Systémy napájení - Rittal

rittal.sk

Systémy napájení - Rittal

Systémy napájení

UPS – modulární koncept napájení

PMC 12/PMC 12 kompaktní .....................................................................372

PMC 40 (typ 1­4) .......................................................................................373

PMC 40 (typ 5)...........................................................................................374

PMC 120....................................................................................................375

PMC 200....................................................................................................376

PMC 800....................................................................................................377

Příslušenství PMC .....................................................................................378

Napájecí rozváděč

Napájecí rozváděč PDR.............................................................................382

Napájecí rozvodný modul PDM.................................................................382

Napájecí systémový modul

Přípojnice PSM Plus..................................................................................383

Zásuvné moduly PSM Plus .......................................................................383

Přípojnice PSM..........................................................................................384

Zásuvkové moduly PSM............................................................................385

Příslušenství PSM......................................................................................386

Systém palivových článků

RiCell Flex..................................................................................................387

UPS systémy Rittal – modulární koncept napájení

Zabezpečení všech procesů, u nichž záleží na disponibilitě, pomocí UPS,

není jen otázkou kilowattů, doby zálohování a redundance zdrojů UPS.

Je nutno zajistit kritickou zátěž vysokým stupně účinnosti UPS.

1 – 18

kVA

PMC

12

Rozsah

výkonu

(měnitelný)

10 – 40

kW

10 – 120

kW

8 – 800

kW

64 – 960

kW

PMC

40

PMC

120

PMC

200

PMC

800

371


UPS – modulární koncept napájení

Software pro vypnutí systému strana 529 Sady baterií strana 378

Technologie dvou konverzí dle

nejvyšší klasifikace VFI­SS­111.

Rozsah dodávky:

Jednofázové UPS systémy

Návod k obsluze

Software na CD­ROM

Kabel RS232

Pro 1 – 3 kVA: UPS,

připojovací kabel s ochranným

kontaktem, USB kabel

Je třeba ještě

přiobjednat:

Pro provoz systémů nepřetržitého

napájení UPS jsou zapotřebí

připojovací kabely ve specifickém

národním provedení dle

jednotlivých zemí a kluzné lišty,

viz strana 749/775.

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Snímek ukazuje příklad

vybavení – neodpovídá stavu

při dodání.

PMC 12, jednofázový, rozsah výkonu 1 – 12 kVA n+1

UPS pro 19˝ rozváděče nebo jako samostatně

stojící skříně

UPS s integrovanou baterií Řídicí jednotka UPS Strana

Interní baterie s možností výměny za provozu – –

Obj. č. DK PMC 12 7857.482 7857.483 7857.430 7857.431 7857.432 7857.433 7857.434

Šířka x výška mm 440 (19˝) x 176 (4 U) 440 (19˝) x 88 (2 U)

Hloubka mm 420 420 405 650 650 680 680

Hmotnost kg 26 27 15,7 26 29 24 24

Výkon

Vstup

Výstup

Baterie

5 let EUROBAT

Komunikace

Připojení

Normy a

certifikace

Příslušenství

VA 2000 3000 1000 2000 3000 4500 6000

W 1600 2400 800 1600 2400 3500 4800

Max. ztrátový výkon (W) 105 262 105 210 252 315 420

Dimenzované napětí 230 V (160 – 288 V)

Frekvence 50/60 Hz ±5 %

Účiník

> 0,99 při lineárním zatížení

Napětí 230 V < 1 % (200/208/220/230/240 V s možností nastavení)

Frekvence, synchronizovaná

Účinnost, střídavý režim 88 % 90 % 88 % 88 % 90 % 90 % 90 %

372 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

±1 Hz

Účiník 0,8

Doba zálohování při zatížení

100 %

> 7 minut > 5 minut > 7 minut > 7 minut > 5 minut > 12 minut 1) > 8 minut 1)

Rozhraní 1 x USB, 1 x RS232 1 x RS232

SNMP Volitelná síťová karta DK 7857.420/reléová karta 7857.410

Podporované operační systémy Windows, Unix, Linux, Novell, Apple; RCCMD vypínací licence DK 7857.421

Nouzové vypnutí

(Emergency Power Off; EPO)

Vstupní napětí 230 V 10 A C14 16 A C20 10 A C14 16 A C20 Kompaktní konektor

Výstupní napětí 230 V

6 x 10 A,

C13, 2 ks

s možností

přepínání

4 x 10 A,

C13, 2 ks

s možností

přepínání

1 x 16 A, C19

6 x 10 A, C13,

2 ks s možností přepínání

Výkon IEC/EN 62 040­3


4 x 10 A,

C13, 2 ks

s možností

přepínání

1 x 16 A, C19

Kompaktní konektor

EMC EN 50 091­2/EN 62 040­2 třída A, EN 61 000­4­2/­3/­4/­6­8/­11, EN 61 000­3­2/­3

Označení

CE, FCC

Sada baterií PMC 12 viz strana 378

Připojovací kabel na straně výstupu, UPS,

jednofázový, pro přípojnici PSM

Je součástí dodávky. 1) U externí sady baterií

7856.027 7856.030 7856.027 7856.027 7856.030 – – 386


UPS – modulární koncept napájení

Software pro vypnutí systému strana 529

Technologie dvou konverzí dle

nejvyšší klasifikace VFI­SS­111.

Rozsah dodávky:

Základní modul a UPS

modul(y) montované dle

specifikace

Sada (sady) baterií, zvlášť

Servis:

Rittal uvede zařízení do provozu.

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Snímek ukazuje příklad

vybavení – neodpovídá stavu

při dodání.

