Rzepak - ochrona jest sztuka (.pdf 4.7MB) - Bayer CropScience

bayercropscience.pl

Rzepak - ochrona jest sztuka (.pdf 4.7MB) - Bayer CropScience

Ochrona jest sztuką

Rzepak

Edycja 2012

Promocja fungicydów

rzepaczanych!

Zyskaj więcej!


2

Spis treści

Zaprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Modesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Fungicydy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Tilmor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Traper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Insektycydy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Najnowszy program ochrony rzepaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Proteus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Decis Mega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31


NOWOŚĆ

Perfekcyjnie

zaprawia

rzepak

• nowa dwuskładnikowa zaprawa owadobójcza do ochrony rzepaku

• skutecznie chroni przed szkodnikami glebowymi i nalistnymi

• zachowuje długotrwałą skuteczność, niezależnie od warunków pogodowych

• bezpieczna dla rzepaku i środowiska naturalnego

Zamów nasiona rzepaku zaprawione Modesto 480 FS

u swojego dystrybutora nasion.


4

Innowacyjna ochrona młodych roślin

rzepaku

Modesto ® 480 FS to zaprawa owadobójcza oparta na

stworzonym przez firmę Bayer CropScience koncepcie

zapraw dwuskładnikowych zwalczających szkodniki

wielokierunkowo . Zapewnia w ten sposób bardzo wysoką

skuteczność i długość działania . Modesto 480 FS

zawiera dwie uzupełniające się substancje czynne:

chlotianidynę i beta-cyflutrynę .

Pełna ochrona przed szkodnikami

Substancje czynne Modesto 480 FS zostały dobrane

nieprzypadkowo . Pomiędzy chlotianidyną

a beta-cyflutryną występuje silny synergizm

tzn . substancje te działają razem znacznie lepiej niż

osobno . Poza tym charakteryzują się odmiennym

mechanizmem działania, przez co doskonale się

uzupełniają .

Dzięki wysokiej zawartości substancji czynnych,

szczególnie chlotianidyny (5 g/1kg nasion), Modesto

480 FS wyznacza zupełnie nowe – wyższe standardy

w jesiennej ochronie rzepaku przed szkodnikami .

Zaprawa ta dłużej i skuteczniej niż inne dostępne na

rynku produkty chroni młode rośliny przed szkodnikami .

Poza tym Modesto 480 FS jest zaprawą w pełni

bezpieczną dla wschodzącego rzepaku . Potwierdzają

to wieloletnie doświadczenia oraz opinie rolników

z krajów, w których Modesto 480 FS jest już na rynku .

Zdolność kiełkowania (po 8 dniach) nasion rzepaku

zaprawionych różnymi dawkami Modesto 480 FS

IOR, średnia z 9 dośw. 2005-2007 r.

100

Zdolność kiełkowania w %

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Kontrola Modesto 480 FS

12,5 ml/kg nasion

(dawka standardowa)

Pełne bezpieczeństwo

Modesto 480 FS

25 ml/kg nasion

Modesto 480 FS

50 ml/kg nasion

(czterokrotne

przekroczenie

dawki)

Modesto 480 FS jest zaprawą nie tylko skuteczną,

ale również w pełni bezpieczną dla roślin . Nawet

czterokrotnie wyższa dawka tego produktu jest

w pełni bezpieczna dla rzepaku (wykres) . Jest to

niezwykle istotne, ponieważ szybkie i wyrównane

wschody przyczyniają się do lepszego przezimowania

i wyższego plonu .

Dlaczego należy zamówić nasiona

kwalifikowane zaprawiane Modesto 480 FS?

Modesto 480 FS

• nowa dwuskładnikowa zaprawa owadobójcza

zwalczająca szkodniki wielokierunkowo

• dzięki wysokiej zawartości substancji czynnych

zwalcza szkodniki wyjątkowo długo i skutecznie

• zaprawa bezpieczna dla rzepaku i środowiska

naturalnego

Nasiona kwalifikowane zaprawione Modesto 480 FS

zaprawione są również zaprawą grzybobójczą .


PROMOCJA!

Przy zakupie

Tilmor 5 l – 1 l Proteus gratis!

Tilmor 15 l – 3 l Proteus gratis!

Szczegóły u przedstawicieli

regionalnych firmy Bayer

Chcesz więcej

– masz Tilmor

NOWOŚĆ

OTWIERAMY

NOWĄ ERĘ


6

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania

uprawą roślin oleistych, w szczególności rzepakiem

ozimym . Spowodowane jest to zwiększeniem zapotrzebowania

na nasiona i produkty ich przerobu . Głównie

dzięki wzrostowi popytu na energię odnawialną,

w mniejszym stopniu na żywność .

Stanowisko pod rzepak powinno być jak najlepsze,

konieczny jest wybór takiego pola, aby możliwa była

staranna i szybka uprawa oraz terminowy siew . Ważne

jest zmianowanie . Nie należy siać rzepaku częściej

niż co 3-4 lata na tych samych polach .

Pamiętać trzeba o odpowiednim doborze odmian

w zależności od stanowiska, plonowania, zimotrwałości

i zdrowotności .

Bardzo ważna jest norma wysiewu warunkująca właściwą

obsadę roślin .

Czerń krzyżowych (Alternaria spp.) – występuje w trakcie całego okresu

wegetacyjnego, nawet już jesienią i poraża wszystkie organy

rośliny . Typowe objawy to sferyczne lub ciemne plamy z jasną obwódką

na liściach . Choroba szczególnie groźna, gdy wystąpi na łuszczynach .

Objawia się wtedy jako czarne, okrągłe plamki . Zwalczana jest zabiegami

w okresie jesieni i w okresie kwitnienia oraz tworzenia się pierwszych

łuszczyn, bo pojawia się nieco później niż zgnilizna twardzikowa .

Od kilku lat następuje w Polsce stopniowa poprawa

opłacalności produkcji rzepaku względem roślin zbożowych,

co prowadzi do wzrostu areału uprawy i udziału

w strukturze zasiewów . Uzyskanie wysokich plonów

możliwe jest tylko przy odpowiednio dobranym stanowisku

i odmianie, właściwej agrotechnice, nawożeniu oraz

ochronie .

Najważniejsze punkty w uprawie rzepaku warunkujące wysokie plony

Charakterystyka i objawy chorób

Rzepak nie lubi gęstego siewu . Zalecana ilość wysiewu

to 2,5-3,5 kg/ha . Wielkość ta powinna być liczona

w zależności od odmiany, zdolności kiełkowania

nasion oraz warunków agrotechnicznych . Od momentu

siewu, plantację należy regularnie lustrować:

właściwie nawozić, terminowo zwalczać chwasty,

choroby i szkodniki . W celu zmniejszenia wilgotności

i wyrównania dojrzewania nasion, warto plantację

zdesykować . Termin zbioru zależy od odmiany i warunków

pogodowych panujących w danym roku .

