DODATEK - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

DODATEK - Fondy EU v Praze

zvětšený náhled speciální varianty značky

O P P

A

maximální velikost speciální varianty značky (50 % z velikosti základní varianty značky)

minimální povolená velikost

OPP

A

OPP

A

náhled velikosti a umístění doplňkového textu „EVROPSKÁ UNIE“

O P P

A

VARIANTA ZNAČKY PRO ZMENŠENÍ POD 50 %

Při práci se značkami OPPA a OPPK je třeba dodržovat i určitá pravidla, která se týkají jejich velikosti a napomáhají systémovému

užívání značek. Kvůli zachování čitelnosti textu „EVROPSKÁ UNIE“ při nutnosti použít značku v malé velikosti je vytvořena speciální

varianta značky. Ta se užívá vždy, když je potřeba použít značku o velikosti 50 % či menší (maximální zmenšení zůstává 35 %),

například při aplikaci značky na drobné propagační předměty. I pro tuto speciální variantu značky platí stejná pravidla stanovená

Manuálem OPP (barevnost. ochranná zóna a pod.).

DODATEK

03

More magazines by this user
Similar magazines