Andrzej Szymański

proinwestycje.pl

Andrzej Szymański

© Landis+Gyr

Andrzej Szymański

03.04.2008 / 1

OPERATOR POMIARÓW

,

Andrzej Szymański

Prezes Zarządu

Landis+Gyr Sp. z o.o.


Dostępność danych pomiarowych

© Landis+Gyr

Andrzej Szymański

03.04.2008 / 2

Dystrybucja

Akwizycja Danych

Pomiarowych

Obrót

wspólna realizacja

wybranych procesów

OSD

wspólne obszary

infrastruktury

teleinformatycznej

wspólne bazy danych

sprzedawca

sprzedawcy

Operator

danych

,


Założenia systemu

© Landis+Gyr

Andrzej Szymański

03.04.2008 / 3

ETAP I

-rynek dnia następnego,

- wielkości godzinowe,

- dostęp do danych pomiarowych OSD,

- wymiana plików w formacie PTPiREE,

- odczyt pomiarów granicznych (stacje 220 i 110kV),

- bilans obszarowy na poziomie OSD i Wytwórców

- wykorzystanie istniejących dróg transmisji

,


Pozyskiwanie danych pomiarowo-rozliczeniowych

na rynku lokalnym

GSM/GPRS

PSTN

© Landis+Gyr

Andrzej Szymański

03.04.2008 / 4

PLC

ISDN

ETHERNET

GSM/GPRS

RF

GSM/GPRS

SYSTEM

AKWIZYCJI

DANYCH

,


Schemat udostępniania danych pomiarowo–rozliczeniowych

(rynek (y lokalny)

© Landis+Gyr

Andrzej Szymański

03.04.2008 / 5

SERWER UDOSTĘPNIANIA

DANYCH

SYSTEM AKWIZYCJI DANYCH

SYSTEM

ZARZĄDZANIA

DANYMI

,


Założenia systemu

© Landis+Gyr

Andrzej Szymański

03.04.2008 / 6

Ograniczenia

i

-ograniczone możliwości sterowania obciążeniem i wytwarzaniem

- korzystanie z danych wtórnych (przetworzonych)

-mała rozdzielczość i szczegółowość informacji

- wymagana zgoda innych podmiotów do dostępu do danych

- brak odbiorców TPA, są uwzględniani w bilansie OSD

-rozbudowana infrastruktura techniczna, ryzyko awarii

-długi czas dostępu do informacji

,


PROGNOZOWANIE

System

wspomagający

proces planowania

WIRE

System wymiany

informacji

© Landis+Gyr

Andrzej Szymański

03.04.2008 / 7

ZARZĄDZANIE

DANYMI

System do

wspomagania

OSD/OPERATORA

POMIARÓW

BILANSOWANIE

System

bilansowania mocy

i energii

,

SYSTEM

AKWIZYCJI

DANYCH

System

pomiarowy

Rynek hurtowy - schemat

integracji systemów

informatycznych


Założenia systemu

© Landis+Gyr

Andrzej Szymański

03.04.2008 / 8

ETAP II

-rynek bieżący

-wartości ś ijedno minutowe

-bezpośredni dostęp do liczników poszczególnych uczestników rynku

- bilans na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych

- hurtownia danych pomiarowych z internetową witryną wymiany

-centralny system administrowany i zarządzany z wskazanego miejsca

- wykorzystanie struktury szkieletowej sieci WAN, GPRS i GSM

- bezpieczeństwo ń danych, szybkość i niezawodność

,


Rynek lokalny - schemat integracji

systemów informatycznych

© Landis+Gyr

Andrzej Szymański

03.04.2008 / 9

PROGNOZOWANIE

System

wspomagający

proces planowania

ZARZĄDZANIE

DANYMI

ZMIANA

SPRZEDAWCY

System do

wspomagania

OSD/OPERATORA

POMIARÓW

System zmiany

sprzedawcy

BILING

System obsługi

odbiorców energii

,


Podstawowe zalety systemu zdalnego odczytu

© Landis+Gyr

Andrzej Szymański

03.04.2008 / 10

-otwarta t i nowoczesna struktura systemu

-możliwość odwzorowania pełnej struktury pomiarów

-wydajność i elastyczność przetwarzania danych

-istniejące interfejsy do WIRE, PTPiREE i SAP

-odczyt wielu protokołów licznikowych

ik - wieloużytkownikowość, skalowalność,

-możliwość rozproszenia systemu

- segmentacja bazy danych,

- sprawdzone rozwiązania informatyczne: ORACLE, Microsoft,

- referencje polskie i europejskie

,

More magazines by this user
Similar magazines