Bezpečnostní řešení - Rittal

rittal.sk

Bezpečnostní řešení - Rittal

Bezpečnostní řešení

Kompaktní datové centrum

Basicsafe ...................................................................................................504

Modulsafe..................................................................................................505

Modulsafe Extend......................................................................................506

Klimatizace pro Modulsafe/Modulsafe Extend..........................................507

Data Center Container DCC

Data Center Container DCC......................................................................509

Systémy pro hlášení a hašení požáru

DET­AC Plus..............................................................................................510

DET­AC XL ................................................................................................511

Bezpečnostní komory

Datová centra ............................................................................................513

3

Příklady použití

1 Modulsafe s klimatizací, viz strana 505, 507

2 Basicsafe s CMC a hasicím zařízením, viz strana 504

3 Modulsafe Extend jako kompaktní datové centrum, viz strana 506

503


Basicsafe

Systémové příslušenství strana 537

Použití:

● Nejmenší datové centrum

pro střední podniky

● Ochrana serveru a paměťové

aplikace

● Ochrana obchodních dat

● Uchovávání osobních údajů

např. v lékařských praxích

nebo kancelářích daňových

poradců

Výhody:

● Kompletní systém se zabudovanou

klimatizací

● Snadná obsluha a příjemný

servis díky dvoudveřovému

systému

● Kompatibilita s dalšími komponenty

infrastruktury

Bezpečnostní standardy:

Požární ochrana F90

v souladu s DIN 4102

Dodrženy limitní hodnoty

T < 50 K, relativní vlhkost

vzduchu < 85 % více než

10 minut

Osvědčená ochrana proti

vloupání WK 2 EN 1627

Ochrana proti prachu a

proti tryskající vodě IP 55

EN 60 529

Zkoušky jsou prováděny jako

systémový test a jsou doloženy

zprávou o zkoušce.

Materiál:

Plech s povlakem Pladur

Barva:

Skříňka: RAL 7035

Rozsah dodávky:

Bezpečnostní skříň s dveřmi

pro obsluhu a servis

(rozvorové zamykání)

Kabelová průchodka v obou

bočních prvcích

Klimatizace 2,4 kW

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Snímek ukazuje příklad

vybavení – neodpovídá stavu

při dodání.

B1

T2

B2

H2

T1

H1

U 15

Chladicí výkon kW 2,4

Šířka (B1) mm 806

Výška (H1) mm 1699

Hloubka (T1) mm 1270

Světlá šířka (B2) mm 620

Světlá výška (H2) mm 827

Světlá hloubka (T2) mm 1024

Hmotnost bez vnitřního vybavení cca kg 360

Obj. č. LS Basicsafe se zabudovaným 19˝ stojanem 7999.999

Obj. č. LS Basicsafe bez zabudovaného 19˝ stojanu 7999.898

Příslušenství

482,6 mm (19˝) stojan, 15 U, hloubka 1000 mm 7995.992

Zařízení pro včasné zjištění požáru EFD Plus viz strana 510

Systém pro hlášení a hašení požáru DET­AC Plus viz strana 510

Monitorovací systém CMC viz strana 767

Sériová ochrana před:

požárem vodou při hašení vandalismem neautorizovaným

přístupem

prachem

krádeží/

vloupáním

504 Rittal Katalog 33/IT infrastruktura


Modulsafe

Systémové příslušenství strana 537

Použití:

● Spolehlivá ochrana před fyzickými

ohrožujícími potenciály

pro IT komponenty

● Potřebné komponenty vybavení

vytvářejí ze sejfu kompaktní

datové centrum.

