výukový seminář laboratorních metod - Fakulta vojenského ...

pmfhk.cz

výukový seminář laboratorních metod - Fakulta vojenského ...

Katedra radiobiologie

Fakulty vojenského zdravotnictví

ve spolupráci s katedrami CPS a ÚMP

Vás tímto zvou na

VÝUKOVÝ SEMINÁŘ

LABORATORNÍCH METOD

na pokračování …

Místo konání: Učebna katedry radiobiologie FVZ (areál FN)

Čas konání: každé úterý v 13:00 – 14:30

Termíny: 12.2.2013 - 19.2.2013 - 26.2.2013

Aktualizovaný program pro jednotlivé termíny je dostupný na stránkách

FVZ:

Fakulta vojenského zdravotnictví UO

Kontaktní osoba: zarybnicka@pmfhk.cz

Přednášená témata:

Průtoková cytometrie

Izolace vnější a vnitřní membrány G -

bakterie pomocí osmotického šoku a

následná separace v denzitním

gradientu

PCR

Sekvenování DNA

Kontinuální vyhodnocování viability

adhezivně rostoucích buněk

Imunoafinitní deplece plazmy

Stanovení koncentrace proteinů

metodou BCA na mikrotitrační

destičce

Blue Native Polyacrylamide Gel

Electrophoresis

Millipore Stirred Ultrafiltration

Cell

Kvantifikace proteinů pomocí

stabilního izotopového značení

Exprese rekombinantních proteinů

FPLC

Fluorescenční mikroskopie

Laserová mikrodisekce

Hmotnostní spektrometrie:

MaxQuant – software Orbitrapu

Možnosti histologické laboratoře


PROGRAM

VÝUKOVÝ SEMINÁŘ LABORATORNÍCH METOD … na pokračování

Úterý 12. 2. 2013

Učebna katedry radiobiologie FVZ (areál FN)

13:00 - 13:30 Lenka Zárybnická

Průtoková cytometrie, Krevní hemoanalyzátor

13:30 - 13:50 Lucie Balonová

Izolace vnější a vnitřní membrány G - bakterie pomocí osmotického šoku

a následná separace v denzitním gradientu

13:50 - 14:10 Petra Špidlová

Polymerázová řetězová reakce (PCR)

14:10 - 14:30 Lenka Kaislerová

Sekvenování DNA

Kontinuální vyhodnocování viability adhezivně rostoucích buněk

Úterý 19. 2. 2013

13:00 - 13:20 Alena Fučíková

Imunoafinitní deplece plazmy

Stanovení koncentrace proteinů metodou BCA na mikrotitrační destičce

13:20 - 13:50 Jana Klimentová

Studium proteinových komplexů metodou Blue Native Polyacrylamide

Gel Electrophoresis (BN-PAGE)

Ultrafiltrace a zakoncentrování proteinových vzorků pomocí Millipore

Stirred Ultrafiltration Cell

13:50 - 14:10 Marie Vajrychová

Kvantifikace proteinů pomocí stabilního izotopového značení

14:10 - 14:30 Valeria Sheshko

Exprese rekombinantních proteinů

Úterý 26. 2. 2013

13:00 - 13:20 Daniela Putzová

Rychlá proteinová kapalinová chromatografie (FPLC)

13:20 - 13:40 Ivo Fabrik

Hmotnostní spektrometrie: MaxQuant (software pro vyhodnocení dat

z Orbitrapu)

13:40 - 14:05 Zuzana Kročová

Fluorescenční mikroskopie

14:05 - 14:30 Jaroslav Pejchal

Možnosti histologické laboratoře

More magazines by this user
Similar magazines