Vnitřní vybavení - Rittal

rittal.sk

Vnitřní vybavení - Rittal

Vnitřní vybavení

Montážní desky

Montážní desky

pro KL a KL­HD

Pro osazení i mimo skříňku. Upevňovací šrouby

v příslušenství skříňky.

Materiál:

Ocelový plech, 2 mm

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Příslušenství:

Závrtné šrouby SZ 2487.000,

viz strana 666.

Alternativně může být

také použito:

Nosné lišty,

viz strana 655.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Pro rozměr

mm

Pro obj. č. KL a KL­HD

Obj. č. KL

150 x 150 1500.510, 1514.510, 1521.010, 1527.010, 1670.600, 1671.600 1560.700

200 x 150 1528.510, 1529.510 1575.700

300 x 150 1501.510, 1515.510, 1522.010, 1530.510 1561.700

400 x 150 1589.510 1576.700

200 x 200 1502.510, 1516.510, 1523.010, 1528.010, 1672.600 1562.700

300 x 200 1503.510, 1517.510, 1524.010, 1529.010, 1531.510, 1674.600 1563.700

400 x 200 1504.510, 1518.510, 1525.010, 1532.510, 1675.600 1564.700

500 x 200 1505.510, 1533.510 1565.700

600 x 200 1506.510, 1519.510, 1534.510 1566.700

800 x 200 1527.510, 1542.510 1574.700

300 x 300 1507.510, 1526.010, 1535.510 1567.700

400 x 300 1508.510, 1530.010, 1536.510, 1676.600 1568.700

500 x 300 1509.510, 1537.510 1569.700

600 x 300 1510.510, 1538.510 1570.700

400 x 400 1511.510, 1539.510 1571.700

600 x 400 1512.510, 1540.510 1572.700

800 x 400 1513.510, 1541.510 1573.700

Mezikus montážních desek

pro TS

K vytvoření průchozí montážní plochy v kombinacích

řadově propojených skříní, je­li montážní

deska namontována v předsunuté poloze.

Materiál:

Ocelový plech, 2 mm

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Pro výšku skříně

mm

Obj. č. TS

1800 4590.700

2000 4591.700

2200 4592.700

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

631


Vnitřní vybavení

Montážní desky

Fixace montážních desek

K přídavnému uchycení a omezení možných vibrací

montážní desky. Výběr v závislosti na montážní

poloze, typu montáže a skříni.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Pro TS

Možnosti montáže:

● po straně, v polovině výšky ve spojení

s mezikusem montážních desek

● v předposlední poloze

● s předsunutím (stav při dodání)

Výhoda:

Žádný úbytek montážní plochy, ovšem montáž

možná pouze ze zadní strany skříně.

Balení

Příslušenství:

Mezikus montážních desek,

viz strana 631.

Obj. č. TS

10 ks 8800.630

Pro TS

Možnosti montáže:

● boční

● vzadu, slícovaně s rámem skříně

Výhoda:

Žádný úbytek montážní plochy, ovšem montáž

možná pouze ze zadní strany skříně.

Balení

Obj. č. TS

10 ks 8800.610

Pro TS

Možnosti montáže:

● boční

● vzadu, slícovaně s rámem skříně

● s předsunutím po krocích 25 mm

Výhoda:

Žádný úbytek montážní plochy.

Podle potřeby lze použít jako fixaci nebo

šroubový spoj.

Balení

Je třeba ještě

přiobjednat:

Obj. č. TS

10 ks 8800.090

Systémové chassis 17 x 73 mm pro vnitřní

montážní rovinu, viz strana 647 (u obr. 3).

1

2

3

Montážní deska je fixována šroubem v nejzazší

montážní poloze.

Montážní deska je v nejzazší montážní poloze

pevně přišroubována ze zadní strany.

Montážní deska v předsunuté poloze fixovaná

šroubem nebo přišroubovaná (bez vyobrazení).

1

2

3

Pro TS

Možnosti montáže:

● boční

● vzadu, slícovaně s rámem skříně

Po straně posuňte na desce a zajistěte pomocí

šroubů. Kromě toho lze do montážní desky na

zadním ohranění ve tvaru C vyvrtat otvory a upevnit

ji přišroubováním.

Balení

Obj. č. TS

10 ks 8800.050

632 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Montážní desky

Fixace montážních desek

K dodatečnému uchycení a omezení možných vibrací

montážní desky. Výběr v závislosti na montážní

poloze, typu montáže a skříni.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Pro TS, ES

Možnosti montáže:

● po celém obvodu

● s předsunutím po krocích 25 mm

Zdola nebo shora, popř. z boční strany se zasune

mezi výztuhu a desku a zajistí se šrouby.

Balení

Je třeba ještě

přiobjednat:

Obj. č. TS

10 ks 4593.000

Montážní výztuha (u TS pro vnitřní rovinu),

viz strana 650 nebo

systémové chassis (u TS pro vnitřní rovinu),

viz strana 647 nebo

montážní výztuhy a chassis,

viz strana 651/652.

Pro TS, ES

Možnosti montáže:

● nahoře a dole na montážní desce

(u ES po celém obvodu)

● vzadu, slícovaně s rámem skříně

Zašroubujte třmen za desku a zajistěte pomocí

šroubů.

Balení

Obj. č. TS

10 ks 4576.000

Montážní sada

pro montážní desky TS umístěné zadními

stranami k sobě

Díky minimální vzájemné vzdálenosti mezi oběma

montážními deskami se pro vnitřní vybavení

umístěné na obou stranách dosáhne maximální

hloubky.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Upozornění:

Montážní hloubka vpředu a vzadu, při montáži

uprostřed = (hloubka skříně – 48 mm): 2

Příklad:

TS 8806.521 = hloubka 600 mm

Montážní hloubka = 2 x 276 mm

Balení

Obj. č. TS

1 sada 8800.280

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

633


Vnitřní vybavení

Montážní desky

Kluzný díl montážní desky

pro CM

Osazené montážní desky se tak dají snadno

zasunout do montážní polohy a nainstalovat,

resp. upevnit.

Výhody:

● Montáž bez vrtání

● jednoduše se přišroubuje do stávajících otvorů

montážní desky

● po uvolnění šroubu možnost opakovaného

použití

Materiál:

Polyamid

Barva:

V odstínu podobném RAL 9011

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Balení

Obj. č. CM

2 ks 5001.070

Kluzné lišty

pro montážní desku TS

K zasunutí ze strany.

● Upevnění montážní desky na kluzných lištách

pomocí klecových matic a šroubů.

● Montáž kluzných lišt přímo na rámové konstrukci

skříně, s možností přestavení hloubky

po krocích 25 mm.

Technické údaje:

Možná montážní hloubka T6 – 25 mm,

parametry naleznete na internetu.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Pro šířku skříně

mm

Balení

Obj. č. TS

600 2 ks 8802.260

800 2 ks 8802.280

1200 2 ks 8802.220

Přestavení hloubky montážní

desky

pro KS

Plynule nastavitelné.

Místo montážní desky lze tímto způsobem

namontovat i systém lišt.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

B

H

Šířka skříně:

– 76 mm (KS 1481.000)

– 104 mm (KS 1491.000)

Výška skříně:

– 150 mm

Pro skříně KS Balení Obj. č. KS

1423.500, 1432.500,

1434.500, 1444.500,

1446.500, 1448.500,

1449.500, 1466.500,

1467.500

1400.500, 1453.500,

1454.500, 1468.500,

1469.500, 1479.500,

1480.500

M8 x 15

B

4 ks 1481.000

4 ks 1491.000

H

634 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Montážní desky

Upevnění montážních desek

pro CM, TP kompaktní pult, TP spodní díl

pro vysoké dynamické zatížení

Když má být např. v pohybujících se skříních

(jeřáby atd.) dosaženo přímého spojení montážní

desky se stěnou/nosnou konstrukcí.

Zkoušeno dle předpisů normy DIN EN 60 721,

součinitel podélné plnosti 4M4, s hmotností 150 kg

rozloženou rovnoměrně na montážní desce.

Jednoduše se přišroubuje do stávajících otvorů

montážní desky pro:

Upevnění na stěnu zevnitř

Přímo pomocí úhelníku a skříně ke stěně, resp.

nosné konstrukci.

Upevnění na stěně zvenku

Šrouby, např. pro držák k upevnění na stěnu

(viz strana 627), se dají jednoduše zašroubovat

zvenku do matice.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Balení

Obj. č. CM

1 sada 5001.075

Příčná vzpěra pro montážní

desky

pro TS, ES

Přídavné horizontální příčné vyztužení pro tlumení

vibrací, resp. dodatečnou stabilizaci širokých

montážních desek. Tuto vzpěru lze využít také jako

upevňovací pomůcku pro konstrukční prvky o

velké hmotnosti.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

2 profily

4 upínací díly

4 závitové kolíky M10 x 16 mm

Pro šířku skříně

mm

Jiné šířky na vyžádání.

Obj. č. TS

1200 4333.120

1600 4333.160

1800 4333.180

Transportní rukojeti

pro montážní desky

pro TS, ES

Použitelné na libovolném místě bočního ohranění

ve tvaru C.

Díky tomu:

● vhodné pro osoby jakéhokoli vzrůstu

● optimalizovaný přenos síly

● snadná manipulace

Balení

Obj. č. SZ

2 ks 2415.500

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

635


Vnitřní vybavení

Montážní desky

Dělené montážní desky

pro TS, CS Toptec

Pro

● univerzální vnitřní vybavení, též v kombinaci se

systémovým chassis a montážními výztuhami.

Vadné komponenty lze snadno a rychle

vyměnit.

● vytvoření přídavných montážních rovin.

Dělené montážní desky se pomocí přiloženého

upevňovacího příslušenství upevňují přímo na

svislé profily skříně, v jedné rovině s vnitřní montážní

rovinou. V této montážní poloze (na šířku

i na hloubku) tvoří jednu rovinu se systémovým

chassis TS 17 x 73 mm a montážními výztuhami

TS pro vnitřní montážní rovinu.

Materiál:

Ocelový plech, 2,5 mm

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Příslušenství:

TS systémové chassis 17 x 73 mm pro vnější

montážní rovinu, viz strana 647.

Montážní příčky TS, viz strana 650.

Sada pro upevnění závěsů, viz strana 637.

Závrtné šrouby SZ 2487.000, viz strana 666.

Šířka skříně mm

K montáži do

Hloubka skříně (po stranách) mm

400 600 800 1000 1200 400 500 600 800

Rozměry

mm

Balení

Obj. č. TS

500 x 300 1 ks 8614.640

500 x 400 1 ks 8614.650

500 x 500 1 ks 8614.660

500 x 700 1 ks 8614.680

500 x 775 1 ks 8614.675 1)

700 x 300 1 ks 8614.840

700 x 400 1 ks 8614.850

700 x 700 1 ks 8614.880

900 x 300 1 ks 8614.040

900 x 400 1 ks 8614.050

900 x 500 1 ks 8614.060

1100 x 300 1 ks 8614.240

1100 x 400 1 ks 8614.250

1100 x 500 1 ks 8614.260

1) Vhodné také k montáži do

– počítačových skříní na bázi TS, ve spodní části

– IW skříní průmyslových pracovních stanic o výšce 900 a 1000 mm

1

2

Při montáži do rohu kvůli kolizi upevňovacích

prvků

1

Nejméně 75 mm (s možností přestavení po

krocích 25 mm).

Maximální využití prostoru

2

1 mm (s možností přestavení po krocích

25 mm).

Předsunutá montážní poloha

Realizuje se snadno a rychle pomocí 4 systémových

chassis TS 17 x 73 mm pro vnější montážní

rovinu, viz strana 647.

