Jak přemístit 7 miliónů tun za 6 měsíců - Phoenix-Zeppelin, spol. s ro

p.z.cz

Jak přemístit 7 miliónů tun za 6 měsíců - Phoenix-Zeppelin, spol. s ro

V Y D Á N Í 3 2 0 0 7 – € 3 n W W W . C A T . C O M

CAT MAGAZINE

rong>Jakrong> přemístit 7 miliónů

rong>tunrong> rong>zarong> 6 měsíců

Proměna pustiny na

kvetoucí oázu

Nový všestranný

pásový nakladač


PHOENIX-ZEPPELIN

KING-SIZE

SERVICE

Kompletní řešení

„v jednom“

Nabízíme Vám:

1. Individuální řešení atraktivního

financování prostřednictvím

CAT Finance: od pronájmu přes

financování až po leasing.

2. Smluvní servisní služby

„na míru“: Od prohlídek přes

údržbu až po plné servisní

smlouvy.

3. Široké možnosti rong>zarong>jištění

a garantování oprav a údržby.

4. Bonusová výbava strojů.

5. Dodávky náhradních dílů

po celé ČR do 48 hodin.

6. 12 hodinová pohotovostní služba.

7. Nejlepší pokrytí území sítí

poboček se 150 servisními

specialisty a 70 mobilními

servisními auty.

8. 11 půjčoven strojů The Cat

Rental Store.

9. Kvalifikované poradenství

pro použití a nasazení strojů.

10. Jedinečná nabídka servisně

prověřených použitých strojů.

www.p-z.cz

rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>, rong>spolrong>. s r. o.

Lipová 72

251 70 Modletice

info@p-z.cz, www.p-z.cz


V á ž e n ý č t e n á ř i ,

Vítejte v nejnovějším vydání Cat

Magazinu, jediném časopisu

rong>zarong>měřeném na nejnovější

informace o tom, jak se stavební

stroje Caterpillar® zdokonalují

v oblastech výkonnosti,

produktivity a životnosti.

Následující stránky jsou věnovány novým pásovým

nakladačům série D ,novému vysoce univerzálnímu

kolovému nakladači série H a základnímu přehledu

hydraulických minirýpadel Caterpillar. Navíc

přinášíme informace o tom, jak majitelé a posádky

strojů Cat napomáhají naplňovat motto „Dosáhnout

pokroku je možné“. Dočtete se o ambiciózním, deset

let trvajícím projektu rekultivace povrchových dolů

v Německu a o přípravě staveniště v České republice

vyžadující přemístění sedmi miliónů rong>tunrong> materiálu.

Tyto a další příběhy představují „co chceme – to se

stane“ jako ducha partnerství Caterpillar, rong>zarong>stoupení

a zákazníků. Doufám, že se Vám články budou líbit.

7 M I L I Ó N Ů T U N Z A 6 M Ě S Í C Ů

Zemní práce obrovského rozsahu 6

Se srdečnými pozdravy,

K d y b y b y l t e n t o s t r o j s p o r t o v c e m

byl by to desetibojař 14

František Poulíček

ředitel rong>spolrong>ečnosti

rong>Phoenixrong> - rong>Zeppelinrong>

P R O M Ě N A P U S T I N Y N A K V E T O U C Í O Á Z U

Proměna nebezpečného povrchového dolu 20

V Ř E L É U V Í T Á N Í P Ř I M I N U S 3 0 º C

Norský výrobce drceného štěrku přechází na Caterpillar 22

M A L É P R O S T O R E M - V E L K É V Ý K O N E M

Které minirýpadlo jsi? 23

Šéfredaktor:

Laura Streeter, Caterpillar S.A.R.L. Ženeva

Vedoucí autorského kolektivu:

Simone Peter, Caterpillar S.A.R.L. Ženeva

Vedoucí projektu:

Karm Saggu

Koordinátor prodejců:

Vanessa Henraat-van Gessel

Hlavní dopisovatel:

William Ward

Fotografie (7 miliónů rong>tunrong> rong>zarong> 6 měsíců):

Peter Verver

Grafická úprava:

Maartje Hoppenbrouwers

Koncepce & realirong>zarong>ce:

Hunterskil Howard pro Caterpillar S.A.R.L.

www.hunterskil-howard.com

Kontakt na místního prodejce:

rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>, rong>spolrong>. s r. o., Lipová 72, 251 70

Modletice

Cat Magazín distribuují zástupci firmy Caterpillar v Evropě, Africe a

na Středním východě třikrát do roka. Prosíme, svou korespondenci

rong>zarong>sílejte redakci na adresu Cat Magazine, Caterpillar S.A.R.L. 76, Route de

Frontenex, PO Box 6000, 1211 Geneva 6, Švýcarsko.

CatMagazine@cat.com. Všechna práva vyhrazena. ©2007 Caterpillar.

O R I G I N Á L N Í N Á H R A D N Í D Í L Y

Proč mají originální náhradní díly Caterpillar delší životnost? 30

L I D É

Nicole Ghosn – dohlíží na Váš nový stroj 34

Výše je uveden jen výběr toho, co obsahuje toto vydání Cat

Magazínu – naleznete zde mnohem více novinek a názorů. Pokud

byste se rádi seznámili v příštím vydání s dalšími náměty, spojte

se s naším vydavatelem na adrese CatMagazine@cat.com.

3


24

Page: 351_12

(English Master P13)

21

12

CAT ve zkratce

CAT ve zkratce

Pokud budete cestovat do Číny, uvidíte ve velkých městech

včetně Pekingu a Šanghaje řadu reklamních tabulí a reklam

v časopisech propagujících firmu Caterpillar. Na těchto

reklamách je titulek “Pokrok ve světě” a mluví se v nich o

hrdosti firmy Caterpillar na to, že se může podílet na rozvoji

nesmírně rozsáhlé čínské infrastruktury. Tato kampaň

napomáhá k utužení věrnosti zákazníků a rong>zarong>městnanců firmě

Caterpillar. Mnoho lidí dokonce napsalo dopis - aby vyjádřili,

jak jsou pyšní na svou příslušnost k ‘týmu Caterpillar’.

Tato reklama oslavuje stroje Cat pomáhající při

budování škol. A po dokončení stavby těchto škol jsou

to generátory Cat, které rong>zarong>jišťují dodávku elektřiny.

23

POKROK VE SVĚTĚ

CAT číslo

R ychlejší, rovnější,

b ezpečnější

Legendární závodní okruh v italské Monze nedávno dostal

nový frézovaný povrch – díky dodavateli, rong>spolrong>ečnosti

Betonvilla SpA, a díky nové silniční fréze Cat PM-200.

První ohlasy od pilotů závodních vozů a motocyklů na

kvalitu povrchu trati lze popsat slovy ‘rychlejší, rovnější,

bezpečnější’. Silniční frérong>zarong> PM-200 vyfrézovala 3000

metrů dlouhou část okruhu do hloubky přesně 4 cm

a v šířce 5,5 m. Celková vyfrézovaná plocha zde činila

16500 čtverečních metrů – tedy 1585 rong>tunrong> materiálu.

Je to počet jazyků, ve kterých je Cat Magazín vydáván.

V zemích Evropy, Afriky a Středního východu se

lidé mohou dočíst o strojích a prodejcích Cat.

Page: 364_24

(English Master P13)

Page: 340_21

(English Master P13)

Page: 12

(English Master P13)

4

20313_5017_CM05_MAS_L.indd 1

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Κ ΥΛ Ι Σ Η Σ

Π Ρ Ο Ω Θ Η Τ Η Σ Ε Σ Κ Α Φ Ο Σ !

“Το σύστημα έχει πολύ

μεγαλύτερη διάρκεια

ζωής γιατί η φθορά των

οδοντωτών τροχών

έχει κυριολεκτικά

εκμηδενιστεί.”

Οι περισσότεροι αναγνώστες γνωρίζουν ότι το σύστημα κύλισης SystemOne

της Caterpi lar για τους προωθητές D6 έχει σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια

ζωής από τα συμβατικά συστήματα κύλισης. Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι

μπορεί να μειώσει τις δαπάνες συντήρησης των συστημάτων κύλισης

κατά 30 έως 70%. Γνωρίζατε όμως ότι το SystemOne εγκαταστάθηκε

πρόσφατα σε ένα σκάφος-βυθοκόρο στην Ολλανδία; Ο Arie Westenbrink

από την PON - την αντιπροσωπεία μας στην Ολλανδία - εξηγεί.

“Το εν λόγω σκάφος έχει μήκος 90 μέτρων και σκάβει

το βυθό της Βόρειας Θάλασσας βγάζοντας άμμο - η

άμμος πωλείται στη συνέχεια στην κατασκευαστική

βιομηχανία,” λέει ο Arie. “Το σύστημα κύλισης

SystemOne αποτελεί στην πραγματικότητα τμήμα

του συστήματος εκφόρτωσης υψηλής ταχύτητας που

ωθεί την άμμο προς την ακτή με ρυθμό 3.000 τόνων

την ώρα.” Πρόκειται για μια μοναδική εφαρμογή

- είναι το μόνο σκάφος-βυθοκόρος στον κόσμο που

διαθέτει τέτοιο σύστημα αυτοεκφόρτωσης με υψηλή

ταχύτητα. Είναι επίσης μια ιδιαίτερα απαιτητική

εφαρμογή, καθώς το σκάφος λειτουργεί πρακτικά

συνεχώς, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Γιατί επιλέχτηκε το SystemOne;

“Παλιά χρησιμοποιούσαμε συνηθισμένες αλυσίδες

D4” λέει ο Bert den Herder, ιδιοκτήτης του

σκάφους. “Όμως αυτές με είχαν απογοητεύσει - δεν

διαρκούσαν όσο περιμέναμε. Τότε ο Arie μου έδειξε

ένα μοντέλο με τη νέα σχεδίαση SystemOne.”

Ήταν σαφές ότι οι ευθύγραμμοι σύνδεσμοι θα

βελτίωναν την οδήγηση των ερπυστριών και οι

στρεφόμενοι πείροι (που διαθέτουν εφ’ όρου ζωής

στεγανοποιημένες αρθρώσεις) θα εξαλείψουν την

ανάγκη περιστροφής των πείρων. Καθώς δεν υπάρχει

κίνηση μεταξύ του οδοντωτού τροχού και του πείρου δεν

υπάρχει κυριολεκτικά καμία φθορά στους οδοντωτούς

τροχούς - και καμία δαπάνη αντικατάστασης.

Είναι ο Bert ικανοποιημένος με το SystemOne;

“Απολύτως,” λέει ο ιδιοκτήτης του σκάφους. “Κανονικά

έπρεπε να αλλάζουμε τους οδοντωτούς τροχούς μετά από

100 ώρες λειτουργίας, αλλά το SystemOne λειτουργεί για

πολύ περισσότερο χρόνο χωρίς κανένα σημάδι φθοράς.”

Οι ναυτιλιακές εφαρμογές δεν είναι κάτι καινούριο για

την Caterpi lar. Οι κινητήρες της χρησιμοποιούνται σε

πλοία σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην πραγματικότητα,

το σκάφος του Bert χρησιμοποιεί επτά συνολικά

κινητήρες Caterpi lar - για πρόωση, για τους ελιγμούς

του σκάφους, για την απόξεση του βυθού, για την

εκφόρτωση και για την παροχή ηλεκτρικής ισχύος.

I l c a r r o d I u n t r at to r e

s u u n ’ I m b a r c a z I o n e !

La maggior parte dei lettori sa che il nuovo carro Caterpi lar SystemOne ha una

durata notevolmente maggiore di un carro tradizionale. I test sul campo hanno

dimostrato che la riduzione dei costi operativi è compresa tra il 30% ed il 70%.

Ma sapevate che recentemente un carro SystemOne è stato insta lato su una

draga in Olanda? Arie Westenbrink, del dealer olandese PON, ci spiega perché.

“L’imbarcazione in questione è una draga lunga 90 metri

che aspira dal fondo del mare del Nord la sabbia che

poi è venduta al se tore de le costruzioni,” dice Arie. “Il

ca ro SystemOne gioca un ruolo importante nel sistema

di carico che deposita 3.000 tonnelate di sabbia ogni

ora su la sponda.” E’ un’applicazione unica; questa è

la sola draga al mondo ad avere una tale velocità ed

un simile sistema di carico. L’applicazione inoltre è

particolarmente impegnativa, in quanto la draga lavora

24 ore al giorno, in qualsiasi condizione climatica.

Perché è stato scelto il carro SystemOne?

“Prima usavamo le catenarie del D4 con boccola

rotante, ma non sigi lata”, dice Bert den Herder,

proprietario de la draga. “Non avevano la durata

che volevamo. A lora Arie mi ha parlato del nuovo

ca ro SystemOne, spiegandomi come funziona.”

E’ stato subito chiaro che le nuove catenarie avrebbero

migliorato la guida. Inoltre, i nuovi giunti rotanti a

cartuccia, sigi lat in fabbrica, che sostituiscono perni

e boccole, oltre ad eliminare la necessità di rotazione

manuale, garantiscono una maggiore tenuta. L’usura

risulta molto inferiore, non solo per l’assenrong>zarong> del classico

movimento tra ruota motrice e boccola, ma anche

perché le ruote fo li hanno una superficie di conta to

U n t r a i n d e r o U l e m e n t

s U r U n b at e aU !

centrale senrong>zarong> appoggiare su le maglie. Di conseguenrong>zarong>

la durata è molto maggiore ed i costi d’esercizio inferiori.

“Le système dure te lement

plus longtemps grâce à

l’absence quasi totale

d’usure du barbotin.”

Bert, è contento del SystemOne?

“Assolutamente,” dice il proprietario de la draga.

“Noi sostituivamo le ruote motrici mediamente ogni

100 ore, mentre il SystemOne sta già lavorando da

più tempo e non c’è ancora alcun segno d’usura.”

Non è certo una novità che Caterpi lar sia presente

anche in applicazioni marine. I motori Cat equipaggiano

molte nav in ogni parte del mondo. Di fa to, anche

la draga di Bert usa un totale di se te motori Cat

per la propulsione, la manovra, il dragaggio, lo

scarico e la fornitura di energia ele trica.

Il nuovo carro SystemOne dimostra di essere esente da manutenzione

“Il sistema dura più a

lungo perché l’usura è

virtualmente eliminata.”

La plupart de nos lecteurs savent que le train de roulement SystemOne

de Caterpi lar pour les Tracteurs à chaînes D6 dure bien plus longtemps

que les trains de roulement traditionnels. Des essais ont démontré qu’il

diminue les frais d’entretien de 30 à 70 %. Mais saviez-vous que SystemOne

a récemment été insta lé sur un bateau de dragage aux Pays-Bas ? Arie

Westenbrink, de PON – notre concessionnaire ho landais – nous en dit plus.

“Le bateau en question est un dragueur de 90 mètres de

long qui extrait du sable du fond de la mer du Nord – ce

sable étant ensuite vendu au secteur de la construction,”

affirme Arie. “Le train de roulement SystemOne fait

partie du système de déchargement à grande vitesse qui

propulse le sable sur le rivage, à raison de 3000 tonnes

par heure.” Ce te application est unique en son genre ;

il s’agit du seul dragueur au monde disposant d’un tel

système de déchargement automatique à grande vitesse.

Ce travail est particulièrement exigeant, puisque le navire

fonctionne en quasi-permanence et par tous les temps.

Pourquoi a-t-on choisi SystemOne ?

“Auparavant, nous utilisions des chaînes à bagues

tournantes D4 ordinaires,” précise Bert den Herder,

propriétaire du dragueur. “Mais ce système m’a

déçu; les chaînes ne duraient pas aussi longtemps

que nous le souhaitions. Arie m’a ensuite montré

un modèle du nouveau concept SystemOne.”

Il ne faisait aucun doute que les mai lons droits a laient

améliorer le guidage des chaînes et qu’il ne serait

plus nécessaire de retourner les bagues grâce aux

bagues rotatives (qui comportent des cartouches

étanches). Sans aucun mouvement e

et la bagu

20313_5017_CM05_MAS_R.indd 1 19/4/07 16:21:58

تركيب الهيكل السفلي

للجرافة على مركب!‏

ويعلم معظم املشغلني أن الهيكل السفلي SystemOne في فئة اجلرافات D6 يظل قيد اخلدمة لفترة

أطول بشكل ملحوظ من الهياكل السفلية التقليدية.‏ وقد أظهرت االختبارات أنه ميكن أن يقلل من تكاليف

صيانة الهيكل السفلي بنسبة 30 إلى 70 باملائة.‏ ولكن هل تعلم أن هيكل SystemOne مت تركيبه

مؤخرً‏ ا في مركب لرفع األوحال في هولندا؟ ويشرح لنا ألمر آري ويستنبرنك،‏ من بون - موزع كاتربلر.‏

Bert est-il satisfait de SystemOne ?

“Absolument,” répond le propriétaire du bateau. “Nous

devions normalement changer les barbotins toutes les

100 heures, mais SystemOne fonctionne depuis bien

plus longtemps et nous ne notons aucun signe d’usure.”

