JARO 2008 Informační magazín pro obchodní partnery a uživatele ...

poettinger.at

JARO 2008 Informační magazín pro obchodní partnery a uživatele ...

JARO 2008

news

Informační magazín pro obchodní partnery

a uživatele techniky Pöttinger

Veletrh Agritechnica

NOVACAT V 10 ED, TOP 1252, SYNKRO 5003 T...

Z teorie do praxe

využití zeleného krmení

Zkušenosti uživatelů

v Čechách a na Slovensku

Diskový podmítač TERRADISC 6000 T

při nasazení v ZD Opařany


2

PŘEDSTAVUJEME ÚVOD

3

Radličkové podmítače

kypřiče SYNKRO

Koncepce pro rostlinnou výrobu

u firmy Pöttinger je zaměřena

na zásadu důsledného obhospodařování

půdy. Cílem je zachování

půdní úrodnosti a vytvoření

optimálních podmínek pro živé

organismy v půdě. Klasickým nástrojem

půdoochranného obdělávání

půdy je podmítač. Vmísení

zbytků po sklizni do povrchu půdy

zvyšuje její úrodnost a chrání

půdu před erozí.

SYNKRO 1003 jsou kompaktní trojnosníkové

radličkové podmítače / kypřiče, které se

díky děleným radličkám používají pro pracovní

hloubky od 5 cm do 30 cm. Splňují požadavky

kvalitní mělké podmítky stejně jako intenzivního

hlubokého kypření.

K dosažení dobrého zatížení tahače musí

poloha spodních ramen závěsu mírně stoupat

ke stroji. Horní závěs je nastavitelný ve

čtyřech polohách a spodní ve dvou polohách.

Optimalizací geometrie se zlepší i světlá výška

od země na souvrati a při dopravě. Kompaktní

konstrukce je charakteristickým znakem řady

1003. Profil rámu 100 x 100 mm z jemnozrnné

oceli garantuje dlouhou životnost.

První řada radliček je posunuta blízko

k traktoru. Tři řady radliček a výška rámu 80

cm umožňují práci i při velkém množství rostlinných

zbytků. Malá rozteč radliček je nejlepší

pro vmísení rostlinných zbytků do povrchu

půdy, zvýšení půdní úrodnosti a ochranu před

erozí. Pöttinger nabízí dělenou radličku s demontovatelnými

stranovými částmi. Stranové

radličky jsou uchyceny pouze jedním šroubem.

Zakřivený tvar slupice dovoluje, aby radlice

drobila půdu vždy směrem vzhůru, což snižuje

odpor při každé pracovní hloubce.

Následné disky jsou charakteristické obvzláště

dobrým urovnáním půdy. K zabránění

Dvě operace při jednom přejezdu – DRILLBOX

zpracování půdy a výsev zeleného hnojení v jedné operaci

pro pracovní záběr 3 metry

snadné nastavení výsevku

tvarované vývody pro rovnoměrný plošný rozhoz

čechrač na přání

pohon ostruhovým kolem o velkém průměru

vana pro zkoušku výsevku

SYNKRO 3003 4003 K 5003 K 5003 T 6003 T

Provedení nesené nesené nesené polonesené polonesené

Pracovní záběr – m 3 4 5 5 6

Dopravní šířka – m 3 3 3 3 3

Počet radliček 11 14 18 18 22

Rozteč radliček – cm 27 28 28 28 27

Počet disků 6 8 11 11 13

Rozteč nosníku – cm 75 75 75 75 75

Výška rámu – cm 80 80 80 80 80

Profil rámu – cm 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100

Hmotnost (bez válců) – kg 1150 2000 2500 3700 3950

Min. příkon – kW / PS 80 / 110 110 / 150 132 / 180 132 / 180 147 / 200

Jištění nonstop na přání na přání ne na přání na přání

vzniku náspů jsou na obou stranách umístěny

krajové disky (výbava na přání). Pro transport

jsou disky sklopitelné. V závislosti na typu půdy

a podmínkách nasazení lze SYNKRO vybavit

požadovaným válcem, např. zhutňovací řezací,

kruhový řezací, tyčový… Nonstop jištění

s nastavitelným průběhem a vysokým výkyvem

garantuje spolehlivý chod i v kamenitých půdách.

Jištění lze namontovat i dodatečně.

SYNKRO K – nesené sklopné provedení

Hydraulicky ovládané sklápění nosného

rámu umožňuje pohodlnou přepravu po silnicích

užších než 3 m. Zajištění pevné polohy je

realizováno automaticky pomocí hydraulického

zablokování v koncové poloze. Blokovací jednotka

integrovaná v hydraulickém válci přispívá

k bezpečné a spolehlivé přepravě.

SYNKRO T – polonesené sklopné provedení

Přepravní podvozek slouží k tomu, aby

zvedací mechanismus a zadní náprava traktoru

nebyly přetíženy. Tyto polonesené stroje

disponují velkou pracovní šířkou, pro přepravu

po silnici je však lze sklopit, takže přepravní

šířka nepřekročí 3 m. Během použití na poli je

přepravní podvozek zvednutý, čímž se dosáhne

dodatečného zatížení pracovních nástrojů. Okamžité

vniknutí je tak zaručeno také na těžších

nebo sušších a tvrdších půdách.

SLOVO

úvodem

Vážení přátelé,

ohlédneme-li se za rokem 2007,

lze konstatovat, že byl pro zemědělce

z pohledu cen za zemědělské komodity

příznivý. Ceny zemědělských komodit

jsou konečně tam, kde měly být již

několik let. Také firma Pöttinger se plně

etablovala na našem trhu. A nemyslím

tím jen oblast spolehlivých senážních

vozů nebo oblíbených strojů na sklizeň

pícnin, ale obecně včetně strojů na

zpracování půdy a setí. Dříve jsem občas slýchal rady „držte se raději

vozů“ nebo byl nucen reagovat na vtipné otázky „Vy děláte také pluhy?“

Tyto debaty jsou již minulostí. Odborná veřejnost nás již vnímá jako

spolehlivého dodavatele závěsného nářadí s širokou nabídkou strojů na

půdu a setí. Při nabídce služeb se také mění charakter diskuzí, které jsou

věcné a konkrétní a zájem o kompletní sortiment našich strojů vzrůstá.

Proto přicházíme na začátku sezony s nabídkou akčního modelu secího

stroje TERRASEM 4000 K a jsme připraveni předvést stroje v podmínkách

konkrétního zemědělského podniku tak, aby rozhodnutí bylo správné

a vložená investice se uživateli co možná nejrychleji vrátila.

Využijte akční nabídky!

TERRASEM 4000 K

secí stroj pro minimalizační technologie s pracovním záběrem čtyři

metry má sklopné provedení, dvě řady disků o průměru 510 mm, pneumatiky

8 x 11,5/80 – 15,3 a paralelogramový závěs diskových botek

s utužovacím válečkem, dále zásobník osiva s objemem 2400 l, čechrač,

ostruhové kolo, plynule stavitelná převodovka v olejové lázni pro změnu

otáček výsevních jednotek, vysoce dimenzovaný ventilátor, ovládací panel

Power Control, dvouokruhové vzduchové brzdy, hydraulicky ovládané

znamenáky, osvětlení, hydraulický zdvih ostruhového kola, zavlačovací

pruty, balíček pro nastavení výsevku a elektrické nastavení výsevku.

Podmínky akce:

Stabilizace podmínek hospodaření našich zemědělců a silná pozice

značky Pöttinger dává předpoklad opětovného zvýšení prodeje strojů.

V loňském hospodářském roce jsme spolu s našimi autorizovanými

obchodními partnery dodali do České a Slovenské republiky 1604 strojů.

Pro letošní rok je naším cílem prodat 2000 strojů, z toho 500 strojů na

zpracování půdy a setí. Pro splnění tohoto cíle zlepšuje výrobní závod své

služby uživatelům a na všechny stroje prodané od 1. 8. 2007 poskytuje

firma Pöttinger záruku dva roky.

Výběr vhodných strojů je velmi důležitý a rozhodujícím způsobem

ovlivňuje ekonomiku zemědělského podniku. Není proto od věci se před

jejich nákupem správně rozhodnout a spíše než o cenu se zajímat o jejich

užitné vlastnosti v daných podmínkách. Dovolte mi proto, abych vás

pozval do naší expozice na veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO

v Brně (hala V), kde představíme sortiment včetně novinek a můžeme

společně probrat volbu toho správného stroje.

