SPRINT 75/109 - Poziadavka.sk

poziadavka.sk

SPRINT 75/109 - Poziadavka.sk

SPRINT 75/109

RÁMOVÉ LE·ENÍ PRO 3. TISÍCILETÍ


SGB Cz SPRINT SE PŘEDSTAVUJE VÝHODY SPRINTU

SGB Cz jako jedna z firem celosvětové

SGB Group se sídlem v Londýně

působí na českém a slovenském

trhu od roku 1992 (nejprve jako SGB

Kovona a. s.). Přinesli jsme s sebou

špičkové technologie našeho oboru

ajako jediní také jejich úplnou výrobu

do českých závodů. SGB nabízí

širokou škálu výrobků v oboru lešení

i bednění formou prodeje i pronájmu

včetně komplexních služeb zahrnujících

montáže, dopravu, technickou

podporu a projekci, školení, servis

avlastní vývoj. Ocelová pozinkovaná

lešení vyráběná v licenci SGB u českých

výrobců certifikovaných dle

ISO 9000 putují nejen na východoevropské

trhy, ale i do celosvětové

distribuční sítě SGB Group. Výrobky

byly výborně přijaty i na náročných

trzích v USA a západní Evropě. SGB

Cz prochází certifikací dle ISO 9001.

SPRINT je dnes již osvědčenou

novinkou z roku 1991 mezi světově

rozšířenými rámovými lešeními.

Nejmodernější koncepce nového

rámového lešení SGB založená na

požadavcích zákazníků a analýze

nedostatků dosavadních systémů

přináší řadu výhod z hlediska rychlosti

a jednoduchosti montáže, bezpečnosti

práce a životnosti a činí ze

SPRINTU světovou jedničku rychle

se šířící z Evropy do Ameriky i Asie.

■ podlahy lze díky revolučnímu

způsobu uložení vyjímat i vkládat

v hotovém lešení, přitom jsou

bezpečně zajištěny

■ díky madlům se při manipulaci

s podlahou neskřípnou ruce, práce

je bezpečná

Naše historie začíná v Londýně roku

1909. Naše současnost je 300 mil.

liber ročního obratu a více jak 4000

zaměstnanci ve 110 pobočkách po

celém světě. Naše budoucnost spočívá

v rukou spokojených zákazníků.

Pilíři spokojenosti zákazníků jsou

princip oboustranně výhodného

partnerství, nejmodernější lešenové

a bednící systémy, dokonalé služby

Rámová lešení jsou populárním

řešením jak při novostavbách tak

při opravách a rekonstrukcích

vEvropě i v USA. SPRINT však přináší

řadu zásadních výhod oproti

obdobným systémům.

■ příčník je v úrovni s podlahou,

podlaha je bezpečná bez překážek

■ zábradlí je uloženo v ose sloupků

rámů, průchod je čistý a bezpečný

vcelé šířce, světlá šířka je u obou

verzí 0.75 i 1.09 největší ze všech

systémů (0.70 a 1.04 m)

a trvalý inovační proces. SGB Group

již řadu let patří mezi největší světové

firmy v oboru. K tomu přispívá i začlenění

do struktury americké korporace

HARSCO. Náš cíl je být jedničkou

v oboru fasádních, podpěrných,

průmyslových i pojízdných lešení

i bednění a tak přispět k tomu, aby

i naši zákazníci mohli být jedničkami

ve svém oboru. Staňte se i Vy naším

partnerem ve třetím tisíciletí. Jsme

zde k Vašim službám.

■ úchyty pro zábradlí jsou i na

vnitřní straně rámu, je tak možno ze

základních prvků levně a bezpečně

zajistit prac. podlahy při větší vzdálenosti

od fasády nebo u otvorů ve

fasádě


VÝHODY SPRINTU VÝHODY SPRINTU KOMPATIBILITA SPRINTU

■ zábradlí je tvořeno zábradlovými

rámy, tím vzniká tuhá konstrukce

i bez osazení diagonál ztužení;

pracovníci se při montáži cítí velmi

jistě a bezpečně

■ snadná a bezpečná montáž diagonál

ztužení pouhým nasunutím

přes gravitační pojistku urychluje

montáž

Trubkové lešení

Díky standardnímu průměru stojek

48,3 mm lze Sprint kombinovat

s běžným trubkovým lešením.

