DODATEK - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

DODATEK - Fondy EU v Praze

JAK PRACOVAT S DODATKEM MANUÁLU OPP

Z důvodu nařízení komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)

č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu

soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, dochází ke změně

užívání značky (vlajky) Evropské unie. Dodatek manuálu OPP definuje vzhled a použití nové varianty značky EU při aplikaci společně

se značkou OPP a značkou hlavního města. Značka OPP, barevnost, písmo a práce se značkou samotnou (vizuální styl)zůstává

nezměněno, vše i nadále platí tak, jak je definováno v Manuálu OPP. Pouze pro aplikaci značky při zmenšení pod 50 % je vytvořena

speciální varianta značky, která je specifikována v tomto dodatku.

DODATEK

01

More magazines by this user
Similar magazines