PDF-prospekt - Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH

poettinger.at

PDF-prospekt - Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH

PÖTTINGER ALPIN

Žací stroje / obraceče / shrnovače / samosběrací vozy

Video programu Alpin

97+150.08.1112


Úzké spojení s programem Alpin

Pöttinger se vrací ke svým kořenům. Jako výrobce z alpské oblasti

má technika pro sklizeň pícnin v horských podmínkách pro nás

vysoký význam. Obraceč a shrnovač sena se stal revolucí sklizně

v horských oblastech. Ačkoli to není u nás příliš známé, firma

Pöttinger je tradičním výrobcem sklizňové techniky pro horské

oblasti.

Hospodáři z těchto oblastí dobře vědí, co jim technika Pöttinger

přináší a nedají na své stroje dopustit. Naším společným zájmem

je sklizeň kvalitního krmiva s minimálním znečištěním.

4 NOVAALPIN – čelně nesené diskové žací stroje

8 Žací lišta, nože

12 NOVACAT classic – čelně nesené diskové žací stroje

14 Obraceče ALPINHIT

18 ALPINHIT 4.4

20 ALPINHIT 6.6

22 Shrnovač ALPINTOP 300 U

24 Samosběrací vozy BOSS junior a BOSS L

30 Technické údaje

32 Výbava, provedení


NOVAALPIN – čelně nesené

diskové žací stroje

Horské podmínky kladou vysoké nároky na sklizňové stroje. Proto

Pöttinger vyvinul v roce 2003 novou řadu nesených diskových

žacích strojů NOVAALPIN. Výsledkem je stabilní stroj, ovšem s

nízkou hmotností. První žací stroje NOVAALPIN se osvědčily v

dlouhodobém provozu. Dlouholeté zkušenosti jsme využili i při

konstrukci řady 101. Zlepšení jsou např. v řešení pohonu. Řadu

žacích strojů jsme rozšířili o model NOVAALPIN 301 s pracovním

záběrem 3 m.

4


Pohon

Pohon žací lišty je klínovými řemeny pro plynulý chod.

Výměnou řemenic lze nastavit pohon v závislosti na otáčkách 540 ot/min nebo 1000 ot/min.

Pravotočivá nebo levotočivá převodovka s integrovanou volnoběžkou. Směr otáčení lze změnit

s malou náročností.

Napnutí klínových řemenů lze korigovat změnou polohy úhlové převodovky. Převodovka je

pro vhodnou polohu kloubové hřídele nastavitelná ve 2 polohách.

Ověřeno praxí – NOVAALPIN je vhodný do všech podmínek!

Žací stroje jsou agregovatelné s horskými nosiči nebo traktory s maximálním výkonem

80 kW/ 109 k.

Nastavitelný závěs pro nastavení minimální vzdálenosti mezi žacím strojem a traktorem.

Trojúhelník pro snadné připojení.

Odlehčení

Odlehčení závěsem traktoru.

Odlehčovací pružiny na přání.

2 odlehčovací pružiny pro optimální přítlak žací lišty dle podmínek nasazení.

Závěs – stabilní a plně pohyblivý

Středové zavěšení žacího stroje. Příčný výkyv žací lišty +/- 4 stupně.

Listová pera pro stabilizaci stroje ve zvednuté poloze.

5


NOVAALPIN – komfortní sečení

„Z louky na silnici bez nutnosti vystupování z kabiny“ komfort,

který nabízí Pöttinger. Stranové kryty jsou hydraulicky sklopitelné

(pro NOVAALPIN 261 a 301 na přání). Čelní kryt je pro snadný

přístup k žací liště sklopitelný do svislé polohy.

6


Hydraulické stranové přestavení ve volitelné výbavě

Žací lištu je možné stranově přesunout v rozsahu +/- 200 mm. Nedochází tak k přejíždění

sklízeného materiálu širokými pneumatikami traktoru při práci ve svažitých podmínkách.

Propracovaný design

I přes redukci hmotnosti si stojí Pöttinger za kvalitou zpracování žacích strojů. Při jejich

konstrukci využíváme informace z leteckého průmyslu. Některé ocelové komponenty jsou

nahrazené hliníkem. Zbývající jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli.