PMC 40 (typ 1­4), třífázový, rozsah výkonu měnitelný 10 – 40 kW

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Strana

Počet modulů UPS ks 1 1 2 2

Počet sad baterií ks 1 2 2 4

Maximální výkon UPS (s modulem 10 kW/20 kW) kW 10 10/20 20 20/40

Výkon UPS při redundanci 1+1 (s modulem 10 kW/20 kW) kW – – 10 10/20

Doby zálohování při cca 100 % zatížení (moduly 10 kW/20 kW) min. 6/– 15/5 6/– 16/5

Doby zálohování při cca 50 % zatížení (moduly 10 kW/20 kW) min. 12/– 30/10 12/– 32/10

RS232 (D­Sub 9) a USB rozhraní (konfigurace a vypnutí systému) Počet 1/1 1/1 1/1 1/1

Kontakty pro hlášení poruch (bezpotenciálové) Počet 5 5 5 5

Svorkovnice vstup/výstup (3L+N+PE) max. průřez vodičů mm 2 10/16 10/16 10/16 10/16

Rozměry

Šířka mm 485 (19˝) 485 (19˝) 485 (19˝) 485 (19˝)

Výška U 11 15 18 26

Hloubka mm 735 735 735 735

Potřebná vzdálenost 19˝ roviny (min./max.) mm 690 – 800 690 – 800 690 – 800 690 – 800

Hmotnost (přibližně, včetně baterií a UPS modulů) kg 162 278 310 537

Obj. č. DK Základní jednotka 7040.010 7040.020 7040.030 7040.040

Obj. č. DK PMC 40 10 kW modul (počet objednejte vždy podle typu) ks 1 x 7040.110 1 x 7040.110 2 x 7040.110 2 x 7040.110

Obj. č. DK PMC 40 20 kW modul (počet objednejte vždy podle typu) ks – 1 x 7040.120 – 2 x 7040.120

Obj. č. DK

PMC 40 sada baterií vždy n x 4 x 10 baterií (12 V/7 Ah), předem zapojená

Obj. č. DK

PMC 40 příprava modulu (pro export nebo leteckou dopravu)

Přihrádky a kabeláž baterie (bez baterie, počet podle typu)

Příslušenství

Balení 7040.211 7040.212 7040.212 7040.214

Balení 7040.201 7040.202 7040.202 7040.204

SNMP monitorovací karta Balení 7857.420 380

RCCMD licence, sada 5 licencí Balení 7857.423 529

RCCMD licence, sada 25 licencí Balení 7857.424 529

Upozornění: Kombinovat lze jen USP moduly s totožným výkonem.

Moduly PMC 40 nezávislé na rozváděči

min.

800

19˝ rozváděč, který má

minimální hloubku 800 mm.

Základní modul … … plus modul UPS … … plus sada baterií tvoří

kompletní UPS systém

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

373


UPS – modulární koncept napájení

Software pro vypnutí systému strana 529

UPS rozváděč s integrovanými

výkonovými moduly a

bateriemi

● Díky technologii dvou konverzí

(VFI­SS­111) je výstupní

napětí nezávislé na vstupním

napětí a kmitočtu

● Díky efektivní technologii

výkonového tranzistoru IGBT

dosahuje účinnost 95 % již v

rozsahu částečného zatížení

● Při redundantním dimenzování

schopnost „Safe Swap“,

tzn. možnost výměny modulu

za provozu

● Každý UPS modul obsahuje

výkonovou elektroniku a řídicí

jednotku včetně displeje

● Instalaci, uvedení do provozu

a údržbu smí provádět pouze

autorizovaný odborný personál

Rozsah dodávky:

UPS zařízení v rozváděči TS 8

Čelní dveře a zadní stěna s

větracími štěrbinami

Vybaveno UPS výkonovými

moduly (podle konfigurace)

a bateriemi

Baterie smí být namontovány

teprve na místě instalace a

jsou dodávány zvlášť

Upozornění:

Kombinovat lze jen USP moduly

s totožným výkonem.

Technické informace/

konfigurace baterií:

Naleznete na internetu.

Snímek ukazuje příklad

vybavení – neodpovídá stavu

při dodání.

PMC 40 (typ 5), třífázový, rozsah výkonu měnitelný 10 – 40 kW, redundantní

Rozměry (UPS rozváděč, bez podstavce) šířka x výška x hloubka mm Balení 600 x 2000 x 800 600 x 2000 x 1000 Strana

Obj. č. UPS Základní rozváděč 7040.065 7040.060

Max. počet modulů UPS

Max. počet baterií

Max. výkon UPS (s moduly 10 kW/20 kW)

Výkon UPS při redundanci n+1 (s moduly 10 kW/20 kW)

3 ks

240 ks (4 x 50 ks, 6 x 40 ks)

RS232 (D­Sub 9) a USB rozhraní (konfigurace a vypnutí systému) 1/1

Kontakty pro hlášení poruch (bezpotenciálové) 5

30/60 kW

20/40 kW

Svorkovnice vstup/výstup (3L+N+PE) max. průřez vodičů 35/50 mm 2

Hmotnost (přibližně, včetně baterií a 3 UPS modulů)

Stupeň krytí zařízení UPS IP 20

Rozsah provozní teploty (UPS s bateriemi, doporučený) 20 – 25°C

Potřebná přístupnost pouze z přední strany (pro servis, údržbu)

Odstup zadní strany od stěny (kvůli chlazení ventilátorem)

740 kg

900 mm

200 mm

Obj. č. PMC 40 10 kW modul (počet objednejte vždy podle typu) 1 ks 7040.110

Obj. č. PMC 40 20 kW modul (počet objednejte vždy podle typu) 1 ks 7040.120

Obj. č. PMC 40 sada baterií 1 x 4 x 10 baterií, při použití 10 kW modulů

(12 V/7 Ah) předem zapojené (životnost 5 let dle EUROBAT) obj. množství n = 1­6 x

Obj. č. PMC 40 sada baterií 1 x 5 x 10 baterií, při použití 20 kW modulů

(12 V/7 Ah) předem zapojené (životnost 5 let dle EUROBAT) obj. množství n = 1­4 x

Obj. č. PMC 40 modul připravený pro baterie n x 4 x 10 (pro export nebo leteckou dopravu)

Přihrádky a kabeláž baterií (n = 1­6 x, bez baterií), sada kabelů s 40 ks

Obj. č. PMC 40 modul připravený pro baterie n x 5 x 10 (pro export nebo leteckou dopravu)

Přihrádky a kabeláž baterií (n = 1­4 x, bez baterií), sada kabelů s 50 ks

Příslušenství

40 ks 7040.311

50 ks 7040.315

1 sada 7040.301

1 sada 7040.305

Monitorování UPS/monitorovací karta SNMP 1 ks 7857.420 380

Díly podstavce, přední a zadní, RAL 7035, výška 100 mm 1 sada 8601.605 543

Díly podstavce, boční, RAL 7035, hloubka 800 mm/výška 100 mm 1 sada 8601.085 544

Díly podstavce, boční, RAL 7035, hloubka 1000 mm/výška 100 mm 1 sada 8601.015 544

374 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


UPS – modulární koncept napájení

Software pro vypnutí systému strana 529

Modulární UPS zařízení

(do 120 kW)

● UPS výkonové moduly fungují

na principu dvou konverzí

(klasifikace dle VFI­SS­111)

a díky vysokému meziobvodovému

napětí nemusí mít transformátor

● Díky efektivní technologii

výkonového tranzistoru IGBT

dosahuje účinnost 95 % již v

rozsahu částečného zatížení

● Při redundantním dimenzování

schopnost „Safe Swap“,

tzn. možnost výměny modulu

za provozu

● Každý UPS modul obsahuje

výkonovou elektroniku a řídicí

jednotku včetně displeje

● Instalaci, uvedení do provozu

a údržbu smí provádět pouze

autorizovaný odborný personál

Rozsah dodávky:

UPS zařízení v rozváděči TS 8

Čelní dveře a zadní stěna

s větracími štěrbinami

Vybaveno UPS výkonovými

moduly (podle konfigurace)

Upozornění:

Kombinovat lze jen UPS moduly

s totožným výkonem.