Částečná zástavba

Je možné rovněž částečné využití hloubky nebo

šířky skříně. V tomto příkladu s použitím montážního

chassis PS 23 x 73 mm, viz strana 652.

Průběžné spojení

U řadově propojených skříní je dělená montážní

deska v nejzazší montážní poloze slícovaná se

standardní montážní deskou. To usnadňuje

průběžné osazení.

636 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Montážní desky

Sada pro upevnění závěsů

pro dělenou montážní desku TS

Materiál:

Ocel

Povrchová úprava:

Pozinkovaná

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Příklady

V nejvyšší nebo nejnižší poloze

vpředu

1

posunuto dozadu

1

Balení

Je třeba ještě

přiobjednat:

Obj. č. TS

1 sada 8614.100

Podle montážní polohy

1 Montážní sada pro otočný rám, malý,

pro šířku skříně

600 mm, obj. č. SR 2377.860,

800 mm, obj. č. SR 2377.880,

viz strana 733.

2 PS montážní chassis 23 x 73 mm

v závislosti na hloubce skříně,

viz strana 652.

Kombinovaný držák TS 8800.330,

viz strana 661.

Boční montáž:

Ve spojení se závěsem pro bočnici, viz strana 569,

je při hloubce skříně 600 nebo 800 mm boční

montáž shodná s montáží na čelní straně.

1

2

1

2

V poloze uprostřed

vpředu

posunuto dozadu

Boční montáž

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

Dělené montážní desky

pro ES, CS základní a modulové skříně

Pro vytvoření přídavných montážních rovin.

Materiál:

Ocelový plech, 2,5 mm

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Pro

šířku skříně

mm

Příslušenství:

Šířka x výška

mm

Balení

PS systémové chassis 23 x 73 mm,

viz strana 652.

Závrtné šrouby SZ 2487.000,

viz strana 666.

Obj. č. PS

600 492 x 373 2 ks 4131.700

600 492 x 573 2 ks 4132.700

800 692 x 573 2 ks 4137.700

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

637


Vnitřní vybavení

Montážní desky

Dělené montážní desky,

závěsné

pro TP

K montáži do:

● Horní a střední díl pultu na systémových lištách

pro vnitřní vybavení

● Spodní díl pultu po straně na systémovém

chassis nebo montážních výztuhách namontovaných

na hloubku

● Jiné rozváděčové skříně na lištách s děrováním

v rastru 25 mm

K jednoduché montáži na předmontované

upevňovací šrouby.

Řadové uspořádání umožňuje sešroubování po

stranách.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

1

Šířka

mm

Výška

mm

Balení

Obj. č. TP

200 437 1 ks 6730.310

500 437 1 ks 6730.330

700 437 1 ks 6730.340

Pro horní/střední díl pultu

Šířka mm

Od šířky

500 mm

Max. osazení dělenými

montážními deskami

600 1 x TP 6730.330

800 1 x TP 6730.340

1200

2 x TP 6730.310

1 x TP 6730.340

1600 3 x TP 6730.330

437

425

350

Ø 10

Ø 6.5

200/500/700

150/450/650

425

1

Ø 6.5

6.5

10

6.5

1

Upevňovací lišta, závěsná

pro TS, CM, PC, TP

Vhodná pro:

● montáž do skříně PC za malým montážním

polem,

● montáž na vertikálním profilu skříně TS,

● montáž v CM a TP na liště pro vnitřní vybavení.

Integrované děrování v rastru 25 mm pro uchycení

těchto součástí:

– malé montážní desky

– PS montážního chassis

pomocí kombinovaného držáku PS jako druhá

montážní rovina, pokud kvůli:

– namontovanému mezikusu montážních desek

– svislému kabelovému kanálu

nelze namontovat žádné chassis nebo další konstrukční

skupiny ve směru hloubky.

Statická nosnost: max. 15 kg.

Materiál:

Ocelový plech, 2,0 mm

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Příslušenství:

PS montážní chassis,

viz strana 652.

50 32

Ø 7

Balení

Obj. č. TS

1 sada 8612.200

37.5

Ø 4.5

204

(6 x 25 = 150)

50

14

75

16

2

114

Montážní deska, malá

K montáži na tyto součásti:

● Upevňovací lišta TS, závěsná, s možností

hloubkového přestavení po krocích 25 mm

● Systémová chassis, která jsou upevněna na

vnější montážní rovině

Materiál:

Ocelový plech, 1,5 mm

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Šířka skříně

mm

Příslušenství:

Balení

TS systémové chassis,

viz strana 647.

Závrtné šrouby SZ 2487.000,

viz strana 666.

Obj. č. TS

600 1 ks 8612.600

114

Ø 6

50

250

250

1.5

Ø 4.5

557 (757)

30

58

638 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Montážní desky

Montážní deska

pro TS, šířka 400 mm

S možností hloubkového přestavení po krocích

25 mm.

Materiál:

Ocelový plech, 3 mm

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Příslušenství:

TS montážní lišta 18 x 38 mm, jako kluzná lišta

montážní desky, viz strana 650.

Dělení šířky TS, při montáži do širších skříní,

viz strana 558.

1696/1896

Pro výšku skříně mm

Obj. č. TS

1800 8614.180

2000 8614.200

299

23 23

42

17

73

48

24.5

23

Montážní desky

pro CS Toptec, CS Basic a modulové skříně

K vytvoření montážních rovin.

Montážní desky mají přestavitelnou hloubku

v rastru 25 mm.

Materiál:

Hliník, 3 mm

23 23

42

17

73

48

24.5

F

23

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

G

Upozornění:

Při šířce skříně 1200 mm je možné částečné vybavení

s jednou nebo dvěma montážními rovinami

o šířce 600 mm.

Pro skříně

Šířka mm

Výška mm

F G Obj. č. CS

600 800 499 696 9765.090

600 1200 499 1096 9765.092

800 800 699 696 9765.097

800 1200 699 1096 9765.095

800 1600 699 1496 9765.096

1200 1200 1099 1096 9765.191

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

639


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Příklady vybavení AE systémovými lištami TS

1 Lišty pro montáž vnitřního vybavení (příprava pro vybavení)

Pro hloubku skříňky mm Balení 210 250 300 350 Strana

Obj. č. SZ 4 ks 2373.210 2373.250 2373.300 2373.350 647

1

Vnitřní vybavení na šířku a na výšku

2

3

TS systémové

chassis 17 x 73 mm

TS montážní

výztuha

1)

A = vzdálenost upevnění lišt

AE od šířky/výšky

skříně mm

A 1)

mm

Balení

Obj. č. TS

380 225 4 ks 8612.130 8612.130 8612.130 8612.130

500

600

760

1000

1200

1400

325 4 ks 8612.140 8612.140 8612.140 8612.140

375 4 ks 8612.040 8612.040 8612.040 8612.040

425 4 ks 8612.150 8612.150 8612.150 8612.150

475 4 ks 8612.050 8612.050 8612.050 8612.050

525 4 ks 8612.160 8612.160 8612.160 8612.160

575 4 ks 8612.060 8612.060 8612.060 8612.060

725 4 ks 8612.180 8612.180 8612.180 –

775 4 ks 8612.080 8612.080 8612.080 –

875 4 ks 8612.090 8612.090 8612.090 –

925 4 ks – – 8612.100 –

975 4 ks – – 8612.000 –

1125 4 ks – – 8612.120 –

1175 4 ks – – 8612.020 –

400 325 20 ks 4694.000 4694.000 4694.000 4694.000

500 425 20 ks 4695.000 4695.000 4695.000 4695.000

600 525 20 ks 4696.000 4696.000 4696.000 4696.000

800 725 20 ks 4697.000 4697.000 4697.000 4697.000

647

650

1

2

2

3

A

3

X

1

A

X

640 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Příklady vybavení CM systémovými lištami TS

1 Lišty pro montáž vnitřního vybavení (příprava pro vybavení)

Pro šířku/výšku skříně mm Balení 600 800 1000 1200 1400 Strana

Obj. č. CM 4 ks 5001.050 5001.051 5001.052 5001.053 5001.054 647

2 Podlahová montážní lišta (příprava vybavení)

Pro hloubku skříně Balení 300 400 – – –

Obj. č. CM 2 ks 5001.371 5001.370 – – – 649

Vybavení na šířku

Balení

Obj. č. TS

Pro šířku skříňky mm 600 800 1000 1200 1400

A 1) mm 575 775 975 1175 –

3 TS systémové chassis 17 x 73 mm 4 ks 8612.060 8612.080 8612.000 8612.020 – 647

4 TS montážní výztuhy 20 ks 8800.130 4579.000 – – – 650

5 Nosná lišta

děrovaná 4 ks 4396.000 4398.000 – – – 654

neděrovaná 4 ks 4396.500 4398.500 – – – 654

6 Systémové nosné lišty 2 ks 4361.000 4362.000 4347.000 4363.000 – 654

7 Profilové lišty tvaru C 30/15 6 ks 4944.000 4945.000 4946.000 4947.000 – 653

8 Lišta pro mechanické uchycení kabelů 2 ks 4191.000 4192.000 4336.000 4196.000 – 717

1

Vybavení na výšku (příkl. individuální vybavení s)

TS systémové chassis 17 x 73 mm viz strana 647

Montážní výztuhy TS viz strana 650

2

Vybavení na hloubku

9

10

11

12

TS systémové

chassis 17 x 73 mm

TS montážní

výztuhy

Montážní lišta TS

18 x 38 mm

PS montážní lišta

23 x 23 mm

Pro

hloubku skříně

mm

A 1)

mm

Balení

Obj. č. TS/PS

300 225 4 ks 8612.130 8612.130 8612.130 8612.130 8612.130

400 325 4 ks 8612.140 8612.140 8612.140 8612.140 8612.140

400 325 20 ks 4694.000 4694.000 4694.000 4694.000 4694.000 650

400 325 4 ks 8612.240 8612.240 8612.240 8612.240 8612.240 650

400 275 12 ks 4169.000 4169.000 4169.000 4169.000 4169.000 651

s upevňovacím držákem TS (2 ks na lištu) 24 ks 8800.370 8800.370 8800.370 8800.370 8800.370 660

1)

A = vzdálenost upevnění lišt

647

A

12

X

1

9

1

10

3

4

5

8

X

A

2

11

7

10

6

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

641


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Spodní díl pultu TP

Příklady vybavení systémovými lištami TS

1 Lišty pro montáž vnitřního vybavení (příprava pro vybavení)

Pro šířku skříňky mm Balení 600 800 1200 1600 Strana

Pro výšku skříňky mm 675 675 675 675

Obj. č. CM 4 ks 5001.050 5001.050 5001.050 5001.050 647

Vybavení na šířku

Balení

Obj. č. TS

Pro šířku skříňky mm 600 800 1200 1600

A 1) mm 575 775 1175 1575

2 TS systémové chassis 17 x 73 mm 4 ks 8612.060 8612.080 8612.020 – 647

3 TS montážní výztuhy 20 ks 8800.130 4579.000 – – 650

Vybavení na výšku (příkl. individuální vybavení s)

Montážní výztuhy TS viz strana 650

TS montážní lišta 18 x 38 mm viz strana 650

1

Vybavení na hloubku

4

5

6

7

TS systémové

chassis 17 x 73 mm

TS montážní

výztuhy

Montážní lišta TS

18 x 38 mm

PS montážní lišta

23 x 23 mm

Pro

hloubku skříně

mm

A 1)

mm

Balení

Obj. č. TS

400 325 4 ks 8612.140 8612.140 8612.140 8612.140

500 425 4 ks 8612.150 8612.150 8612.150 8612.150

400 325 20 ks 4694.000 4694.000 4694.000 4694.000

500 425 20 ks 4695.000 4695.000 4695.000 4695.000

400 325 4 ks 8612.240 8612.240 8612.240 8612.240

500 425 4 ks 8612.250 8612.250 8612.250 8612.250

400 325 12 ks 4169.000 4169.000 4169.000 4169.000

500 425 12 ks 4170.000 4170.000 4170.000 4170.000

s upevňovacím držákem TS (2 ks na lištu) 24 ks 8800.370 8800.370 8800.370 8800.370 660