7


Žací lišta – MADE IN AUSTRIA!

Diskové žací stroje mají v programu Pöttinger dlouhou tradici.

Srdcem generace diskových žacích strojů je žací lišta. Dlouholetá

zkušenost a důsledné testování byly východiskem při vývoji nové

žací lišty. Promyšlené detaily, kvalitní materiál a vynikající zpracování

podtrhují jedinečnost žací lišty.

Video „Zrození"

8


Vložka protiostří

Hladká spodní strana lišty

Při sečení příkrých svahů často

dochází k pokládání pokosu

ve směru jízdy. Proto jsme

vyvinuli žací lištu se zvýšeným

dopravním účinkem.

Optimální tok píce

Zachycování a předávání píce bez jejího znečištění jsou důležitá kritéria pro šetrnou techniku

sečení. Zvýšeného dopravního účinku a s tím spojeného lehkého chodu bylo dosaženo

optimalizovaným tvarem disků.

Optimalizovaná oblast protiostří nože: zploštělá přední strana lišty umožňuje půdě odcházet

spodní stranou a odděluje ji od posečené hmoty.

Kromě toho se nože pohybují v malé vzdálenosti od horní hrany lišty a protinože.

Díky tomu je kvalita pokosu prvotřídní i u ležícího porostu a suchých, nehnojených travin.

Vyměnitelná vložka protiostří nože je snadno demontovatelná.

Oboustranné uložení žací lišty přes vnější žací disky s bubínky. Vynikající průchodnost s

eliminací zachycení sklízené píce.

Hladká spodní strana lišty, zakulacené plazy vně a uvnitř – žádné ostré hrany, pro maximální

šetrnost k travnatému porostu.

9


Trvanlivost na dlouhé roky

Tradičními vlastnostmi žacích strojů od společnosti Pöttinger jsou

prvotřídní kvalita řezu, lehkost a stabilita. Promyšlené detaily,

kvalitní materiál a vynikající zpracování podtrhují jedinečnost našich

výrobků.

V záběru jsou

vždy dva zuby.

10


Kalené disky

Oválné, ploché žací disky jsou z kalené jemnozrnné oceli –

velmi dlouhá životnost.

Zvýšené disky nebo disky s bubínky (volitelná výbava)

Disky pro zvýšení dopravního efektu – zlepšená kvalita sečení i

formování řádku.

Koncové čepy hřídelů

Každý koncový čep hřídele je sešroubován s ozubenými koly.

Tím je možné jej nenákladně vyměnit.

Utěsnění

Příruby ložisek a šroubové spoje jsou pomocí pryžových těsnicích

kroužků absolutně těsné.

Uložení

Dvouřadá kuličková ložiska s dlouhou životností s teoretickou

vzdáleností ložisek 60 mm garantují optimální zachycování rázového

zatížení – podobně jako u automobilových náprav.

Ozubená kola

Šířka ozubených kol je 20 mm. V záběru jsou vždy dva zuby. Přímý

pohon čelních kol s téměř stejně velkými ozubenými koly pro pohon

disků a mezikol (44 a 35 zubů). Všechna ozubená kola jsou kalená a

frézovaná – vyznačují se klidným chodem a vysokou životností.

Nejvyšší kvalita materiálu

Svařovaná žací lišta bez vnitřních patek z nejkvalitnější oceli. Přesně

opracovaná na obráběcím centru CNC.

Opotřebitelné plazy

Široké plazy z kalené zušlechtěné oceli brání ulpívání půdy a zachycují

nárazy. U strojů Pöttinger samozřejmě součást sériové výbavy.

Při opotřebení je možné našroubované plazy snadno vyměnit.

Na přání je možné namontovat přídavné plazy.

Plazy s velkým poloměrem pro vyšší strniště (na přání)

Pomocí plazů pro vyšší strniště je možné zvětšit výšku řezu o 50 až 80

mm. Plazy pro vyšší strniště s velkým poloměrem a širokou opěrnou

plochou snižují opotřebení.