Ještě jednou přeji dobrý rok 2008!

Ing. Zdeněk Bílý

obchodní zástupce firmy Pöttinger

pro Českou a Slovenskou republiku

sleva splatnost – 10 % při objednání, 90 % do 20. 11. 2008 záruka dva roky platnost akce do 15. 4. 2008

Bližší informace u vašeho obchodního zástupce.


4

VELETRH AGRITECHNICA

VELETRH AGRITECHNICA

5

NOVACAT V 10 bude sériově vybaven

komfortním elektrohydraulickým ovládáním

Power Control. Terminál s tlačítky ovládá hydrauliku,

integruje i souvraťový management

a další funkce. Stroj může pracovat se zařízením

pro úpravu píce, minimální potřeba výkonu

v takovém případě činí 110 kW/150 k.

Vysoká výkonnost se standardním traktorem

Největší expozice v historii firmy

Veletrh Agritechnica je označován

za nejvýznamnější akci svého

druhu v Evropě. A to právem:

na podzim loňského roku prošlo

branami výstaviště v Hannoveru

celkem 340 000 návštěvníků.

Několik tisíc zemědělců také

projevilo velký zájem o novinky

předního rakouského výrobce

zemědělské techniky

– firmy Pöttinger.

Rekordní návštěvnosti odpovídala doposud

největší plocha expozice, celých 1650 m 2 strojů

a zajímavostí, oživená navíc zcela novým uspořádáním.

To přineslo vedle atraktivity ještě lepší

přehlednost se zachováním důrazu na důležité

novinky. S nimi firma hodlá oslovit především

střední a velké podniky, kterým chce nabídnout

vysoce flexibilní a výkonné stroje při přiměřené

úrovni nákladů.

Rychle, čistě a pohodlně – NOVACAT V 10

Základní rozdělení stánku v hale č. 6 odpovídalo

zaměření firmy. Po jedné straně centrálního

pultu technika ke sklizni pícnin, za ním potom

stroje pro zpracování půdy a setí. Především

v prvně jmenované oblasti je firma Pöttinger

ukazatelem moderních trendů. Dokazují to nově

uvedené širokozáběrové žací stroje. Jednak se

jedná o modifikovanou trojdílnou žací kombinaci

NOVACAT V 10 s šířkou záběru dosahující

9,98 m. Výhodou tohoto stroje zůstává jeho

nesené uspořádání, to znamená snadné manévrování,

a vysoká plošná výkonnost. Pro zajištění

větší plynulosti práce na svažitých a členitých

pozemcích či při sklizni menších parcel je tento

stroj nově vybaven flexibilní šířkou záběru.

Závěs kombinace dovoluje řidiči z kabiny

provádět hydraulický stranový posuv nosníků

lišt v rozmezí +/- 200 mm, čímž vzniká variabilní

překrytí čelního stroje v rozsahu od 200

do 600 mm. Díky tomu nejenže nezůstávají

neposečené řádky píce při rychlém zatočení,

Žací kombinace NOVACAT V 10 ED s pracovním záběrem téměř deset metrů.

ale zároveň lze do čelního závěsu agregovat žací

stroj o šířce záběru 3 nebo 3,5 m podle toho,

jaký je na podniku k dispozici.

Obsluha má možnost reagovat na podmínky

při práci na svazích, při zatáčení nebo sečení na

velkých výměrách tak, že je maximálně využita

šířka záběru strojů a zároveň nezůstávají neposečené

řádky píce.

Dokonalejší regulaci přítlaku bude nyní

poskytovat systém hydraulického odlehčení

žacích lišt; kopírování půdy je možné ještě

zdokonalit závěsem α-motion pro čelně nesený

žací stroj.

Skutečnost, že tažené širokozáběrové

stroje ještě nejsou zapomenutou oblastí trhu,

potvrzuje další novinka: NOVACAT T 8. Jedná

se o osvědčenou trojdílnou žací kombinaci

o šířce záběru 8,30 m, vybavenou vlastním podvozkem

a ojí. Stroj je provozován jako tažený

a tedy bez nároků na výkon hydrauliky traktoru

a jeho výbavu. Lišty jsou stejně široké a osazeny

vždy sedmi disky. Koncept tří navzájem se

překrývajících žacích lišt zaručuje sečení bez

vynechávek při jakémkoliv manévrování.

K agregaci postačuje běžný traktor, který

nemusí být vybaven přední vývodovou hřídelí

a tříbodovým závěsem. Pokud je však toto

vybavení k dispozici, je možné díky čelní liště

rozšířit celkový záběr až na 11 m. Tím se dostáváme

na výkonnost velkých samojízdných

strojů, tedy na 100 až 120 ha za den.

Tato sestava je velice flexibilní. Čelní

stroj je možné nasadit samostatně, nebo při

výpadku jedné z lišt lze pokračovat v práci

s výkonnností na úrovni 75 %. Náprava u T 8

je osazena širokými pneumatikami, kopírování

půdy zaručuje osvědčené uspořádání žací

kombinace s čelním strojem v závěsu α-mo-

tion. Samozřejmostí je systém „extra dry“ pro

plošný rozhoz s prstovým kondicionérem nebo

válcovým mačkačem.

Ovládání je vyřešeno jednoduše prostřednictvím

vnějších hydraulických okruhů traktoru. Při

práci na poli má žací kombinace délku 9,60 metru,

na silnici je možné hydraulické zkrácení oje

na celkovou délku 6,90 metru a transportní šířka

je tři metry. Agregovaný traktor by měl mít

výkon motoru 147 kW/200 k.

Pohodlné ovládání bez prostojů – TOP 1252

Vedle žacích kombinací se v našich podmínkách

dobře uplatnily také velké čtyřrotové

shrnovače Pöttinger. A to hlavně kvůli své

energetické nenáročnosti, kvalitě práce, jednoduchému

nastavování a dalším praxi blízkým

Mezi novinky patří také žací kombinace NOVACAT T 8 s pracovním záběrem 8,30 metru.

Čtyřrotorový shrnovač TOP 1252 s možností plynulého nastavení záběru 9,50 až 12,50 metru.

funkcím. Nová série má nyní označení TOP 1252

a podle výrobce se jedná o hybridní shrnovač.

Cílem vývoje bylo omezení prostojů při manipulaci

se strojem a zvýšení komfortu obsluhy

bez ovlivnění výkonnosti. U předchozího typu

představovalo největší prostoje snímání hrabic

z předních rotorů před přejezdy mezi pozemky

z důvodu celkové výšky a jejich opětovné nasazování.

Nově budou přední rotory opatřeny

hydraulickým pohonem, který dovoluje jejich

sklopení z kabiny na celkovou výšku 4 m bez

nutnosti odnímání prstů. Zadní rotory budou

i nadále poháněny kloubovou hřídelí – odtud

tedy označení „hybridní“.

Základem shrnovače je silný rám, rotory

jsou opět zavěšeny kloubově, ovšem na pozměněných

nosnících. Možnost plynulého nastavení

šířky záběru v intervalu 9,50 až 12,50 m zůstává

zachována. Pojezdová náprava je uprostřed

mezi dvojicemi rotorů. Všechny rotory mají 13

ramen, bezúdržbové řídící dráhy jsou prachotěsně

uzavřeny. Jsou vyrobeny z tvárné litiny

a jejich velký průměr zaručuje přesné vedení

hrabic.

Návěsy pro vysoké nároky

Nedílnou součástí expozice byly i samosběrací

a senážní vozy. V našich podmínkách se

díky své robustní konstrukci jako univerzální

sklizňové a transportní prostředky prosadily

návěsy řady JUMBO. Díky tomu, a z důvodu

rostoucích požadavků na objem přepravované

hmoty, český trh pozitivně zareagoval

na největší typ JUMBO 10 000 L. Tento vůz

může pojmout až 100 m 3 stlačené hmoty, což

jej zvýhodňuje při sklizni na větší transportní

vzdálenosti. Při celkové hmotnosti 30 000 kg

je vybaven třínápravovým podvozkem s aktivně

řízenou první a třetí nápravou, hydraulickopneumatickým

odpružením a dvouokruhovými

vzduchovými brzdami.

Klimatické změny v současnosti často

nedovolují provést sklizeň za optimálních podmínek.

