Skvrňanský Šejkr Amundsen cup 2012 - Česká barmanská asociace

cbanet.cz

Skvrňanský Šejkr Amundsen cup 2012 - Česká barmanská asociace

PROPOZICE – profi flair

Název soutěže: Skvrňanský Šejkr Amundsen cup 2012

Pořadatel soutěže:

Odborný garant:

Střední odborná škola a střední odborné učiliště

obchodu, služeb a provozu hotelů, s.r.o.

zastoupená ředitelkou školy Mgr. Jitkou Sochorovou

ČESKÁ BARMANSKÁ ASOCIACE, o.s.

Datum: 19.04.2012

Místo konání:

Registrace přihlášek:

Zařazeno do:

Typ soutěže:

Kategorie soutěže:

Kategorie nápoje:

Organizace soutěže:

Garant soutěže:

Hlavní rozhodčí Flair:

Generální rozhodčí:

Startovné CBA:

Účastnický poplatek:

Hodnocení soutěže:

sál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56, Plzeň – Skvrňany

do 08.04.2012 on-line na www.cbanet.cz

On-line registrace koktejlu pro „Exhibition flair“ je podmínkou účasti na soutěži!

Hodnocení „Barmana roku“

Poháru RED BULL

Poháru COCA/COLA

Poháru MONIN

FLAIR

JUNIOR

Fancy Cocktail

Soutěž proběhne jednokolově. Každý soutěžící předvede:

„Working flair“, při němž vyrobí 1 porci koktejlu pouze s užitím produktu „RED

BULL“ a 4cl základní povinné suroviny - Amundsen vodka

Suroviny pro working flair budou soutěžícím k dispozici. Sklo si zajistí každý sám.

Receptura pro working flair se neregistruje!

„Exhibition flair“ navazuje plynule na Working Flair.

Plášil Zdeněk

tel. 736 213 426, z.plasil@centrum.cz

David Neumann, tel.: 604 847 808, e-mail: info@davidneumann.cz

Bc. Jiří Bartoň

300,-- platí pouze soutěžící, který není členem CBA nebo JSC.

Splatné před zahájením soutěže při registraci pověřené osobě CBA.

Každý barman CBA je povinen se při registraci prokázat kartou člena CBA, jinak

podléhá platbě startovného.

600,- (k pokrytí nákladů na stravování)

dle platných pravidel CFC 2012 rozhodnutí porot jsou konečná. Případný protest je

možné u Hlavního rozhodčího, výhradně však v místě a dni konaní soutěže.

Generální rozhodčí CBA a garant soutěže kontroluje před zahájením soutěže všechny

přihlášené receptury. Soutěžící mohou být kontaktováni, aby opravili přihlášenou

recepturu. Soutěžící ale nese sám plnou odpovědnost za přihlášenou recepturu do

soutěže.

V případě, že receptura nebude splňovat náležitosti dané výše uvedenými pravidly a

propozicemi pro danou soutěž, nemusí být na základě rozhodnutí hlavního rozhodčího

(podle závažnosti provinění) do soutěže přijata!

Stránka 1 z 2


Povinné složky koktejlu pro „Exhibition flair“:

1. soutěžící je povinen použít min. 2 cl jakéhokoliv produktu Stock uvedeného v příloze

(druhá alkoholická složka je bez omezení)

2. soutěžící je povinen použít jakékoliv množství sirupu společnosti MONIN

3. soutěžící je povinen použít jakýkoliv produkt společnosti Coca-Cola

(suroviny uvedené v příloze budou k dispozici, ostatní si soutěžící zajistí sami)

4. Maximální počet složek v soutěžním nápoji je 7, včetně střiků a kapek.

Typ skla:

Počet porcí:

Časový limit:

Led:

vlastní

1 - Working flair a 1 - Exhibition flair

5 minut

led dodá pořadatel v provedení: kostka

Receptura pro „Exhibition flair“:

Musí být nová, nikde nezveřejněná.

Případná korektura receptury není možná.

Musí být vlastní s originálním názvem.

Receptury se stávají majetkem CBA a pořadatele soutěže, bez nároku na honorář

v případě jejich zveřejnění.

Dekorace:

musí být vyrobena a zkompletována během přípravy v přípravně nebo na „open baru“.

Dekorace musí být jedlé! Dekorace nesmí vyjadřovat identifikovatelný znak.

Časový limit v přípravně – 15 minut.

Časový harmonogram: 08:00 – 10:00 registrace

14:00 – 14:30 rozprava

15:00 - zahájení soutěže

18:00 – ukončení soutěže

18:30 – slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení

Ceny:

Doplňující údaje:

Diplom za účast, poháry, věcné ceny

Ubytování je možné zajistit v místě konání soutěže v místní internátní ubytovně za cenu

270,- po osobní žádosti na e-mailu: jitkasochorova@seznam.cz , tel.: 604 502 736

Přílohy:

Portfolio Stock

Amundsen Vodka

Amundsen Cherry

Amundsen Green Apple

Amundsen Energy

Amundsen Strawberry

Portfolio Coca – cola:

Kinley Tonic Water

Kinley Bitter Lemon

Kinley Ginger Ale

Amundsen Plum

Amundsen Melon

Amundsen Pear

Stock Z Generation

Cappy Pomeraneč 100%

Cappy Ananas 100%

Cappy Rajče 100%

(jiné značky průmyslově vyráběných ochucených nealkoholických nápojů jsou zakázány)

Všechny druhy uvedené v přihlášce a odeslané v řádném termínu budou k dispozici v dostatečném množství.

Portfolio MONIN:

Kompletní portfolio sirupů na www.monin.cz nebo na www.cbanet.cz - složka soutěže. Všechny druhy uvedené

v přihlášce a odeslané v řádném termínu budou k dispozici v dostatečném množství.

Stránka 2 z 2

More magazines by this user
Similar magazines