11


Čelně nesené diskové žací

stroje NOVACAT classic

Elegance a funkčnost „par excellence“ – to je charakteristika

žacího stroje NOVACAT classic. Čelně nesený stroj se zkráceným

závěsem a sníženou hmotností. Rovnoměrného porostu je

dosaženo pouze šetrnou technikou sečení. “Plovoucí řez” je

již dlouho znakem žacích strojů Pöttinger.

12


Krátká konstrukce a snížená hmotnost jsou nejdůležitějšími znaky tohoto žacího stroje.

Snížení hmotnosti bylo heslem při vývoji nového čelně neseného diskového žacího stroje

NOVACAT classic. Geometrie závěsu garantuje krátkou vzdálenost mezi žacím strojem a

traktorem v každé poloze žací lišty.

Pohyblivé uložení táhel umožňuje vícerozměrný pohyb žacího stroje +/- 8 stupňů.

V závěsu integrované stabilizační pružiny fixují žací stroj při transportu automaticky ve

středové poloze.

Samostatně nastavitelné shazovací disky

Shazovací disky jsou na obou stranách

samostatně nastavitelné (nastavení výšky

i úhlu).

Přídavné shazovací disky (na přání) pro

tvorbu ještě užšího řádku.

13


Pro ochranu porostu

Dvě silné pružiny zajišťují u NOVACAT classic a NOVAALPIN rovnoměrný

přítlak na půdu po celé šířce lišty. Odlehčení lišty lze rychle

a snadno nastavit délkou řetězu. Jednoduché, ale užitečné snížení

zatížení působícího na půdu nebo žací stroj.

14


NOVAALPIN a NOVACAT classic se

sníženými nároky na údržbu

Ostré nože pro kvalitní řez a úsporu nafty

Rychlá výměna nožů je u všech žacích strojů Pöttinger sériovou výbavou.

Jde to tak snadno

Pružný třmen přitlačuje nůž k žacímu disku.

Dobré upevnění garantuje spolehlivost a bezpečnost.

Čep nože je sešroubován s žacím diskem a je možné ho nenákladně vyměnit.

Šroubový spoj je zapuštěn v disku a tím chráněn před opotřebením.

Praktický držák kloubové hřídele.

Box pro náhradní nože.

Prodloužený interval mazání kloubové hřídele na 150 hodin a její dobrou přístupnost

ocení každá obsluha.

Údržba – volný přístup

Jednoduchá údržba díky modulové konstrukci: Čelní kola a uložení lze vyměnit jako celek.

Mezikola lze snadno vyměnit vedlejšími otvory. Snadněji to nejde.

Maximální přístupnost

Konstrukce krytů umožňuje maximální přístupnost k žací liště. Snížení nároků na obsluhu

při údržbě žací lišty.

Praktický box pro náhradní nože.

Rychloupínání nožů

15


Obraceče ALPINHIT

ALPINHIT 4.4 a 6.6 jsou jako horolezci na svahu.

ALPINHIT 4.4 je podobně jako HIT 44 alpin osazený 4 rotory.

ALPINHIT 6.6 pro dosažení ještě vyšší výkonnosti při práci na svahu.

16


Charakteristickým znakem obracečů ALPINHIT je lehká konstrukce – profilovaný rám a

rotory z jemnozrnné oceli snižují hmotnost stroje při zachování jeho stability. Hmotnost

stroje je u pracovního záběru 4,0 m dle DIN pouze 245 kg (ALPINHIT 4.4 H) nebo 270 kg

(ALPINHIT 4.4 N).

ALPINHIT 4.4 H

Pevný závěs u ALPINHIT 4.4 H snižuje vzdálenost mezi obracečem a nosičem.

Zlepšení svahové dostupnosti soupravy.

17


ALPINHIT 4.4 N

Obraceč ALPINHIT 4.4 N s výkyvným závěsem se srdcovitou

vodící dráhou. Při práci dokonalý průjezd zatáčkou, protože obraceč

jede ve stopě traktoru. Stabilizační vzpěry pro klidný chod

stroje. Při zvednutí se stroj vyrovná do střední polohy.

18


Kvalitní obracení

Rotor obraceče ALPINHIT 4.4 s průměrem 1,44 m je osazený 5 rameny. Dvoudílné prsty

s nestejnoměrnou délkou eliminují znečištění sklízeného materiálu. Sklon rotorů je podle

podmínek nasazení nastavitelný ve 3 polohách.