Výhody:

● Modulární konstrukce

● Připraven pro použití různých

IT řešení

● Nízká hmotnost

● Snadná obsluha dveřmi pro

obsluhu a servis

Hodnoty ochrany:

Požární ochrana F30

v souladu s DIN 4102

Ochrana proti vloupání třída

odolnosti 2 EN 1627

Ochrana proti prachu a proti

silně tryskající vodě IP 56

EN 60 529

Ochrana před kouřovými plyny

DIN 18 095

Materiál:

Plech s povlakem Pladur

Barva:

Skříňka: RAL 7035

Dveře: RAL 9005

Rozsah dodávky:

Bezpečnostní sejf jako

dvoudveřový systém

Kabelová přepážka v obou

bočních prvcích

Oboje dveře s profilovou

válcovou vložkou a 2 klíči

Na přání vedení kabelu ve

střešním prvku, volitelná

poloha

T1

T2

B1

H2

H1

B2

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Dvoudveřový systém

U 33 47

Vnější rozměry mm

Vnitřní rozměry mm

Šířka (B1) 1500 1500

Výška (H1) 1942 2321

Hloubka (T1) 1238 1238

Šířka (B2) 979 1) 979 1)

Výška (H2) 1840 2219

Hloubka (T2) 1010 1010

Světlá výška otvoru pro dveře mm 1678 2057

Obj. č. LS 7999.892 7999.893

Příslušenství

19˝ stojan, základní TS 8, 19˝ rovina vpředu a vzadu, 6 hloubkových

vzpěr pro upevnění na 19˝ rovinu, 2 systémová chassis

Š 800 x V 1600 x H 1000 7999.021 –

Š 800 x V 2000 x H 1000 – 7995.969

Š 800 x V 2200 x H 1000 – 7999.970 2)

Zařízení pro včasné zjištění požáru EFD Plus viz strana 510

Systém pro hlášení a hašení požáru DET­AC Plus viz strana 510

Monitorovací systém CMC viz strana 767

Klimatizace pro Modulsafe viz strana 507/508

1)

Se zabudovaným výměníkem tepla.

2)

Při stavbě musí být vyzbrojený rozváděč nainstalován na základovou desku Modulsafe jako první a teprve následně se postaví boky, záda a střecha Modulsafe.

Dodatečná instalace rozváděče skrz dveře Modulsafe není možná.

Sériová ochrana před:

požárem vodou při hašení vandalismem neautorizovaným

přístupem

prachem

krádeží/

vloupáním

Rittal Katalog 33/IT infrastruktura

505


Modulsafe Extend

Systémové příslušenství strana 537

Použití:

● Vysoká ochrana před fyzickými

ohrožujícími potenciály

pro IT

● Potřebné komponenty pro

vybavení vytvářejí ze sejfu

kompaktní datové centrum

Výhody:

● Modulární konstrukce

● Možnost rozšíření a tím

odstupňované investice

s rostoucí IT

● Připraven pro použití různých

IT klimatizačních řešení

● Bezpečnost investice díky

možnosti demontáže a

opětovné montáže

Hodnoty ochrany:

Požární ochrana F90

v souladu s DIN 4102

Dodrženy limitní hodnoty

T < 50 K, relativní vlhkost

vzduchu < 85 % více než

30 minut

Volitelná ochrana proti vloupání

– třída odolnosti 2, 3

nebo 4 EN 1627

Ochrana proti prachu a proti

silně tryskající vodě IP 56

EN 60 529

Ochrana před kouřovými plyny

DIN 18 095

Zkoušky jsou prováděny jako

systémový test a jsou doloženy

zprávou o zkoušce.

Materiál:

Plech s povlakem Pladur

Barva:

Skříň: RAL 7035

Rozsah dodávky:

Bezpečnostní sejf s dveřmi

pro obsluhu a servis

Kabelová průchodka v obou

bočních prvcích

Oboje dveře se zámkem

a klíčem

Na přání:

