PAKIET KLIMATYCZNY

proinwestycje.pl

PAKIET KLIMATYCZNY

... rok 2008 i początek 2009 roku przyniósł

polskiej elektroenergetyce : -

… istotne zmiany w produkcji i

konsumpcji energii elektrycznej oraz

w dostępności i cenach węgla

energetycznego !

… pakiet klimatyczno – energetyczny UE

a z nim wiele pytań o szczegóły regulacji

i wyliczeń pożytków oraz kosztów !

… potwierdzenie zagrożeń

z kryzysu finansowego świata

dla polskiej gospodarki !

… kolejne próby doprecyzowania Polityki

Energetycznej Polski do 2030 roku !

ELEKTROENERGETYKA POLSKA 2009

PAKIET KLIMATYCZNY

WYBÓR ?

HERBERT LEOPOLD GABRYŚ hlg@onet.pl


UPAKIET

ENERGETYCZNO -

KLIMATYCZNY

E

… gdzie sedno sprawy i

czy mamy wybór?


a w szczególności z ulgi

w opłatach za emisję CO 2

są ani rzetelne ani pewne !!!

… wszelkie wyliczenia

na lata 2013 - 2020

kosztów i korzyści

U

PAKIET

ENERGETYCZNO -

KLIMATYCZNY

E

… skutki z pakietu dla Polski :

… przydziały :

- fundusz bazowy

88% 144,6 MLN Mg CO 2

- fundusz PKB

- fundusz emisji

10% 57,4 MLN Mg CO 2

2% 9,3 MLN Mg CO 2

RAZEM : 211,3 MLN Mg CO 2 w

2020 roku


UPAKIET

ENERGETYCZNO -

KLIMATYCZNY

E

… skutki z pakietu dla Polski :

… aby uzyskać przejściowy darmowy rozdział

uprawnień dla elektrowni należy przedstawić KE

krajowy plan obejmujący inwestycje o wartości

bliskiej wartości rynkowej darmowo przyznawanych

uprawnień !

… komisja

… do 30 września 2011 należy złożyć do KE

wniosek, który zawierać będzie listę instalacji i

planowanych bezpłatnych przydziałów, wspomniany

krajowy plan inwestycyjny, zasady monitorowania

realizacji tych inwestycji oraz zapewnienie ochrony

rynku przed zakłóceniami z darmowych przydziałów

uprawnień !

może taki

wniosek

odrzucić !!!


U

PAKIET

ENERGETYCZNO -

KLIMATYCZNY

E

… skutki z pakietu dla Polski :

… dążność UE do centralizacji

decyzji strategicznych wskazuje ,

że całość przychodów z aukcji

po roku 2020 zostanie

zagospodarowana

w/g decyzji administracyjnych

UE !!!

… mimo planowanych przedsięwzięć polski

sektor EU ETS będzie w roku 2020 emitował

około 170 MLN Mg CO 2

przy cenie 50 €/Mg wartość uprawnień do tych

emisji będzie bliska kosztować 8,5 MLD €

rocznie !


U

PAKIET

ENERGETYCZNO -

KLIMATYCZNY

E

… 06 kwietnia 2009 RADA MINISTRÓW UE przyjęła

Pakiet Klimatyczno – Energetyczny !

… aby realizować zapisy tych

regulacji

(zarówno w powinnościach jak i

pożytkach)

niezbędne jest przyjęcie polskich

norm ustawowych (a czas na ich

… to między innymi :

… nowe zasady promowania energii ze źródeł

odnawialnych (RES)!

… rewizja europejskiego systemu handlu emisjami

(ETS)

przyjęcie został znacząco skrócony) !!!

… podział zobowiązań krajów członkowskich dla

obniżenia emisji z sektorów nie objętych systemem

handlu (BURDEN SHARING)

… normy prane dla wydzielania CO 2

ze spalin i jego

składowania (CCS)


… istota pakietu klimatycznego

tkwi w szczegółach

-a te nie są znanestąd

można jedynie szacować

rzeczywisty koszt jego

wprowadzenia i skutki dla polskiej

gospodarki !

U

PAKIET

ENERGETYCZNO -

KLIMATYCZNY

E

… skutki z pakietu dla Polski :


UPAKIET

ENERGETYCZNO -

KLIMATYCZNY

E

Kwiecień 2009

hlg@onet.pl

… pakiet klimatyczno - energetyczny

… gdyby !!!