Přednosti výkyvného závěsu

Nízká výška závěsu pro dostatečný zdvih stroje. 3 polohy závěsu včetně podélného otvoru

s pohyblivým uložením čepu v agregaci s čelním kopírovacím kolečkem. Zajišťovací klapka

pro transport. Stabilizační vzpěry jsou ve volitelné výbavě.

Úzký při přepravě i při odstavení

Přestavení rotorů do transportní polohy ručně nebo hydraulicky (na přání). Vnější rotory lze

pro zlepšení bezpečnosti při dopravě otočit dovnitř stroje.

Krajové obracení s ALPINHIT 4.4 N

Kola lze snadno přestavit vlevo nebo vpravo.

Materiál prstů Super-C-Qualität

Nestejnoměrná délka prstů výrazně přispívá ke zlepšení kvality obracení a zvýšení jejich

životnosti. Podstatný přínos pro čistotu krmiva.

Multifunkční čelní kopírovací kolečko (na přání) pro dokonalé přizpůsobení povrchu

Multifunkční čelní kopírovací kolečko pro dokonalé přizpůsobení povrchu. Výsledek – čistá

sklizeň, zvýšení pracovní rychlosti a plošné výkonnosti.

19


ALPINHIT 6.6 N

ALPINHIT 6.6 N s 6-ti rotory s hmotností pouhých 520 kg.

Závěs je sériově vybavený výkyvným modulem a tlumícími

vzpěrami. 3 polohy závěsu včetně podélného otvoru s pohyblivým

uložením čepu pro agregaci s čelním kopírovacím kolečkem.

20


Liftmatic

Zvláštní výbavou je ventil pro zvedání rotorů na úvratích. Při zvednutí dojde k zablokování

vnějších rotorů. Garance půdní světlosti při otáčení. Zajišťovací klapka pro transport.

Průměr rotorů je 1,3 m. 5 ramen na rotoru, nastavitelný sklon rotorů ve 3 polohách a

prsty s nestejnoměrnou délkou jsou předpokladem kvalitního obracení.

Pohon je pohyblivý v každé poloze rotoru. Kvalitní rozhoz každého materiálu. Robustní

dvojité klouby pro klidný pohon rotorů. Bezúdržbové klouby snižují nároky na údržbu

stroje. Rotor je v každé pracovní poloze zcela pohyblivý a poddajný. Garance kvalitního

kopírování i na velmi nerovných a svažitých pozemcích.

Vnější rotory jsou hydraulicky ovládané (v základní výbavě).

Čistá práce

Výroba kvalitního krmiva je cílem každé sklizně. Minimální znečištění píce je základním

předpokladem pro zdraví a užitkovost zvířat. Čelní kopírovací kolečko optimalizuje

vedení prstů a čistou práci.

21


Shrnovač ALPINTOP 300 U

Specialista pro horské podmínky s minimální energetickou náročností.

Konstrukce shrnovače dosahuje hmotnosti pouhých 260 kg!

Univerzální stroj pro horské nosiče nebo traktory pro agregaci s

čelním nebo zadním závěsem.

22


Pevný tříbodový závěs

Díky krátkému závěsu je těžiště posunuté k traktoru.

Výkyvná kolečka jsou výškově nastavitelná.

Univerzální použití – odkládání řádku vpravo

Čelní připojení s odlehčovacími pružinami a kopírovacím kolečkem před rotorem.

Zadní připojení s reverzní převodovkou pro jízdu vpřed nebo vzad.

Vodící dráha a podvozek jsou otočné o 180°.

Univerzální převodovka pro čelní nebo zadní připojení s otáčkami 540 ot/min nebo

1000 ot/min.

Pojistka proti přetížení je integrovaná v kloubové hřídeli.

Kloubová hřídel s volnoběžkou ve volitelné výbavě.

Úzký a bezpečný při dopravě

4 demontovatelná ramena se zajištěním rotoru proti pootočení.