Caterpi lar n’est pas un nouveau venu dans les

applications marines ; ses moteurs équipent des

bateaux dans le monde entier. En fait, le bateau

de Bert utilise au total sept moteurs Caterpi lar:

pour la propulsion, la manœuvre, la drague, le

déchargement et l’alimentation électrique.

‏“يستمر النظام قيد اخلدمة

لفترات أطول بكثير ألن

تآكل العجالت املسننة قد

اختفى منه فعليًا.”‏

يقول آري،‏ ‏“مركب رفع األوحال املعني بلغ طوله 90 مترًا ويقوم

بالتقاط الرمل من قلع بحر الشمال - ويتم بيع الرمل بعد ذلك

إلى شركات املقاوالت.‏ وميثل الهيكل السفلي SystemOne

في احلقيقة جزءًا من ظام التفريغ عالي السرعة والذي دفع

الرمل إلى الشاطئ مبعدل 3.000 طن في الساعة.”‏ وهذا

التطبيق يُعد فريدً‏ ا من وعه؛ وهذا املركب هو مركب رفع األوحال

الوحيد الذي تمتع بهذه السرعة العالية ونظام التفريغ الذاتي.‏

وهذا التطبيق هو تطبيق ملح على نحو خاص،‏ ألن املركب

يعمل طوال الوقت بال انقطاع وفي كافة ظروف الطقس.‏

ملاذا مت اختيار هيكل SystemOne؟

يجيب يرت دين هيردر،‏ مالك مركب رفع األوحال،‏ ‏“لقد

اعتدنا على استخدام سالسل دوارة ذات بطانة معدنية

من الفئة D4 العادية.‏ لكن هذه السالسل أحبطتني

- فهي لم تستمر طويالً‏ كما توقعنا.‏ وبعدها عرض

عليّ‏ آري طرازًا جديدً‏ ا من هيكل ”.SystemOne

وكان من الواضح أن الوصالت املستقيمة تعزز من توجيه

اجلنزير وكانت البطانات املعدنية الدوارة ‏)املدمجة في وصالت

أثبت الهيكل SystemOne أنه الهيكل الذي ال يحتاج إلى الصيانة والذي حتاجه اجلميع.‏

الهيكل املغلق ذي مدة اخلدمة املمتدة(‏ تغلبت على احلاجة

إلى عمليات إدارة البطانة املعدنية.‏ وبدون احلاجة إلى التحرك

بني العجلة املسننة والبطانة املعدنية،‏ فلن يظهر تآكل في

العجلة املسننة - مما ال يفرض تكاليف استبدال إضافية.‏

هل بيرت راض عن استخدام هيكل SystemOne؟

ويرد مالك املركب،‏ ‏“بالتأكيد.‏ لقد اضطررنا بطبيعة احلال

إلى تغيير العجالت املسننة كل 100 ساعة،‏ لكن هيكل

SystemOne ظل يعمل دينا لفترات أطول بكثير من

غيره،‏ ولم تظهر أي عالمة تآكل به على اإلطالق.”‏

وهكذا لم تكن كاتربلر حديثة العهد بالتطبيقات البحرية،‏

فمحركاتها تستخدم في املراكب في كافة أنحاء العالم.‏

وفي واقع األمر،‏ يستخدم بيرت في املركب عدد محركات

كاتربلر يبلغ سبعة محركات إجماالً‏ - من أجل الدفع واملناورة

باملركب ورفع األوحال والتفريغ وإمداد الطاقة الكهربية.‏

RA.indd 1 4/25/07 4:52:46 PM


CAT MAGAZINE

I S S U E 2 2 0 0 7 – € 3 ■ W W W . C A T . C O M

“Je to výborné počtení”

Na jaře tohoto roku jsme se vás zeptali, co si myslíte

o Cat Magazínu... a vaše odpověď byla jednoznačná:

“Je skvělý,” říká většina těch, kteří nám na tuto otázku

poslali odpověď. Skoro každý, kdo se průzkumu

zúčastnil, si myslí, že Cat Magazín je velmi užitečný

pro jeho (či její) práci. Tento kladný ohlas povzbuzuje

každého člena týmu Cat Magazínu, aby v příštích

vydáních tohoto časopisu ještě dále zlepšil svou práci.

Z ÁK A ZNICK Á

GALERIE

Na tomto místě můžete

být i Vy – pošlete nám

fotografii, na které jste

se strojem Cat, a napište

nám svůj názor na něj.

Zdvojnásobená pro duktivita

a poloviční spotřeba paliva

S e systémem AccuGrade

Je to už oficiální – zkoušky v praxi

prorong>zarong>ly při použití systému AccuGrade

100 procentní zvýšení produktivity a 43

procentní úsporu paliva. Při těchto testech

byly ve Španělsku budovány dvě identické

silnice, jedna při využití vytyčovacích kolíků

a druhá při využití systému AccuGrade.

Silnice byly 80 km dlouhé a rong>zarong>hrnovaly zářezy,

náspy, rong>zarong>táčky, převýšení a příčné sklony.

“V reálných situacích je obvykle velmi těžké

dělat porovnání, protože každá stavba je jiná,”

říká Marilyn Murphy, vedoucí úseku řešení

produktivity u firmy Caterpillar. “Ale v případě

tohoto výzkumu jsme měli nad oběma stavbami

dokonalou kontrolu: silnice byly budovány ve stejné

oblasti blízko u sebe a byly použity stejné materiály.

Byly použity stejné typy strojů a stejní strojníci

obsluhy a práce probíhaly rong>zarong> totožných povětrnostních

podmínek. Jediným rozdílem bylo použití AccuGrade.”

Podrobnější informace naleznete na www.Cat.com/news

NEJVYŠŠÍ V EVROPĚ

Před nedávnem byl uveden do provozu nejvyšší evropský stroj

pro demoliční práce s třídílným teleskopickým výložníkem o

celkovém dosahu 62 metrů. Byl objednán holandskou

rong>spolrong>ečností Beelen Sloopwerken, rong>zarong>bývající se demoličními

pracemi, a vychází z rýpadla Cat 385C pro demolice ve velkých

výškách (UHD), které má dosah 39,5 metru. Prodejce Cat v

Nizozemsku, rong>spolrong>ečnost Pon, vytvořila návrh stroje s

pozoruhodnými parametry a ve rong>spolrong>upráci se specializovanými

dodavateli a partnery umožnila vytvořit tuto dlouhou

konstrukci. Normální Cat 385C UHD váží skoro 100 rong>tunrong> – ale s

tímto extrémně dlouhým výložníkem váží tento obr přes 150

rong>tunrong>.

5


7 m i l i ó n ů t u n

z a 6 m ě s í c ů

V současném stavebním průmyslu není snadný život. Sehnat dobré strojníky

obsluhy je stále těžší. Zdá se, že výdaje na daně a pojistné stále rostou. A

investoři chtějí mít své stavby dokončené stále rychleji a levněji. A navíc,

pokud stavitel nedodrží termín stanovený ve smlouvě, musí platit penále.

A tak, když řekli Petru Březinovi, že musí počkat šest týdnů než bude moci

rong>zarong>čít s rozsáhlými pracemi přípravy staveniště (ale přitom musí dodržet

termín dokončení prací), udělal to, co by udělala většina lidí ve stavebnictví:

změnil časový rozvrh nasazení svých lidí a strojů, počkal, až bude moci rong>zarong>čít,

a potom se prostě pustil do práce - 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

“To, co by normálně rong>zarong>bralo devět měsíců, se původně mělo stihnout rong>zarong> sedm,”

říká Březina, rong>spolrong>umajitel stavební firmy APB Plzeň. “Ale potom, vzhledem k

průtahům se získáním stavebního povolení, se tato doba zkrátila o dalších šest týdnů.

Naštěstí, díky úsilí našeho týmu a pomoci od zástupce firmy Caterpillar, rong>spolrong>ečnosti

rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>, jsme nyní v polovině prací a dodržujeme přesně plán, takže

dodržíme termín. Ale určitě se nám nevyhne několik neočekávaných překvapení.”

Pokračování

7


Mimořádně bahnitý terén

V plánu bylo provést podstatnou část

prací v zimních měsících, kdy by země

měla být zmrzlá a jíl dostatečně pevný

pro pojezd kloubových damprů. Ale

zima s kýženými mrazy nepřišla. Přišel

jen prudký déšť – z celého staveniště

o rozloze 200 hektarů (dva milióny

čtverečních metrů) se stala bahenní lázeň.

Přemístění 650 000 krychlových metrů

ornice šlo podle plánu. Byla rozvezena na

statky ve vzdálenosti do 15 kilometrů. Pak

ale stroje narazily na jíl, který se rong>zarong> deštivého

počasí stále měnil na bahno a takřka

znemožňoval pohyb 60 strojů přemisťujících

zeminu. “Někdy kloubové dampry uvízly

v bahně a bylo potřeba rong>zarong>tlačit pásovým

dozerem D8”, říká Březina. “To evidentně

snižovalo produktivitu. Ale rong>Phoenixrong>-

rong>Zeppelinrong> rychle rong>zarong>reagoval a rong>zarong>půjčil nám

osm výkonnějších kloubových damprů

740. Tím se problém vyřešil.” rong>Phoenixrong>-

rong>Zeppelinrong> navíc postavil speciální servisní

dílnu a poskytl pět mechaniků pracujících

přímo na staveništi. Firma Caterpillar

také vyslala ze svého předváděcího a

školicího střediska v Malaze instruktory

specializované na kloubové dampry.

Prováděli doplňková školení posádek.

Byla to vskutku týmová rong>spolrong>upráce.

Zemní práce obrovského rozsahu

Staveniště rong>zarong>bírá 200 hektarů, jeho nejvyšší

bod je o 16 metrů výše, než bod nejnižší.

Celou tuto plochu bylo třeba srovnat do

roviny a zhutnit. Speciální osvětlování

světlomety umožňovalo pracovat 24 hodin

denně a každý den se spotřebovalo přes

500 rong>tunrong> vápna a 50 000 litrů paliva. Bylo

také třeba odstranit a znovu rong>zarong>sadit více

než 1000 stromů. Po dobu této šest měsíců

trvající stavby pracovalo ve dne a v noci

přes 300 lidí. Z toho asi 180 ve dne a 130 v

noci, všichni na dvanáctihodinové směny.

Stavení firma APB si pro ubytování

rong>zarong>městnanců, kteří se sjeli z ostatních staveb

prováděných touto firmou po celé České

republice, pronajala dvanáctipodlažní

nájemní dům. Většina lidí pracovala osm

dní rong>zarong> sebou a potom měla šest dní volna.

Sídlo pro Hyundai

Na tomto místě nakonec vyroste nová

robní provozovna značky Hyundai.

Korejský výrobce automobilů si toto místo

v České republice zvolil z toho důvodu,

že její sesterská rong>spolrong>ečnost Kia Motors,

má továrnu hned rong>zarong> hranicemi a dodávky

dílů a surovin tak mohou probíhat pro

obě značky rong>spolrong>ečně. Navíc je možné

sdílet logistické systémy. Očekává se, že

plné produkce dosáhne tato nová továrna

na výrobu automobilů v roce 2009.

rong>Jakrong> získala firma APB tento kontrakt?

“Získali jsme tuto rong>zarong>kázku, neboť jsme

prorong>zarong>li, že jsme flexibilnější než velcí

nadnárodní dodavatelé,” říká Březina.

rong>Jakrong>o u většiny ostatních staveb, pracoval

jsem přímo na stavbě v úzkém spojení se

svými vedoucími pracovníky. A tak, když

investor potřeboval prodiskutovat chystané

změny, mohli jsme je okamžitě projednat,

dohodnout se a naplánovat další postup.

Měli jsme také dostatečnou kapacitu

zvládnout rong>zarong>kázku sami bez potřeby rong>spolrong>éhat

se na subdodavatele. Z toho důvodu jsme

také mohli lépe rong>zarong>ručit dodržení termínů.”

Pan Březina také řekl, že skutečnost, že

má ve vozovém parku tolik strojů Cat,

posílila důvěru lidí z týmu Hyundai a

napomohla převážit misky vah v jeho

prospěch. “Mé stroje Cat mi už pomohly

získat mnoho rong>zarong>kázek. A s využitím

podpory od rong>spolrong>ečnosti rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>

mohu vždy předložit jasné a přesné

odhady nákladů a časové náročnosti

Jedním z příkladů flexibility firmy APB

byla stavba mimořádné, dva kilometry

dlouhé silnice: prezident firmy Hyundai se

měl zúčastnit oslavy u příležitosti rong>zarong>hájení

stavby. Na toto odlehlé místo měl přiletět

vrtulníkem, ale dva dny před slavností bylo

firmě APB řečeno, že přijede autem. Jelikož

na stavbu nevedla žádná silnice, mohlo to

způsobit problémy. Ale APB je nepřipustila,

prostě postavila novou silnici - den před

příjezdem prezidenta firmy Hyundai.

Byl upřednostněn komfort a produktivita

strojů Caterpillar

Na rong>zarong>čátku stavby používala firma APB jak

kloubové dampry Cat, tak i dampry jiných

značek. Ale hned od prvních dnů bylo jejich

řidičům jasné, že jízda s kloubovými dampry

Caterpillar je mnohem klidnější - díky

speciálnímu odpružení šasi a vzduchem

odpruženým sedačkám. “V damprech Cat

to s mými řidiči nehází ze strany na stranu,

nahoru a dolů,” říká Březina. “Může se to

zdát nedůležité, ale během dvanáctihodinové

směny to může způsobit rozdíl mezi prostou

únavou řidiče a jeho úplným vyčerpáním.”

Z toho důvodu se firma APB rozhodla

používat pouze kloubové dampry

Caterpillar. Jejich řidiči si déle udržovali

pozornost a mohli po celou pracovní směnu

podávat plný výkon, což samozřejmě

vedlo k vyšší produktivitě práce.

Stroje Cat byly také produktivnější díky

systému cirkulace výfukových plynů. Tento

systém ohřívá korbu dampru a umožňuje,

aby se při vyklápění korby vysypala

veškerá zemina. Nevozí se zpátky skoro

žádný materiál a při každém pracovním

cyklu se tak využije celý objem korby.

“Nestává se často, že získáte tak velkou

rong>zarong>kázku,” říká Jiří Petr ze rong>spolrong>ečnosti

rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>. “Ve skutečnosti se dá

říci, že se taková příležitost objeví jednou

rong>zarong> život. Z toho důvodu jsme velmi hrdí na

naší rong>spolrong>upráci s APB, na to, že většinu jeho

strojového parku tvoří stroje Caterpillar, a

jsme také velmi hrdí na to, že všechny práce

probíhají přesně podle časového plánu.” “ n

8


Přehled strojového parku

APB Plzeň na staveništi:

• Kloubové dampry – 35

• Střední rýpadla – 15

• Velká rýpadla – 8

• Pásové dozery – 13

• Půdní kompaktory – 8

• Stabilirong>zarong>ční frézy – 4

• Zemědělské traktory se skrejpry – 3

• Silniční nákladní automobily – 40

Na rozdíl od strojů jiných značek je v kabině

Cat umístěna sedačka instruktora vedle

sedačky obsluhy – pro lepší a rychlejší výcvik.

“Je důležité, aby byly kloubové dampry

pohodlné, protože pouze tehdy mohou

řidiči zůstat svěží po celou směnu a podávat

nejlepší výkony. Z toho důvodu dáváme

přednost kloubovým damprům Cat.”

Petr Březina, rong>spolrong>umajitel firmy APB Plzeň

9


âLENOVÉ KLUBU POSÁDEK CATERPILLAR

NAV·TÍVILI VELETRH BAUMA 2007

Celosvûtov˘ rÛst stavební produkce v˘raznou mûrou pfiispûl k tomu, Ïe leto‰ní

28. roãník mezinárodního veletrhu stavebních strojÛ, rong>zarong>fiízení a pfiíslu‰enství

- Bauma 2007 - byl jednoznaãnû nejúspû‰nûj‰í ve své dosavadní historii

a potvrdil jeho v˘sostné postavení mezi obdobn˘mi veletrhy na celém svûtû.

Ve dnech 23. - 29. dubna 2007 pfiedstavilo na mnichovském v˘stavi‰ti více neÏ

3000 vystavovatelÛ svoji reprezentativní nabídku moderních v˘robkÛ a sluÏeb,

kter˘mi chtûjí uspokojit poÏadavky odbûratelÛ ze stavební branÏe. Exponáty

vystavené na plo‰e cca 540.000 m 2 si prohlédlo víc jak pÛl milionu náv‰tûvníkÛ,

z nichÏ na 160 tisíc pfiicestovalo ze rong>zarong>hraniãí z více neÏ 190 zemí svûta.

Při příležitosti konání tohoto veletrhu

uspořádala firma rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>

dvoudenní zájezd pro členy Klubu posádek

Caterpillar. Vždyť kdo jiný by si měl

prohlédnout a také vyzkoušet novinky, které

letos Caterpillar připravil.

