Přípojnicové systémy - Rittal

rittal.sk

Přípojnicové systémy - Rittal

Přípojnicové systémy

Přípojnicový systém Mini­PLS (40 mm)

Držáky přípojnic.........................................................................................270

Speciální přípojnice E­Cu ..........................................................................270

Ochrana před nebezpečným dotykem......................................................270

Adaptéry pro připojení...............................................................................270

Držáky pojistek s jezdcovým upevněním ..................................................271

Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 000 ............................271

Přístrojové adaptéry 12 A/25 A .................................................................272

Přístrojové adaptéry 40 A/100 A ...............................................................273

Přiřazení spínacích přístrojů ......................................................................273

Přípojnicový systém RiLine60 (60 mm)

Systém plochých měděných přípojnic ......................................................276

Přípojnicový systém PLS...........................................................................278

Adaptéry pro připojení...............................................................................280

OM adaptéry 25 A až 65 A/OM nosiče......................................................283

CB přístrojové adaptéy 100 A až 630 A ....................................................287

Přiřazení spínacích přístrojů ......................................................................290

Držáky pojistek s jezdcovým upevněním ..................................................294

Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 000 ............................296

Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 .............................298

Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 1 ................................300

Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 2 ................................302

Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 3 ................................304

Lištové pojistkové odpínače NH velikost 00 .............................................306

Lištové pojistkové odpínače NH velikost 1/velikost 2/velikost 3...............307

Pojistkové držáky do 60/400 A..................................................................308

Příslušenství RiLine ...................................................................................310

269


Mini­PLS přípojnicový systém (40 mm)

Přístrojové adaptéry str. 272 Držáky pojistek s jezdcovým upevněním str. 271 Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH str. 271

Držáky přípojnic,

adaptéry pro připojení

Materiál:

Polyamid (PA 6.6)

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Barva:

RAL 7035

RAL 9011

(chassis adaptéru pro připojení)

Ochrana před nebezpečným

dotykem

Materiál:

Tepelně modifikované tvrdé

PVC

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Graf odolnosti proti zkratu:

Naleznete na internetu.

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Barva:

RAL 7035

Mini­PLS držáky přípojnic (3pólový)

Držáky přípojnic s možností umístit nad nimi

nástavbové prvky

Balení


Rozteč přípojnic mm 40

Obj. č. SV 4 ks 9600.000

A Mini­PLS speciální přípojnice E­Cu, tloušťka přípojnice 3 mm, průřez přípojnice 120 mm 2

Délka mm Balení 500 700 1100 1500

A

Obj. č. SV 3 ks 9601.000 9602.000 9603.000 9624.000

Příslušenství

B

B Spojky přípojnic

Obj. č. SV 3 ks 9611.000 9611.000 9611.000 9611.000

Ochrana před nebezpečným dotykem Mini­PLS

C

D Součásti Délka mm Balení Obj. č. SV

500 1 ks 9605.000 9605.000 9605.000 9605.000

C Spodní krycí profil

700 1 ks 9606.000 9606.000 9606.000 9606.000

1100 1 ks 9607.000 9607.000 9607.000 9607.000

250 1 ks 9608.000 9608.000 9608.000 9608.000

D Krycí profil

E

500 1 ks 9609.000 9609.000 9609.000 9609.000

E Koncové zakrytí – 2 ks 9610.000 9610.000 9610.000 9610.000

Mini­PLS adaptéry pro připojení (3pólový)

Příslušenství

Dimenzovaný proud do Balení 63 A 250 A

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~

Vývod vodičů shora/zdola shora/zdola

Připojení kulatých vodičů 1) mm 2 1,5 – 35 10 – 120

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic

Š x V mm

10 x 8 17 x 15

Šířka mm 54 115

Výška mm 160 182

Obj. č. SV 1 ks 9613.000 9612.000

Lamelové měděné přípojnice 314

1)

Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutné použít lisovací dutinky.

Strana

270

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


Mini­PLS jisticí prvky

Systém přípojnic strana 270 Adaptéry pro připojení strana 270 Přístrojové adaptéry strana 272/273

Držáky pojistek s jezdcovým

upevněním

Materiál:

Polyamid (PA 6.6)

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Barva:

Chassis: RAL 9011

Kryt: RAL 7035

Pojistkové odpínače výkonové

zátěže NH

Materiál:

Polyamid zesílený skelnými

vlákny

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Kontaktové dráhy:

postříbřená tvrdá měď

Barva:

RAL 7035

Adaptéry na přípojnice

Materiál:

Polyamid (PA 6.6)

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Barva:

RAL 9011

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Podklad pro zkoušku:

IEC/DIN EN 60 947­3

DIN EN 60 269­2

(pojistkové vložky)

Mini­PLS držáky pojistek s jezdcovým upevněním (3pólový)

Pojistková vložka Balení D 02­E18

Dimenzovaný proud

63 A

Dimenzované provozní napětí 400 V~

Připojení kulatých vodičů 1) mm 2 1,5 – 16

Šířka mm 38

Výška mm 160

Obj. č. SV 1 ks 9630.000

Příslušenství

Označovací štítky 100 ks 9320.080

1)

Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutné použít lisovací dutinky.

Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 000 (3pólové)

Dimenzovaný provozní proud Balení 100 A Strana

Dimenzované provozní napětí 690 V~

Vývod vodičů

shora/zdola

Způsob připojení

Svorka

Připojení kulatých vodičů mm 2 1,5 – 50

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm 10 x 10

Šířka mm 89

Výška mm 141,5

Obj. č. SV 1 ks 3431.000 296

Je třeba ještě přiobjednat

Mini­PLS adaptér na přípojnici (3pólový)

S připojovacími vodiči mm 2 35

Šířka mm 90

Výška mm 160

Obj. č. SV 1 ks 9629.100

Příslušenství

Mikrospínač 5 ks 3071.000 324

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu 271


Mini­PLS přístrojové adaptéry

Přípojnicový systém str. 270 Adaptéry pro připojení str. 270 Držáky pojistek s jezdcovým upevněním str. 271 Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH str. 271

Materiál:

Polyamid (PA 6.6)

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Barva:

RAL 7035

RAL 9011 (SV 9629.000)

Upozornění:

Přehled běžně dostupných spínacích

přístrojů s odpovídajícím

přiřazením adaptérů,

viz strana 273.

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

12 A/25 A (3pólový)

Provedení

Dimenzovaný proud do Balení 12 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A Strana

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

Připojovací vodiče 1) AWG 14 AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 12

Nosné lišty

Počet 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Výška mm 7,5 7,5 15 7,5 15 7,5 15 7,5 7,5

Šířka mm 45 45 45 54 54 72 72 90 108

Výška mm 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Obj. č. SV 1 ks 9614.110 9614.100 9615.100 9614.000 9615.000 9625.000 9626.000 9629.010 9629.030

Příslušenství

Přídavná lišta 2 ks 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 318

Nosné lišty

Výška 7,5 mm

Šířka 45 mm 10 ks 9320.150 9320.150 9320.150 – – – – 9320.150 – 318

Šířka 54 mm 10 ks – – – 3548.000 3548.000 – – – 3548.000 318

Šířka 72 mm 10 ks – – – – – 3549.000 3549.000 – – 318

1)

AWG = americké značení průřezu vodičů

AWG 14 = 2,08 mm 2 2,5 mm 2

AWG 12 = 3,31 mm 2 4 mm 2

272

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


Mini­PLS přístrojové adaptéry

40 A/100 A (3pólový)

Provedení

Dimenzovaný proud do Balení 40 A 40 A 40 A 40 A 100 A Strana

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

Připojovací vodiče 1) AWG 10 AWG 10 AWG 10 AWG 10 35 mm 2

Nosné lišty

Počet 1 1 1 1 –

Výška mm 7,5 15 7,5 15 –

Šířka mm 54 54 72 72 90

Výška mm 160 160 160 160 160

Obj. č. SV 1 ks 9616.000 9617.000 9627.000 9628.000 9629.000

Příslušenství

Přídavná lišta 2 ks 9623.000 9623.000 9623.000 9623.000 – 318

Nosné

lišty

Výška 7,5 mm

Šířka 54 mm 10 ks 3548.000 3548.000 – – – 318

Šířka 72 mm 10 ks – – 3549.000 3549.000 – 318

Výška 15 mm Šířka 72 mm 5 ks – – – – 9320.120 322

1)

AWG = americké značení průřezu vodičů

AWG 10 = 5,26 mm 2 6 mm 2

Přiřazení spínacích přístrojů – Mini­PLS přístrojový adaptér 12 A/25 A

Výrobce/typ

ABB

MS116

MS325

MS450 (max. 25 A)

MS451 (max. 25 A)

Eaton

PKZM0 (do 25 A)

PKZM01 (do 25 A)

PKZM4 (do 25 A)

PKE12

PKE32 (do 25 A)

PKE65 (do 25 A)

Schneider Electric

GV2­P (do 25 A)

GV2­RT

GV2­LE10

GV3 (do 25 A)

Obj. č. SV

9614.100

9614.000

9614.000

9614.000

9614.100

9614.100

9614.000

9614.100

9614.100

9614.000

9614.100

9614.100

9614.100

9614.100

Výrobce/typ

Siemens

S0

3RV10 21...

3RV20 21... (do 25 A)

S00

3RV10 11...

3RV20 11...

S2

3RV10 31... (do 25 A)

1) Nosnou lištu přístrojů je třeba posunout.

Obj. č. SV

9614.100

9614.100

9614.100 1)

9614.100 1)

9614.000

Přiřazení spínacích přístrojů – Mini­PLS přístrojový adaptér 40 A/100 A

Výrobce/typ

ABB

MS450 (max. 40 A)

MS451 (max. 40 A)

MS495

MS496

MS497

Tmax

T1

T2

Eaton

NZM 1

PKZ2

PKZM4 (max. 40 A)

PKZM4

Obj. č. SV

9617.000

9629.000

9629.000

9629.000

9629.000

9629.000

9629.000

9629.000

9627.000

9617.000

9629.000

Příslušenství

Obj. č. SV


9320.120

9320.120

9320.120

9320.120


9320.120

Výrobce/typ

Schneider Electric

NS 80

GV3 (max. 40 A)

GV3

Siemens

S2

3RV10 31... (max. 40 A)

3RV10 31...

S3

3RV1341/42

Obj. č. SV

9629.000

9616.000

9629.000

9616.000

9629.000

9629.000

Příslušenství

Obj. č. SV9320.120


9320.120

9320.120

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu 273


274


RiLine60

Přípojnicové systémy

3 a 4pólové

Držáky + přípojnice + ochrana před

nebezpečným dotykem

● Systém plochých měděných přípojnic,

viz strana 276

● Přípojnicový systém PLS,

viz strana 278

● Příslušenství, viz strana 310

Technika připojení

3 a 4pólový

● Adaptéry pro připojení,

viz strana 280

● Připojovací svorky,

viz strana 316

● Připojovací blok,

viz strana 317

● Příslušenství,

viz strana 310

Přístrojové adaptéry

3 a 4pólový

● OM adaptéry,

viz strana 283

● CB přístrojové adaptéry,

viz strana 287

● Příslušenství,

viz strana 318

Jisticí prvky

3pólové

● Držáky pojistek s jezdcovým upevněním,

viz strana 294

● Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH,

viz strana 296

● Lištové pojistkové odpínače výkonové

zátěže NH,

viz strana 306

● Příslušenství,

viz strana 323

Rittal Power Engineering 5.0

s Upgrade na verzi 6.0

Obj. č. SV 3020.500,

viz strana 523

● Konfigurace přípojnicových systémů

RiLine60

● Snadný výběr komponentů, integrovaná

databáze spínacích přístrojů

● Automatický výpočet dimenzovaných

proudů a ztrátových výkonů

275


RiLine60 přípojnicové systémy do 800 A (60 mm)

Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289 Jisticí prvky strana 294 – 309

Materiál:

Polyamid (PA 6.6)

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Barva:

RAL 7035

Upozornění:

Pro aplikace UL je nutno použít

spodní krycí profil.