Při opožděné sklizni jetelovin s velkým

obsahem sušiny jsou ke zlepšení fermentace již

běžně používány silážní aditiva. Firma Pöttinger

představila nový systém řízeného dávkování

aditiv s názvem „Infusion Plus“. Princip využívá

přímé aplikace přípravku do proudu píce


6

VELETRH AGRITECHNICA

ihned za plnicím rotorem senážního návěsu

s automatickou regulací dávky v závislosti na

pojezdové rychlosti a množství hmoty. Nádrž

je umístěna v zadní části návěsu a lze ji plnit ze

země. Obsluha ovládá celý systém na ISOBUS

terminálu v kabině.

V oblasti zpracování půdy a setí

Využití zelené píce

při krmení zvířat

Z TEORIE DO PRAXE

7

Firma Pöttinger sleduje trend rostoucího zájmu

o polonesená nářadí. Pro rychlé podmítnutí

strniště či zapravení porostů meziplodin bude

dobře sloužit diskový podmítač TERRADISC T,

vybavený dvěma řadami disků o průměru 510

mm, opěrným válcem a zvedatelnou transportní

nápravou. Disky se otáčejí ve dvouřadých

radiálně axiálních ložiscích s labyrintovým těsněním.

Rozteč nosníků 800 mm a celková délka

6,70 m zachovávají známou výhodu těchto

kypřičů, tj. jejich kompaktní rozměry. Dvojdílný

rám je hydraulicky sklopný. Dostupné šířky

záběru jsou 4, 5 a 6 m, vystaven byl středně

velký model TERRADISC 5000 K.

Pro příznivce radličkových kypřičů jsou po

zkouškách prototypů v roce 2006 nyní uváděny

na trh polonesené verze s označením SYNKRO

5003 T a 6003 T. Kypřiče jsou řešeny jako třínosníkové

s výškou rámu nad zemí 800 mm,

transportní nápravou a dvojicí čelních kopírovacích

kol. Při práci na poli je náprava zdvižena

a slouží k přídavnému dotěžování radliček. Rám

s profilem 100 x 100 mm je opět hydraulicky

sklopný. Podle požadovaného účinku zvládne

tento stroj jak mělké, tak i hlubší zpracování

půdy až do 30 cm. Šířka záběru činí 5 a 6 m.

K přesnému založení porostu

Nový systém řízeného dávkování aditiv pro senážní vozy má název Infusion Plus. Nádrž v zadní části je

přístupná ze země.

Secí stroje TERRASEM C6 a C8 mají oslovit především uživatele s vysokými nároky na přesnost výsevu,

plošnou výkonnost a úroveň ovládání. Problém není ani s jejich přepravou po pozemních komunikacích.

Pro rok 2008 přichází na trh nová modifikovaná

série TERRASEM C6 a C8, posouvající

šířku záběru až do 8 m a rovněž i technickou

úroveň výše. Základní koncept zůstává zachován:

podélně uložený zásobník osiva, vpředu

talířový kypřič, poté středová pěchovací

a pojezdová jednotka a sekce dvoukotoučových

secích botek s přítlačnými kolečky.

Aby mohl být celý stroj zkrácen a odlehčen,

jsou dvě krajní kola střední části pneumatikového

pěchu využívána zároveň i jako přepravní

podvozek. Po sklopení bočních pracovních

sekcí, které je prováděno hydraulicky přímo

z kabiny řidiče, činí šířka stroje přesně 3000

mm, tudíž nenastává problém s jeho transportem

po pozemních komunikacích. Krom toho

je na celý tento střední díl pěchu přenášena

i celá hmotnost stroje při otáčení na souvrati,

což vede i k menšímu utužování půdy, než když

je podvozek vybaven pouze dvojicí kol.

Secí botky jsou zavěšeny na paralelogramu.

Hloubka setí se nastavuje natočením výsevní

lišty a přítlak lze podle podmínek nastavit

v intervalu 50 – 130 kg. Stroje mají typické

vně uložené rozdělovací hlavice, verze C8 má

dvě. Histogram Objem zásobníku četností délek osiva řezanky činí až celkem 3800 l

u C6 a max. 5000 l u C8. Secí stroje TERRASEM

C jsou vhodné pro setí jak do zorané, tak i do

mělce zpracované půdy s rostlinnými zbytky

na povrchu.

Oceněný systém PowerLock

Ale nebyla by to ani firma Pöttinger, aby

do své expozice nepřipravila něco zajímavého.

Tentokrát to byla projektová studie PowerLock,

na níž pracuje společně s firmou Fendt a Walterscheid.

Cílem projektu je snížení rizika úrazu

obsluhy při zapojování a odpojování nářadí

k traktoru spolu se zrychlením a zjednodušením

této operace. Na veletrhu Agritechnica se

uskutečnila první prezentace, v současnosti se

koná testování prototypů a s uvedením na trh

se počítá na konci roku 2009.

Hlavním úkolem systému Power Lock je

automatizovat připojení vývodového hřídele tak,

aby mohlo být provedeno ze sedadla obsluhy.

Vedle této hlavní funkce má zařízení splňovat

i přídavné úkoly – připojení horního táhla

závěsu, spojení hydraulických hadic a rovněž

i ovládání opěrných noh či ochranných zařízení

nářadí z kabiny traktoru. Tlakovzdušný okruh

a elektrický systém jsou zatím z projektu

vynechány.

Power Lock má být univerzálně využitelný

jak pro nesená nářadí v zadním, tak i čelním

tříbodovém závěsu, pro tažená nářadí ve

spodních ramenech či stroje připojené na kouli

ve spodním závěsu. Možné bude i dodatečné

dovybavení stávající techniky, traktor musí mít

k dispozici alespoň jeden dvojčinný vnější hydraulický

okruh.

Petr Beneš

Využití krmiv ve výživě zvířat je

v první řadě podmíněno jejich

nutriční hodnotnou. Základním

kritériem, podle kterého se možnost

jejich uplatnění ve výživě

zvířat posuzuje, je množství živin

obsažené v 1 kg krmiva. Z tohoto

pohledu je možno krmiva rozdělit

na objemná a jadrná.

Pro objemná krmiva je charakteristický

vysoký obsah vody, respektive vyšší obsah

vlákniny. Ten je předurčuje pro výživu přežvýkavců

a koní, a jen v omezené míře pro výživu

prasat a drůbeže. Jadrná krmiva se, oproti

objemným krmivům, vyznačují vyšším obsahem

živin a nižším obsahem vlákniny a vody.

U přežvýkavců a koní slouží k doplnění nutriční

hodnoty objemných krmiv a u prasat a drůbeže

tvoří podstatu jejich krmných dávek.

Dalším kritériem, který je možno chápat

jako pomocný orientační ukazatel, je poměr

mezi dusíkatými látkami a energií. Pokud je

poměr dusíkatých látek a energie vyrovnaný, je

možno krmiva označit jako polobílkovinná, při

převaze dusíkatých živin jako bílkovinná a při

převaze energie jako glycidová. U přežvýkavců

je možno ho vyjádřit pomocí slučovacího poměru

(SP), který vyjadřuje poměr mezi PDIN

v g (skutečně stravitelný protein v tenkém střevě

zahrnující mikrobiální bílkoviny, které mohou

být v bachoru syntetizovány z degradovaných

dusíkatých látek krmiva, když není pro jejich

syntézu limitující obsah využitelné energie

a dalších živin) a energetickou hodnotou krmiva

vyjádřenou NEL v MJ (netto energií laktace).

SP = g PDIN/MJ NEL

Bílkovinná krmiva mají SP vyšší než

17,4, polobílkovinná v rozmezí 13,4 – 17,4

a glycidová menší než 13,4.

Z tohoto pohledu je zelená píce objemným

krmivem s vyšším obsahem vody (resp. i vyšším

obsahem vlákniny). Její nutriční hodnota

je ovlivňována řadou faktorů. Mezi rozhodující

patří její botanické složení, fenofáze v období

sklizně (resp. využití), která část rostliny se využije

k výživě, hnojení, stanovištní a klimatické

podmínky a forma využití.