Pětašedesátičlenná skupina tvořená členy

Klubu posádek Caterpillar, kteří přijeli ze

všech koutů České republiky, se dvěma

autobusy z Brna a Prahy vydala do

Mnichova v pátek 27. dubna dopoledne a ve

večerních hodinách dorazila do Ingolstadtu,

kde se ubytovala a rong>spolrong>ečně povečeřela. Po

večeři byla pro všechny účastníky

připravena mimo jiné trička Klubu posádek

Caterpillar. Na Baumě tak mohli všichni na

první pohled vidět, jak vysoká účast členů

KPC z Čech a Moravy dorazila. Sobota

28. dubna už patřila jen návštěvě největšího

veletrhu stavebních strojů na světě.

Celá hala B6 rong>spolrong>ečně s venkovním

prostranstvím 201 patřila strojům

Caterpillar. Pod všudypřítomným mottem:

„Your Success - Our Commitment“

(Váš úspěch - Náš závazek) vystavoval

Caterpillar rong>spolrong>ečně s firmou rong>Zeppelinrong> více

než 60 produktů a řešení pro své zákazníky

z oblasti provádění zemních prací, demolic

objektů, silničního stavitelství a těžebního

průmyslu. Prezentovány byly stroje všech

hmotnostních kategorií. Od kompaktních

rong>zarong>řízení až po obří těžební stroje typu 97-ti

rong>tunrong>ového nakladače Cat 992K, dampru

s pevným rámem Cat 777F o výkonu motoru

700 kW nebo rýpadla s nakládací lopatou

Cat 385C FS o hmotnosti přes 91 rong>tunrong>.

Nechyběla ani rozsáhlá nabídka speciálního

příslušenství, servisních služeb, renovačních

programů a použité techniky.

Vystavované modely strojů byly nové, příp.

modifikované, a reprezentovaly standard

oboru v kvalitě, technických inovacích i

použitých technologiích. Jejich rong>spolrong>ečným

rysem je vysoká produktivita, zlepšený

komfort pro posádku, nízké provozní

náklady a šetrnost k životnímu prostředí.

Klíčem k úspěchu je zejména rozsáhlé

uplatňování nových spalovacích motorů

Caterpillar vybavených technologií ACERT

(Advanced Combustion Emissions

Reduction Technology), díky které dosahují

extrémně nízkých hodnot emisí. Na základě

této technologie, spočívající v moderním

elektronickém řízení spalovacího procesu,

budou řešeny i motory, které splní limity

EU stupně IIIB, jež rong>zarong>čnou postupně platit

od roku 2011.

Členy Klubu posádek Caterpillar na veletrhu

přivítal ředitel rong>spolrong>ečnosti rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>,

pan Ing. František Poulíček. Následně si

členové KPC v malých skupinkách pod

vedením několika firemních reprezentantů

prohlédli halu se stroji Caterpillar a byli

podrobně seznámeni se všemi novinkami.

Zaslouženou pozornost poutaly např. obří

kolové nakladače Cat 992K (hmotnost 97 t,

výkon motoru 597 kW, objem lopaty 12 m 3 )

a 988H (51 t, 354 kW, 6,9 m 3 ) určené do

těžebního průmyslu k nakládání u stěny.

10


Pro převoz materiálu zejména v lomech je

určena nová řada F damprů s pevným

rámem. V nabídce jsou nyní typy Cat 770

až 777F o nosnostech 37 až 100 rong>tunrong>.

Vystavená řada středně těžkých kolových

nakladačů Cat 950H až 980H je odpovědí

robce na stále náročnější požadavky

zákazníků z hlediska dosahované výkonnosti

a nízkých provozních nákladů.

Nová klasika na pásových podvozcích. Tak

bývá nazývána série D pásových rýpadel

rong>zarong>hrnující typy Cat 319D až 330D. Nově do

ní patří i typ Cat 328D LCR s kompaktním

rádiusem, jenž při poloměru otáčení

pouhých 1,9 m disponuje neobvykle

velkými hodnotami rypných sil. Inovována

byla i řada kolových rýpadel. Standardní

série D nyní rong>zarong>hrnuje pět typů Cat M313D

až M322D. V nabídce jsou i speciální verze

v provedení pro překládku materiálů.

Zákazníci mohou vybírat mezi čtyřmi

modely Cat M318D MH až M325D MH.

Středem pozornosti bylo představení nové

série M motorových grejdrů, u které výrobce

přihlásil přes 100 patentů. Na první pohled

rong>zarong>ujme především elektrohydraulické

joystickové ovládání pracovních funkcí,

které nahrazuje dosud používaných až 15

ovládacích pák. Ovládání grejdrů je tak

velmi snadné, pohodlné a posádky hravě

docílí přesného řízení všech pracovních

funkcí a nastavení středové radlice do

požadované polohy. Výraznou inovací

prošel i systém pohonu grejdru, který

rong>zarong>jišťuje lepší pohyblivost v nejrůznějších

terénních podmínkách.

Zajímavými exponáty byly dále např.

pásový nakladač Cat 953D, nová série H

kompaktních nakladačů Cat 906H až 908H,

nový pásový dozer D6K s hydrostatickým

pohonem pojezdu a podvozkem typu

SystemOne, první zástupci nové série C

smykem řízených nakladačů a kompaktních

pásových nakladačů Cat 277C a 297C, dále

minirýpadla série C, kde typy Cat 303C CR

až 305C CR jsou už standardně vybaveny

hydraulikou typu load sensing. V programu

strojů pro silniční stavitelství nabízí nyní

Caterpillar cca 39 produktů. Od tahačových

a tandemových vibračních válců, přes půdní

stabilirong>zarong>ční frézy až k asfaltovým frézám

a finišerům. Novinkou zde jsou finišer

AP-655D a tnademový vibrační válec CB14.

Po skončení rong>spolrong>ečné prohlídky se už každý

vydal svým tempem procházet areál

výstaviště a byl čas i na rong>zarong>jímavé postřehy.

„Zažít takovouto akci na vlastní kůži bych

přál každému fandovi stavebních strojů”,

pronesl jeden z členů KPC, pan Milan Jurda.

„Je to něco neskutečného, když můžete vidět

zejména ty obrovské mašiny. Nějakou dobu

jsem pracoval s nakladačem 988B, takže

si asi umíte představit, ve kterém sektoru

stánku jsem strávil nejvíce času. Pohled

na nakladač 992K byl prostě fascinující”.

„Sedět v autobuse tzv. stejně rong>zarong>pálených

lidí, je zážitek sám o sobě. Celou cestu do

Mnichova jen bagrujete, až vás z toho bolí

ruce”, uvedl s úsměvem Marek Štikar, který

má zkušenosti mj. se stroji Cat 428B a D.

„Na stánku mně rong>zarong>ujala řada novinek. Třeba

série E rýpadel-nakladačů, kterou jsem

osobně viděl poprvé, nebo nové smykem

řízené nakladače řady C, které mají

perfektně řešené kabiny se skvělým

výhledem. Na trenažeru jsem si rovněž

zkusil joystickové ovládání nových grejdrů

a z mého pohledu to nemá chybu”.

Závěrem bychom chtěli všem účastníkům

akce poděkovat rong>zarong> jejich zájem a vytvoření

jedinečné přátelské atmosféry. Především

díky nim se celá akce vydařila na výbornou.

11


V PÍSKOVNù PROBùHLO P¤EDVEDENÍ KOLOV¯CH

NAKLADAâÒ SÉRIE H A SYSTÉMU AUTODIG

Pfiedvádûní stavebních strojÛ Caterpillar v pohybu je jednou z fiady tradiãních

akcí, na které firma rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong> pfiedává uÏivatelÛm podrobné informace

o konkrétním sortimentu strojÛ a zároveÀ umoÏÀuje zájemcÛm i jejich praktické

odzkou‰ení. O tyto demo akce je pravidelnû velk˘ zájem, neboÈ je zde vhodná

pfiíleÏitost získat i nûjaké informace tzv. navíc. Jedná se napfi. o rady zku‰en˘ch

pfiedvádûcích technikÛ, jak správnû pouÏívat dan˘ typ stroje pfii jeho konkrétní

aplikaci a naplno tak vyuÏít v‰ech jeho schopností, nebo jak si usnadnit

pravidelnou údrÏbu, aby trvala pokud moÏno co nejkrat‰í dobu.

Jedna z takovýchto předváděcích akcí

se uskutečnila 13. června 2007 v areálu

pískovny rong>spolrong>ečnosti Rovina Písek, a.s.

u Chlumce nad Cidlinou. Tematicky byla

rong>zarong>měřena mj. na ukázku nových kolových

nakladačů série H střední hmotnostní

kategorie 18 - 30 rong>tunrong> a předvedení

unikátního systému AutoDig pro automatické

nabírání materiálu z hromady do lopaty.

Nechybělo však ani předvedení dalších

menších typů nakladačů, soutěže zručnosti

a losování tomboly. Organirong>zarong>ci a moderování

akce rong>zarong>jišťoval tým pracovníků firmy

rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong> rong>spolrong>ečně s Klárou

Doležalovou, která zároveň asistovala při

předvádění schopností systému AutoDig.

Ve dvou podobných předváděcích blocích

byly návštěvníkům vždy nejprve představeny

základní informace o nakladačích Cat 950H,

962H, 966H a 972H. „Tyto stroje byly

vytvořeny tak, aby byly ještě výkonnější,

rychlejší a hospodárnější, než kdy před tím“,

uvedl Pavel Černý, předváděcí technik firmy

rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>. „Předvádím tyto stroje

po celé republice už několik měsíců a je

rong>zarong>jímavé sledovat reakce uživatelů, jak

s uznáním pozorují, co nakladače série H

skutečně dovedou. Jejich hlavní přednosti

vidím v komfortu pro posádku, zvýšené

výkonnosti při výrazně nižších provozních

nákladech a snadnější údržbě“.

Moderně řešené kabiny nabízejí např.

výrazně tišší pracovní prostředí [snížení

úrovně hluku o 9% až na 69 dB(A)],

dokonalejší izolace vůči vibracím, pohodlné

nastavitelné sedačky s bederní opěrou,

skvělý výhled, širší loketní opěry, příjemné

klima rong>zarong> libovolného venkovního počasí.

Převratné řešení elektronické a hydraulické

soustavy stroje snižuje nároky na obsluhu.

„Z mého pohledu se jedná o nejlepší

pracovní prostředí pro posádku, jaké tu v této

kategorii strojů kdy bylo“, dodává Pavel

Černý. „Co je však pro majitele strojů ještě

rong>zarong>jímavější, je podstatně zvýšená výkonnost

a produktivita nakladačů. Výrobce jí dosáhl

díky rong>spolrong>ečnému použití nových úsporných

motorů s technikou ACERT a hydraulického

systému typu load sensing. Toto řešení

umožňuje dodávat jen takové množství

tlakového oleje, které si posádka podle typu

prováděné práce přeje a stroj skutečně

využije. Nedochází ke zbytečnému maření

energie a hydraulický systém pracuje

mnohem efektivněji, než je tomu u jiných

systémů s konstantním průtokem“.

Navíc toto řešení umožnilo zvýšit pracovní

tlak v systému, čímž se citelně zvýšila

i zdvihací síla (až o 20%). Nakladače série H

tak nyní zvednou těžší břemena a díky větší

pohyblivosti a rychlejším pohybům

zdvihacích ramen odvedou více práce.

Dlouhodobé testy v lomech, štěrkovnách,

pískovnách i stavebnictví prorong>zarong>ly, že

nakladače série H spotřebují cca o 10 %

méně paliva, než jejich předchůdci.

Pavel Černý k tomu ze své praxe dodává:

„Tak rarong>zarong>ntní snížení spotřeby nafty jsem

zpočátku ani nečekal. Ale prostě je to tak.

Například s typem Cat 966H jsem při

12


Vyhlášení výsledků soutěže se strojem Cat 950H s funkcí AutoDig:

nahoře zleva - Ing. Milan Nový, Josef Bendák (3. místo), Radoslav

Zajíček (předváděcí technik), František Roček (1. místo), Martin

Sandner (2. místo) a Pavel Černý (předváděcí technik P-Z),

dole zleva - Klára Doležalová a Pavel Škopek (předváděcí technik)

Vyhlášení výsledků soutěže se strojem Cat 904B (zleva): Ing. Milan

Nový (ředitel produktů Cat, rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>), Klára Doležalová

(moderátorka akce), Stanislav Aubrecht (2. místo), Karel Hahn

(1. místo) a Jaroslav Dlouhý (3. místo), který zároveň převrong>zarong>l cenu

pro vítěze tomboly - rong>zarong>půjčení Cat 950H na 14 dní zdarma

nakládání sypkých materiálů na pevném,

dobře srovnaném podloží, už dosáhl

spotřeby 9,4 l/Mth při výkonnosti 300 t/h.

Na tak robustní nakladač je to spotřeba

naprosto excelentní“.

Po předvedení řady nakladačů série H

následovala ukázka i dalších typů ze

sortimentu nakládací techniky, které

doplňují uvedené střední kolové nakladače

v nižších hmotnostních třídách. Konkrétně

se jednalo o kolový nakladač Cat 930G,

kompaktní nakladač Cat 904B a smykem

řízený nakladač Cat 246B. Všechny tyto

stroje představují z hlediska výkonnosti

nejvyšší laťku ve své kategorii.

Po skončení dema následovalo vždy testování

strojů, které bylo rong>zarong>končeno soutěží zručnosti.

V dopoledním bloku změřili své síly zájemci

ve slalomu po vymezené trase s nakladačem

Cat 904B. V odpoledním bloku soutěžili už

jen profesionální posádky s nakladačem Cat

950H, kdy při aktivovaném systému

AutoDig nabírali písek a převáželi jej na čas

po vymezené trase až k místu vysypání.

Po skončení soutěží proběhlo v obou

kategoriích vyhlášení výsledků a předání

modelů stavebních strojů. Ze všech

účastníků předváděcí akce pak byli v rámci

tomboly navíc vylosováni tři výherci

hodnotných cen, přičemž vítěz získal poukaz

na bezplatné rong>zarong>půjčení nakladače Cat 950H

po dobu dvou týdnů. Další možnost

vyzkoušet si stroje Caterpillar a rong>zarong>soutěžit si

budou mít posádky v rámci regionálních

kvalifikačních kol na tradiční evropský

šampionát v Malaze.

Unikátní systém AutoDig

Tento unikátní systém byl navržen pro

automatické nabírání materiálu z hromady

do lopaty. Je to speciální volitelné

příslušenství ke kolovým nakladačům Cat

série H, které usnadňuje obsluhu stroje a

umožňuje provádět plynulé nakládací cykly

a opakované využívání plné kapacity lopaty

bez dotyku ovládacích prvků.

“Tento systém si podle mého názoru rong>zarong>slouží

velkou pozornost”, říká Pavel Černý, školicí

a předváděcí technik rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>.

“Je vhodný jak pro rong>zarong>čínající posádky,

tak pro zkušené profesionály. V průběhu

nakládacího cyklu strojník nastaví pouze

správnou polohu lopaty pro nabírání a poté

už jen ovládá směr a rychlost pojezdu

při najíždění do hromady. Ovládacích pák

pracovního rong>zarong>řízení si vůbec nevšímá, neboť

zbývající úkony potřebné pro naplnění

lopaty již provede systém AutoDig

samostatně. Cyklus je ukončen zdvihnutím

lopaty do předem zvolené polohy.

S pomocí tohoto systému tak nakladač

pracuje velmi plynule, s vysokou účinností

a dosahuje lepší produktivity, než bez něho”.

V průběhu ukázky schopností systému

AutoDig asistovala předváděcím technikům

moderátorka Klára Doležalová. Pavel Černý

k tomu dodává: “Chtěli jsme účastníkům

dema názorně předvést, že i posádka, která

sedí v nakladači poprvé v životě, může díky

AutoDigu dosáhnout skvělých výsledků.

Klára je vstřícný člověk a tak nám stačilo

krátké rong>zarong>školení, aby mohla názorně ukárong>zarong>t

vyspělou technickou úroveň současných

strojů. Na ploše se vedle sebe pohybovaly

dva stroje a z hlediska faktoru plnění lopaty

bylo téměř k nerozeznání, ve kterém stroji

sedí náš technik a ve kterém Klára”.

A co vlastně systém dokáže? Například

nabírat volně ložený materiál z hromady

s min. úsilím obsluhy; dále efektivně naplnit

lopatu; automaticky řadit optimální

převodové stupně; rong>zarong>jistit minimální prokluz

pneumatik během nabírání; po skončení

nabírání zvedne lopatu do požadované

výšky; během nabírání redukuje tlakové

rázy v hydraulické soustavě; umožňuje

přizpůsobení se měnícím se podmínkám

na pracovišti a řadu dalších rong>zarong>jímavostí.

