luty 2010 - PrzypadkiMedyczne.pl

pulsum.pl

luty 2010 - PrzypadkiMedyczne.pl

Puls UM

Drodzy Czytelnicy!

Choć lutowy numer

„Pulsu UM” trafia do Waszych

rąk dopiero pod koniec

miesiąca – myślę, że

warto było poczekać. Nie

obawiajcie się zajrzeć do

środka – to nie jest przesłodzone,

„walentynkopodobne”

wydanie.

Zamiast częstować

Was czekoladowymi serduszkami,

serwujemy

artykuł o żywności modyfikowanej

genetycznie. Prezentujemy także kolejne części

opowiadań oraz, wierszem pisaną, relację z wyprawy do

naszych wschodnich sąsiadów. Natomiast dzięki wizycie

wyjątkowego Gościa, dowiecie się, co jest przyczyną starzenia

się organizmu.

Jednak, mimo wszystko, postanowiliśmy obdarować

Was naszą redakcyjną Walentynką! Zajrzeliście już na

końcową okładkę?

Myślę, że nie ma sensu oceniać „Święta Zakochanych”,

wymieniając liczne przykłady tandety, które tworzą

kiczowatą otoczkę tego dnia. To konsekwencja powszechnej

komercjalizacji wszystkiego. Zastanawiam się jednak,

czy potrzebny jest dzień, w którym warto zastanowić się

nad tym, co tak naprawdę jest ważne. Bo, jak mówią słowa

piosenki: „…miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, …,

ale miłość, kiedy jedno spada w dół – drugie ciągnie je

ku górze”.

Banalne. Ale…

Ewa Kubacka

Spis treści

SPIS TREŚCI

Mikroskop........................................................................4

– Transferyna przeciw beta-talasemii

– Stwardnienie rozsiane a CCSVI

– Przeciwciało przeciw miażdżycy u cukrzyków?

– Fałszywy cel dla receptora glikokortykoidowego

Wariograf.........................................................................5

– prof. dr hab. Irena Matławska

Apoptoza – recepta na „złotą jesień” życia...................6

Ence-pence, w której ręce?.............................................8

„Puls UM” oceniony......................................................11

Medycyny ratunkowej nie będziemy uczyć na...........12

O Erasmus Centre słów kilka.......................................14

Student na dyżurze........................................................16

Pani Ania........................................................................18

Medical Inquier..............................................................19

Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o.................23

Międzynarodowy Kongres już w maju!......................23

Katechizm na dzień powszedni – część II....................24

Ardua prima via est......................................................26

Miesiąc wiedzy o... AZS................................................28

Ratowanie życia mamy we krwi!.................................29

Wspomnieniem przez świat..........................................30

– Rzecz o majowej wyprawie

Rock kontra PRL..........................................................32

Oświadcz się mu............................................................33

3 miliony... – ostatnia część...........................................34

Jolka...............................................................................36

Krzyżówka z Kinem „Muza”.......................................37

Humor............................................................................38

“Puls UM” Gazeta Studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Redaktor Naczelna:

Ewa Kubacka (e.kubacka@pulsum.pl)

Z-ca Redaktor Naczelnej:

Maciej Tomczak (m.tomczak@pulsum.pl)

Sekretarz:

Beata Leszczak (b.leszczak@pulsum.pl)

Redaktor Techniczny:

Dawid Brudnicki (d.brudnicki@pulsum.pl)

Grafik: Michał Maliński (m.malinski@pulsum.pl)

Rysunki: Agnieszka Gut, Marcin Sokołowski

Kolegium Redakcyjne: Marta Kamińska, Agnieszka

Leszczyńska, Anika Mielewczyk, Marta Mozol, Patryk

Nowak, Katarzyna Paczkowska, Marta Ptaszyk, Marcin

Sokołowski

Współpracownicy: Anna Czerwińska, Agata Duszyńska,

Maja Miłkowska, Jan Nowak, Piotr Skrobich

Adres redakcji: ul. Przybyszewskiego 39, DS „Eskulap”, pok. 3 (obok administracji), 60-356 Poznań, tel./faks (061) 658-44-35,

www.pulsum.pl; e-mail: pulsum@ump.edu.pl,

Prosimy o przesyłanie tekstów na adres teksty@pulsum.pl. Nadesłanych tekstów nie zwracamy.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Druk: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, nakład 4000 egz. Numer zamknięto 12.02.2010

Projekt okładek: M. Maliński Skład: D. Brudnicki, P. Nowak, M. Tomczak

More magazines by this user
Similar magazines