Faktory ovlivňující nutriční hodnotu

Botanické složení je rozhodující, protože

kromě přímého ovlivnění obsahu živin a energie

v pícnině více nebo méně integruje se všemi

uvedenými faktory. V čistých kulturách, využívaných

na zelené krmení, je možno zpravidla

jeteloviny a luskoviny začlenit mezi bílkovinná

krmiva, jetelotrávy a vojtěškotrávy mezi polobílkovinná

krmiva a kukuřici, obiloviny a trávy

mezi glycidová krmiva. Toto členění nelze však


8

Z TEORIE DO PRAXE

Z TEORIE DO PRAXE

9

chápat jako kategorické, protože v interakci

s dalšími faktory mohou jednotlivé druhy pícnin

měnit svoji nutriční hodnotu a v návaznosti na

to se mění i možnost jejich uplatnění ve výživě

zvířat. Tak například nutriční hodnota trav může

mít charakter polobílkovinných, ale i bílkovinných

krmiv a nutriční hodnota obilovin využívaných

na zelené krmení se v průběhu vegetace

mění z polobílkovinné na glycidovou.

Dalším velice významným faktorem je

fenofáze, ve které je pícnina sklízena, resp.

přímo využívána k výživě zvířat (pastva).

V dané souvislosti je významná skutečnost,

že v průběhu vegetace dochází v pícninách ke

změnám, které významně ovlivňují jejich nutriční

hodnotu. Rozhodující jsou procesy, které

se souhrnně označují jako „stárnutí pícniny“.

Z hlediska nutriční hodnoty je významné především

snižování obsahu vegetační vody v pícnině

(v mladých rostlinách je 75 – 85 % vegetační

vody) a naopak zvyšování obsahu vlákniny ve

hmotě (lignifikace pletiv). Tyto změny mají řadu

nepříznivých dopadů na nutriční hodnotu pícnin.

Především se projevují snížením stravitelnosti

organické hmoty (OH), snížením koncentrace

energie (KE) a sníženým příjmem pícniny.

Snížení příjmu pícniny je v přímé souvislosti

s uvedeným snížením stravitelnosti OH

a u přestárlých travních porostů může u dojnic

představovat až 3 kg sušiny na kus a den.

Nutriční hodnotu může negativně ovlivnit

i zvýšený obsah mikroorganismů jako jsou plísně,

klostridia, rzi, sněti. Sklizeň proto musí být

kompromisem mezi nárůstem výnosu sušiny

a klesající stravitelností OH. Proto se porosty

nesklízejí ke konci generačního vývoje, ale

v průběhu vegetačního růstu. Z hlediska kvality

je třeba zahájit sklizeň podle komponentu porostu,

který nejrychleji stárne a zhoršuje jeho

nutriční hodnotu.

Obsah vybraných živin a energie v pícninách v závislosti na vegetační fázi a formě využití

(Zdroj: Katalog krmiv, Zeman a kol., 1995)

Pícnina

Forma využití Sušina Vláknina NEL NEV PDIN PDIE

g/kg pův. hmoty g/kg sušiny MJ/kg sušiny g/kg sušiny

Vojtěška

před květem zeleno 145 253,6 5,59 5,40 125,2 91,3

siláž 185 308,1 4,71 4,31 135,5 68,8

senáž 350 331,4 4,78 4,47 112,1 69,6

v květu zeleno 210 302,2 4,82 4,48 115,1 82,4

siláž 210 386,1 4,29 3,88 106,0 61,0

senáž 350 371,4 4,32 3,92 102,4 62,9

Co také ovlivňuje nutriční hodnotu

Nutriční hodnota píce souvisí i s podílem

jednotlivých částí rostlin využívaných ke krmení.

To odráží skutečnost, že ty nemají stejnou nutriční

hodnotu. Nejvyšší obsah živin a energie mají

listy, resp. reprodukční orgány rostlin. Navíc

se jejich nutriční hodnota v průběhu vegetace

nemění tak výrazně, jako ve stoncích. Například

nutriční hodnota listů vojtěšky se prakticky

nemění a zachovává si v průměru stravitelnost

OH ve výši 80 %. Nutriční hodnota celé rostliny

vojtěšky je tedy ovlivněna především stupněm

lignifikace stonků, měnícím se podílem listů

a stonků a případným odrolem listů v průběhu

sklizně, konzervace a zkrmování.

Hnojení se na nutriční hodnotě pícnin

projevuje, ve srovnání s ostatnímu uváděnými

faktory, méně výrazně. Ovlivňuje především

spektrum dusíkatých živin, resp. i minerálních

látek. Obdobně působí i stanovištní podmínky.

Ty mají u přirozených, resp. polopřirozených

porostů větší vliv na jejich nutriční hodnotu

ovlivněním jejich botanického složení.

Vliv klimatických podmínek

Obsah živin je také ovlivňován klimatickými

podmínkami. Ty ovlivňují jak obsah živin, tak

jejich vzájemný poměr a stravitelnost. Při vyšších

teplotách se například urychluje stárnutí

rostlin a tím i zvyšování obsahu vlákniny v píci,

snižování obsahu dusíkatých látek a pokles

stravitelnosti.

Velice významným faktorem je i forma

využití pícniny. V podstatě je možno pícniny

využívat dvojím způsobem. Přímým zkrmováním

zelené hmoty, a to buď ve stáji, nebo

na pastvině nebo zkrmováním konzervované

píce. Obě z těchto forem mají, ve vztahu k výše

uváděným vazbám, svá specifika. U obou forem

jde primárně o co nejlepší zhodnocení nutriční

hodnoty dané pícniny.

Konzervace pícnin v daných souvislostech

umožňuje jejich sklizeň v optimální vegetační

fázi, a tím i v optimální nutriční hodnotě,

kterou by měla konkrétní forma konzervace

v co nejvyšší míře uchovat. Výhodou této

formy využití pícnin je zisk krmiva se stabilní

nutriční hodnotou (při dodržení požadovaných

skladovacích podmínek), které je dostupné

bez závislosti na klimatických podmínkách.

Nevýhodou této formy jsou zvýšené náklady na

výrobu pícnin, spojené s konzervací píce a variabilní

sklizňové (vznikající například při zavadání

pícnin) a konzervační ztráty původní hmoty

pícnin i živin v ní obsažených. A ty mohou být,

při nedodržení požadovaných technologických

postupů, značné.

Výhody a nevýhody přímého zkrmování

I přímé zkrmování zelené píce má řadu

výhod. Zelená píce je aromatická, působí dieteticky

a svými živinami podporuje chuť k příjmu

krmiva. Vysokým obsahem své vegetační vody

působí na lepší pohyb krmiva ve střevech zvířat

a jejich lepší peristaltiku. Významný je i jejich

pozitivní vliv na produkci zvířat. Například

trávy a jetelotrávy zkrmované na zeleno mají,

ve srovnání se senážovanou hmotou, zhruba

o 20 % vyšší produkční účinnost. Zelená píce

při přímém zkrmování příznivě působí i na

zdravotní stav zvířat a jejich odolnost.

Základní nevýhodou přímého zkrmování

zelené píce ve stáji je skutečnost, že její nutriční

hodnota je variabilní a obzvláště významně se

mění v uvedené fázi „stárnutí“. Z tohoto pohledu

je vhodné využívat přímé zkrmování pícnin jen

po omezenou dobu, při zohlednění specifických

faktorů daného druhu, například rychlé

lignifikace u vojtěšky, a aktuálních klimatických

podmínek.

Přeprava a uskladnění

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat

i transportu a zkrmování zelené hmoty. Zelená

hmota přivezená z pole by se měla zkrmit

přímo, bez meziskladování, v krajním případě

nejpozději týž den, kdy byla pokosena. Jen tak

lze zabránit znehodnocení, které probíhá hlavně

činností mikroorganismů. Zkrmování zelené

píce je proto spojeno s vyššími organizační

nároky. Pokud konkrétní zemědělský podnik je

schopen zajistit a má současně k dispozici dostatek

krmiv, které přispějí ke stabilizaci krmné

dávky (konzervovaná objemná krmiva), může

úspěšně využívat pozitivní vlastnosti zelené píce

při jejím přímém zkrmování.

