Rozdíly mezi živými a neživými systémy, chemické ... - Projekt EU

projekt.eu.unas.cz

Rozdíly mezi živými a neživými systémy, chemické ... - Projekt EU

Rozdíly mezi živými

a neživými systémy, chemické

složení organismů. (1/3)

18.9.2010 Rozdíly mezi živými a neživými systémy,

chemické složení organizmů.

1


Obecné vlastnosti společné

všem živým organismům

• Vysoká organizovanost, vnitřní složitost a

účelové uspořádání.

• Látkový a energetický metabolismus =

přeměna látek a energií, spojená s nepřetržitou

výměnou látek, energií a informací s okolím.

Od neživých látek se tedy liší aktivním vztahem

k okolí (přijímají pouze ty látky a energie, které

mohou využít).

Pozn.: U neživé hmoty se mohou tyto vlastnosti vyskytovat jako

osamocené jednotlivosti.

18.9.2010 Rozdíly mezi živými a neživými systémy,

chemické složení organizmů.

2


Obecné vlastnosti společné

všem živým organismům

• Dráždivost a pohyb – vnímají změny okolí, které by

mohly narušit jejich relativní vnitřní prostředí a vhodně

na ně reagují změnou svého chování (jsou dráždivé,

senzitivní), mají tedy schopnost autoregulace.

• Růst a vývoj – prodělávají postupné změny, vedoucí

k diferenciaci a specializaci = vývoj jednotlivce =

ontogeneze.

• Rozmnožování a dědičnost – mají schopnost se

reprodukovat a potomci mají vždy základní vlastnosti

rodičovských organismů. Toto předávání = dědičnost a

je zajišťována genetickou pamětí.

18.9.2010 Rozdíly mezi živými a neživými systémy,

chemické složení organizmů.

3


Obecné vlastnosti společné

všem živým organismům

• Schopnost vyvíjet se – jejich genetický základ se

vlivem pohlavního rozmnožování nepatrně pozměňuje,

což způsobuje změnu fenotypových znaků =

proměnlivost (děti přeci nejsou klonovaní rodiče ) .

Překročením rámce druhových znaků pak dochází

k formování nových druhů = fylogeneze (historický

vývoj)

• Jednotný princip chemického složení – hlavním

chemickým základem všech organismů jsou organické

látky (bílkoviny, nukleové kyseliny, lipidy, sacharidy)

18.9.2010 Rozdíly mezi živými a neživými systémy,

chemické složení organizmů.

4


Chemické složení organizmů

• Živé organizmy jsou charakteristické množstvím

rozmanitých organických i anorganických sloučenin.

• Neexistuje prvek, který by byl obsažen v živé hmotě

• a chyběl v zemské kůře.

• Nejdůležitější skupiny prvků podílejících se na stavbě

živých organizmů:

• makrobiogenní – O, H, C, N + K, P, Ca, S, Mg, Fe

• mikrobiogenní – Na, Cl, Al, Si

• zastupitelné – Zn, Cu, Br, Cd, I, Mn

18.9.2010 Rozdíly mezi živými a neživými systémy,

chemické složení organizmů.

5


Chemické složení organizmů

• Všechny prvky se vyskytují jako volné atomy,

molekuly, ionty nebo jako sloučeniny anorganické i

organické:

• základní (alkoholy, kyseliny, ketony, aldehydy, aminokyseliny…)

• lipidy – tuky

• sacharidy – cukry

• bílkoviny

• nukleové kyseliny

• ostatní vysokomolekulární látky

18.9.2010 Rozdíly mezi živými a neživými systémy,

chemické složení organizmů.

6

More magazines by this user
Similar magazines