OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ K PODÁNÍ ... - Fondy EU v Praze

prahafondy.eu

OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ K PODÁNÍ ... - Fondy EU v Praze

OTÁZKY A ODPOVĚDI K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLAŠOVANÉHO

FIRMOU WASTECH A.S.

Název zakázky

Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele

WASTECH a.s.

Sídlo Ostružinová 3175/36, 106 00 Praha 10

IČ / DIČ

60733276 / CZ60733276

Právní forma

Akciová společnost

2. Osoby zadavatele

Osoba oprávněná jednat za

zadavatele ve věci zakázky

Kontaktní osoba

Ing. Lubomír Umanec

Mgr. Radek Tonner

Kontaktní telefon 272660112

Kontaktní email

posta@wastech.cz

3. Lhůta pro podání nabídky a způsob předložení nabídky

Lhůta pro podání nabídky

Do 31.08.2010 do 12:00 hod.

Nabídky dodané po termínu nebudou zadavatelem přijaty ani

hodnoceny.

Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

pozdějších předpisů.

Stránka 1 z 2


4. Otázky a odpovědi

Otázka uchazeče:

Chtěla bych Vás požádat o upřesnění počtu školicích dnů u jednotlivých aktivit.

č.1) = klíčová aktivita č. 1

počet osob: 5+

počet kurzů: 5

délka jednoho kurzu: 3 dny

tj. celkem 15 školicích dnů - 3 dny pro 1 účastníka?

č. 2) = klíčová aktivita č. 4

počet osob: 5+

počet kurzů: 2

délka jednoho kurzu: 6 dnů

tj. celkem 12 školicích dnů - 6 dnů pro každého účastníka?

č. 3) = klíčová aktivita č. 5

počet osob: 4+

počet kurzů: 5

délka jednoho kurzu: 8 dnů

tj. celkem 16 školicích dnů - 8 dnů pro každého účastníka?

Odpověď:

Počet školících dnů v rámci jednoho kurzu/semináře nemá vliv na počet proškolovaných osob

(počet osob na jeden kurz/seminář je uveden jako minimální), tzn.:

č.1) = klíčová aktivita č. 1

Délka jednoho kurzu: 3 dny

Počet opakování kurzů za celé období projektu (od 10/2010 do 7/2012): 5x

Předpoklad proškolených osob: 25 (5 osob na kurz x 5 opakování)

č. 2) = klíčová aktivita č. 4

Délka jednoho kurzu: 6 dnů (soubor 3 dílčích na sebe navazujících seminářů po 2 dnech)

Počet opakování kurzů za celé období projektu (od 10/2010 do 7/2012): 2x

Předpoklad proškolených osob: 10 (5 osob na kurz x 2 opakování)

č. 3) = klíčová aktivita č. 5

Délka jednoho kurzu: 16 dnů (soubor 8 samostatných dílčích seminářů po 2 dnech)

Počet opakování kurzů za celé období projektu (od 10/2010 do 7/2012): 1x

Předpoklad proškolených osob: max.10 (min. 4 osoby na 1 samostatný dílčí seminář x bez

opakování)

Datum 18. 8. 2010

Místo Praha

Podpis Ing. Lubomír Umanec

Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha – Adaptabilita.

Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

pozdějších předpisů.

Stránka 2 z 2

More magazines by this user
Similar magazines