■ ipři použití jednoduchých zábradlí

je díky klínovému spoji tuhost

tak velká, že ztužení není okamžitou

nutností a lešení je při montáži

bezpečné

■ výstupové podlahy s integrovaným

poklopem a žebříkem zajistí

bezpečný výstup i práci na lešení

■ klínový spoj je robustní bez

snadno deformovatelných dílů,

zajišťuje efektivní a bezpečnou

montáž

■ úplný sortiment příslušenství

zajistí efektivní a bezpečné nasazení

systému

Modulové systémy

Sprint lze bez problémů kombinovat

se dvěma modulovými systémy

SGB Cuplok a M 368. Kromě základní

kompatibility určené důsledně

dodržovaným průměrem trubek

48,3 je řada dílů integrální součástí

všech systémů. Kombinace systémů

umožňuje jednak efektivnější

využití zásob materiálu, jednak

řešení složitých situací na komplikovaných

fasádách.

■ Cuplok 3000 - příčník pro podlahy

Sprint s držákem zarážky Sprint.

■ boční zarážky při správném osazení

garantují bezpečné uzamčení

podlah a současně doléhají k podlahám

a tudíž bezpečně chrání nižší

patra a chodce

■ žárové pozinkování dílů lešení

přináší dlouhou životnost a minimální

údržbu, to přispívá k efektivitě

Vašich investic a dlouhodobě

bezpečnému nasazení

■ atesty v řadě zemí světa umožní

široké nasazení (HD 1000, DIN, BS,

NF, ČSN, SSN)

■ díky konstrukční tuhosti systému

v obou směrech nejsou problémem

bezpečná lešení do výšky 80

m bez speciálních opatření

■ způsob montáže popsaný

v návodu na použití zajišťuje

bezpečnou montáž vyšších pater

■ při běžných výškách postačí

velmi řídké efektivní kotvení (1

kotva na 36 m 2 )

■ možnost vyjímat a vkládat podlahy

umožňuje alternativní způsoby

montáže a demontáže a efektivní

využití lešení

■ spojování nasazením nebo

pomocí klínů bez šroubování spojek

zaručuje efektivní montáž

■ rychlost montáže a demontáže

300 až 450 m 2 /den na montážní

četu umožňuje efektivní využití

Vašich pracovních sil

skladnost dílů a dobrá manipulovatelnost

zvyšuje efektivitu Vaší

režijní činnosti.

■ Využití systému M 368 pro obejití

balkonu.


MONTÁŽ SPRINTU

Montáž lešení Sprint je velmi snadná

a rychlá. U složitějších fasád

nebo terénních podmínek je vhodné

dopředu připravit plánek založení

lešení a vhodnou skladbu komponentů.

První pole založíme obvykle v nejvyšším

bodě s nejmenším vysunutím

stavitelných šroubovacích

patek.

Volné okraje vyšších pracovních

pater musí být opatřeny zdvojeným

zábradlím. I při jednoduchém zábradlí

je použití bezpečnostních pomůcek

povinné.

Osazením rámu je podlaha zajištěna

proti překlopení či vypadnutí.

Osadí se další rám a zábradlí.

Upevňovací rychlosponou bezpečnostního

pásu pracovník přesunuje

plynule s postupem práce, takže

není omezován v pohybu.

Vynikající patent vyjímatelných podlah

umožňuje alternativní způsoby

montáže a demontáže:

Lešení lze montovat a demontovat

i po svislých sekcích bez používání

páčidel k uvolnění podlahy.

Vložením prvního zábradlového

rámu získáme tuhou konstrukci

usnadňující další montáž.

První pole po vložení podlahy přesně

urovnáme.

Při výstupu na další patro použije

pracovník jednoduchého sloupku

pro upevnění bezpečnostního pasu

a zvýšení bezpečnosti montáže.

Díky tuhým spojům zábradlí

a zábradlovým rámům je možno

nižší lešení stavět i bez svislého

ztužení.

Vždy je třeba věnovat pozornost

řádnému kotvení. Výhodou Sprintu

však je, že u základní sestavy do

20 m výšky je možno kotvit po

12 m na sloupku vystřídaně, tj. na

jednu kotvu připadá 36 m 2 plochy

(pro srovnání trubkové lešení

10 m 2 , běžná rámová lešení 24 m 2 ).

Rastr pro 12 m.

Montáž může významně urychlit

použití „montážní věže“, díky které

lze dopravit materiál až k rukám

pracovníka.

Problémem není ani demontáž

celých sekcí uvnitř smontovaného

systému a jejich opětovné vložení.


SPRINT - APLIKACE

Obrovská variabilita, tuhost a únosnost

nabízí uživatelům nepřeberné

množství aplikací.