Grafy odolnosti proti zkratu:

Naleznete na internetu.

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Systém plochých měděných přípojnic

Držáky přípojnic

Počet pólů/rozteč přípojnic Balení 3pólový/60 mm 4pólový/60 mm Strana

S vnějším upevněním – – – –

S vnitřním upevněním –

Pro přípojnice mm

12 x 5/10 – –

15 x 5 – 25 x 10, 30 x 5 –

30 x 10

Certifikáty – –

Obj. č. SV 4 ks 9340.010 9340.000 9340.050 9340.004 9342.014

Je třeba ještě přiobjednat

Distanční vložky při použití přípojnic 12 x 5/10 mm – –

Obj. č. SV 12 ks 9340.090 9340.090 – 9340.090 – 310

30 x 10

PLUS

276 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


RiLine60 přípojnicové systémy do 800 A (60 mm)

Systém plochých měděných přípojnic

Držáky přípojnic

Počet pólů/rozteč přípojnic Balení 3pólový/60 mm 4pólový/60 mm Strana

Obj. č. SV 4 ks 9340.010 9340.000 9340.050 9340.004 9342.014

Je třeba ještě přiobjednat

Distanční vložky při použití přípojnic 12 x 5/10 mm – –

Obj. č. SV 12 ks 9340.090 9340.090 – 9340.090 – 310

30 x 10

PLUS

Ochrana před nebezpečným dotykem

C

B

A E F D

Součásti

Délka

mm

Certifikáty Balení Obj. č. SV Obj. č. SV Strana

A Koncové zakrytí – 2 ks 9340.070 9340.070 9340.070 9340.074 9342.074 –

B Spodní krycí profil 500 2 ks – 9340.100 9340.100 – – 315

C

Mezikus spodního

krycího profilu

700 2 ks – 9340.110 9340.110 – – 315

900 2 ks – 9340.120 9340.120 – – 315

1100 2 ks – 9340.130 9340.130 9340.134 9342.134 315

2400 – 1 ks – 9340.170 – – – 315

100 2 ks – 9340.140 9340.140 – – 315

D Krycí profil 700 2 ks – 9340.200 9340.200 – – 315

1100 2 ks – 9340.210 9340.210 9340.214 9340.214 315

E Opěrný kryt – 5 ks – 9340.220 9340.220 9340.224 9340.224 315

F Dělicí příčky 160 – 2 ks – – 9340.230 – – 315

Přípojnice E­Cu, délka: 2400 mm/přípojnice

Příslušenství

Součásti

Rozměry

mm

Spojky přípojnic pro jednoduché spojení

Max. dimenzovaný

proud dle Certifikáty Balení Obj. č. SV Obj. č. SV Strana

DIN EN UL 508

12 x 5 210 A – 6 ks 3580.000 3580.000 3580.000 3580.000 – 311

12 x 10 340 A – 6 ks 3580.100 3580.100 3580.100 3580.100 – 311

15 x 5 260 A 175 A 6 ks 3581.000 3581.000 3581.000 3581.000 – 311

15 x 10 360 A 350 A 6 ks 3581.100 3581.100 3581.100 3581.100 – 311

20 x 5 319 A 230 A 6 ks 3582.000 3582.000 3582.000 3582.000 – 311

20 x 10 497 A 465 A 6 ks 3585.000 3585.000 3585.000 3585.000 – 311

25 x 5 384 A 290 A 6 ks 3583.000 3583.000 3583.000 3583.000 – 311

30 x 5 447 A 350 A 6 ks 3584.000 1) 3584.000 1) 3584.000 1) 3584.000 1) – 311

30 x 10 800 A 700 A 6 ks 3586.000 1) 3586.000 1) 3586.000 1) 3586.000 1) 3586.000 1) 311

Pro přípojnice

mm

Certifikáty Balení Obj. č. SV Obj. č. SV Strana

12 x 5 – 15 x 10 3 ks 9350.075 9350.075 9350.075 9350.075 – 313

20 x 5 – 30 x 10 3 ks 9320.020 9320.020 9320.020 9320.020 9320.020 313

Spojky přípojnic pro řadové spojení 2) 20 x 5 – 30 x 10 3 ks 9320.030 9320.030 9320.030 9320.030 9320.030 313

Krycí profil přípojnic

Délka: 1000 mm/profil

12 x 5 – 30 x 10 10 ks 3092.000 3092.000 3092.000 3092.000 3092.000 311

12/15 x 5 4 ks 9350.010 9350.010 9350.010 9350.010 9350.010 311

12/15 x 10 4 ks 9350.060 9350.060 9350.060 9350.060 9350.060 311

1)

Přípojnice v pocínovaném provedení se objednávají s koncovým trojčíslím .200. Dodací lhůta na vyžádání.

2)

Spojení mezi dvěma skříněmi (TS 8).

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

277


RiLine60 přípojnicové systémy 800 A/1600 A (60 mm)

Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289 Jisticí prvky strana 294 – 309

Materiál:

Polyamid (PA 6.6)

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Barva:

RAL 7035

Upozornění:

Pro aplikace UL je nutno použít

spodní krycí profil.

Grafy odolnosti proti zkratu:

Naleznete na internetu.

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Přípojnicový systém PLS

Držáky přípojnic

Pro systém Rittal Balení PLS 800 PLS 1600

Počet pólů/rozteč přípojnic

3pólový/

60 mm

3pólový/

60 mm

S vnitřním upevněním

Držáky přípojnic s možností umístit nad nimi nástavbové prvky

Certifikáty – –

PLS 1600

PLUS

4pólový/

60 mm

Obj. č. SV 4 ks 9341.000 9341.050 9342.000 9342.050 9342.004

Rittal Canada

RITTAL Systems Ltd.

6485 Ordan Drive Missisauga ON L5T 1X2

Kanada

Phone: +1 (905) 795­0777

Fax: +1 (905) 795­9548

Toll free: 1­800­399­0748

E­mail: marketing@rittal.ca www.rittal.ca

278 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


RiLine60 přípojnicové systémy 800 A/1600 A (60 mm)

Přípojnicový systém PLS

Držáky přípojnic

Pro systém Rittal Balení PLS 800 PLS 1600 Strana

Počet pólů/rozteč přípojnic

3pólový/

60 mm

3pólový/

60 mm

PLS 1600

PLUS

4pólový/

60 mm

Obj. č. SV 4 ks 9341.000 9341.050 9342.000 9342.050 9342.004

Ochrana před nebezpečným dotykem

C

B

A E F D

Součásti

Délka

mm

Certifikáty Balení Obj. č. SV Obj. č. SV Strana

A Koncové zakrytí – 2 ks 9341.070 9341.070 9342.070 9342.070 9342.074 –

B Spodní krycí profil 500 2 ks 9341.100 9341.100 9342.100 9342.100 – 315

C

Mezikus spodního

krycího profilu

700 2 ks 9341.110 9341.110 9342.110 9342.110 – 315

900 2 ks 9341.120 9341.120 9342.120 9342.120 – 315

1100 2 ks 9341.130 9341.130 9342.130 9342.130 9342.134 315

2400 – 1 ks 9341.170 – 9342.170 – – 315

100 2 ks 9341.140 9341.140 9342.140 9342.140 – 315

D Krycí profil 700 2 ks 9340.200 9340.200 9340.200 9340.200 – 315

1100 2 ks 9340.210 9340.210 9340.210 9340.210 9340.214 315

E Opěrný kryt – 5 ks 9340.220 9340.220 9340.220 9340.220 9340.224 315

F Dělicí příčky 160 – 2 ks – 9340.230 – 9340.230 – 315

PLS speciální přípojnice E­Cu 1)

Příslušenství

Provedení Balení PLS 800 PLS 1600 Strana

Průřez přípojnice 300 mm 2 900 mm 2

Tloušťka přípojnice 5 mm 10 mm

Max. dimenzovaný

proud dle

Délka

mm

Pro šířku skříně

mm

DIN EN 800 A 1600 A

UL 508 700 A 1400 A

Certifikáty Obj. č. SV Obj. č. SV

495 600 3 ks 3524.000 3527.000 312

695 800 3 ks 3525.000 3528.000 312

895 1000 3 ks 3525.010 3528.010 312

1095 1200 3 ks 3526.000 3529.000 312

2400 variabilní 1 ks 3509.000 3516.000 312

Součásti Certifikáty Balení Obj. č. SV Obj. č. SV Strana

Spojky přípojnic PLS

Jednoduché spojení 3 ks 3504.000 3514.000 313

Řadové spojení 2) 3 ks 3505.000 3515.000 313

PLS dilatační spojky 3) 3 ks 9320.060 9320.070 313

1) Přípojnice v pocínovaném provedení se objednávají s koncovým trojčíslím .2X0. Dodací lhůta na vyžádání.

2)

Spojení mezi dvěma skříněmi (TS 8).

3)

K montáži jedné dilatační spojky jsou vždy zapotřebí dvě spojky přípojnic PLS (jednoduché spojení).

Rittal Malaysia

RITTAL Systems Sdn Bhd

7, Jalan TPP 1/1A Taman Industri Puchong

Batu 12 Jalan Puchong 47100 Puchong

Solangor, Malaysia

Phone: +603­8060 6688

Fax: +603­8060 8866

E­mail: sales@rittal.com.my www.rittal.com.my

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

279


Technika připojení RiLine60

Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289 Jisticí prvky strana 294 – 309

Materiál:

Chassis

Polyamid (PA 6.6)

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Chassis

SV 3439.010

Termoplastický polyester

(PBT) zesílený skelnými vlákny

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Kryt

ABS

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Barva:

RAL 7035

Upozornění:

Technické údaje uvedené v

tabulce se mohou pro aplikace

UL lišit.

SV 3439.010

Při připojení kulatých vodičů

300 mm 2 s kabelovým okem je

nutné vyměnit standardně montované

prizma svorky v adaptéru

pro připojení za šrouby, popř.

svorníky M10.