1)

A = vzdálenost upevnění lišt

647

650

650

651

A

6

X

1

7

4

1

5

2

3

X

4

A

642 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Příklady vybavení horního dílu pultu TP systémovými lištami TS

1 Lišty pro montáž vnitřního vybavení (příprava pro vybavení)

Pro šířku skříňky mm Balení 600 800 1200 1600 Strana

Obj. č. CM 4 ks 5001.050 5001.051 5001.053 – 647

Vybavení na výšku

A 1) mm Balení Obj. č. TS

Pro šířku skříňky mm 600 800 1200 1600

2 TS systémové chassis 17 x 73 mm

Pro kryt 375 4 ks 8612.040 8612.040 8612.040 8612.040 647

Pro skříně 425 4 ks 8612.150 8612.150 8612.150 8612.150 647

3 Montážní výztuhy TS

Pro kryt 375 4 ks 4309.000 4309.000 4309.000 4309.000 650

Pro skříně 425 4 ks 4695.000 4695.000 4695.000 4695.000 650

4 TS montážní lišta 18 x 38 mm

Pro skříně 425 4 ks 8612.250 8612.250 8612.250 8612.250 650

1)

A = vzdálenost upevnění lišt

1

Horní díl pultu

4

1

2

X

3

A

A

1

X

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

643


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Příklady vybavení TS systémovými lištami TS

Montáž do střešního

a podlahového rámu

na šířku/hloubku

Montáž mezi vertikální profily

na šířku/hloubku

Vnitřní rovina

A

Vnější rovina

A

A

A

A

TS systémové chassis 17 x 73 mm

A

Pro

šířku/hloubku skříňky

mm

Balení

A 1)

mm

Obj. č. TS

A 1)

mm

Obj. č. TS

A 1)

mm

Obj. č. TS

Strana

300 4 ks – – 275 8612.030 225 8612.130

400 4 ks – – 375 8612.040 325 8612.140

500 4 ks – – 475 8612.050 425 8612.150

A

600 4 ks – – 575 8612.060 525 8612.160

800 4 ks – – 775 8612.080 725 8612.180

1000 4 ks – – 975 8612.000 925 8612.100

1200 4 ks – – 1175 8612.020 1125 8612.120

647

1)

A = vzdálenost upevnění lišt

TS systémové chassis 23 x 73 mm

A

Pro

šířku/hloubku skříňky

mm

Balení

A 1)

mm

Obj. č. TS

A 1)

mm

Obj. č. TS

A 1)

mm

Obj. č. TS

500 4 ks – – 425 8612.550 – –

600 4 ks – – 525 8612.560 – –

800 4 ks – – 725 8612.580 – –

1000 4 ks – – 925 8612.500 – –

1200 4 ks – – 1125 8612.520 – –

Strana

648

1)

A = vzdálenost upevnění lišt

A

Montážní chassis TS 45 x 88 mm

Pro

šířku/hloubku skříňky

mm

Balení

A 1)

mm

Obj. č. TS

A 1)

mm

Obj. č. TS

A 1)

mm

Obj. č. TS

500 2 ks 375 8612.650 – – 375 8612.650

600 2 ks 475 8612.660 – – 475 8612.660

800 2 ks 675 8612.680 – – 675 8612.680

1)

A = vzdálenost upevnění lišt

Strana

649

A

644 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Příklady vybavení TS systémovými lištami TS

Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Montáž do střešního

a podlahového rámu

na šířku/hloubku

Montáž mezi vertikální profily

na šířku/hloubku

Vnitřní rovina

A

Vnější rovina

A

A

A

A

TS montážní výztuha 25 x 38 mm (s fixační maticí M8)

Pro

šířku/hloubku skříňky

mm

Balení

A 1)

mm

Obj. č. TS

A 1)

mm

Obj. č. TS

A 1)

mm

Obj. č. TS

500 2 ks – – 435 8612.750 – –

600 2 ks – – 535 8612.760 – –

800 2 ks – – 735 8612.780 – –

1)

A = vzdálenost upevnění lišt

Strana

649

A

Montážní lišta TS 18 x 38 mm

Pro

šířku/hloubku skříňky

mm

Balení

A 1)

mm

Obj. č. TS

A 1)

mm

Obj. č. TS

A 1)

mm

Obj. č. TS

400 2 ks 335 8612.240 – – 335 8612.240

500 2 ks 435 8612.250 – – 435 8612.250

600 2 ks 535 8612.260 – – 535 8612.260

800 2 ks 735 8612.280 – – 735 8612.280

1)

A = vzdálenost upevnění lišt

Dvě montážní lišty TS 18 x 38 mm jsou u skříní s montážní deskou součástí dodávky jako montážní pomůcka.

Po montáži montážní desky je možné vložit montážní lištu TS, jak je zde vyobrazeno.

Strana

650

A

TS montážní výztuhy

Pro

šířku/hloubku skříňky

mm

Balení

A 1)

mm

Obj. č. TS

A 1)

mm

Obj. č. TS

A 1)

mm

Obj. č. TS

400 20 ks – – – – 325 4694.000

500 20 ks – – – – 425 4695.000

600 20 ks – – – – 525 4696.000

800 20 ks – – – – 725 4697.000

400 20 ks – – 375 4309.000 – –

500 20 ks – – 475 4596.000 – –

600 20 ks – – 575 8800.130 – –

– 20 ks – – 675 4598.000 – –

800 20 ks – – 775 4579.000 – –

– 20 ks – – 875 4599.000 – –

1)

A = vzdálenost upevnění lišt

Alternativně lze montážní výztuhu TS pro vnitřní montážní rovinu použít také pro montáž na dveřích.

Strana

650

A

A

Montážní lišta PS 23 x 23 mm

(možnosti montáže viz kombinovaný držák TS/PS, úhelníkový držák, upevňovací držák)

Pro

šířku/hloubku skříňky

mm

Balení

A 1)

mm

Obj. č. PS

A 1)

mm

Obj. č. PS

A 1)

mm

Obj. č. PS

400 12 ks 275 4169.000 275 4169.000 – –

500 12 ks 375 4170.000 375 4170.000 – –

600 12 ks 475 4171.000 475 4171.000 – –

800 12 ks 675 4172.000 675 4172.000 – –

1000 12 ks 875 4173.000 875 4173.000 – –

1200 6 ks 1075 4174.000 1075 4174.000 – –

1400 6 ks 1275 4393.000 1275 4393.000 – –

1600 6 ks 1475 4175.000 1475 4175.000 – –

1800 6 ks 1675 4176.000 1675 4176.000 – –

2000 6 ks 1875 4177.000 1875 4177.000 – –

2200 6 ks 2075 4178.000 2075 4178.000 – –

1)

A = vzdálenost upevnění lišt

Strana

651

A

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

645


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Příklady vybavení TS systémovými lištami TS

Montáž do střešního

a podlahového rámu

na šířku/hloubku

Montáž mezi vertikální profily

na šířku/hloubku

Vnitřní rovina

A

Vnější rovina

A

A

A

A

A

Montážní chassis PS 23 x 73 mm (možnost montáže s kombinovaným držákem TS)

Pro

šířku/hloubku skříňky

mm

Balení

A 1)

mm

Obj. č. PS

A 1)

mm

Obj. č. PS

A 1)

mm

Obj. č. PS

400 4 ks 275 4374.000 275 4374.000 – –

500 4 ks 375 4375.000 375 4375.000 – –

600 4 ks 475 4376.000 475 4376.000 – –

800 4 ks 675 4377.000 675 4377.000 – –

1000 4 ks 875 4382.000 875 4382.000 – –

1200 4 ks 1075 4378.000 1075 4378.000 – –

1800 4 ks 1675 4379.000 1675 4379.000 – –

2000 4 ks 1875 4380.000 1875 4380.000 – –

2200 4 ks 2075 4381.000 2075 4381.000 – –

1)

A = vzdálenost upevnění lišt

Strana

652

A

Systémové chassis PS 23 x 73 mm

(možnost montáže s adaptérovou lištou TS při montáži na vertikálním profilu skříně TS)

Pro

šířku/hloubku skříňky

mm

Balení

A 1)

mm

Obj. č. PS

A 1)

mm

Obj. č. PS

A 1)

mm

Obj. č. PS

400 4 ks 335 8800.640 – 8800.640 – –

500 4 ks 435 8800.650 – 8800.650 – –

600 4 ks 535 4364.000 – 4364.000 – –

800 4 ks 735 4365.000 – 4365.000 – –

1000 4 ks 935 4373.000 – 4373.000 – –

1200 4 ks 1135 4367.000 – 4367.000 – –

1)

A = vzdálenost upevnění lišt

Strana

652

A

A

Nosné lišty, děrované

Pro

šířku/hloubku skříňky

mm

Balení

A 1)

mm

Obj. č. PS

A 1)

mm

Obj. č. PS

A 1)

mm

Obj. č. PS

400 4 ks 335 4394.000 – – – –

500 2 ks 435 4395.000 – – – –

600 2 ks 535 4396.000 – – – –

800 2 ks 735 4398.000 – – – –

Nosné lišty, bez děrování

400 4 ks 335 – – – – –

500 2 ks 435 – – – – –

600 2 ks 535 4396.500 – – – –

800 2 ks 735 4398.500 – – – –

1)

A = vzdálenost upevnění lišt

Alternativně lze děrované a neděrované nosné lišty namontovat také s fixační maticí M8, adaptérovou lištou nebo

montážní lištou TS 25 x 38 mm na vertikální profil skříně TS.

Strana

654

654

646 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Lišty pro montáž vnitřního

vybavení

pro AE

Pro montáž do skříně, bez vrtání. Montáž je možná

po celém obvodu na bočních, podlahových

a střešních plochách.

Variabilně s 2 řadami systémových otvorů,

vytváří další montážní plochu např. pro:

● TS systémové chassis

● Osvětlení rozváděčů

● Dveřní polohový spínač

● Aretace dveří

● Držák ohebné elektroinstalační trubky

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Pro hloubku skříně

mm

Upozornění:

Další možnosti vybavení:

Montážní destičky, závěsné, TS 8612.400,

viz strana 657.

Montážní destičky, k sešroubování, velké,

TS 8612.410, viz strana 657.

Montážní destičky, k sešroubování, malé,

PS 4532.000, viz strana 658.

Montážní úhelník, PS 4597.000,

viz strana 658.

Příklady vybavení:

Viz strana 640.

Balení

Obj. č. SZ

210 4 ks 2373.210

250 4 ks 2373.250

300 4 ks 2373.300

350 4 ks 2373.350

Lišty pro montáž vnitřního

vybavení

pro CM, TP

Pro montáž na stávajících závitových svornících.

Se systémovým děrováním TS na třech stranách.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Šířka

mm

Příklady vybavení:

Viz strana 641.

Výška

mm

CM TP 1) CM TP 2)

Balení

Obj. č.

CM

600 600 – 675 4 ks 5001.050

800 800 800 – 4 ks 5001.051

1000 – 1000 – 4 ks 5001.052

1200 1200 1200 – 4 ks 5001.053

– – 1400 – 4 ks 5001.054

1)

Pouze u TP horního a středního dílu

(kryt, resp. zadní stěna/podlaha).

2) Pouze u TP spodního dílu.

TS systémové chassis

17 x 73 mm

Variabilní s 5 řadami otvorů pro sestavení univerzální

rámové konstrukce nebo dílčí montáž.

Jednoduše zavěsíte do otvorů TS a zajistíte.

