Křížová, P. - Riziko meningokokových nákaz a očkování u zdravotníků

pmfhk.cz

Křížová, P. - Riziko meningokokových nákaz a očkování u zdravotníků

Riziko meningokokových nákaz a

očkování u zdravotníků

Pavla Křížová

NRL pro meningokokové nákazy

Centrum epidemiologie a mikrobiologie

Státní zdravotní ústav, Praha

Křížová, HVD 2012


Riziko meningokokových nákaz u zdravotníků

Riziko profesionální nákazy meningokokem bylo opakovaně

diskutováno na pravidelných setkáních European Monitoring

Group on Meningococci (EMGM).

• Bylo konstatováno, že v nejvyšším riziku jsou pracovníci

mikrobiologických laboratoří.

• U těchto pracovníků se při profesionální nákaze většinou

kombinuje masivní infekční dávka a invazivní vstup

infekčního agens do organismu, takže pokud dojde k pracovní

nehodě, je vznik invazivního meningokokového onemocnění

s těžkým (mnohdy letálním) průběhem téměř jistý.

• Z tohoto důvodu je v řadě evropských zemí doporučeno

očkovat meningokokovou vakcínou pracovníky

mikrobiologických laboratoří, kteří pracují s meningokoky.

Křížová, HVD 2012


Očkování meningokokovou vakcínou

• V České republice probíhá očkování proti meningokokovým nákazám jako

nepovinné, dobrovolné očkování.

• V roce 2010 byla v Evropě registrována meningokoková konjugovaná

tetravakcína A, C, Y, W-135 k použití od 11 let věku a výše. Národní

imunizační komise (NIKO) vydala stanovisko k jejímu optimálnímu

použití.

• Od dubna 2012 je v Evropě:

• registrována další meningokoková konjugovaná tetravakcína A, C, W-135 a Y

pro použití od 12 měsíců věku a starších

• rozšířena registrace původní tetravakcíny k použití od 2 let věku.

• Ohledně očkování proti meningokokům B dosud nedošlo k registraci nové

vakcíny.

Křížová, HVD 2012


Možnosti očkování

proti meningokokovému onemocnění

očkování osob se zdravotním rizikem

• doporučené nadstandardní očkování

očkování osob v pracovním riziku

•diskutováno na IPNC 2012

• zařazení do očkovacího kalendáře

•načasování primovakcinace

•načasování revakcinace

Křížová, HVD 2012


Vývoj MenB vakcíny

reversní vakcinologií

• fHBP = LP2086 = factor H-binding protein

• NadA = Neisserial adhesin

• NHBA = Neisserial Heparin-binding protein

• PorA = P1.4 = NZ

MATS

Křížová, HVD 2012


Křížová, HVD 2012


25. Pečenkovy Křížová, epidemiologické HVD 2012 dny 2012


Očkování zdravotníků proti meningo

obnovení diskuse DOPORUČENÍ ???

• V minulých dobách, kdy byla k dispozici pouze

polysacharidová meningokoková vakcína (byť v řadě zemí

polysacharidová A,C,Y,W135) byla možnost účinné ochrany

limitována krátkodobým efektem této vakcíny a klesajícím

účinkem při revakcinaci, vzhledem ke vzniku imunotolerance.

• Současná dostupnost konjugované meningokokové

tetravakcíny A,C,Y,W135 a příslib brzké dostupnosti účinné

vakcíny proti meningokoku B provokuje ke znovuotevření

diskuse v České republice na téma racionálního doporučení

očkování meningokokovými vakcínami osobám

v profesionálním riziku meningokokových nákaz.

Křížová, HVD 2012


Literatura

• Anonymous. 1936. Bacteriologist dies of meningitis: death attributable to

meningitis contracted while conducting experiments in the laboratory. JAMA

106:109.

• Pike, R. M. 1979. Laboratory-associated infections: incidence, fatalities, causes,

and prevention. Annu. Rev. Microbiol. 33:41-66.

• Centers for Disease Control and Prevention . Immunization of health-care

workers. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization

Practice (ACIP) and the Hospital Infection Control Practices Advisory

Committee (HICPAC). MMWR. 1997;46(RR-18):1–42.

• Centers for Disease Control and Prevention. 2002. Laboratory-acquired

meningococcal disease—United States, 2000. Morb. Mortal. Wkly. Rep. 51:141-

144.

• Sejvar JJ, Johnson D, Popovic T, Miller JM, Downes F, Somsel P, Weyant R,

Stephens DS, Perkins BA, Rosenstein NE. Assessing the risk of laboratoryacquired

meningococcal disease. J Clin Microbiol. 2005 Sep;43(9):4811-4.

Review

Křížová, HVD 2012

More magazines by this user
Similar magazines