MNIEJ BŁĘDÓW WIĘKSZE ZYSKI Wykorzystanie przewagi jaką ...

plm.automation.siemens.com

MNIEJ BŁĘDÓW WIĘKSZE ZYSKI Wykorzystanie przewagi jaką ...

MNIEJ BŁĘDÓW WIĘKSZE ZYSKI

Wykorzystanie przewagi jaką dają systemy PLM

Janusz Zawiła-Niedźwiecki – Politechnika Warszawska

Rafał Żmijewski –Siemens Industry Software


MNIEJ BŁĘDÓW WIĘKSZE ZYSKI

Studium przypadku


Opis przypadkuFirma produkcyjna z własnym działem rozwoju

Organizacja firmy: Dział Marketingu, Dział Handlowy, Dział

Konstrukcyjny, Dział Technologiczny, Dział Konstrukcji

Oprzyrządowania, Dział Zaopatrzenia, Dział Produkcji

‣ Wdrożenie systemu ERP w 2008

‣ Brak istotnych inwestycji (IT, biznesowych) od 2008 roku (sposób na

cięcie kosztów)

‣ Dział Konstrukcji pracuje w środowisku Multi-CAD,

‣ Wdrożony został także system CAM

‣ Nieudana przymiarka do systemu MES


Opis dzisiejszej sytuacji

• Coraz wyraźniejsze sygnały (np. wyniki sprzedaży, opinie rynkowe),

że firma znajduje się u progu poważnego kryzysu

• Cięcie kosztów (brak inwestycji) okazało się pozorne – gwałtowny

spadek marżowości o 15% w porównaniu do zeszłego roku

• Rosnący problem kar związanych z nieterminowością dostarczanych

projektów

• Brak skutecznych mechanizmów nadzorowania statusu projektów

• Obawy budzi brak jasnych perspektyw rozwoju, brak jasności, który

z projektów szykowanych nowych produktów powinien być

kontynuowany


Zaniepokojony prezes…

Coraz mniej zarabiamy, jesteśmy niekonkurencyjni, już zaczęła nam

spadać sprzedaż, mamy kłopot z kontrolą kosztów. Dodatkowo marketing

nie ma z czym iść do rynku, projekty nowych produktów niby są, ale nie

wiadomo co finalizować w pierwszej kolejności.


Zaradny dyrektor techniczny…

Dział

Marketingu

Dział

Handlowy

Konstrukcja

Technologia

DYNAMICZNA BAZA PRODUKTÓW

Konfigurator produktów

ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW

ZARZĄDZANIE WYMAGANIAMI


Zaradny dyrektor techniczny…

Zarządzanie portfelem projektów

• rejestracja systemowa wszystkich projektów (wstępnych, analizowanych,

realizowanych)

• nadawanie priorytetów inwestycjom,

• planowanie zasobów

• budowanie harmonogramów głównych i etapowych

• planowanie wydajności

• analiza przypadków (analiza typu „What-if”)

• tworzenia raportów

• zatwierdzanie decyzji

• bezpośrednia kontrola statusu projektów

• wykrywanie „wąskich gardeł”


Zaradny dyrektor techniczny…

DASHBOARD PREZESA


Zaradny dyrektor techniczny…

Zarządzanie wymaganiami

• budowa struktury wymagań na podstawie dokumentów MS Office, txt

• tworzenie zasad projektowych

• tworzenie standardów procesowych

• opracowywanie procesu zarządzania zmianami

• systemowe śledzie realizacji wymagań


Zaniepokojony prezes…

Brzmi pięknie ale mało przekonywująco w naszej sytuacji, bo jak to

wszystko wprowadzić?

Wszyscy doradzają, żeby wdrażać podejście procesowe. Jak

zidentyfikować procesy ? Jak je opisać ? Jak je utrwalić do dalszego

doskonalenia i zmieniania w razie potrzeby ?


