Cyklický vývoj pralesa II-1 - Projekt EU

projekt.eu.unas.cz

Cyklický vývoj pralesa II-1 - Projekt EU

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ".

4.4. Vývoj a přeměny rostlinných společenstev

T - 4.4.4. Cyklický vývoj pralesa II. (60)


Dynamika doubrav

• charakteristické soužití dřevin s různým dosažitelným

věkem

• během života jedné generace dubu se vystřídá několik

genetací ostatních dřevin a keřů (JS, JV, LP, HB, JLM,

keře)

• proto generace nástupu DB (fáze obnovy) i když je

početně slabší díky dlouhověkkosti nakonec převládá

Pozn.: "Pomalu, ale jistě"

• výsledek takovéto dynamiky = pestrá druhová,

prostorová, věková skladba (dub keře a ostatní dřeviny

zcela nevytlačí)


Dynamika smčin

• soužití několika generací podobně jako u jedlobučin

nebo doubrav, ale na jiném základě

• zánik nejstarších generací teprve vytváří podmínky pro

generaci nástupu resp. fázi obnovy (v oknech

prolomeného zápoje)

• proto i počet jedinců generace nástupu je menší než v

jedlobučinách

• průkopnickým lesem po jednorázovém zániku je smě JŘ

a MD


Společný rys dynamiky všech fytocenóz:

Hybnou silou cyklického vývoje pralesa je zánik

jedinců stromového patra (dožitím, houby,

sníh, vítr, námraza, blesk, oheň, člověk …)


Uvedené typy porostní dynamiky platí jako

modely (= vzory) a je bezpodmínečně nutné i v

porostech uměle založených podobného chrakteru

tyto zákonistosti v jejich hlavních rysech respektovat !


Opakování

1. Uveďte charakteristické rysy pro porostní dynamiku

doubrav,

2. čím je charakteristická dynamika smrčin,

3. Srovnejte dynamiku jedlobučin, doubrav a smrčin,

4. co je společným rysem porostních dynamik jednotlivých

klimaxových společenstev ?


Domácí úkol

Sešit, učebnice str. 133 - 134


Příště?

More magazines by this user
Similar magazines