Evaluace KoP_OPPA_OPPK_Závěrečná ... - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

Evaluace KoP_OPPA_OPPK_Závěrečná ... - Fondy EU v Praze

Evaluace komunikačních

a propagačních aktivit

OPPA a OPPK

7.7.2. Recommendations in Realization of Communication Activities.................................................................... 84

7.7.3. Recommendation in the Field of Monitoring and Evaluation of Communication Activities ........................... 85

7.7.4. Communication Strategy Recommendation 2011-2015............................................................................... 85

8. PŘÍLOHY ........................................................................................................................................................................... 86

8.1. Externí příloha 1: Komplexní analýza dopadů komunikace OPPA/OPPK na povědomí a postoje široké a odborné

veřejnosti a zástupců implementační struktury ......................................................................................................... 86

8.2. Externí příloha 2: Výstup z dotazníkového šetření široké veřejnosti ........................................................................ 86

8.3. Externí příloha 3: Výstup z dotazníkového šetření žadatelů a příjemců ................................................................... 86

8.4. Externí příloha 4: Výstup z dotazníkového šetření zástupců implementační struktury............................................. 86

8.5. Externí příloha 5: Výstup z mediální analýzy ............................................................................................................ 86

8.6. Externí příloha 6: Návrh komunikačního plánu pro rok 2011.................................................................................... 86

8.7. Externí příloha 7: Dotazník pro šetření žadatelů a příjemců..................................................................................... 86

8.8. Externí příloha 8: Dotazník pro šetření zástupců implementační struktury............................................................... 86

8.9. Externí příloha 9: Data z šetření žadatelů a příjemců............................................................................................... 86

8.10. Externí příloha 10: Data z šetření zástupců implementační struktury....................................................................... 86

4

Naviga 4 s.r.o.

Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8

Společnost je zapsána u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 91669

Tel.: 224 815 557, Fax: 224 829 425, E-mail: naviga4@naviga4.cz, Web: www.naviga4.cz

More magazines by this user
Similar magazines