Ze względu na wzrastający od lat udział rzepaku w strukturze zasiewów notujemy coraz większe porażenie

chorobami grzybowymi, które w niesprzyjających warunkach, szczególnie pogodowych, mogą powodować

straty w plonie sięgające 40% . Choroby najczęściej występujące i przynoszące znaczne straty to: zgorzel

siewek, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych i szara pleśń.

W ostatnich latach narasta również zagrożenie kiłą kapusty . Rzadziej występują: mączniak prawdziwy,

mączniak rzekomy, cylindrosporioza i werticilioza .

Sucha zgnilizna kapustnych (Leptosphaeria spp.) – objawy występują

na wszystkich częściach nadziemnych roślin, są nimi plamy żółtawe lub

jasnoszare z widocznymi piknidiami . Plamy te mogą się powiększać

i doprowadzić do wylegania całych roślin . Zwalczanie jest głównie

chemiczne poprzez dwukrotne opryskiwanie roślin rzepaku jesienią

i wczesną wiosną .


Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum) – typowa choroba

okresu kwitnienia, objawy występują na łodygach w postaci białoszarych

plam, na których tworzy się watowata grzybnia, a wewnątrz łodygi czarne

skleroty, przetrwalniki grzyba . Przy dużym nasileniu – rośliny rzepaku

zamierają . Zwalczana jest przez opryskiwanie w okresie kwitnienia .

Największą skuteczność daje oprysk w fazie opadania pierwszych

płatków kwiatowych .

Szara pleśń (Botrytis cinerea) – występuje szczególnie w latach wilgotnych

. Objawy to sinozielone plamy i szarobrązowa grzybnia . Porażone

części rośliny zamierają . Zwalczana zabiegami fungicydowymi jesienią,

wczesną wiosną i w okresie kwitnienia .

Cylindrosporioza (Cylindrosporium) – objawy tej choroby to jasne

(oszronione), popękane plamy na nieco zdeformowanych liściach .

Na łodygach plamy są wydłużone, z ciemną obwódką . Porażone łuszczyny

ulegają zniekształceniu i przedwcześnie dojrzewają . Zwalczana fungicydami

jesienią i wczesną wiosną .

Werticilioza (Verticillium dahliae) – objawy widoczne są dopiero na

dorosłych roślinach w postaci systemicznie biegnących, jednostronnych

pożółknięć łodyg i liści . Zapobiegać chorobie można właściwą agrotechniką

i płodozmianem .

Kiła kapusty (Plasmodiophora brassicae) – występuje placowo

w postaci żółknących, następnie więdnących roślin . Na korzeniach

tworzą się początkowo jasne i twarde, a potem brunatniejące

i rozpadające się narośla . Po wystąpieniu choroby należy przerwać

uprawę roślin kapustnych na tym polu na kilka lat, wapnować glebę

i zwalczać chwasty .

Mączniak prawdziwy (Erysiphe cruciferarum) – biały, mączysty nalot

na górnej stronie liścia, objawy mogą również występować na łodygach

i łuszczynach . Zapobiega się występowaniu choroby poprzez zabiegi

agrotechniczne i opryskiwanie fungicydami .

Mączniak rzekomy kapustnych (Peronospora parasitica) – objawy to

żółte, nieregularne plamy białego nalotu grzybni na dolnej stronie liścia .

Zapobiega się występowaniu choroby poprzez zabiegi agrotechniczne

i zabiegi chemiczne .

fungicydy

7


8

Tilmor ® 240 EC – odpowiedź na

nowe wyzwania rynku rzepakowego

Tilmor 240 EC

• doskonałe rozwinięcie technologii

zapoczątkowanej przez Horizon 250 EW

• Horizon + protiokonazol – dodatkowa

skuteczność zwalczania suchej zgnilizny

• doskonały produkt do ochrony

rzepaku jesienią i wczesną wiosną

• efekt regulacyjny jesienią; poprawa wigoru rośliny,

kondycji całej plantacji i zwiększona zimotrwałość

• efekt regulacyjny wiosną i zapobieganie wyleganiu

• doskonała kombinacja fungicydu i regulatora

wzrostu, biorąc pod uwagę narastające zagrożenie

ze strony grzybów chorobotwórczych jesienią

Tilmor 240 EC to odpowiedź na nowe wyzwania

rynku rzepakowego . Nowoczesne (w szczególności

niskie) odmiany potrzebują zwiększonej ochrony

przeciwko chorobom i właściwie zbalansowanego

efektu regulacyjnego . W związku ze zwiększoną

intensyfikacją uprawy rzepaku i zmianami warunków

pogodowych, jesienią presja chorobowa narasta .

Zatem najlepiej już wtedy zastosować Tilmor, który

reguluje pokrój rzepaku, ale przede wszystkim chroni

rzepak przed chorobami .

Skuteczność zwalczania suchej zgnilizny kapustnych przez różne

produkty

Zabieg jesienny opóźniony, IGR PAN

100

2008 r.

Skuteczność w %

95

90

85

80

75

70

65

60

0

73,3

Kontrola

% porażenia

65,6

Preparat

porównawczy 1

Skuteczność zwalczania suchej zgnilizny kapustnych

przez różne produkty

Zabieg jesienny w optymalnym terminie, IGR PAN

2008 r.

100

93,3 94,5

95

91,1

90

Skuteczność w %

85,6

85

80

75

70

65

60

0

Preparat

porównawczy 2

73,3

Kontrola

% porażenia

87,8

Tebukonazol

250 EW

Preparat

porównawczy 1

88,9

Tilmor 240 EC

0,75 l/ha

Preparat

porównawczy 3

Łodyga rzepaku z objawami suchej

zgnilizny kapustnych

Tilmor

240 EC


Stosowanie środka jesienią poprawia również

zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu

korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.

Stosowanie, terminy, dawki

• koncentrat do sporządzania emulsji wodnej,

o działaniu systemicznym

• do stosowania zapobiegawczego

i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego

i jarego przed chorobami grzybowymi

• wykazuje korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku

• dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób

w danym rejonie i stopnia wrażliwości na choroby

• środek można stosować 2 razy w okresie

wegetacji w temperaturze powyżej 12 °C

Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób

w następujących terminach i dawkach:

Rzepak ozimy

Jesień

W stadium 4-8 liści rzepaku:

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

Skuteczność zwalczania czerni krzyżowych

Zabieg jesienny (BBCH 15-18)

2008 r.

100

93,4

95

88

91,5

90

Skuteczność w %

Tilmor

85

80

75

5

0

1,6

Kontrola

% porażenia

Preparat

porównawczy 2

Kontrola

Tilmor 240 EC

0,75 l/ha

Tilmor 240 EC

1 l/ha

Chcesz więcej – masz Tilmor

– skuteczniejsze zwalczanie chorób rzepaku

Wpływ preparatu Tilmor na masę korzeni, Sławkowo 2008/2009 r.