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Adaptéry pro připojení 125 A/250 A/800 A, vývod vodičů shora/zdola

Provedení Balení 3pólový 4pólový Strana

Dimenzovaný proud do 125 A 250 A 800 A 125 A 250 A

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

Vývod vodičů shora/zdola

Připojení kulatých vodičů mm 2

● jemně laněné s dutinkou

● vícedrátové

● masivní

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic

Š x V mm

10 – 25

16 – 35


35 – 120

35 – 120


95 – 185

95 – 300


10 – 25

16 – 35


35 – 120

35 – 120


10 x 7,8 18,5 x 15,5 33 x 20 10 x 7,8 18,5 x 15,5

Šířka mm 55 90 129 75 118

Výška mm 210 210 246 270 270

Certifikáty

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 60 60 60

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10

Obj. č. SV 1 ks 9342.220 9342.250 9342.280 9342.224 9342.254

Příslušenství

Lamelové měděné přípojnice 314

280 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


Adaptéry pro připojení 63 A/125 A/250 A/800 A, vývod vodičů shora

Technika připojení RiLine60

Provedení Balení 3pólový 3pólový 3pólový 3pólový Strana

Dimenzovaný proud do 63 A 125 A 250 A 800 A

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

Vývod vodičů shora

Připojení kulatých vodičů mm 2

● jemně laněné s dutinkou

● vícedrátové

● masivní

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic

Š x V mm

2,5 – 10

2,5 – 10

2,5 – 10

10 – 25

16 – 35


35 – 120

35 – 120


95 – 185

95 – 300


– 10 x 7,8 18,5 x 15,5 33 x 20

Šířka mm 20 55 90 129

Výška mm 215 210 210 246

Certifikáty

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 60 60

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 5/10 5/10

Obj. č. SV 1 ks 9342.200 9342.230 9342.260 9342.290

Příslušenství

Lamelové měděné přípojnice – 314

Adaptéry pro připojení 63 A/125 A/250 A/800 A, vývod vodičů zdola

Provedení Balení 3pólový 4pólový Strana

Dimenzovaný proud do 63 A 125 A 250 A 800 A 125 A 250 A

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

Vývod vodičů zdola

Připojení kulatých vodičů mm 2

● jemně laněné s dutinkou

● vícedrátové

● masivní

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic

Š x V mm

2,5 – 10

2,5 – 10

2,5 – 10

10 – 25

16 – 35


35 – 120

35 – 120


95 – 185

95 – 300


10 – 25

16 – 35


35 – 120

35 – 120


– 10 x 7,8 18,5 x 15,5 33 x 20 10 x 7,8 18,5 x 15,5

Šířka mm 20 55 90 129 75 118

Výška mm 215 210 210 246 270 270

Certifikáty

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 60 60 60 60

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10

Obj. č. SV 1 ks 9342.210 9342.240 9342.270 9342.300 9342.244 9342.274

Příslušenství

Lamelové měděné přípojnice – 314

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

281


Technika připojení RiLine60

Adaptéry pro připojení 600 A/800 A/1600 A, vývod vodičů shora/zdola

Provedení Balení 3pólový 4pólový Strana

Dimenzovaný proud do 600 A 800 A 1600 A 800 A 1600 A

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

Vývod vodičů shora/zdola

Připojení kulatých vodičů mm 2

● jemně laněné s dutinkou

● vícedrátové

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic

Š x V mm

● při tloušťce přípojnic 5 mm

● při tloušťce přípojnic 10 mm

35 – 240

35 – 240

24 x 21

24 x 21

95 – 185

95 – 300

33 x 26

33 x 2165 x 27

65 x 22

95 – 185

95 – 300

33 x 26

33 x 21

Šířka mm 180 150 255 150 255

Výška mm 247 210 210 210 210

Certifikáty –

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 60 60 60

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 5/10 5/10 5/1065 x 27

65 x 22

Obj. č. SV 1 sada 3439.010 9342.310 9342.320 9342.310 9342.320

Je třeba ještě přiobjednat

Adaptér pro připojení (doplňková sada pro 4pólový systém)

Šířka mm – – – 50 85

Výška mm – – – 270 270

Certifikáty – – –

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm – – – 60 60

Pro tloušťku přípojnic mm – – – 5/10 5/10

Obj. č. SV 1 ks – – – 9342.314 9342.324

Příslušenství

Lamelové měděné přípojnice 314

Rittal Norway

RITTAL AS

Postboks 258 N­1401 Ski

Phone: +47 64 85 13 00 Fax: +47 64 85 13 01

Besksadresse: Regnbueveien 10

N­1405 Langhus

E­mail: rittal@rittal.no www.rittal.no

282 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


RiLine60 přístrojové adaptéry

Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Jisticí prvky strana 294 – 309

Materiál:

Polyamid (PA 6.6)

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Barva:

Chassis: RAL 7035

Upozornění:

Přehled běžně dostupných

spínacích přístrojů s odpovídajícím

přiřazením adaptérů,

viz strana 290 – 293.

Technické údaje uvedené

v tabulce se mohou pro aplikace

UL lišit.

Provedení nosných lišt:

TS XXC s ochranou proti

posunutí

TS XXD bez ochrany proti

posunutí

TS XXD­V bez ochrany proti

posunutí, variabilně posuvné

na nosném rámečku

TS XXE s ochranou proti

posunutí, provedení v zesílené

formě

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

OM adaptéry 25 A/32 A s připojovacími vodiči (3pólový)

Provedení

Dimenzovaný proud do Balení 25 A 25 A 25 A 32 A 32 A 32 A 32 A 32 A Strana

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

Připojovací

vodiče 1)

S

Nosné lišty

Provedení AWG 12 AWG 12 AWG 12 AWG 10 AWG 10 AWG 10 AWG 10 AWG 10

Délka mm 130 130 130 130 130 130 130 130

Nosným

rámečkem mm

– 45 x 170 45 x 170 45 x 170 45 x 170 45 x 237 55 x 170 55 x 170

PinBlock – – – – – – –

Opěra nosného

rámečku

– – – – – – –

Počet 1 1 1 1 2 2 1 2

Výška mm 10 10 10 10 10 10 10 10

Provedení nosných lišt TS 45C TS 45C TS 45C TS 45C

TS 45D

TS 45 D­V 2)

TS 45D

TS 45 D­V 2)

TS 55D

TS 55D

TS 55 D­V 2)

Šířka mm 45 45 45 45 45 45 55 55

Výška mm 208 208 208 208 208 272 208 208

Certifikáty

Pro přípojnicové systémy

s roztečí mm

60 60 60 60 60 60 60 60

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10

Obj. č. SV 1 ks 9340.310 9340.340 9340.370 9340.350 9340.380 9340.390 9340.460 9340.470

Příslušenství

OM nosiče viz strana 286

Přídavná lišta, nosné lišty viz strana 319

Spojovací kolík, nosný rámeček,

PinBlock pro nosný rámeček,

PinBlock PLUS

viz strana 320/321

1)

AWG = American Wire Gauges (americké značení průřezu vodičů) AWG 12 = 3,31 mm 2 4 mm 2 AWG 10 = 5,26 mm 2 6 mm 2

2) Nosná lišta se speciálním blokováním se na demontovaném nosném rámečku upevňuje zezadu.

319

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

283


RiLine60 přístrojové adaptéry

OM adaptér 40 A/65 A s připojovacími vodiči (3pólový)

Provedení

Dimenzovaný proud do Balení 40 A 40 A 40 A 65 A 65 A 65 A 65 A Strana

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

Připojovací vodiče 1)

S

Nosné lišty

Provedení nosných lišt

Provedení AWG 8 AWG 8 AWG 8 AWG 6 AWG 6 AWG 6 AWG 6

Délka mm 130 130 130 130 130 130 130

Nosným

rámečkem mm

Opěra nosného

rámečku

55 x 170 55 x 237 – – 55 x 170 55 x 237 –

– – – – –

Zásuvné lišty – – – – –

Počet 1 2 2 1 1 2 1

Výška mm 10 10 7,5 10 10 10 7,5

TS 55D

TS 55D

TS 55D­V 2)

Kov TS 55E TS 55E

TS 55E

TS 55D­V 2)

Šířka mm 55 55 75 55 55 55 75

Výška mm 208 272 208 208 208 272 208

Certifikáty

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 60 60 60 60 60

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10

Obj. č. SV 1 ks 9340.720 9340.730 9340.710 9340.410 3) 9340.430 3) 9340.450 3) 9340.700 3)

Příslušenství

OM nosiče viz strana 286

Přídavná lišta, nosné lišty viz strana 319

Spojovací kolík, nosný rámeček,

PinBlock pro nosný rámeček, PinBlock PLUS

1) AWG = americké značení průřezu vodičů

AWG 8 = 8,37 mm 2 10 mm 2

AWG 6 = 13,3 mm 2 16 mm 2

2)

Nosná lišta se speciálním blokováním se na demontovaném nosném rámečku upevňuje zezadu.

3)

Dle zkoušky oteplení provedené v souladu s IEC 60 439­1 je proudová zatížitelnost možná do 80 A.

viz strana 320/321

Kov 319

Rittal Sweden

RITTAL Scandinavian ab

Rittalgatan 1 SE­262 73 Ängelholm

Phone: +46 (431) 44 26 00

Fax: +46 (431) 44 26 44

E­mail: info@rittal.se www.rittal.se

284 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


RiLine60 přístrojové adaptéry

OM adaptér 32 A se svorkou s tažnou pružinou/OM­Premium adaptér 25 A (3pólový)

Premium adaptér

Provedení

Dimenzovaný proud do Balení 32 A 32 A 32 A 32 A 32 A 32 A 25 A 25 A 25 A Strana

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

Připojení kulatých vodičů mm 2 1,5 – 6 1,5 – 6 1,5 – 6 1,5 – 6 1,5 – 6 1,5 – 6 1,5 – 4 1,5 – 4 1,5 – 4

S

Nosné lišty

Nosným

rámečkem mm

Opěra nosného

rámečku

– – 45 x 170 45 x 170 45 x 237 55 x 170 45 x 170 55 x 170 45 x 237

– – – – – – –

PinBlock – – – – – – –

Konektorový vývod – – – – – –

1) 1) 2)

Počet 1 2 1 1 2 1 2 2 1

Výška mm 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Provedení nosných lišt TS 45C TS 45D TS 45C TS 45C

TS 45D

TS 45D­V 3)

TS 55D

TS 45D TS 55D

TS 45D­V 3) TS 55D­V 3)

Šířka mm 45 45 45 45 45 55 45 55 45

Výška mm 208 208 208 208 272 208 208 208 292

Pro přípojnicové systémy

s roztečí mm

60 60 60 60 60 60 60 60 60

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10

TS 45C 319

Obj. č. SV 1 ks 9340.510 9340.520 9340.530 9340.550 9340.560 9340.660 9340.910 9340.930 9340.900

Příslušenství

Sada kabelů

AWG 14 15 ks 9340.850 9340.850 9340.850 9340.850 9340.850 9340.850 9340.850 9340.850 9340.850 321

AWG 12 15 ks 9340.860 9340.860 9340.860 9340.860 9340.860 9340.860 9340.860 9340.860 9340.860 321

AWG 10 15 ks 9340.870 9340.870 9340.870 9340.870 9340.870 9340.870 – – – 321

OM nosiče viz strana 286

Přídavná lišta, nosné lišty viz strana 319

Spojovací kolík, nosný rámeček,

PinBlock pro nosný rámeček,

PinBlock PLUS,

ST­Combi konektor

viz strana 320/321

1)

Rozsah dodávky: Konektor s možností připojení 3 hlavních kontaktů (1,5 – 4 mm 2 ).

2)

Rozsah dodávky: Konektorový blok s možností připojení 3 hlavních kontaktů (1,5 – 4 mm 2 ) a 8 pomocných kontaktů (0,5 – 2,5 mm 2 ) včetně konektorů.

3)

Nosná lišta se speciálním blokováním se na demontovaném nosném rámečku upevňuje zezadu.

Rittal Spain

RITTAL Disprel S.A.