Zaradny dyrektor techniczny…

Podejście procesowe

Proces

ofertacji

Proces

nowych realizacji

Dane

Rocznie

Liczba przygotowywanych ofert 750

Liczba projektów nowych realizacji 450

Dane

Aktualnie

Ilość godzin dla 1 oferty 70

Ilość godzin dla 1 projektu 399

Dostęp do danych

Zarządzanie informacją


Proces ofertacji

12


Zaradny dyrektor techniczny…

Zarząd

Dział

Handlowy

Dział

Marketingu

Konstrukcja

Technologia

Przygotowanie

Produkcji

Produkcja

Wymiana informacji na spotkaniach (formalnych, nieformalnych)

Brak dostępu do aktualnych danych (praca na folderach)

Brak dynamicznego dostępu do bazy produktów

Ręczne tworzenie listy BOM

Brak dynamicznego powiązania MBOM z dokumentacją techniczną


Zaradny dyrektor techniczny…

Brak optymalizacji procesów koszty

Źródło błędów Opóźnienia koszty

CELE BIZNESOWE

ELEMENTY WYMAGAJĄCE POPRAWY

Zwiększenie rentowności projektów

Zwiększenie obrotów

Redukcja czasu realizacji projektu

Zarządzanie priorytetami

Monitorowanie realizowanych

prac

Redukcja błędów

Zapewnienie poprawności

technologicznej

• Brak elastycznej wymiany informacji między

działami

• Brak informacji o postępie prac

• Brak usystematyzowanego przepływu zadań,

wprowadzania zmian

• Brak optymalizacji marszrut technologicznych (brak

elektronicznego 20% czasu obiegu) – wyszukanie => baza wiedzy informacji

• Brak informacji o odrzuconych ofertach

55% czasu – oczekiwanie decyzji,

planowanie

zadania administracyjne

• Brak centralnego zestawu danych

• Obowiązujący oryginał papierowy

• „Masowe” kopiowanie rysunków i dokumentów

• Brak klasyfikacji danych (nieczytelność danych)

• Ręczne zarządzanie wersjami dokumentacji

• Nadpisywanie dokumentów

• Czasochłonne kompletowanie danych (SAP, archiwum,

inne)

• Brak powiązania danych w SAP z rysunkiem technicznym

•Czasochłonne wyciąganie danych, wyszukiwanie

przodków


Zaradny dyrektor techniczny…

… musimy wprowadzić platformę pod PLM !!!


Zaradny dyrektor techniczny…

… musimy wprowadzić platformę pod PLM !!!