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně TS

na vnější montážní rovině po celém obvodu,

ve stejné výšce

na vnitřní montážní rovině, po celém obvodu,

s posunutím na výšku

● v CM a TP pomocí lišty pro vnitřní vybavení

na hloubku, pro vnější montážní rovinu

na šířku, pro vnitřní montážní rovinu

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů.

Je třeba ještě

přiobjednat:

Při montáži v CM, TP:

Lišta pro vnitřní vybavení, viz strana 647.

Příslušenství:

Šrouby viz strana 666.

Stahovací kabelové pásky pro rychlou montáž

SZ 2597.000, viz strana 720.

Pro vnější montážní rovinu

Pro

šířku/hloubku skříně

mm

Pro vnitřní montážní rovinu

Příklady vybavení:

Viz od strany 641.

Balení

Obj. č. TS

300 4 ks 8612.130

400 4 ks 8612.140

500 4 ks 8612.150

600 4 ks 8612.160

800 4 ks 8612.180

1000 4 ks 8612.100

1200 4 ks 8612.120

Pro

šířku/hloubku skříně

mm

Balení

Obj. č. TS

300 4 ks 8612.030

400 4 ks 8612.040

500 4 ks 8612.050

600 4 ks 8612.060

800 4 ks 8612.080

1000 4 ks 8612.000

1200 4 ks 8612.020

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

647


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Fixace TS

pro systémové chassis 17 x 73 mm

Výhody:

● Pro upevnění systémového chassis TS,

když vestavěné prvky, např. montážní desky,

blokují přístup ke šroubovým spojům.

● Možno také přišroubovat na systémové chassis

nebo rám skříně a používat jako držák pro kryty

na ochranu před nebezpečným dotykem nebo

kryty hlavních vypínačů.

Balení

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Obj. č. TS

12 ks 8612.010

TS systémové chassis

17 x 73 mm

s přestavitelnou hloubkou pro montážní rám

pro DK­TS, TE

Pro sestavení flexibilního vnitřního vybavení, resp.

pro montáž dalších vestavěných komponent. Systémová

chassis lze na hloubku skříně zavěsit mezi

dva montážní rámy. Chassis lze dodatečně zajistit

šrouby. Proměnlivá hloubka lišt umožňuje pružné

přizpůsobení jejich délky dané upevňovací vzdálenosti

mezi dvěma 19˝ montážními rámy. Přídavná

střední část chassis se dá flexibilně posouvat na

hloubku po liště a upevnit v podélných otvorech.

Tím je umožněno flexibilní upevnění na hloubku

skříně v kterémkoli bodě mezi montážními rámy.

Délka

mm

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Balení

Obj. č. TE

300 – 470 1) 2) 2 ks 7000.676

530 – 700 1) 2 ks 7000.678

1)

Vzdálenost 19˝ rovin = délka + 120 mm

2)

Délka < 420 mm, bez středního dílu

Rozsah dodávky:

2 variabilní systémová chassis

Včetně jednoho středního dílu k sešroubování

Včetně upevňovacího materiálu

TS systémové chassis

23 x 73 mm

Alternativa k systémovému chassis TS 17 x 73 mm,

viz strana 647, s děrováním pro klecové/vkládací

matice místo drážkového děrování nahoře a dole.

Jednoduše zavěsíte a zajistíte.

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně TS

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů.

Pro vnitřní montážní rovinu

Pro

šířku/hloubku skříně

mm

Příslušenství:

Šrouby,

viz strana 666.

Vkládací matice, klecové matice,

viz strana 665.

Příklady vybavení:

Viz strana 644.

Balení

Obj. č. TS

500 4 ks 8612.550

600 4 ks 8612.560

800 4 ks 8612.580

1000 4 ks 8612.500

1200 4 ks 8612.520

648 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Montážní chassis TS

45 x 88 mm

Montuje se přímo na vnitřní plochy (např. na

střechu) a slouží jako vzpěra pro těžké namontované

prvky a konstrukce. Při montáži na boční

straně nebo vzadu lze pak skříň spolehlivě

připevnit ke stroji přišroubováním. Dvojitý profil

s 11 řadami otvorů nabízí mnoho dalších možností

vnitřního vybavení.

Možnosti montáže:

● na vertikálním a horizontálním profilu skříně TS

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Pro vnitřní montážní rovinu

Pro

šířku/hloubku skříně

mm

Příslušenství:

Šrouby,

viz strana 666.

Vkládací matice, klecové matice,

viz strana 665.

Příklady vybavení:

Viz strana 644.

Balení

Obj. č. TS

500 2 ks 8612.650

600 2 ks 8612.660

800 2 ks 8612.680

Montážní lišta TS 25 x 38 mm

Pro vestavěné součásti s velkou hmotností,

včetně upevňovacích otvorů.

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně TS

Na všech stranách s 9 mm kulatými otvory ve

25 mm rastru, pro montáž těchto součástí:

● Nosné lišty, viz strana 654

● Systémové nosné lišty, viz strana 654

● Profilové lišty tvaru C 30/15, viz strana 653

● Lišty pro mechanické upevnění kabelů

(úhelníkový profil), viz strana 717

● Vlastních dílů.

Materiál:

Ocelový plech, 3,0 mm

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů.

Pro

šířku/hloubku skříně

mm

Je třeba ještě

přiobjednat:

Fixační matice M8, TS 8800.808,

viz strana 659.

Upozornění:

Ve spojení s fixační maticí mimořádně vhodné

pro spoje vystavené dynamickému namáhání.

Příklady vybavení:

Viz strana 645.

Balení

Obj. č. TS

500 2 ks 8612.750

600 2 ks 8612.760

800 2 ks 8612.780

Podlahová montážní lišta

pro CM

Pro montáž na hloubku skříně, na stávajících závitových

svornících, bez mechanického zpracování.

Se systémovým děrováním TS na dvou stranách.

Zajišťuje další možnosti montáže.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Pro

hloubku skříně

mm

Balení

Obj. č. CM

400 2 ks 5001.370

300 2 ks 5001.371

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

649


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Montážní lišta TS 18 x 38 mm

Jednoduše zavěsíte a zajistíte šroubem. Montáž

a demontáž usnadňuje závěsná technika. Zajištění

je nutné pouze na jedné straně, ale v případě

potřeby se dá provést na obou.

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně TS

na vnější montážní rovině

● na horizontálním profilu skříně TS

● na podlahové montážní liště pro CM

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů.

Upozornění:

U skříní s montážní deskou jsou 2 montážní lišty

již součástí dodávky.

Pro

šířku/hloubku skříně

mm

Příslušenství:

Šrouby,

viz strana 666.

Kabelové stahovací pásky pro rychlou montáž

SZ 2597.000,

viz strana 720.

Kabelové příchytky,

viz strana 719.

Příklady vybavení:

Viz od strany 641.

Balení

Obj. č. TS

400 4 ks 8612.240

500 4 ks 8612.250

600 4 ks 8612.260

800 4 ks 8612.280

TS montážní výztuhy

Možnosti montáže:

● na verikálním a horizontálním profilu skříně TS

na vnější montážní rovině po celém obvodu,

ve stejné výšce

na vnitřní montážní rovině, po celém obvodu,

s posunutím na výšku

● na rámu dveří TS, ES

● na děrované liště dveří CM, TP

● v systémovém děrování ES, na hloubku skříně

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů.

Pro vnější montážní rovinu

Pro

šířku/hloubku skříně

mm

Příslušenství:

Šrouby,

viz strana 666.

Stahovací kabelové pásky pro rychlou montáž

SZ 2597.000,

viz strana 720.

Příklady vybavení:

Viz od strany 640.

Délka

mm

Balení

Obj. č. TS

400 340 20 ks 4694.000

500 440 20 ks 4695.000

600 540 20 ks 4696.000

800 740 20 ks 4697.000

Pro vnitřní montážní rovinu a k montáži na dveřích

Pro šířku/hloubku skříně

mm

Pro šířku dveří

mm

Délka

mm

Balení

Obj. č. TS

– 400 290 20 ks 4594.000

400 500 390 20 ks 4309.000

500 600 490 20 ks 4596.000

600 – 590 20 ks 8800.130

– 800 690 20 ks 4598.000

800 900 790 20 ks 4579.000

– 1000 890 20 ks 4599.000

650 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

TS montážní blok

Vestavba do vertikálních profilů skříně TS pro

montáž jednotlivých prvků kompatibilních s PS.

Materiál:

Zinkový tlakový odlitek

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů.

Balení

Alternativně může být

také použito:

Fixační matice,

viz strana 659.

Obj. č. TS

4 ks 8800.310

Adaptérová lišta

zajišťující kompatibilitu s PS

Vestavba do vertikálních profilů skříně TS

(přes celou výšku skříně nebo v dílčích oblastech)

pro zajištění kompatibility s těmito součástmi:

PS montážní lišta 23 x 23 mm

PS montážní chassis 23 x 73 mm

PS systémové chassis 23 x 73 mm

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů.

Pro

výšku skříně

mm

Příslušenství:

Šrouby,

viz strana 666.

Alternativně může být

také použito:

Fixační matice,

viz strana 659.

Balení

Obj. č. TS

1800 4 ks 8800.380

2000 4 ks 8800.300

2200 4 ks 8800.320

PS montážní lišty 23 x 23 mm

pro TS, ES

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně

přímo pomocí kombinovaných držáků TS

pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu

s PS, ve spojení s úhelníkovými držáky,

upevňovacími držáky nebo kombinovanými

držáky PS

● na horizontálním profilu skříně

přímo pomocí úhelníkových držáků,

upevňovacích držáků nebo kombinovaných

držáků PS

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Délka

mm

Pro

Š x V x H

mm

Je třeba ještě

přiobjednat:

Balení

Obj. č. PS

295 400 12 ks 4169.000

395 500 12 ks 4170.000

495 600 12 ks 4171.000

695 800 12 ks 4172.000

895 1000 12 ks 4173.000

1095 1200 6 ks 4174.000

1295 1400 6 ks 4393.000

1495 1600 6 ks 4175.000

1695 1800 6 ks 4176.000

1895 2000 6 ks 4177.000

2095 2200 6 ks 4178.000

Posuvné matice,

viz strana 665.

Upevňovací držáky TS/PS,

viz strana 660 nebo

Úhelníkové držáky, kombinované držáky PS/TS,

viz strana 661.

Příslušenství:

Fixace kabelů,

viz strana 720.

Šrouby,

viz strana 666.

Stahovací kabelové pásky pro rychlou montáž

SZ 2597.000,

viz strana 720.

Příklady vybavení:

Viz od strany 641.

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

651


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

PS montážní chassis

23 x 73 mm

pro TS, ES

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně

přímo pomocí kombinovaných držáků TS

pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu

s PS, ve spojení s kombinovanými držáky

PS

● na horizontálním profilu skříně

přímo pomocí kombinovaných držáků PS

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Délka

mm

Pro

Š x V x H

mm

Je třeba ještě

přiobjednat:

Kombinované držáky PS/TS,

viz strana 661.

Balení

Obj. č. PS

295 400 4 ks 4374.000

395 500 4 ks 4375.000

495 600 4 ks 4376.000

695 800 4 ks 4377.000

895 1000 4 ks 4382.000

1095 1200 4 ks 4378.000

1695 1800 4 ks 4379.000

1895 2000 4 ks 4380.000

2095 2200 4 ks 4381.000

Příslušenství:

Šrouby,

viz strana 666.

Kabelové stahovací pásky pro rychlou montáž

SZ 2597.000,

viz strana 720.

Posuvné matice,

viz strana 665.

Příklady vybavení:

Viz strana 646.

Systémové chassis PS

23 x 73 mm

pro TS, ES

Variabilní s 5 řadami otvorů pro sestavení univerzální

rámové konstrukce nebo dílčí montáž.