Technické informace/

konfigurace baterií:

Naleznete na internetu.

Snímek ukazuje příklad

vybavení – neodpovídá stavu

při dodání.

PMC 120, třífázový, rozsah výkonu měnitelný 10 – 120 kW

Rozměry (UPS rozváděč, bez podstavce) šířka x výška x hloubka mm Balení 600 x 2000 x 800 600 x 2000 x 1000 Strana

Obj. č. UPS Základní rozváděč 7040.075 7040.070

Max. počet modulů UPS

6 ks

Max. výkon UPS (s moduly 10/20 kW)

60/120 kW

Výkon UPS při redundanci n+1 (s moduly 10 kW/20 kW) 50/100 kW

Počet baterií (12 V/28 Ah) na modul/fázi (na modul 10 kW/20 kW)

40/50 ks

Počet bloků baterií na jednu skříň na baterie 1) , max.

3 ks

Počet baterií (12 V/28 Ah) na jednu skříň na baterie 1) , max.

150 ks

Účinnost (od zatížení 50 %) 95 %

Účinnost v režimu ECO (zatížení 100 %) 98 %

RS232 (D­Sub 9) a USB rozhraní (konfigurace a vypnutí systému) 1/1

Kontakty pro hlášení poruch (bezpotenciálové) 5

Vstup (3L+N+PE) průřez vodičů 70/95 mm 2

Výstup (3L+N+PE) průřez vodičů 70/95 mm 2

Připojení baterie (3 x M10, společné baterie) průřez vodičů 150 mm 2

Hmotnost (přibližně, UPS rozváděč s 6 UPS moduly)

285 kg

Stupeň krytí zařízení UPS IP 20

Rozsah provozní teploty (UPS s bateriemi, doporučený) 20 – 25°C

Potřebná přístupnost pouze z přední strany (pro servis, údržbu)

900 mm

Odstup zadní strany od stěny (kvůli chlazení ventilátorem)

200 mm

Obj. č. PMC 40 10 kW modul (počet objednejte vždy podle typu) 1 ks 7040.110

Obj. č. PMC 40 20 kW modul (počet objednejte vždy podle typu) 1 ks 7040.120

Je třeba ještě přiobjednat

Skříň na baterie, šířka 800 mm (max. 150 baterií) 1 ks 7040.361 1) 7857.364 1)

Příslušenství

Díly podstavce, přední a zadní, RAL 7035, šířka 600 mm/výška 100 mm 1 sada 8601.605 543

Díly podstavce, boční, RAL 7035, hloubka 800 mm/výška 100 mm 1 sada 8601.085 544

Díly podstavce, boční, RAL 7035, hloubka 1000 mm/výška 100 mm 1 sada 8601.015 544

1)

Baterie nejsou součástí dodávky skříně na baterie, připojovací kabel pro bateriový rack.

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

375


UPS – modulární koncept napájení

Software pro vypnutí systému strana 529

Rittal PMC 200 zajišťuje kombinací

modulární konstrukce

(pružná neomezená rozšiřitelnost

a redundance) a decentralizované

paralelní architektury –

DPA (redundantní ochrana bez

„Single Point Of Failure“ –

výpadku jednotlivého bodu)

vysoký stupeň pohotovosti

a připravenosti pro kritické

aplikace. Moduly UPS nemají

transformátor, pracují v reálném

čase se dvěma konverzemi se

statickým bypassem a mají

klasifikační kód VFI­SS­111.

S tímto modulárním konceptem

jsou pořizovací a provozní

náklady na redundantní řešení

mimořádně příznivé. Při zvyšující

se spotřebě výkonu roste díky

pružné rozšiřitelnosti také UPS –

a to za provozu a na minimálním

prostoru.

Výhody pro Vás: nízká hodnota

vázaného kapitálu, cenově

příznivé rozšíření, minimální

nároky na prostor.

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Snímek ukazuje příklad

vybavení – neodpovídá stavu

při dodání.

PMC 200, třífázový, rozsah výkonu měnitelný 8 – 800 kW

Postupně lze paralelně zapojit až 20 PMC modulů, např. pro napájení 800 kW bez redundance nebo 760 kW n+1

(s moduly 40 kW) bez přerušení. Dodatečné vybavení za provozu je možné bez přepnutí na nechráněnou síť.

Upozornění:

V těchto tabulkách jsou uvedeny pouze příklady konfigurací. Ochotně ve spolupráci s vámi vyprojektujeme

individuální řešení.

Příklady konfigurací 32 a 40 kW modulů a doby zálohování

40

40

40

40

40

40

Rozváděče UPS:

Š 800 x V 2000 x

H 1000 mm

PMC 200 moduly

Skříň na baterie:

Š 800 x V 2000 x

H 1000 mm

Redundance bez s bez s bez s bez s bez s

Rozváděč UPS/skříň na baterie 1/– – 1/– 1/– 1/– 1/– 1/2 1/2 1/2 1/2

Počet modulů UPS 1 – 2 2 3 3 4 4 5 5

Typ modulu PMC 32, výkon v kW 32 – 64 32 96 64 128 96 160 128

Doba zálohování baterií 1) 18 – 9 9 9 9 12 12 12 12

Typ modulu PMC 40, výkon v kW 40 – – – – – 160 120 200 160

Doba zálohování baterií 1) 15 – – – – – 9 9 9 9

1)

Minuty/modul při cos 1,0/doby zálohování lze rozšířit dle specifikace zákazníka. Dodací lhůta na vyžádání.

