Evaluace KoP_OPPA_OPPK_Závěrečná ... - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

Evaluace KoP_OPPA_OPPK_Závěrečná ... - Fondy EU v Praze

Evaluace komunikačních

a propagačních aktivit

OPPA a OPPK

4.1.2. Realizace a řízení komunikačních aktivit ..................................................................................................... 31

4.1.3. Monitorování a hodnocení KoP .................................................................................................................... 32

4.2. Kriteriální hodnocení komunikačních nástrojů OPPA a OPPK ................................................................................. 34

4.2.1. On-line komunikace...................................................................................................................................... 34

4.2.2. Mediální komunikace.................................................................................................................................... 38

4.2.3. Přímá komunikace........................................................................................................................................ 40

5. SYNTÉZA ODPOVĚDÍ NA EVALUAČNÍ OTÁZKY........................................................................................................... 43

5.1. ÚKOL Č. 1 – Průzkumem mezi cílovými skupinami KoP proveďte aktualizaci míry povědomí a kvality mínění

o OPPA a OPPK ....................................................................................................................................................... 43

5.2. ÚKOL Č. 2 – Na základě evaluačních kritérií vyhodnoťte úspěšnost komunikačních a propagačních aktivit OPPA

a OPPK ..................................................................................................................................................................... 54

5.3. ÚKOL Č. 3 – Na základě předchozích šetření a analýz proveďte syntézu zjištěni na úrovni OPPA a OPPK

a navrhněte doporučení pro adekvátní zvýšení úspěšnosti komunikačních a propagačních aktivit......................... 61

5.4. ÚKOL Č. 4 – Navrhnout komunikační plán OPPA a OPPK pro rok 2011................................................................. 72

6. NÁVRHY PRO REALIZACI KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT 2011–2013 (2015).................................................................. 73

6.1. Principy a obsah komunikace 2011–2015 ................................................................................................................ 73

6.2. Témata komunikace OPPA a OPPK......................................................................................................................... 73

3

6.3. Shrnutí předpokladů pro tvorbu komunikační strategie zaměřené na širokou veřejnost .......................................... 74

6.4. Způsob komunikace témat OPPK a OPPA............................................................................................................... 75

7. MANAGEMENT SUMMARY.............................................................................................................................................. 77

7.1. Project Specification ................................................................................................................................................. 77

7.2. Summary of the Project Methodology....................................................................................................................... 77

7.3. Realization of the CoP OPPA/OPPC in the 2007-2010 Period................................................................................. 78

7.4. OPPA/OPPC Communication Activities Funding in the 2007-2010 Period .............................................................. 80

7.5. Impact of the OPPA/OPPC Communication Activities in the 2007-2010 Period ...................................................... 80

7.5.1. Awareness and quality of perceptions of the OP’s....................................................................................... 80

7.5.2. Image of the programmes ............................................................................................................................ 81

7.6. Communication Tools Evaluation ............................................................................................................................. 82

7.7. Recommendations for the CoP OPPA/OPPC Realization in the 2011-2013(15) Period .......................................... 83

7.7.1. Recommendations in the Field of the Planning the Communication Activities............................................. 83

Naviga 4 s.r.o.

Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8

Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 91669

Tel.: 224 815 557, Fax: 224 829 425, E-mail: naviga4@naviga4.cz, Web: www.naviga4.cz

More magazines by this user
Similar magazines