Prsty – milimetrová práce

Rovné prsty bez silného zalomení jsou vedeny přímo pod hrabicí. Při zatížení prstu shrnovaným

materiálem (zavadlá senáž) nedochází ke zvednutí prstu. Výšku prstů není nutné

nastavovat příliš nízko a nedochází ke znečištění píce ani nadměrnému zatížení prstů, ramen,

rotoru, ... Prsty jsou z řádku plynule vytahovány a nedochází k následnému rozmetání řádku.

Čelní kopírovací kolečko – originál od firmy Pöttinger

Ohledně přizpůsobení povrchu nelze dělat kompromisy, neboť výskyt nečistot v krmivu

snižuje užitkovost zvířat i hospodářský výsledek podniku. Pomocí na trhu zcela ojedinělé

kombinace plně pohyblivého podvozku a čelního kopírovacího kolečka dosahujeme hlavního

cíle – sklizně čistého krmiva pro zdravá zvířata s vysokou užitkovostí. Čelní kolečko se

nachází před rotorem a v blízkosti místa záběru prstů, které nejsou v kontaktu s půdou.

Prodloužení životnosti prstů i jednotlivých částí rotoru.

23


BOSS junior nebo BOSS L –

horolezec s vysokou výkonností

Specifické podmínky sklizně svažitých pozemků předurčují využití

samosběracího vozu od firmy Pöttinger. Vůz je spolehlivým pomocníkem

s minimálními provozními náklady. Hrabicové vkládací ústrojí

je velmi šetrné ke sklízené píci. BOSS junior a BOSS L jsou vozy

se sníženou hmotností i těžištěm.

24


Řízený sběrač made in Pöttinger

Dokonalé kopírování povrchu je díky výkyvnému uložení sběrače a silnému odlehčení.

Šířka sběrače: 1,55 m a 1,65 m.

Příčný výkyv sběrače pro čistý sběr.

Opěrná kola (15x6,00-6) uložená v ose prstů jsou výškově nastavitelná v 8 polohách.

Prsty sběrače jsou v místě dotyku s pozemkem po směru jízdy a jsou šetrně vedeny nad

půdou. Šetrná manipulace s pící s minimalizací znečištění.

Výškově nastavitelný nárazový plech pro spolehlivé vedení krátkého nebo mokrého materiálu.

Při zvednutí sběrače je pohon automaticky vypnutý.

25


S nízkou energetickou náročností

Vkládací agregát je vybavený třemi oddělenými a střídavě přesazenými podávacími hrabicemi.

Plynulá doprava a šetrná manipulace s materiálem.

Maximální výkonnost díky velké průchodnosti dopravního kanálu a rychlosti zavádění podávacích

hrabic. Stabilní vodicí dráhy na obou stranách.

Dokonalý řez

Kvalita řezanky je při výrobě senáže důležitým faktorem. Kvalitní senáž zvyšuje zdravotní stav

skotu i jeho užitkovost.

Oboustranné vedení píce přes řezací nůž zlepšuje kvalitu řezanky.

Demontáž nožů je i u vozů s nízkouloženým těžištěm (provedení T). Patentované jištění

každého nože proti kamenům na dvou místech.

26


Počet a rozteč nožů

BOSS Junior 4 nože, na přání max. 12 nožů Rozteč nožů 120 mm

BOSS L T 4 nože, na přání max. 16 nožů Rozteč nožů 84 mm

27


Bezproblémové vyprázdění

Zadní stěna je hydraulicky otevřena dle požadavků. Pří průjezdu nízkou stájí je možné stěnu

zafixovat ve snížené poloze.

Po vyprázdnění je zadní stěna opětovně zavřena a mechanicky zajištěna.

Pohon podlahového dopravníku je tichý a bez nutnosti zapnutí kloubové hřídele. Na přání

ovládání podlahového dopravníku v zadní části vozu.

28


Ovládání – komfort extratřídy

Předvolbové ovládání z kabiny

Jeden jednočinný nebo dvoučinný přípoj s volným

zpětným vedením.

Pre Select Control – elektrohydraulické

předvolbové ovládání pro BOSS L (na přání)

Nutný jeden jednočinný přípoj.

Pro podlahový dopravník jeden jednočinný přípoj s

volným zpětným vedením.

