EAWS - Siemens PLM Software

plm.automation.siemens.com

EAWS - Siemens PLM Software

EAWS – European Assembly

Worksheet

Nová metoda pro vyhodnocení

ergonomického rizika

Martin Baumruk

martin.baumruk@siemens.com

© 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software


EAWS (European Assembly Worksheet)
Metodika EAWS byla vyvinuta Institutem pro ergonomii Darmštadské

Technické Univerzity (IAD) ve spolupráci s Mezinárodním MTM

úřadem a otestována u evropských výrobců automobilů a jejich

dodavatelů.

EAWS vyhovuje požadavkům směrnic EU 89/391/EEC, 98/37/EC, a

ČSN EN1005.

Výhodou metodiky EAWS je, že je možné tuto metodiku aplikovat jak

ve výrobních, tak i plánovacích fázích.

Page 2 © 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software


EAWS (European Assembly Worksheet)

Rozlišují se 2 úrovně systémů pro vyhodnocení ergonomického rizika a

biomechanického přetížení:

1. úroveň – rychlý screening – zmapování rizikových oblastí (EAWS).

2. úroveň – podrobná analýza, výpočet hodnotících indexů. Je použita

pokud systém 1. úrovně detekoval riziko.

Page 3 © 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software


EAWS (European Assembly Worksheet)


EAWS je komplexní analýza pro hodnocení pracovní polohy,

působících síl, manipulaci s břemeny a opakovanou zátěž horních

končetin.

Sekce 1

Sekce 2

Sekce 3

Sekce 4

Pracovní polohy

Působící síly

Manuální manipulace

Zatížení rukou při

opakovaných úkonech

Schultetus

Page 4 © 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software


EAWS hodnoceni


EAWS ve své podstatě 4 stránkový checklist. Je založen na principu

hodnocení 2 sledovaných veličin: intensita činnosti (I) a doba trvání

takové činnosti (D).

Veličiny jsou vzájemně násobeny a vzniká tzv. rizikový index (R) .Tím vznikne hodnota, která je již předdefinována v tabulkách

jednotlivých částí checklistu.

Výpočet interpolace mezi hodnotami

Page 5 © 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software


EAWS hodnoceniD - množství času stráveného v určité poloze může být vyjádřeno jako:

Procenta z času cyklu (1)

Vteřin / minutu (2)

Minut / směna (3)

Pro případ kdy je čas cyklu odlišný od hodnoty 60 vteřin, pro kterou je

celý checklist předdefinován, je třeba přepočítat všechny dosazované

časy k předepsanému 60ti vteřinovému cyklu pro získání správných

hodnot.

T60 = výsledný přepočtený čas cyklu, D = naměřená doba úkonu (pozice),

TC = čas cyklu

Page 6 © 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software


EAWS (European Assembly Worksheet)

Polohy a pohyby

Hlavička a

EAWS verze

EAWS Výsledky

analýz

3D polohy těla

(nesymetrie)

2D polohy těla

(symetrie)

Extra body

Poznámky

Page 7 © 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software


EAWS (European Assembly Worksheet)

Vynakládané síly

Síly

Zatížení

horních

končetin pří,

opakovaných

úkonech

Repetitivní

úkony

Manipulace s

břemeny

Page 8 © 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software


EAWS (European Assembly Worksheet)EAWS přiřazuje pracovnímu zatížení a vynaloženému úsilí na práci

body za ergonomicky nežádoucí a nepříznivé situace.

EAWS hodnotící skóre pro každou hlavni sekci odpovídá Machinery

Directive 2006/42/EC

Žádné nebo nízké riziko. Doporučená oblast. Korektivní

opatření nejsou potřeba.

Možné riziko – nedoporučená oblast. Doporučuje se

pracovní operaci analyzovat podrobněji (např. systémy 2

úrovně, měření, …), vyhodnotit riziko a případně zavést

korektivní opatření.

Vysoké riziko – zakázaná oblast. Korektivní opatření ke

snížení rizika jsou nutné co nejdříve.

Page 9 © 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software


EAWS a Jack

X

19

Page 10 © 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software


Děkuji za pozornost

Martin Baumruk

martin.baumruk@siemens.com

© 2010. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All rights reserved Siemens PLM Software

More magazines by this user
Similar magazines