Obcházení překážek ve fasádách.

Pro omezení neprůchodných záborů

existuje celá řada řešení.

Založení na 25 kN konzolách.

Elegantně se řeší vnější i vnitřní

rohy.

Průchozí rámy.

Založení na příhradových nosnících.

Ani prostupy lešením na rozpětí

dvou a více polí nejsou problémem.

Doplňkový sortiment příhradových

nosníků Unit Beam umožňuje

konstrukce pro dočasné zastřešení.


KOMPONENTY LEŠENÍ SPRINT

Rám pevný

B

Podlážka žebříková ALU/překližka

L

Sloupek zábradlí jednoduchý

B

H

H x B

CODE

2,00 m x 0,75 m 587001

1,00 m x 0,75 m 587002

0,66 m x 0,75 m 587003

2,00 m x 1,09 m 587010

1,00 m x 1,09 m 587011

0,66 m x 1,09 m 587012

Rám průchozí

H

H x B

CODE

2,20 m x 1,50 m 587014

Podlážka pozink (ocelová)

L

L

CODE

3.00 m 587030

2.50 m 587031

2.00 m 587032

1.50 m 587033

0.75 m 587034

1.09 m 587035

Podlážka ALU/překližka

L

0.335 m

0.68 m

L

CODE

3.00 m 587044

2.50 m 587045

Zábradlový rám

L

CODE

3.00 m 587060

2.50 m 587061

2.00 m 587062

1.50 m 587063

Zábradlí jednoduché

L

CODE

3.00 m 587070

2.50 m 587071

2.00 m 587072

1.50 m 587073

0.75 m 587074

1.09 m 587075

Zábradlí koncové 0.34 m

B

Zábradlí koncové 0.75 a 1.09 m

B

L

L

B

CODE

0.75 m 587081

1.09 m 587080

Horní držák zábradlí

B CODE

0.34 m 587082

0.50 m

0.68 m

0.46 m

Zarážka

1.08 m

L

L

CODE

3.00 m 587100

2.50 m 587101

2.00 m 587102

1.50 m 587103

1.09 m 587104

0.75 m 587105

Zarážka koncová

B

CODE

1.09 m 587110

0.75 m 587111

0.34 m 587112

Stavitelná patka SPRINT

Konzola 0.34 m a 0.75 m

B

B

0.76 m

CODE

587150

CODE

587120

Konzola 0.75 m pro velká zatížení

0.75 m

B

CODE

0.34 m 587132

0.75 m 587131

L

CODE

3.00 m 587040

2.50 m 587041

2.00 m 587042

1.50 m 587043

0.75 m 587039

1.08 m

B

B

CODE

1.09 m 587140

0.75 m 587141

0.34 m 587142

1.67 m

CODE

587130


KOMPONENTY LEŠENÍ SPRINT

Ztužení svislé

Deska záchytné stříšky

Držák kotevní trubky

H

2.0 m

CODE

587240

L x H

CODE

3.00 m x 2.00 m 587170

2.50 m x 2.00 m 587171

2.00 m x 2.00 m 587172

Ztužení svislé se spojkou

L x H

CODE

3.00 m x 2.00 m 587160

3.00 m x 1.00 m 587151

3.00 m x 0.66 m 587155

2.50 m x 2.00 m 587161

2.50 m x 1.00 m 587152

2.50 m x 0.66 m 587156

2.00 m x 2.00 m 587162

2.00 m x 1.00 m 587153

2.00 m x 0.66 m 587157

3.00 m x 2.20 m 587121

2.50 m x 2.20 m 587122

Ztužení nastavitelné

Nastavitelné 587184

(pro všechny rozměry L x B)

Držák záchytné stříšky

1.86 m

L

L

L

1.40 m

H

B

CODE

587290

1.0 m

Úchytka desky záchytné stříšky

Horní příčník

L

Ochrana vysoká

Kotevní trubka

Trnový zámek

CODE

587292

CODE

587294

L

CODE

1.09 m 587310

0.75 m 587311

0.34 m 587312

2.08 m

B

0.24 m

B

CODE

1.09 m 587280

0.75 m 587281

0.34 m 587282

L

L

CODE

2.50 m 587230

2.00 m 587233

1.50 m 587231

1.20 m 587232

0.40 m 587234

CODE

587293

Příhradový nosník

L

L

CODE

6.00 m 587200

5.00 m 587201

4.00 m 587203

Příčník příhradového nosníku

B

B

CODE

1.09 m 587210

0.75 m 587211

Základový příčník

B

B

CODE

1.09 m 587190

0.75 m 587191

Stavitelná konzola

Přesuvný příčník

B

Spojka objímková

horní díl

spodní díl

0.45 m

CODE

horní díl 0.75 m 2644003

horní díl 1.09 m 2644005

spodní díl 0.75 m 2644002

spodní díl 1.09 m 2644004

B

CODE

0.75 m 587220

1.09 m 587221

CODE

pevná 152074

otočná 152041


SKLADY, LOGISTIKA

SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Fasádnímu rámovému lešení SPRINT