13


K dyby byl t e n to

s t r o j s p o r to v c e m

“Použití jednoho stroje pro různé činnosti

výrazně snižuje pořizovací a provozní

náklady. To je důvod, proč nové pásové

nakladače Cat® 953D a 963D dokáží

provádět mimořádně širorozsah

prací - od rýpání materiálu a nakládání

nákladních vozidel po urovnávání terénu,

rozrývání, manipulace s materiálem a další

činnosti. A můžete si být jisti, že svoji práci

odvedou i v nejnáročnějších povětrnostních

podmínkách a v nejtěžším terénu.”

Tak popsal Philippe Christen, specialista

na pásové nakladače, dva nové pásové

nakladače Caterpillar série D při jejich

prvním předvedení na výstavě Bauma

- největší světové výstavě stavebních

strojů a rong>zarong>řízení. V průběhu této

sedmidenní akce oceňoval světový tisk

výkonnost a univerzálnost těchto stro

a vyzdvihoval velký počet nových prvků

a funkcí, kterými jsou stroje vybaveny.

Vyšší výkon

Nový nakladač 953D má o více než 15

procent vyšší výkon než jeho předchůdce z

velmi oblíbené série C. 963D má o téměř 20

procent vyšší výkon. Tyto nové modely navíc

dávají konstantní čistý výkon. “To znamená,

že nedochází ke snížení zdvihové nebo

tlačné síly způsobené například rong>zarong>pnutím

ventilátoru chlazení,” říká Philippe.

Vyšší univerzálnost

Pásové nakladače byly vždy všestranné

stroje, ale tato jejich schopnost byla

pozdvižena na novou, vyšší úroveň díky

doplnění výbavy stroje o elektro-hydraulické

ovladače pracovního rong>zarong>řízení. Ty umožňují

přesně ovládat lopatu a ramena nakladače

pomocí palcem ovládaných koleček

umístěných na joysticích. Univerzálnost

stroje ještě umocňuje široká škála

použitelných pracovních nástrojů.

Kratší časy cyklů

Díky hydraulických válcům s čidly polohy

můžete přednastavit rong>zarong>čátek a konec

pracovního cyklu. Moderní automatické

funkce potom rong>zarong>jistí co nejefektivnější

pojezd: plynulé startování, akceleraci a

rong>zarong>stavování. Standardní výbavou jsou

naprogramovatelné, automatické koncové

polohy pracovního rong>zarong>řízení rong>zarong>jištující

flexibilitu a vysokou produktivitu při

přesném nabírání materiálu do lopaty a

vysypávání materiálu ve stanovené výšce

- koncové polohy zdvihu a naklopení se

nastavují umístěním lopaty nebo pracovního

nástroje do požadované polohy a následným

stisknutím kolébkového vypínače.

Vyšší komfort – vyšší produktivita

Uspořádání nové kabiny rong>zarong>jišťuje

strojníkovi obsluhy komfort po celou

dobu pracovní směny, takže nedochází

ke snížení pozornosti a produktivity

způsobené únavou. Kabina je vybavena

novým přístrojovým panelem, vzduchem

odpruženou sedačkou, novými ovladači

namontovanými na sedačce a automatickým

ovládáním klimatirong>zarong>ce. A díky novému

uspořádání kabiny máte vynikající, ničím

nerušený výhled na lopatu, pásy a rozrývač.

Snazší údržba – rong>zarong>jištění delší životnosti

stroje

Všechna místa každodenní údržby jsou

nyní umístěna na pravé straně stroje a

všechny filtry jsou velmi dobře přístupné.

Standardní mřížky Cat pro těžký provoz,

výklopné a rong>zarong>jištěné západkou, snižují

ztráty způsobené prostoji při čištění

a kontrole součástí chladicí soustavy.

Údržbu hydraulického systému a hnacího

ústrojí můžete dokonce provádět přímo

na staveništi, a to po odklopení kabiny

pomocí ručně ovládaného hydraulického

čerpadla, které je volitelnou výbavou stroje.

Navíc ke všem výše uvedeným přednostem

si světový tisk na výstavě Bauma povšiml

i vylepšeného přístupu do kabiny, nového

rozhraní člověk-stroj a nového podvozku

typu SystemOne se zárukou SystemOne.

K dispozici jsou rovněž speciální těsnění,

ochranné kryty a další příslušenství, které

přizpůsobují stroj pro práci v mimořádně

prašném prostředí, jaké se vyskytuje

například u prací spojených s manipulacemi

s odpadky nebo u demoličních prací. n

14


yl by to d e s e t i b o j a ř

N o v ý pá s o v ý n a k l a d ač

s é r i e D j e

1 r ý pa d lo

2 z a h r n o vač

3 n a k l a d ač n á k l a d n í c h v o z ů

4 p l a n ý r o vac í s t r o j

5 r o z r ý vač

6 g r e j d r ( h r u bý a p ř e s n ý )

7 s t r o j p r o n a k l á d á n í a

p ř e n á š e n í m at e r i á lu

8 m a n i p u l áto r s m at e r i á l e m

9 d e m o l i č n í s t r o j

10 s t r o j p r o p o s í l e n í t r a kc e

D - S e r i e s

Díky hydrostatickému převodnému ústrojí lze využít při

rong>zarong>táčení stroje pohybu obou pásů, čímž je rong>zarong>jištěna vynikající

manévrovatelnost dokonce i na měkkém terénu.

Není tak rychlý jako kolový nakladač, tak silný

jako pásový dozer a nemá takový dosah jako

rýpadlo – ale může vykonávat práci všech těchto

strojů - a může ji dělat sám. Je to jeden stroj

pro deset druhů činností. A jako desetibojař

na olympijských hrách, i on je dobrý ve všech

deseti činnostech - perfektní pro všechny, kteří

potřebují opravdu všestranný stroj.

Nová velká okna rong>zarong>jišťují vynikající výhled na lopatu, pásy a rozrývač.

Odklopná kabina umožňuje snadný přístup k hnacímu

ústrojí a usnadňuje provádění údržby a oprav.

15


PHOENIX-ZEPPELIN NABÍZÍ ZÁKAZNÍKÒM

NOV¯ PROGRAM KOMPLEXNÍCH SLUÎEB

Jednou z hlavních pfiedností dealerÛ stavebních strojÛ znaãky Caterpillar byla

vÏdy ‰iroká nabídka kvalitních poradensk˘ch, obchodních a servisních sluÏeb.

Stfiedem pozornosti zákazníkÛ byly zejména sluÏby pfii v˘bûru optimální

konfigurace strojÛ, zpÛsobu jejich financování, dále pohotové dodávky

náhradních dílÛ a nejrÛznûj‰í programy na údrÏbu strojÛ, opravy strojÛ,

preventivní prohlídky, diagnostická mûfiení nebo anal˘zu provozních kapalin.

servisní smlouvu na provádění pravidelné

údržby v rozsahu předepsané výrobcem rong>zarong>

fixní cenu, včetně S.O.S analýzy olejových

vzorků a likvidace odpadů (oleje, filtry) a

bonusovou výbavu (hodnota výbavy se liší

podle typu stroje), v rámci které si zákazník

vybere buď nějaké přídavné rong>zarong>řízení anebo

bonus uplatní po dohodě jiným způsobem,

třeba na nákup pneumatik, spotřebního

materiálu, rychloupínačů, doplňkové výbavy

strojů, nivelačních systémů, apod.

Program Platinum nabízí zákazníkům

obdobný rozsah služeb, jako předcházející

program Gold s tím rozdílem, že

prodloužená záruka se týká celého stroje, je

zde komplexní pojištění a servisní smlouva

rong>zarong>hrnuje kromě pravidelné údržby i většinu

oprav poškozených komponentů. Zákazník

se tak stará už jen o doplňování paliva,

výměnu opotřebitelných dílů (zuby lopat,

břity radlic, pneumatiky, atd.) a mzdu

strojníků. Náklady na provoz těchto stro

jsou tak dlouhodobě předvídatelné a plně

pod kontrolou.

Všechny programy bylo možné různě

kombinovat, avšak příslušné smlouvy se

urong>zarong>víraly samostatně. Nyní přichází firma

rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong> se zcela novým programem

komplexních služeb King-Size-Service,

který zákazníkům nabízí v rámci jedné

smlouvy možnost výhodného pořízení

nového stroje a rong>zarong>jištění různých úrovní

dodavatelského servisu.

Pro zákazníky jsou připraveny tři úrovně

nabídek - Silver, Gold a Platinum.

originálních náhradních dílů na daný typ

stroje a roční diagnostickou prohlídku

jednotlivých modulů.

Program Gold obsahuje kromě atraktivních

podmínek financování navíc prodlouženou

záruku na systémy pohonu stroje (rong>zarong>hrnuje

motor, měnič, převodovku, hnací hřídele,

diferenciály a koncové převody, u pásových

rýpadel motor a hydraulickou soustavu),

Společně s nabídkou služeb z programu

King-Size-Service mohou zákazníci

využívat i další výhody, které jim firma

rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong> nabízí. Jedná se např.

o dodávky náhradních dílů po celé ČR

do 48 hodin, rong>zarong>jištění denní 12 hodinové

pohotovostní služby servisu, garanci

rychlého servisního zásahu dané díky

nejlepšímu pokrytí území sítí vlastních

poboček se 150 servisními specialisty

a 70 mobilními servisními auty, o možnost

půjčování strojů v 11 střediscích The Cat

Rental Store, dále je zde kvalifikované

poradenství pro použití a nasazení stro

nebo jedinečná nabídka servisně

prověřených použitých strojů.

V rámci základního programu Silver získá

zákazník prostřednictvím služeb Cat

Financial Services atraktivní podmínky

financování stroje formou finančního nebo

operativního leasingu, standardní záruční

podmínky, zvýhodněné dodávky

16


OPERATIVNÍ PRONÁJEM JE ZAJÍMAVOU MOÎNOSTÍ

PROVOZOVÁNÍ NOVÉ STAVEBNÍ TECHNIKY

Pfii pofiizování nového strojního vybavení preferují uÏivatelé zejména nákup

techniky do vlastního majetku, a to aÈ uÏ formou hotovostní platby nebo

prostfiednictvím finanãního leasingu. Pfii v˘bûru konkrétního finanãního produktu

záleÏí na mnoha faktorech, jako napfi. o jak investiãnû nároãné poloÏky se jedná,

jaké bude jejich pfiedpokládané provozní vyuÏití nebo tfieba jakou dÛleÏitost mají

stroje pro kaÏdodenní ãinnost dané firmy. V nûkter˘ch specifick˘ch oborech, jako

napfi. v tûÏebním prÛmyslu, pfiekladi‰tích volnû loÏen˘ch materiálÛ nebo

papírenském a dfievafiském prÛmyslu, se v‰ak zákazníci stále ãastûji rong>zarong>ãínají

rong>zarong>jímat i o moÏnost dlouhodobého operativního pronájmu strojÛ. Tato nespornû

rong>zarong>jímavá alternativa jim totiÏ pfii splnûní urãit˘ch podmínek pfiiná‰í znaãné

v˘hody.

„S operativním pronájmem jsme rong>zarong>čínali na podařilo najít oboustranně výhodné řešení

přelomu let 1999 a 2000, kdy jsme se nájemní dohody na provozování nových

rozhodli přistoupit k rarong>zarong>ntnější obměně strojů Caterpillar, která v současné podobě

flotily našich stavebních strojů, zejména pak v jedné pravidelné měsíční splátce již

velkých pásových dozerů“, řekl Ing. Alojz rong>zarong>hrnuje veškeré náklady rong>zarong> nájemné

Neveďal, ředitel divize Jiří, firmy

a kompletní servisní služby, které vedle

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., výrobcem předepsaných údržbových prací

a dále pokračoval: „Pronájem se nám tehdy pokrývají i téměř všechny opravy, včetně

jevil jako možnost, jak se relativně rychle pásových podvozků. Po celou dobu trvání

dostat k nové technice rong>zarong> příznivějších závazku tak přesně víme, kolik nás provoz

finančních podmínek. A dnes s odstupem těchto strojů bude stát. Splátky jsou nižší,

času mohu říci, že se nám náš předpoklad než u jiných typů financování, lze je v plné

osvědčil. Společně se zástupci mostecké výši rong>zarong>hrnout do nákladů a zároveň se tím

pobočky firmy rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>, zejména ve srovnání s kupovanými stroji vyhýbáme

s Ing. Františkem Kouteckým, se nám vázání velkého množství finančních

prostředků, které můžeme využít jiným

způsobem. Tak rozsáhlé komplexní

podmínky nám dosud nikdo jiný nebyl

schopen nabídnout“.

Operativní pronájem však přinesl i některé

další výhody. Moderní stroje mají zpravidla

nižší náklady na provoz a údržbu, než jejich

předchůdci. Jedná se zejména o nižší

spotřebu pohonných hmot, prodloužené

intervaly výměny provozních náplní nebo

delší životnost podvozků. Stranou

pozornosti nezůstává ani snížení množství

emisí výfukových plynů, snížení hlučnosti

strojů a úrovně přenášených vibrací do

kabiny na posádku. „Je radost sledovat, jak

se naši strojníci sami rong>zarong>jímají, kdy k nám

rong>zarong>se přijde nějaká novinka. A nemohou

se dočkat, až si nové stroje budou moci

vyzkoušet“, poznamenal Ing. Radomír

Máčalík, vedoucí strojního oddělení sekce

hlavního mechanika na divizi Jiří. A dále

pokračoval: „Zvýšený výkon nových stro

Caterpillar rong>spolrong>ečně s odstraněním obav

z poruch a vzniku neočekávaných prostojů

nám umožňují postupně zmenšovat strojový

park při rong>zarong>chování optimální úrovně

produkce. V dnešní době už není třeba držet

stroje do zálohy. Pokud nějaký problém

nastane, autorizovaný servis dodavatele

17


vysměrovat až 13 kvalitativních druhů uhlí

o zrnitostech 0 - 20, 0 - 40 a 0 - 350 mm.

Podstatná část těženého uhlí je spotřebována

ve vlastních technologiích výroby elektrické

energie, tlakového zplyňování, briketování

a produkci tříděného uhlí. Další významný

podíl tvoří externí odběratelé z oblasti

energetiky a průmyslu.

jej pohotově vyřeší. Například v pro nás

zcela nepostradatelné kategorii pásových

dozerů hmotnostní třídy 30 - 50 t, do které

pořizujeme typy D8 a D9, se nám díky

operativnímu pronájmu podařilo snížit počet

strojů o cca 20%“.

Celkový počet strojních mechanizmů se na

divizi Jiří pohybuje kolem 140 až 160 kusů.

Z toho je 55 strojů značky Caterpillar, mezi

kterými hraje prim 32 pásových dozerů

(typy D4 až D9) a 14 pásových rýpadel

(typy 312 až 345). Používají se zde i kolové

nakladače, dampry, půdní kompaktor či

rýpadlo-nakladače. Strojová sestava

odpovídá výkonově potřebám těžebních

velkostrojů. Celková produkce hnědého uhlí

se v Sokolovské uhelné pohybuje ročně

v rozmezí 10 až 11 mil. rong>tunrong>, z čehož cca 7,5

až 8,4 mil. rong>tunrong> připadá na lom Jiří a 2,2 až

2,6 mil. rong>tunrong> na lom Družba. K tomu je nutné

přičíst skrývku nadložních hornin, které jsou

zde rong>zarong>stoupeny v poměru k objemu uhlí

1 : 2,5 až 3. Ročně se tedy např. jen v lomu

Jiří odklidí cca 20 až 21 mil. m 3 nadloží.

Od počátku dobývání uhlí na lomu Jiří se do

dnešní doby vytěžilo přes 255 mil. rong>tunrong> uhlí.

Lom ročně postupuje zhruba o 90 až 120 m

západním směrem od obce Vintířov k silnici

spojující město Sokolov a obec Lomnice.

Zde by měl ukončit činnost kolem roku

2030, kdy by měl být při stávajícím objemu

produkce již vyuhlen. Délka současné

porubní fronty je cca 3 km, těžební fronta je

široká přibližně 140 m, výškový rozdíl od

hlavy lomu až ke dnu dosahuje 120 - 140 m.

Nadloží je těženo lomovou technologií

pomocí technologických celků 1. a 2.

generace s ukládáním skrývkových hmot

od roku 2003 pouze na vnitřní výsypky.

V první linii jsou nasazeny dva

technologické celky druhé generace (TC2),

složené z kolesového rýpadla typu KU 800

(15 korečků o objemu á 800 l), dálkové

pasové dopravy šíře 1800 mm a rong>zarong>kladače

typu ZP 6600. Tyto technologické celky se

od běžných světových báňských technologií

odlišují unikátními kráčivými podvozky.

V předstihu cca 150 m od uhelných řezů těží

každý celek nadloží o mocnosti přibližně

25 m a rong>zarong> den dokáže jeden celek odtěžit

až 40.000 m 3 horniny (cca 8 mil. m 3 ročně).