KOSZTY ZMIENNE Z KOSZTAMI EMISJI* CO 2

[PLN/MWh]

JEDNOST KOSZT ZMIENNY ( EN EL i RUS)

250

200

EC NA WĘGLU KAMIENNYM

EC NA GAZIE SIECIOWYM

EL NA WĘGLU KAMIENNYM

E NA WĘGLU BRUNATNYM

CENA 15 EUR/UPRAWNIENIE

CENA 20 EUR/UPRAWNIENIE

CENA 30 EUR/UPRAWNIENIE

* -KOSZTY EMISJI - EMISYJNOŚĆ ŚREDNIĄ Z LAT 2006 i 2007 JAKO SUMA

EMISYJNOŚCI PRODUKCJI EN EL i CIEPŁA PRZY

PRZELICZNIKU 1 MWh=3,6 GJ WYLICZANE DLA

KURSU EURO EUR=3,8881 PLN

150

100

50

0

VHP

EC PIWONICE

ZEC BYTOM

DALKIE ŁÓDŹ

EC WYBRZEŻE

EC BIAŁYSTOK

EC KRAKÓW

DALKIA POZNAŃ

EC ZABRZE

ZEC KOGENERACJA

ZEC BYDGOSZCZ

EC ELBLĄG

EC ELCHO

EC BĘDZIN

EC TYCHY

EC GORZÓW

EC Z GÓRA

EL TURÓW

ZEL RYBNIK

EL OPOLE

EL BEŁCHATÓW

PKE

EL KOZIENICE

EL ST WOLA

ZE OSTROŁĘKA

EL POŁANIEC

EL SKAWINA

ZE DOLNA ODRA

ZE PAK

EC RZESZÓW

EC WROTKÓW

EC N SARZYNA

… jednostkowa emisja CO 2

:

[kgCO 2

/GJ]

- węgiel kamienny 94,60

- węgiel brunatny 101,20

- gaz ziemny 56,10


KOSZTY ZMIENNE Z KOSZTAMI EMISJI* CO 2

[PLN/MWh]

… WYBRANE PRZYKŁADY !

… dla EL BEŁCHATÓW

JEDN KOSZT ZMIENNY EN EL 60,45

… koszt emisji

… dla EL OPOLE

SUMA : -

JEDN KOSZT ZMIENNY EN EL 78,14

… koszt emisji

… dla VHP

SUMA : -

JEDN KOSZT ZMIENNY EN EL 44,31

… koszt emisji

SUMA : -

… dla EC NOWA SARZYNA

JEDN KOSZT ZMIENNY EN EL 180,25

… koszt emisji

SUMA : -

2013

30%

2014

40%

2015

50%

2016

60%

37,09 49,46 61,82 74,18 86,55 98,91 111,28 123,64

97,54 109,91 122,27 134,63 147,00 159,39 171,73 184,09

29,04 38,71 48,41 … w pozycji 58,09 – SUMA : 67,77 - koszt zmienny 77,45 produkcji 87,13 energii 96,81

107,18 116,86 126,55 elektrycznej 136,23 uśredniony 145,91 z roku 2007 155,59 165,27 w wartości 174,95

równej na lata 2013 – 2020 oraz koszt emisji CO 2 w cenie

30 EUR za uprawnienie

14,35 19,13 23,91 28,69 33,48 38,26 43,04 47,82

58,66 63,44 68,22 73,00 77,70 82,57 87,35 92,13

10,50 14,00 17,50 21,00 24,50 27,99 31,49 34,99

190,75 194,25 197,75 201,25 204,75 208,24 211,74 215,24

2017

70%

2018

80%

2019

90%

2020 100%


UPAKIET

ENERGETYCZNO -

KLIMATYCZNY

E

… skutki z pakietu dla Polski :

… nasz wybór to droga energia

elektryczna z przewagą paliw

stałych czy też ze znaznaczącym

udziałem OZE ?


POLSK

ENERGII ZA

2008

A

… Z BILANSU

Kwiecień 2009


hlg@onet.pl


OECD WYBRANE

PORÓWNANIA

STRATY W SIECIACH – BILANSOWE W STOSUNKU

DO ZUŻYCIA KRAJOWEGO** [%]

12

2003

2004

2005

2006

2007*

2008*

10

8

6

4

2

0

** NA PODSTAWIE

RAPORTU

OECD IEA PARYŻ 2008

*SZACUNEK HLG

CZECHY

FRANCJA

HISZPANIA

NIEMCY

POLSKA

SŁOWACJA

SZWECJA

WĘGRY

WŁOCHY

USA


OECD WYBRANE

PORÓWNANIA

STRUKTURA ZUŻYCIA EN EL W KRAJACH OECD W

2006 ROKU

- POLSKA 2006

22,11%

9,30%

28,41%

* SEKTOR ENERGII :

