Sborník - Česká parazitologická společnost

parazitologie.cz

Sborník - Česká parazitologická společnost

Primární eozinofilní syndromy:

Další klinické stavy:

Lymfomy, zvl. Hodgkinské

Adenokarcinomy střeva, plic, ovárií

Grawitzův tumor

Idiopatický hypereozinofilní syndrom

Eozinofilní gastroenteritida

Chronická eozinofilní pneumonie

Familiární hypereozinofilie

Epizodický angioedém a eozinofilie

Chronická peritoneální dialýza

Radioterapie

Tab. 2: Helmintické infekce spojené s eozinofilií

TREMATODA (motolice)

CESTODA (tasemnice)

NEMATODA (hlístice)

Střevní a močová schistosomóza

Jaterní fasciolóza, clonorchióza, opistorchióza

Paragonimóza

Cysticerkóza

Hydatidóza - eozinofilie je asi u 20% jaterních

cyst

Lymfatické filariózy

Loaóza

Onchocerkóza

Trichinelóza

Strongyloidóza

Larvální toxokaróza

Angiostrongyloidóza

Migrační fáze askariózy, ankylostomózy

Tab. 3: Helmintózy vyvolávající protrahovanou (déle než 2 roky) eozinofilii

Relativně časté Vzácné Velmi vzácné

Larva migrans visceralis Cysticerkóza* Mansonelózy

Schistosomóza Onchocerkóza Loaóza

Echinokokóza* Fasciolóza Paragonimóza

Strongyloidóza Ankylostomóza Opistorchióza,

clonorchióza

Filariózy lymfatické

Gnathostomóza

* Intermitentní eozinofilie způsobená únikem tekutiny z cyst

More magazines by this user
Similar magazines