je věnována veškerá péče nejen při

samotné výrobě, která probíhá dle

certifikace ISO 9002, ale taktéž po

celou dobu skladování a dopravy

k zákazníkovi. Hotové výrobky lešení

SPRINT jsou umístěny ve speciálně

upravených skladech, tak aby

jejich nakládka na kamiony, železniční

vagony či do námořních kontejnerů

byla možná jak ručně, tak

i pomocí vysokozdvižných vozíků či

jeřábu. Spolu s jednoduchou manipulací

umožňuje lešení SPRINT

minimalizovat náklady jak na dopravu,

tak i na skladování. Technické

řešení základních rámů umožňuje

jednoduchou přepravu, jak v horizontální,

tak i vertikální poloze. Tvar

zábradlových rámů pak umožní střídavé

zaklesnutí a vytvoření tuhého

celku.

Naše mnohaleté zkušenosti s přípravou

a expedicí velkých tuzemských

i exportních zakázek spolu s dokonalým

systémem logistiky zajišťujícím

denní obrat v objemu 5000 m 2

lešení SPRINT skýtají ty nejlepší

předpoklady pro to, aby byl tento

vysoce kvalitní výrobek v přísluném

množství, kvalitě a termínu na správném

místě určení.

PŮJČOVNA LEŠENÍ

Množství, kvalita a úplnost komponentů

SPRINT na půjčovnách SGB

zaručují dokonalé pokrytí potřeb

všech našich zákazníků, jimž nabízíme

jak prosté zapůjčení lešení,

tak i jeho montáž a demontáž

našimi zkušenými lešenáři včetně

vypracování projektu. Na přání zákazníka

můžeme též zaškolit jeho pracovníky

pro stavbu lešení.

Pro efektivní a bezpečné použití

fasádního rámového lešení SPRINT

poskytujeme všem našim zákazníkům

vysokou kvalitu technické

podpory spočívající:

■ v dodávce programu SPRINT

pro WINDOWS s uživatelsky snadným

a rychlým ovládáním umožňujícím

komplexní návrh stavby

lešení včetně sumarizace nákladů

a výpisu prvků nutných pro jeho

jednoduchou, rychlou a účelnou

montáž,

■ v dodávce technické dokumentace

a příručky uživatele SPRINT

75/109 navazující na nejnovější

poznatky vývojových týmů SGB

a přehledně popisující jak snadno

arychle stavět lešení SPRINT,

■ v nadstavbovém návrhovém

CAD systému CATS umožňujícím

inženýrům a technikům SGB tvorbu

projektové dokumentace pro

lešení SPRINT na profesionální

úrovni,

■ v technickém řešení problémů

nestandardních situací se specifickými

požadavky zákazníků na zatížení,

výšku i prostorovou úpravu

lešení SPRINT včetně návrhu

montážních postupů zkušenými

inženýry a techniky SGB,

■ v on-line systému propojení

mezi sklady, půjčovnami a centrálou

SGB umožňující v reálném čase

reagovat na požadavky našich zákazníků.

KONTAKTY

Sídlo + centrála Čechy

SGB Cz s.r.o.

Bečovská 939

104 00 Praha 10

tel.: 272 101 511

fax: 272 101 530

mobil: 737 218 500

e-mail: info@sgbcz.cz

pobočka Pardubice

tel.: 466 670 156

mobil: 737 218 579

Plzeň

mobil: 737 218 498

mobil: 737 218 518

Centrála Morava + pobočka

Ostrava

tel.: 596 542 690

mobil: 737 218 450

pobočka Brno

tel.: 548 212 997

mobil: 737 218 550

pobočka Olomouc

tel.: 585 316 270

mobil: 737 218 456

www.sgbcz.cz

PRODEJ ■ PRONÁJEM ■

MONTÁŽ ■ DOPRAVA ■ PROJEKT

11/2004

More magazines by this user
Similar magazines