Jednoduše zavěsíte do systémového děrování

a zajistíte.

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně TS

pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu

s PS

● na horizontálním profilu skříně TS

● v systémovém děrování ES, na hloubku skříně

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů.

Montáž na šířku/

hloubku skříně TS

mm

Balení

Obj. č. PS

400 4 ks 8800.640

500 4 ks 8800.650

600 4 ks 4364.000

800 4 ks 4365.000

1000 4 ks 4373.000

1200 4 ks 4367.000

Montáž na

hloubku skříně ES,

univerzální pult TP

modulové skříně CS

mm

Balení

Obj. č. PS

400 4 ks 4369.000

500 4 ks 4370.000

600 4 ks 4371.000

800 4 ks 4372.000

Je třeba ještě

přiobjednat:

Adaptérová lišta pro zajištění kompatibility s PS

(při montáži na svislém profilu skříně),

viz strana 651.

Příklady vybavení:

Viz strana 646.

652 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Profilové lišty tvaru C 30/15

dle normy EN 60 715 pro TS, ES

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně TS

pomocí fixační matice TS 8800.808 (obr. 1)

pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu

s PS

● na horizontálním profilu skříně TS (obr. 2)

● v systémovém děrování ES

● na podlahové montážní liště pro CM

Pro

šířku/hloubku skříně

mm

Délka

mm

Balení

Obj. č. PS

500 455 6 ks 4943.000

600 555 6 ks 4944.000

800 755 6 ks 4945.000

1000 955 6 ks 4946.000

1200 1155 6 ks 4947.000

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Příslušenství:

Kabelové příchytky,

viz strana 719.

Držák, resp. distanční díl,

viz strana 662.

Blok pro rychlou montáž,

viz strana 662.

Fixační matice M8, TS 8800.808,

viz strana 659.

Adaptérová lišta,

viz strana 651.

1

2

Alternativně může být

také použito:

Lišta pro EMC stínicí svorku a odlehčení tahu,

viz strana 686.

Profilové lišty tvaru C

pro DK­TS, CS Toptec

pro přímou montáž na vertikální profil skříně.

Díky univerzálně vytvořenému upevňovacímu dílu

se profilové lišty tvaru C dají podle potřeby upevnit

na vnitřní nebo vnější rovinu rámu TS 8.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Pro

šířku/hloubku skříně

mm

Délka

mm

Balení

Obj. č. DK

400 298 4 ks 7828.040

500 398 4 ks 7828.050

600 498 4 ks 7828.060

800 698 4 ks 7828.080

1000 898 4 ks 7828.100

1200 1098 4 ks 7828.120

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Příslušenství:

Kabelové příchytky,

viz strana 719.

Profilové lišty tvaru C

pro DK­TS

Možnosti montáže:

● na horizontálních profilech skříně

● na vertikálním profilu skříně TS

pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu

s PS

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Pro

šířku/hloubku skříně

mm

Je třeba ještě

přiobjednat:

Délka

mm

Balení

Obj. č. DK

400 290 6 ks 7091.000

600 490 6 ks 7095.000

800 690 6 ks 7096.000

1000 890 6 ks 7100.000

1200 1090 6 ks 7102.000

Adaptérová lišta pro zajištění kompatibility s PS

(při montáži na svislém profilu skříně),

viz strana 651.

Příslušenství:

Kabelové příchytky,

viz strana 719.

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

653


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

1

2

Systémové nosné lišty

Pro těžké vestavěné komponenty, např. transformátory.

Šroub s hákovou hlavou a podélný otvor

v nosné liště umožňují jakýkoli rozměr upevnění.

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně TS

pomocí fixační matice TS 8800.808 (obr. 1)

pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu

s PS

upevněná do výšky, pomocí montážní lišty

TS 25 x 38 mm (obr. 2)

● na horizontálním profilu skříně TS

na šířku

na hloubku (bez montážní desky)

● v systémovém děrování ES

na hloubku skříně

● na podlahové montážní liště pro CM

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Pro šířku skříně

mm

Příslušenství:

Balení

Obj. č. PS

600 2 ks 4361.000

800 2 ks 4362.000

1000 2 ks 4347.000

1200 2 ks 4363.000

Dělení na šířku, např. pro montáž 2 systémových

nosných lišt (pro šířku 600 mm) ve skříních

o šířce 1200 mm,

viz strana 558.

Fixační matice M8, TS 8800.808,

viz strana 659.

Adaptérová lišta,

viz strana 651.

Montážní lišta TS 25 x 38 mm,

viz strana 649.

Rozsah dodávky:

2 systémové nosné lišty (45 x 25 mm)

4 šrouby s hákovou hlavou M12 x 60 mm

Upevňovací materiál

1

2

Nosné lišty

pro TS, ES, CM

Pro těžké vestavěné komponenty. Obzvláště

vhodné pro montáž podpěrných izolátorů.

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně TS

pomocí fixační matice TS 8800.808 (obr. 1)

pomocí adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu

s PS

upevněná ve výšce, pomocí montážní lišty

TS 25 x 38 mm (obr. 2)

● na horizontálním profilu skříně TS

na šířku

na hloubku

● v systémovém děrování ES, na hloubku skříně

● na podlahové montážní liště pro CM

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Pro

šířku/hloubku

skříně

mm

Balení

Příslušenství:

Fixační matice M8, TS 8800.808,

viz strana 659.

Adaptérová lišta,

viz strana 651.

Montážní lišta TS 25 x 38 mm,

viz strana 649.

Příklady vybavení:

Viz od strany 641.

Obj. č. PS

děrované

Obj. č. TS

neděrované

400 4 ks 4394.000 –

500 4 ks 4395.000 –

600 4 ks 4396.000 4396.500

800 4 ks 4398.000 4398.500

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Nosná lišta 65 x 42 mm

pro TS, ES

Výhody:

● Pro těžké namontované komponenty do 5000 N

na každou nosnou lištu.

Pro

šířku skříně

mm

Balení

Obj. č. TS

600 2 ks 8612.960

800 2 ks 8612.980

Přípustné celkové statické zatížení:

10000 N na skříň

Materiál:

Ocel

28.5

Povrchová úprava:

Pozinkovaná

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

20

535/735

575/775

654 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Nosné lišty TS 35/15

dle normy EN 60 715 pro TS, ES

Montáž na vertikálním profilu skříně TS pomocí

fixační matice M8, TS 8800.808

viz strana 659

montážního bloku viz strana 651 nebo

adaptérové lišty viz strana 651.

Pro

šířku/hloubku skříně

mm

Délka

nosných lišt

mm

Balení

Obj. č.

PS

500 455 6 ks 4933.000

600 555 6 ks 4934.000

800 755 6 ks 4935.000

1200 1155 6 ks 4937.000

Nosné lišty TS 35/7,5

a TS 35/15

dle normy EN 60 715 pro KL, KL­HD, AE

Délka přizpůsobená šířce skříně.

Pro

šířku skříně

mm

Délka

nosných lišt

mm

150 137

Provedení Balení

Obj. č.

SZ

10 ks 2314.000

200 187 10 ks 2315.000

TS 35/7,5

300 287 10 ks 2316.000

400 387 10 ks 2317.000

500 487

10 ks 2318.000

TS 35/15

600 587 10 ks 2319.000

Nosné lišty

dle normy EN 60 715

Pevná délka 2 m

Provedení Délka Balení

Obj. č.

SZ

TS 35/15 2 m 6 ks 2313.150

TS 35/7,5 2 m 6 ks 2313.750

Montážní svěrka

pro nosné lišty

Pro rychlé a bezpečné upevnění těchto součástí:

● Kabelové kanály

● Montážní destičky

● Profilové lišty

na nosné lišty TS 35/7,5 a TS 35/15 podle

EN 60 715.

Montážní svěrka se předem namontuje na

upevňovaný díl a pak se nasune na nosnou lištu

a nechá zaklapnout.

Balení

Obj. č. SZ

30 ks 2309.000

Profilové lišty tvaru C

pro EL

Pro plynulé přestavování hloubky upevňovacích

profilů.

Materiál:

Ocelový plech

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Pro

hloubku střední části

mm

Balení

Obj. č. EL

216 4 ks 2238.000 1)

316 4 ks 2239.000

416 4 ks 2237.000

1)

Dodací lhůta na vyžádání.

Příslušenství:

Kabelové příchytky,

viz strana 719.

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

655


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Montážní lišta TS 17 x 17 mm

pro TS

Montážní profil s rastrem TS na třech stranách.

Vhodná pro

● vytvoření pomocné konstrukce pro oddělení

prostoru přípojnic,

● individuální použití jako montážní rámová konstrukce

pro lehké a střední zatížení,

● upevnění na vnitřní nebo vnější montážní rovině

skříně TS 8.

Materiál:

Ocelový plech, 1,5 mm

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Je třeba ještě

přiobjednat:

Připojovací díl rámu,

viz strana 663.

Připojovací díl tvaru T,

viz strana 663.

Rohová spojka,

viz strana 663.

Pro horizontální oddělení

prostoru přípojnic

Pro

hloubku funkčního

prostoru

mm

Délka

mm

Balení

Obj. č.

SV

425 62,5 12 ks 9673.915

600 137,5 12 ks 9673.920

Pro vertikální oddělení u

přípojnicového systému v zadním

prostoru nahoře

Pro

výšku funkčního

prostoru

mm

Délka

mm

Balení

Obj. č.

SV

450 – 500 1) 487,5 12 ks 9673.953

650 – 800 1) 787,5 12 ks 9673.983

1)

Lišty lze zkrátit podle potřeby.

Pro vertikální oddělení

u přípojnicového systému

v zadním prostoru dole

Pro

výšku funkčního

prostoru

mm

Délka

mm

Balení

Obj. č.

SV

350 412,5 12 ks 9673.951

400 462,5 12 ks 9673.960

450 512,5 12 ks 9673.961

550 – 650 1) 712,5 12 ks 9673.981

700 – 800 1) 862,5 12 ks 9673.995

1)

Lišty lze zkrátit podle potřeby.

Pro vnější montážní rovinu

Pro

šířku/hloubku skříně

mm

Délka

mm

Balení

Obj. č.

SV

400 262,5 12 ks 9673.940

500 362,5 12 ks 9673.950

600 462,5 12 ks 9673.960

Pro vnitřní montážní rovinu

Pro

šířku/hloubku skříně

mm

Délka

mm

Balení

Obj. č.

SV

400 312,5 12 ks 9673.941

500 412,5 12 ks 9673.951

600 512,5 12 ks 9673.961

800 712,5 12 ks 9673.981

656 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Profilové lišty tvaru C

pro rozváděče pro vedení kabelů

Pro upevnění kabelů a vodičů a pro montáž

držáků přípojnic.

Materiál:

Ocelový plech

Rozsah dodávky:

4 lišty tvaru C

8 držáků

Upevňovací materiál

Pro šířku/hloubku

skříně TS

mm

Délka

(L)

mm

Balení

Obj. č. SV

600 600 4 ks 9660.210

800 800 4 ks 9660.220

L

Systémové chassis

pro spojovací pole

K montáži přípojnicového systému Maxi­PLS

nebo Flat­PLS přímo pod nebo nad výkonový jistič.

Toto systémové chassis lze bez kolizí používat

ve spojení s bočními moduly funkčního prostoru.

Upevňuje se na vnější rovině systému skříně TS 8,

děrování PS však umožňuje použít jako montážní

rovinu střešní a podlahový rám a tím i systémové

upevnění přípojnic pro prostor střechy/podlahy.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Pro šířku/hloubku

skříně TS

mm

Balení

Obj. č.