α

Kukuřice

mléčná zeleno 250 236,0 6,04 5,97 60,0 78,0

siláž 230 245,0 6,10 6,02 66,4 73,0

mléčně vosková zeleno 270 235,0 6,05 5,99 56,0 76,1

siláž 240 210,4 6,17 6,13 59,1 70,6

vosková zeleno 300 219,3 6,40 6,43 51,6 77,9

siláž 250 256,0 6,21 6,18 54,1 70,1

Kostřava rákosovitá

týden před metáním zeleno 192 249,0 5,48 5,34 88,6 82,0

siláž 204 274,0 5,48 5,33 82,6 67,3

senáž 335 264,0 5,25 5,07 85,7 69,4

začátek metání zeleno 209 295,0 5,08 4,83 69,7 73,0

siláž 206 289,0 5,41 5,25 76,8 65,5

senáž 335 283,0 5,19 4,98 79,8 67,5

Přínos pastvy

O stabilní nutriční hodnotu zelené píce jde

i při jejím pastevním využití. V případě, že je

pastevnímu porostu i vlastní pastvě věnována

odpovídající pozornost (botanickému složení,

zatížení pasené plochy zvířaty, způsobu a technice

pasení), pak je nutriční hodnota pastevního

porostu v průběhu pastevní periody relativně

konstantní.

NEV – netto energie výkrmu

PDIE – skutečně stravitelný protein v tenkém střevě zahrnující mikrobiální bílkoviny, které mohou být v bachoru syntetizovány z využitelné energie krmiva, když není

pro jejich syntézu limitující obsah degradovaných dusíkatých látek a dalších živin

Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.

Ústav výživy zvířat a pícninářství

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně


10

ZKUŠENOSTI Z PRAXE ZKUŠENOSTI Z PRAXE

11

Tradiční partner

Zemědělské družstvo Opařany na

Táborsku hospodaří na 4620 ha

zemědělské půdy, z toho 3100 ha

je orná půda, zbývající výměra

jsou louky a pastviny. „Zatížení

pícninami je u nás velké a je to

dáno tím, že jsme převzali

zemědělskou půdu po podnicích,

které ukončily svoji činnost

v regionech od nás na sever.

Veškeré pozemky v těchto podhorských

oblastech s nadmořskou

výškou 650 až 750 metrů

jsme se rozhodli zatravnit,“

uvedl předseda družstva František

Švadlena.

Na intenzivní rostlinnou výrobu na orné

půdě se tamní pěstitelé zaměřují v jižní části

katastru. Obiloviny pěstují na 1600 ha – pšenici,

oves a tritikale. Oves, který sejí na 600 ha, se jim

daří dobře zobchodovat, je to plodina nenáročná

a patří do této oblasti. Tradičně pěstují řepku

ozimou na 600 ha a poměrně velkou plochu

vyčleňují každoročně pro kukuřici na siláž

a poslední roky také na zrno. Přibližně třetinu

produkce zužitkují pro potřeby živočišné výroby,

zbývající množství je na prodej.

Jeden z prvních uživatelů

V současné době chovají celkem 2700 kusů

skotu, z toho je 600 dojnic a 400 krav bez tržní

produkce mléka. Chov prasat čítá 800 prasnic

a k tomu příslušný odchov selat a výkrm.

Na potřeby živočišné výroby navazuje

zmíněná velká plocha pícnin, které sklízejí výhradně

technikou Pöttinger. Co se týká strojů

této značky, Zemědělské družstvo Opařany je

jedním z jejich prvních uživatelů u nás.

„Začali jsme nákupem menších strojů, což

je pochopitelné, protože ani firma Pöttinger

nevyráběla začátkem devadesátých let minulého

století velké stroje. Řekl bych, že tento

výrobce postupně „rostl“ s českými zemědělci

a postupně začal vyrábět stroje s většími záběry

podle jejich potřeb. Nákup techniky Pöttinger

v našem podniku byl postupný, zkoušeli jsme

stroje i jiných značek. Především nás překvapily

samosběrací vozy, skutečně jsme se s údivem

Zemědělské družstvo Opařany

František Švadlena, předseda Zemědělského družstva

Opařany na Táborsku.

dívali, co tyto stroje dokáží. Dostali jsme výhodnou

nabídku, takže během několika sezon

jsme zakoupili čtyři sběrací vozy a následovala

další technika. Nekupujeme starší stroje, ale

vždy nové, což je výhodné z hlediska spolehlivosti

provozu, údržby i servisu. Starší techniku

pravidelně obměňujeme.

Původně jsem nebyl zastáncem velkých

strojů, jako jsou například vozy JUMBO nebo

velký shrnovač EUROTOP 1251 s pracovním záběrem

přes 12 metrů, nicméně jsme se přesvědčili,

že výkon na velkých pozemcích je absolutně

nesrovnatelný s jinou technikou. Dnes máme

dva velké shrnovače a menší shrnovače jsme

již prodali. Všechny pozemky jsme upravili tak,

aby na nich mohly pracovat jen tyto velké stroje,

i kdyby tam měly nahrnout třeba jen jeden řádek.

Stroje jedou jako linka, jeden shrnovač většinou

slouží jako záloha, což při vysokých výkonech

a velké výměře musíme dodržovat. Co se týká

sečení a nahrabování, máme jednu technologickou

linku,“ upřesnil předseda družstva.

Nejvytíženější jsou shrnovače

Se sklizní pícnin začínají v tomto podniku

většinou mezi 10. a 15. květnem a postupují tak,

že první seč končí až v nejvyšších polohách na

severu katastru kolem 20. června. Sklizeň probíhá

díky rozdílné nadmořské výšce kontinuálně

a sklízecí technika postupuje plynule od severu

k jihu. Jedná se o asi 700 ha ploch v severní

části, ze kterých jsou obvykle dvě seče, na jihu

je to asi 400 ha ve třech až čtyřech sečích.

Nejvíce vytíženými stroj jsou podle předsedy

shrnovače, obracení většinou využívají

jen na seno. Shrnovače udělají za sezonu

celkem asi 2500 ha, z toho 20 procent ploch

dříve zpracovávaly dva menší stroje. Například

jeden velký shrnovač EUROTOP 1251 zvládl za

pět sezon 10 000 ha a všechno s originálními

Prototyp secího stroje TERRASEM 4000 K byl v Zemědělském družstvu Opařany testován v roce 2004.

prsty. Do roku 2006 pracovaly v podniku dva

dvourotorové shrnovače se záběrem 6 a 8 metrů

a jeden velký shrnovač.

Kombinovaná sklizeň

Sklizeň pícnin organizovali v Opařanech

poslední dva roky tak, že polovinu ploch sklízela

řezačka a druhou polovinu sběrací vozy,

zatímco dříve to bylo ve prospěch řezačky. Vůz

využívali zejména na sběr píce z malých luk

a okrajů pole, kde mohl uplatnit svoji operativnost

a eliminovat nedostatky řezačky.

„Na vozech se nic nekazí, při dobré údržbě

jsou velmi spolehlivé a oproti provozu řezačky

také výrazně levnější. Zatím však budeme sklízet

padesát na padesát řezačkou a vozy,“ podotkl

František Švadlena.

Testování nových strojů

Podnik s tak velkou výměrou a různými

půdními podmínkami je pro každého výrobce

techniky zajímavým také z hlediska testování

Typ stroje a rok pořízení v ZD Opařany

obraceč EUROHIT 58 NZ

senážní vůz EUROPROFI 3 D

senážní vůz EUROPROFI 3 D

shrnovač EUROTOP 800

shrnovač EUROTOP 460 N

žací stroj CAT ECONOMY 170

shrnovač EUROTOP 651

senážní vůz EUROPROFI 3 L

rotační brány LION 4500

žací stroj CAT NOVA 310 T ED

obraceč EUROHIT 91 AZ

shrnovač EUROTOP 1251

samosběrací vůz LADEPROFI 5

secí stroj TERRASEM 6000

obraceč EUROHIT 105

1994

1997

1997

1998

1999

2000

2001

2001

2001

2001

2002

2002

2002

2003

2005

Lis VARIOPROFI 6165 LCS classic, který v ZD Opařany slouží především pro sběr a lisování slámy.

Diskový podmítač TERRADISC se v Opařanech osvědčil, v letošním roce proto přibyly další dva tyto stroje.