Kombinovaný elektronický

zámek

Elektronický zámek připravený

pro ovládání externím systémem

kontroly přístupu

Zavedení kabelů ve střešním

nebo podlahovém prvku

Dvoukřídlové dveře

Závěsy dveří podle přání

T1

B2

T2

H2

B1

H1

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

U 42 47 42 47

Vnější rozměry mm

Vnitřní rozměry mm

Obj. č. LS

Příslušenství

19˝ stojan, základní TS 8, 19˝ rovina vpředu a vzadu, 6 hloubkových

vzpěr pro upevnění na 19˝ rovinu, 2 systémová chassis

Šířka (B1) 1100 1100 1100 1100

Výška (H1) 2210 2410 2210 2410

Hloubka (T1) 1200 1200 1400 1400

Šířka (B2) 920 920 920 920

Výška (H2) 2030 2230 2030 2230

Hloubka (T2) 1000 1000 1200 1200

Samostatný sejf 7999.896 7999.897 7999.983 7999.987

Zapojení

do řady

Vlevo 7999.977 7999.980 7999.984 7999.988

Střední část 7999.978 7999.981 7999.985 7999.989

Vpravo 7999.979 7999.982 7999.986 7999.990

Š 800 x V 2000 x H 1000/1200 7995.969 – 7995.974 –

Š 800 x V 2200 x H 1000/1200 – 7999.970 – 7995.973

Zařízení pro včasné zjištění požáru EFD Plus viz strana 510

Systém pro hlášení a hašení požáru DET­AC Plus viz strana 510

Monitorovací systém CMC viz strana 767

Přípojnice PSM viz strana 384

Klimatizace pro Modulsafe viz strana 507/508

Sériová ochrana před:

požárem

vodou při

hašení

korozivními

plyny

vandalismem

neautorizovaným

přístupem

prachem

krádeží/

vloupáním

506 Rittal Katalog 33/IT infrastruktura


Kompaktní klimatizace pro Modulsafe/Modulsafe Extend

Systémové příslušenství strana 537 Modulsafe/Modulsafe Extend strana 505/506

● Všechny klimatizační systémy

jsou konstruovány jako dělená

zařízení, aby bylo dosaženo

hermetického oddělení mezi

chladicím okruhem uvnitř a

mimo sejf. To brání vnikání

prachu a korozivních plynů.

● Vzduch je v sejfu veden horizontálně.

Teplý vzduch je

nasáván v zadní oblasti,

ochlazený vzduch je vyfukován

před 19˝ rovinou.

Kompaktní klimatizace

Vhodná pro použití v místnostech

s klimatizačním systémem

budovy nebo dostatečnou ventilací

a s požadavkem na nízkou

nebo nulovou hladinu hluku.

Klimatizační zařízení nabízíme

s výkonovými stupni 2,5 kW

a 4 kW.

Výparník je umístěn na bočnici

uvnitř skříně Modulsafe, venkovní

jednotka na servisních dveřích

(Modulsafe Extend) nebo na

bočnici (Modulsafe).

Venkovní klimatizace

U varianty pro venkovní použití

je vnitřní okruh klimatizačního

zařízení upevněn na bočnici

uvnitř sejfu.

Venkovní jednotka je umístěna

mimo budovu. Vnitřní a venkovní

jednotka jsou vzájemně propojené

vedením chladicího

prostředku a ovládacím vedením.

Teplý vzduch serveru je odsáván

v zadní oblasti sejfu a ochlazený

vzduch je vyfukován před 19˝

rovinou. Výhody venkovního

modelu: Výstupní teplo je odváděno

přímo ven. Ventilace

v místnosti nebo klimatizační

systém jsou tudíž zbytečné.

Venkovní klimatizace

s invertorovou technikou

Venkovní jednotka s invertorovou

technikou umožňuje regulaci

otáček kompresoru v závislosti

na potřebě. Množství

chladicího média reguluje elektronický

expanzní ventil.

Přizpůsobení potřebě chladicího

výkonu umožňuje úsporu energie

až 40 %. Vnitřní jednotka

(výparník) vyfukuje studený

vzduch před 19˝ rovinou, teplý

vzduch je nasáván na zadní

straně. Přizpůsobené usměrňovací

plechy zajišťují další

zvýšení účinnosti a zabraňují

hromadění tepla.