Lp Kombinacja Dawka

Zalecana dawka: 0,75 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Masa 10

korzeni w g

1 Tebukonazol 250 EW 0,6 l/ha 63,9

2 Tebukonazol 250 EW 0,75 l/ha 63,5

3 Tilmor 240 EC 0,75 l/ha 65,1

4 Tilmor 240 EC 1,0 l/ha 74,7

5 Kontrola bez zabiegu 55,3

6 Preparat porównawczy 2 1,0 l/ha 61,9

7 Preparat porównawczy 1 0,5 l/ha 62,5

Skuteczność zwalczania szarej pleśni

Zabieg jesienny (BBCH 15-18)

2007 r.

100

Skuteczność w %

95

90

85

80

75

5

0

4,6

Kontrola

% porażenia

79,3

Preparat

porównawczy 2

89,7

Tilmor 240 EC

0,75 l/ha

fungicydy

92,3

Tilmor 240 EC

1 l/ha

94,7

Tilmor 240 EC

1,2 l/ha

9


10

Zabieg preparatem Tilmor należy również zastosować

wczesną wiosną . Reguluje on pokrój rzepaku, a także

chroni rzepak przed chorobami okresu wczesnowiosennego,

takimi jak sucha zgnilizna, czerń krzyżowych

i szara pleśń .

Wiosna

W fazie wzrostu pędu głównego:

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych,

szara pleśń

Zalecana dawka: 1 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Stosowanie środka wiosną wpływa również na

skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu

zmniejsza się wyleganie .

Rzepak jary

Tilmor może być także stosowany w rzepaku jarym

W fazie wzrostu pędu głównego:

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych,

szara pleśń

Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Stosowanie środka w tym terminie wpływa również

na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu

zmniejsza się wyleganie .

Tilmor to także zysk przeliczony

na pieniądze, zysk w plonie

Kluczowe korzyści dla rolnika

Bardzo wysoka skuteczność

zwalczania suchej zgnilizny

kapustnych

Zwalczanie wszystkich

najważniejszych chorób rzepaku

Zapobieganie przedwczesnemu

wyrastaniu rzepaku w pęd

Stymulowanie wzrostu masy korzeniowej

Większa mrozoodporność

Długość działania i skuteczność zwalczania suchej

zgnilizny kapustnych na łodygach

Średnia z doświadczeń: Kończewice, Modzurów 2010 r., zabieg

wczesnowiosenny BBCH 33-39, ocena po 60 dniach od zabiegu

% skuteczności

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

Tilmor 240 EC

1 l/ha

Preparat

porównawczy 1

Skuteczność zwalczania czerni krzyżowych

Kończewice 2010 r., zabieg wczesnowiosenny BBCH 33-39,

ocena po 56 dniach od zabiegu

% skuteczności

Wzrost plonu

w stosunku do kontroli

62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

Tilmor 240 EC

1 l/ha

Preparat

porównawczy 1

Preparat

porównawczy 4

Preparat

porównawczy 4

Tilmor to także zysk przeliczony na pieniądze,

zysk w plonie

Dwa zabiegi: jesienią (BBCH 15-18) i wczesną wiosną (BBCH 33-39)

150

140

130

120

129

140

2008 r.

138

110

100

90

10

0

100

Kontrola Preparat Tilmor 240 EC Tilmor 240 EC

porównawczy 2 0,75 l/ha 1 l/ha

+ 0,75 l/ha + 1 l/ha

Długie i bardzo skuteczne

Jesień działanie lecznicze

Wczesna wiosna

Zdrowy rzepak

i wysoki plon

Poprawa kondycji roślin

Bardzo wysoka skuteczność

zwalczania suchej zgnilizny

kapustnych

Harmonijny proces kwitnienia łanu,

tworzenia i dojrzewania łuszczyn

Zapobieganie wyleganiu

roślin rzepaku

Wysoka odporność

na zmywanie

przez deszcz

Wzrost plonu


PROMOCJA!

Przy zakupie

Traper 5 l – 1 l Proteus gratis

Traper 15 l – 3 l Proteus gratis

Traper 200 l – 40 l Proteus gratis

Szczegóły u przedstawicieli

regionalnych firmy Bayer

DOCEŃ DOCEŃ POTĘGĘ POTĘGĘ

SYNERGII SYNERGII

Obrońca cennych

złóż oleju


12

W dzisiejszym świecie zysk to wiedza, informacja

i sposób, w jaki się z niej korzysta. Gwarantowany

plon zyskasz, jeśli właściwie zainwestujesz .

Dziś przedstawiamy kolejne narzędzie, bezpieczne,

pewne, skuteczne i udoskonalone w laboratoriach

firmy Bayer.

Traper

• komfort długotrwałego skutecznego zapobiegania

i zwalczania patogenów

® 250 EC:

• zysk dzięki działaniu plonotwórczemu

• bezpieczeństwo sprawdzonego, niezawodnego

działania

• efekt regulacyjny

Zwalczanie zgnilizny twardzikowej

i szarej pleśni

Ostatnie trzy lata były szczególnie trudne, jeśli chodzi

o zwalczanie zgnilizny twardzikowej . Każdy, kto zaoszczędził

na ochronie w okresie kwitnienia, znacznie

stracił . W celu ochrony plonu – tego co najważniejsze

i zwalczenia bardzo groźnych chorób, zastosuj Traper

250 EC w dawce 1 l/ha .

Traper 250 EC to, jak prawdziwy myśliwy, idealne

połączenie nowoczesności i doświadczenia.

Skład chemiczny

Zawartość substancji aktywnej:

protiokonazol (JAU) 125 g/l

Grupa chemiczna:

triazolintiony

Zawartość substancji aktywnej:

tebukonazol 125 g/l

Grupa chemiczna:

triazole

Działanie zapobiegawcze, interwencyjne i wyniszczające

umożliwia stosowanie preparatu przez całą fazę

kwitnienia .


Traper wykazuje bardzo wysoką skuteczność

w zwalczaniu chorób okresu kwitnienia rzepaku,

a w szczególności zgnilizny twardzikowej.

Jak widać na wykresie, przy porażeniu rzędu 20%

roślin na kontroli, skuteczność Trapera jest najwyższa

w porównaniu z innymi konkurencyjnymi preparatami,

których skuteczność była bardzo niska – nawet 55% .

Traper poluje też na inne choroby . Szybko i skutecznie zwalcza czerń krzyżowych i szarą pleśń występującą

w rzepaku . Swoją efektywnością przewyższa konkurencyjne preparaty .

