Zadávací dokumentace - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

Zadávací dokumentace - Fondy EU v Praze

Zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje zadavatele

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 11001 Praha 1,

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Kontaktní osoba určená zadavatelem:

Při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením je zadavatel

zastupován v souladu s ust. § 151 ZVZ jinou osobou, a to společností LFA 2020

advokáti s.r.o. se sídlem Blanická 28/1008, 120 00 Praha 2 (dále jen “zástupce

zadavatele“). Zájemci resp. uchazeči kontaktují zástupce zadavatele ve věci

zadávacího řízení prostřednictvím JUDr. Renaty Scholzové, tel. +420 222 232 950,

+ 420 222 233 092, fax: +420 222 232 953, mail tenders@lfa2020.cz nebo jiných

osob, které zástupce zadavatele oznámí.

Zástupci zadavatele nebylo uděleno v zadávacím řízení zmocnění k zadání veřejné

zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější

nabídky, zrušení zadávacího řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek.

Ustanovením zástupce zadavatele není dotčena odpovědnost zadavatele za

dodržování zákona.

2. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH

Předpokládaná hodnota zadávané veřejné zakázky činí 420.000,- Kč bez daně z

přidané hodnoty.

3. Předmět veřejné zakázky

Zadávaná veřejná zakázka je součástí projektu zadavatele „Další vzdělávání

pedagogických pracovníků“, k jehož financování lze využít finanční podporu z

prostředků z Evropského sociálního fondu, a to prostřednictvím Operačního

programu Praha - Adaptabilita (OPPA).

Cílem klíčové aktivity projektu zadavatele, která je předmětem zadávané veřejné

zakázky, je zvýšit odbornou kvalifikaci třiceti pedagogických pracovníků ze středních

škol na území hl. m. Prahy.

Veřejná zakázka je zadávána v návaznosti na povinnost učitelů odborných předmětů

a praktického vyučování, kteří nezískali v pregraduálním studiu znalosti z oblasti

pedagogických věd, doplnit si tyto znalosti v souladu s § 9 odst. 2 a 3 zákona č.

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, studiem vedoucím ke splnění kvalifikačních předpokladů. Tímto

studiem je "Studium v oblasti pedagogických věd" podle § 2 vyhlášky 317/2005 Sb.,

o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním

systému pedagogických pracovníků.

strana 2 z 13

V/VZ/HMP/OSMT/06 – DVPP odborné předměty a praktické vyučování

More magazines by this user
Similar magazines