20

20

20

20

20

20

Rozváděč UPS Modul UPS Sady baterií PMC 200

Nejmenší možný půdorys vyžaduje rozváděč se 3 moduly (2+1 redundance) a bateriemi pro zálohování integrovanými v rozváděči.

Rittal PMC 200 umožňuje integraci až 5 modulů (4+1 redundance) v jednom rozváděči. Pro toto uspořádání je zapotřebí přídavná skříň na

baterie. Doby zálohování mohou být flexibilně přizpůsobeny vašim požadavkům.

376 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


UPS – modulární koncept napájení

Software pro vypnutí systému strana 529

Rittal PMC 800 je řešení pro

datová centra s vysokým

příkonem. Modulární architektura

umožňuje optimálně modifikovanou

konfiguraci UPS.

PMC 800 lze vybavit až 12 moduly.

To umožňuje maximální

výkon až 960 kW nebo 880 kW

(n+1), redundantní. Pokud je

potřeba UPS modul s vyšším

výkonem, lze to samozřejmě

realizovat s PMC 800.

Přehled UPS PMC 800:

● Topologie: online, technologie

dvou konverzí, VFI­SS­111

● Technologie: bez transformátoru

● Architektura: modulární, paralelní

zapojení

● Maximální výkon ve standardní

konfiguraci: 800 kW (vyšší

výkony na vyžádání)

● Stupeň účinnosti při zatížení

25/50/75/100 %

(cos phi = 0,8): 92/93,5/95/

95 %

● Použití stojanů na baterie

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Snímek ukazuje příklad

vybavení – neodpovídá stavu

při dodání.

PMC 800, třífázový, rozsah výkonu měnitelný 64 – 960 kW

Charakteristickým znakem UPS systémů této výkonové třídy je rozdělení na výkonový a řídicí modul.

Toto rozdělení zjednodušuje provádění servisních úkonů a umožňuje přesné naplánování úkonů údržby.

Upozornění:

V těchto tabulkách jsou uvedeny pouze příklady konfigurací. Ochotně ve spolupráci s vámi vyprojektujeme individuální řešení.

Příklady konfigurací 64 a 80 kW modulů

PMC 800

Redundance (n+1) bez s bez s bez s bez s

Modul s 64 kW 192 128 384 320 576 512 768 704

Modul s 80 kW 240 160 480 400 720 640 960 880

Baterie

Skříň na baterie, např. baterie 28 Ah nebo stojan na baterie, např. baterie 70 Ah

Rozváděč UPS Š x V x H mm 1400 x 1900 x 870

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

377


UPS – modulární koncept napájení

Příslušenství

Sady baterií

pro PMC 12

K provozu nebo k rozšíření výkonu PMC 12

systémů UPS. S ochranou proti přetížení.

Vertikální instalace je rovněž možná. Sady baterií

se vyznačují schopností „hot plug“ (výměna

baterií za provozu). Baterie lze vyměnit z přední

strany, bez nutnosti demontáže celé sady baterií

z 19˝ roviny. Podle provedení UPS lze propojit

2 – 3 sady baterií, aby se zvýšila doba zálohování.

Nezbytně nutná je ventilace UPS a sad baterií.

Materiál:

Bezúdržbové olověné baterie, životnost cca 5 let

(dle EUROBAT)

Rozsah dodávky:

Kompletně předem smontované s osazením

bateriemi (12 V/7 Ah)

Připojovací kabel s konektorem 0,5 m

Stojany.

Upozornění:

Pro montáž do rozváděče (19˝) je třeba kluzná

lišta, DK 7063.883.

Verze XL

Verze Standard

UPS PMC 12 systém 7857.482 7857.483 7857.430 7857.431 7857.432 7857.433 7857.434

Sady

baterií

Obj. č. DK 7857.488 7857.488 7857.435 7857.437 7857.437 7857.442 7857.442

Šířka mm 465 465 465 465 465 465 465

Výška mm 178 (4 U) 178 (4 U) 89 (2 U) 89 (2 U) 89 (2 U) 133,5 (3 U) 133,5 (3 U)

Hloubka mm 420 420 650 650 650 650 650

Hmotnost kg 35 35 20 20 20 55 55

Počet baterií v sadě 12 12 6 6 6 20 20

Doba zálohování (min.) při zatížení 100 %:

UPS PMC 12

Při

dodání

1

1

(verze XL)

Sady baterií

2

2

(verze XL)

7857.430, 1 kVA 7 minut 28 minut – 55 minut – –

7857.482/7857.431, 2 kVA 7 minut 17 minut 26 minut 29 minut 54 minut –

7857.483/7857.432, 3 kVA 5 minut 12 minut 24 minut 20 minut 46 minut –

7857.433, 4,5 kVA – 9 minut – 23 minut – 39 minut

7857.434, 6 kVA – 8 minut – 20 minut – 33 minut

3

1

Mechanický obvod odpojení

a přemostění pro údržbu

pro PMC 12

Umožňuje demontáž/údržbu UPS bez přerušení.

Provedení je nutné zvolit podle výkonové třídy

UPS.

Obvod odpojení a přemostění pro moduly UPS

1 – 3 kVA se připojuje prostřednictvím konektoru

(Plug & Play), provedení UPS 4,5 a 6 kVA musí

instalovat kvalifikovaný elektrikář. Je nutno dbát

na správné vstupní jištění obvodu odpojení a

přemostění UPS podle použitého výkonu UPS.

1

2

1 – 3 kVA

(včetně jištění UPS 16 A)

4,5 – 6 kVA

(včetně jištění UPS 32 A)

Obj. č. DK

7857.440

7857.441

Rozměry:

Š x V x H (mm):

465 x 88 (2 U) x 80 (DK 7857.440)

465 x 88 (2 U) x 350 (DK 7857.441)

2

Reléová karta

pro PMC 12

S touto kartou lze alarmová hlášení UPS

(5 UPS alarmů) předávat prostřednictvím bezpotenciálových

kontaktů externím signalizačním

zařízením (např. GLT).

Karta se zasune na zadní straně PMC 12 UPS do

přídavného slotu.

Balení

Obj. č. DK

1 ks 7857.410

Upozornění:

Nelze použít společně s kartou SNMP.

378 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


UPS – modulární koncept napájení

Příslušenství

Podružný rozvod

pro PMC 12

Vývody 4 x C19 a 2 x 32 A CEEkon jednofázové,

jednotlivě jištěné. Umožňuje přímé připojení až

6 spotřebičů.

Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Rozměry:

Š x V x H (mm): 482,6 (19˝) x 131 (3 U) x 300

Balení

Obj. č. DK

1 ks 7857.445

Technická data:

Podmínky okolního prostředí:

Teplota: 5 – 40°C

Vlhkost: rel. vlhkost 5 – 90 % (nekondenzující)

Vstup (otevřené konce s dutinkami):

3 x 6 mm 2 (2 m)

Výstup:

4 x zdířka C19, 2 x spojka CEE 32 A

Pojistky:

4 x 16 AC, 2 x 32 A typ C

Podružný rozvod Plug & Play

pro PMC 12, 4,5 a 6 kVA

Tento podružný rozvod umožňuje jednoduchou

instalaci a uvedení do provozu PMC 12 UPS,

4,5 a 6 kVA. Zapotřebí je pouze jednofázová

přípojka 32 A dle DIN/EN 60 309.

Rozměry:

Š x V x H (mm): 482,6 (19˝) x 88 (2 U) x 300

Balení

Technická data:

Podmínky okolního prostředí:

Obj. č. DK

1 ks 7857.448

Teplota: 5 – 40°C

Vlhkost: rel. vlhkost 5 – 90 % (nekondenzující)

Připojení UPS PMC 12:

Připojovací kabel s namontovaným konektorem

Harting (1,5 m)

Vstup (připojovací kabel):

3 x 4 mm 2 (3 m) s konektorem 32 CEE,

jednofázový

Výstup:

2 x zdířka C19, 4 x zdířka C13

Pojistky:

2 x 16 AC, 4 x 10 A typ C

Paralelní chassis pro výměnu

za provozu (Hot Swap)

pro PMC 12, 4,5 a 6 kVA

Umožňuje paralelní zapojení 2 (popř. 3) UPS systémů

PMC 12 pro zvýšení výkonu nebo redundanci

UPS. Navíc je zde integrován mechanický

obvod odpojení a přemostění pro údržbu.

Paralelní zapojení je možné pouze s verzí 4,5 a

6 kVA PMC 12. Oba paralelně zapojované UPS

systémy musí mít totožné konfigurace baterií

(počet/typ sad baterií). Doba zálohování zařízení

se při paralelním zapojení nezvyšuje.

Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Rozměry:

Š x V x H (mm): 482,6 (19˝) x 88 (2 U) x 300

1

2

pro UPS systémy Balení Obj. č. DK

2 1 ks 7857.443

3 1 ks 7857.444

Technická data:

Podmínky okolního prostředí:

Teplota: 5 – 40°C

Vlhkost: rel. vlhkost 5 – 90 % (nekondenzující)

Připojení UPS PMC 12:

Připojovací kabel s namontovaným konektorem

Harting (1 m)

Vstup (připojovací kabel):

3 x 10/16 mm 2 (2 m) s otevřeným koncem

kabelu a dutinkami

Výstup (připojovací kabel):

3 x 10/16 mm 2 (2 m) s otevřeným koncem

kabelu a dutinkami

Pojistky (vstup UPS):

2 x 2 x 32 A typ C (u DK 7857.442)

3 x 2 x 32 A typ C (u DK 7857.443)

Upozornění:

Uvádět do provozu paralelně zapojený modul

UPS PMC 12 smí výhradně servis společnosti

Rittal, protože při chybné konfiguraci se může

UPS zničit.

Navíc doporučujeme použít podružný rozvod

PMC 12 (DK 7857.445).

1

2

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

379


UPS – modulární koncept napájení

Příslušenství

Podružný rozvod

pro UPS PMC 40

Umožňuje přímé jištěné připojení jednofázových

nebo třífázových spotřebičů. Pomocí příslušného

připojovacího kabelu je možné připojit až 4 PSM

přípojnice přímo k UPS PMC 40.

Navíc je ve zdířkách C19 k dispozici 6 jednofázových

vývodů (16 A).

Připojení k UPS PMC 40 musí provést kvalifikovaný

elektrikář.

Rozměry:

Š x V x H: 482,6 (19˝) x 131 mm (3 U) x 300 mm

Balení

Technická data:

Podmínky okolního prostředí:

Teplota: 5 – 40°C

Vlhkost: rel. vlhkost 5 – 90 % (nekondenzující)

Vstup (otevřené konce s dutinkami):

5 x 16 mm 2 (2 m)

Výstup:

4 x GST18 (třífázový), 6 x C19 (jednofázový)

Pojistky: 18 x 16 AC

Upozornění:

Dodržujte elektrotechnické normy platné ve vaší

zemi.

Připojovací kabel kabel Plug & Play

pro serverové skříně:

Obj. č. DK

1 ks 7040.500

Délka Balení Obj. č. DK

3 m 1 ks 7857.130

5 m 1 ks 7857.150

8 m 1 ks 7857.180

9 m 1 ks 7857.190

Podružný rozvod, modulární

pro PMC 200

Rozvod může být namontován přímo do rozváděče

UPS PMC 200. Tak je možné realizovat

kompaktní systém, který na ploše 0,6 m 2 obsahuje

zásuvný modulární zdroj UPS PMC 200,

baterie a vlastní rozvod.

Oblast použití:

Systémy UPS modulárního konceptu napájení

Rittal PMC 200 do 20 kW N+1.

Technické detaily:

● 482,6 mm (19˝), 6 U

● 12 vývodů, 3 fáze 400 V/50 Hz s 10 A

● Odpínač výkonové zátěže pro vypnutí

● Jistič vedení 10 A na fázi

Provedení

Rozsah dodávky:

482,6 mm (19˝) moduly, 6 U, návod.

Upozornění:

Dodržujte elektrotechnické normy platné ve vaší

zemi.

Připojovací kabel kabel Plug & Play

pro serverové skříně:

Obj. č. DK

19˝, 6 U 7857.372

Délka Balení Obj. č. DK

3 m 1 ks 7857.130

5 m 1 ks 7857.150

8 m 1 ks 7857.180

9 m 1 ks 7857.190

Je třeba ještě

přiobjednat:

USV PMC 200, 60 kW, viz strana 376.

Monitorovací karta UPS

(SNMP karta)

Tato volitelná monitorovací karta umožňuje monitorování

UPS prostřednictvím webového prohlížeče.

Jejím prostřednictvím lze dálkově kontrolovat

různé provozní stavy UPS (např. vstupní

napětí, výstupní proudy/výkony na fázi, stav nabití

baterie, doby zálohování atd.).