Cel zabiegu Traperem w fazie kwitnienia:

ochrona plonu

• zwalczanie chorób okresu kwitnienia

Traper stanowi poważne zagrożenie, także

dla czerni krzyżowych

Wpływ fungicydu Traper 250 EC zastosowanego w fazie kwitnienia na zdrowotność rzepaku ozimego

% skuteczności

zgnilizna twardzikowa

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

[%]

55

85

IOR Sośnicowice

75

% skuteczności

czerń krzyżowych

produkt standardowy 1 Traper 250 EC

produkt standardowy 2

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

[%]

98 98

IOR Sośnicowice

76

% skuteczności

szara pleśń

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

[%]

fungicydy

80 80

IOR Sośnicowice

78

13


14

Efekt synergii – większy plon

Wpływ na plon

Nie tylko fungicyd

Protiokonazol przyczynia się do wzrostu plonów, nie

tylko przez to, że zwalcza choroby grzybowe, ale

stymuluje też proces fotosyntezy roślin podobnie jak

strobiluryny, a dodatkowo zapobiega

osypywaniu się nasion .

W preparacie Traper wpływ protiokonazolu na plon

został dodatkowo zwiększony dzięki współdziałaniu

drugiej substancji aktywnej tebukonazolu .

W doświadczeniach przeprowadzonych w wielu

krajach europejskich zastosowanie fungicydu Traper

zaowocowało wyższym plonem uzyskiwanym z poletek

niż w przypadku stosowania samego protiokonazolu .

Traper przynosi zysk w plonie

Traper to idealna ochrona przed zagrożeniem oraz

zysk w postaci większego plonu, zdrowych roślin,

stojącego łanu i łatwiejszego zbioru.

Traper 250 EC:

• zysk w plonie rzepaku poprzez skuteczne

działanie na wszystkie choroby okresu kwitnienia:

czerń krzyżowych, szarą pleśń oraz bardzo

wysoką skuteczność na zgniliznę twardzikową

• stosowany już wczesną wiosną, wtedy bardzo

skutecznie zwalcza Phomę – suchą zgniliznę

– występującą już na początku okresu wegetacji

• elastyczność terminu stosowania, od wczesnej

wiosny aż do fazy opadania płatków, dzięki

działaniu zapobiegawczemu, interwencyjnemu

i wyniszczającemu

• efekt plonotwórczy, dzięki pozytywnemu wpływowi

na procesy fizjologiczne rośliny – niezależnie od

zwalczania chorób

• równomierne i trwałe rozmieszczenie w całym

liściu, co powoduje zwiększoną odporność na

zmywanie i długi okres działania przeciwko

patogenom chorobotwórczym

• przy zastosowaniu wczesną wiosną produkt

wpływa na pokrój roślin i zapobiega wyleganiu

łanu rzepaku


Wartość

mierzona

złotem

Nowy program

ochrony rzepaku

firmy Bayer

– już w 2013 r.

Firma Bayer wprowadza nową technologię

fungicydową w ochronie rzepaku.

Innowacyjny program ochrony oznacza przede

wszystkim większy zysk dla plantatorów.

Bardzo wysoka skuteczność zwalczania chorób

rzepaku i unikalna długość działania to:

• zdrowy łan,

• zbiór w optymalnej fazie dojrzałości,

• maksymalnie wysoki plon.


16

Najnowszy program ochrony rzepaku

Rzepak

fluopyram 125 g +

protiokonazol 125 g

JESIEŃ WIOSNA

Zgnilizna

twardzikowa

Czerń

krzyżowych

Szara pleśń

Sucha

zgnilizna

rzepaku

fluopyram

+ protiokonazol

Mączniak

prawdziwy

fungicydy

0 10-20 21-29 31-39 41-59 61-69 71-79

sierpień wrzesień październik listopad

marzec kwiecień maj czerwiec

Nowy program ochrony rzepaku firmy Bayer CropScience prowadzi do maksymalizacji plonu i poszerzenia

zakresu zwalczanych patogenów i szkodników . W efekcie daje najlepszą stopę zwrotu z nakładów na środki .

Cylindrosporioza

Biała

plamistość

liści

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++

Fluopyram 175 g ++++ ++++ +++ +++ + +


Rzepak porażony zgnilizną twardzikową i skuteczność różnych substancji aktywnych

Bez zabiegu Standard 1 Fluopyram 125 g/ha

Elastyczność stosowania

Najlepszą skuteczność zwalczania zgnilizny twardzikowej

uzyskuje się stosując fungicyd w fazie opadania

pierwszych płatków kwiatkowych rzepaku . Dzięki zastosowaniu

najnowszych substancji aktywnych firmy

Bayer CropScience rolnik będzie miał zawsze zdrowszą

plantację i wzrost plonu wyższy niż przy produkcie

standardowym, niezależnie od fazy stosowania .

Najskuteczniejszy jest zawsze zabieg

w fazie BBCH 63-65 (pełnia kwitnienia).

Daje on wzrost plonu rzędu + 35%,

a w latach z silną presją chorobową

nawet + 10 dt/ha.

Skuteczność zwalczania zgnilizny twardzikowej

i wpływ na plon w zależności od terminu stosowania

Doświadczenia: Niemcy, 2008 r.

Wzrost plonu w % do kontroli

70

60

50

40

30

20

10

0

33,9

dt

35,5

dt

BBCH 57

Pąki kwiatowe

zamknięte

35,9

dt

39,1

dt

BBCH 63

Kwitnienie

Plon na kontroli = 28,9 dt/ha

Standard 1

fungicydy

35,7

dt

35,4

dt

BBCH 69

Koniec kwitnienia

Fluopyram + protiokonazol

100

80

60

40

20

0

% skuteczności

Kontrola: % porażenia zgnilizną

twardzikową na poletku niechronionym

Standard 1:

% skuteczności działania

Fluopyram + protiokonazol

% skuteczności działania

17


18

Najnowsza technologia firmy Bayer to większy zysk

dla plantatorów rzepaku poprzez: wysoką skuteczność

zwalczania chorób w rzepaku i długie działanie,

co zapewnia ochronę całej plantacji i zmaksymalizowanie

wielkości i jakości plonu .

Największy plon oleju z ha dzięki nowej technologii

Bayer CropScience: średnia z 4 dośw . z 2008 r .

plon oleju w %

kontrola = 100%

Maksymalizacja i lepsza jakość plonu

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

1834 kg

(100)

1974 kg

(108)

2013 kg

(110) 1913 kg

(104)

2043 kg

(111)

Kontrola Standard 3 Standard 1 Standard 2 fluopyram +

protiokonazol

Nowa technologia ochrony

rzepaku juz wkrótce w Polsce.

fungicydy


Prawdopodobnie

to ostatni owad,

który doprowadzi

Cię do szaleństwa...

chroni uprawy roślin rolniczych

i warzywniczych przed wieloma szkodnikami

wywołuje natychmiastowy efekt zwalczania,

połączony z długotrwałą ochroną

skutecznie eliminuje ploniarkę, omacnicę

i zachodnią korzeniową stonkę

kukurydzianą

dzięki nowej formulacji O-TEQ doskonale

przemieszcza się w roślinie i jest odporny

na zmywanie

ustanawia nowy standard najskuteczniejszej

i bezpiecznej ochrony przed szkodnikami


20

Rzepak ozimy jest najpopularniejszą w Polsce rośliną

oleistą . Areał jej uprawy dawno przekroczył

700 tys. ha i prognozuje się jego dalszy wzrost.