Kompaktní klimatizace

Obj. č. SK 3126.230 3126.240

Dimenzované provozní napětí V, Hz 400/460, 3~, 50/60

Rozměry mm

Užitečný chladicí výkon

dle normy DIN 3168

.

Q K

Š x V x H venkovní jednotky 500 x 1580 x 231

Š x V x H vnitřní jednotky 804 x 1544 x 100

L 35 L 35

L 35 L 50

2500 W/3090 W

2070 W/2300 W

4000 W/4010 W

3020 W/3250 W

Dimenzovaný proud max. 3,3 A/3,5 A 4,1 A/4,8 A

Rozběhový proud 14,2 A/14,7 A 15,2 A/15,8 A

Předřazená pojistka T

6,3 – 10,0 A

Motorový jistič

Jmenovitý výkon P el

dle normy DIN 3168

L 35 L 35

L 35 L 50

1275 W/1615 W

1525 W/1920 W

.

Koeficient chladicího výkonu = Q K/P el

L 35 L 35 2,0 2,5

1620 W/2125 W

1825 W/2835 W

Chladicí médium R134a, 1500 g R134a, 2900 g

Max. přípustný provozní tlak p. max. 28 barů 25 barů

Rozsah teplot a nastavení

+20°C až +55°C

Úroveň hluku dB (A) < 70 < 72

Stupeň krytí dle normy

EN 60 529

Hmotnost

Vnitřní okruh IP 54

Vnější okruh IP 24

Venkovní jednotka

Vnitřní jednotka

65 kg

70 kg

Barva RAL 7035

Regulace teploty

Komfortní regulátor (nastavení výrobce +25°C)

Rittal Katalog 33/IT infrastruktura

507


Kompaktní klimatizace pro Modulsafe/Modulsafe Extend

Venkovní klimatizace

Obj. č. SK 7999.963 7999.965 7999.964 7999.966

Redundance – –

Dimenzované provozní napětí V, Hz 230 V, 50 Hz, 1~ 400 V, 50 Hz, 3~ 230 V, 50 Hz, 1~ (2 x) 400 V, 50 Hz, 3~ (2 x)

Rozměry mm Š x V x H 795 x 610 x 290 900 x 680 x 340 (2 x) 795 x 610 x 290 900 x 680 x 340 (2 x)

.

Užitečný chladicí výkon Q K

L 25 L 35 2400 W 5000 W 2400 W 5000 W

dle normy DIN 3168

Dimenzovaný proud na jednotku max. 3,8 A 4,1 A 3,8 A 4,1 A

Rozběhový proud na jednotku 19,5 A 35 A 19,5 A 35 A

Předřazená pojistka T 16 A 3 x 16 A 16 A (2 x) 3 x 16 A (2 x)

Chladicí médium

Rozsah teplot a nastavení

Hmotnost

R410 a

–15°C až +35°C

Barva RAL 7035

Příslušenství

Vedení chladicího média včetně elektrického ovládacího vedení

pro 2400 W, délka 20 m

Vedení chladicího média včetně elektrického ovládacího vedení

pro 5000 W, délka 20 m

Venkovní klimatizace s invertorovou technikou

Venkovní jednotka 38 kg 74 kg 2 x 38 kg 2 x 74 kg

Vnitřní jednotka 59 kg 59 kg 63 kg 66 kg

7999.961 7999.961 7999.961 7999.961

7999.962 7999.962 7999.962 7999.962

Obj. č. SK 7999.991 7999.992

Redundance –

Dimenzované provozní napětí V, Hz 230 V, 50 Hz, 1~ 230 V, 50 Hz, 1~ (2 x)

Rozměry mm Š x V x H 900 x 795 x 320 900 x 795 x 320 (2 x)

.

Užitečný chladicí výkon Q L 18 1) K

/L 35 7850 W

dle normy DIN 3168

L 18/L 43 7030 W

Dimenzovaný proud max.