Dále následují menší technologické celky

první generace (TC1), složené z kolesového

rýpadla typu KU 300 (4 velkostroje), dálkové

pasové dopravy šíře 1400 a 1600 mm

(do roku 1997 se používala kolejová

doprava) a rong>zarong>kladače ZP 2500, které těží

skrývku o mocnosti až 17 m a ročně dokáže

jeden celek vytěžit podle potřeby

cca 3 až 3,5 mil. m 3 horniny. Vzhledem

k soudržnosti a lepivosti převážně jílových

nadložních vrstev jsou všechna kolesová

rýpadla osazena korečky s řetězovým dnem.

Těžba uhlí s nízkým obsahem síry probíhá

ve 3 uhelných řezech, ve kterých je

nasazeno 5 - 7 kolesových rýpadel KU 300S

s plnými korečky (13 korečků á 300 l).

Těžené uhlí je dopravováno přes čtyři

odtahové linky s unikátními čtyřcestnými

rozdělovacími vozy na jednu ze dvou

nakládacích stanic se sedmi nakládacími

kolejemi. Podle požadavků odběratelů je

technologické vybavení lomu schopno

Z flotily stavebních strojů mají největší

význam pro těžbu surovin těžké pásové

dozery kategorie Cat D8 a D9 řady R a T.

Tyto stroje přemísťují v nepřetržitém

provozu obrovské objemy nadložních

materiálů. Upravují pláně u těžebních

velkostrojů, připravují cesty pro přesun

technologických celků na jiné etáže,

rozhrnují materiál na výsypkách

u rong>zarong>kládacích strojů a profilují terén podle

požadavku rekultivačních projektů. Dozery

osazené speciálním příslušenstvím rong>zarong>jišťují

přesun pasových dopravníků, případně

manipulaci s těžkými břemeny. Menší typy,

jako např. D6 a D5 jsou mj. nasazovány

v předpolí lomu na odstraňování svrchních

vrstev nadložních hmot.

Pásová rýpadla se používají rovněž

v předpolí lomu k těžbě tvrdších proplástků,

zhutnělých jílovců a jiných materiálů, které

nelze těžit kolesovými rýpadly. Při použití

speciální frézovací hlavy lze jimi úspěšně

odstraňovat i pařezy. Dále jsou nasazovány

na odvodňovací práce, hloubení drenáží

a pomocné práce při přesunu strojů,

k ukládání dřevěných pražců, výkopové

práce a zdvihání břemen. Největší typ

Cat 345C je rong>spolrong>ečně s damprem Cat 730

provozován v nedalekém kamenolomu.

Zajímavou místní specialitou je používání

dvou rýpadel Cat 330 v provedení Long

Reach, tedy s extrémně dlouhým dosahem

až 18 m. Lomová těžební fronta je totiž nyní

v místech, kde se v minulosti odehrávala

těžba uhlí hlubinným způsobem. V ložisku

jsou staré štoly, takže je nutné likvidovat

zbytky důlních kolejniček, vozíků, výdřev

chodeb, betonových a zděných objektů,

výztuží, včetně výklizu nadložních hmot

proniklých do komor při závalovém procesu.

Likvidují se zápary a ohně ve sloji. Na tyto

práce se osvědčila rýpadla s dlouhým

dosahem, s jejichž pomocí se měsíčně

odstraní až 2 km chodeb.

Pro úpravu lomových komunikací a nakládací

práce v prostoru deponie uhlí jsou

nasazovány kolové nakladače. Podle

18


charakteru prováděné činnosti jsou

k dispozici typy 966H, 966F, 936F nebo

IT14G. Dosud největší nakladač Caterpillar

pořízený na divizi Jiří, typ 980H, rong>zarong>jišťuje

zejména těžbu v kamenolomu.

V pestrém strojovém parku je řada i dalších

rong>zarong>jímavých strojů. Například čištění

prostoru pod pasovými dopravníky není

řešeno kolovými rýpadly s úzkou a dlouhou

lopatou, nýbrž rýpadlo-nakladači Cat 428B

a 432E, které mají místo rong>zarong>dního podkopu

instalováno speciální rong>zarong>řízení s uhelnou

lopatou. Využití těchto kompaktních stro

umožňuje užší šířka dopravníků v rozmezí

1400 až 1800 mm, kde by nasazení tradičně

používaných kolových rýpadel nebylo

efektivní. V prostoru rong>zarong>kládacích strojů je

na hutnění rong>zarong>kládané skrývky v souladu

s odbornými posudky na stabilitu tělesa

výsypky stále používán půdní kompaktor

Cat 825C. Tento stroj o hmotnosti 31 rong>tunrong>

a výkonu motoru 254 kW byl pořízen v roce

1994 a v současné době má natočeno

cca 12.250 Mth. Je vybaven čelní radlicí

šířky 4,47 m pro urovnání terénu před

strojem a podle typu použitých pěchovacích

patek po obvodu ocelových kol jej lze použít

na hutnění skrývek nebo odpadů.

Flotila celkem 55 strojů Caterpillar na divizi

Jiří, Sokolovské uhelné rong>spolrong>ečnosti, je

úctyhodná. A když se k tomu přidají ještě

stroje provozované divizí Družba, rázem

dostaneme jednoho z největších uživatelů

strojů Caterpillar na našem území. Přitom

v operativním pronájmu je na divizi Jiří

v současné době celkem 18 strojů Cat. Cesta

k nim však nebyla úplně jednoduchá.

„V období, kdy jsme rong>zarong>čali realizovat první

operativní pronájem, jsme mnoho zkušeností

s tímto produktem neměli“, uvedl pan

Máčalík. Nejprve byl rong>zarong>půjčen dozer Cat

D8R a rýpadlo Cat 312 rong>zarong> určitou měsíční

částku, která však pokrývala pouze nájemné.

Následně se provozem ukárong>zarong>lo, že by

uživatel potřeboval mít ve splátkách

rong>zarong>hrnuty i náklady na pravidelnou údržbu

a veškerý opravárenský servis. Vzhledem

ke garanci stále stejných podmínek

provozního nasazení a tedy i předvídatelnému

opotřebení jednotlivých komponentů,

zejména pak pásových podvozků, byly

podmínky operativního pronájmu o tyto

položky doplněny a na divizi Jiří byly ve

druhé vlně pořízeny najednou už čtyři stroje,

z toho dva dozery Cat D8R, jeden D9R

a jedno rýpadlo.

„Přibližně od roku 2002 už máme podmínky

operativního pronájmu vyřešeny

k oboustranné spokojenosti. V měsíčních

splátkách máme rong>zarong>hrnutý nájem stroje,

veškerý servis od pravidelné údržby až po

opravy komponentů, včetně podvozků

a kompletní záruku na provozuschopnost

techniky. V rizikových případech nasazení

strojů je nutné i pojištění proti poškození“,

uvedl pan Máčalík. Podle zkušeností

pracovníků divize Jiří je operativní

pronájem vhodný zejména pro stroje, které

pracují ve vícesměnném provozu, ročně

natočí min. 2500 Mth a jsou nezbytně nutné

pro činnost firmy. Proto se zde touto formou

pořizují zejména pásové dozery D9 a D8,

stranou však nezůstávají ani rýpadla,

nakladače nebo dampry. Hranice rozumného

využívání techniky v pronájmu je cca 8.000

až 9.000 Mth, poté jsou stroje prodány

v programu certifikovaných použitých

strojů. Proto se nájemní smlouvy sjednávají

většinou na 3 až 4 roky. Časové dodržení

smlouvy je nezbytně nutné. V případě

přetočení motohodin, obsahují smlouvy

dodatky o příplatcích.

Produktivita nových strorong>spolrong>ečně s jejich

rong>zarong>ručenou provozní rong>spolrong>ehlivostí zvýšila

efektivitu provádění lomových prací. K plné

spokojenosti uživatelů je však neméně

důležité zvolit správnou velikost a

konfiguraci podle typu prováděných prací

a mít k dispozici kvalitní strojníky, kteří

budou podávat špičkové výkony.

S komfortně řešenými kabinami současných

moderních strojů a systémy precizního

a snadného ovládání pracovních pohybů

je dosažení uvedených požadavků výrazně

usnadněno.

19


P ROMĚNA PUSTINY

Během deseti let přepravily dampry Caterpillar

více než 120 miliónů krychlových metrů

hlušiny. A v duchu ochrany životního prostředí

byla používána speciální bionafta.

Návrat do roku 1990

Jsme západně od Ronneburgu, malého

města ve východním Německu.

Krajina je zcela zdevastována. Vzduch

je plný radioaktivního prachu. Z

opuštěných důlních šachet vystupují

jedovaté výpary. Půda je pustá, bez

vegetace. Není tu žádný život.

To je výsledek čtyřicetileté intenzivní

povrchové těžby uranové rudy. Ale

zprávy nejsou jen špatné. Nedlouho

poté německá vláda sestavila náročný

plán rekultivace této oblasti. Cílem je

naložit deset miliónů krychlových metrů

radioaktivní hlušiny, přepravit jí, nasypat

do nepoužívaných důlních šachet a

potom obnovit vzhled krajiny do původní

krásné přírodní podoby. Jedná se o jeden

z nejobtížnějších projektů rekultivace

v historii. Má to také obrovský význam

politický: pokud by při přemísťování

materiálů došlo k chybám, mohl by být

radioaktivní prach rozfoukán na východ,

sever jih či západ – po celé Evropě.

Vláda znovu sjednoceného Německa

neriskuje. Dává projektu nejvyšší prioritu

a rong>zarong>číná hledat partnery, kteří by rong>zarong>jistili

špičkovou kvalitu jeho provedení.

Volba padne na rong>spolrong>ečnost rong>Zeppelinrong>,

místního zástupce firmy Caterpillar.

Nabízí přes 40 let zkušeností s

přemisťováním zeminy – ví, jak pomoci

naplánovat projekt tak obrovského

rozsahu, jaké stroje bude třeba použít, jak

je udržet po celou dobu v provozu bez

poruch a jaké proškolení posádek bude

nutné provést. Má rovněž dostatečnou

kapacitu rong>spolrong>ehlivě rong>zarong>jistit toto

ohromné množství techniky a služeb.

V následujících letech převrong>zarong>l Wismut

(vládou financovaná organirong>zarong>ce

odpovědná rong>zarong> projekt) od rong>spolrong>ečnosti

rong>Zeppelinrong> zásilku 46 těžkých stavebních

strojů Cat. Na všechny stroje byla

urong>zarong>vřena dohoda o plných servisních

službách, která rong>zarong>jišťovala, že práce

nebudou zbytečně přerušovány.

Společnost rong>Zeppelinrong> navíc s firmou

Caterpillar vyvinula speciální systém

filtrování vzduchu přiváděného do kabiny,

čímž se rong>zarong>jistila bezpečnost posádek.

20


N A KVETO U C Í OÁ Z U

Situace v roce 2007

Stroje Cat přepravily více než 120

miliónů krychlových metrů hlušiny – a

rong>zarong>sypaly s ní nepoužívané a nebezpečné

důlní šachty. Oblast byla rekultivována.

Vrátily se na ní rostliny a divoká zvěř.

Projekt dopadl tak úspěšně, že toto místo

bylo v roce 2007 hostitelem německé

rodní rong>zarong>hradnické výstavy BUGA. n

U d r ž i t e l ný

r o z v o j

Projekt rekultivace od organirong>zarong>ce Wismut je ukázkou

toho, jak stroje Caterpillar napomáhají realizovat

koncepci udržitelného rozvoje, jejímž krédem je:

“uspokojovat současné potřeby, aniž by bylo budoucím

generacím znemožněno uspokojovat jejich potřeby.”

Firma Caterpillar nejen dokáže provádět tento

druh prací, ale je hrdá i na skutečnost, že průběžně

nachází nová řešení v oblastech snižování emisí,

efektivnějšího využívání energie a paliv a zmenšování

negativního vlivu na životní prostředí. To je důvod,

proč rong>zarong> posledních deset let vynaložil Caterpillar

přes 10 miliard dolarů na vývoj ekologičtějších

produktů, jako je například technika ACERT, které

výrazně snižují emise u dieselových motorů.

21


Vřelé uvítání při minus 30ºC

Norský v ý robce d rce n é h o š těrku přechází na Caterpillar

Norská firma Ramlo Sandtak normálně nakupuje kolové nakladače známé skandinávské

značky – má jich čtrnáct. Ale v minulém roce se rong>spolrong>ečnost rozhodla vyzkoušet nakladač

Cat a rong>zarong>koupila typ Caterpillar 966H. Od první chvíle po převzetí se stroji dostalo vřelého

přijetí, což se obzvlášť hodilo v zemi, kde teploty klesají na 30ºC pod nulou.

“Rozhodli jsme se vyzkoušet stroj

Cat, protože všichni rong>zarong>městnanci

rong>spolrong>ečnosti Pon Norway, místního

prodejce Cat, byli velmi vstřícní,”

říká Tore Ramlo, výkonný ředitel

firmy Ramlo Sandtak. “Posledních

15 let jsme nakupovali jinou značku

kolových nakladačů. Ale tým lidí z

Pon Norway nás přesvědčil, abychom

vyzkoušeli nový kolový nakladač

série H. Byl jsem mile překvapen,

jak nízkou spotřebu nafty stroj má.”

Maximální doba provozuschopnosti

Společnost Pon Norway pomohla

navrhnout takovou konfiguraci

stroje, která přesně odpovídala

potřebám firmy Ramlo Sandtak – ta

požadovala, aby byl stroj každý rok

schopen přemístit 600 000 rong>tunrong> písku,

štěrku a kameniva. Pon Norway dále

vypracoval na míru šitou smlouvu

o službách zákazníkovi, ve které se

rong>zarong>vazuje vykonávat úkony pravidelné

údržby a která napomáhá rong>zarong>jistit

maximální provozuschopnost

stroje. “Spolehlivost stroje je pro

nás mimořádně důležitá,” říká Tore.

“Zásobujeme dvě největší betonárky

v kraji, které mají velmi vysoké

roky na termíny a kvalitu dodávek.

Abychom si tyto zákazníky udrželi,

potřebujeme rong>spolrong>ehlivé stroje.”

Přejít od důvěrně známé

značky kolových nakladačů na

stroje Caterpillar bylo zásadní

rozhodnutí vzhledem ke krátkým

termínům a k náročným místním

klimatickým podmínkám. Ale

jak vysvětluje Tore, “Jsme s

nakladačem Cat velmi spokojeni.”

Co říkají strojníci obsluhy?

Všichni strojníci obsluhy mají

Caterpillar 966H v oblibě, stroj je v

činnosti 3200 hodin v roce, používá

se k plnění drtiče kamenivem a

pracuje na dvě až tři směny. “Ve

srovnání s ostatními stroji, které jsem

řídil, je velmi pohodlný,” říká Steiner

Renaa, strojník obsluhy. “Ovladače

namontované na sedačce jsou skvělé

a hydraulický systém má velmi

vysoký výkon. Převodovka je také

prvotřídní a řazení je velmi hladké.

Celkově je to velmi vyvážený stroj.” n

“Abychom si udrželi spokojenost zákazníků,

potřebujeme rong>spolrong>ehlivé stroje – stroje, které

zvládnou těžké klimatické podmínky.”

Tore Ramlo, výkonný ředitel

“Ve srovnání s ostatními stroji, které

jsem řídil, je velmi pohodlný, na sedačce

namontované ovladače jsou skvělé a

hydraulický systém má velmi vysoký výkon.”

Steiner Renaa, strojník obsluhy

22


Hyd r au l i c k á

m i n i rýpa d l a

m a l á p r o s to r e m ,

v e l k á v ýko n e m

Snad každý, kdo žije ve městě, už někdy viděl hydraulické

minirýpadlo. Ze všech strojů na přemisťování zeminy je uvidíte

nejspíše - často pracují kolem předměstských silnic, používají

se pro všechny druhy stavebních prací včetně planýrování,

rong>zarong>sypávání a rong>zarong>hrnování výkopů, vytváření svahů a rovněž

jako nosné stroje pro hydraulická kladiva. Z toho důvodu

firma Caterpillar nabízí deset různých typů těchto strojů.

Každý z nich je zkonstruován tak, aby splňoval odlišný souhrn

požadavků zákazníků a byl pro ně řešením šitým na míru.

Současně ale jsou tyto stroje velmi univerzální a tudíž velmi

oblíbené v dnešním náročném stavebním průmyslu.

Jedna až dvě rong>tunrong>y

Modely 301.6C, 301.8C a 302.5C jsou ideální pro příležitostné

uživatele hydraulických minirýpadel a ve velké oblibě je

jejich pronajímání. 301.6C a 301.8C jsou široké méně než

jeden metr, takže snadno projedou dveřmi a vraty do rong>zarong>hrad

a budov. 301.8C nabízí podvozek s měnitelným rozchodem

pásů, takže s ním můžete vjet kam potřebujete a potom

roztáhnout pásy stroje a dosáhnout tak jeho lepší stability

a vyšší zdvihové síly. To je obzvláště užitečné pro méně

zkušeného strojníka obsluhy nebo pro práci na svahu.