žací stroj NOVADISC 400

senážní vůz JUMBO 8000 L

diskový podmítač TERRADISC 4000 K

žací stroj NOVADISC 400

senážní vůz TORRO 5700 L

žací stroj NOVACAT 306 F α -motion

žací stroj NOVACAT 306 F α-motion

žací stroj NOVADISC 400

shrnovač EUROTOP 1251

variabilní lis VARIOPROFI 6165 LSC

classic

diskový podmítač TERRADISC 6000 T

secí stroj TERRASEM 4000 K

diskový podmítač TERRADISC 4000 K

diskový podmítač TERRADISC 4000 K

2005

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2008

2008

nových strojů. „K testování strojů Pöttinger

jsme se dostali shodou náhod a byl to pro nás

jeden z významných momentů pro zahájení

dlouholeté spolupráce. Pro náš podnik je to na

jedné straně výhoda, protože dostaneme stroj,

se kterým můžeme pracovat, ale stejně musíme

mít k dispozici vlastní techniku, abychom nezůstali

během sezony stát, protože nikdy nevíme,

kdy se s testovaným strojem něco stane nebo

kdy bude zkoušení ukončeno. Na základě vlastních

zkušeností s testovanými stroji jsme si také

některé zakoupili,“ říká předseda.

Pro výrobce je testování zdrojem velmi

přínosných informací a podnětů přímo z praxe.

Když je do programu uváděn nový stroj, například

čtyřmetrový nesený žací stroj NOVADISC,

tak právě v Zemědělském družstvu Opařany

se po ročním provozu ukázaly všechny jeho

přednosti, především, že i přes velký pracovní

záběr dokáže přesně kopírovat terén a reagovat

na dané půdní podmínky. Podobně secí stroj

TERRASEM, který pěkně rozdělává půdu a při

správné pracovní rychlosti dělá kvalitní práci,

a to i ve zdejších velmi abrazivních půdách.

Kulaté balíky uspoří čas i práci

V minulém roce pořídili v Opařanech od

firmy Pöttinger také lis na kulaté balíky VARI-

OPROFI 6165 LSC classic, který by měl sloužit

hlavně na sběr slámy. Rozhodli se, že přejdou na

technologii lisované slámy, zatím ji měli volně

loženou. Některé jejich provozy s živočišnou

výrobou jsou založeny na stlaném provozu

a kulaté balíky znamenají úsporu času i manuální

práce. Kupříkladu u prasat stačí jednou za čas

vyhrnout starou podestýlku a dát čerstvý balík

slámy, který si zvířata sama rozestelou.

Zbývá dodat, že téměř veškerou techniku

včetně strojů Pöttinger nakupují Opařanští od

společnosti Agrozet České Budějovice, středisko

Tábor, která jim poskytuje také odborné

poradenství a servis.


12

ZKUŠENOSTI Z PRAXE ZKUŠENOSTI Z PRAXE

13

Zber krmovín vo vysokohorských podmienkach

PD Mengusovce pri Poprade hospodári

vo vysokohorských podmienkach pod Tatrami

v nadmorskej výške 800 metrov. V rastlinnej

výrobe sa venujú len pestovaniu krmovýn na

celkovej výmere 635 ha, z toho sú trvalé trávne

porasty a lúky 430 ha. Na ornej pôde pestujú

viacročné krmné plodiny, väčšinou ďateliny.

Pozemky majú o priemernej veľkosti 20 až

25 ha, niektoré aj 50 ha, čo je pre techniku

s veľkým záberom výhoda. V živočíšnej výrobe

chovajú len hovädzí dobytok, z toho je 220

dojníc a 150 kusov mladého skotu vrátane teliat.

Jalovice chovajú prevažnú časť roka na pastve

z využitím hnojenia porastu košarovaním.

Rozhodujúce pre tento podnik je zber krmovín.

Od firmy Pöttinger vlastnia od roku 2005

diskový žací stroj NOVACAT 265 H a senážny

voz EUROPROFI 3 L. „V našom teréne je žací

stroj výborný, máme veľmi rôznorodé pôdy

v ktorých pracuje bez problémov. Práve preto,

že sa nám v kamenistým pozemkoch diskový

žací stroj osvedčil, rozhodli sme sa minulý rok

zakúpiť aj ďalší diskový žací stroj NOVADISC

225, k nemu jednorotorový zhrňovač EURO-

TOP 421 N a štvorrotorový obracač EUROHIT

47 N. Už skúsenosti z prvej kosby ukázali, že

Ján Vechter, predseda PD Mengusovce neďaleko

Popradu.

Podstatná úspora prevádzkových nákladov

Tiež Poľnohospodárske družstvo Jablonov

hospodári v horských podmienkach, v nadmorskej

výške 400 až 700 metrov, a to na výmere

910 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je 580

ha ornej pôdy. V rastlinnej výrobe sa zameriavajú

na pestovanie obilnín a repky, upustili od

pestovania zemiakov, pretože táto plodina pre

stroje značky Pöttinger sú výkonné a spoľahlivé.

Do budúcnosti uvažujeme o nákupe ďaľších

strojov a zostaneme verní tejto značke. Zatiaľ

sme vybavení na našu výmeru dostatočne,

nich prestala biť ekonomicky zaujímavá. Pestujú

tiež krmné plodiny na ornej pôde, predovšetkým

krmné zmesky na 40 ha a na 55 ha kukuricu

na siláž. Keďže veľkú časť výmery tvoria lúky

a pastviny, zaoberajú sa tiež pomerne rozsiahlou

živočíšnou výrobou. Chovajú 410 kusov

dobytka, takmer 700 oviec plemena zušľachtená

Ing. Michal Kaščak, predseda Poľnohospodárskeho družstva Jablonov v okrese Levoča.

chýba nám len mulčovač,“ povedal Ján Vechter,

predseda PD Mengusovce. Do štvrtej sezóny

tento rok vstupuje v tomto podniku osvedčený

voz EUROPROFI 3 L. Prvú kosbu zahajujú obvykle

začiatkom júna a robia jednu až tri kosby,

poslednú koncom septembra. Väčšinu senáže

uskladňujú do klasických senážních veží, ale

uvažujú o žľaboch, ktoré by prácu zjednodušili.

Časť krmovín je určená na seno. Vďaka univerzálnemu

využitiu vozu EUROPROFI, ktorý zbiera

krmoviny a seno, ušetrili dvoch pracovníkov na

odvoz a naftu. Tiež kvalita práce je podľa predsedu

výborná. Okrem toho sú s vozom schopní

urobiť zber krmovín rýchlo a v agrotechnických

termínoch. Výber strojov od firmy Pöttinger,

ako zdôraznil Ján Vechter, je daný hlavne ich

spoľahlivosťou a výkonnosťou, čo sa v ťažkých

horských podmienkach vyplatí. U rezačky bola

v minulosti veľká spotreba pracovných síl,

pohonných hmôt aj ostatných nákladov.

„Na strojoch Pöttinger si najviac ceníme

ich spoľahlivosť a výkonnosť. Nemáme žiadne

prestoje kvôli poruchám, spokojní sme taktiež

so servisom, ktorý máme blízko, a firma nám

tiež poskytla dobré podmienky financovania,“

uzavrel predseda.

valaška a 400 kusov prasiat. Prioritu v živočíšnej

výrobe predstavuje produkcia mlieka a bravčového

mäsa. Z ovčieho mlieka potom vyrábajú

tradičným spôsobom kvalitný ovčí syr.

Už v roku 1997 sme zaobstarali sejaciu

kombináciu s rotačnými bránami LION 3000,

o pracovnom zábere 3 m. „V rámci operačného

programu sme od roku 2005 zakúpili techniku

za 7,5 miliónov korún. Od firmy Pöttinger vlastníme

niekoľko strojov. V roku 2005 sme zakúpili

diskový žací stroj NOVADISC 265 a štvorrotorový

obracač EUROHIT 54 N, v roku 2006 nesený

otočný pluh SERVO 35 a minulý rok senážny

voz EUROPROFI 5000 L a sejaciu kombináciu

mechanického sejacieho stroje VITASEM 400

s rotačnými bránami LION 4001. Máme tiež

rozmetadlo maštaľných hnojív TWIST 7001 F4

a do budúcna by sme chceli zakúpiť ešte jeden

zhrňovač a obracač. Skúsenosti s technikou

Pöttinger máme len tie najlepšie a je radosť

s nimi pracovať,“ podotkol Ing. Michal Kaščak,

predseda PD Jablonov.

Na otázku, čo prinieslo používanie novej

výkonnej techniky v uplynulej sezóne, odpovedal:

„Určite podstatné úspory všetkých

prevádzkových nákladov. Hlavní efekt však

priniesol senážný voz EUROPROFI s objemom

ložného priestoru 50 m 3 . Podstatne sme ušetrili

za dopravu, spotrebu pohonných hmôt

a pracovníkov.“

Většinu vybavení představují stroje Pöttinger

Soukromý zemědělec Josef Borák sice výměrou

nepatří mezi velké farmáře, ale z pohledu

firmy Pöttinger je významným a dlouholetým

uživatelem její techniky. Hospodaří na výměře

18 ha v oblasti Velkého Karlova na Vsetínsku.

