Rola dyrektywy 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w ...

pkd.org.pl

Rola dyrektywy 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w ...

OGÓLNE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA

„BEZPIECZNYCH” ROZWIĄZA

ZAŃ

POTENCJALNE PRZYCZYNY BŁĘB

ŁĘDÓW W I ŚRODKI

POPRAWY

DYREKTYWA 2008/96WE JAKO JEDNO Z NARZĘDZI

POPRAWY BRD I JEJ WDRAŻANIE

a) OCENA WPŁYWU NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU

DROGOWEGO

b) AUDYT BRD

PROBLEMY DO DYSKUSJI

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

More magazines by this user
Similar magazines