DODATEK - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

DODATEK - Fondy EU v Praze

OPP

A

OPP

K

ZNAČKY OPP VE SPOJENÍ S OSTATNÍMI ZNAČKAMI

Značky OPPA a OPPK se ve spojení s ostatními značkami zarovnávají horizontálně na spodní zarážku. Poměrová velikost všech

vedle sebe stojících značek je stejná. Odstupy značek se rovnají ochranné zóně značek OPPA a OPPK (viz. Manuál OPP – Ochranné

zóny značek). Maximální povolené zmenšení značky je 50 %. Při potřebě užití menší značky než 50 % je vytvořena speciální varianta

(viz Dodatek 03).

DODATEK

02

More magazines by this user
Similar magazines