SV

600 2 ks 9674.056

800 2 ks 9674.058

Montážní destičky

Závěsné

na

● vertikální profil skříně TS

● TS systémové chassis 17 x 73 mm

● zadní 19˝ montážní rám TE.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů.

Balení

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Obj. č. TS

4 ks 8612.400

Montážní destičky

Šroubovací, velké

na všechny skříně a montážní díly se systémovým

děrováním v rastru 25 mm.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů.

Balení

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Obj. č. TS

4 ks 8612.410

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

657


Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Montážní destičky

Šroubovací, malé

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů.

Balení

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Obj. č. PS

4 ks 4532.000

Montážní destičky TS

s integrovanou lištou DIN

K přímému nasunutí a zaklapnutí komponentů

jako regulátoru otáček, regulátoru teploty vnitřního

prostoru rozváděčové skříně a hygrostatu.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Montážní destička včetně upevňovacího

příslušenství.

Balení

Obj. č. DK

1 ks 7526.964

Montážní úhelníky

Upevňované přišroubováním na všechny skříně a

montážní díly se systémovým děrováním v rastru

25 mm.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů.

Balení

Příslušenství:

Šrouby,

viz strana 666.

Kabelové stahovací pásky pro rychlou montáž

SZ 2597.000,

viz strana 720.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Obj. č. PS

4 ks 4597.000

Montážní úhelníky

pro vnitřní vybavení

Pro montáž systémových chassis a montážních

výztuh do těchto součástí:

● Panel Comfort horizontálně/vertikálně od montážní

hloubky 74 mm

nebo pro montáž do těchto součástí:

● Optipanel od montážní hloubky 100 mm

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Balení

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Obj. č. CP

4 ks 6205.100

Systémové chassis

Montážní výztuhy

horizontální

vertikální

horizontální

vertikální

Panel Comfort

Šířka čelního panelu 482,6 mm

Strana

8612.150 647

4695.000 650

658 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Upevňovací prvky

Fixační matice TS

Metrický závit pro vertikální profil skříně TS.

Matici vložte do podélné drážky a zaklapněte.

Tím je fixační matice upevněna. Dotažením šroubu

dojde k jejímu spolehlivému spojení s profilem a

automaticky tak dojde k vyrovnání potenciálů.

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně TS

s metrickým závitem M6 nebo M8

alternativa ke šroubu do plechu

mimořádně vhodná pro spoje vystavené

dynamickému namáhání.

Materiál:

Přesný odlitek z nerez oceli

Závit Balení Obj. č. TS

M6 20 ks 8800.806

M8 20 ks 8800.808

Příslušenství:

Šroub s hvězdicovou drážkou

M6 x 12 popř. M8 x 12,

viz strana 666.

Příslušenství pro vnitřní vybavení

1

2

3

4

5

Nosné lišty,

viz strana 654

Lišty pro mechanické upevnění kabelů,

viz strana 717

Profilové lišty tvaru C 30/15,

viz strana 653

Systémové nosné lišty,

viz strana 654

Montážní lišta TS 25 x 38 mm,

viz strana 649

1 2

3 4

5

Přizpůsobovací držák TS

K montáži:

● systémových svítidel

● kabelových kanálů

na svislý profil skříně TS.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů.

Balení

Obj. č. TS

6 ks 8800.360

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

659


Vnitřní vybavení

Upevňovací prvky

Upevňovací držák TS

Nabízí variabilní možnosti upevnění montážní lišty

23 x 23 mm.

Např. k vyztužení vnějších ploch nebo k vytvoření

přídavné vnitřní roviny.

Materiál:

Zinkový tlakový odlitek

Rozsah dodávky:

Včetně 24 šroubů do plechu 5,5 x 13 mm.

Balení

Příslušenství:

Posuvné matice (doporučení: M6),

viz strana 665.

Obj. č. TS

24 ks 8800.370

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně TS

v jedné rovině s vnější stranou skříně nebo

v jedné linii se světlou šířkou skříně.

1

Jako výztuha vnějších ploch se dvěma

možnostmi upevnění:

● bez montážní desky (foto)

● s montážní deskou (výkres)

1

Dvě možnosti upevnění na vnitřní montážní rovině:

2

Není­li namontována žádná dělicí stěna.

2

3

Při namontované dělicí stěně bez montážní

desky nebo s montážní deskou v předsunuté

poloze.

3

Upevňovací držák PS

Pro variabilní upevnění montážní lišty 23 x 23 mm.

Možnosti montáže:

● Volitelně v jedné rovině s:

vnější stranou skříně nebo

světlou šířkou skříně

● na vertikálním profilu skříně TS pomocí

adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s PS,

viz strana 651

● na horizontálním profilu skříně TS

● na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým

děrováním 12,5 x 10,5 mm.

Materiál:

Zinkový tlakový odlitek

Rozsah dodávky:

1 sada =

1 upevňovací držák,

1 šroub M6 x 12 mm,

1 klecová matice M6.

Balení

Je třeba ještě

přiobjednat:

Obj. č. PS

24 sad 4182.000

Posuvná matice (doporučení: M6),

viz strana 665.

Šrouby s hvězdicovou drážkou M6 x 12 mm,

viz strana 666.

660 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Upevňovací prvky

Úhelníkový držák PS

Pro rychlé upevnění montážní lišty 23 x 23 mm.

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně TS pomocí

adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s PS,

viz strana 651

● na horizontálním profilu skříně TS

● na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým

děrováním 12,5 x 10,5 mm.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

1 sada =

1 úhelníkový držák, vlevo,

1 úhelníkový držák, vpravo,

2 šrouby do plechu 5,5 x 13 mm.

Balení

Je třeba ještě

přiobjednat:

Obj. č. PS

12 sad 4181.000

Posuvná matice (doporučení: M6),

viz strana 665.

Šrouby s hvězdicovou drážkou M6 x 12 mm,

viz strana 666.

Kombinovaný držák TS

K upevnění montážního chassis 23 x 73 mm nebo

montážních lišt 23 x 23 mm.

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně TS

v rozměrovém rastru 25 mm

po krocích 2 mm.

Materiál:

Zinkový tlakový odlitek

Rozsah dodávky:

1 sada =

1 kombinovaný držák,

1 aretační díl,

3 šrouby do plechu 5,5 x 13 mm.

Balení

Je třeba ještě

přiobjednat:

Obj. č. TS

6 sad 8800.330

Posuvná matice (doporučení: M6),

viz strana 665.

Šrouby s hvězdicovou drážkou M6 x 12 mm,

viz strana 666.

Kombinovaný držák PS

K upevnění montážního chassis 23 x 73 mm nebo

montážních lišt 23 x 23 mm.

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně TS pomocí

fixační matice TS 8800.806,

viz strana 659, nebo

adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s PS,

viz strana 651

● na horizontálním profilu skříně TS

● na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým

děrováním 12,5 x 10,5 mm.

Materiál:

Zinkový tlakový odlitek

Rozsah dodávky:

1 sada =

1 kombinovaný držák,

2 šrouby se zapuštěnou hlavou,

2 vějířové podložky.

Balení

Je třeba ještě

přiobjednat:

Obj. č. PS

24 sad 4183.000

Posuvná matice (doporučení: M6),

viz strana 665.

Šrouby s hvězdicovou drážkou M6 x 12 mm,

viz strana 666.

Adaptérová lišta pro zajištění kompatibility s PS

(při montáži na svislém profilu skříně),

viz strana 651.

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

661


Vnitřní vybavení

Upevňovací prvky

Držák, resp. distanční díl

K upevnění profilových lišt tvaru C, nosných profilových

lišt nebo lišt k mechanickému upevnění

kabelů (úhelníkový profil). Na boční straně k

upevnění lišt čtvercového průřezu nebo trubek

(Ø 20 mm).

Upevňovací body se závitem M8.

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně TS pomocí

fixační matice TS 8800.808,

viz strana 659, nebo

adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s PS,

viz strana 651

● na horizontálním profilu skříně TS

● na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým

děrováním 12,5 x 10,5 mm.

Materiál:

Zinkový tlakový odlitek

Rozsah dodávky:

1 sada =

1 držák, resp. distanční díl,

2 šrouby M8 x 16 mm,

2 pružné podložky,

2 klecové matice M8,

2 vějířové podložky,

2 šrouby do plechu.

Balení

Příslušenství:

Úhelník TS 4134.000,

viz strana 662.

Obj. č. TS

6 sad 4199.000

Blok pro rychlou montáž

Umožňuje rozmanité instalace vnitřního vybavení.

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně TS pomocí

fixační matice TS 8800.808,

viz strana 659, nebo

adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s PS,

viz strana 651

● na horizontálním profilu skříně TS

● na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým

děrováním 12,5 x 10,5 mm.

Materiál:

Zinkový tlakový odlitek

Rozsah dodávky:

12 bloků pro rychlou montáž

12 zasunovacích matic M8

24 šroubů M8 x 12 mm

24 čtyřhranných matic M8

Balení

Obj. č. TS

12 ks 4133.000

Úhelník

K montáži profilových lišt a montážních ploch se

sklonem 45°.

Možnosti montáže:

● na vertikálním profilu skříně TS pomocí

fixační matice TS 8800.806,

viz strana 659, nebo

adaptérové lišty zajišťující kompatibilitu s PS,

viz strana 651

● na horizontálním profilu skříně TS

● na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým

děrováním 12,5 x 10,5 mm.

Materiál:

Úhelníky: zinkový tlakový odlitek

Izolační díly: plast

Rozsah dodávky:

1 sada =

1 úhelník,

1 izolační díl,

1 izolační šroub,

2 upevňovací šrouby,

1 zasunovací matice M6.

Balení

Obj. č. TS

12 sad 4134.000

662 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Upevňovací prvky

Připojovací díl rámu

pro montážní lištu TS 17 x 17 mm

Montážní díl s integrovanými závitovými otvory M4

pro upevnění montážní lištu TS 17 x 17 mm na

horizontálním a vertikálním rámovém profilu TS

(vnější rovina). Připojovací díl rámu se dá vložit do

rastru TS a připevnit šroubem k rámu. Může se

používat také pro upevnění jiných profilů s rastrem

TS.

Materiál:

Zinkový tlakový odlitek

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Balení

Obj. č. SV

24 ks 9673.901

Připojovací díl tvaru T

pro montážní lištu TS 17 x 17 mm

Montážní díl s integrovanými závitovými otvory M4

pro upevnění montážní lišty TS 17 x 17 mm

● na horizontální a vertikální TS chassis

● na montážní lištu TS 17 x 17 mm

● na vertikální rámový profil TS (vnitřní rovina).

Připojovací díl tvaru T se dá vložit do rastru TS a

připevnit šroubem k rámu. Může se používat také

pro upevnění jiných profilů s rastrem TS.

Materiál:

Zinkový tlakový odlitek

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Balení

Obj. č. SV

24 ks 9673.903

Rohová spojka

pro montážní lištu TS 17 x 17 mm

Montážní díl s integrovanými závitovými otvory M4

pro spojení dvou montážních lišt TS 17 x 17 mm

v úhlu 90° přes roh. Nezbytně nutné pro vytvoření

pomocné konstrukce k oddělení prostoru

přípojnic.

Materiál:

Zinkový tlakový odlitek

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Balení

Obj. č. SV

10 ks 9673.902

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

663


Vnitřní vybavení

Upevňovací prvky

Univerzální držák

K montáži:

● svítidel pro rozváděčové skříně do

kompaktní rozváděčové skříně AE

● dveřního polohového spínače do

kompaktní rozváděčové skříně AE

systému TopPult TP

● držáku kabelových hadic SZ 2593.000

a SZ 2591.000 do

kompaktní rozváděčové skříně AE

● nosných lišt svorek do

ovládacích skříní a ovládacích panelů s dvířky.

