Rola dyrektywy 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w ...

pkd.org.pl

Rola dyrektywy 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w ...

Przykłady błęb

łędów w z praktyki

zagranicznej - ulice

Brak ułatwieu

atwień dla przekraczania jezdni przez pieszych

Zbyt małe e powierzchnie dla oczekujących cych pieszych

(przed przejściami, wyspy azylu, przystanki)

Ograniczenia widoczności ci pieszych przez parkujące

pojazdy

Brak ułatwieu

atwień dla niepełnosprawnych, nosprawnych, szczególnie na

przystankach

Błędy programu sygnalizacji

„Typowe” błędy skrzyżowa

owań

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

More magazines by this user
Similar magazines