Dvě až šest rong>tunrong>

Tyto výkonnější stroje (303C CR, 303.5C CR, 304C CR a 305C

CR) jsou ideální pro majitele, kteří tyto stroje denně používají

při práci na stavbách prováděných delší dobu, a to hlavně

tam, kde převažuje jedna činnost minirýpadla. A jak byste

očekávali od stroje, ve kterém obsluha může trávit osm až

deset hodin denně, v nabídce má některé nadstandardní

prvky volitelné výbavy, jako je vzduchem odpružená sedačka a

klimatirong>zarong>ce. Na přání lze stroj vybavit rychloupínacím rong>zarong>řízením,

čímž se dále zvyšuje produktivita strojů této kategorie.

Šest až deset rong>tunrong>

Modely 307C (s pevným nebo otočným výložníkem) a 308C CR

(s pevným výložníkem) jsou těžké váhy ve třídě minirýpadel.

Mohou obstarávat většinu prací na staveništích a mají dostatečný

výkon pro demoliční práce. Tak jako všechny modely o hmotnosti

dvě až pět rong>tunrong>, má i 308C CR konstrukci využívající kompaktní

rádius, což usnadňuje práci se strojem v omezených prostorech.

Vyberte si

robní řada pro rok 2007 obsahující deset modelů je

nejširší v historii firmy Caterpillar. Kromě volby z deseti

základních modelů si také můžete vybrat z široké nabídky

volitelné výbavy a z různých konfigurací strojů. Tento rozsah

možností je bezpochyby jasným vyjádřením mnohostranné

použitelnosti, kterou tyto malé stroje dnes nabízejí. n

23


V¯STAVBA DAL·ÍCH ÚSEKÒ SILNIâNÍHO OKRUHU

KOLEM PRAHY JE V PLNÉM PROUDU

Rychlej‰í a jednodu‰‰í doprava v jiÏní ãásti na‰í metropole se pomalu pfiesouvá od plánÛ stále blíÏ ke skuteãné realitû.

VÏdyÈ o potfiebû vybudování velkého silniãního okruhu kolem Prahy se mluvilo uÏ pfied 2. svûtovou válkou. Jeho stavba

pak byla schválena aÏ v roce 1963 a vlastní stavební práce byly rong>zarong>hájeny teprve v 80. letech minulého století. Do dne‰ního

dne bylo zprovoznûno pouh˘ch 17 km z celkovû plánovan˘ch 83 km. ¤idiãi po nich jezdí jen v úsecích mezi Slivencem

a Ruzyní na západû a mezi Bûchovicemi a Satalicemi na v˘chodû hlavního mûsta. Nyní se v‰ak rong>zarong>ãíná bl˘skat na lep‰í ãasy.

V pfiípravû je celkem 6 úsekÛ PraÏského okruhu, pfiiãemÏ na dvou z nich uÏ probíhají stavební práce.

Jedná se o úseky 513 Vestec - Lahovice

a 514 Lahovice - Slivenec, které by po svém

dokončení měly rong>spolrong>ečně s připravovaným

úsekem 512 D1 - Jesenice - Vestec propojit

na jaře roku 2010 dálnice D1 a D5. Celková

délka trasy propojení brněnské a plzeňské

dálnice bude cca 24 km a vyžádá si náklady

ve výši přes 20 mld. Kč. V budoucnu pak

k nim přibude i napojení dálnice D3.

rong>Jakrong>o první byl stavbařům předán k realirong>zarong>ci

úsek 514 Lahovice - Slivenec, který do

budoucna vyřeší dopravní propojení

rychlostní silnice R4 (Strakonická)

prostřednictvím již dokončených staveb

silničního okruhu (úseky 515, 516 a 517)

s dálnicí D5 a rychlostními komunikacemi

R6 (Karlovy Vary) a R7 (Slaný).

Zhotovitelem rong>zarong>kázky se stalo sdružení

firem Strabag - Hochtief - Bögl, které úsek

v délce 6,03 km postaví rong>zarong> cca 9 mld. Kč.

Trasa 514 navazuje na již provozovaný úsek

515 u Slivence. Silnice klesá směrem na jih,

kde nejprve vytvoří mimoúrovňovou

křižovatku Lochkov s přístupem do obce,

následně se trasa stáčí táhlým levosměrným

obloukem a mostním objektem o délce 460 m

překlenuje ve výšce cca 64 m Lochkovské

údolí. Silnice poté pokračuje v zářezu a

dalším mostním objektem o délce cca 57 m

překlenuje výběžek Slavičího údolí.

Rychlostní komunikace se poté vnoří do

1658 m dlouhého rong>tunrong>elu tvořeného dvojicí

ražených tubusů (dvoupruhový pro klesání,

třípruhový pro stoupání) jehož oba konce

jsou hloubené a vytvářejí architektonicky

tvarované portály. Komunikace se vynoří na

povrch ve stráni nad Radotínem nad tratí

514 Lahovice - Slivenec 513 Vestec - Lahovice

Vizualirong>zarong>ce estakády rong>zarong> Radotínem

24


ČD Praha - Plzeň. Těsně rong>zarong> jižním rong>tunrong>elovým

portálem již rong>zarong>číná 2045 m dlouhá estakáda,

která je nejdelší svého druhu na našem

území, ve výšce 40 m překračuje železniční

trať a postupně klesá až k mostnímu objektu

přes Berounku s rozponem asi 100 m. Poté

následuje mimoúrovňová křižovatka se

Strakonickou ulicí s napojením ve směru

do Prahy, na komunikaci R4 do Příbrami,

ve směru do Lahovic a Zbraslavi, rong>zarong> kterou

je trasa ukončena na levém břehu Vltavy.

Most přes Vltavu je už součástí trasy

513 Vestec - Lahovice.

Na stavbě úseku 514 Lahovice - Slivenec

se kromě zástupců výše uvedeného sdružení

podílí i řada subdodavatelů. Zakázku na

provedení skrývkových a zemních prací zde

např. získala firma INOS Richter. Jedná

se o rong>spolrong>ehlivého dodavatele, který se

specializuje kromě klasické „zemařiny“ i na

demolice objektů, recyklace stavebních

materiálů, rekultivaci skládek, čištění

a úpravu koryt řek, vodních cest a rybníků,

dodávky širokého sortimentu drceného

i těženého kameniva pro stavební účely,

nákladní autodopravu a přepravu

nadrozměrných nákladů.

„Sestava našich strojů nám poskytuje velké

možnosti při realirong>zarong>ci rong>zarong>kázek a naši

zákazníci to dobře vědí“, uvedl Ing. Pavel

Richter, manažer rong>spolrong>ečnosti, a pokračoval:

„Spoléháme se na vlastní techniku

a komplexní dodávky prací. V našem

strojovém parku proto nemohou chybět

pásové dozery, rýpadla a kolové nakladače,

kloubové dampry, velkokapacitní sklápěče,

vibrační válce a samozřejmě i grejdr.

V tvrdších půdních podmínkách s výhodou

používáme sestavy rýpadel s hydraulickými

kladivy. Pro přesné srovnání terénu máme

k dispozici laserové nivelační systémy

v aplikaci s dozery nebo grejdrem.

Recyklace materiálů řešíme přímo v místě

stavby mobilními drticími linkami“.

„Při pořizování nových strojů se

rong>zarong>měřujeme na výkonné a především

provozně rong>spolrong>ehlivé stroje, které poskytnou

našim strojníkům potřebné pohodlí a umožní

provést požadovanou práci v co nejvyšší

kvalitě“, řekl Ing. Pavel Richter. „Důležité

jsou i finanční podmínky a předpokládaný

vývoj provozních nákladů v delším časovém

horizontu. Nejde jen o okamžitou spotřebu

pohonných hmot, ale životnost součástí

pohonných systémů strojů a podvozků.

Většina našich strojů je značky Caterpillar

a mohu říci, že se na ně ve všech ohledech

můžeme rong>spolrong>ehnout“.

Na skrývku orničních a podorničních vrstev,

rozhrnování zeminy v zářezu trasy budoucí

silnice a rozpojování tvrdších hornin byly

nasazeny dva těžké dozery D8R a D8T.

Oba stroje jsou vybaveny systémem

diferenciálního řízení, který poskytuje

posádkám nebývale snadné ovládání směru

pojezdu, rong>zarong>táčení a řazení rychlostních

stupňů. Při rong>zarong>táčení nedochází k přerušení

přenosu výkonu na některý z pasů, pohyb

stroje po staveništi je plynulejší, má větší

tažnou sílu a při hrnutí materiálu v oblouku

nebo na svazích může hrnout více materiálu.

Podle zkušeností pana Richtra je kategorie

těchto dozerů o hmotnosti cca 38 rong>tunrong>

naprosto ideální z hlediska dosahovaných

výkonů a jejich rozumného využití na

staveništích. Pracuje se přibližně ze 65 %

v jílovitém až písčito-jílovitém prostředí,

cca 35 % materiálu tvoří vápenec. Dozery

tak ještě pomocí rozrývače rozpojují tvrdší

části podloží, aby rýpadla mohla následně

snadněji těžit přebytečnou zeminu a hloubit

výkopy pro pokládku kanalirong>zarong>čních trub

a odvodňovací systémy. Na práce menšího

rozsahu a svahování terénu jsou uvedené

velké dozery doplněny menším typem D6R

(hmotnost 20 rong>tunrong>), který je rovněž vybavený

systémem diferenciálního řízení a disponuje

velmi dobrými manévrovacími schopnostmi

i ve stísněném prostoru.

Těžbu zeminy v zářezech komunikace

s následným odvozem na mezideponie řeší

sestava rýpadel a kloubových damprů, resp.

sklápěcích vozidel. Nasazeno bylo jedno

rýpadlo Cat 345C, dvě rýpadla 330C a jedno

325C. Tyto stroje disponují robustní

konstrukcí podvozku a umožňují max.

využití rypných sil, daných mimořádně

účinným hydraulickým systémem.

Zemní práce byly na stavbě trasy 514

rong>zarong>hájeny v září loňského roku v oblasti

Slivence. Zakázka pro firmu INOS Richter

rong>zarong>hrnuje mino jiné provedení cca 110.000 m 3

skrývkových prací, dále odtěžení cca

250.000 m 3 zeminy, z nichž se asi 50.000 m 3

použije v násypu hlavní trasy komunikace

a cca 160.000 m 3 bude použito v násypu

mimoúrovňové křižovatky se Strakonickou

ulicí, a konečně provedení terénních úprav

a srovnání povrchu na požadovanou niveletu

s předepsaným stupněm zhutnění.

25


Prim co do výkonnosti hraje samozřejmě typ

Cat 345C (hmotnost cca 50 t), který je určen

pro těžbu velkých objemů materiálu a práci

v náročnějších podmínkách. Ani zbývající

typy však nezůstávají porong>zarong>du a ve své

hmotnostní třídě patří k absolutní špičce.

Rýpadla jsou osazena unikátním výložníkem

SmartBoom, který díky plovoucí funkci

zkracuje čas pracovního cyklu, chrání

přídavné nástroje, usnadňuje obsluhu

rýpadla a má vliv na snížení spotřeby paliva.

Pro běžné typy prací jsou rýpadla osazena

standardními typy lopat, v tvrdším až

skalnatém prostředí se používají hydraulická

kladiva. Zde se osvědčilo zejména spojení

Cat 330C s kladivem H140, které disponuje

dostatečně velkou energií úderu, potřebnou

k rozpojení podloží.

Odvoz materiálu rong>zarong>jišťuje sestava několika

typů přepravních prostředků. „V minulosti

jsme používali k odvozu materiálu především

čtyřnápravové sklápěcí vozy Mercedes-Benz

s objemy korb 15 až 20 m 3 . S pohonem 8x6

rong>zarong>jišťovaly výbornou průjezdnost terénem na

stavbách a nezpevněných komunikacích

a přitom se mohly pohybovat i po běžné

silnici“, konstatoval pan Richtr. „Postupně

se však ukárong>zarong>lo, že na urong>zarong>vřených

staveništích s přesunem velkých objemů

materiálu, můžeme výhodněji použít

kloubové dampry. A tak jsme k velkému

rýpadlu 345C pořídili do sestavy tři

kloubové dampry řady 740, které rong>spolrong>ečně

tvoří z hlediska těžby, nakládky a přepravy

velmi dobře vyvážený systém“.

širokým pneumatikám se nevyjíždějí hlubší

koleje na staveništích, takže není nutné

věnovat tolik času a technických prostředků

k údržbě komunikací. Při přepočtu nákladů

na jednotku převezeného materiálu jde

o efektivní dopravní prostředky.

Nakládání skrývek a materiálu z mezideponií

k odvozu do násypů hlavní trasy komunikace,

výstavby mimoúrovňových křižovatek

a budování terénních valů rong>zarong>jišťují kolové

nakladače Cat 972G a 966H. Na svoji

robustnost to jsou skutečně pohyblivé stroje,

které dosahují vysoké úrovně produkce.

Velmi dobrá stabilita ve všech pracovních

režimech, velká tažná síla na obvodech kol

potřebná pro optimální vnikání lopaty do

nabíraného materiálu a rychle pracující

hydraulika znamenají ve svém důsledku

zkrácení času potřebného k naplnění lopaty.

Naložení damprů nebo sklápěčů je na

staveništi otázkou několika málo minut.

Stavební práce pokračují na úseku trasy

514 Lahovice - Slivenec svižným tempem.

Motoristé jezdící touto lokalitou mohou

průběžně pozorovat, jak se mění vzhled

okolí stavby. Obdobně pokračuje i navazující

stavba 513 Vestec - Lahovice, která bude

mít včetně Vesteckého přivaděče délku

10,06 km. Její součástí je 198 stavebních

objektů. Z toho nejvýznamnější jsou čtyři

mimoúrovňové křižovatky, rong>zarong>věšený most

přes Vltavu (236 m), dva rong>tunrong>ely (přesypaný

délky 70 m a ražený o délce 1937 m) a dlouhý

zářez s mnoha nadjezdy i biomosty.

Kloubové dampry mají všeobecně na

stavbách velmi dobré jízdní vlastnosti a díky

své konstrukci jsou schopné převézt na

jednu otočku větší množství materiálu.

Dosahují vyšších pojezdových rychlostí,

zdolávají členitější terén s vyšším

stoupáním, rong>zarong> zhoršených klimatických

podmínek nebo na méně únosném podloží

mají lepší průchodnost terénem, díky

Uvedená jižní a jihozápadní část silničního

okruhu je stavbou prioritního významu,

jejímž úkolem bude odlehčit přetížené síti

městských komunikací (zejména Jižní

spojka a Barrandovský most) a umožnit

tranzitní dopravě plynulý přechod mezi

dálnicemi D1, D3, D5 a rychlostními

komunikacemi R6 a R7. Doufejme, že se tak

na jaře 2010 skutečně stane.

26


LIDÉ

Josef Barák

âleny Klubu posádek Caterpillar, kter˘ u nás rong>zarong>loÏila firma rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>,

bylo na konci srpna leto‰ního roku pfies 640 strojníkÛ. Jsou mezi nimi jak

rong>zarong>ãínající posádky, tak i zku‰ení profesionálové ãi pfiíp. lidé, ktefií uÏ aktivní

kariéru povûsili tzv. na hfiebík. Jedním z nich je i pan Josef Barák, rodák

z Mosti‰tû, kter˘ letos oslavil 74 narozeniny. O sv˘ch záÏitcích dokáÏe se

‰ibalsk˘m úsmûvem ve tváfii poutavû vyprávût celé hodiny. Svoji kariéru proÏil

v období, kterému se díky boufilivému v˘voji dozerÛ fiíká století pásÛ.

Kdy jste rong>zarong>ãínal svoji kariéru strojníka? v˘stavbû pfiehrady Dale‰ice, skokansk˘ch

Moje spojení se stavebními stroji rong>zarong>ãalo mÛstkÛ v Harrachovû, bûÏeck˘ch tratí Horní

v roce 1953, kdyÏ jsem absolvoval v Praze Míseãky, pfiehrady Mosti‰tû, Dlouhé Stránû,

strojnick˘ kurz a získal oprávnûní pro Slezská Harta, byli jsme v lomu rong>Jakrong>ubãovice

obsluhu buldozerÛ a skrejprÛ. Bûhem - Odry, na Ostravsku jsme pracovali na dole

necel˘ch tfií mûsícÛ jsem si vyzkou‰el Odérka, atd. Tûch staveb bylo nepoãítanû,

dozery Cat D7 a D8, Stalince a také práci vãetnû dálniãních úsekÛ a Ïelezniãních tratí.

s taÏen˘mi skrejpry. Ovládání strojÛ bylo Co si v‰ak vzpomínám, tak jsem s dozery

tehdy mechanické, bez posilovaãÛ, o nûjaké Caterpillar nikdy nemûl váÏnûj‰í problémy.

ergonomii se nedalo mluvit a radlice dozeru Byly to skuteãní buldoci, s velkou silou na

i korba skrejpru se ovládaly pomocí lan radlici i rozr˘vaãi a dalo se s nimi dûlat i ve

a navijákÛ. Správná obsluha ma‰in byla velmi tvrdém prostfiedí, aÏ od rozr˘vaãe

tehdy skuteãnou zkou‰kou umûní strojníkÛ. mnohdy lítaly jiskry.

rong>Jakrong>é milníky v konstrukci dozerÛ

povaÏujete rong>zarong> nejdÛleÏitûj‰í?

