Lugejauuringud - Õhtuleht

ohtuleht.ee

Lugejauuringud - Õhtuleht

ÕHTULEHT.EE

INTERNETIPORTAALIDE VÕRDLUS MÄRTS 2012

Ülevaade on koostatud

TNSMetrix+ 03.12 põhjal


OHTULEHT.EE KÜLASTATAVUS

TNSMetrix+ interneti uuring hõlmab 808 000 internetikasutajat

Märtsis oli ohtuleht.ee:

Võrreldes

oktoober 2011

Külastajate

arv päevas

77 000

+3 000

Külastajate

arv kuus

296 000

+ 13 000

Katvus päeva

jooksul

9,6%

+1,5%

Katvus kuu

jooksul

36,6%

+3,5%


PORTAALIDE VÕRDLUS

Külastajate arv

Katvus

600 000

500 000

534 000

484 000

66%

60%

70%

60%

400 000

50%

300 000

296 000

37%

40%

30%

200 000

20%

100 000

40 000 46 000

10%

0

delfi.ee postimees.ee ohtuleht.ee

delfi.ee postimees.ee ohtuleht.ee

0%

Külastajaid

Külastajate kattuvus


PORTAALIDE

KÜLASTAJATE VÕRDLUS


PORTAALIDE KÜLASTAJA

Sugu

Rahvus

100%

54% 52% 54%

100%

8% 20% 27%

92%

80%

73%

50%

46%

48% 46%

Naine

Mees

50%

Mitteeestlane

Eestlane

0%

ohtuleht.ee postimees.ee delfi.ee

0%

ohtuleht.ee postimees.ee delfi.ee


PORTAALIDE KÜLASTAJA

Vanus

Haridus

100%

17% 18% 19%

100%

25% 26% 27%

75%

41% 42% 41%

75%

57% 60% 59%

50%

50+

30-49

50%

kõrgharidus

keskharidus

25%

40% 38% 38%

15-29

12-14

25%

alg- või

põhiharidus

17%

15% 14%

0%

1% 2% 2%

ohtuleht.ee postimees.ee delfi.ee

0%

ohtuleht.ee postimees.ee

delfi.ee


PORTAALIDE KÜLASTAJA

Isiklik sissetulek

Regioon

100%

75%

50%

25%

10% 9% 9%

11% 11% 11%

5% 5% 5%

18% 16% 14%

19%

18%

17%

20% 22%

25%

19% 19% 19%

ei vasta

puudus

üle 1280

775-1280

515-775

250-515

kuni 250

100%

75%

50%

25%

7% 11% 13%

17%

14%

12%

17% 15% 12%

34% 27% 25%

33%

37%

26%

Virumaa

Lõuna-Eesti

Tartu

piirkond

Põhja- ja

Lääne-Eesti

suur-Tallinn

0%

ohtuleht.ee postimees.ee delfi.ee

0%

ohtuleht.ee postimees.ee

delfi.ee


PORTAALIDE KÜLASTAJA

Asula suurus

Elamispind

100%

38% 32% 28%

100%

58% 68% 70%

75%

75%

50%

25%

36%

26%

35%

33%

35%

37%

maa-asula

muu linn

suur-Tallinn

50%

25%

42%

32%

30%

kortermajas

omaette

majas,

ridaelamus

0%

ohtuleht.ee postimees.ee delfi.ee

0%

ohtuleht.ee postimees.ee

delfi.ee


PORTAALIDE KÜLASTAJA

Staatus

Auto olemasolu

100%

19% 19% 21%

100%

23% 27% 27%

75%

50%

27%

27%

54%

22% 21%

57% 56%

mittetöötav

õpilane,

üliõpilane

sinikraed

50%

77%

73% 73%

ei

jah

25%

48% 47%

valgekraed

0%

ohtuleht.ee postimees.ee delfi.ee

0%

ohtuleht.ee postimees.ee

delfi.ee


PORTAALIDE KÜLASTAJA

On lapsi

Pere suurus

100%

62% 60% 60%

100%

54% 56% 56%

ei

3+

50%

50%

2

38%

40% 40%

jah

30%

29% 30%

1

16% 15% 14%

0%

ohtuleht.ee postimees.ee delfi.ee

0%

ohtuleht.ee postimees.ee

delfi.ee


OHTULEHT.EE

EELISED


OHTULEHT.EE EELISED

Isiklik

sissetulek

• Kõrge sissetulekuga (775-

1280€) inimeste osakaal kogu

külastajatest on suurem kui

konkurentidel

Staatus

• Valgekraede osakaal

külastajatest on oluliselt

suurem

Regioon

• Külastajaskond on ühtlaselt üle

Eesti jaotatud

Auto

olemasolu

• Auto on olemas suuremal

osakaalul külastajatest kui

konkurentidel

Elamispind

ja asula

suurus

• Oma majas elavate inimeste

osakaal on suurem


CARAT.

REDIFINING MEDIA.

More magazines by this user
Similar magazines