Mas Baiona, 40

Polígono Industrial Can Roqueta

08202 Sabadell (Barcelona)

Phone: +34 937 001 300

Fax: +34 937 001 301

E­mail: info@rittal.es www.rittal.es

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

285


RiLine60 přístrojové adaptéry

OM adaptéry 65 A se svorkou s tažnou pružinou (3pólový)

Provedení

Dimenzovaný proud do Balení 65 A 65 A 65 A 65 A Strana

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

Připojení kulatých vodičů mm 2 2,5 – 16 2,5 – 16 2,5 – 16 2,5 – 16

S

Nosné lišty

Provedení nosných lišt

Nosným rámečkem mm – – 55 x 170 55 x 237

Opěra nosného rámečku – – –

Počet 1 2 1 2

Výška mm 10 10 10 10

TS 55E

TS 55E

TS 55D

TS 55E

TS 55E

TS 55D­V 1)

Šířka mm 55 55 55 55

Výška mm 208 208 208 272

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 60 60

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 5/10 5/10

Obj. č. SV 1 ks 9340.610 2) 9340.620 2) 9340.630 2) 9340.650 2)

Příslušenství

Sada kabelů

AWG 14 15 ks 9340.850 9340.850 9340.850 9340.850 321

AWG 12 15 ks 9340.860 9340.860 9340.860 9340.860 321

AWG 10 15 ks 9340.870 9340.870 9340.870 9340.870 321

AWG 8 6 ks 9340.880 9340.880 9340.880 9340.880 321

AWG 6 6 ks 9340.890 9340.890 9340.890 9340.890 321

Zdvojené vodiče AWG 10 6 ks 9340.820 9340.820 9340.820 9340.820 321

Přídavná lišta, nosné lišty viz strana 319

Spojovací kolík, nosný rámeček,

PinBlock pro nosný rámeček, PinBlock PLUS

1) Nosná lišta se speciálním blokováním se na demontovaném nosném rámečku upevňuje zezadu.

2) Podle zkoušky oteplení provedené v souladu s IEC 60 439­1 je proudová zatížitelnost možná do 80 A.

viz strana 320/321

319

OM nosiče bez kontaktního systému (3pólový)

Provedení

S

Nosné lišty

Nosným rámečkem mm Balení 45 x 170 45 x 237 55 x 237 Strana

Opěra nosného rámečku –

PinBlock – –

Počet – 1 1

Výška mm – 10 10

Provedení nosných lišt – TS 45D TS 55D­V 1) 319

Certifikáty

Šířka mm 45 45 55

Výška mm 208 272 272

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 60

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 5/10

Obj. č. SV 1 ks 9340.260 9340.250 9340.270

Příslušenství

Přídavná lišta, nosné lišty viz strana 319

Spojovací kolík, nosný rámeček,

PinBlock pro nosný rámeček, PinBlock PLUS

1)

Nosná lišta se speciálním blokováním se na demontovaném nosném rámečku upevňuje zezadu.

viz strana 320/321

286 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


RiLine60 přístrojové adaptéry

Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Jisticí prvky strana 294 – 309

Materiál:

Polyamid (PA 6.6)

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Barva:

RAL 7035

Rozsah dodávky:

CB přístrojové adaptéry

125 A až 630 A

Včetně krytu svorek a drážkových

vložek pro upevnění spínacích

přístrojů.

Upozornění:

Technické údaje uvedené v

tabulce se mohou pro aplikace

UL lišit.

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

CB přístrojové adaptéry 100 A/125 A/160 A (3pólový)

Provedení

Dimenzovaný proud do Balení 100 A 125 A 160 A Strana

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~

Způsob připojení Rámová svorka Rámová svorka Rámová svorka

Připojení kulatých vodičů mm 2 10 – 35 35 – 120 35 – 120

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic

Š x V mm

Pro spínací přístroje

Výrobek/typ

10 x 7,8 18,5 x 15,5 18,5 x 15,5

ABB MS 497 S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL S2, T1, T2

Allen Bradley – 140­CMN 140­CMN

Eaton PKZ2 1) NZM1, NZM1 UL, BZM B1 NZM1, BZM B1

GE – FD FD

OEZ – BC160N BC160N

Schneider Electric GV3ME80 1)

NS80, NSC100,

NSE75, NSE100

NS80, NSC100

Siemens S3 3RV13 53, 3VT1 3RV13 53, 3VT1

Terasaki – E125, S125 E125, S125

Univerzální použití 1) – –

Šířka mm 72 90 90

Výška mm 210 225 215

Certifikáty –

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 60

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 5/10

Vývod vodičů 2) shora zdola shora zdola shora zdola

Obj. č. SV 1 ks 9342.400 9342.410 9342.540 9342.550 9342.500 9342.510

Příslušenství

Nosná lišta – šířka 72 mm, výška 15 mm 5 ks 9320.120 – – 322

Drážkové vložky 6 ks – 9342.560 9342.560 322

Úhelníky pro připojení – 322

1)

Montáž pouze s nosnou lištou SV 9320.120. 2) Výstup spínače, resp. vývodní vodiče.

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

287


RiLine60 přístrojové adaptéry

CB přístrojové adaptéry 250 A/630 A (3pólový)

Provedení

Dimenzovaný proud do Balení 250 A 630 A Strana

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~

Způsob připojení Rámová svorka Šroubové připojení M10

Připojení kulatých vodičů mm 2 35 – 120 max. 150 1)

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic

Š x V mm

Pro spínací přístroje

Výrobek/typ

18,5 x 15,5 32 x 10

ABB S3, T3, T4 4) , T3 UL, T4 UL S5, T5, T5 UL

Allen Bradley 140U­J 140U­L

Eaton NZM2, NZM2 UL, BZM B2 NZM3, NZM3 UL

GE FE –

Mitsubishi

NF125­SGW/HGW,

NF160­SGW/HGW

NF400­SEW/HEW/REW,

NF630­SEW/HEW/REW

OEZ BD250N, BD250S BH630N, BH630S

Schneider Electric

Siemens

Terasaki

NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7,

NSF150, NSF250

VL150X UL, VL150 UL, VL250 UL,

VL160X, VL160, VL250,

3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64,

3VT2 4)

L125, H125, S160, H160,

L160, E250, L250, H250

NS(X)400, NS(X)630,

NSJ400, NSJ600

VL400, VL630 2) ,

VL400X UL, VL400 UL,

3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74

E400, S400, H400, L400,

E630, S630

Šířka mm 105 140

Výška mm 240 324

Certifikáty

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10

Vývod vodičů 3) shora zdola shora zdola

Obj. č. SV 1 ks 9342.600 9342.610 9342.700 9342.710

Příslušenství

Přídavná lišta 25 mm pro zvětšení konstrukční šířky

ze 140 mm na 190 mm

4 ks

(1 sada)

– 9342.720 322

Drážkové vložky 6 ks 9342.640 – 322

Úhelníky pro připojení 322

1)

S kabelovým okem.

2)

Je třeba ještě přiobjednat: přídavnou lištu 25 mm (SV 9342.720).

3)

Výstup spínače, resp. vývodní vodiče.

4)

Horní upevňovací profily na CB přístrojovém adaptéru musí být odstraněny.

Rittal South Korea

RITTAL Co., Ltd.

Seoul Head Office

3rd Floor Asaan Venture Tower B/D

315­6 Yangjae­Dong

Seocho­Gu Seoul 137­896 Korea

Phone: +82 (0)2­577­6525

Fax: +82 (0)2­577­6526

E­mail: rittal@rittal.co.kr www.rittal.co.kr

288 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


RiLine60 přístrojové adaptéry

CB přístrojové adaptéry 160 A/250 A (4pólový)

Provedení

Dimenzovaný proud do Balení 160 A 250 A Strana

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~

Způsob připojení Rámová svorka Rámová svorka

Připojení kulatých vodičů mm 2 35 – 120 35 – 120

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic

Š x V mm

Pro spínací přístroje

Výrobek/typ

18,5 x 15,5 18,5 x 15,5

ABB T1 (160 A), T2 (160 A) T3S (250 A), T4V (315 A)

Eaton NZM1­4 (125 A), BZM E1­4 (100 A) NZM2­4 (250 A)

Schneider Electric NSC100 NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250

Siemens – VL160X, VL160, VL250

Šířka mm 120 140

Výška mm 277 310

Certifikáty

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10

Vývod vodičů 1) shora zdola shora zdola

Obj. č. SV 1 ks 9342.504 9342.514 9342.604 9342.614

Příslušenství

Drážkové vložky 6 ks 9342.560 9342.560 9342.640 9342.640 322

1) Výstup spínače, resp. vývodní vodiče.

Rittal Austria

RITTAL Schaltschränke Gesellschaft m.b.H.

Laxenburger Straße 246a A­1239 Wien

Phone: +43 (0) 5 99 40­0

Fax: +43 (0) 5 99 40­99 0

E­mail: info@rittal.at www.rittal.at

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

289


RiLine60 přístrojové adaptéry

Přiřazení spínacích přístrojů – OM adaptéry s připojovacími vodiči

Pro výrobek/typ ABB Eaton

LS

Spouštěč

Revers

kombinace Softstartér LS Spouštěč Revers Softstartér

kombinace

MS 116/132

MS 325

MS 450/451

MS 495/496/497

MS 116 + AF09, AF12, AF16

MS 132 + AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38

MS 450 + A40, A50

MS 116 + AF09, AF12, AF16

MS 132 + AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38

MS 450 + A40, A50

MS 116 + PSR3, PSR6, PSR9, PSR12, PSR16, PSR25

MS 325 + PSR25

MS 450 + PSR30

PKZM0

PKZM01

PKZM4

PKE12

PKE32

PKE65

MSC­D + M7 ­ M15

MSC­D + M17 ­ M32

PKZM4 + DILM 17­65

MSC ­ DE ... M7 ­ M12

MSC ­ DE ... M17 ­ M32

PKE 65 + DILM 65

MSC ­ DE ... M7 ­ M12

MSC ­ DE ... M17 ­ M32

PKE 65 + DILM 65

PKE 12, PKE 32 + DS7­340

PKZ0 + DS7­340

Konstrukční šířka

Konstrukční šířka

45

54

55

70

45

45

70

90

90

140

45

45

55

45

45

55

45

45

55

45

45

55

45

45

55

90

90

110

45

45

Obj. č. SV Provedení Potřebné množství v ks Potřebné množství v ks

9340.340

9340.350

9340.370

9340.380

9340.390

9340.430

9340.450

9340.460

9340.260

9340.250

9340.270

9342.860

9342.870

9340.290

OM adaptéry 25 A,

AWG 12, Šířka = 45 mm

OM adaptéry 32 A,

AWG 10, Šířka = 45 mm

OM adaptéry 25 A,

AWG 12, Šířka = 45 mm

OM adaptéry 32 A,

AWG 10, Šířka = 45 mm

OM adaptéry 32 A,

AWG 10, Šířka = 45 mm

OM adaptéry 65 A,

AWG 6, Šířka = 55 mm

OM adaptéry 65 A,

AWG 6, Šířka = 55 mm

OM adaptéry 32 A,

AWG 10, Šířka = 55 mm

OM nosiče,

45 x 208 mm

OM nosiče,

45 x 272 mm

OM nosiče,

55 x 272 mm

Nosná lišta TS45D,

35 x 10 mm

Nosná lišta TS45D­V,

35 x 10 mm

Přídavná lišta,

10 x 208 mm

1 1 1 1

1

1 1

1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

1

1

1 1

2 2 3

9340.280 Spojovací kolík 3 3 3 3 3

Rittal Czech Republic

RITTAL Czech, s.r.o.

Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy

Phone: +420 234 099 000

Fax: +420 234 099 099

E­mail: info@rittal.cz www.rittal.cz

290 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


RiLine60 přístrojové adaptéry

Přiřazení spínacích přístrojů – OM adaptéry s připojovacími vodiči

Pro výrobek/typ Siemens Schneider Electric

LS

Spouštěč

Revers

kombinace

LS

Spouštěč

Revers

kombinace

Softstartér

3RV10 11... (S00)

3RV10 21... (S0)

3RV10 31... (S2)

3RV20 11... (S00) šroubové připojení

3RV20 21... (S0) šroubové připojení do 40 A

3RA11 10... (S00)

3RA11 20... (S0)

3RA11 30... (S2)

3RA21 10... (S00) šroubové připojení

3RA21 20... (S00/S0) šroubové připojení

3RA21 20... (S0) šroubové připojení

3RA12 10... (S00 + S00)

3RA11 20... (S0 + S0)

3RV10 31.. + 3RT103... (S2 + S2)

3RA22 10... (S00) šroubové připojení

3RA22 20... (S0) šroubové připojení

GV2 ­ ME (šroubové připojení a připojení tažnou pružinou)

GV2 ­ P

GV2 ­ RT, LE10, L10

GV3 DO 65A

GV2 P + LC1D

GV2 ME + LC1D

GV2 ­ DM102 + LC1D/LC1K

GV2 ­ DP + LC1D/LC1K

GV3 + LC1D65

LUB 12

LUB 32

GV2 P + LC2D (AC)

GV2 ME + LC2D/LC2K (AC)

GV2 DM + LC2D/LC2K

GV2 DP + LC2D/LC2K

GV2 DP + LC2D/LC2K

GV2 ME + ATS

Konstrukční šířka

Konstrukční šířka

45

45

55

45

45

45

45

55

45

45

45

90

100

120

90

90

45

55

45

55

45

45

45

45

55

45

45

90

90

90

90

90

45

Obj. č. SV Provedení Potřebné množství v ks Potřebné množství v ks

9340.340

9340.350

9340.370

9340.390

9340.430

9340.450

9340.720

9340.260

9340.270

9340.290

OM adaptéry 25 A,

AWG 12, Šířka = 45 mm 1 1 1 1 1 1

OM adaptéry 32 A,

AWG 10, Šířka = 45 mm

OM adaptéry 25 A,

AWG 12, Šířka = 45 mm

OM adaptéry 25 A,

AWG 12, Šířka = 45 mm

OM adaptéry 65 A,

AWG 6, Šířka = 55 mm

OM adaptéry 65 A,

AWG 6, Šířka = 55 mm

OM nosiče

45 x 272 mm

OM nosiče

45 x 208 mm

OM nosiče

55 x 272 mm

Přídavná lišta

10 x 208 mm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1

1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

1

9340.280 Spojovací kolík 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9342.800 PinBlock,

Šířka = 45 mm

1 1 1 1 2 2 2 2 2

9342.820 PinBlock PLUS 1 1 1 1

Rittal Switzerland

RITTAL AG

Ringstrasse 1 CH­5432 Neuenhof

Phone: +41 (0) 56 416 06 00

Fax: +41 (0) 56 416 06 66

E­mail: rittal@rittal.ch www.rittal.ch

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

291


RiLine60 přístrojové adaptéry

Přiřazení spínacích přístrojů – OM adaptéry se svorkou s tažnou pružinou

Pro výrobek/typ ABB Eaton

LS

Spouštěč

Revers

kombinace

LS

Spouštěč

Revers

kombinace

Softstartér

Softstartér

MS 116/132

MS 325

MS 450/451

MS 495/496/497

MS 116 + AF09, AF12, AF16

MS 132 + AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38

MS 450 + A40, A50

MS 116 + AF09, AF12, AF16

MS 132 + AF09, AF12, AF16, AF26, AF30, AF38

MS 450 + A40, A50

MS 116 + PSR3, PSR6, PSR9, PSR12, PSR16, PSR25

MS 325 + PSR25

MS 450 + PSR30

PKZM0

PKZM01

PKZM4

PKE12

PKE32

PKE65

MSC­D + M7 ­ M15

MSC­D + M17 ­ M32

PKZM4 + DILM 17­65

MSC ­ DE ... M7 ­ M12

MSC ­ DE ... M17 ­ M32

PKE 65 + DILM 65

MSC ­ DE ... M7 ­ M12

MSC ­ DE ... M17 ­ M32

PKE 65 + DILM 65

PKE 12 + DS7­340

PKE 32 + DS7­340

PKZ0 + DS7­340

Konstrukční šířka

Konstrukční šířka

45

54

55

70

45

45

70

90

90

140

45

45

55

45

45

55

45

45

55

45

45

55

45

45

55

90

90

110

45

45

45

Obj. č. SV Provedení Potřebné množství v ks Potřebné množství v ks

9340.530

9340.550

9340.560

9340.660

9340.630

9340.650

9340.250

9340.260

9340.270

9340.290

OM adaptéry 32 A,

1,5 – 6 mm, Šířka = 45 mm

OM adaptéry 32 A,

1,5 – 6 mm, Šířka = 45 mm

OM adaptéry 32 A,

1,5 – 6 mm, Šířka = 45 mm

OM adaptéry 32 A,

1,5 – 6 mm, Šířka = 55 mm

OM adaptéry 65 A,

2,5 – 16 mm, Šířka = 55 mm

OM adaptéry 65 A,

2,5 – 16 mm, Šířka = 55 mm

OM nosiče

45 x 272 mm

OM nosič

45 x 208 mm

OM nosiče

55 x 272 mm

Přídavná lišta

10 x 208 mm

1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1

2 2 3

1 1 1

1 1

9340.280 Spojovací kolík 3 3 3 3 3 3

9340.860

9340.870

9340.890

9342.860

9342.930

Sada kabelů

AWG 12

Sada kabelů

AWG 10

Sada kabelů

AWG 6

Nosná lišta TS45D,

35 x 10 mm

Nosná lišta TS55D,

35 x 10 mm

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1

Rittal Hungary

RITTAL Kereskedelmi Kft.

1044 Budapest, Ipari Park u. 1.

Phone: +36 (1) 399 8000

Fax: +36 (1) 399 8009

E­mail: rittal@rittal.hu www.rittal.hu

292 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


RiLine60 přístrojové adaptéry

Přiřazení spínacích přístrojů – OM adaptéry se svorkou s tažnou pružinou

Pro výrobek/typ Siemens Schneider Electric

LS

Spouštěč

Revers

kombinace

LS

Spouštěč

Revers

kombinace

Softstartér

3RV10 11... (S00)

3RV10 21... (S0)

3RV10 31... (S2)

3RV20 11... (S00) šroubové připojení

3RV20 21... (S0) šroubové připojení do 40 A

3RA11 10... (S00)

3RA11 20... (S0)

3RA11 30... (S2)

3RA21 10... (S00) šroubové připojení

3RA21 20... (S00/S0) šroubové připojení

3RA21 20... (S0) šroubové připojení

3RA12 10... (S00 + S00)

3RA11 20... (S0 + S0)

3RV10 31.. + 3RT103... (S2 + S2)

3RA22 10... (S00) šroubové připojení

3RA22 20... (S0) šroubové připojení

GV2 ­ ME (šroubové připojení a připojení tažnou pružinou)

GV2 ­ P

GV2 ­ RT, LE10, L10

GV3 DO 65A

GV2 P + LC1D

GV2 ME + LC1D

GV2 ­ DM102 + LC1D/LC1K

GV2 ­ DP + LC1D/LC1K

GV3 + LC1D65

LUB 12

LUB 32

GV2 P + LC2D (AC)

GV2 ME + LC2D/LC2K (AC)

GV2 DM + LC2D/LC2K

GV2 DP + LC2D/LC2K

GV2 ME + ATS

Konstrukční šířka

Konstrukční šířka

45

45

55

45

45

45

45

55

45

45

45

90

100

120

90

90

45

55

45

55

45

45

45

45

55

45

45

90

90

90

90

45

Obj. č. SV Provedení Potřebné množství v ks Potřebné množství v ks

9340.530

9340.550

9340.560

9340.630

9340.650

9340.260

9340.270

9340.290

OM adaptéry 32 A,

1,5 – 6 mm, Šířka = 45 mm 1 1 1 1 1 1 1 1

OM adaptéry 32 A,

1,5 – 6 mm, Šířka = 45 mm

OM adaptéry 32 A,

1,5 – 6 mm, Šířka = 45 mm

OM adaptéry 65 A,

2,5 – 16 mm, Šířka = 55 mm

OM adaptéry 65 A,

2,5 – 16 mm, Šířka = 55 mm

OM nosiče

45 x 208 mm

OM nosiče

55 x 272 mm

Přídavná lišta

10 x 208 mm

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1

1

1

1

9340.280 Spojovací kolík 3 3 3 3 3 3 3

9340.860

9340.870

9340.880

9340.890

Sada kabelů

AWG 12

Sada kabelů

AWG 10

Sada kabelů

AWG 8

Sada kabelů

AWG 6

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

3 3 3 3 3 3

9342.820 PinBlock PLUS 1 1 1 1 1 1

Rittal Japan

RITTAL K.K.

Sales HQ.

Shin­Yokohama AK Bldg 2F

3­23­3, Shin­Yokohama, Kohoku­ku

Kanagawa 222­0033

Phone: 0120­998­631 / +81 (45) 478­6801

Fax: 0120­998­632 / +81 (45) 478­6880

E­mail: contact@rittal.co.jp www.rittal.co.jp

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

293


RiLine60 jisticí prvky

Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289

Materiál:

Držák pojistek s jezdcovým

upevněním

Termoplastický polyester

(PBT) zesílený skelnými vlákny

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Ochrana před nebezpečným

dotykem

Polyamid (PA 6.6)

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Barva:

RAL 7035

Upozornění:

Pro použití pojistkových vložek

dle DIN EN 60 269­3

(DIN VDE 0636­301).

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Držáky pojistek s jezdcovým upevněním (3pólové)

Provedení Balení Upevnění stahovacími šrouby Montáž nasazením a zaklapnutím

Pojistkové vložky

D 02­E 18

(dutinková

vymezovací

vložka)

D II­E 27

(šroubová

vymezovací

vložka)

D III­E 33

(šroubová

vymezovací

vložka)

D 02­E 18

(dutinková

vymezovací

vložka)

D 02­E 18

(dutinková

vymezovací

vložka)

D II­E 27

(vymezovací

kroužek)

D II­E 27

(vymezovací

kroužek)

D III­E 33

(vymezovací

kroužek)

D III­E 33

(vymezovací

kroužek)

Šířka mm 27 42 57 36 36 42 42 57 57

Dimenzovaný proud 63 A 25 A 63 A 63 A 63 A 25 A 25 A 63 A 63 A

Dimenzované provozní napětí 400 V~ 500 V~ 690 V~ 400 V~ 400 V~ 500 V~ 500 V~ 690 V~ 690 V~

Svorka pro kulaté vodiče 1) mm 2 1,5 – 16 1,5 – 16 1,5 – 16 1,5 – 16 1,5 – 16 1,5 – 16 1,5 – 16 1,5 – 16 1,5 – 16

Pro přípojnicové systémy

s roztečí mm

60 60 60 60 60 60 60 60 60

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 5/10 5 10 5 10 5 10

Obj. č. SV 10 ks 3418.000 3427.000 3433.000 3422.000 3423.000 3520.000 3521.000 3530.000 3531.000

Ochrana před nebezpečným dotykem

Provedení Balení Obj. č. SV Obj. č. SV

Kryt na ochranu před

nebezpečným dotykem

10 ks 3419.000 3428.000 3434.000 3424.000 3424.000 3428.000 3428.000 3434.000 3434.000

Kryt prázdného pole 10 ks 3421.000 3430.000 3436.000 – – 3430.000 3430.000 3436.000 3436.000

Horní a spodní deska

pro systém se spodním krycím

profilem

Horní a spodní deska

pro systém bez spodního krycího

profilu

10 ks 3420.010 3429.010 3435.010 3425.010 3425.010 3429.010 3429.010 3435.010 3435.010

10 ks 3420.000 3429.000 3435.000 3425.000 3425.000 3429.000 3429.000 3435.000 3435.000

Boční kryt 10 ks 3093.000 3093.000 3093.000 3093.000 3093.000 3093.000 3093.000 3093.000 3093.000

Označovací štítky 100 ks 9320.080 9320.080 9320.080 9320.080 9320.080 9320.080 9320.080 9320.080 9320.080

1)

Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutné použít lisovací dutinky.