Pre Select Control – elektrohydraulické

předvolbové ovládání s podlahovým dopravníkem

pro BOSS L (na přání)

Elektrohydraulické ovládání všech funkcí.

29


Technické údaje

Žací stroje Pracovní záběr Agregace Počet disků Plošná výkonnost

NOVAALPIN 221 B 2,20 m kat. 1 a 2 5 2,2 ha/h

NOVAALPIN 221 T 2,20 m trojúhelník 5 2,2 ha/h

NOVAALPIN 261 B 2,62 m kat. 1 a 2 6 2,6 ha/h

NOVAALPIN 261 T 2,62 m trojúhelník 6 2,6 ha/h

NOVAALPIN 301 B 3,04 m kat. 1 a 2 7 3,0 ha/h

NOVAALPIN 301 T 3,04 m trojúhelník 7 3,0 ha/h

Pracovní záběr Agregace Počet disků Plošná výkonnost

NOVACAT 261 classic 2,62 m trojúhelník 6 2,6 ha/h

NOVACAT 301 classic 3,04 m trojúhelník 7 3,0 ha/h

Obraceče Šířka Pracovní záběr DIN Agregace Počet rotorů

ALPINHIT 4.4 H 4,45 m 4,00 m pevný závěs 4

ALPINHIT 4.4 N 4,45 m 4,00 m výkyvný závěs 4

ALPINHIT 6.6 N 6,00 m 5,75 m výkyvný závěs 6

Pracovní záběr žacího stroje:

Šířka řádků žacího stroje:

1,65 m

0,80 m

1,85 m

0,90 m

2,20 m / 2,25 m

1,10 m

Shrnovače Pracovní záběr Agregace Odkládání řádku

Počet hrabic / demontovatelných

hrabic

ALPINTOP 300 U 3,00 m pevný závěs vpravo 8 / 4

Samosběrací a

senážní vozy

Kapacita Objem DIN Šířka sběrače

Max. počet nožů / základní

výbava

BOSS junior 17 T 17 m 3 11,5 m 3 1,55 m 12 / 4

BOSS junior 22 T 22 m 3 14,3 m 3 1,55 m 12 / 4

BOSS L 22 T 22 m 3 14,6 m 3 1,65 m 16 / 4

BOSS L 25 T 25 m 3 16,5 m 3 1,65 m 16 / 4

BOSS L 28 T 28 m 3 18,5 m 3 1,65 m 16 / 4

30


Šířka řádku

Šířka řádku se dvěma bubínky

Otáčky pohonu Přepravní šířka Hmotnost

1,3 m 540/1000 ot/min 2,20 m 370 kg

1,3 m 1000/540 ot/min 2,20 m 370 kg

1,7 m 1,1 m 540/1000 ot/min 2,57 m 400 kg

1,7 m 1,1 m 1000/540 ot/min 2,57 m 400 kg

1,4 m 540/1000 ot/min 3,00 m 495 kg

1,4 m 1000/540 ot/min 3,00 m 495 kg

Šířka řádku 2/4 shazovací disky Otáčky pohonu Přepravní šířka Hmotnost

1,7 m 1,3 m / 1,1 m 1000 ot/min 2,57 m 620 kg

2,1 m 1,4 m / 1,1 m 1000 ot/min 3,00 m 700 kg

Počet ramen na rotoru Otáčky pohonu Výška při odstavení Přepravní šířka Hmotnost

5 540 ot/min 2,12 m 2,45 m 245 kg

5 540 ot/min 2,12 m 2,45 m 270 kg

5 540 ot/min 2,99 m 2,85 m 470 kg

2,60 m / 2,62 m

1,20 m

2,70 m

1,20 m

3,04 m / 3,05 m

1,80 m

Počet prstů na hrabici Otáčky pohonu Pneumatiky rotorů Přepravní šířka Hmotnost

3 540 ot/min 15 x 6,00-6 1,30 m 250 kg

Rozchod náprav Délka Šířka Výška / sklopená nástavba Hmotnost

2020 mm 5670 mm 2400 mm 2730 mm / 2020 mm 1650 kg

2020 mm 6350 mm 2400 mm 2730 mm / 2020 mm 1750 kg

2020 mm 6300 mm 2400 mm 2800 mm / 2040 mm 2050 kg

2020 mm 6920 mm 2400 mm 2820 mm / 2060 mm 2180 kg

2020 mm 7540 mm 2400 mm 2820 mm / 2060 mm 2300 kg

Technické údaje se mohou měnit.