Upevňovací šrouby jsou při zavřených dveřích

zakryty. Je možné používat stávající otvory pro

montážní bloky, resp. závěsy dveří u AE.

Materiál:

Ocelový plech, pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Balení

Obj. č. SZ

6 ks 2373.000

28 Ø 4.2

8

45

Montážní třmen

k individuální montáži lišt.

Materiál:

Ocelový plech, pozinkovaný

Montážní třmen Balení Obj. č. SZ

plochý 20 ks 2365.000

se sklonem 20 ks 2366.000

M5

35

35°

M6

47

Ø 7

30

Ø 7

60

73

60

81

Montážní blok

pro AE

Jako příslušenství pro dodatečné vnitřní vybavení,

např. k montáži kabelových stahovacích pásků,

montážních lišt PS, nosných lišt DIN a profilových

lišt tvaru C (např. pro druhou montážní rovinu).

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Balení

Obj. č. SZ

20 ks 2574.000

664 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Upevňovací prvky

Posuvné matice

pro

● montážní lištu 23 x 23 mm

● montážní chassis 23 x 73 mm

● montážní chassis 45 x 88 mm

● systémové chassis 23 x 73 mm

K upevnění montážní lišty a montážního chassis

na úhelníkový držák, upevňovací držák a kombinovaný

držák se doporučují posuvné matice se

závitem M6 (PS 4179.000).

Závit Balení Obj. č. PS

M4 20 ks 4119.000

M5 20 ks 4157.000

M6 20 ks 4179.000

M8 20 ks 4180.000

Příslušenství:

Šrouby s hvězdicovou drážkou M6 x 12 mm

(pro PS 4179.000), viz strana 666.

Klecové matice/vkládací

matice

Možnosti montáže:

Na skříních a lištách s obdélníkovým systémovým

děrováním 12,5 x 10,5 mm, např. na těchto

součástech:

● profil skříně TS

svisle, pomocí adaptérové lišty zajišťující

kompatibilitu s PS

vodorovně, přímo

● rám skříně ES, po celém obvodu

● montážní lišty 23 x 23 mm

● montážní chassis 23 x 73 mm

● montážní chassis 45 x 88 mm

● systémové chassis 23 x 73 mm

Alternativně může být

také použito:

na vertikálním profilu skříně TS

fixační matice TS, viz strana 659.

Klecová matice

Pružná část, která slouží jako pomůcka pro vkládání

zajišťuje bezpečné mechanické a elektrické

spojení v systémovém děrování.

Závit Balení Obj. č. TS

M5 50 ks 4166.000

M6 50 ks 4164.000

M8 50 ks 4165.000

Vkládací matice

S odlamovací částí pro vkládání, ze zinkového

tlakového odlitku.

Závit Balení Obj. č. TS

M6 50 ks 4162.000

M8 50 ks 4163.000

Klecová matice

Matice se vkládají z té strany, ze které mají být

přišroubovány. Díky tomu lze využít upevňovací

místa „přes roh“ montážního chassis ve stejné

šířkové/výškové úrovni.

Pružinová klec také zajišťuje elektrické spojení

v systémovém děrování.

Závit Balení Obj. č. TS

M6 50 ks 8800.340

M8 50 ks 8800.350

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

665


Vnitřní vybavení

Upevňovací prvky

Pérová matice M5

Pro

● panel Comfort od montážní hloubky 74 mm

● Optipanel od montážní hloubky 100 mm

● panel Compact

Pružná část zajišťuje spolehlivé upnutí proti neúmyslnému

posunutí.

Montáž dalšího vnitřního vybavení např. s montážním

úhelníkem PS 4597.000 (viz strana 658)

nebo s montážním úhelníkem CP 6205.100

(viz strana 658).

Materiál:

Ocel, pozinkovaná

Balení

Obj. č. CP

50 ks 6108.000

Matice pro vtlačení M6

pro KS

K upevnění montážních dílů na lisované

upevňovací zarážky ve dveřích a na zadní stěně

skříně.

Užitečná délka šroubů 8 mm.

Balení

Obj. č. KS

20 ks 1482.000

Šrouby s hvězdicovou drážkou

M6 x 12, vhodné pro:

● fixační matice (TS 8800.806)

● posuvná matice (PS 4179.000)

● klecová matice (TS 4164.000)

● vkládací matice (TS 4162.000)

M8 x 12, vhodné pro:

● fixační matice (TS 8800.808)

Samořezné šrouby s

hvězdicovou drážkou

Pro kruhové otvory o průměru Ø 4,5 mm v profilu

skříně, montážních lištách a montážních chassis.

Závitořezné šrouby

Pro kruhové otvory o průměru Ø 4,5 mm v profilu

skříně, montážních lištách a montážních chassis.

Vnitřní šestihran pro optimální přenos utahovacích

momentů, prodlouženou životnost nástroje

a vyšší bezpečnost a spolehlivost při dotahování

i uvolňování šroubových spojů.

Druh šroubů

Šrouby s hvězdicovou

drážkou

Samořezné šrouby

s hvězdicovou

drážkou

Samořezné šrouby

s hvězdicovou drážkou

pro nerez ocel

Závitořezné šrouby:

Šrouby se šestihrannou

hlavou

Šrouby se zapuštěnou

hlavou

Šrouby s čočkovou

hlavou a

křížovou drážkou

Šrouby s čočkovou

hlavou a

hvězdicovou

drážkou

Rozměry

mm

M6 x 12

M8 x 12

Balení

300 ks

300 ks

Obj. č.

SZ

2504.500

2504.800

5,5 x 13 300 ks 2486.500

5 x 13 300 ks 2486.300

M5 x 10

M5 x 12

M5 x 12

M5 x 12

500 ks

500 ks

500 ks

500 ks

2504.000

2488.000

2489.000

2489.500

Závrtné šrouby ST 4,8 x 16 300 ks 2487.000

Závrtné šrouby

Důlkování, vrtání a šroubování pomocí elektrických

nebo pneumatických nástrojů v jednom

pracovním kroku.

Pro tloušťku plechu: 0,8 – 3 mm

Délka: 16 mm

Užitečná délka: 9,5 mm

Velikost klíče: 8 mm

666 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Upevňovací prvky

TS adaptér pro propojovací

systémy

Přizpůsobovací lišta

pro propojovací systém Lütze LSC.

Rozsah dodávky:

1 sada =

6 přizpůsobovacích lišt,

24 pružných podložek,

24 šroubů do plechu 5,5 x 13 mm.

Upozornění:

Upevňovací díly propojovacího systému LCS

nejsou součástí dodávky.

Pro

hloubku skříně

mm

500

Balení

Obj. č. TS

8800.150

600 1 sada 8800.160

800 8800.180

Montážní sada

pro propojovací systém Moeller MR 25.

Rozsah dodávky:

1 sada =

2 upevňovací úhelníky,

4 upevňovací lišty, včetně upevňovacího materiálu.

Pro

hloubku skříně

mm

Balení

Obj. č. TS

400 1 sada 8800.240

Sada

pro dělený rám TS

Každý rám TS 8 se dá snadno upravit na rám

rozebíratelný. K tomuto účelu je nutno rámové

profily střechy a rámovou konstrukci dna oddělit.

Do svislých profilů rámu se vloží čtyři propojovací

prvky a přišroubují se. Vnější rozměry rámu

zůstávají beze změny.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Upozornění:

Rozdělením rámu je snížen stupeň krytí IP.

Balení

Obj. č. DK

4 ks 7829.400

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

667


Vnitřní vybavení

Přístrojové police k upevnění na rámovou konstrukci

3

4

Přístrojové police

k upevnění na rám

Šířka skříně 600 a 800 mm pro TS

K montáži do skříní bez 482,6 mm (19˝) roviny.

Maximální hloubka přístrojových polic =

hloubka skříně – 100 mm.

Technické údaje:

Upevňovací čepy resp. upevňovací lišty lze

namontovat na hloubku skříně v rastru 25 mm

K dispozici jsou montážní otvory pro rukojeti

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 7035

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

1

2

3

4

1

2

Upevňovací čepy

Upevňovací lišty

Montážní sada

Teleskopické lišty

Šířka skříně 600 mm

Zatížitelnost kg

(plošné zatížení, staticky)

Šířka skříně 800 mm

50 50 50 50 100 100 100 100

Hloubka přístrojové police mm 400 500 600 700 400 500 600 700

Výška přístrojové police mm 29 29 29 29 45 45 45 45

Obj. č. DK, s děrováním 7164.035 7165.035 7166.035 7166.735 7464.035 7465.035 7466.035 7466.735

Obj. č. DK, bez děrování 7264.035 7265.035 7266.035 – – – – –

Zatížitelnost kg

(plošné zatížení, staticky)

50 50 50 50 100 100 100 100

Hloubka přístrojové police mm 400 500 600 700 400 500 600 700

Výška přístrojové police mm 29 29 29 29 45 45 45 45

Obj. č. DK, s děrováním 7184.035 7185.035 7186.035 7186.735 7484.035 7485.035 7486.035 7486.735

Dodatečně je

zapotřebí:

TS systémové chassis

17 x 73 mm jako

montážní sada pro

hloubku skříně mm,

viz strana 647

500 8612.050 8612.050 8612.050 8612.050 8612.050 8612.050 8612.050 8612.050

600 8612.060 8612.060 8612.060 8612.060 8612.060 8612.060 8612.060 8612.060

800 8612.080 8612.080 8612.080 8612.080 8612.080 8612.080 8612.080 8612.080

1000 8612.000 8612.000 8612.000 8612.000 8612.000 8612.000 8612.000 8612.000

1200 8612.020 8612.020 8612.020 8612.020 8612.020 8612.020 8612.020 8612.020

Příslušenství:

Teleskopické lišty,

viz strana 677

Rukojeti pro přístrojové police,

viz strana 678

7061.000 7081.000 7161.000 7161.700 7064.000 7065.000 7066.000 7066.700

3636.010 3636.010 3636.010 3636.010 3636.010 3636.010 3636.010 3636.010

Nosič kabelů, sklopný viz strana 678

Přístrojová police, výsuvná

pro TS, PC­TS, IW

K přímé montáži na svislý profil skříně TS.

Zatížitelnost:

40 kg plošné zatížení, statické

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 7015

Rozsah dodávky:

Včetně 2 teleskopických lišt.

Pro skříně 1)

Šířka

mm

Hloubka

mm

Instalační plocha

Šířka

mm

Hloubka

mm

Obj. č.

IW

600 600 465 545 6902.960 2)

600 800 465 745 6902.980

1)

U skříní bez montážní desky.

2) Lze je namontovat i do skříní na bázi TS,

hlubokých 800 mm (zadní upevnění je výsuvné).

668 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Přístrojové police k upevnění na rámovou konstrukci

Přístrojová police,

pevná montáž

pro TS

Upevňovací díly se zavěsí a zajistí v rámu, pak se

vloží přístrojová police. Upevnění v profilu skříně

TS nabízí největší možnou odkládací plochu.

Rozměry:

Výška: 25 mm

Šířka: šířka skříně – 44 mm

Hloubka: hloubka skříně – 44 mm

Zatížitelnost:

75 kg plošné zatížení, statické

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 7035

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Šířka mm

Pro skříně

Hloubka mm

Obj. č. DK

600 600 7828.660

600 800 7828.680

600 1000 7828.600 1)

800 600 7828.680

800 800 7828.880

800 1000 7828.800

1)

Dodací lhůta na vyžádání.

Upozornění:

Kombinované použití s vertikálně rozdělenými

dveřmi není možné

Kombinace s teleskopickými lištami není možná

Přístrojová police,

pevná montáž

pro TS, PC­TS, IW

připravena pro doplňující sadu ventilátoru

K přímé montáži na svislý profil skříně TS.

