal

Sisekujundaja

assistent

Rätsep - stilist

3,5 a.

3,5 a.

3,5 a.

3 a.

3 a.

3 a.

3,5 a.

3 a.

*

Mehhatroonik

2,5 a.

(kooli- ja töökohapõhine õpe)

Autotehnik

2,5 a.

*

Arvjuhtimisega

2 a.

(CNC) metallilõikepinkide

seadistaja (töökohapõhine õpe)

Keevitaja (poolautomaat)

1 a.

Juuksur

1,5 a.

Rätsep - stilist

2 a.

Automaaler

2 a.

Autoplekksepp

2 a.

*

Müügikonsultant

rõivaalal

A. töökohapõhine õpe

1,5 a.

B. õmbleja eriala lõpetanutel

0,5 a.

(Kutsekeskharidus)

Soovijatele koht renoveeritud õpilaskodus.

* töökohapõhise õppe korral vajalik praktikakoha olemasolu

TASEMEL KUTSEHARIDUS

Sõpruse pst 182, Tallinn 13424

Telefon 65 42 833, 65 45 026

e-post: info@tthk.ee, www.tthk.ee


TARTU ÜLIKOOL NUMBRITESAsutatud 1632

10 teaduskonda, 5 kolledžit

Ligi 18 000 üliõpilast, neist 700 välisüliõpilased

Üle 70 õppekava bakalaureuse- ja

rakenduskõrgharidusastmes, ligi 80 õppekava

magistriastmes ja 40 doktoriastmes, võimalik

õppida nii päevases kui avatud ülikooli õppes

Ligi 100 doktoritöö kaitsmist aastas

5 miljonit köidet sisaldav teadusraamatukogu

MIKS JÄTKATA ÕPINGUID

JUST TARTU ÜLIKOOLIS?Kõrgel tasemel õppe- ja teadustöö

Võimalik võtta kursusi erinevatest

teaduskondadest ja kolledžitest

Õpingute ajal palju võimalusi õppida välismaal

Vilistlasuuringud näitavad, et meie lõpetajad on

tööturul nõutud ja edukad

Tänapäevased ning mugavad õppimis- ja

elamistingimused

Rohkesti traditsioone ja põnev üliõpilaselu

www.ut.ee/sisseastumine

Tule ülikooli!

NÄEME TEEVIIDAL!

More magazines by this user
Similar magazines