WR 2000 [tryb zgodności]

pkd.org.pl

WR 2000 [tryb zgodności]

Mobilny

Der mobile

recykler,

Recycler

który


zawsze

immer

szybko

schnell

doci

am Ziel

era do celu

Recykler Recycler / / Stabilizator Stabilisierer WR WR 2000 2000


Recykler / Stabilizator WR 2000

Doskonale sprawdza się na wielu budowach

Maszyna WR 2000 o

zwartej konstrukcji wyróŜnia

się szerokim spektrum

zastosowania,

ekonomicznym sposobem

pracy, doskonałą widocznością

oraz nadzwyczajną

mobilnością.


Recykler / Stabilizator WR 2000

Dzięki systemowi 4 kolumn podnoszących

zawsze na właściwej wysokości


Recykler / Stabilizator WR 2000

System 4 kolumn podnoszących zapewnia optymalną trakcję

Recykler WR 2000 skonstruowany

został tak, aby

swobodnie poruszał się w

terenie i posiadał duŜy

prześwit.

Koncepcja 4 kolumn podnoszących

gwarantuje

zachowanie stałej

głębokości roboczej.


Recykler / Stabilizator WR 2000

Przesuwana kabina operatora zapewnia optymalną widoczność


Recykler / Stabilizator WR 2000

Frezowana krawędź zawsze w polu widzenia

Kabina moŜe zostać

wysunięta daleko poza

prawą stronę maszyny.

Dzięki temu zawsze

zagwarantowana jest

doskonała widoczność na

frezowaną krawędź i

otoczenie miejsca pracy.


Recykler / Stabilizator WR 2000

Przeszklona kabina zapewnia swobodną widoczność

Niezakłócony widok z

przeszklonej dookoła

kabiny umoŜliwia

precyzyjne frezowanie po

wyznaczonej krawędzi

wzdłuŜ przeszkód i

przewęŜeń.


Recykler / Stabilizator WR 2000

Ergonomia przez duŜe E


Recykler / Stabilizator WR 2000

Miejsce pracy, w którym operator czuje się dobrze

Konsola fotela wraz z

armaturą sterowniczą i

wyświetlaczem CGC

obracana jest nawet o 90°.

Maszyna WR 2000

zapewnia optymalne

miejsce pracy, skonstruowane

z myślą o operatorze

Wszystkie elementy sterownicze

w kabinie umieszczone

zostały perfekcyjnie pod

względem ergonomii.


Recykler / Stabilizator WR 2000

Zwarta konstrukcja i nadzwyczajna zwrotność


Recykler / Stabilizator WR 2000

Z gwarancją mobilności

Oprócz zalety, którą jest

moŜliwość transportu tego

kompaktowego recyklera

bez specjalnych zezwoleń,

maszyna przekonuje

równieŜ swoją nadzwyczajną

zwrotnością,

posiadając cztery róŜne

tryby kierowania.


Recykler / Stabilizator WR 2000

Napęd na cztery koła radzi sobie nawet na bagnistym gruncie


Recykler / Stabilizator WR 2000

Ogromna niezaleŜność w terenie

Dzięki hydraulicznym

kolumnom podnoszącym

i wzorowym właściwościom

trakcyjnym napędu

na cztery koła recykler

WR 2000 jest idealnym

partnerem w trudnym

terenie.


Recykler / Stabilizator WR 2000

Zmienna objętość komory mieszającej

– genialna recepta na sukces


Recykler / Stabilizator WR 2000

Stała, wysoka jakość, niezaleŜnie od głębokości roboczej

Optymalna wielkość

komory mieszającej,

niezaleŜnie od głębokości

roboczej, i regulowana

listwa krusząca zapewniają

miksowanie wszystkich

materiałów na jednorodną

mieszankę.

Mniejsza komora mieszająca przy mniejszych głębokościach roboczych

Kierunek

roboczy

Większa komora mieszająca przy większych głębokościach roboczych

Kierunek

roboczy


Recykler / Stabilizator WR 2000

Przemyślana technologia frezowania,

zapewniająca jednorodne mieszanki


Recykler / Stabilizator WR 2000

Napinacz pasów zapewnia optymalne przenoszenie siły

Mechaniczny napęd o

wysokim stopniu

sprawności zapewnia

wysoką wydajność bębna

– moŜliwe są cztery róŜne

prędkości obrotowe

bębna.


Recykler / Stabilizator WR 2000

System wymiennych obsad noŜy HT11

zmniejsza koszty eksploatacyjne


Recykler / Stabilizator WR 2000

Nieskomplikowana wymiana noŜy

Kompletne przykrycie

dolnej części obsady noŜa

zapewnia minimalną

deformację powierzchni

stykowej

Korek ochronny

zapobiega

zanieczyszczeniu

łba śruby

Oznaczenia zuŜycia w

odstępie 5 mm w celu

lepszej kontroli

Zoptymalizowana

geometria trzonu noŜa,

zapewnia większą

wytrzymałość

elementu.

Przegroda krusząca,

słuŜąca do dodatkowego

rozdrabniania urobku

O 75% zwiększona

powierzchnia przylegania

zapewnia wydłuŜenie

Ŝywotności dolnej części

obsady noŜa

System szybkiej

wymiany HT11

przekonuje dzięki

prostej obsłudze oraz

długiej Ŝywotności w

codziennych, trudnych

warunkach na budowie.

Masywna śruba

mocująca zapobiega

samoczynnemu

odkręcaniu się górnej

części obsady

StoŜkowy sworzeń

dociskowy zapewniający

pewne przenoszenie siły

zaciskowej

Uszczelnienie zapewniające

łatwy i szybki montaŜ lub

demontaŜ górnej części

obsady.


Recykler / Stabilizator WR 2000

Inteligentna technika zapewnia właściwe dozowanie


Recykler / Stabilizator WR 2000

Perfekcyjne mieszanki bez Ŝadnego “ale”

Aby uzyskać stałą,

doskonałą jakość

mieszanki wykorzystano

mikroprocesory wysokiej

klasy, a poszczególne

środki wiąŜące dozowane

są precyzyjnie przez

instalacje wtryskowe.


Recykler / Stabilizator WR 2000

Praktyczne rozwiązania pozwalają na oszczędność czasu

Recykler WR 2000

przekonuje dzięki wielu

praktycznym funkcjom,

które w efekcie końcowym

pozwalają na znaczną

oszczędność czasu i

kosztów.


Recykler / Stabilizator WR 2000

Sukces dzięki praktycznym pomysłom

Oszczędność zbędnych

kosztów: koła prawej

strony maszyny mogą

jechać po stronie zerowej,

aby frezować

nawierzchnię tuŜ przy

krawęŜniku czy murze.


Recykler / Stabilizator WR 2000

Mobilny recykler do wszechstronnego zastosowania

Recykling

pasa autostrady.

Stabilizacja gruntu przy

uŜyciu cementu pod

budowę nowych terenów

przemysłowych


Recykler / Stabilizator WR 2000

Mobilny recykler do wszechstronnego zastosowania

Renowacja wiejskiej

drogi.

Recykling dolnej warstwy

podbudowy drogowej.


Recykler / Stabilizator WR 2000

Mobilny recykler do wszechstronnego zastosowania

Stabilizacja gruntu pod

budowę stadionu

Rozdrabnianie

nawierzchni asfaltowej


Recykler / Stabilizator WR 2000

Recykler w zastosowaniach na całym świecie

Chiny

Barbados

Belgia


Recykler / Stabilizator WR 2000

Recykler w zastosowaniach na całym świecie

Hiszpania

Japonia

Włochy

More magazines by this user
Similar magazines