Hlavní použití však je řízené vypnutí serveru

prostřednictvím síťového rozhraní serveru. K tomu

je nutné na každém serveru instalovat a konfigurovat

UPS klienta pro vypnutí (software RCCMD).

Provedení Balení Obj. č. DK

SNMP karta rozpočtu 1 ks 7857.420

SNMP karta CS121

se spínacími kontakty

Upozornění:

Pro každý systém UPS může být instalována

pouze jedna rozšiřovací karta.

Redundantní monitorovací řešení pro systémy

UPS na vyžádání.

RCCMD software, viz strana 529.

1 ks 7857.366

380 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


UPS – modulární koncept napájení

Příslušenství

Správce baterií RiBat

pro PMC 200/800

Systém správy pro baterie UPS. RiBat může

prodloužit životnost baterie až o 30 %.

Výhody:

● Optimálně přizpůsobený proces nabíjení

jednotlivě pro každou baterii.

● Kontrola teploty u každé baterie.

● Včasné rozpoznání vadných baterií.

● Možnost provedení preventivní údržby baterií.

● Vadné baterie se mohou opravit a nemusí se

předčasně vyměňovat.

● Správce RiBat nahrazuje interní SNMP kartu

UPS.

Správce baterií RiBat Rittal zjišťuje po dobu životnosti

kontrolované baterie všechna relevantní data

jako napětí baterie, vnitřní odpor, křivku vybíjení,

teplotu atd. Tato data se vyhodnocují a používají

pro řízení procesu nabíjení. RiBat umožňuje optimální

nabíjení každé baterie jednotlivě.

Modul RiBat řídí proces nabíjení pro každou

připojenou baterii. Zabrání se tak možnosti, že

se baterie, která je v bloku s ostatními bateriemi,

nabije příliš. Tato technologie zajišťuje, že se životnost

baterie může prodloužit až o 30 %. Moduly

RiBat jsou propojeny kabely opatřenými konektory

a připojeny ke správci RiBat.

Ke správci RiBat lze připojit až 250 modulů.

Označení

1

2

Technické údaje

Správce RiBat:

Napájecí napětí: 9 – 30 V DC

Sériové rozhraní: 3 x RS232

Rozhraní LAN: 10/100 MBit full/half

Podporované protokoly:

SNMP, RCCMD, SNMP, HTTP

Alarmový kontakt: 1 bezpotenciálový kontakt

Displej: LCD displej

Rozsah teplot: 5°C – 45°C,

vlhkost vzduchu 90 %, bez kondenzace

Certifikáty: CEE, WEEE, RoHS

Modul RiBat:

Napětí baterie: 12 V DC

Kapacita baterie: 7 – 300 Ah

Š x V x H: 800 x 55 x 27 mm

Certifikáty: CEE, WEEE, RoHS

Obj. č. DK

Správce RiBat 7857.800

Modul RiBat 7857.801

Sada kabelů RiBat 120 baterií 7857.802 1)

Sada kabelů RiBat 150 baterií 7857.803 2)

Dodací lhůta na vyžádání.

1)

Ve spojení se skříní na baterie pro 120 baterií

2)

Ve spojení se skříní na baterie pro 150 baterií

1

2

TCP/IP

Baterie

Modul

Správce baterií

RCCMD software

Klientský software pro řízené vypnutí serveru,

viz strana 529.

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

381


Napájecí rozváděč PDR

Napájecí rozváděč PDR

● Pro osazení max. 8 PDM

● Výška 1,20 m pro 4 moduly

PDM a výška 2 m pro 8

modulů PDM

● Montáž PDM lze provést

i za provozu

● Možnost zapojení max. 32 rozváděčů

v podružném rozvodu

● Kompletní ochrana před

nebezpečným dotykem

● Hlavní vypínač v různých

provedeních:

Odpínač výkonové zátěže

Pojistkový odpínač výkonové

zátěže

Odpínač výkonové zátěže

Proudový chránič

● Nízkonapěťové rozvody do

250 A

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Rámová konstrukce skříně:

základní barva nanesená

máčením

Dveře, střecha a podstavec:

základní barva nanesená

máčením, práškový nástřik

Podlahové plechy, systémové

chassis a profilové lišty:

pozinkované, chromátované

Barva:

RAL 7035

Rozsah dodávky:

Rámová konstrukce skříně s

dveřmi (bez trubkového rámu

dveří),

Zadní stěna,

Bočnice a střešní plech,

Nivelační nohy, vč. adaptéru

pro podstavec,

Uzemnění všech plochých dílů,

Přípojnice s ochranou před

nebezpečným dotykem,

Integrovaný hlavní vypínač.

Upozornění:

Dodržujte předpisy místních

rozvodných závodů.

Certifikáty:

VDE

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Napájecí rozvodný modul PDM

● Mechanicky zajistitelný v PDR

● S možností rozšíření

● Na přání proudový chránič

Rozsah dodávky:

482,6 mm (19˝) modul, 3 U

Včetně hlavního vypínače

4 jištěné třífázové výstupy do

rozváděče

3 x 230 V/16 A na vývod

Připojovací výkon 400 V/3~,

max. 63 A

Snímek ukazuje příklad

vybavení – neodpovídá stavu

při dodání.

Napájecí rozváděč PDR

Balení

Strana

Možný počet modulů PDM 4 8

Rozměry mm Š x V x H 800 x 1200 x 500 800 x 2000 x 500

Obj. č. DK 1 ks 7857.310 1) 7857.300 1)

Příslušenství

Díly podstavce přední a zadní

Výška 100 mm 1 sada 8601.800 8601.800 543

Výška 200 mm 1 sada 8602.800 8602.800 543

Bočnice podstavce

Výška 100 mm 1 sada 8601.050 8601.050 544

Výška 200 mm 1 sada 8602.050 8602.050 544

1)

Dodací lhůta na vyžádání.

Napájecí rozvodný modul PDM

Balení

Provedení 4 vývody po 10 kW 4 vývody podle projektu

Rozměry mm Š x V 19˝ (482,6) x 3 U

Obj. č. DK 1 ks 7857.320 7857.350

Je třeba ještě přiobjednat

Přívodní kabel Plug & Play

pro přípojnici PSM do serverových

rozváděčů

Přívodní kabel s konektorem

32 A CEEkon, pro provoz bez PDR

Délka 3 m 1 ks 7857.130

Délka 5 m 1 ks 7857.150

Délka 8 m 1 ks 7857.180

Délka 9 m 1 ks 7857.190

1 ks 7857.321

382 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


Napájecí systémový modul PSM Plus

Napájecí systémový modul

PSM Plus

Proudová zatížitelnost max. 192 A na rozváděč

Přípojnice s redundantní konstrukcí a třífázovým

napájením.