Zarządzanie wymaganiami

Konfigurator produktów

Integracja danych

Zarządzanie porfelem projektów

Wprowadzenie elektronicznych

procesów


Zaradny dyrektor techniczny…

Integracja danych

Elektroniczny zeszyt projektu

Dział Handlowy

Prezes

Elektroniczny

zeszyt projektu

Elektroniczny zeszyt

projektu

Konstrukcja

Dział Marketingu

Technologia/Produkcja


Zaradny dyrektor techniczny…

Integracja danych

Elektroniczny zeszyt projektu

Automatyka

Sterowniki

SYSTEMY CAD SYSTEMY CAM SYSTEMY CAx

Aplikacje

biurowe

Aplikacje

specjalistyczne

Systemy

ERP, CRM, SCM


Zaradny dyrektor techniczny…

Integracja danych

Elektroniczny zeszyt projektu


Zaradny dyrektor techniczny…

Integracja danych

Akceptacja

projektu

Wyniki

CAE

Kontrola

złożeń

Wirtualna

maszyna

Przeglądy

projektów

Digital

Mockup

Analiza

ergonomii

Analiza

tolerancji

Współpraca

Zarządzanie

wizualicjami

JT

Technologia

JT jako nośnik

informacji 3D w

całym PLM

Stylistyka

Oferta

dostawców

Publikacja

techniczna

Kontrola

Jakości


Zaradny dyrektor techniczny…

Integracja danych

Struktury BOM

Produkt

CATIA

JT

NX

JT

CATIA

JT

Pro/E

CATIA

JT

JT

NX

JT

NX

JT

Definiowanie konfiguracji struktur

Określanie funkcjonalnych filtrów

Pro/E Pro/E

JT JT

Automatyczne wczytanie kompletnego zespołu


Zaniepokojony prezes…

Ale taka zmiana podejścia do produktów wymaga zmian zasobów

osobowych - nowego profilu kompetencji, szkoleń. Czy potrafimy

ocenić do jakiego stopnia, w jakiej ilości i w jaki sposób mamy

zmieniać kompetencje ludzkie ?

Jak to zorganizować, ile to będzie wymagać czasu i nakładów ?


Zaradny dyrektor techniczny…

Przystosowanie narzędzia – kompetencje bez zmian

Usystematyzowanie wiedzy będącej nieformalnie w obiegu projektu

Szkolenie do kilku dni

Instrukcje stanowiskowe

Wyszkolenie administratora oraz tzw. „Power user”


Zaniepokojony prezes…

Dobrze ale co z produkcją, jak zoptymalizować proces produkcyjny w

przypadku uruchomienia kilku zupełnie nowych realizacji ?

Jak to wszystko połączyć z systemem ERP?


Zaradny dyrektor techniczny…

Obszar MES

Obszar DM


Zaradny dyrektor techniczny…

Proces nowych realizacji

Rezerwacja ID

materiału

Utworzenie materiału

wraz z dokumentacją

Ustawienie statusu

i zatweirdzenie

dokumentacji

Rozpoczęcie

Nowego projektu

Powiązanie

indeksu materiału

z PLM/CAD

Dokumentacja

CAD

Zatwierdzenie

części poprzez

workflow

Dodanie

Atrybutów MRP

Wpisanie nowych

informacji z ERP

do PLM

Przesłanie

atrybutów MRP

do PLM

Zapisanie zmian

i uwolnienie

transferu danych

Włączenie części

do zespołu

Wysłanie do zatwierdzenia

Zatwierdzenie

zespołu

Import/Stworzenie

MBOM

System PLM

System ERP


Zaniepokojony prezes…

Dobrze, załóżmy że wdrożenie platformy PLM może być dla nas

strategiczne. Ale jak byłem młody, to mi się wydawało, że na wszystko

lekiem jest piwo z kolegami. Co takiego cudownego jest w PLM ?


Zaradny dyrektor techniczny…

„Spokój na zapleczu”

Porządek informacyjny (jedno wiarygodne źródło danych i informacji)

Możliwość kontroli zgodnie z zasadą „ufaj i kontroluj”

Zarządzanie firmą z głową – czas na innowacje

orządek udzi ądrych


Zaradny dyrektor techniczny…

orządek udzi ądrych

Zarządzanie firmą z głową = zarabianie z głową

Ofertacja

Dane

Nowe uruchomienie

% zaoszczędzone godz.

liczba zaoszczędzone

godz.

18% 13

25% 101

ZAKŁADANY ZYSK

2 652 000 PLN


Zaniepokojony prezes…

Dobrze, jaki następny krok?


ZAPROSZENIE

15:45

Pierwszy krok do inwestycji PLM - planowanie i finansowanie

Katarzyna Andrzejuk – Konsultant biznesowy Siemens Industry Software


Podsumowanie

I. Podejścia zarządcze

1. Teoria segmentuje (prawo podziału)

2. Praktyka integruje (prawo syntezy i prawo harmonii)

II. Optyka problemowa:

Klient

CRM

Produkt

Zasoby

PLM

ERP

III. Perspektywa

1.Strategiczna – PLM

2.Operacyjna – PLM

IV. PLM jako:

1. Podejście

2. narzędzie


DO ZOBACZENIA

More magazines by this user
Similar magazines