Strona 1 z 3 Prof. śmijewski: energetyka nie powinna nabywać ...

proinwestycje.pl

Strona 1 z 3 Prof. śmijewski: energetyka nie powinna nabywać ...

Prof. śmijewski: energetyka nie powinna nabywać kopalń!. Wirtualny Nowy Przemy...

http://gornictwo.wnp.pl/prof-zmijewski-energetyka-nie-powinna-nabywac-kopaln,81...

Strona 1 z 3

2009-06-04

Konferencje Forum Nowy Przemysł Przetargi wnp.pl na Twojej stronie

Wpisz szukaną frazę....

Wyszukiwanie zaawansowane

WIADOMOŚCI ARTYKUŁY KOPALNIE FIRMY TECHNIKA GÓRNICZA CZYSTE TECHNOLOGIE ABC EFEKTYWNOŚCI ELEKTROWNIE KTO JEST KIM

Newsletter

Więcej o newsletterze

Wpisz adres e-mail...

Subskrybuj RSS

Serwis Górnictwo Najnowsze wiadomości Drukuj Prześlij

Prof. śmijewski:

energetyka nie powinna nabywać kopalń!

Dodaj do ulubionych

Najnowsze Najpopularniejsze Komentowane

Startuj z wnp.pl

wnp.pl (Jerzy Dudała) - 27-05-2009 09:11, aktualizacja: 27-05-2009 12:16

JakiŜ jest sens - z punktu widzenia Enei, a przede wszystkim

Kozienic - wiązania się z jakąś kopalnią, skoro moŜna na świecie

nabyć surowiec?! - pyta w rozmowie z portalem wnp.pl prof.

Krzysztof śmijewski z Politechniki Warszawskiej

Co Pan sądzi o moŜliwości nabycia akcji Lubelskiego Węgla

Bogdanka oraz zakupu kopalni Silesia przez energetykę?

- Ja wierzyłbym w znajomość biznesu prezesa Vattenfall Poland Torbjörna

Wahlborga, który negatywnie ocenił moŜliwość nabycia kopalni przez Eneę.

A jakiŜ jest sens - z punktu widzenia Enei, a przede wszystkim Kozienic - wiązania się z jakąś kopalnią, skoro

moŜna na świecie nabyć surowiec?!

Obecnie sytuacje, gdy wytwórca energii kupuje producenta surowca, są raczej rzadkie. Są wyjątki, kiedy dostęp

do surowca jest ograniczony, utrudniony. To wtedy - tak, ale nie w innym przypadku.

A czy producenci mebli kupują tartaki i lasy? Niespecjalnie. Oni zajmują się tym, na czym się znają.

Natomiast, jeśli chodzi o interes kopalni, to zupełnie inna sprawa.

15:53 ZA Puławy chcą zostać "znaczącym"

udziałowcem Bogdanki

14:46 Enea moŜe zrezygnować z Bogdanki

14:11 JSW od dawna jest pracodawcą swojej załogi -

nie musi jej przejmować

12:12 Bogdanka S.A. - debiut na GPW mimo kryzysu

11:53 Kompania Węglowa: niebawem ma zapaść

decyzja, co począć z Silesią

09:11 Czerkawski: pewnie decyzja Enei o odstąpieniu

od zakupu Silesii została wymuszona decyzją(...)

07:49 Dobre stanowisko czeka: Węglozbyt szuka

prezesa

06:13 Jerzy Markowski o górnictwie: bezczynne

czekanie na koniunkturę nie jest rozwiązaniem!

20:28 Śro Enea zrezygnowała z kupna kopalni "Silesia"

20:20 Śro Zarządy spółek węglowych muszą

wytłumaczyć się z opcji walutowych

R E K L A M A

Jeśli producent paliwa mógłby sobie znaleźć stałego odbiorcę, który będzie od niego nabywał towar, a na dodatek

mógłby sprzedawać nadwyŜki na rynku - to dla kopalni byłoby to bardzo dobre.