Stroje jsem posuzoval podle toho, jak

snadno se ovládaly a jaké jsem v nich mûl

pohodlí. rong>Jakrong>o první milník bych uvedl

pfiechod z lanového ovládání radlice na

hydraulické. Stalo se tak z pfiíchodem typu

Cat D9G. Sice to byl stroj je‰tû bez kabiny,

ale hydraulika mûla spoustu v˘hod.

Ovládání bylo v˘raznû snadnûj‰í a mohl

jsem si uÏ radlici libovolnû naklápût i na

svazích, pfiíp. pfiizvednout stroj. To u lan

ne‰lo. Navíc mûl tento dozer uÏ posilovaãe

fiízení, coÏ pro mû byla dal‰í velká úleva.

Druh˘m milníkem byla instalace kabin pro

strojníky, které znamenaly ochranu pfied

nepfiízniv˘m poãasím, prachem a hlukem.

První dozer s kabinou jsem mûl Cat D9H.

A jako tfietí milník bych zdÛraznil rong>zarong>vedení

systému diferenciálního fiízení. Setkal jsem

se s ním u dozeru Cat D6H. Tak precizní

fiízení stroje pfii jakékoliv ãinnosti a bez

ztráty v˘konu jsem je‰tû nerong>zarong>Ïil.

Co fiíkáte úrovní souãasn˘ch dozerÛ Cat?

Nedávno jsem se byl rong>spolrong>eãnû s Pavlem

âern˘m, vedoucím na‰eho klubu, podívat

v No‰ovicích na stavbû areálu automobilky

Hyundai. A mûl jsem tu ãest vyzkou‰et si

dozery D8T a D11R. Ovládání mnû neãinilo

v˘raznûj‰í potíÏe, neboÈ jak diferenciální

fiízení, tak systém brzda/spojka jsem dobfie

znal je‰tû ze své praxe. To se prostû

nerong>zarong>pomíná. Z ãeho se v‰ak ãlovûku aÏ

rong>zarong>toãí hlava, jsou souãasné moderní

nivelaãní systémy. Barevn˘ displej pfied

sebou se spoustou informací a satelitní

systém GPS pro pfiesné srovnání terénu, to

uÏ je na mnû pfiece jen trochu pfiíli‰. Jedno

je v‰ak jisté, v˘raznû to zrychlí stavbu pfii

dosaÏení velké pfiesnosti provedení prací.

S jak˘mi typy strojÛ Caterpillar jste

se bûhem své profese setkal?

Kromû uveden˘ch dozerÛ Cat D8 a D7 to

byly dále typy Cat D9G, D9H, D9N a D6H.

KaÏd˘ znamenal urãit˘ v˘vojov˘ krok

kupfiedu, a to jak z hlediska zvy‰ování v˘konu

motoru, tak usnadnûním práce obsluhy.

Ovládání strojÛ bylo ãím dál ménû fyzicky

roãné, sniÏovala se hluãnost stro

a úroveÀ pfiená‰en˘ch vibrací.

Ovládání dozeru v rámci kurzu Cat D7 na kurzu v Praze 1953 Cat D8 na kurzu v Praze 1953

Pracoval jste s dozery na mnoha velk˘ch

stavbách. MÛÏete nûkteré z nich uvést?

Po skonãení kurzu jsem zku‰enosti získával

v okolí Pardubic, Prachovic a Îìáru n.S.

Od roku 1958, kdy jsem nastoupil k firmû

Ingstav Brno, jsem se podílel napfi. na

Cat D8 - Prachovice 1953 Cat D9H - Harrachov 1978 Cat D9N - Tfiebíã 1990

27


PŘEDBĚHLI JSME DOBU!

Nové nakladače Cat série H jsou vybaveny

nově vyvinutými motory Cat ® s technologií

ACERT. Tyto stroje splňují již dnes budoucí

předpisy pro emisní limity. Revoluční řešení

elektronické a hydraulické soustavy snižuje

roky na obsluhu a zvyšuje výkon stroje.

Nové kolové nakladače Cat naloží více, při

nižších nákladech než dosud. Výkonnost

a rong>spolrong>ehlivost, to jsou schopnosti nakladačů

Cat série H.

www.p-z.cz

rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>, rong>spolrong>. s r. o.

Lipová 72

251 70 Modletice

info@p-z.cz, www.p-z.cz


PÒJâOVNA STROJÒ THE CAT RENTAL STORE

ZAHÁJILA PROVOZ NOV¯CH ST¤EDISEK

Zákazníci, ktefií pro svou ãinnost vyuÏívají sluÏeb pÛjãoven, se stále ãastûji obracejí na rozsáhlou síÈ stfiedisek The Cat

Rental Store, kterou v âeské republice provozuje firma rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>. V praxi si totiÏ sami ovûfiili, jaké nesporné

v˘hody jim vyuÏívání jejich sluÏeb pfiiná‰í. Napfi. jde o moÏnost v˘bûru z ‰iroké flotily strojÛ a rong>zarong>fiízení ãítající pfies

590 poloÏek, dále kompetentní poradenství nebo pruÏné dodávky potfiebn˘ch rong>zarong>fiízení pro ‰irokou ‰kálu aplikací.

Neméně důležitá je však i snadná dostupnost

půjčovních míst. Průběžně je proto sledován

vývoj poptávky v jednotlivých regionech,

které se pak přizpůsobuje plán dalšího

rozšiřování sítě půjčoven. K dobře známým

půjčovním místům v Modleticích (Prahavýchod),

Chrášťanech (Praha-západ), Mostě,

Sokolově, Českých Budějovicích, Liberci,

Hradci Králové, Brně a Havířově se

v průběhu letošního července nově rong>zarong>řadila

i střediska Zlín a Plzeň. Zatímco v lokalitě

Zlína byl vybudován samostatně stojící

areál, tak půjčovna v Plzni bude využívat

nájemní prostory na Koterovské ulici.

Českých Budějovicích. Zahrnuje mimo jiné

administrativní část s potřebným vybavením,

prodejní prostory, jednací místnosti, sociální

rong>zarong>řízení, dále pak venkovní plochu pro mytí

strojů, výdejní stojan PHM, plochy pro

parkování a předvádění techniky, menší

servisní dílnu s příručním skladem

spotřebního materiálu pro běžnou údržbu

strojů a nájezdovou rampu. Teritoriem

působení tohoto nového pracoviště bude

zejména oblast Zlínského kraje a částečně

i Olomouckého kraje. Zákazníci zde budou

moci využít stejné kompetentní služby, jako

na všech ostatních půjčovnách.

„Jedná se o perspektivní lokality, ve kterých

očekáváme do budoucna dynamický rozvoj

stavební a průmyslové činnosti. Vyrůstají

zde nové průmyslové zóny, připravují se

velké dopravní projekty, zejména pak stavby

rychlostních komunikací, porong>zarong>du nezůstává

ani bytová výstavba, a tak lze očekávat

zvýšenou poptávku po stavebních strojích.

Navíc jde o regiony s velkou koncentrací

našich stávajících zákazníků, kterým

chceme nabídnout lepší služby, což platí

zejména o Zlínském kraji“, říká Jan Blecha,

vedoucí sítě půjčoven The Cat Rental Store

v České republice.

Zde bylo půjčovní středisko postaveno

v blízkosti Otrokovic u frekventované

silnice I/55. Podle projektu rong>spolrong>ečnosti

FABIONN Praha provedla realirong>zarong>ci stavby

rong>spolrong>ečnost Pozemní stavitelství Zlín.

Na ploše o výměře cca 6000 m 2 vznikl

samostatně umístěný areál mimo objekty

obchodně-servisních poboček rong>Phoenixrong>-

rong>Zeppelinrong>, který poskytne potřebné zázemí

jak pracovníkům půjčovny, tak třeba

v budoucnu i prodejcům náhradních dílů,

servisních služeb nebo polním mechanikům.

Dispoziční řešení areálu vychází ze

zkušeností na obdobně projektovaných

střediscích v Liberci, Hradci Králové či

Souběžně s rozšiřováním sítě půjčovních

míst se průběžně doplňuje i strojový park.

„Stěžejní technikou jsou samozřejmě stroje

Caterpillar“, uvedl Jan Blecha a dále

pokračoval: „Nedávno jsme pořídili např.

kloubové dampry řady 730 a 735, pásová

rýpadla 323 a 325 série D, velmi oblíbený

kolový nakladač 962H nebo rýpadla

s kompaktním rádiusem typu 321 LCR.

Naše pozornost se však rong>zarong>měřuje i na další

značky strojů, které naši zákazníci požadují.

Mám na mysli třeba štěpkovače dřevní

hmoty GreenMech, frézy na pařezy Vermeer

nebo vysokozdvižné plošiny Genie. Porong>zarong>du

nezůstává ani zkvalitňování nabídky

příslušenství, zejména pak ke kompaktním

strojům. Velmi oblíbené jsou třeba smykem

řízené nakladače osazené buď bouracím

kladivem nebo asfaltovou frézou“.

Celoplošná síť půjčoven The Cat Rental

Store se bude rozšiřovat nepochybně i v

příštích letech. Ať už směrem expanze do

nových lokalit nebo zvětšováním kapacity

stávajících středisek, jejichž možnosti budou

v důsledku zvýšené poptávky trhu, příp.

rong>zarong>vedení nových typů služeb, překonány.

Uvažuje se o mnoha lokalitách, zejména pak

v oblastech okolí zbývajících krajských

měst, kde rong>zarong>tím pobočky nejsou.

Nové středisko půjčovny Zlín je situováno u silnice I/55

v úseku mezi Otrokovicemi a Napajedly. V budoucnosti

zde povede i rychlostní komunikace R55

Služby zákazníkům bude rong>zarong>jišťovat tým zkušených

pracovníků. Na snímku zprava je Pavel Chlachula

(vedoucí půjčovny Zlín) a rong>spolrong>u s ním Jan Blecha

(vedoucí půjčoven The Cat Rental Store v ČR)

29


Proč mají originální

náhradní díly Caterpillar

delší životnost?

Firma Caterpillar si je vědoma, že musí dělat vše možné

pro maximální možné prodloužení intervalů údržby

a minimalizování prostojů. Zákazníci zůstanou firmě

Caterpillar věrní jen tehdy, zůstávají-li stroje Cat

produktivní po velmi dlouhou dobu. Z toho důvodu jsou

náhradní díly Caterpillar konstruovány a vyráběny tak,

aby vydržely déle, než díly od jiných dodavatelů.

Ale proč mají delší životnost?

Jsou pro ně používány jen ty nejlepší materiály. Ocel, pryž,

slitiny a veškeré ostatní materiály jsou speciálně vybírány,

zpracovávány a testovány, aby dokonale splňovaly požadavky na

ně kladené. Výsledný náhradní díl Caterpillar může být dražší než

náhradní díl od jiného výrobce, ale bude mít delší životnost – a

ve výsledku je tedy jeho cena na hodinu provozu stroje nižší.

Přík lad

Obě ložiska lze použít do stroje Cat. Obě splňují průmyslovou

normu MU1308. Nicméně ložisko Cat (napravo) má:

• Pevnější tělo ložiska pro vyšší rong>spolrong>ehlivost

• Speciální profil válečků pro delší životnost a rychlejší otáčení

• Speciální povrchové úpravy pro delší životnost a rychlejší otáčení.

• Patentované tepelné zpracování rong>zarong>jišťující maximální

odolnost proti opotřebení a rong>zarong>mezující vydrolování

• Unikátní tvar těla ložiska schopný přenášet vysoká rong>zarong>tížení

a výchylky při specifickém použití v hnacím ústro

Obecně platí, že většina ložisek ve strojích Cat má parametry,

které překračují doporučení průmyslové normy.

Perfektně přizpůsobené účelu

Originální náhradní díly Caterpillar jsou rovněž perfektně

přizpůsobené pro dané použití, protože pouze konstruktéři

firmy Caterpillar přesně vědí, jak musí ten který díl fungovat.

Jenom oni znají přesné hodnoty rong>zarong>tížení, kterým musí součástka

odolávat, a vědí, jaké hodnoty tolerancí musí splňovat. Na

základě těchto znalostí navrhují konstruktéři firmy Caterpillar

náhradní díly, které přesně odpovídají ostatním součástím stroje,

a rong>zarong>jistí tak, že fungují jako součást integrovaného systému.

Proč firma Caterpillar vyvíjí v tomto směru tak velké úsilí?

To vše je součástí obchodní strategie firmy Caterpillar, která

je jednoduchá: ‘napomoci tomu, aby činnost zákazníků byla

ziskovější’. Pokud budou mít zákazníci díky strojům Cat vyšší

zisky, zůstanou firmě Caterpillar věrní. Právě z toho důvodu firma

Caterpillar poskytuje jistotu, že její náhradní díly jsou rong>spolrong>ehlivější

než díly ostatních výrobců a mají delší životnost. To je způsob

jak rong>zarong>jistit, že stroj bude dosahovat optimální produktivity

a ziskovosti. Úspěch firmy Caterpillar závisí na úspěšnosti

jejích zákazníků – a proto dělá vše pro to, aby ji rong>zarong>jistila.

Pro č tr vat na použití originálních

náhradních dílů Cat

1. Nejlepší kvalita Nejlepší materiály a jejich zpracování rong>zarong>jišťují

delší životnost a cena na hodinu provozu stroje je ve výsledku nižší.

2. Vyšší zisk Originální náhradní díly Caterpillar napomáhají

maximalizovat dobu provozuschopnosti stroje a produktivitu:

přesné výrobní postupy rong>zarong>jišťují vyšší rong>spolrong>ehlivost.

3. Nižší provozní náklady Díky vyšší rong>spolrong>ehlivosti (méně

neplánovaných prostojů z důvodu údržby) a delší životnosti (méně

plánovaných úkonů údržby) jsou nižší náklady na provoz stroje.

4. Vyšší bezpečnost Když koupíte součástku vyrobenou speciálně

pro daný účel, je pravděpodobnější, že bude fungovat bez závad.

5. Vyšší hodnota při odprodeji Pokud je údržba stroje Cat

rong>zarong>jišťována autorizovaným zástupcem firmy Caterpillar používajícím

originální náhradní díly, zůstává stroj 100% Caterpillar. Nový vlastník

potom ví, co rong>zarong> své peníze dostává, a je ochoten rong>zarong> kvalitu rong>zarong>platit.

3 0


Vysoce univerzální – Během

S e z n a mte se s nov ý m ko l ov ý m n a k l a d a če m s é rie H

Je to vysokozdvižný vozík, sněhový pluh,

manipulátor s materiálem a mnoho dalšího

testování v provozních podmínkách

ho jeden zákazník ráno používal

jako sněhový pluh a odpoledne

na něj rong>zarong>věsil lopatu o objemu

10m 3 a překládal s ním hobliny.

Nejnovější střední kolový nakladač Caterpillar

je navržen tak, aby mohl používat téměř

všechny existující pracovní nástroje připojované

rychloupínacím rong>zarong>řízením – díky možnosti volby

rychloupínacích rong>zarong>řízení s horizontálním nebo

vertikálním urong>zarong>mykáním. Tento stroj má navíc

možnost paralelního zdvihu, který je ideální pro

ukládání palet. Přičtěte k tomu dlouhý dosah,

vysokou sílu naklápění, zlepšenou stabilitu a lepší

výhled ze stroje a pochopíte, proč nový kolový

nakladač Caterpillar IT62H získal vysokou reputaci

jako skutečně víceúčelový ‘vzpěrač’ s mnohostrannou

použitelností. Cat Magazín dostal možnost Vás s

tímto vysoce univerzálním strojem stručně seznámit.

Vyšší užitkovost – Vždy se najde nějaká práce,

kterou by mohl vykonávat: může používat

téměř všechny pracovní nástroje připojované

rychloupínacím rong>zarong>řízením. A díky hladkému chodu

hydraulického systému a ‘režimu jemné modulace’

může obsluha snadno přecházet z jedné činnosti

na druhou, a potom opět na další a další....

Vyšší produktivita – Nový stroj má těžší

(o 27 procent) protizávaží než předchozí

typ IT62G II. To usnadňuje práci se strojem,

činí ho stabilnějším, pohodlnějším a ve

výsledku výkonnějším. Nabízí také:

• Možnost paralelního zdvihu

• Vyšší sílu naklápění při maximálním zdvihu

užitečnou při nasazení stroje v lesnictví

• Koncové polohy programovatelné z kabiny

• Rychlé výměny pracovních nástro

• Většinu pracovních nástrojů lze měnit aniž

by musela obsluha vystoupit ze stroje

• Rychlé výměny pracovních nástro

vyžadujících připojení hydrauliky při využití

rychlospojek rong>zarong>mezujících rozlití oleje

• Vyšší komfort v kabině, takže strojníci

obsluhy zůstanou déle svěží

Zlepšený výhled ze stroje – Díky vhodně

vedeným hadicím a hydraulickým válcům

naklápění umístěným na stranách stroje.

