Rodzaje i zastosowanie drog. barier ochronnych - L. Mikołajków

pkd.org.pl

Rodzaje i zastosowanie drog. barier ochronnych - L. Mikołajków

Rodzaje i zastosowanie w praktyce

drogowych barier ochronnych

mgr inż. Leszek Mikołajków

marzec 2011 r


Drogowe bariery ochronne, to

- bariery stalowe

- bariery betonowe

- bariery linowe

Prawidłowo stosowane, powinny stanowić

układy wzajemnie się uzupełniające


Przypomnijmy, że podstawowym celem stosowania

drogowych barier ochronnych,

jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Stosuje się je w miejscach, gdzie przejechanie poza krawędź

drogi lub przekroczenie pasa dzielącego poważnie zagraża

bezpieczeństwu kierowcy i pasażerów pojazdu lub innych

użytkowników drogi. Są stosowane na mostach i wiaduktach

oraz na nasypach dróg, jak również w miejscach gdzie w

bliskości jezdni znajdują się obiekty i przeszkody stałe

kolizja z którymi może być szczególnie niebezpieczna dla

kierowców i pasażerów pojazdów lub użytkowników

obszarów

w otoczeniu drogi


Podstawową zasadą stosowania barier ochronnych jest,

by bariera ta – uwzględniając właściwości pojazdów,

korzystających z danej drogi i ich udział w ruchu - nie

sprowadzała większego zagrożenia, niż jej brak.


Drogi oraz obiekty na drogach powinny być tak

usytuowane, tak zaprojektowane, i tak wykonane, by

stosowanie drogowych barier ochronnych, podobnie

jak innych urządzeń zabezpieczających, w tym

urządzeń ochronnych i przeciwdestrukcyjnych,

miało charakter wyjątkowy.


Drogowe bariery ochronne osłonowe, podobnie jak inne czynne

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, należy stosować

tylko i wyłącznie wtedy, gdy znajdującego się w bliskości jezdni

obiektu lub przeszkody

rzeczywiście nie można uniknąć, umieścić w innym, bardziej

bezpiecznym miejscu lub - np. w przypadku tablicowych znaków

drogowych, umieścić je na przyległym wiadukcie albo na

słupach lub podporach wykonanych jako łatwo zrywalne.

W każdej sytuacji i w każdym przypadku należy przy tym mieć

na uwadze fakt, że najechanie pojazdu na barierę ochronną,

nawet prawidłowo usytuowaną i właściwie wykonaną, także

może być wypadkiem drogowym o poważnym charakterze.


Częstym przykładem naruszenia tej zasady są tu np.

słupy oświetlenia drogowego i ulicznego, które bez

zastanowienia wprowadzane są na obszary

niebezpieczne, np. na ostrza rozgałęzień jezdni i na

zewnętrzną stronę łuków drogi – a potem z dużym

nakładem sił i środków usiłuje się je osłonić.

Co istotne - osłonięcie to może tu tylko zmniejszyć,

a nie usunąć powstałe wcześniej zagrożenie.


Stąd w możliwe szerokim zakresie należy

stosować takie rodzaje i takie konstrukcje

drogowych barier ochronnych, kolizja z którymi

będzie możliwie najmniej niebezpieczna dla

kierowców i pasażerów najeżdżających na nie

pojazdów.

Niebezpieczna może być zawsze.


Bariery ochronne skrajne


4.8


6.5


6.1


4.2


5.7


5.18


Bariery ochronne

w pasie dzielącym


Bariery ochronne osłonowe


Wykonanie barier


7.6


Dziękuję za uwagę


Zastrzeżenie autorskie

Zawarte w prezentacji rysunki i zdjęcia fotograficzne nie mogą być użyte

w celach innych, niż niniejsza prezentacja. Zastrzega się brak prawa do

publikacji i dalszej reprodukcji tych rysunków i zdjęć fotograficznych w

jakiejkolwiek formie - może to bowiem stanowić naruszenie praw autora

prezentacji lub praw autorskich osób lub jednostek trzecich - twórców tych

rysunków i zdjęć,

Warszawa, dnia 03 marca 2011 r

Leszek Mikołajków

More magazines by this user
Similar magazines