Rozběhový proud

13,9 A

Předřazená pojistka T 25 A 25 A (2 x)

Chladicí médium

Rozsah teplot a nastavení

Hladina hluku

Hmotnost

36 A

R410a

–15°C až +43°C

48 – 49 dB (A)

Barva RAL 7035

Je třeba ještě přiobjednat

Venkovní jednotka 63 kg 63 (2 x) kg

Vnitřní jednotka 70 kg 70 (2 x) kg

Tepelný výměník (výparník) 3126.270 3126.270 2)

1) Teplota vzduchu foukaného do serveru

2) Jsou zapotřebí 2 výměníky tepla.

Rittal Czech Republic

RITTAL Czech, s.r.o.

Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy

Phone: +420 234 099 000

Fax: +420 234 099 099

E­mail: info@rittal.cz www.rittal.cz

508 Rittal Katalog 33/IT infrastruktura


Data Center Container DCC

Technická data:

Ochrana proti požáru:

Ochrana proti požáru vnitřního

obložení: F30, na přání F90 v

souladu s DIN 4102/EN 1363,

certifikovaná

Systém kabelových

průchodek:

Typ: pevná kabelová

průchodka DN200

Rozměr utěsněného prostoru:

120 x 120 mm

Dvojitá podlaha:

Nosná konstrukce

Počet desek s drážkami

v závislosti na počtu stojanů

Celková montážní výška:

300 mm

Klimatizace – přímé volné

chlazení:

K dispozici jako 7 a 10 kW

jednotka. Možnost integrace

až 3 jednotek

Cílené chlazení prostřednictvím

studené uličky

Rozvod energie:

Napájení: Nástěnná přístrojová

zástrčka CEE 125 A,

3 Ph/N/PE, 400 V/50 Hz

Rozměry skříně (Š x V x H):

600 x 2000 x 400 mm

Informace ke standardním a

speciálním řešením:

K dispozici je paleta standardních

modelů s 12 předkonfigurovanými

typy datového centra.

Vyžádejte si evidenční list projektu

pro Data Center Container

Rittal. Během několika dnů

rychle a jednoduše obdržíte naši

první nabídku.

Řešení ušitá na míru:

Sdružené kontejnery, vyšší

chladicí výkony, např. prostřednictvím

technologie LCP, nebo

více než sedm stojanů – rádi

Vám navrhneme individuální

Data Center Container.

Na přání:

až sedm 19˝ IT stojanů

s napájením

UPS, s dobou zálohování

až 15 minut

Systém pro hlášení/hašení

požáru plynem (Novec 1230)

Systémy řízeného přístupu,

přístupové dveře (klávesnice,

kódovaná karta)

Monitorování a řizení (CMC,

RiZone)

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Snímek ukazuje příklad

vybavení – neodpovídá stavu

při dodání.

Verze R7A R7B R7C R7D R14A R14B R14C R14D R20A R20B R20C R20D

Šířka mm 3000

Výška mm 3250

Hloubka mm 6055

Užitná plocha 15,2 m 2

Obj. č.

Projekt na vyžádání

Chladicí výkon kW 7 7 7 7 14 14 14 14 20 20 20 20

Redundantní chlazení 1+1 1+1 1+1 1+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1

Disponibilní plocha mm (stojany, UPS, DET­AC) 4500 4500 4500 4500 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Dvojitá podlaha pro vysoké zatížení

Rozvod energie Plug & Play

Pevné kabelové průchodky 2 x DN200

Bezpečnostní dveře třída odolnosti 2

Volitelné vybavení

UPS nepřerušitelný napájecí zdroj ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

DET­AC XL systém pro hlášení a hašení požáru ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

Max. počet stojanů 42 U (šířka 600 mm) 7 6 7 6 7 6 6 5 7 6 6 5

Max. počet stojanů 42 U (šířka 800 mm) 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4