Snadnější ovládání – Hladký chod hydraulického

systému a ‘režim jemné modulace’ usnadňují

přesné ovládání pracovních nástrojů.

Nižší spotřeba paliva – Až o pět procent nižší

spotřeba paliva díky hydraulickému systému typu

‘load-sensing’ a motoru s technikou ACERT.

Snadnější denní údržba – Místa údržby seskupená

do servisního centra, snadno přístupného ze země.

Osvědčená rong>spolrong>ehlivost – Ačkoliv je IT62H

nový stroj, je jeho konstrukce rong>zarong>ložena na

kolovém nakladači 962H a rong>zarong>chovává si většinu

jeho osvědčených komponentů a subsystémů.

Využívá také, aby vyhovoval nejnovějším

předpisům regulujícím množství emisí, motor

vybavený technikou ACERT – rovněž osvědčený

v desítkách tisíc nákladních vozů. n

Vynikající výhled ze stroje

– Na rozdíl od ostatních

nakladačů nerong>zarong>sahují válce

naklápění do výhledu ze stroje.

Místo toho jsou válce naklápění

umístěny na stranách pákového

mechanismu. Rovněž hydraulické

hadice jsou nově vedeny tak,

aby nebránily ve výhledu.

Paralelní zdvih – Díky pákovému

mechanismu s osmi články (místo

dvou) je nový IT62H ideálním

strojem pro ukládání palet.

31


NOVINKA ODDùLENÍ ENERGETICK¯CH SYSTÉMÒ

V PRODEJI DIESELAGREGÁTÒ - INTERNET

Internetov˘ prodej se stal v posledních letech tak bûÏn˘m, Ïe tûÏko

najdeme nûkoho, kdo by si alespoÀ jednou tímto zpÛsobem nekoupil

knihu nebo vstupenku na koncert. A tak kdyÏ pfied nûkolika lety

spou‰tûla rong>spolrong>eãnost rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong> své nové internetové stránky, bylo

zfiejmé, Ïe je jen otázkou ãasu, kdy se i v této oblasti rong>zarong>ãne k prodeji

pouÏívat toto moderní médium.

Po technické stránce byly internetové

stránky rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong> od rong>zarong>čátku

budovány jako dynamické, s možností

on-line aktualirong>zarong>ce. Jiná cesta ani nebyla

možná: provoz půjčoven nebo prodej

použitých strojů, kde se situace mění

doslova každou hodinu, vyžaduje

technické rong>zarong>bezpečení provozu firemního

internetu na nejvyšší úrovni.

Prodej výkonných a těžkých strojů je něco

jiného než prodej vstupenek, knih nebo

zájezdů. Stavební stroj, dieselagregát nebo

vysokozdvižný vozík si nekupujeme každý

den. Navíc může být každý stroj

přizpůsoben individuálním požadavkům

zákazníka. Ale i v této branži se najdou

produkty, které jsou po technické stránce

jasně definovány, jsou uživatelsky „snadno

uchopitelné“ a při jejich obchodování

nejsou nezbytně nutná dlouhá vyjednávání.

Pracovníci odd. Energetické systémy

rong>spolrong>ečnosti rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong> již delší

dobu řešili úlohu, jak zvýšit prodej

dieselagregátů ve výkonovém rozsahu

10 - 25 kW, tedy strojů z „low endu“

výkonové řady strojů Caterpillar.

A rozhodli se oslovit zcela novou

zákaznickou skupinu.

Existuje mezi námi mnoho lidí, které život

v panelácích definitivně přestal bavit

a kryjíce se heslem „zpět k přírodě“ jim jde

především o život v klidu a pohodě, se

rong>zarong>bezpečeným rodinným krbem. Opouštějí

byty 2+kk vyhřáté dálkovým topením,

s tekoucí teplou vodou a rong>spolrong>ečnou

televizní anténou. Stěhují se do satelitů, a

ti největší fajnšmekři na „samoty u lesa“.

Kouzelná zákoutí znovu ožívajících

Krušných hor, Šumava očištěná od

jednotek Pohraniční stráže a Brdské lesy

bez raket SS-20 nabízejí rodinné bydlení

v klidu, daleko od ucpaných dálnic,

kouřících komínů, sprejerů a pokřikujících

demonstrantů.

Po čase tito lidé zjistí, že romantika je sice

hezká věc, ale jako poustevníci skončit

nechtějí. Začnou vybavovat své „lesní“

sídlo moderními technologiemi. Nejprve

vytápěcím systémem s kotlem na dřevo

(a s oběhovým čerpadlem). Poté

domácnost prošpikují elektronikou, která

je hlídá nejen před nezvanou návštěvou,

ale i před požárem nebo rong>zarong>pomenutým

rozsvíceným světlem při odchodu do

práce, to všechno je propojeno do sítí,

které řídí centrální rozvaděč, samozřejmě

napojený na internet a pult centrální

ochrany. Dům je naplněn nejrůznějšími

přístroji pro provoz domácnosti a volný

čas. Čím více je rodinné sídlo vybaveno,

tím se stává závislejší na dodávce

elektrické energie. Ke vší smůle na naší

samotě končí energetické vedení -

obyvatelé jsou závislí na jediném přívodu.

Při větších poruchách v dodávce elektrické

energie (např. pádem stromů při vichřici)

je pro rozvodné závody priorita dodávky

do takové domácnosti hodně nízko. Vždyť

se jedná jen o jednu chalupu …

Ti odvážnější rong>zarong>čnou se svou nemovitostí

podnikat (např. v její části zřídí penzion

nebo malou dílnu), a potom se může

podcenění nepřetržité dodávky elektrické

energie krutě vymstít - zmrzlí klienti,

zkažené zásoby potravin či nedodané zboží

dříve či později přivedou nebohého

živnostníka z podnikatelských výšin

zpátky na zem. A i ti, co nejsou

podnikatelé, často si berou práci domů

(díky internetu máme často doma druhou

kancelář) a druhý den ráno mají odevzdat

hotovou prezentaci (pokud bude doma

všechno fungovat).

Internetový obchod byl spuštěn na webové adrese www.p-z.cz/e-shop

V moderní domácnosti jsou technická

rong>zarong>řízení rong>zarong> statisíce, možná miliony korun.

Některá z nich lze proti výpadku elektrické

energie chránit lokálním zdrojem UPS

(oběhové čerpadlo topení, telekomunikační

32


Elektrocentrály Caterpillar patří po mnoho let ke světové špičce, což platí pro technické parametry, ekonomii provozu, rong>spolrong>ehlivost

i pro emisní limity. Součástí nabídky internetového obchodu jsou např. typy Olympian GEP 13,5 o výkonu 13,8 kVA

rong>zarong>řízení, počítače, domácí kino…), ale

k čemu to, když si nemohu uvařit kávu

a na potemnělém schodišti si zlomím

nohu? Přitom stačí investice o řád nižší,

než citlivá technika v domě, abychom se

těmto situacím mohli vysmát.

Tímto řešením je centrální zdroj elektrické

energie pro celý obytný dům, který bude

schopen rong>zarong>jistit provoz všech spotřebičů

tak, aby domácnost a rodina fungovala dál

(s výjimkou takových spotřebičů, jako je

elektrická svářečka). Tzv. Totální

zálohování představuje nejmodernější

trend v rong>zarong>bezpečení objektů a technologií

na rong>zarong>čátku třetího tisíciletí a oddělení

Energetické systémy firmy rong>Phoenixrong>-

rong>Zeppelinrong> jej uplatňuje od roku 2003.

Dieselagregáty o výkonech 10 - 15 kW

jsou cenově dostupné, pracují

v autonomním režimu a jejich provoz

vyžaduje minimální údržbu. Jsou doplněny

automatickým záskokovým rozvaděčem,

který umožní přechod zpět na síť po

obnovení dodávky elektrické energie.

rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>, odd. Energetické

systémy, přichází s aktuální nabídkou

typizovaných dieselagregátů, určených pro

zálohování rodinných domů, venkovských

usedlostí, penzionů a malých firem.

K dispozici jsou stroje nové i použité

(které ale byly v péči odborného servisu),

palivo je motorová nafta nebo

propanbutan. Cena stroje je o něco nižší,

než u speciální konfigurace stroje, a je

konečná. A to hlavní: jejich instalace

je relativně jednoduchá.

Vybraný sortiment těchto strojů je nyní

k dispozici i v internetovém obchodě

rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>. Ten pracuje podobně,

jako jiné rong>zarong>vedené e-shopy. Zákazník si

po prvotní registraci prohlédne nabízený

sortiment strojů, seznámí se s technickými

daty a poté vybraný dieselagregát uloží

do fiktivního „košíku“. Následně s ním

pracovník prodejního oddělení dohodne

čas a místo převzetí vybraného zboží.

Elektrocentrály jsou osazeny moderními

spalovacími motory Caterpilar

Další „zboží“, které si může zákazník přes

internet objednat, jsou servisní prohlídky

dieselagregátů. I zde se jedná o typizovaný

produkt, u kterého je jasně definován

rozsah prací, potřeba dílů a také cena.

Stejný způsob prodeje bude v budoucnu

použit i pro některé typy VZV vozíků a

ND na stroje, které dnes rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>

svým zákazníkům nabízí a dodává. Více

informací lze získat na: www.p-z.cz/eshop/.

Elektrocentrály objednané přes internet budou distribuovány ze skladu rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong> v Modleticích

33


“Po 20 letech telefonování s

kolegy jsem získala několik

výborných přátel – ale naneštěstí

jsem neměla příležitost se s

některými osobně setkat.“

LIDÉ

Nicole Ghosn

Dohlíží na Váš nový stroj

Nicole Ghosn je jednou z devíti korespondentů vyřizujících objednávky

strojů pro oblast Evropy, Afriky a Středního východu a sídlících

v ústředí firmy Caterpillar ve Švýcarsku. Dohlíží mimo jiné na to,

aby byly nové stroje zkompletovány a odbaveny dle požadavků

zákazníků. Ale jak Cat Magazín zjistil, tato její činnost nespočívá jen v

papírování, avšak rong>zarong>hrnuje též kvalifikovanou komunikaci s lidmi.

V čem spočívá ‘dohlížení’ na nové stroje? Můžete rong>zarong>dávat změny v konfiguraci

Možná víte, že každý stroj Cat je

stroje kdykoliv?

jedinečný, se specifickou konfigurací

Ne. Od chvíle, kdy rong>zarong>čne být stroj

komponentů, jako je například velikost kompletován, už nemůžete měnit jeho

lopaty, typ pneumatik a objem motoru. specifikace. A na prodejcích požadujeme,

Tyto specifikace jsou určeny zákazníkem aby neměnili na poslední chvíli

po konzultaci s prodejcem a poté jsou

požadavky na expedici stroje, neboť to

rong>zarong>slány do továrny. Ale pokud zákazník způsobuje zpožďování při přepravě.

změní názor, a pokud to udělá včas,

může požadovat odlišnou konfiguraci

Co máte na své práci nejraději?

stroje nebo zvolit jiné místo dodání stroje Lidi. Určitě. Mám kontakty na stovky

- a rong>zarong> této situace přichází můj čas.

lidí pracujících jak u obchodních

rong>zarong>stoupení firmy Caterpillar, tak v

Zapojuji se tehdy, když si prodejce

továrnách po celém světě – a mám mezi

není jist, jak rong>zarong>jistit požadované změny nimi několik výborných přátel. Ale na

v konfiguraci nebo když je transakce

rozdíl od tradičních přátel se s většinou

financována nějakým speciálním

těchto lidí nikdy nepotkám. Můžete je

způsobem: připravuji příslušné dokumenty nazývat mými ‘telefonickými přáteli’.

pro banku a pomáhám rong>zarong>jišťovat, aby

vše probíhalo hladce. Souhrnně řečeno, Co je podle Vás největší změna rong>zarong>

jsem pro prodejce od chvíle vystavení

posledních 20 let?

objednávky hlavní kontaktní osobou, a to Vývoj komunikační technologie. Nyní je

až do chvíle dodání stroje zákazníkovi. všechno mnohem rychlejší. Když jsem

rong>zarong>čala pracovat u Caterpillaru, používali

jsme psací stroje a dálnopisy. Nyní

máme osobní počítače a elektronickou

poštu. A každý, kdo pracuje v terénu,

má mobilní telefon, takže prakticky

každý je neustále dosažitelný.

Řídila jste někdy nějaký stroj Cat?

Ano, a bylo to skvělé - obrovský dampr

v předváděcím středisku Caterpillar ve

Španělsku. Byl to tak velký a silný stroj

a byla jsem tak vysoko nad zemí, že

to byl opravdu zážitek beroucí dech.

Zdálo se mi, že je snadné ho řídit, ale

bylo mi k mému překvapení řečeno, že

nejtěžší na ovládání jsou menší stroje.

A poslední otázka: co byste dělala,

kdybyste byla na jeden den

prezidentkou celého světa?

Dala bych všem den volna a řekla

jim, aby si užívali života! n

34


Leasing 36 měsíců s 0% navýšením!

Leasing 48 měsíců s 1% navýšením!

Exkluzivní financování rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong> a ČSOB Leasing

"Jde mi především o efektivnost

a rentabilitu. Nyní díky Challengeru

si mohu vybrat dokonalý traktor pro

daný účel… právě takový, jaký

potřebuji."

KOLOVÉ TRAKTORY CHALLENGER

V průběhu let si rong>spolrong>ečnost Challenger právem vydobyla pověst výrobce nejvýkonnějších a

nejprestižnějších pásových traktorů. Nyní mohou zemědělci významně zdokonalit své hospodářství

tím, že si pořídí také kolový stroj. Mohou si přitom vybírat ze tří řad konstruovaných tak, aby

dokonale uspokojily individuální potřeby:

• Série vysoce výkonných traktorů Challenger MT600B vynikajících ve svém oboru konstrukční

kvalitou a pokročilou technologií GTA o výkonech 215 až 290 k se špičkovými bezstupňovými

převodovkami CVT.

• Řada Challenger MT500B se šesti modely o výkonech od 120 do 185 k, vybavenými vysoce

výkonnými flexibilními převodovkami AutoPower IV nebo VI a u větších modelů ve verzi

TechStar bezstupňovými CVT, snadno ovladatelnou hydraulikou a sofistikovanou technologií

motoru.

• Série výkonných a rong>spolrong>ehlivých „tažných koní“ Challenger MT400B o výkonech od 83 do 115 k

s nejmodernějšími technologiemi, které pozvednou každé malé i střední hospodářství.

Přidejte k tomu bezkonkurenční servis CAT, náhradní díly a síť poprodejní zákaznické péče. O to

snadnější pak bude vaše podnikatelské rozhodování.

Challenger. Pokročilá technologie kolových traktorů. Výjimečný pomocník.

rong>Phoenixrong>-rong>Zeppelinrong>, rong>spolrong>. s r.o., Lipová 72,

251 70 Modletice

www.p-z.cz, e-mail: agro@p-z.cz

Centrála Agro: Brno, ul. Tuřanka 119, 627 00 Brno

Tel.: 724 031 644, e-mail: david.fiala@p-z.cz


JSME VE VAŠÍ BLÍZKOSTI

PHOENIX-ZEPPELIN, SPOL. SR.O.

NAŠE POBOČKY

www.p-z.cz

e-mail: info@p-z.cz

Sokolov

Most

PRAHA

Liberec

Hradec Králové

Plzeň

Havířov

České Budějovice

Brno

Praha

Lipová 72

251 70 Modletice

tel: 266 015 444

fax: 266 015 470

Hradec Králové

Brněnská 1869/45a

500 06 Hradec Králové

tel: 495 407 152

fax: 495 407 153

Liberec

Ampérova 485

462 04 Liberec

tel: 488 019 912

fax: 488 019 913

prodej náhrad. dílů: 488 019 912

České Budějovice

Okružní 614

370 01 České Budějovice

tel: 387 420 336

fax: 387 420 335

prodej náhrad. dílů: 387 420 335

Most

Čepirožská 40

434 01 Most Velebudice

tel: 476 769 700

fax: 476 704 421

Sokolov

Chebská 53

P.O. Box 93

356 33 Sokolov

tel: 352 467 512

fax: 352 467 511

Plzeň

Chrástecká 5

301 52 Plzeň

tel: 377 470 320

fax: 377 470 321

Brno

ul.Tuřanka 119

627 00 Brno

tel: 548 134 211

fax: 548 134 210

Havířov

Dělnická 41/884

735 64 Havířov

tel: 596 440 587

fax: 596 440 611

More magazines by this user
Similar magazines