MUDr. Roman Horný – gastroenterologická a ... - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

MUDr. Roman Horný – gastroenterologická a ... - Fondy EU v Praze

Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj

MUDr. Roman Horný – gastroenterologická a interní ambulance

Revoluční 765/19

110 00 Praha 1

IČ 75035901

V Praze dne 11. února 2009

Věc: Výzva k podání nabídky

Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na dodání ultrazvuku v rámci projektu Modernizace

gastroenterologické ambulance dle přiložených podmínek.

Zpracovanou nabídku prosím zašlete na uvedenou adresu v termínu do 27. února 2009.

Finanční prostředky na tuto akci budeme nárokovat v rámci Operačního programu Praha

Konkurenceschopnost. Podmínky zadávacího řízení se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, řídí se dle Pokynů pro zadávací řízení pro dodavatele (verze 1.2 ze dne 2.2.2009),

stanovených Operačním programem Praha Konkurenceschopnost.

S pozdravem

MUDr. Roman Horný


Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj

MUDr. Roman Horný – gastroenterologická a interní ambulance vyhlašuje výzvu na

Dodávku ultrazvuku pro gastroenterologickou ambulanci na Poliklinice Revoluční

1, Název výzvy

Dodávka ultrazvuku pro gastroenterologickou ambulanci na Poliklinice Revoluční

2, Předmět zakázky

Vybavení gastroenterologické ambulance Polikliniky Revoluční ultrazvukem

3, Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

550 000,- Kč

4, Rozsah nabídky

Gastroenterologická ambulance Polikliniky Revoluční

ultrazvuk

Abdominální sono s jednou konvexní sondou a barevným dopplerem.

5, Cena

Výše ceny bude uvedena vždy pro jednotlivé přístroje a nářadí včetně dodávky a montáže a

zaškolení obsluhy kompletního servisu po dobu záruky. Cena za jednotlivé položky i celková cena

bude uvedena vždy bez a s DPH.

6, Obsah nabídky

Doklady o oprávnění k podnikání v dané oblasti

Prohlášení o shodě

Návrh kupní smlouvy

Cenová nabídka

Technické specifikace nabízených přístrojů a nářadí

7, Hodnotící kritéria

Výše ceny

Rozsah a cena záručního a pozáručního servisu

8, Místo a termín k předložení nabídky

Termín pro doručení nabídky je 27. února 2009.

Nabídku je nutno předložit v písemné podobě v českém jazyce na adresu MUDr. Roman Horný,

Revoluční 765/19, 110 00 Praha 1.

9, Ostatní podmínky

Žadatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodu nebo nevybrat žádnou z předložených

nabídek.

Podrobné informace včetně prohlídky stávajícího pracoviště je možno domluvit s MUDr. Romanem

Horným na tel.+420 602 805 497, roman.horny@volny.cz.

More magazines by this user
Similar magazines