Díky integraci dvou dalších 3 fázových proudových

obvodů má PSM Plus čtyři nezávislé 3 fázové

přívody. Každý z přívodů může být napájen proudem

max. 3 x 16 A. V celkovém součtu to znamená

max. 192 A.

Díky čtyřem nezávislým přívodům je možné

vytvořit redundantní, vysoce disponibilní systém

napájení pro IT rozváděče.

Výhody:

● 2 m přípojnice se čtyřmi nezávislými přívody

(A, B, C, D každý 400 V/3~, 50/60 Hz, 3 x 16 A)

● Ochrana před nebezpečným dotykem a možnost

rozšíření za provozu

● Se čtyřmi integrovanými připojovacími kabely,

dlouhými 3 m, 5 x 2,5 mm 2 a konektory

Wieland GST

● Vhodný pro připojení k modulu Rittal PDM

● Možnost snadné integrace do stávajících aplikací

se standardním prodlužovacím kabelem

● 6 připojovacích patic na každé 2 m přípojnice

● Upevnění bez ztráty výškových modulů (U)

skříně

Upozornění:

Přípojnice PSM Plus pro modul s dvěma

přívody. Tak je možné také na úrovni modulů

realizovat redundanci.

Použít lze pouze zásuvkové moduly PSM Plus.

A

B

A

B

C

D

Přípojnice PSM Plus

Pro výšku skříně

mm

Zásuvné moduly PSM Plus

Počet modulů

Obj. č. DK

2000 6 7856.015

Konektor

Připojovací kabel PSM Plus

Počet zásuvek

C13 6 ks (3 x na každý napájecí přívod) 7856.081

C19 4 ks (2 x na každý napájecí přívod) 7856.231

Schuko 2 ks (1 x na každý napájecí přívod) 7856.101

Délka Typ Připojení

5 m

Třífázový síťový

připojovací kabel

5 m Prodlužovací kabel

Třífázový konektor EN 60 309

na zásuvku Wieland GST

Zásuvka Wieland GST

na konektor Wieland GST 18

7856.018

7856.017

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

383


Napájecí systémový modul PSM

Přípojnice PSM

Přípojnice PSM +

zásuvkové moduly PSM

Přípojnice PSM

Modulární systém umožňuje základní vybavení

rozváděče vertikální nosnou lištou s jednofázovým/třífázovým

přívodem. Do nosné lišty lze nasunutím

a zaklapnutím upevnit různé zásuvkové

moduly pro napájení aktivních součástí. A to vše

i za běžného provozu, protože konstrukce nosného

profilu poskytuje ochranu před nebezpečným

dotykem.

Zásuvkové moduly PSM

Do nosné lišty je možné upevnit kombinaci

různých modulů, Schuko, IEC320 apod. Realizovat

to snadno může i osoba bez elektr. kvalifikace

díky systému Plug & Play s ochranou před nebezpečným

dotykem.

Certifikáty:

Naleznete na internetu.

Technické údaje/výhody:

● Každý zásuvkový modul na nosné liště odebírá

napětí z jedné fáze v závislosti na směru zasunutí,

tedy z napájecího okruhu A nebo z redundantního

napájecího okruhu B.

● 1/3 fázová konstrukce s max. proudem

2 x (3 x 16 A).

● Možnost redundantního třífázového napájení.

● Redundantní proudový obvod je plně oddělený

od 3fázového obvodu v nosné liště.

● Moduly lze namontovat i za provozu.

● Moduly mohou být opatřeny integrovanou

nadproudovou ochranou, která při příliš vysoké

hodnotě proudu odpojuje pouze daný modul.

Zbývající moduly zůstávají v provozu.

● Přepěťová ochrana může být integrována do

přívodu.

● Různé moduly také s měřením proudu a zapínatelnými

výstupy.

A

B

Přípojnice PSM

1

1

pro

výšku

skříně

mm

Počet fází

na

přívod

Počet

přívodů

Vstupní

proud

(A)

Počet

modulů

Připojení,

typ

konektoru

Jistič

vedení

16 A

Ochranný

vypínač

proti svodovému

proudu

RDC

S měřením napětí, proudu a výkonu (spotřeby), prostřednictvím CMC, dálková správa

Balení

Obj. č.

DK

2000 3 2 16 6 Zásuvka – – 1 ks 7856.016

2000 1 1 32 6 CEE 2 – 1 ks 7856.003

2 2 přívody (zásuvka), třífázová redundance

1200 3 2 16 4 Zásuvka – – 1 ks 7856.010

2000 3 2 16 7 Zásuvka – – 1 ks 7856.020

2200 3 2 16 8 Zásuvka – – 1 ks 7856.008

2

3 S 3 m přívodním kabelem (dutinky)

2000 3 1 16 7 Dutinky – – 1 ks 7856.005

2000 3 2 16 7 Dutinky – – 1 ks 7856.006

4 S 3 m přívodním kabelem (typ konektoru CEE/EN 60 309)

2000 1 1 32 6 CEE 2 – 1 ks 7856.321

2000 3 1 32 6 CEE 6 – 1 ks 7856.323

2000 1 1 32 6 CEE 2 1 ks 7856.043

3

Je třeba ještě

přiobjednat:

Zásuvkové moduly PSM,

viz strana 385.

Příslušenství:

Upevňovací sada pro přípojnice PSM,

viz strana 386.

Připojovací a propojovací kabel,

viz strana 386.

Aretace kabelu,

viz strana 386.

Přepěťová ochrana,

viz strana 386.