31


Výbava, provedení

Žací stroje Levotočivé otáčky Odlehčovací pružiny Hydraulické stranové přestavení

Hydraulicky

stranov

NOVAALPIN 221 B / T / –

NOVAALPIN 261 B / T /

NOVAALPIN 301 B / T /

NOVACAT classic – – –

Obraceče Pneumatiky rotorů Čelní kopírovací kolečko Krajové obracení Hydrok

ALPINHIT 4.4 H / N 15 x 6,00-6 – /

ALPINHIT 6.6 15 x 6,00-6

Shrnovače Závěs kat. 2 Reverzní a redukční převodovka

ALPINTOP 300 U

Čelní kopírovací kolečko

pro čelní závěs

Odlehčovací

čelní z

= základní výbava, =

volitelná výbava

32


sklopitelné

é kryty

Žací disky s bubínky Zvýšené žací disky Opotřebitelné plazy Plazy pro zvýšené strništěomfort Tlumící vzpěry Nastavitelný sklon rotorů Výstražné tabulky / osvětlení Kloubová hřídel s volnoběžkou

– /

pružiny pro

ávěs

Čelní kopírovací kolečko pro

zadní závěs

Náhradní kolo Výstražné tabulky Kloubová hřídel s volnoběžkou

33


Výbava, provedení

Hydraulicky nastavitelná oj Spodní závěs Závěs Scharmüller Prodloužení oje o 160 mm

BOSS junior –

BOSS L

Tandemová náprava sběrače

Počet nožů

Základní výbava (+ na přání)

Hydraulicky nastavitelná

nástavba

BOSS junior – 4 (+ 8) –

BOSS L 4 (+ 12)

Pneumatiky 15,0/55-17 AS

profil

Pneumatiky 19,0/45-17 AS

profil

Pneumatiky 480/45-17

Flotation+

Pneumatiky 500/50-17

Flotation+

BOSS junior

BOSS L

Předvolbové ovládání

Pre Select Control

Pre Select Control s

předvolbovým ovládáním

podlahového dopravníku

Vzduchové brzdy

Hydraulické brzdy

BOSS junior / BOSS L BOSS L BOSS L – / – /

EUROBOSS – –

= základní výbava, =

volitelná výbava

34

Technické údaje se mohou měnit.


Silný v oblasti servisu

Na nás se můžete spolehnout.

Po celém světě je našim zákazníkům k dispozici dokonale vybudovaná síť prodejních a

servisních partnerů. Tato blízkost zaručuje rychlé dodání náhradních dílů a umožňuje

optimální předání výrobků a nastavení strojů odbornými pracovníky. Jsme tam, kde jste Vy.

Nabídka našich služeb:

24hodinová online objednávka náhradních dílů.

Dlouhodobá dostupnost dílů.

Proškolený servis s dlouholetými zkušenostmi.

a mnoho dalšího ...

… při specifikaci stroje nebo náhradního dílu se informujte u svého dodavatele nebo

přímo na stránkách www.poettinger.at

Alois Pöttinger

Maschinenfabrik GmbH

Industriegelände 1

A-4710 Grieskirchen

Tel.: +43 (0) 7248/600-0

Fax +43 (0) 7248/600-2513

landtechnik@poettinger.at

www.poettinger.at

A. Pöttinger Slovakia s.r.o.

Ing. Juraj Kandera

Mostová 16

034 01 Ružomberok

Tel.: +420 (0) 421/918 520 426

E-mail: kandera@pottinger.sk

www.pottinger.sk

A. Pöttinger, spol. s.r.o.

Ing. Zdeněk Bílý

Zámečnická 5

602 00 Brno

Tel.: +420 (0) 420/542 216 790

E-mail: pottinger@pottinger.cz

www.pottinger.cz

Alpin/de 0113

More magazines by this user
Similar magazines