294 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


RiLine60 jisticí prvky

Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289

Materiál:

Polyamid (PA 6)

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Barva:

Chassis: RAL 7035

Patice pojistky: RAL 7001

Podklad pro zkoušku:

IEC/DIN EN 60 947­3

Rozsah dodávky:

Včetně redukčních přidržovacích

vložek pro pojistky D 01

a 10 x 38 mm.

Upozornění:

Pro použití pojistkových

vložek dle DIN EN 60 269­3

(DIN VDE 0636­301).

S integrovanou vizuální kontrolou

stavu pojistek pomocí

optické signalizace a indikace

provozního stavu.

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Držák pojistek s jezdcovým upevněním D­Switch (3pólový)

Provedení Balení Montáž nasazením a zaklapnutím

Pojistkové vložky

Dimenzovaný provozní proud

D 01 1)

D 02 2)

10 x 38 mm 1)

Dimenzované provozní napětí 400 V~

Svorka pro kulaté vodiče 3) mm 2 1,5 – 25

Min. napětí signalizační kontrolky 100 – 400 V~

Šířka mm 27

Výška mm 226

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10

Obj. č. SV 3 ks 9340.950

1)

Při použití pojistek D 01 a 10 x 38 mm jsou zapotřebí redukční přidržovací vložky.

Pojistky D 01 lze volitelně použít s dutinkovou vymezovací vložkou pro patici D 02.

2) S dutinkovými vymezovacími vložkami Neozed pro D 02.

3) Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutné použít lisovací dutinky.

63 A

Rittal USA

RITTAL Corporation

1 Rittal Place Urbana, OH 43078, USA

Phone: +1 (937) 399­0500

Fax: +1 (937) 390­5599

Toll­free: 1­800­477­4000

E­mail: rittal@rittal­corp.com

www.rittal­corp.com

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

295


Jisticí prvky RiLine NH

Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289

Materiál:

Pojistkové odpínače výkonové

zátěže NH

Polyamid zesílený skelnými

vlákny

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Kontaktové dráhy:

postříbřená tvrdá měď

Adaptéry na přípojnice

Termoplastický polyester

(PBT) zesílený skelnými vlákny

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Barva:

Pojistkové odpínače výkonové

zátěže NH

Chassis: RAL 9011

Kryt: RAL 7035

Adaptéry na přípojnice

RAL 7035

Podklad pro zkoušku:

IEC/DIN EN 60 947­3

DIN EN 60 269­2

(pojistkové vložky)

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 000 (3pólové)

Dimenzovaný provozní proud Balení 100 A Strana

Dimenzované provozní napětí 690 V~

Vývod vodičů

Způsob připojení

shora/zdola

Svorka

Připojení kulatých vodičů mm 2 1,5 – 50

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm 10 x 10

Šířka mm 89

Výška mm 141,5

Pro druh konstrukce

Komponenty k montáži na montážní desku

Obj. č. SV 1 ks 3431.000

Je třeba ještě přiobjednat

Adaptér na přípojnice

pro montáž SV 3431.000 na přípojnicové systémy

Připojovací kabely mm 2 35

Šířka mm 90

Výška mm 230

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60

Pro tloušťku přípojnic mm 5 10

Obj. č. SV 1 ks 9320.040 9320.050

Příslušenství

Mikrospínač 5 ks 3071.000 324

296 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


Jisticí prvky RiLine NH

Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289

Materiál:

Polyamid zesílený skelnými

vlákny

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Kontaktové dráhy:

postříbřená tvrdá měď

Barva:

Chassis: RAL 7035

Kryt: RAL 7001

Podklad pro zkoušku:

IEC/DIN EN 60 947­3

DIN EN 60 269­2

(pojistkové vložky)

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Posuvné pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 000 (3pólové)

Dimenzovaný provozní proud Balení 100 A 100 A Strana

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~

Vývod vodičů shora zdola

Způsob připojení Rámová svorka Rámová svorka

Připojení kulatých vodičů mm 2 2,5 – 50 2,5 – 50

Šířka mm 53 53

Výška mm 213 213

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10

Obj. č. SV 1 ks 3431.020 3431.030

Příslušenství

Mikrospínač 5 ks 3071.000 3071.000 324

Rittal Australia

RITTAL Pty. Ltd.

130 – 140 Parraweena Road

Miranda NSW 2228

Phone: +61 (2) 9525 2766

Fax: +61 (2) 9525 2888

E­mail: info@rittal.com.au www.rittal.com.au

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

297


Jisticí prvky RiLine NH

Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289

Materiál:

Polyamid (PA 6)

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Kontaktové dráhy:

elektrolytická měď,

postříbřená

Upozornění:

Technické údaje uvedené v

tabulce se mohou pro aplikace

RU lišit.

Použití dle RU pouze ve spojení

se „Special Purpose Fuses“.

Podklad pro zkoušku:

IEC/DIN EN 60 947­3

DIN EN 60 269­2

(pojistkové vložky)

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Barva:

Chassis: RAL 7035

Kryt: RAL 7035/7001

Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 (3pólové)

Provedení

Balení

Posuvné pojistkové odpínače

výkonové zátěže NH

pro přípojnicové systémy

Pojistkový odpínač výkonové

zátěže NH k montáži

na montážní desku

Dimenzovaný provozní proud 160 A 160 A 160 A 160 A

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

Vývod vodičů shora/zdola shora/zdola shora/zdola shora/zdola

Způsob připojení Rámová svorka Šroub M8 Rámová svorka Šroub M8

Připojení kulatých vodičů mm 2 4 – 95 do 95 4 – 95 do 95

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm 13 x 13 20 x 5 13 x 13 20 x 5

Šířka mm 106 106 106 106

Výška mm 194 194 194 194

Certifikáty

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 – –

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 – –

Obj. č. SV 1 ks 9343.000 9343.010 9344.000 9344.010

Příslušenství

Mikrospínač 5 ks 3071.000 3071.000 3071.000 3071.000 324

Prodloužení zakrytí připojovacích míst 2 ks 9344.520 9344.520 9344.520 9344.520 323

Prizmová svorka 3 ks – 9344.600 – 9344.600 323

Lamelové měděné přípojnice 314

Strana

298 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 (3pólové),

s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)

Provedení

Balení

Posuvné pojistkové odpínače

výkonové zátěže NH

pro přípojnicové systémy

Jisticí prvky RiLine NH

Pojistkový odpínač výkonové

zátěže NH k montáži

na montážní desku

Dimenzovaný provozní proud 160 A 160 A 160 A 160 A

Dimenzované provozní napětí 400 – 690 V~ 400 – 690 V~ 400 – 690 V~ 400 – 690 V~

Vývod vodičů shora/zdola shora/zdola shora/zdola shora/zdola

Způsob připojení Rámová svorka Šroub M8 Rámová svorka Šroub M8

Připojení kulatých vodičů mm 2 4 – 95 do 95 4 – 95 do 95

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm 13 x 13 20 x 5 13 x 13 20 x 5

Šířka mm 106 106 106 106

Výška mm 194 194 194 194

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 – –

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 – –

Obj. č. SV 1 ks 9343.020 9343.030 9344.020 9344.030

Příslušenství

Mikrospínač 5 ks 3071.000 3071.000 3071.000 3071.000 324

Prodloužení zakrytí připojovacích míst 2 ks 9344.520 9344.520 9344.520 9344.520 323

Prizmová svorka 3 ks – 9344.600 – 9344.600 323

Lamelové měděné přípojnice 314

Strana

Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 (3pólové),

s elektromechanickou indikací stavu pojistek (MSÜ)

Provedení

Balení

Posuvné pojistkové odpínače

výkonové zátěže NH

pro přípojnicové systémy

Pojistkový odpínač výkonové

zátěže NH k montáži

na montážní desku

Dimenzovaný provozní proud 160 A 160 A 160 A 160 A

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

Vývod vodičů shora/zdola shora/zdola shora/zdola shora/zdola

Způsob připojení Rámová svorka Šroub M8 Rámová svorka Šroub M8

Připojení kulatých vodičů mm 2 4 – 95 do 95 4 – 95 do 95

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm 13 x 13 20 x 5 13 x 13 20 x 5

Šířka mm 106 106 106 106

Výška mm 194 194 194 194

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 – –

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 – –

Obj. č. SV 1 ks 9343.040 9343.050 9344.040 9344.050

Příslušenství

Mikrospínač 5 ks 3071.000 3071.000 3071.000 3071.000 324

Prodloužení zakrytí připojovacích míst 2 ks 9344.520 9344.520 9344.520 9344.520 323

Prizmová svorka 3 ks – 9344.600 – 9344.600 323

Lamelové měděné přípojnice 314

Strana

Rittal Belgium

RITTAL nv/sa

Industrieterrein E17/3206 Stokkelaar 8

B­9160 Lokeren

Phone: +32 (0) 9 353 9111

Fax: +32 (0) 9 355 6862

E­mail: info@rittal.be www.rittal.be

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

299


Jisticí prvky RiLine NH

Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 1 (3pólové)

Provedení

Balení

Posuvné pojistkové odpínače

výkonové zátěže NH

pro přípojnicové systémy

Pojistkový odpínač výkonové

zátěže NH k montáži

na montážní desku

Dimenzovaný provozní proud 250 A 250 A 250 A 250 A

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

Vývod vodičů shora/zdola shora/zdola shora/zdola shora/zdola

Způsob připojení Rámová svorka Šroub M10 Rámová svorka Šroub M10

Připojení kulatých vodičů mm 2 35 – 150 1) do 150 35 – 150 1) do 150

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm 20 x 3 – 14 32 x 10 20 x 3 – 14 32 x 10

Šířka mm 184 184 184 184

Výška mm 298 298 298 298

Certifikáty

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 – –

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 – –

Obj. č. SV 1 ks 9343.100 9343.110 9344.100 9344.110

Je třeba ještě přiobjednat

Adaptér na přípojnice

k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy

s roztečí 100 mm

Příslušenství

Strana

1 ks – – – 9344.810 324

Mikrospínač 2 ks 9344.510 9344.510 9344.510 9344.510 324

Prodloužení zakrytí připojovacích míst 2 ks 9344.530 9344.530 9344.530 9344.530 323

Rámová svorka 3 ks – 9344.610 – 9344.610 323

Zhášecí komora 3 ks 9344.680 9344.680 9344.680 9344.680 323

Lamelové měděné přípojnice 314

1) Připojení sektorových vodičů 50 – 150 mm 2 .

Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 1 (3pólové),

s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)

Provedení

Balení

Posuvné pojistkové odpínače

výkonové zátěže NH

pro přípojnicové systémy

Pojistkový odpínač výkonové

zátěže NH k montáži

na montážní desku

Dimenzovaný provozní proud 250 A 250 A 250 A

Dimenzované provozní napětí 400 – 690 V~ 400 – 690 V~ 400 – 690 V~

Vývod vodičů shora/zdola shora/zdola shora/zdola

Způsob připojení Rámová svorka Šroub M10 Šroub M10

Připojení kulatých vodičů mm 2 35 – 150 1) do 150 do 150

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm 20 x 3 – 14 32 x 10 32 x 10

Šířka mm 184 184 184

Výška mm 298 298 298

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 –

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 –

Obj. č. SV 1 ks 9343.120 9343.130 9344.130

Je třeba ještě přiobjednat

Adaptér na přípojnice

k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy

s roztečí 100 mm

Příslušenství

Strana

1 ks – – 9344.810 324

Mikrospínač 2 ks 9344.510 9344.510 9344.510 324

Prodloužení zakrytí připojovacích míst 2 ks 9344.530 9344.530 9344.530 323

Rámová svorka 3 ks – 9344.610 9344.610 323

Zhášecí komora 3 ks 9344.680 9344.680 9344.680 323

Lamelové měděné přípojnice 314

1)

Připojení sektorových vodičů 50 – 150 mm 2 .

300 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 1 (3pólové),

s elektromechanickou indikací stavu pojistek (MSÜ)

Provedení

Balení

Posuvné pojistkové odpínače

výkonové zátěže NH

pro přípojnicové systémy

Jisticí prvky RiLine NH

Pojistkový odpínač výkonové

zátěže NH k montáži

na montážní desku

Dimenzovaný provozní proud 250 A 250 A 250 A

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~

Vývod vodičů shora/zdola shora/zdola shora/zdola

Způsob připojení Rámová svorka Šroub M10 Šroub M10

Připojení kulatých vodičů mm 2 35 – 150 1) do 150 do 150

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm 20 x 3 – 14 32 x 10 32 x 10

Šířka mm 184 184 184

Výška mm 298 298 298

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 –

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 –

Obj. č. SV 1 ks 9343.140 9343.150 9344.150

Je třeba ještě přiobjednat

Adaptér na přípojnice

k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy

s roztečí 100 mm

Příslušenství

Strana

1 ks – – 9344.810 324

Mikrospínač 2 ks 9344.510 9344.510 9344.510 324

Prodloužení zakrytí připojovacích míst 2 ks 9344.530 9344.530 9344.530 323

Rámová svorka 3 ks – 9344.610 9344.610 323

Zhášecí komora 3 ks 9344.680 9344.680 9344.680 323

Lamelové měděné přípojnice 314

1)

Připojení sektorových vodičů 50 – 150 mm 2 .

Rittal Brazil

RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda.

Av. Cândido Portinari, 1174

VI Jaguara 05114­001 So Paulo­SP

Phone: +55 (11) 3622 2377

Fax: +55 (11) 3622 2399

E­mail: info@rittal.com.br www.rittal.com.br

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

301


Jisticí prvky RiLine NH

Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 2 (3pólové)

Provedení

Balení

Posuvné pojistkové odpínače

výkonové zátěže NH

pro přípojnicové systémy

Pojistkový odpínač výkonové

zátěže NH k montáži

na montážní desku

Dimenzovaný provozní proud 400 A 400 A 400 A 400 A

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

Vývod vodičů shora/zdola shora/zdola shora/zdola shora/zdola

Způsob připojení Rámová svorka Šroub M10 Rámová svorka Šroub M10

Připojení kulatých vodičů mm 2 95 – 300 1) do 240 95 – 300 1) do 240

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm 32 x 10 – 20 50 x 10 32 x 10 – 20 50 x 10

Šířka mm 210 210 210 210

Výška mm 298 298 298 298

Certifikáty

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 – –

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 – –

Obj. č. SV 1 ks 9343.200 9343.210 9344.200 9344.210

Je třeba ještě přiobjednat

Adaptér na přípojnice

k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy

s roztečí 100 mm

Příslušenství

Strana

1 ks – – – 9344.820 324

Mikrospínač 2 ks 9344.510 9344.510 9344.510 9344.510 324

Prodloužení zakrytí připojovacích míst 2 ks 9344.540 9344.540 9344.540 9344.540 323

Rámová svorka 3 ks – 9344.620 – 9344.620 323

Zhášecí komora 3 ks 9344.680 9344.680 9344.680 9344.680 323

Lamelové měděné přípojnice 314

1) Připojení sektorových vodičů 120 – 300 mm 2 .

Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 2 (3pólové),

s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)

Provedení

Balení

Posuvné pojistkové odpínače

výkonové zátěže NH

pro přípojnicové systémy

Pojistkový odpínač výkonové

zátěže NH k montáži

na montážní desku

Dimenzovaný provozní proud 400 A 400 A 400 A

Dimenzované provozní napětí 400 – 690 V~ 400 – 690 V~ 400 – 690 V~

Vývod vodičů shora/zdola shora/zdola shora/zdola

Způsob připojení Rámová svorka Šroub M10 Šroub M10

Připojení kulatých vodičů mm 2 95 – 300 1) do 240 do 240

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm 32 x 10 – 20 50 x 10 50 x 10

Šířka mm 210 210 210

Výška mm 298 298 298

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 –

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 –

Obj. č. SV 1 ks 9343.220 9343.230 9344.230

Je třeba ještě přiobjednat

Adaptér na přípojnice

k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy

s roztečí 100 mm

Příslušenství

Strana

1 ks – – 9344.820 324

Mikrospínač 2 ks 9344.510 9344.510 9344.510 324

Prodloužení zakrytí připojovacích míst 2 ks 9344.540 9344.540 9344.540 323

Rámová svorka 3 ks – 9344.620 9344.620 323

Zhášecí komora 3 ks 9344.680 9344.680 9344.680 323

Lamelové měděné přípojnice 314

1)

Připojení sektorových vodičů 120 – 300 mm 2 .

302 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 2 (3pólové),

s elektromechanickou indikací stavu pojistek (MSÜ)

Provedení

Balení

Posuvné pojistkové odpínače

výkonové zátěže NH

pro přípojnicové systémy

Jisticí prvky RiLine NH

Pojistkový odpínač výkonové

zátěže NH k montáži

na montážní desku

Dimenzovaný provozní proud 400 A 400 A 400 A

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~

Vývod vodičů shora/zdola shora/zdola shora/zdola

Způsob připojení Rámová svorka Šroub M10 Šroub M10

Připojení kulatých vodičů mm 2 95 – 300 1) do 240 do 240

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm 32 x 10 – 20 50 x 10 50 x 10

Šířka mm 210 210 210

Výška mm 298 298 298

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 –

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 –

Obj. č. SV 1 ks 9343.240 9343.250 9344.250

Je třeba ještě přiobjednat

Adaptér na přípojnice

k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy

s roztečí 100 mm

Příslušenství

Strana

1 ks – – 9344.820 324

Mikrospínač 2 ks 9344.510 9344.510 9344.510 324

Prodloužení zakrytí připojovacích míst 2 ks 9344.540 9344.540 9344.540 323

Rámová svorka 3 ks – 9344.620 9344.620 323

Zhášecí komora 3 ks 9344.680 9344.680 9344.680 323

Lamelové měděné přípojnice 314

1)

Připojení sektorových vodičů 120 – 300 mm 2 .

Rittal China

RITTAL Electro­Mechanical Technology

(Shanghai) Co. Ltd.

No. 1658 Minyi Road Songjiang District

Shanghai, 201612

Phone: +86 (0) 21 5115 7799

Fax: +86 (0) 21 5115 7788

E­mail: marketing@rittal.cn www.rittal.cn

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

303


Jisticí prvky RiLine NH

Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 3 (3pólové)

Provedení

Balení

Posuvné pojistkové odpínače

výkonové zátěže NH

pro přípojnicové systémy

Pojistkový odpínač výkonové

zátěže NH k montáži

na montážní desku

Dimenzovaný provozní proud 630 A 630 A 630 A 630 A

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~ 690 V~

Vývod vodičů shora/zdola shora/zdola shora/zdola shora/zdola

Způsob připojení Rámová svorka Šroub M10 Rámová svorka Šroub M10

Připojení kulatých vodičů mm 2 95 – 300 1) do 300 95 – 300 1) do 300

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm 32 x 10 – 20 50 x 10 32 x 10 – 20 50 x 10

Šířka mm 250 250 250 250

Výška mm 298 298 298 298

Certifikáty

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 – –

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 – –

Obj. č. SV 1 ks 9343.300 9343.310 9344.300 9344.310

Je třeba ještě přiobjednat

Adaptér na přípojnice

k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy

s roztečí 100 mm

Příslušenství

Strana

1 ks – – – 9344.830 324

Mikrospínač 2 ks 9344.510 9344.510 9344.510 9344.510 324

Prodloužení zakrytí připojovacích míst 2 ks 9344.550 9344.550 9344.550 9344.550 323

Rámová svorka 3 ks – 9344.620 – 9344.620 323

Zhášecí komora 3 ks 9344.680 9344.680 9344.680 9344.680 323

Lamelové měděné přípojnice 314

1) Připojení sektorových vodičů 120 – 300 mm 2 .

Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 3 (3pólové),

s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)

Provedení

Balení

Posuvné pojistkové odpínače

výkonové zátěže NH

pro přípojnicové systémy

Pojistkový odpínač výkonové

zátěže NH k montáži

na montážní desku

Dimenzovaný provozní proud 630 A 630 A 630 A

Dimenzované provozní napětí 400 – 690 V~ 400 – 690 V~ 400 – 690 V~

Vývod vodičů shora/zdola shora/zdola shora/zdola

Způsob připojení Rámová svorka Šroub M10 Šroub M10

Připojení kulatých vodičů mm 2 95 – 300 1) do 300 do 300

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm 32 x 10 – 20 50 x 10 50 x 10

Šířka mm 250 250 250

Výška mm 298 298 298

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 –

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 –

Obj. č. SV 1 ks 9343.320 9343.330 9344.330

Je třeba ještě přiobjednat

Adaptér na přípojnice

k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy

s roztečí 100 mm

Příslušenství

Strana

1 ks – – 9344.830 324

Mikrospínač 2 ks 9344.510 9344.510 9344.510 324

Prodloužení zakrytí připojovacích míst 2 ks 9344.550 9344.550 9344.550 323

Rámová svorka 3 ks – 9344.620 9344.620 323

Zhášecí komora 3 ks 9344.680 9344.680 9344.680 323

Lamelové měděné přípojnice 314

1)

Připojení sektorových vodičů 120 – 300 mm 2 .

304 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 3 (3pólové),

s elektromechanickou indikací stavu pojistek (MSÜ)

Provedení

Balení

Posuvné pojistkové odpínače

výkonové zátěže NH

pro přípojnicové systémy

Jisticí prvky RiLine NH

Pojistkový odpínač výkonové

zátěže NH k montáži

na montážní desku

Dimenzovaný provozní proud 630 A 630 A 630 A

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~

Vývod vodičů shora/zdola shora/zdola shora/zdola

Způsob připojení Rámová svorka Šroub M10 Šroub M10

Připojení kulatých vodičů mm 2 95 – 300 1) do 300 do 300

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic Š x V mm 32 x 10 – 20 50 x 10 50 x 10

Šířka mm 250 250 250

Výška mm 298 298 298

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 60 –

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 –

Obj. č. SV 1 ks 9343.340 9343.350 9344.350

Je třeba ještě přiobjednat

Adaptér na přípojnice

k montáži pojistkových odpínačů NH na přípojnicové systémy

s roztečí 100 mm

Příslušenství

Strana

1 ks – – 9344.830 324

Mikrospínač 2 ks 9344.510 9344.510 9344.510 324

Prodloužení zakrytí připojovacích míst 2 ks 9344.550 9344.550 9344.550 323

Rámová svorka 3 ks – 9344.620 9344.620 323

Zhášecí komora 3 ks 9344.680 9344.680 9344.680 323

Lamelové měděné přípojnice 314

1)

Připojení sektorových vodičů 120 – 300 mm 2 .