4

384 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


Napájecí systémový modul PSM

Zásuvkové moduly PSM

Zásuvkové moduly PSM

Počet modulem

obsazených

připojovacích patic

PSM lišty

Zásuvný modul

Počet zásuvek

Ochrana proti

tepelnému přetížení

Balení

Obj. č. DK

1

2

3

4

Zásuvkové moduly standardní/bez zapínání

1 C13 6 – 1 ks 7856.080

1 C13 6 1 ks 7856.070

1 C13 4 /na 1 výstup 1 ks 7856.220

1 Schuko 4 – 1 ks 7856.100

1 Schuko 4 1 ks 7856.090

1 C19 4 – 1 ks 7856.230

1 C13 červený 6 – 1 ks 7856.082

1 Schuko červený 4 – 1 ks 7856.240

2 C13 8 RCD 1 ks 7856.095

Zásuvkové moduly mezinárodní

1 Francie/Belgie 4 – 1 ks 7856.120

1 Francie/Belgie 4 1 ks 7856.110

1 Švýcarsko 5 – 1 ks 7856.190

1 Švýcarsko 4 1 ks 7856.180

1 Velká Británie 3 – 1 ks 7856.160

1 Velká Británie 3 1 ks 7856.150

1 USA (120 V/208 V) 5 – 1 ks 7856.140

1 USA (120 V/208 V) 5 1 ks 7856.130

Zásuvkové moduly s LED indikací/měřením proudu každého modulu

1 C13 6 – 1 ks 7859.120

1 C19 4 – 1 ks 7859.130

Zásuvkové moduly se zapínatelnou připojovací paticí/součtovým měřením proudu u každého modulu

2 C13 8 1 ks 7856.201

2 Schuko/C13 4/2 1 ks 7856.203

2 C19/C13 4/2 1 ks 7856.204

1

2

3

5 Zásuvkové moduly se zapínatelnou připojovací paticí/jednotlivým měřením proudu u každého výstupu

2 Schuko/C13 4/2 1 ks 7859.212

2 C13 8 1 ks 7859.222

2 C19/C13 4/2 1 ks 7859.232

4

Certifikáty:

Naleznete na internetu.

5

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

385


Napájecí systémový modul

Příslušenství

Upevňovací sada

pro přípojnice PSM

Bez vedení kabelů

Pro

Obj. č. DK

TS pro pevnou montáž 7856.011

TE pro pevnou montáž 7000.684

S vedením kabelů

Pro

TS

Obj. č. DK

pro pevnou montáž 7856.022

nastavitelná, pro volně

přístupnou 19˝ rovinu

7856.023

Připojovací/propojovací kabel

pro přípojnici PSM

Přívodní kabel, třífázový

Délka Balení Obj. č. DK

CEEkon 5pól./16 A 3 m 1 ks 7856.025

Přívodní kabel, jednofázový

CEEkon 3pól./16 A 3 m 1 ks 7856.026

Přívodní kabel, UPS, jednofázový

C14/X­Com 10 A 3 m 1 ks 7856.027

C20/X­Com 16 A 3 m 1 ks 7856.030

Přívodní kabel C19/C20

16 A 2 m 1 ks 7200.217

Spojovací kabel C13/C14

16 A 0,5 m 2 ks 7856.014

Aretace kabelu PSM

pro všechny moduly s kombinacemi konektorů

EN 60 320 C13

Tím jsou všechny připojovací kabely koncových

přístrojů chráněny proti neúmyslnému odpojení

napájecího zdroje. K aretaci jsou zapotřebí dvě

blokovací lišty.

Provedení Balení Obj. č. DK

Aretace 20 ks 7856.013

Příslušenství:

Optimální aretační funkce je zaručena pouze

s připojovacím kabelem DK 7856.014,

viz strana 386.

Měřicí modul PSM

K měření výkonu stávajících modulů PSM nebo

pro nové instalace.

S možností použití pro přípojnici PSM:

DK 7856.010, DK 7856.020, DK 7856.008.

Upozornění:

Detailní informace naleznete u přípojnice PSM

s měřením, strana 384.

Balení

Obj. č. DK

1 ks 7856.019

Přepěťová ochrana PSM

Zapojuje se před přípojnici.

● Citlivá ochrana

● Připojení:

Zásuvka Wago X­Com

Konektor Wago X­Com

Přepěťová ochrana Balení Obj. č. DK

s adaptérem 1 ks 7856.170

Upozornění:

Pro každý přívod je zapotřebí přepěťová ochrana.

386 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


Systém palivových článků RiCell Flex

Použití:

● Nouzový napájecí zdroj,

např. pro aplikace mobilních

operátorů

● Možnost použití uvnitř i venku

● Dočasné napájení

● Aplikace UPS

● Aplikace s vysokou disponibilitou

● Poskytování regulované energie

Materiál:

Rám skříně:

nerez ocel 1.4301 (AISI 304)

Dveře, bočnice, střecha:

hliník AlMg3, práškový nástřik

Barva:

RAL 7035

Rozsah dodávky:

Systém palivových článků

připravený k okamžitému

použití, včetně klimatizace,

bez přívodu vodíku

3 namontované moduly palivových

článků pro 7,5 kW

Ovladač

Projektování:

Větší kaskádové zapojení

Různá výstupní napětí

Skříň na láhve se stlačeným

plynem

Primární napájení

Snímek ukazuje příklad

vybavení – neodpovídá stavu

při dodání.

T

B

H1

H2

Šířka (B) mm 850

Výška (H1) mm 2000

Hloubka (T) mm 850

Výška podstavce mm 100

Celková výška (H2) mm 2100

Obj. č. FC 1782.135

Modul palivových článků

Jmenovitý výkon

2000 W

Maximální výstupní výkon 2500 W 1)

Výstupní napětí

Hladina generovaného hluku

Hmotnost

Přívod vodíku

–44,0 až –55,5 V DC

< 60 dB (A) ve vzdálenosti 1 m

28 kg

Typ plynu Vodík, čistota 99,9 %, třída 3.0

Spotřeba

Obvyklá doba chodu

Vstupní tlak

Podmínky okolního prostředí

Rozsah teplot

Relativní vlhkost

Výška nad mořem

Monitorování

Rozhraní

Software

Alarmové výstupy

1)

Na začátku životnosti.

10 slpm (standardně litry za minutu) na 1 kW

Volně rozšiřitelná s použitím baterií lahví;

600 l (1 jednotka) vodíku, 200 barů, poskytuje více než 24 h doby zálohování při plném zatížení 6 kW

12,0 až 20,0 barů

–33°C až +45°C

5 % až 95 %, bez kondenzace

–60 m až 2000 m; od této výšky 5 % snížení výkonu na 1000 m

Ethernet TCP/IP

Uživatelská plocha na webové bázi pro zobrazení stavových hlášení, historie a parametrů

4 bezpotenciálové kontakty: „Nízká hladina H2“; „Lehká chyba“; „Závažná chyba“;

„Palivové články v provozu“

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

387

More magazines by this user
Similar magazines