Rola dyrektywy 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w ...

pkd.org.pl

Rola dyrektywy 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w ...

OGÓLNE UWARUNKOWANIA

PROJEKTOWANIA „BEZPIECZNYCH”

ROZWIĄZA

ZAŃ

„Przepisy + procedury + wiedza = projekt”

wymagania brd są podstawowym kryterium

formułowania owania przepisów w technicznych

sposób b korzystania z przepisów w technicznych zależy

od projektanta i jego wiedzy – suma elementów

formalnie zgodnych z przepisami nie zawsze prowadzi

do poprawnych rozwiąza

zań

procedury kontrolne i sposób b ich realizacji powinny

być, , lecz nie sąs

zorientowane na ocenę potencjalnego

wpływu projektu na brd

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

More magazines by this user
Similar magazines