NEUF 18.06.2010

proinwestycje.pl

NEUF 18.06.2010

ENERGY SERVICE COMPANY – możliwości rozwoju w

warunkach polskich - NEUF 18.06.2010

1 NEUF 18.06.2010 Andrzej Szymański - Landis+Gyr


Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych (ESCO)

+ ESCO - firma oferująca usługi i podejmująca działania w celu

zmniejszenia kosztów energii klienta, z finansowaniem przedsięwzięć

pro oszczędnościowych i ponoszeniem ryzyka zwrotu z inwestycji

poprzez rozliczanie wydatków inwestycyjnych z przyszłych

oszczędności w rachunkach klienta.

+ ESCO może oferować jedną z poniższych usług: finansowanie,

projektowanie i instalacja, zarządzanie projektami, usługi edukacyjne,

leasing sprzętu, konserwację i weryfikację i kontrolę. Zakres usług

wynika z wstępnych umów restrukturyzacji profilu energetycznego

klienta i ma pomóc dużym organizacjom użyteczności publicznej w

zmniejszeniu zużycia energii.

+ ESCO jako dostawca usług efektywności energetycznej, są ważne dla

zrównoważonego rozwoju, ponieważ umożliwiają przedsiębiorstwom,

które zwykle nie mają środków na finansowanie inwestycji, stać się

bardziej efektywne, bardziej opłacalne i przyjazne dla środowiska

naturalnego. Możliwy jest prawdziwy profil win-win-win, jeśli

inwestycja jest prawidłowo zrealizowana.

2 NEUF 18.06.2010 Andrzej Szymański - Landis+Gyr


Obszary działalności ESCO w Polsce - budownictwo

+ Termomodernizacja

– Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów(Dz.U. 223, z 18.12.2008)

– Audyty Energetyczne , Termomodernizacyje budynków

– Modernizacje systemów grzewczych, wodno-kanalizacyjnych

+ Modernizacje systemów wentylacyjnych

+ Świadectwa Energetyczne budynków

– EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) Dyrektywa 2002/91/EC

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, z 16 grudnia 2002 r

– Budynki pasywne

+ Edukacja i szkolenia

3 NEUF 18.06.2010 Andrzej Szymański - Landis+Gyr


Dom pasywny – 15kWh/m 2 /rok

4 NEUF 18.06.2010 Andrzej Szymański - Landis+Gyr


Nowe możliwości ESCO w Polsce – energetyka

+ Zasada TPA – Third Part Access

– Zmiana struktury zasilania – wspólna umowa na dostawę energii

– Zmiana dostawcy energii

+ Systemy Load Management – Zarządzanie Obciążeniem

– Modelowanie procesów technologicznych

– Systemy zdalnego monitorowania odbiorników energetycznych

+ Smart Grid Smart Metering

– Dwukierunkowy przepływ informacji

– Terminale domowe

– Nowoczesne instalacje pomiarowe

– Mikrogeneracja – „Czerwone i Zielone certyfikaty”

5 NEUF 18.06.2010 Andrzej Szymański - Landis+Gyr


Nowe wsparcie dla ESCO – „Białe Certyfikaty)

+ Ustawa o efektywności energetycznej spodziewana jest na początek

2011 roku

+ Premiowane będą projekty skutkujące zmniejszeniem zużycia energii

przez co najmniej 5 lat

+ Powstanie katalog działań i przedsięwzięć za które będzie można

otrzymać Białe certyfikaty

+ Szacuje się, że środki przeznaczone na najlepsze projekty będą warte

ok. 1 miliarda złotych rocznie z czego 80% ma trafić do finalnych

odbiorców energii

+ 20% ogólnej premii ma posłużyć sfinansowaniu projektów w zakresie

efektywnego wytworzenia i przesyłu energii

6 NEUF 18.06.2010 Andrzej Szymański - Landis+Gyr


Multi Energy - Multi Utilities

Zarządzanie wieloma rodzajami energii

Bezprzewodowy

interfejs

+ dane profilowe

+ wartości rozliczeniowe

+ wartość emisji CO2

+ informacje i uwagi

Komunikacja:

M-BUS lub M-BUS

bezprzewodowy

Świadomość klienta

+ Dyskretnie

+ Na czas

+ Prosto i wygodnie

+ Tylko istotne informacje

Libra 425 UW50 UH50

7 NEUF 18.06.2010 Andrzej Szymański - Landis+Gyr


Korzyści dla klientów końcowych: Oszczędności Energii

Domowy wyświetlacz zmienia zachowania klientów i pozwala zredukować

8-9% zużycie energii.

Badania wpływu wyświetlaczy domowych na redukcję zużycia

(%, wynik w instalacji)

Average = 9%

Direct Load Control

% Electricity Reduction

Page

NEUF

8

18.06.2010

© Humatica

Andrzej

AG

Szymański

Confidential

- Landis+Gyr


Podsumowanie

+ Formuła ESCO jest usankcjonowana jako element poprawy

efektywności energetycznej w prawodawstwie UE

+ Istnieje dostateczna ilość aktów prawnych pozwalających na rozwój

ESCO w Polsce,

+ Jest wiele pozytywnych doświadczeń z wdrożonych projektów w EU

+ Są lokalnie działające firmy ESCO w Polsce

+ Jest szereg inicjatyw promocyjnych i edukacyjnych projekty

efektywnościowe

+ Tak jak „zielone czy czerwone” certyfikaty pomogły mikrogeneracji

tak „białe” certyfikaty będą wspierały działania formuły ESCO

+ Istnieją bariery konkurencyjne dla firm typu ESCO głównie związane z

wciąż niskim poziomem wiedzy o możliwości realizacji przedsięwzięć

w tej formule

9 NEUF 18.06.2010 Andrzej Szymański - Landis+Gyr


Gridstream

Inteligentne sieci jutra

10 NEUF 18.06.2010 Andrzej Szymański - Landis+Gyr

More magazines by this user
Similar magazines