Zwiększenie powierzchni uprawy rzepaku

i coraz częstsze występowanie tej rośliny

w płodozmianie przyczynia się do zwiększenia

zagrożenia ze strony szkodników .

Prawie 70% rolników wykonuje jeden zabieg

zwalczający szkodniki rzepaku jesienią i prawie 70%

wykonuje trzy i ponad trzy zabiegi przeciwko

szkodnikom wiosną i latem .

W Polsce wykonuje się od 1 do 4

zabiegów zwalczania szkodników

w rzepaku

Rzepak ozimy – występowanie szkodników

pchełki chrząszcze larwy

100%

9 0

80

70

60

50

40

30

20

10

0

jesień wiosna/lato

ślimaki

chowacze

łodygowe

1 zabieg jesienią

1

14

69,5

15,5

słodyszek

jesień wiosna i lato

4 zabiegi lub więcej

3 zabiegi

2 zabiegi

1 zabieg

bez zabiegów

2,7 zabiegów wiosną i latem

szkodniki

łuszczynowe

10

55

32

3


Straty w plonie spowodowane przez szkodniki rzepaku

wynoszą od kilkunastu do kilkudziesięciu procent

i mogą doprowadzić do tego, że uprawa tej rośliny

będzie nieopłacalna . Rzepak w Polsce atakowany jest

przez bardzo wiele gatunków szkodników i to już od

początku wegetacji, czyli od jesieni . Najgroźniejszymi

szkodnikami rzepaku są słodyszek rzepakowy

i chowacze łodygowe . Pytani przez firmę badawczą

rolnicy uznali słodyszka rzepakowego za najbardziej

szkodliwego na ich plantacjach rzepaku (prawie 60%) .

Na kolejnych miejscach, jako najbardziej szkodliwe,

rolnicy wymieniali chowacza brukwiaczka i w nieco

mniejszym stopniu chowacza podobnika

100%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Chowacz brukwiaczek Uszkodzenia spowodowane

przez chowacza brukwiaczka

Stopień szkodliwości poszczególnych

gatunków chrząszczy w rzepaku

18

24

58

słodyszek

rzepakowy

insektycydy

17

51

32

chowacz

brukwiaczek

chowacz

podobnik

szkodnik o dużym stopniu szkodliwości

szkodnik o bardzo wysokim stopniu szkodliwości

szkodnik o najwyższym stopniu szkodliwości

Chowacz czterozębny – larwa

59

36

5

21


22

Absolutna nowość w zwalczaniu

szkodników

Charakterystyka techniczna preparatu Proteus ® 110 OD

Substancja czynna: tiachlopryd 100 g + deltametryna 10 g

Grupa chemiczna: chloronikotynyle + pyretroidy

Formulacja: OD – zawiesina olejowa O-TEQ

Stężenie: 110 g substancji czynnych na 1 litr preparatu

Opakowania: 250 ml; 1 l; 5 l

Innowacja w ochronie roślin Zalety insektycydu

Firma Bayer CropScience ma zaszczyt oddać

w Państwa ręce najnowszy produkt myśli technicznej

– insektycyd o bardzo szerokim spektrum działania

w nowoczesnej formulacji O-TEQ . Wiele lat

plantatorzy i rolnicy czekali na nowy skuteczny

insektycyd, który zapewniłby wysoką skuteczność,

szybki i długi efekt zwalczania, jednocześnie spełniając

wysokie wymagania środowiskowe . Produkt ze

względu na swój skład jest też doskonałym

narzędziem w zarządzaniu ryzykiem związanym

z budowaniem przez szkodniki odporności na

substancje aktywne, m.in. z grupy pyretroidów.

Skuteczny i niezawodny na

najgroźniejsze gatunki

• skutecznie i efektywnie zwalcza szkodniki w bardzo

wielu uprawach

• wykazuje natychmiastowy efekt zwalczania

połączony z długotrwałą ochroną plantacji

• eliminuje szkodniki w uprawach rzepaku,

ziemniaków, buraków, kukurydzy i innych

• doskonale przemieszcza się w roślinie i jest

odporny na zmywanie dzięki nowej formulacji

O-TEQ opatentowanej przez Bayer

• ze względu na dwie substancje aktywne i dwa

różne mechanizmy działania zapobiega

powstawaniu odporności szkodników

• na szkodniki działa drogą kontaktową i żołądkową

• działa niezależnie od temperatury


deltametryna

zaburza prawidłową czynność kanałów sodowych

rozmieszczonych w aksonie neuronu

kanał sodowy

deltametryna

tiachlopryd

CI

Br

Br

acetylocholina

tiachlopryd

N

N

O

N

O

deltametryna

tiachlopryd

imituje neuroprzekaźnik-acetylocholinę i rywalizuje

z jej receptorami nikotynergicznymi w błonie postsynaptycznej

transporter

acetylocholiny

acetylocholina

S

CH

CN

błona pre-synaptyczna

pęcherzyk

acetylocholinoesteraza

acetylocholina

kanał sodowy

O

cholina

+

acetylokoenzym A

substancje fosforoorganiczne

i karbaminiany

receptory acetylocholiny

Na+

cholina

+

kwas octowy

transporter

choliny

transporter

błona post-synaptyczna

acetylocholiny

deltametryna

acetylocholina

CI

Br

Br

acetylocholina

tiachlopryd

N

insektycydy

Skuteczne połączenie dwóch

substancji czynnych

N

O

N

O

deltametryna

S

CH

CN

błona pre-synaptyczna

pęcherzyk

O

cholina

+

acetylokoenzym A

Na+

transpor

choliny

23


24

Chowacz brukwiaczek

(Ceutorhynchus napi)

Obraz szkód:

Łodygi w odcinku dolnym są zgrubiałe i mają często

kształt litery „S”, łamią się . Wewnątrz łodygi żerują

larwy szkodnika .

Uszkodzenia spowodowane

przez chowacza brukwiaczka

Skuteczność zwalczania chowacza brukwiaczka w rzepaku

IOR Poznań 2003-2004 r.

Skuteczność w %

96

94

92

90

88

86

84

82

80

78

Chowacz brukwiaczek

Ceutorhynchus napi

Szkodnik:

Larwy łukowato zgięte mają długość do ok . 7 mm

i białawożółte zabarwienie . Są beznogie i mają

brązowawą głowę . Chrząszcze mają długość

ok . 3-4 mm oraz gęste biało-szare owłosienie

i ryjkowato wydłużoną głowę .

Uwagi:

Miejsca nakłuć na łodygach są jednocześnie miejscami

infekcji przez patogeny grzybowe, wywołujące suchą

zgniliznę kapustnych i szarą pleśń .