Stará se pouze o travní porosty v nadmořské

výšce kolem 600 metrů. První stroje Pöttinger

nakoupil již v roce 1999, a to shrnovač

EUROTOP 340 N, obraceč EUROHIT 47 N,

lis ROLLPROFI 3120 a ovíječku ROLLPROFI G

400 S, v roce 2006 potom žací lištu NOVACAT

265 H ED a rozmetadlo statkových hnojiv

TWIST 4001 F4. Posledním pořízeným strojem

byla žací lišta NOVACAT 306 F ED α-motion.

„S technikou jsem velmi spokojený. Co

se týká lišty s kondicionérem, zanechává větší

strniště, než jsem byl dříve zvyklý, takže porost

lépe obrůstá a dobře se shrabuje. Obraceč využívám

jen při sklizni píce na seno. Maximálně

spokojený jsem také s rozmetadlem statkových

hnojiv. Používám ho především na ovčí hnůj,

který dodává živiny do travních porostů. Rozmetadlo

hnůj rozdruží a rozvrství stejnoměrně,

což je právě u ovčího hnoje důležité, protože

tvoří větší a tvrdší kusy, než hnůj kravský,“

pochvaluje si Josef Borák.

Soukromý zemědělec Josef Borák hospodaří v oblasti Velkého Karlova na Vsetínsku.

Hospodaření na statku je naše hoby...

Statek Polánka se nachází na Táborsku,

v severní části regionu směrem k Vysočině.

Soukromě hospodařit na něm začala Ing. Maria

Musilová zhruba před šesti lety společně se

synem Lukášem a dcerou Markétou, oba jsou

studenty České zemědělské univerzity v Praze.

Tehdy začínali na 140 ha, z toho polovinu

plochy zaujímala orná půda a druhou polovinu

travní porosty, přičemž v uvedené výměře jsou

zahrnuty i čtyři rybníky a kousek lesa. V současné

době obdělávají celkem 170 ha. Většina

pozemků se nachází v nejbližším okolí statku

v nadmořské výšce kolem 600 metrů, louky až

v 660 metrech.

„Statek jsem zakoupila ve špatném stavu,

od té doby ho postupně rekonstruujeme. Protože

máme i trvalé travní porosty a potřebujeme je

něčím sklízet, obrátili jsme se na firmu Agrozet

České Budějovice, středisko Tábor, kde nám

doporučili pícninářské stroje Pöttinger. S touto

technikou jsem velmi spokojená, je výkonná

a bezporuchová,“ uvedla Ing. Musilová, která

se kromě toho zabývá účetním a daňovým

poradenstvím.

Z techniky Pöttinger pořídili v roce 2004

šestirotový obraceč EUROHIT 61 NZ, dvourotorový

shrnovač EUROTOP 601 s nastavitelnou

šířkou pracovního záběru, lis s pevnou komorou

ROLLPROFI 3120 L a diskový žací stroj NOVA-

CAT 265 H ED s demontovatelným prstovým

Na snímku je Markéta, dcera Ing. Marie Musilové,

s přítelem Jaroslavem Nečadou.

lamačem. V dalších letech následovaly stroje na

zpracování půdy a setí – rotační brány LION 301

s mechanickým secím strojem VITASEM 301 A

o záběru 3 m, čtyřradličný otočný pluh SERVO

35 NOVA s jištěním nonstop a v minulém roce

diskový podmítač TERRADISC 3000 a DRILL-

BOX 300 na setí meziplodin, které na tamních

svažitých pozemcích brání půdní erozi.

„Na velikost našeho statku bylo možná

neekonomické pořizovat vlastní nové stroje,

ale po zkušenostech jsem dospěla k názoru,

že služby jsou drahé a zamluvené na dlouho

dopředu. A potřebujeme stroje spolehlivé,

které se neporouchají a jsou k dispozici přesně

v dobu, kdy je třeba práce udělat. Stejně jsem

postupovala i při pořizování dvou traktorů, jezdí

s nimi syn a zvládne většinu prací. Pomáhá

i dcera, která obrací a shrnuje píci, a také její

přítel,“ říká podnikatelka.

Na orné půdě pěstovali zatím jen obiloviny,

protože nikdo z nich není údajně odborníkem

na agrotechniku, takže se učí postupně. Loni

sklízeli ozimý a jarní ječmen, pšenici, žito a oves

pro koně. Letos chtějí vyzkoušet také řepku.

Vedle rostlinné výroby se na statku Polánka

zabývají chovem 250 ovcí, 15 masných krav

plemene limousin, drůbeže, mají také několik

koní, včely a v rybnících chovají ryby. Dalšímu

rozvoji statku a nákupu půdy se nebrání, jak říká

Ing. Musilová, je to takové jejich hoby...


14

ZKUŠENOSTI Z PRAXE

ZKUŠENOSTI Z PRAXE

15

Sklizeň pícnin zvládáme rychle

především díky výkonnosti sběracích vozů

Ing. František Hellebrand, předseda Zemědělského

a obchodního družstva Slezská Dubina se sídlem ve

Větřkovicích na Opavsku.

„Rozhodujícím faktorem pro chov dojených

krav je kvalita objemných krmiv, jejichž produkci

věnujeme v posledních letech maximální pozornost.

Především díky spolehlivé a výkonné

technice jsme se naučili zvládat sklizeň pícnin

ekonomicky a v optimálních termínech, což má

při správné technologii senážování na kvalitu

krmiv zásadní vliv,“ uvedl Ing. František Hellebrand,

předseda Zemědělského a obchodního

družstva Slezská Dubina se sídlem ve Větřkovicích

na Opavsku.

Družstvo hospodaří v nadmořské výšce 400

až 500 metrů na zhruba 1600 ha zemědělské

půdy, z toho je 500 ha trvalých travních porostů.

Přibližně dvacet procent orné půdy zaujímají

krmné plodiny včetně víceletých pícnin.

Na farmě ve Větřkovicích chovají v nové

moderní stáji 280 holštýnských dojnic s průměrnou

roční užitkovostí kolem 7000 kg mléka.

S nemalými investicemi do chovu skotu a zaměřením

na produkci mléka úzce souvisí zajištění

kvalitní výživy, zejména bílkovinných objemných

krmiv. Bílkovinným krmivem vhodným do

EUROPROFI 2 L vstupuje do 13. sezony!

Zemědělské družstvo Velké Pavlovice na

Břeclavsku obhospodařuje 560 ha orné půdy,

přičemž rostlinná produkce je z převážné

části určena pro potřeby živočišné výroby.

Již od roku 1996 využívají ke sběru veškeré

píce a slámy pro krmné účely vůz EURO-

PROFI 2 L, který má za sebou dvanáct sezon

provozu a je připravený sklízet i v letošním roce.

Kromě senáže, sena a slámy vůz odváží z pole

také silážní kukuřici.

„S vozem jsme velmi spokojeni, po celý

čas pracuje spolehlivě a bez problémů, a to

také díky traktoristovi Janu Horáčkovi, který

má stroj na starosti. Máme dvě sady nožů, které

brousíme každý den. Co stojí za zmínku, po

všech sezonach jsou na sběrači zatím původní

prsty. Při senážování, kdy je potřeba výkonný

tažný prostředek, vůz agregujeme s traktorem

o výkonu motoru 190 koní. Ke sklizni využíváme

také řezačku, abychom všechny seče zvládli rychle

a v optimálních termínech. Při porovnání obou

technologií vychází ekonomika sklizně vozem

o poznání lépe a dojnicím vyhovuje také kvalita

a délka řezanky,“ uvedl místopředseda družstva

Jiří Hanzálek.

Spolehlivě pracuje na družstevních polích

od roku 2006 také lis ROLLPROFI 3300 LSC

classic, který sbírá a lisuje slámu. Na zkoušku

měli v tomto podniku i pluh SERVO 65 a do

budoucna uvažují o jeho pořízení.

zdejších podmínek jsou jetelovojtěškotrávy

a jetelotrávy.

