Instrukcja ochrony zdrowia i bezpieczeństwa gospodarki produktami ...

pu.europe.eu

Instrukcja ochrony zdrowia i bezpieczeństwa gospodarki produktami ...

Rozdział 1

Strona 6

Zakres instrukcji

Niniejsza Instrukcja dostarcza wskazówek operatorom i ich pomocnikom, stosującym natryskiwaną pod wysokim ciśnieniem

piankę poliuretanową (SPF – spray polyurethane foam) profesjonalnej klasy w zastosowaniach budowlanych we wnętrzach

i na zewnątrz. Chociaż inne produkty SPF (włącznie z piankami jednoskładnikowymi (OCF – one component foam) i

dwuskładnikowymi zestawami niskociśnieniowymi) mogą też być używane na placach budowy, nie są one głównym

przedmiotem uwagi w tej Instrukcji. Gdy w Instrukcji mowa o „chemikaliach SPF”, mamy na myśli składniki chemiczne

używane do wytwarzania wysokociśnieniowych SPF profesjonalnej klasy. Tam, gdzie stosowana jest pianka natryskowa, mogą

być używane również inne chemikalia, powłoki i rozpuszczalniki. Niektóre z powszechniej używanych materiałów zostaną

również omówione w tej Instrukcji.

W niniejszej Instrukcji omówiono aspekty zdrowia i bezpieczeństwa typowej pracy przy natryskowej aplikacji pianki,

obejmujące początkową ocenę miejsca robót, wyprowadzenie lokatorów, przygotowanie miejsca robót, przechowywanie i

obchodzenie się z chemikaliami SPF, aplikowanie, okrawanie i cięcie SPF, nakładanie powłok i gruntowanie powierzchni pianki,

sprzątanie miejsca robót, postępowanie z rozlewami, usuwanie chemikaliów SPF, ponowne zasiedlenie.

More magazines by this user
Similar magazines