Vyšší stojany (47 U) ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

Napájení stojanů (PSM, PDM) ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

Monitorovací sada (CMC) ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

Bezpečnostní dveře třída odolnosti 3 ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

Přídavné pevné kabelové průchodky ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

Kovová clona na ochranu před sluncem ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫

Sériově ▫ Volitelné vybavení

Rittal Katalog 33/IT infrastruktura

509


Systém pro hlášení a hašení požáru DET­AC/EFD Plus

Systémové příslušenství strana 537 Serverové skříně strana 113

EFD Plus

Zařízení EFD Plus je kompaktní

zařízení k včasnému zjištění

požáru s aktivním nasávacím

systémem pro detekci kouře.

Vestavěný ventilátor nepřetržitě

nasává vzduch ze skříně a vede

jej přes dvě kouřová čidla. První

kouřové čidlo je vysoce citlivé a

spustí předběžný alarm. Druhé

kouřové čidlo aktivuje hlavní

alarm.

DET­AC Plus

DET­AC Plus je kompaktní

zařízení pro hlášení a aktivní

hašení požáru s nasávacím systémem

pro detekci kouře, zabudované

do výškového modulu.

Detekční systém má totožné

provedení se zařízením EFD

Plus. Hašení hasicím plynem

NOVEC 1230 se automaticky

aktivuje v případě, že je spuštěn

hlavní alarm. Hasicím plynem v

zásobníku lze uhasit prostor o

objemu až 3 m 3 .

DET­AC Plus Slave

V kombinaci se zařízením DET­AC

Plus Slave je možné uhasit až pět

skříní v jedné řadě. Vedle jednotky

DET­AC Plus se pro každou

další skříň používá jednotka

DET­AC Plus Slave, která obsahuje

hasicí prostředek pro jednu

skříň. Pro účely detekce požáru

se do všech skříní instaluje

potrubní systém zařízení DET­AC

Plus.

Výhody:

● Včasné rozpoznání požáru

● Automatické hašení

● Inovativní hasicí plyn

NOVEC 1230

Neohrožující životní

prostředí

Není kritické pro IT komponenty

● 19˝ zásuvný modul jen s 1 U

Šířka mm

Výška mm 44 (1 U)

Systém pro hlášení a hašení požáru

DET­AC Plus

482,6 (19˝ zásuvný modul)

Doplňková jednotka

DET­AC Plus Slave

Hloubka mm 640 570 500

Hmotnost kg cca 15 cca 12 cca 8

Obj. č. DK 7338.120 7338.320 7338.220

Zařízení k včasnému zjištění požáru

EFD Plus

Stupeň krytí IP 20

Teplota okolního prostředí (provoz)

Skladování baterií

+10°C až +35°C

–10°C až +50°C

Provozní napětí 100/240 V AC 50/60 Hz 24 V DC 100/240 V AC 50/60 Hz

Nepřerušitelné napájení proudem

Připojení

2 x 12 V; 2,2 A/cca 4 h

3 konektory RJ 12 pro připojení k CMC, alternativně 3 reléové výstupy,

max. zatížení kontaktu 24 V DC/0,5 A

Technologie senzorů 2 různé senzory rozptýleného světla – 2 různé senzory rozptýleného světla

Displej LCD displej s textovými informacemi – LCD displej s textovými informacemi

Počet modulů Slave max. 4 – max. 5

Počet monitorovaných skříní max. 5 – max. 5

Hasicí prostředek NOVEC 1230 NOVEC 1230 –

Množství hasicího prostředku 3,2 kg 3,2 kg –

Přípustný chráněný objem max. 3 m 3 m –

Je třeba ještě přiobjednat

Sada potrubí 7338.130 7338.130 7338.130 Strana

Kabel RJ 12 pro vedení alarmu

do CMC, balení = 2 ks

7320.814 1) 7320.814 1) 7320.814 1) 775

Přístupová čidla 7320.530 7320.530 – 773

Kluzné lišty s variabilní hloubkou – – 7063.883 749

1)

Jsou zapotřebí 2 balení.