„Všechno je o dobré organizaci práce,

zvládnutí technologie sklizně a senážování,

jejichž výsledkem je efektivní výroba konzervovaných

krmiv. Děláme dvě seče, na kterých se

významně podílejí dva sběrací vozy Pöttinger,

EUROPROFI 3 L z roku 2002 a JUMBO 6600

D, který jsme pořídili v roce 2003. Obsluha

sběracích vozů denně brousí sady nožů, naskladňování

do senážních žlabů je plynulé, aby

následná technika stačila hmotu dobře udusat,

nasečené nesmí být zbytečně dopředu, aby

píce nepřesychala a vozy musejí sklízet píci

s optimální sušinou, jinak je řezanka horší.

Pokud se všechno zvládne jak má, tak vozy

odvádějí perfektní práci a výsledkem jsou kvalitní

objemná krmiva. Je to pěkný pohled, když

vidíte, jak se na jednom pozemku píce seče,

shrnuje a po krátkém zavadnutí vjedou na louku

výkonné sběrací vozy,“ vyjádřil spokojenost Ing.

Hellebrand. Důležité jsou podle předsedy také

pravidelné kontroly sklizně a rozbory krmiv.

Jiří Hanzálek, místopředseda Zemědělského družstva Velké Pavlovice na Břeclavsku.

Nosným programem jsou louky a pastviny

Mezi zkušené a spokojené uživatele

techniky Pöttinger patří společnost

ZEMAV RYBNÍK, s.r.o.,

se sídlem v Dolním Dvořišti na

Českokrumlovsku.

V současné době má společnost 45 zaměstnanců

a obhospodařuje 2732 ha zemědělské

půdy v členitém terénu s nadmořskou výškou

kolem 610 metrů, z toho je jen 335 ha orná

půda, na 1297 ha se rozkládají louky a na 1100

ha pastviny. Na orné půdě pěstují hlavně krmné

plodiny a obiloviny pro vlastní potřebu. Pastviny

slouží po celou sezonu, od dubna do podzimu,

jako pastva pro masný skot. Z luk sklízejí píci

na senáž a seno.

V tržbách dominuje živočišná výroba, ve

které se zabývali ještě do konce minulého roku

chovem prasat, ale vzhledem ke zhoršení ekonomiky

chovu toto odvětví ukončili. V současné

době se věnují pouze chovu masného skotu,

který čítá celkem 850 krav tří plemen – aberdeen

angus, simental a charolais. Ročně odchovají

650 telat, část jalovic slouží pro obnovu vlastního

stáda, ostatní telata ve věku zhruba šest

měsíců prodávají stálým zákazníkům.

Spokojenost s kvalitou strojů i servisem

„Od roku 2004 jsme začali pořizovat moderní

výkonné stroje na sklizeň pícnin a zvolili

jsme techniku, která by se výkonností, kvalitou

i servisem co nejlépe vypořádala s našimi

složitými podmínkami a požadavky. Postupně

jsme prostřednictvím prodejce Agrozet České

Na snímku jednatelé společnosti ZEMAV RYBNÍK, s.r.o., Ing. Pavel Svoboda (vlevo) a Miroslav Kučera.

Budějovice, který je spolehlivým obchodním

partnerem, nakoupili deset strojů Pöttinger: dvě

rotační žací lišty NOVACAT 350 H, dva obraceče

EUROHIT 81 N a 61 N, dva shrnovače EURO-

TOP 651, variabilní lis VARIOPROFI 6165 LSC,

žací kombinaci NOVACAT 8600 ED a loni sběrací

vůz JUMBO 8000 L, který se v našich podmínkách

velmi osvědčil, takže letos pořídíme

ještě jeden,“ uvedl jednatel společnosti ZEMAV

RYBNÍK, s.r.o., Ing. Pavel Svoboda.

„Rozhodnutí, jestli zařadit sběrací vůz do

linky na sklizeň pícnin, předcházelo zjištění,že

tradiční způsob sklizně řezačkou, odvoz píce,

Dva shrnovače EUROTOP 651 společně s další technikou na sklizeň pícnin značky Pöttinger zvládají zpracovat

a sklidit píci celkem z 1297 ha luk a 1100 ha pastvin, které se rozkládají v nadmořské výšce 610 metrů.

dusání atd. je ekonomicky podstatně náročnější,

a také jsme nebyli se starší řezačkou již

schopni sklízet všechny plochy v optimálních

termínech,“ doplnil spolumajitel a jednatel

společnosti Miroslav Kučera. „Postupně chceme

přejít na sběrací vozy, které, jak jsme se

v uplynulé sezoně přesvědčili, práce zjednoduší

a urychlí. Také pořizovací náklady u řezačky jsou

vysoké a její využití je omezené, zatímco sběrací

vozy jsou univerzální a můžeme je využít také

na sběr slámy a sena. Rozhodující jsou i nižší

provozní náklady, vysoká výkonnost, úspora

pracovníků...“

Významný podíl na službách

Podle výnosu travní hmoty a vzdálenosti

sklízel vůz v prodloužených směnách až 40 ha

denně. Loni pracoval v kombinaci s řezačkou,

takže mohli vyzkoušet a porovnat jejich práci.

„Chceme vůz maximálně využít, proto plánujeme,

že letos sklidí třetinu ploch řezačka, třetinu

vozy JUMBO a třetinu lis na seno. Dvě třetiny

uložíme jako senáž a třetina bude seno. Druhé

seče, podle podmínek a hmoty, budou zpracovány

na seno a senáž. Vzdálenosti do centra

živočišné výroby k senážním žlabům máme až

15 km, což je náročné, ale je to dáno polohou

pozemků,“ řekl Ing. Svoboda.

Výraznou část tržeb představují v tomto

podniku příjmy za služby zemědělskou technikou,

na čemž se významně podílejí stroje Pöttinger,

které ve službách udělají asi 10 procent nad

vlastní výměru. Služby hodlají ve společnosti

ZEMAV do budoucna rozšiřovat, což umožní

další zvýšení ploch trvalých travních porostů na

úkor orné půdy v jejich podniku i regionu.


Navštivte naše

internetové stránky

www.pottinger.cz

– novinky

– nabídka strojů

– servis

– z výrobního závodu

– tiskové informace

propagační předměty

– ohlasy z praxe

Obchodní zastoupení výrobního závodu

pro Českou a Slovenskou republiku

Ing. Zdeněk Bílý

Tel.: +420 602 711 900

E-mail: pottinger@pottinger.cz

Servisní zastoupení výrobního závodu

pro Českou republiku

Josef Vlach

Tel.: +420 602 702 681

E-mail: vlach@pottinger.cz

Obchodní zastoupení výrobního závodu

pro Slovenskou republiku

Juraj Kandera

Tel.: +421 918 520 426

E-mail: kandera@pottinger.sk

Servisní zastoupení výrobního závodu

pro Slovenskou republiku

Ondrej Jendrušák

Tel.: +421 905 411 943

E-mail: jendrusak@pottinger.sk

Dovozní zastoupení pro Českou republiku

Agrozet České Budějovice, a.s.

www.agrozet.com

SOME Jindřichův Hradec, s.r.o.

www.somejh.cz

Anketa

Jaká je adresa internetových stránek firmy Pöttinger?

Do jaké hloubky pracují podmítače/kypřiče SYNKRO?

Jaké je označení akčního modelu secího stroje?

Jaký je pracovní záběr shrnovače TOP 1252?

Které novinky byste přivítali v sortimentu firmy Pöttinger?

Dovozní zastoupení pro Slovenskou

republiku

Agrotradegroup, spol. s r.o., Rožňava

www.agrotradegroup.sk

SOME Slovakia, s.r.o., Holíč

www.some.sk

Firma: .................................................................................................................................

Zástupce: .................................................................................................................................

Ulice: .................................................................................................................................

PSČ, místo: .................................................................................................................................

Vyplněný anketní lístek zašlete prosím na adresu:

A. Pöttinger, spol. s r.o., Dominikánské náměstí 4/5, 602 00 Brno

Losování anketních lístků o propagační předměty v hodnotě 3000 Kč proběhne 30. 3. 2008.

Minulou cenu vyhrál pan Martin Jiřička, FARMA Na Gruntě, Lučany nad Nisou.

Magazín PÖTTINGER News

vydává Ing. Jiřina Šírková

www.zemedelskykalendar.cz

Číslo 1/2008 dáno do tisku 23. 1. 2008

MK ČR E 17511

More magazines by this user
Similar magazines