Evaluace KoP_OPPA_OPPK_Závěrečná ... - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

Evaluace KoP_OPPA_OPPK_Závěrečná ... - Fondy EU v Praze

Evaluace komunikačních

a propagačních aktivit

OPPA a OPPK

1. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ................................................................................................................................................... 5

1.1. Vymezení projektu ...................................................................................................................................................... 5

1.2. Shrnutí metodologie projektu ...................................................................................................................................... 5

1.3. Realizace KoP OPPA / OPPK v letech 2007–2010 .................................................................................................... 6

1.4. Financování komunikačních aktivit OPPA / OPPK v letech 2007–2010..................................................................... 8

1.5. Dopady realizace komunikačních aktivit OPPA / OPPK v letech 2007–2010............................................................. 8

1.5.1. Povědomí a kvalita mínění o OPPA a OPPK ................................................................................................. 8

1.5.2. Image programů ............................................................................................................................................. 9

1.5.3. Hodnocení komunikačních nástrojů ............................................................................................................. 10

1.6. Doporučení pro realizaci KoP OPPA / OPPK v období 2011–2013(15) ................................................................... 11

1.6.1. Doporučení v oblasti plánování komunikačních aktivit ................................................................................. 11

1.6.2. Doporučení v oblasti realizace komunikačních aktivit .................................................................................. 12

1.6.3. Doporučení v oblasti monitorování a hodnocení komunikačních aktivit....................................................... 13

1.6.4. Doporučení pro strategii komunikace 2011–2015........................................................................................ 14

2. METODIKA EVALUACE ................................................................................................................................................... 15

2

2.1. Vymezení evaluace................................................................................................................................................... 15

2.2. Cílové skupiny........................................................................................................................................................... 15

2.3. Použité zdroje ........................................................................................................................................................... 16

2.4. Popis metodiky projektu............................................................................................................................................ 20

3. ANALÝZA AKTUÁLNÍHO STAVU KOMUNIKACE OPPA A OPPK ................................................................................ 23

3.1. Finanční pokrok v realizaci KoP OPPA / OPPK........................................................................................................ 23

3.2. Věcný pokrok v realizaci KoP OPPA / OPPK ........................................................................................................... 24

3.3. Analýza čerpání finančních prostředků z OPPA a OPPK ......................................................................................... 27

3.3.1. Nárůst objemu finančních prostředků v předložených projektech ................................................................ 27

3.3.2. Míra vyčerpání strukturální pomoci .............................................................................................................. 28

4. HODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍHO PROCESU OPPA A OPPK ........................................................................................ 29

4.1. Hodnocení řízení komunikačního procesu................................................................................................................ 29

4.1.1. Plánování ..................................................................................................................................................... 29

Naviga 4 s.r.o.

Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8

Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 91669

Tel.: 224 815 557, Fax: 224 829 425, E-mail: naviga4@naviga4.cz, Web: www.naviga4.cz