- WYDOBYCIE WĘGLA GAZU i ROPY NAFTOWEJ

- RAFINERIE BEZ PETROCHEMII

- ELEKTROWNIE i ELEKTROCIEPŁOWNIE

- POMPOWANIE WODY W EL POMPOWYCH

2,36%

- POZOSTAŁE ZUŻYCIE

37,82%

* NA PODSTAWIE

RAPORTU

OECD IEA PARYŻ 2008


OECD

EUROPA OECD

0,300

0,250

0,200

0,150

0,100

0,050

0

USA

ŚREDNIE CENY EN EL DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W

KRAJACH OECD* [USD/kWh]

2003

2004

2005

2006

2007

DANE NIEDOSTĘPNE

DANE NIEDOSTĘPNE

DANE NIEDOSTĘPNE

OECD WYBRANE

PORÓWNANIA

CZECHY

FRANCJA

HISZPANIA

NIEMCY

POLSKA

SŁOWACJA

SZWECJA

WĘGRY

WŁOCHY

* Z RAPORTU OECD

IEA PARYŻ 2008


OECD WYBRANE

PORÓWNANIA

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA MIESZKAŃCA **

W WYBRANYCH KRAJACH

ROK 1980

KWh/Ma

ROK 1990

KWh/Ma

ROK 2006

KWh/Ma

CZECHY 4 575 5 584 6 511

WĘGRY 2 699 3 430 3 883

SŁOWACJA 4 355 5 543 5 136

FRANCJA 4 426 5 975 7 585

NIEMCY 5 796 6 646 7 175

WŁOCHY 3 105 4 145 5 762

SZWECJA 10 704 15 836 15 230

POLSKA 3 076 3 279 3 586

USA 9 841 11 687 13 515

** NA PODSTAWIE RAPORTU

OECD IEA PARYŻ 2008


ZMIANY W KRAJOWYM ZUŻYCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ

ODBIORCÓW FINALNYCH WOBEC ZMIAN PRODUKTU

KRAJOWEGO BRUTTO [%]

W RELACJACH ROK

DO ROKU

8

7

0

6

5

4

3

2

1

0,8% 1,2% 2,9%

3,7%

1,8%

0,2%

1,1%

3,3%

2,36%

0,6%

3,52%

4,8%

1.9%*

1.7%*

1.6%*

-1

-2

-1,7%

- 0,7%

- 0,8%

- 0,34%

-3

-4

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ROK 2006

ROK 2008

- 3,030%

- 4,30%

- 4,40%

ZMIANY KONSUMPCJI ENERGII

ELEKTRYCZNEJ (Z

KONSUMPCJĄ WŁASNĄ)

PKB

* SZCUNEK HLG

St –Styczeń

2009/2008

St -Luty

2009/2008

St –Marzec*

2009/2008


OECD WYBRANE

PORÓWNANIA

PROGNOZY ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W KRAJACH EUROPY DO ROKU 2030 [TWh/ROK]**

700

CZECHY

FRANCJA

HISZPANIA

NIEMCY

POLSKA

SŁOWACJA

SZWECJA

WĘGRY

WŁOCHY

600

500

400

300

200

159,7

100

119,8 123,1 130,2 135,3 136,1

0

1990 2000 2005 2006 2010 2020 2030

** ŁĄCZNIE ZE STRATAMI W PRZESYLE BEZ

KONSUMPCJI WŁASNEJ WYTWÓRCÓW

NA PODSTAWIE RAPORTU OECD IEA PARYŻ 2008


Kwiecień 2009

hlg@onet.pl

2030 POLITYKA

ENERGETYCZNA

POLSKI


2030 POLITYKA

ENERGETYCZNA POLSKI

300

279,8 TWh

280

260

ŹRÓDŁO :

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

DO ROKU 2030

- PROJEKT PAZD 2008 -

240

220

200

180

160

145.8 TWh

… w sytuacji zmniejszonej konsumpcji

energii elektrycznej na najbliższe kilka

lat znacząco

zmniejszy się prognozowane

długookresowe zużycie energii

elektrycznej w Polsce !

217,0 TWh

BRUTTO WG WERSJI Z

16 MARCA 2009

202,1 TWh

ŹRÓDŁO :

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

DO ROKU 2030

- PROJEKT ST 2009-

181,4 TWh

ŹRÓDŁO :

OECD/IEA PARYŻ 2008

140

120

100

2005 2010 2015 2020 2025 2030


2030 POLITYKA

ENERGETYCZNA POLSKI

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NETTO

W PODZIALE NA PALIWA W POLSCE W 2030

ROKU*

OZE

18,8%

POZOSTAŁE

0,5%

WĘGIEL KAMIENNY

36%

PALIWO

JĄDROWE

15,7%

PRODUKTY

NAFTOWE

1,5% GAZ ZIEMNY

6,6%

WĘGIEL BRUNATNY

21,0%

* NA PODSTAWIE PREZENTACJI ARE

S.A.POL EN POLSKI DO 2030 ROKU WAR 4

POL ŚLĄSKA GLIWICE 16

MARCA 209


2030 POLITYKA

ENERGETYCZNA POLSKI

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z

OZE W POLSCE W 2030 ROKU*

WODA

8,1%

OGNIWA FOTOELEKTRYCZNE

0,1%

BIOMASA STAŁA

29,3%

WIATR

45,0%

BIOGAZ

17,4%

* NA PODSTAWIE PREZENTACJI ARE

S.A.POL EN POLSKI DO 2030 ROKU WAR 4

POL ŚLĄSKA GLIWICE 16

MARCA 209


2030 POLITYKA

ENERGETYCZNA POLSKI

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KRAJOWYCH

ODBIORCÓW [PLN’2007/MWh]

