VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

VÝROČNÍ ZPRÁVA - Fondy EU v Praze

2.1.6.12 Příspěvek intervencí OPPA k cílům Lisabonské strategie ..................................... 46

2.2. Informace o souladu s právními předpisy Společenství ............................................................ 47

2.3. Závaţné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění .......................................................... 49

2.4. Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu .......................................... 50

2.5. Případná podstatná změna ......................................................................................................... 51

2.6. Doplňkovost s jinými nástroji ................................................................................................... 52

2.6.1. Koordinace programů ESF ................................................................................................ 52

2.6.2. Národní orgán pro koordinaci ........................................................................................... 52

2.6.3. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost ............................................................... 53

2.6.4. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost.................................................. 54

2.6.5. Operační program Praha - Konkurenceschopnost ............................................................. 54

2.7. Opatření k monitorování ........................................................................................................... 55

2.7.1. Monitorovací výbor ........................................................................................................... 55

2.7.1.1 Činnost monitorovacího výboru ............................................................................. 55

2.7.1.2 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání SMV .............................................. 56

2.7.2. Monitorovací systém ......................................................................................................... 57

2.7.2.1 Sběr dat týkajících se monitorovacích ukazatelů ................................................... 58

2.7.3. Evaluace ............................................................................................................................ 59

2.7.3.1 Realizované evaluace ............................................................................................. 59

2.7.3.2 Harmonogram evaluací .......................................................................................... 62

2.7.3.3 Rozvoj evaluační kapacity ..................................................................................... 62

2.8. Kontroly .................................................................................................................................... 63

2.8.1. Provádění specifických finančních kontrol ....................................................................... 63

2.8.2. Kontroly na místě .............................................................................................................. 67

3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS ................................................................................. 70

3.1. PRIORITNÍ OSA 1 – Podpora rozvoje znalostní ekomoniky .................................................. 70

3.1.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza ....................................................................................... 71

3.1.2. Kvalitativní analýza ........................................................................................................... 74

3.1.3. Příklady úspěšných / charakteristických projektů ............................................................. 78

3.1.4. Závaţné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění................................................... 80

3.2. PRIORITNÍ OSA 2 – Podpora vstupu na trh práce .................................................................. 81

3.2.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza ....................................................................................... 82

3.2.2. Kvalitativní analýza ........................................................................................................... 83

3.2.3. Příklady úspěšných / charakteristických projektů ............................................................. 88

3.2.4. Závaţné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění................................................... 90

3.3. PRIORITNÍ OSA 3 – Modernizace počátečního vzdělávání.................................................... 91

3.3.1. Dosaţený pokrok a jeho analýza ....................................................................................... 93

Výroční zpráva Operačního programu strana 4 (celkem 132)

Praha – Adaptabilita 2010

More magazines by this user
Similar magazines