Zwalczanie chowacza brukwiaczka:

Dzięki długotrwałemu działaniu, Proteus 110 OD,

bardzo dobrze spisuje się w zwalczaniu chowacza

brukwiaczka .

Prawidłowo stosowany nawet w niższych dawkach

wykazał większą skuteczność niż dotychczasowe

standardy rynkowe .

Proteus 0,5 l/ha Proteus 0,6 l/ha Proteus 0,75 l/ha Standard 1

Zwalczanie chowacza brukwiaczka a wpływ na plon rzepaku

140

135

130

125

120

115

110

105

100

+23% +28%

+27%

+34%

Przyrost plonu w %

0

Kontrola

(t/ha)

IOR Sośnicowice 2004 r.

Standard 1 Proteus 110 OD Proteus 110 OD Proteus 110 OD

0,5 l/ha 0,6 l/ha 0,75 l/ha


Chowacz czterozębny

(Ceutorhynchus quadridens)

Obraz szkód:

Początkowo na dolnej stronie ogonków liściowych

i głównych nerwów liści występują wywiercone

wgłębienia ze złożonymi jajami . Następnie larwy

wgryzają się, tworząc chodniki w nerwie liścia, ogonku

liściowym . Rośliny rzepaku są zahamowane we

wzroście, czasami łodygi łamią się .

Szkodnik:

Larwy lekko zagięte mają długość do ok . 6 mm

i białawe zabarwienie. Są beznogie i mają brunatną

głowę . Chrząszcze mają długość ok . 2,5-3,5 mm .

Głowa jest ryjkowato wydłużona, a stopy zabarwione

czerwonawo .

Zalecana dawka Proteusa 110 OD do zwalczania

tego szkodnika: 0,5-0,6 l/ha .

Opryskiwać w terminie zwalczania słodyszka

rzepakowego, w fazie zwartego kwiatostanu,

najpóźniej w fazie luźnego pąka kwiatostanowego .

Skuteczność zwalczania chowacza czterozębnego w rzepaku

65%

95%

94%

100

Skuteczność w %

95

90

85

80

75

70

65

60

Standard 1

IOR Sośnicowice 2004 r.

Proteus 110 OD

0,75 l/ha

Uszkodzenia spowodowane przez chowacza

czterozębnego

Proteus 110 OD

0,6 l/ha

Chowacz czterozębny

Ceutorhynchus quadridens

insektycydy

80%

Proteus 110 OD

0,5 l/ha

66%

Proteus 110 OD

0,3 l/ha

25


26

Skuteczność zwalczania słodyszka rzepakowego

Ocena po 8 dniach od zabiegu, IOR Poznań 2004 r.

Skuteczność w %

Skuteczność w %

Słodyszek rzepakowy

Meligethes aeneus

90

85

80

75

70

65

Proteus

0,5 l/ha

Proteus

0,6 l/ha

Proteus

0,75 l/ha

Uszkodzenia spowodowane przez słodyszka

rzepakowego

Skuteczność zwalczania słodyszka w rzepaku

Ocena po 3 dniach od zabiegu, IOR Poznań 2003 r.

100

98

96

94

92

90

88

Proteus

0,5 l/ha

Proteus

0,6 l/ha

Proteus

0,75 l/ha

Standard 1

Standard 1

Słodyszek rzepakowy

(Meligethes aeneus)

Obraz szkód:

Zniszczenie lub bardzo silne uszkodzenia pąków

kwiatów rzepaku . Nieregularne kwiatostany,

poskręcane łuszczyny, znacznie zmniejszony plon

nasion . Straty w plonie mogą przekraczać 30% .

Szkodnik:

Chrząszcz barwy czarnej z mieniącym się

grzbietem, ok. 2 mm długości. W temperaturze

10-15 °C chrząszcze przelatują na rzepak i zaczynają

żerować, składając jaja do wnętrza pąków kwiatowych .

Uwagi:

Okres chłodów po nalocie szkodnika na rzepak

powoduje przedłużenie okresu kwitnienia rzepaku

i żerowania szkodnika, zwiększając szkody .

W pełni kwitnienia słodyszek jest nieszkodliwy .

Decis 2,5 EC

Standard 2

Standard 3

Standard 4


Szkodniki łuszczynowe:

Chowacz podobnik

(Ceutorhynchus assimilis)

Obraz szkód:

Uszkodzone łuszczyny i nasiona rzepaku, znacznie

niższy plon .

Szkodnik:

Larwy mają długość ok . 4-5 mm, białawe, beznogie

z brązową główką, lekko zgięte . Chrząszcze mają

długość ok . 2,5-3,5 mm oraz gęste, szare owłosienie .

Głowa jest ryjkowato wydłużona .

Uwagi:

Otwory wygryzione przez chowacza podobnika

ułatwiają samicom pryszczarka kapustnika składanie

jaj do łuszczyn .

Skuteczność zmniejszenia % uszkodzeń

łuszczyn przez chowacza podobnika

i pryszczarka kapustnika

IOR Poznań 2003-2004 r., dane z 5 doświadczeń 2003-2004 r.

Skuteczność w %

92

90

88

86

84

82

80

78

Proteus

0,5 l/ha

Proteus

0,6 l/ha

Objawy żerowania

szkodników łuszczynowych

Proteus

0,75 l/ha

Larwy pryszczarka kapustnika

Pryszczarek kapustnik

(Dasyneura brassicae)

insektycydy

Obraz szkód:

Łuszczyny żółkną, deformują się i pękają . Larwy

niszczą zawiązki nasion, wpływając na znaczne

zmniejszenie plonu .

Szkodnik:

Larwy są długości ok . 2 mm, beznogie, bezgłowe,

początkowo szkliste, potem białe, a na końcu barwy

żółto-białej . Pryszczarek to muchówka ok . 1 mm wielkości,

podobna do komara . Samice składają jaja do

łuszczyn uszkodzonych przez chowacza podobnika .

Uwagi:

Porażenie przez pryszczarka jest ściśle związane

z żerowaniem chowacza podobnika, gdyż samica

pryszczarka składa jaja głównie w otwory wygryzione

przez chowacza .

Żerowaniu pryszczarka sprzyja ciepła i sucha pogoda.

Zalecana dawka Proteusa 110 OD do zwalczania

szkodników łuszczynowych: 0,5-0,6 l/ha .

Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania

płatków kwiatowych .

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha .

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste .

27


28

Proteus 110 OD jest też jednym

z bezpieczniejszych produktów dla

parazytoidów

Parazytoidy są naturalnymi wrogami szkodników

rzepaku. Z wyników badań przeprowadzonych

w roku 2008 jasno wynika, że szkodliwy wpływ

preparatu na naturalnych wrogów szkodników rzepaku,

jest najmniejszy w porównaniu z obecnymi standardami

rynkowymi . Proteus jest więc jednym

z bezpieczniejszych produktów dla naturalnych

wrogów słodyszka rzepakowego oraz chowacza .