510 Rittal Katalog 33/IT infrastruktura


Systém pro hlášení a hašení požáru DET­AC XL

Systémové příslušenství strana 537 Serverové skříně strana 113

Standardizované řešení pro

hašení jednotlivých řad serverových

skříní s max. 24 skříněmi

nebo celých místností. Všechny

komponenty systému jsou zabudovány

do skříně TS 8 o šířce

300 mm, takže lze skříň optimálně

integrovat do řady serverových

skříní. Integrovaný systém

včasné detekce požár s

aktivním nasáváním kouře detekuje

požár již v raném stádiu.

Hašení probíhá automaticky.

Jako hasicí plyn se používá

NOVEC 1230.

Výhody:

● Zařízení pro hašení místnosti

do 84 m 3

● Zařízení pro hašení rozváděčů

max. pro 24 rozváděčů

● Kompatibilní pro zařazení do

serverových rozváděčů TS 8

● Jednoduché plánování projektu

na základě definovaných

standardních sad

● Inovativní hasicí plyn

NOVEC 1230

Neohrožující životní

prostředí

Není kritické

pro IT komponenty

Ve standardním provedení jsou

k dispozici tři řešení:

Hašení až:

● 8 rozváděčů

● 16 rozváděčů

● 24 rozváděčů

Rittal navíc nakonfiguruje zařízení

pro hašení místností i pro hašení

rozváděčů podle vašich individuálních

požadavků.

Způsob fungování:

Systém detekce zařízení

DET­AC XL nepřetržitě nasává

vzduch z místnosti nebo skříně

a rozpozná i nejmenší částice

kouře již při vzniku požáru,

v takzvané fázi pyrolýzy.

Po uplynutí definované doby

prodlevy se elektricky otevře

láhev s hasicím prostředkem a

hasicí plyn začne proudit hasicími

tryskami do místnosti nebo

rozváděčů.

Snímek ukazuje příklad

vybavení – neodpovídá stavu

při dodání.

Systém pro hlášení a hašení požáru DET­AC XL S­08­40­10 S­16­40­10 S­24­40­10 S­08­40­12 S­16­40­12 S­24­40­12

Šířka mm 300 300

Výška mm 2000 2000

Hloubka mm 1000 1200

Obj. č. DK 7338.160 7338.161 7338.162 7338.163 7338.164 7338.165

Příslušenství

Stavebnice potrubní sítě s tryskami hasicího systému 7338.166 7338.166 7338.166 7338.166 7338.166 7338.166

Stavebnice potrubní sítě systému pro nasávání kouře 7338.167 7338.167 7338.167 7338.167 7338.167 7338.167

Stavebnice potrubní sítě s tryskami hasicího systému k příčnému

přechodu

Stavebnice potrubní sítě systému pro nasávání kouře k příčnému

přechodu

7338.168 7338.168 7338.168 7338.168 7338.168 7338.168

7338.170 7338.170 7338.170 7338.170 7338.170 7338.170

Klapka pro odvod tlaku pro rozváděčové skříně 7338.171 7338.171 7338.171 7338.171 7338.171 7338.171

Rittal Katalog 33/IT infrastruktura

511


512


Bezpečnostní komory

Plánujeme a realizujeme

datová centra

Ať už plánujete vybudování nového datového

centra nebo jeho rozšíření či optimalizaci, jsme

Vám k dispozici jako důvěryhodný partner s dlouholetou

zkušeností jednoho z vedoucích podniků.