No tak, ale przecieŜ czas z nadpodaŜą węgla na rynku nie będzie trwał wiecznie. Przed

spowolnieniem gospodarki brakowało u nas węgla i trzeba się było posiłkować importem.

- Jesteśmy przecieŜ połoŜeni w Europie, a ponadto - warto o tym pamiętać - leŜymy na kuli ziemskiej (śmiech).

JeŜeli mówimy o braku czegoś, jakiegoś surowca - to w skali Europy i świata. Jeśli byśmy mówili o braku ropy, to

mielibyśmy przecieŜ na myśli zasoby światowe.

Ja nie mówię, Ŝe nabywanie danego podmiotu jest z góry niedobre. Ja wskazuję, Ŝe trzeba mieć na uwadze

uwarunkowania rynkowe.

NaleŜy tu podkreślić, Ŝe konsolidacja w energetyce była karygodna. A teraz co niektórzy próbują odgrzać postulat

dalszej konsolidacji i chcą, by PGE obejmowała wszystko.

Są pomysły, by konsolidować dalej. Wówczas nie byłoby problemu z wyborem dostawcy, bo byłby jeden. Ech,

szkoda gadać.

Jak się Pan zapatruje na to, co się obecnie dzieje w energetyce?

- Problem w tym, Ŝe nie dzieje się nic.

Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak nie moŜe się przebić ze swymi pomysłami.

Brakuje ośrodka decyzyjnego w gospodarce. CzyŜ nie?

- Postulatów wicepremiera Pawlaka nie krytykuję, bo w znakomitej większości są zbliŜone do moich. Jest nacisk ze

strony wicepremiera Pawlaka na politykę efektywności energetycznej, na politykę zrównowaŜonego rozwoju. Choć

pewne rozbieŜności oczywiście są.

Czyli pomysły Waldemara Pawlaka są Pańskimi pomysłami?

Jerzy Markowski o górnictwie:

bezczynne czekanie na koniunkturę nie

jest rozwiązaniem!

- Nie, tak proszę nie pisać.

Czy jest szansa, Ŝe otrzyma Pan jakąś waŜną funkcję w tym rządzie?

- Wicepremier Pawlak zgłosił moją kandydaturę na pełnomocnika rządu do spraw energetyki jądrowej. Premier

Tusk zaakceptował ją w Brukseli, a po powrocie do Warszawy się z tego poparcia dla mojej kandydatury wycofał.

Widocznie ktoś musiał mu coś podszepnąć.

I pełnomocnikiem rządu do spraw energetyki jądrowej została pani Hanna Trojanowska. Teraz trzeba dokładnie

obserwować jej działania.

Rozmawiał: Jerzy Dudała

Czytaj więcej:

śmijewski Krzysztof | LW Bogdanka | Silesia | PGE

Cała Polska obchodzi rocznicę wyborów 4

czerwca

Dziś mija 20 rocznica wyborów

parlamentarnych 4 czerwca

1989 roku: pierwszych w

powojennej Polsce częściowo

(...)»

Prezydent: Sukces 1989 r. byłby niemoŜliwy bez

związkowców

Kard. Dziwisz: dziękujemy za dar wolności

Premier apeluje o udział w wyborach do PE i

zapewnia: PO nie ma tajnej broni na finisz kampanii

38 proc. dla PO, dla PiS - 17 proc.

R E K L A M A

ZA Puławy chcą zostać Ewolucja certyfiaktów - Rajdowi mistrzowie na Kryzys uelastycznia


Prof. śmijewski: energetyka nie powinna nabywać kopalń!. Wirtualny Nowy Przemy...

http://gornictwo.wnp.pl/prof-zmijewski-energetyka-nie-powinna-nabywac-kopaln,81...

Strona 2 z 3

2009-06-04

Więcej


Prof. śmijewski: energetyka nie powinna nabywać kopalń!. Wirtualny Nowy Przemy...

http://gornictwo.wnp.pl/prof-zmijewski-energetyka-nie-powinna-nabywac-kopaln,81...

Strona 3 z 3

2009-06-04

Więcej

More magazines by this user
Similar magazines