Zgodnie z dobrą praktyką rolniczą nie należy

wykonywać żadnych zabiegów chemicznych w czasie

oblotów pszczół .

Bezpieczny dla naturalnych

wrogów słodyszka rzepakowego

i chowacza podobnika

Procent spasożytowanych larw

słodyszka rzepakowego

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100% 45%

Kontrola Standard 1

63%

Standard 4

80%

Proteus

110 OD

Procent spasożytowanych larw

chowacza podobnika

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Biedronka na rzepaku

Muchówka z rodziny

bzygowatych

Osobnik dorosły

gąsienicznika

100% 7%

Kontrola Standard 1

68%

Standard 4

83%

Proteus

110 OD


Proteus 110 OD w nowoczesnej formulacji O-TEQ

Od wielu lat firma Bayer CropScience bada różnego

rodzaju postacie preparatów, aby uzyskać

rzeczywiste innowacje w dziedzinie technologii

formułowania produktów . Taką innowacją jest

niewątpliwie formulacja produktu Proteus 110 OD .

Formulacja OD (dyspersja olejowa) to stabilna

zawiesina płynu niemieszalnego z wodą, która może

zawierać inny składnik czynny i może być rozcieńczana

wodą przed użyciem .

Główne cechy formulacji OD są składową cech SC

i EC . Składnik czynny formulacji jest zdyspersowany

w mieszaninie oleju i substancji pomocniczej. Na liściu

mieszanina oleju z substancjami pomocniczymi

zapewnia wysoki stopień retencji kropli, idealne

Proteus 110 OD

• dwie substancje aktywne:

systemiczny tiachlopryd

+ kontaktowy pyretroid deltametryna

• łączne stosowanie dwóch substancji z różnych klas

chemicznych

• efekt „knock down” + szybki i długi okres działania

• działanie w szerokim zakresie temperatur

• szeroki zakres zwalczanych szkodników

• możliwość stosowania w wielu uprawach:

ziemniaki, rzepak, kukurydza, buraki

• znakomita odporność na zmywanie przez deszcz

insektycydy

pokrycie powierzchni liścia, dłuższe i lepsze utrzymanie

warstwy płynu na powierzchni rośliny, zwiększenie

stopnia penetracji oraz odporności na zmywanie

przez deszcz .

To właśnie dzięki tym cechom formulacji otrzymujemy

zwiększoną skuteczność biologiczną produktu

Proteus 110 OD .

PAMIĘTAJ!

Przed użyciem wstrząśnij

29


Szerokie spektrum zwalczanych szkodników

Decis MEGA skutecznie zwalcza wszystkie

najważniejsze szkodniki w zbożach, rzepaku,

burakach, ziemniakach, roślinach sadowniczych

i warzywach.

Wysoka skuteczność

Decis MEGA zapewnia wyższą skuteczność

i pewniejsze działanie poprzez szybkie

wnikanie do rośliny i szkodnika oraz zwiększoną

odporność na zmywanie przez deszcz.

Nowoczesna technologia

Najnowsza formulacja, podwójnie skoncentrowany

pyretroid firmy Bayer CropScience,

zapewnia zwiększoną skuteczność działania,

zmniejszone dawkowanie, łatwiejszy transport

i przechowywanie.

Szybciej do celu


Decis ® MEGA to najnowszy podwójnie

skoncentrowany pyretroid firmy Bayer

CropScience.

Najnowsza formulacja stworzona przez ekspertów

dla rolników.

Substancja aktywna

- deltametryna

Koncentracja

- 50 g substancji aktywnej w 1 litrze produktu

Formulacja

- EW: Emulsja wodna

woda

rozpuszczalniki + rozpuszczona

substancja aktywna

Nowoczesna formulacja preparatu zapewnia

• Szybką i wysoką dostępność składników

aktywnych

• Doskonałe rozprzestrzenienie się preparatów

na liściach rośliny

• Bardzo dobrą przyczepność i wiązanie

substancji aktywnej do kutikuli owadów

• Szybką penetrację w organizmach

szkodników

• Bardzo szybki efekt działania

• Doskonałą odporność na zmywanie

przez deszcz

• Bardzo dobrą skuteczność działania

w niższych temperaturach

insektycydy

• Wysoka skuteczność – wyjątkowa równowaga

pomiędzy wysoką skutecznością, niską dawką

i bezpieczeństwem środowiska.

• Korzystna cena – skoncentrowana formulacja,

o niższym dawkowaniu i w efekcie łatwiejszy do

transportu i przechowywania.

Nowoczesna technologia

Formulacja najnowszej generacji

Decis MEGA to doskonałe wyważenie pomiędzy

wysoką skutecznością i bezpieczeństwem środowiska.

Decis MEGA jest wodną emulsją (EW), zawiera

drobne krople aktywnej deltametryny rozpuszczone

w mieszaninie rozpuszczalników i zawieszone

w wodzie.

Wysoka skuteczność

31


32

Szerokie spektrum zwalczanych szkodników

Decis MEGA skutecznie zwalcza najważniejsze

szkodniki w zbożach, rzepaku, burakach,

ziemniakach, roślinach sadowniczych i warzywach.

Rzepak ozimy

Chowacz brukwiaczek

Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, przed

złożeniem jaj przez chrząszcze.

Zalecana dawka: 0,15 l/ha.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy i jary

Pchełki

Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych

roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

Zalecana dawka: 0,15 l/ha.

Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko

słodyszkowi zwalcza również chowacza

czterozębnego)

Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu

chrząszczy na roślinach w fazie zwartego

kwiatostanu najpóźniej w fazie luźnego

kwiatostanu.

Zalecana dawka: 0,1 l/ha.

Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik,

chowacz podobnik)

Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania

płatków kwiatowych.

Zalecana dawka: 0,15 l/ha.

Gnatarz rzepakowiec

Opryskiwać po wystąpieniu młodych larw, kiedy ich

średnia liczebność wynosi: 1 larwa na 1 roślinie

(na rzepaku ozimym jesienią).

Zalecana dawka: 0,15 l/ha.

Gnatarz rzepakowiec Pchełki Słodyszek rzepakowy


Udowodniona skuteczność w doświadczeniach polowych

Doświadczenia polowe

wykonano w Czechach,

Danii, Niemczech i w Polsce,

w uprawie zbóż, rzepaku,

ziemniakach i wielu innych.

We wszystkich stwierdzono

bardzo wysoką skuteczność

produktu Decis MEGA.

Najlepszy pyretroid na chowacza

podobnika i pryszczarka kapustnika.

Rzepak ozimy – chowacz podobnik

i pryszczarek kapustnik, Polska 2007 r.