650

600

550

500

450

400

350

300

60 EU/TONĘ CO 2

PRZEMYSŁ GOSP DOM

40 EU/TONĘ CO 2

250

200

2006 2010 2015 2020 2025 2030

* NA PODSTAWIE PREZENTACJI ARE

S.A.POL EN POLSKI DO 2030 ROKU WAR 4

POL ŚLĄSKA GLIWICE 16

MARCA 209


2030 POLITYKA

ENERGETYCZNA

U

POLSKI

PAKIET

ENERGETYCZNO -

KLIMATYCZNY

E

… skutki z pakietu - choć nie tylko :

… po roku 2020 roku

(a raczej wcześniej)

energia elektryczna

w Polsce

będzie pośród najdroższych w

UE !

… w szczególności

ta generowana

z paliw stałych !


UPAKIET

ENERGETYCZNO -

KLIMATYCZNY

E

… skutki z pakietu dla Polski :

… nasz wybór to tyle paliw

stałych w elektroenergetyce ile z

możliwości i specyfiki Polski i ile

się da z innych rodzajów

wytwarzania !!!


POLSK

ENERGII ZA

2008

A

… Z BILANSU

Kwiecień 2009

hlg@onet.pl


2030 POLITYKA

ENERGETYCZNA POLSKI

PODMIOTY GOSPODARCZE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ

GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE WYTWARZANIA, PRZETWARZANIA,

MAGAZYNOWANIA, PRZESYLANIA ORAZ DYSTRYBUCJI I

HANDLU ENERGIĄ

WYTWÓRCY PRZESYŁ DYSTRYBUCJA

… obszar przewagi uwarunkowańz

wolnego rynku i polityki

energetycznej UE

UE POLITYKA

ENERGETYCZNA

UE PAKIET

ENERGETYCZNO -

KLIMATYCZNY

ELEKTROWNIE

i

ELEKTROCIEPŁOWNIE

PRZEDSIĘBIORSTWO

SIECIOWE - PRZESYŁOWE

ODPOWIEDZIALNE ZA

FUNKCJONOWANIE SIECI

PRZESYŁOWEJ

i KOORDYNOWANIE KSE

ORAZ KUPUJĄCE ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ NIEZBĘDNĄ

DLA ZAMKNIĘCIA BILANSU

ENERGII W KSE

PRZEDSIĘBIORSTWA

SIECIOWE -

DYSTRYBUCYJNE

ODPOWIEDZIALNE ZA

FUNKCJONOWANIE SIECI

ROZDZIELCZYCH ORAZ

KUPUJĄCE ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ

BILANSUJĄCĄ RÓŻNICĘ

POMIĘDZY ENERGIĄ NA

WEJŚCIU i KUPIONĄ PRZEZ

ODBIORCÓW

OBRÓT

PRZEDSIĘBIORSTW

A ZAJMUJĄCE SIĘ

HANDLEM ENERGIĄ

ELEKTRYCZNĄ

… niekorzystne uwarunkowania dotkną

bardziej wytwórców niż

pozostałe podmioty elektroenergetyki

polskiej !!!

RP

… obszar przewagi

uwarunkowańspołecznych z

polityki państwa

POPULIZM

POLITYCZNY

RP UWARUNKOWANIA

SPOŁECZNE


2030 POLITYKA

ENERGETYCZNA POLSKI

… trwają prace nad ostatecznym

kształtem dokumentu -

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku

… bez uwzględnienia stanowień pakietu

klimatyczno - energetycznego

w istniejących realiach problemów

finansowych i gospodarczych świata

… istotnym i decydującym

dla strategii podmiotów

gospodarczych polskiej

elektroenergetyki stanie się

sprawnośći efektywność

dostosowania legislacyjnego

Polski do rozwiązańprawnych UE

!!!

będzie to dokument

mało przydatny dla kreowania

strategii podmiotów gospodarczych

elektroenergetyki polskiej !!!


DZIĘKUJĘ !

HERBERT LEOPOLD GABRYŚhlg@onet.pl

More magazines by this user
Similar magazines