Rittal Denmark

RITTAL A/S

Dybendalsvnget 4 DK­2630 Taastrup

Phone: +45 70 25 59 00 Fax: +45 70 25 59 01

E­mail: info@rittal.dk www.rittal.dk

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

305


Jisticí prvky RiLine NH

Přípojnicové systémy strana 276 – 279, 340 Technika připojení strana 280 – 282 Pojistkové odpínače výkonové zátěže NH strana 296 – 305

Materiál:

Polyamid zesílený skelnými

vlákny

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Kontaktové dráhy:

postříbřená tvrdá měď

Barva:

Chassis: RAL 7035

Kryt: RAL 7001

Rukojeť: RAL 7016

Podklad pro zkoušku:

IEC/DIN EN 60 947­3

DIN EN 60 269­2

(pojistkové vložky)

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 00 (3pólové)

Dimenzovaný provozní proud Balení 160 A 160 A 160 A Strana

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~

Vývod vodičů shora/zdola shora/zdola shora/zdola

Způsob připojení Rámová svorka Šroub M8 Šroub M8

Připojení kulatých vodičů mm 2 2,5 – 95 do 95 do 95

Šířka mm 50 50 50

Výška mm 400 400 740

Pro montáž měřícího transformátoru – – – – –

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 60 100 60 100 185 185

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 10 5/10 10 10 10

Obj. č. SV 1 ks 9346.000 9346.020 9346.010 9346.030 9346.040 9346.050

Je třeba ještě přiobjednat

Adaptér na přípojnice

K montáži SV 9346.020/.030 na přípojnicové systémy s roztečí 185 mm

Provedení

Svorka přípojnice

k montáži SV 9346.040/.050 na přípojnicové

systémy s roztečí 185 mm

Příslušenství

Jednoduchý adaptér 1 ks – 9346.410 – 9346.410 – – 325

Dvojitý adaptér 1 ks – 9346.420 – 9346.420 – – 325

3 ks – – – – 9346.470 9346.470 –

Mikrospínač 5 ks 9346.400 9346.400 9346.400 9346.400 9346.400 9346.400 324

Třmenové svorky – připojovací díl 1 sada – – 3592.020 3592.020 3592.020 3592.020 324

Třmenové svorky – připojovací hranol 1 sada – – 3592.010 3592.010 3592.010 3592.010 325

Opěrný úhelník 4 ks 9346.430 9346.430 9346.430 9346.430 9346.430 9346.430 325

Zakrytí připojovacích míst (dlouhé) 1 ks 9346.460 9346.460 9346.460 9346.460 – – 324

Posuvné matice M8 pro

montáž SV 9346.040/.050

na přípojnicové systémy

Maxi­PLS 1600/2000 15 ks – – – – 9640.910 9640.910 329

Maxi­PLS 3200 15 ks – – – – 9650.905 9650.905 329

306 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


Jisticí prvky RiLine NH

Přípojnicové systémy strana 340 Připojovací svorky strana 316 Příslušenství strana 310 – 325

Materiál:

Polyamid zesílený skelnými

vlákny

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Kontaktové dráhy:

postříbřená tvrdá měď

Barva:

Chassis: RAL 7035

Kryt: RAL 7001

Rukojeť: RAL 7016

Rozsah dodávky:

3 šrouby M12 x 30 pro

upevnění přístroje

3 opěrné matice M12

3 šestihranné matice pro

připojení vodiče

Podklad pro zkoušku:

IEC/DIN EN 60 947­3

DIN EN 60 269­2

(pojistkové vložky)

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Lištové pojistkové odpínače výkonové zátěže NH velikost 1/velikost 2/velikost 3 (3pólové)

Konstrukční velikost Balení Velikost 1 Velikost 2 Velikost 3 Strana

Dimenzovaný provozní proud 250 A 400 A 630 A

Dimenzované provozní napětí 690 V~ 690 V~ 690 V~

Vývod vodičů shora/zdola shora/zdola shora/zdola

Způsob připojení Svorník M12 Svorník M12 Svorník M12

Připojení kulatých vodičů mm 2 do 240 do 240 do 240

Upevnění přístroje Šroub M12 Šroub M12 Šroub M12

Šířka mm 100 100 100

Výška mm 740 740 740

Pro přípojnicové systémy s roztečí mm 185 185 185

Pro tloušťku přípojnic mm 10 10 10

Obj. č. SV 1 ks 9346.110 9346.210 9346.310

Příslušenství

Rámová svorka 3 ks 9346.450 9346.450 9346.450 325

Svorka přípojnice 3 ks 9346.440 9346.440 9346.440 325

Opěrný úhelník 4 ks 9346.430 9346.430 9346.430 325

Mikrospínač 5 ks 3071.000 3071.000 3071.000 324

Opěrné matice M12 30 ks 3591.060 3591.060 3591.060 311

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

307


Jisticí prvky RiLine Class

Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289 Příslušenství strana 310 – 325

Materiál:

Polyamid (PA 6)

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Barva:

RAL 7035

Upozornění:

Vhodné pro montáž nasazení

a zaklapnutím na

nosné lišty přístrojů 35 mm

(výška 7,5/15) dle

DIN EN 60 715

nebo

kombinace přístrojových

adaptérů RiLine

(OM adaptéry/nosiče),

viz strana 283 – 286.

Certifikáty:

UL 512, CSA C22.2 No. 39

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Pojistkové držáky do 60 A (3pólové)

Typ pojistky (Class) CC J J

Dimenzovaný provozní proud 30 A 30 A 60 A

Dimenzované provozní napětí 600 V~ 600 V~ 600 V~

Norma pojistek UL 4248­4 UL 4248­8 UL 4248­8

Velikost pojistek mm 10 x 38 21 x 57 27 x 60

Připojení kulatých vodičů

mm 2 2,5 – 10 2,5 – 25 2,5 – 25

AWG AWG 6 – 14 AWG 2 – 14 AWG 2 – 14

Šířka mm 52,5 97,5 120

Výška mm 78 114 122

Hloubka mm 59 80 89

Certifikáty

Balení 4 ks 2 ks 2 ks

Obj. č. SV 9345.000 9345.010 1) 9345.030

1) Bez aprobace UL lze použít také pro válcové pojistky 22 x 58 mm dle francouzských norem.

Příklad montáže na přípojnicový systém 60 mm

Potřebné příslušenství Pro držáky pojistek Strana

Obj. č. SV Označení SV 9345.000 SV 9345.010 SV 9345.030

9340.260 OM nosiče – 1 ks – 286

9340.270 OM nosiče – – 1 ks 286

9340.280 Spojovací kolík – 3 ks 6 ks 320

9340.290 Přídavná lišta – – 1 ks 319

9340.410 OM adaptér – 1 ks 1 ks 284

9340.460 OM adaptér 1 ks – – 283

9342.880 Nosná lišta – 1 ks – 319

9342.950 Nosná lišta 1 ks 1 ks 2 ks 319

308 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu


Jisticí prvky RiLine Class

Přípojnicové systémy strana 276 – 279 Technika připojení strana 280 – 282 Přístrojové adaptéry strana 283 – 289 Příslušenství strana 310 – 325

Materiál:

Polyamid (PA 6)

Chování při požáru dle

UL 94­V0

Kontaktové dráhy:

elektrolytická měď,

postříbřená

Barva:

Chassis: RAL 7035

Kryt: RAL 7035/7001

Certifikáty:

UL 4248­1/UL 4248­8

CSA C22.2 No. 4248.107/

CSA C22.2 No. 4248.8­07

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Pojistkové držáky 61 – 400 A (3pólové)

Typ pojistky (Class) Balení J J J

Dimenzovaný provozní proud 61 – 100 A 101 – 200 A 201 – 400 A

Dimenzované provozní napětí 600 V~ 600 V~ 600 V~

Norma pojistek UL 4248­8 UL 4248­8 UL 4248­8

Velikost pojistek mm 29 x 118 41 x 146 54 x 181

Vývod vodičů shora/zdola shora/zdola shora/zdola

Způsob připojení Rámová svorka Rámová svorka Rámová svorka

Připojení kulatých vodičů AWG 2 – MCM 300 AWG 3/0 – MCM 600 AWG 3/0 – MCM 600

Šířka mm 184 210 250

Výška mm 288 288 328/353 1)

Certifikáty

Pro přípojnicové systémy

Rozteč přípojnic mm 60 60 60

Pro tloušťku přípojnic mm 5/10 5/10 5/10

Obj. č. SV 1 ks 9345.100 9345.200 9345.400

Pro instalaci na montážní desku

Obj. č. SV 1 ks 9345.110 9345.210 9345.410

1)

328 mm (SV 9345.400), 353 mm (SV 9345.410)

Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

309


Příslušenství RiLine

Držáky přípojnic/podpěrné izolátory

1

Držáky přípojnic 1 a 2pólové

Materiál:

Polyamid (PA 6.6)

Chování při požáru dle UL 94­V0

Barva:

RAL 7035

Rozsah dodávky:

SV 9342.030

Včetně zvýšení pro stupňovité uspořádání

přípojnic PLS.

Upozornění:

SV 9340.030/SV 9342.030

Držáky přípojnic lze propojit do řady pro

uspořádání vícepólových systémů s roztečí

přípojnic 60 mm.

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

2

Provedení Balení 1 2 2 Strana

Počet pólů 1pólový 1pólový 2pólový

Rozteč přípojnic mm – – 60

Pro přípojnice E­Cu

PLS 1600 – – 312


12 x 5/10 1) ,

12 x 5 – 30 x 10 mm 311

15 x 5 – 30 x 10 mm

Držáky PEN/N/PE

Držáky N/PE – –

Obj. č. SV 4 ks 9342.030 9340.030 9340.040

Příslušenství

Distanční vložky 12 ks – 9340.090 – 310

Klecové matice M5 2) 50 ks – 4166.000 4166.000 665

1) Při používání přípojnic 12 x 5/10 mm je navíc zapotřebí distanční vložka SV 9340.090.

2)

K upevnění držáku přípojnic na profil TS rámu a systémové chassis s pravoúhlým systémovým děrováním

12,5 x 10,5 mm.

Podpěrné izolátory

Pro realizaci systémů přípojnic s libovolnou roztečí

a pro montáž izolovaných přípojnic PE nebo

PEN.

Materiál:

Teplem tvrditelný polyester (pryskyřice UP)

Technické informace:

Naleznete na internetu.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Dimenzované provozní

napětí

1 kV 1 kV

Pevnost v tahu 12 kN 13 kN

Pevnost v krutu 75 Nm 90 Nm

Pevnost v ohybu 6 kN 6 kN

Výška mm 40 50

Závit M10 M10

Balení 6 ks 6 ks

Obj. č. SV 3031.000 3032.000

Distanční díly

pro držáky přípojnic RiLine60

(systém plochých přípojnic)

Pro montáž rozměrů přípojnic 12 x 5 a 12 x 10 mm.

Pro držák přípojnice

● SV 9340.030 (1pólový),

viz strana 310.

● SV 9340.000/.010 (3pólový),

viz strana 276.

● SV 9340.004 (4pólový),

viz strana 276.

Materiál:

Polyamid (PA 6.6)

Chování při požáru dle UL 94­V0

Barva:

RAL 7035

Balení

Obj. č. SV

12 ks 9340.090

310 Rittal Katalog 33/Rozvod proudu

More magazines by this user
Similar magazines