● Základní ochrana nebo vysoká disponibilita

ochrany pro datová centra

● Možnost rozšíření

● Demontáž a opětovná montáž = investiční

bezpečnost

● Montáž s redukovanou prašností a hlučností

● Systémový test

● Multifunkční pokrytí rizika

Kritérium

Systémový test

Norma

Tradiční

konstrukce 2)

Základní

ochrana

LER

Extend

LER

Basic

Vysoká

disponibilita

LSR

18.6 E

Kontrola následujících norem jako

celkového systému resp. konstrukce 1) –

Ochrana proti požáru

Zkouška při teplotách

přesahujících 1000 °C

Exploze

Voda

Prachotěsnost

Korozivní plyny

Neautorizovaný přístup

Zatížení troskami

Ochrana EMC

Sada volitelné výbavy

EMC

Certifikace ECB·S dle normy EN 1047­2,

nárůst teploty 50 K a relativní vlhkost

vzduchu 85 % až 24 hodin (perioda

doohřevu), 60 minut doba působení

plamene

Nárůst teploty 50 K a 85 % rel. vlhkost vzduchu

více jak 30 minut, bez periody doohřevu

F120 jako systémový test, podle limitních hodnot

normy EN 1363 (DIN 4102), pro konstrukci skříní

a jejich vestavěných modulů

F90 jako systémový test, podle limitních hodnot

normy EN 1363 (DIN 4102), pro konstrukci skříní

a jejich vestavěných modulů

F180 jen jako kontrola konstrukčních částí

podle EN 1363 (DIN 4102), jen stěnový systém

F120 jen jako kontrola konstrukčních částí

podle EN 1363 (DIN 4102), jen stěnový systém

F90 jen jako kontrola konstrukčních částí

podle EN 1363 (DIN 4102), jen stěnový systém

Detonační test jako systémový test 200 kg TNT

ze vzdálenosti 40 m

Stojatá voda, 72 hodin, 40 cm, maximálně

20 kapek

Požární voda, IP x6 jako systémový test

podle EN 60 529, pro konstrukci skříní a jejich

zabudovaných modulů

Relativní vlhkost vzduchu 85 %, více jak

24 hodin (perioda doohřevu), 60 minut doba

působení plamene, podle EN 1047­2

Relativní vlhkost vzduchu 85 %, více jak

30 minut

IP 5x jako systémový test podle EN 60 529, pro

konstrukci skříní a jejich zabudovaných modulů

Těsnost vůči kouřovým plynům,

v souladu s 1634­3 (DIN 18 095)

WK 3 jako systémový test podle EN 1627/1630,

pro konstrukci skříní a jejich zabudovaných

modulů, jako např. dveří

WK 2 jako systémový test podle EN 1627/1630,

pro konstrukci skříní a jejich zabudovaných

modulů, jako např. dveří

WK 4 jako test konstrukčních prvků podle

EN 1627/1630, jen dveřní systémy

Nárazová zkouška jako systémový test

3 nárazy po 200 kg ze vzdálenosti 1,5 m

po 45 minutách doby působení plamene

Nárazová zkouška jako systémový test

1 náraz 200 kg ze vzdálenosti 1,5 m

po 30 minutách doby působení plamene

Ochrana proti vysokofrekvenčnímu vzařování

a vyzařování, doložená testy srovnatelných

komponentů, provedenými v TU Cáchy

Rozšířené vysokofrekvenční stínění podle

BSI TL­03304

– – –

– –

– – –


– – –– – –

– – –


– – –

– –

– – –

– – –– – –

1) Systémově testované výrobky byly testovány jako celková konstrukce. Tento test zahrnuje konstrukci skříní a

zabudovaných modulů, jako jsou dveře, kabelové průchodky nebo větrací jednotky. Testy konstrukčních prvků se

naproti tomu vztahují jen na jednotlivé díly.

2)

Tradiční konstrukce znamená konstrukci prostoru ze sádrokartonu, betonu a jiných stavebních materiálů,

které nemohou při použití u datových centrech zajistit dostačující bezpečnost.

Zpravidla jsou tradiční konstrukce testovány pro použití jako protipožární stěna.

Rittal Katalog 33/IT infrastruktura 513

More magazines by this user
Similar magazines