Maciej Stryjecki

proinwestycje.pl

Maciej Stryjecki

OZE czy atom?

Gdzie szukać lekarstwa dla polskiej

energetyki?

Maciej Stryjecki


Problemy polskiej energetyki

1. Wysłużone moce energetyczne

2. Bardzo słaba infrastruktura

przesyłowa i dystrybucyjna

3. Niska efektywność energetyczna

4. Uwęglowienie energetyki – słaba

dywersyfikacja źródeł

5. Nadmierna emisyjność

6. Konieczność spełnienia wymogów

w zakresie wykorzystania OZE


Brak mocy

Wg. K. Żmijewski

60

50

40

30

20

10

0

-10

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

EE OZE CCSready EJ deficyt

Największy deficyt mocy w latach 2010-2016.

Rocznie powinniśmy oddawać do użytku min. 1000 MW nowych mocy.

W optymistycznej wersji pierwsza elektrownia jądrowa ok. 1500 MW mogłaby

zostać uruchomiona w roku 2020, kiedy powinny się pojawiać nadwyżki mocy.

W energetyce odnawialnej jesteśmy w stanie uruchamiać ponad 1000 MW

rocznie od roku 2010.


Czy dzięki elektrowni jądrowejj

wzmocnimy KSE?

Niezbędne Inwestycje w

sieci dla spełnienia

wymogów OZE:


Do czego przyłą

łączymy elektrownię

jądrową?

Wg projektu dyrektywy OZE

pierwszeństwo stwo przyłą

łączenia będąb

miały y OZE...


Uwęglowienie energetyki

• Dzięki elektrowni jądrowej zmniejszymy

uwęglowienie polskiej energetyki i

zwiększymy dywersyfikację źródeł energii,

ale...

• W bardzo niewielkim stopniu a do tego

uzależnimy się od zewnętrznych i bardzo

ograniczonych źródeł paliwa jądrowego.

• Wykorzystując OZE dywersyfikujemy źródła

korzystając z krajowych zasobów.


Emisyjność

energetyki

• Dzięki elektrowni jądrowej zmniejszymy

emisyjność polskiej energetyki, ale...

• Dopiero po roku 2020 i to w niewielkiej

skali w stosunku do potrzeb.

• Dzięki rozwojowi energetyki odnawialnej

możemy zmniejszyć emisyjność przed

2020 rokiem i to nawet o 10-15%.


Zobowiązania w zakresie

wykorzystania OZE

• Do roku 2020 15% produkowanej w Polsce

energii powinno wg UE pochodzić z OZE.

• Aby wykorzystanie OZE mogło być skutecznym

narzędziem w walce o zmniejszenie emisji CO2,

udział OZE powinien wynieść ok. 25 %

• Budowa elektrowni jądrowej, której nikt od Polski

nie wymaga, nie pomoże nam w osiągnięciu

wymaganego zużycia OZE, ani w efektywnym

stopniu nie zmniejszy emisji CO2


Plany inwestycyjne

w energetyce wiatrowej w UE

* 2007 2020

Moc zainstalowana 56 GW 180 GW

Zainstalowane w ciągu roku 8,5 GW 16,8 GW

Roczna produkcja prądu 119 TWh 477 TWh

Pokrycie zapotrzebowania 30 mln gosp. dom. 107 mln gosp. dom.

Uniknięta emisja CO2 91 Mt 328 Mt

Uniknięty koszt CO2 2 mld Euro 8,2 mld Euro

Uniknięty koszt paliw kopalnych 3,9 mld Euro 20,5 mld Euro

Roczny koszt inwestycji 11,3 mld Euro 16.9 mld Euro

OD 1997 R. ZGŁOSZONO DO KE 2 PROJEKTY BUDOWY NOWYCH ELEKTROWNI

JĄDROWYCH NA TERENIE UE (Francja, Finlandia)

Czy powinniśmy iśći

pod wiatr?

* Dane EWEA 03.2008

** KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO dnia 10.1.2007


Pytania na zakończenie

• Skoro mówi się o europejskim boomie, na energetykę jądrową – to

ile nowych mocy zainstalowano w ostatnich 15 latach i ile wybuduje

się w następnych 15?

• Ile elektrowni jądrowych i kiedy trzeba wybudować w Polsce aby

zastąpić brakujące moce i zmniejszyć o 20% emisję CO2?

• Czy do czasu wybudowania tych elektrowni należy wstrzymać się z

innymi inwestycjami w nowe moce? No bo jeśli przez najbliższe 15

lat wybudujemy 10-15 tys MW nowych mocy, to elektrownia jądrowa

nie będzie potrzebna, a jeśli nie wybudujemy to co?

• Czy można mówim

wić o rozwoju energetyki jądrowejj

bez spójnej i

kompletnej wizji rozwoju całej energetyki? – vide projekt

Polityki Energetycznej


DORADZTWO STRATEGICZNE

W ZAKRESIE

REALIZACJI INWESTYCJI

ENERGETYKA

OCHRONA ŚRODOWISKA

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA A ENERGII

Maciej Stryjecki

t: 609 051 722

e: ms@skonsulting.pl

More magazines by this user
Similar magazines