% skuteczności

120

100

Udowodniona skuteczność w doświadczeniach laboratoryjnych

75

50

25

Parazytoidy są naturalnymi wrogami szkodników

rzepaku. Badania przeprowadzone na

Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

w 2008 r., jednoznacznie wskazują na

bezpieczeństwo preparatu w stosunku do

entomofauny pożytecznej, o czym świadczy

stopień spasożytowania larw chowacza

brukwiaczka i chowacza czterozębnego oraz

słodyszka rzepakowego na kontroli w porównaniu

do spasożytowania larw na poletkach traktowanych

innymi insektycydami.

0

Zwalczanie chowacza

podobnika

1 dzień

po zabiegu

Zwalczanie pryszczarka

kapustnika

insektycydy

30 dni

plon w %

po zabiegu (plon na kontroli

(uszkodzone łuszczyny) = 100%)

Decis MEGA 7.5 g a.i./ha Standard 1 Standard 2

Produkt bezpieczny dla parazytoidów

33


34

Trzy kroki do lepszej skuteczności

Krok 1 – rewelacyjna przyczepność

zwiększa skuteczność

Przyczepność, czyli zdolność cieczy do zwilżenia

powierzchni roślin mierzy się kątem zwilżenia.

Lepsze zwilżenie powoduje zwiększoną

przyczepność cieczy roboczej do powierzchni

rośliny i mniejsze prawdopodobieństwo spłynięcia

kropli.

Tylko Decis MEGA tak dobrze

przylega do liści roślin

Dzięki zaawansowanej technologii formulacji

Decis MEGA ma dużo mniejszy kąt zwilżenia

na liściach roślin niż jakikolwiek konkurencyjny

produkt. Tylko Decis MEGA charakteryzuje się

wysoką przyczepnością. Ulepszona formulacja

to lepsze pokrycie szkodnika, lepsza

przyczepność do rośliny, a dla rolnika

wyższa skuteczność w działaniu.

Krok 2 – lepsze pokrycie i rozmieszczenie

na roślinie to większa skuteczność

Równomierne pokrycie roślin jest rezultatem

zatrzymywania substancji aktywnej przez roślinę

i równomiernego rozprowadzenia jej na

powierzchni. Im lepiej jest pokryta powierzchnia

roślin, tym większy jest kontakt szkodnika

z preparatem. Depozyt produktu na liściach rośliny

zwiększa jego skuteczność.

Zwiększenie przyczepności skutkuje też lepszym

pokryciem szkodnika przez substancję aktywną

i wyższą skutecznością.

Kąt zwilżenia (0)

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Woda produkt produkt

standardowy standardowy

1

2

Decis

MEGA

im większy kąt

(wyższy słupek),

tym gorsza

przyczepność

Decis MEGA tworzy na roślinie „film”, zapewniając

wyższą biologiczną skuteczność niż substancje

aktywne w postaci kryształów lub kapsułek.


Rozmieszczenie preparatu na liściu kapusty

Decis MEGA wykazuje dużo lepsze pokrycie liści niż

produkty standardowe

Krok 3 – wysoka zawartość substancji

aktywnej na ciele owada to większa

skuteczność działania środka

Adhezja, czyli silne przywieranie preparatu do

szkodnika jest krytycznym elementem szybkiego

i skutecznego działania środka. Szybka penetracja

powoduje natychmiastowe zaprzestanie żerowania

szkodnika.

Ulepszona formulacja preparatu Decis Mega to

lepsze pobieranie, przyleganie i przemieszczanie

się produktu w obrębie szkodnika i rośliny oraz

większa odporność na zmywanie produktu przez

deszcz.

Decis MEGA przylega mocno do ciała owada, a wysoka

zawartość substancji aktywnej na ciele owada zwiększa

skuteczność działania.

® – zastrzeżony znak towarowy firmy Bayer

Depozyt preparatu na liściach pomidora

Decis MEGA tworzy na roślinie „film”, zapewniając

wyższą biologiczną skuteczność

Decis MEGA silnie przylega

do powierzchni liścia, co

zapobiega zmywaniu

produktu przez deszcz.

insektycydy

Lepsza odporność na zmywanie

Produkt konkurencyjny

przylega słabo i jest

zmywany przez deszcz.

35


Zakupu środków ochrony roślin dokonuj wyłącznie w licencjonowanych punktach sprzedaży,

w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Środek powinien posiadać czytelną i napisaną

w języku polskim etykietę – instrukcję stosowania. Zwróć uwagę, czy preparat nie jest przeterminowany.

Zachowaj dowód zakupu.

x3

Przed użyciem produktu przeczytaj

etykietę – instrukcję stosowania .

Sprawdź okres karencji i prewencji .

Podczas przygotowania cieczy roboczej

i mycia aparatury stosuj odzież

ochronną: kombinezon lub fartuch,

rękawice nitrylowe, obuwie gumowe,

maskę przeciwpyłową lub przeciwko

oparom, okulary oraz nakrycie głowy

– odpowiednio do potrzeb .

Sprawdź, czy rękawice nie są

uszkodzone, załóż je na czyste

i osuszone ręce . Po zakończeniu prac

umyj i zdejmij rękawice, umyj starannie

ręce i twarz .

Dokładnie odmierz potrzebną ilość

środka i przygotuj ciecz roboczą z dala

od dzieci, osób postronnych

i zwierząt .

Opakowanie po środku trzykrotnie

wypłucz, przelewając popłuczyny

do opryskiwacza .

Czekamy na Twoje pytania:

600 459 751, 601 273 576

Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl

Gdańsk – 58 682 04 04

Kraków – 12 411 99 99

Lublin – 81 740 89 83

Łódź – 42 657 99 00

Poznań – 61 847 69 46

Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,

tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03

Puste i wypłukane opakowanie

umieść w specjalnym worku i zwróć

do miejsca zakupu .

Używaj ciągnika z kabiną, która

znacznie zmniejsza ryzyko kontaktu

ze środkami ochrony roślin .

Przechowuj środki w pomieszczeniu

o temperaturze 0-30 °C, niedostępnym

dla dzieci, osób postronnych i zwierząt .

W przypadku kontaktu z produktem

natychmiast przemyj skórę wodą

i mydłem . Jeśli środek dostanie się do

oczu, przemywaj dużą ilością bieżącej

wody przez co najmniej 10 minut .

Po połknięciu środka nie wywołuj

wymiotów . W obu przypadkach

natychmiast skontaktuj się z lekarzem,

pamiętając, aby pokazać mu etykietę

stosowanego produktu .

Po wykonaniu zabiegu dokładnie umyj

cały opryskiwacz, nie zapominając

o jego górnej ścianie i filtrach .

Ośrodki toksykologiczne, pomoc medyczna:

Rzeszów – 17 866 44 09

Sosnowiec – 32 266 11 45

Tarnów – 14 631 54 09

Warszawa – 22 619 66 54

Wrocław – 71 343 30 08

www.bayercropscience.pl

More magazines by this user
Similar magazines