Zobrazit magazín

poettinger.at

Zobrazit magazín

ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Rýchly a kvalitný zber

7

Poľnohospodárske družstvo

Očová hospodári v oblasti Zvolenskej

kotliny, pričom jeho pozemky

v severnej časti katastra

sa už rozkladajú na úpätí pohoria

Poľana v nadmorskej výške až do

960 metrov. Prírodné podmienky

zodpovedajú i výrobnému

zameraniu na chov hovädzieho

dobytka a oviec.

Celkom v družstve chovajú 1 500 kusov

hovädzieho dobytka, z toho je 850 dojníc

a 800 bahníc na produkciu mlieka i mäsa. Rastlinná

výroba je preto prispôsobená živočíšnej

a produkcii veľkého množstva kvalitných objemových

krmív. Z 4 400 ha poľnohospodárskej

pôdy je 2 200 ha ornej, ostatné sú trvalé trávne

porasty – lúky na kosenie a pastvu. Na ornej

pôde zaberajú najväčšiu plochu obilniny, ďalej

kukurica na siláž a vlhké zrno CCM, lucerna

a ďatelinotrávy. Z tržných plodín je na 300 ha

repka ozimná.

Čo sa týka strojového vybavenia na zber

krmovín, po dobrých skúsenostiach sa v PD

Očová rozhodli pre značku Pöttinger. Prvé

stroje začali využívať v roku 2008, kedy zakúpili

dvojrotorový zhrňovač EUROTOP 651, dva

samozberacie vozy FARO 8000 L a obracač

HIT 610 N. V ďalších rokoch nasledoval druhý

dvojrotorový zhrňovač EUROTOP 651, čelne ne-

sený diskový žací stroj NOVACAT 301 F α-mo-

tion a žacia kombinácia NOVADISC 730.

„Každoročne vyrábame 10 až 12 tisíc ton

objemových krmív. U lucerny vykonávame väčšinou

tri kosby, trvalé trávne porasty zberáme

v prvej kosbe na senáž a druhá je na seno.

Zber krmovín je predovšetkým o spoľahlivosti

a výkonnosti techniky a stroje Pöttinger pracujú

výborne. Žacia kombinácia NOVADISC 730 pracuje

v agregácii so silnejším traktorom 150 koní

a pracuje predovšetkým na väčších plochách.

Za sezónu pokosí dve tretiny plôch, to znamená

kompletne tri kosby lucerny a jednu kosbu

Čelne nesený diskový žací stroj NOVACAT 301 F

α-motion

slúži v Očovej od minulej sezóny. Dvojrotorové

zhrňovače EUROTOP 651 využívajú

v tomto podniku dva. Prvý zakúpili v roku 2008

súčasne s obracačom HIT 610 N a dvoma samozberacími

vozmi FARO 8000 L, druhý zhrňovač

pribudol v roku 2010.

Ing. Juraj Chabada (vľavo), podpredseda PD Očová v okrese Zvolen, ktorý má v družstve na starosti mechanizáciu

rastlinnej a živočíšnej výroby. Na snímke s dodávateľom techniky Ing. Igorom Bohušom zo spoločnosti

Agrobon Zvolen, s. r. o.

ďatelinotráv. Je spoľahlivá, kopíruje pekne terén

a pokosený porast je rovnomerný. Kvôli lepšej

obnove nechávame vyššie strnisko,“ podotkol

Ing. Juraj Chabada, podpredseda PD Očová.

Taktiež zhrňovače a obracače sú podľa

Ing. Chabadu jednoduché, spoľahlivé a bezporuchové

stroje. Všetky pokosené plochy

zhŕňajú a pripravujú pre zberacie vozy FARO, na

ktorých oceňujú hlavne ich vysokú výkonnosť,

pracovnú rýchlosť a prevádzkovú spoľahlivosť.

Vozy zbierajú z 80 percent plôch taktiež seno

a z 90 percent slamu po zbere obilnín. „V teréne

majú dobrú manévrovateľnosť a je to pre nás

rýchly a najlacnejší zber slamy pred následnou

podmietkou. Nákupom techniky Pöttinger

sme urýchlili zber krmovín a zvýšila sa kvalita

objemových krmív. A kvalita jednoznačne znamená

optimálne termíny a rýchlosť uloženia do

žľabu,“ konštatoval podpredseda.

More magazines by this user
Similar magazines