Podnebí a změny vyvolané antropogenními vlivy - Projekt EU

projekt.eu.unas.cz

Podnebí a změny vyvolané antropogenními vlivy - Projekt EU

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ".

4.3. Vztahy rostlinstva a prostředí

T - 4.3.6. Podnebí a změny vyvolané antropogenními vlivy (48 )


Podnebí (klima)

= režim povětrnostních stavů na určitém místě za dlouhou

řadu let (klimatologie)

Podle velikosti prostoru v němž se podnebí tvoří

rozeznáváme:

• makroklima - podnebí velkých území (krajiny, státy,

kontinenty, Země)

• mezoklima - podnebí geografických celků vyšších řádů

(horský svah, město ...)

• mikroklima - podnebí pod bezprostředním vlivem aktivního

povrchu (lesní porost, lesní mýtina)

• kryptoklima - klima uzavřených prostor (foliovník ve

školce)


Podle globální cirkulace

• rozlišujeme hlavní klimatické pásy - tropický, subtropický,

mírný, polární (arktický a antarktický)

Oceánské podnebí - malé výkyvy teplot a vlhkosti vzduchu,

maximum srážek na podzim a v zimě

Kontinentální podnebí - velké výkyvy teplot a vlhkosti vzduchu,

maximum srážek v létě

Klima Evropy - ovlivňováno oceány a asijskou pevninou, přechod

od přímořského k pevninskému klimatu, je ovlivňováno tlakovými

centry nad Atlantikem:

- v zimě - tlaková níže u Islandu

- v létě - tlaková výše u Azorských ostrovů


Oblast přechodného klimatu

středoevropského

Sem patří i ČR = nevyhraněné klima =

• střídání vlivu oceánu i pevniny,

• maxima srážek v létě,

• mírné zimy,

• výrazný vliv nadmořské výšky


Změny podnebí vyvolané lidskou činností

• spalování fosilních paliv + likvidace přirozené rostlinné

pokrývky = růst CO 2 v ovzduší = skleníkový efekt

• spalování fosilních paliv = vznik ostrovů tepla nad

městskými aglomeracemi (často vznik prudkých

srážek)

• používání freonů - ozonová díra

• celkové změny přízemního proudění, rozkolísanost

odtokových poměrů, výšky a trvání sněhové pokrývky


Opakování

• Co rozumíme podnebím,

• jak lze podnebí posuzovat,

• čím je charakteristické klima Evropy,

• k jakým změnám dochází v podnebí vlivem lidské činnosti ?


Domácí úkol

Učebnice str. 104 - 107, sešity (+1. roč.),

opakovací otázky str. 107


Příště?

More magazines by this user
Similar magazines