Jednoduše zavěsíte na 4 předmontované šrouby

a zajistíte.

Zatížitelnost:

40 kg plošné zatížení, statické

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 7015

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Pro skříně 1)

Šířka

mm

Hloubka

mm

Příslušenství:

Využitelná plocha

Šířka

mm

Hloubka

mm

Doplňující sada ventilátoru DK 7980.XXX,

viz strana 404.

Obj. č.

PC

600 600 507 550 8800.900

600 800 507 750 8800.910

1)

U skříní bez montážní desky.

Zásuvka s přihrádkami

výsuvná

Pro skříně s rámovou konstrukcí TS konstrukční

řady IW, PC­TS.

Šířka 600 mm a hloubka 600 – 800 mm.

Výška zásuvky: 83 mm

Zatížitelnost:

40 kg plošné zatížení, statické

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 7035

Rozsah dodávky:

Včetně 2 teleskopických lišt.

Balení

Obj. č.

IW

1 ks 6902.700

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

669


Vnitřní vybavení

Přístrojové police k upevnění na 19˝ profil

Přístrojová police, 19˝ montáž

Skříně se dvěma palcovými montážními

rovinami

Přístrojové police nabízejí v závislosti na své

hloubce několik závěsných bodů, a proto je vzdálenost

mezi palcovými rovinami částečně variabilní.

Každá přístrojová police upevněná tímto

způsobem může být doplněna teleskopickými

lištami tak, aby ji šlo plně vysunout. V takovém

případě se místo upevňovacích svorníků našroubují

teleskopické lišty.

Zatížitelnost:

50 kg plošné zatížení, statické

Materiál:

Ocelový plech

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Je třeba ještě

přiobjednat:

Adaptér pro TS profilové lišty tvaru L,

viz strana 676.

Montážní sada s přestavitelnou hloubkou pro

montáž na montážní rám a profilové lišty tvaru L,

viz strana 676.

Alternativně může být

také použito:

Vysokozátěžové přístrojové police pro 19˝ montáž,

viz strana 671 – 672.

50

T

200 (T 500)

100

50

29

T = Hloubka

Šířka přístrojové police mm 409 409 409 409 409 409 409 409

Hloubka přístrojové police mm 300 400 500 600 700 500 600 700

Vzdálenost mezi rovinami (X) 298 348/398 348/448/

498

Barva

448/548/

598

548/648/

698

348/448/

498

448/548/

598

548/648/

698

RAL 7035 – – –

RAL 9005 – – – – –

Obj. č. DK 7143.035 7144.035 7145.035 7145.635 7145.735 7145.005 7145.605 7145.705

Příslušenství:

Teleskopické lišty pro zatížení

50 kg, viz strana 677

Rukojeti pro přístrojovou polici,

viz strana 678

7051.000 7061.000 7081.000 7161.000 7161.700 7081.000 7161.000 7161.700

3636.010 3636.010 3636.010 3636.010 3636.010 3636.010 3636.010 3636.010

Nosič kabelů, sklopný viz strana 678

Pro TS:

Pokyny k montáži do skříní pro datové sítě

na bázi TS, zalomená profilová lišta:

Přístrojové police se montují pomocí

upevňovacích svorníků bočně na palcových

zalomených profilových lištách v rastru U.

X

Pro TS:

Pokyny k montáži do skříní pro datové sítě

na bázi TS, profilová lišta tvaru L:

Při použití profilových lišt tvaru L je zapotřebí

adaptér DK 7827.300, viz strana 676.

X

2

3

2

1

1

Pro TS, TE 19˝ systémové děrování:

Pokyny pro montáž mezi dva montážní rámy

nebo profilové lišty tvaru L:

Montují se pomocí montážní sady s přestavitelnou

hloubkou, viz strana 676, přímo na 19˝ systémové

děrování.

4

1 Upevňovací čepy

2 Teleskopické lišty

3 Adaptér

4 Montážní sada s přestavitelnou hloubkou

X Vzdálenost mezi rovinami

2

670 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Přístrojové police k upevnění na 19˝ profil

Přístrojová police,

pevná montáž

na 19˝ montážní rám

pro TE, TS

Přístrojová police se upevňuje bočně na předním

a zadním 482,6 mm (19˝) montážním rámu.

Zatížitelnost:

30 kg plošné zatížení, statické

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 7035

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Šířka

mm

Výška

mm

Hloubka

mm

19˝ vzdálenost

mezi rovinami

mm

Obj. č. DK

511 22 413 495 7000.620

Upozornění:

Kombinace s teleskopickými lištami není možná.

Přístrojová police

pro vysoké zatížení

pro skříně pro datové sítě TS se zalomenými

profilovými lištami

Pro pevnou montáž mezi dvě 482,6 mm (19˝)

montážní roviny.

Přístrojová police se zavěšuje přímo na zalomené

profilové lišty.

Pozinkované provedení:

Zatížitelnost:

75 kg plošné zatížení, statické

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Provedení s povrchovou úpravou:

Zatížitelnost:

100 kg plošné zatížení, statické

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 7035

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Pozinkované provedení:

Šířka

mm

Rozměry

Výška

mm

Hloubka

mm

Provedení s povrchovou úpravou:

Upozornění:

Kombinace s teleskopickými lištami není možná.

Alternativně může být

také použito:

Vzdálenost

mezi

rovinami (X)

mm

Přístrojová police pro vysoké zatížení,

pro 19˝ montáž, viz strana 672, umožňující

kombinaci s teleskopickými lištami,

viz strana 677.

Obj. č.

DK

452,5 20 478 498 7828.950

452,5 20 578 598 7828.960

452,5 20 678 698 7828.970

Šířka

mm

Rozměry

Výška

mm

Hloubka

mm

Vzdálenost

mezi

rovinami (X)

mm

Obj. č.

DK

453 44 470 498 7145.535

X

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

671


Vnitřní vybavení

Přístrojové police k upevnění na 19˝ profil

X

Přístrojová police

pro vysoké zatížení

pro skříně pro datové sítě TS

s profilovými lištami tvaru L

Pro pevnou montáž mezi dvě 482,6 mm (19˝)

montážní roviny.

Přístrojová police se zavěšuje přímo na profilové

lišty tvaru L.

Zatížitelnost:

75 kg plošné zatížení, statické

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Šířka

mm

Rozměry

Výška

mm

Hloubka

mm

Upozornění:

Kombinace s teleskopickými lištami není možná.

Alternativně může být

také použito:

Vzdálenost

mezi

rovinami

(X) mm

Přístrojová police pro vysoké zatížení,

pro 19˝ montáž, viz strana 672, umožňující

kombinaci s teleskopickými lištami,

viz strana 677.

Obj. č.

DK

507,5 20 480 498 7828.951

507,5 20 580 598 7828.961

507,5 20 680 698 7828.971

Přístrojová police

pro vysoké zatížení

482,6 mm (19˝)

pro TE, TS

● Profilové lišty tvaru L

● Montážní rám 19˝

Zatížitelnost:

100 kg plošné zatížení, statické

Materiál:

Ocelový plech

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Barva: RAL 7035

Šířka

mm

Barva: RAL 9005

Výška

mm

Hloubka

mm

Obj. č.

409 45 500 7063.895

409 45 700 7063.897

Šířka

mm

Výška

mm

Hloubka

mm

Obj. č.

409 45 500 7063.835 1)

409 45 700 7063.837

1)

Dodací lhůta na vyžádání.

Je třeba ještě

přiobjednat:

Montážní sada s přestavitelnou hloubkou

DK 7063.890,

viz strana 676.

Příslušenství:

Teleskopické lišty (100 kg) pro 482,6 mm (19˝)

přístrojovou polici,

viz strana 677.

Rukojeti pro přístrojové police,

viz strana 678.

672 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Přístrojové police k upevnění na 19˝ systémové děrování

Přístrojová police 2 U

482,6 mm (19˝)

pro 19˝ systémové děrování

Vhodná pro montáž do všech skříní s jedním

úchytem 482,6 mm (19˝) a všech otočných rámů

pomocí úchytu s přírubou 482,6 mm (19˝).

Zatížitelnost:

25 kg plošné zatížení, statické

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 7035

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Šířka

mm

Příslušenství:

Hloubka

mm

Obj. č. DK

390 300 7148.035

Teleskopické lišty pro přístrojovou polici,

viz strana 677.

Rukojeti pro přístrojovou polici,

viz strana 678.

Přístrojová police 1 U,

s přestavitelnou hloubkou

482,6 mm (19˝)

pro 19˝ systémové děrování

Pro montáž mezi předními a zadními rovinami

482,6 mm (19˝) nezávislou na typu skříně.

Hloubku přístrojové police lze plynule přestavovat

v rozmezí 488 až 750 mm.

Zatížitelnost:

50 kg plošné zatížení, statické

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 7035

Vzdálenost mezi rovinami

mm

Obj. č. VR

488 – 750 3861.580

Upozornění:

Kombinace s teleskopickými lištami není možná.

Přístrojová police 1 / 2 U,

s přestavitelnou hloubkou

482,6 mm (19˝)

pro 19˝ systémové děrování

Pro montáž mezi předními a zadními rovinami

482,6 mm (19˝) nezávislou na typu skříně.

Hloubku přístrojové police lze plynule přestavovat

v rozmezí.

Zatížitelnost:

50 kg plošné zatížení, statické

Materiál:

Ocelový plech

Vzdálenost

mezi rovinami

mm

Barva

Obj. č. DK

400 – 600 RAL 7035 7063.710

600 – 900 RAL 7035 7063.720

600 – 900 RAL 9005 7063.725

Upozornění:

Kombinace s teleskopickými lištami není možná.

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

673


Vnitřní vybavení

Přístrojové police k upevnění na 19˝ systémové děrování

Přístrojová police,

kompletní sestava, výsuvná

482,6 mm (19˝)

pro 19˝ systémové děrování

Tato kompletní sestava, přizpůsobená ve stavu při

dodání vzdálenosti mezi rovinami skříní 495 mm,

je vybavena přístrojovou policí s ventilačními

štěrbinami, teleskopickými lištami a montážní

sadou pro přímé upevnění.

Montážní sada navíc umožňuje upevnění s

přestavitelnou hloubkou v rozmezí od 395 do

645 mm s rastrovými kroky 25 mm.

Zatížitelnost:

50 kg, statická

Materiál:

Police: ocelový plech

Povrchová úprava:

Police: s nátěrem

Montážní sada/teleskopické lišty: pozinkované

Barva:

RAL 7035

Rozsah dodávky:

1 přístrojová police

Teleskopické lišty

Montážní sada

Hloubka police

mm

Příslušenství:

Balení

Rukojeti pro přístrojovou polici,

viz strana 678.

Obj. č. DK

500 1 sada 7000.625

Přístrojová police, 1 U,

pevná montáž

482,6 mm (19˝)/535 mm (metrické provedení)

pro 19˝ systémové děrování

Ideální odkládací plocha pro malé aktivní součásti,

např. modemy nebo Mini­Hub, v palcových nebo

metrických rovinách.

Zatížitelnost:

10 kg plošné zatížení, statické

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 7035

Hloubka

přístrojové police

mm

Upozornění:

Kombinace s teleskopickými lištami není možná.

Je třeba ještě

přiobjednat:

Klecové matice,

viz strana 665.

Šrouby,

viz strana 666.

palcové

provedení

Obj. č. DK

metrické

provedení

140 7119.140 7119.155 1)

1)

Dodací lhůta na vyžádání.

674 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Přístrojové police k upevnění na 19˝ systémové děrování

Přístrojová police, 2 U,

pevná montáž

482,6 mm (19˝)/535 mm (metrické provedení)

pro palcové/metrické systémové děrování

Tato varianta nabízí obzvláště výhodné řešení,

je­li pro montáž přístrojové police k dispozici

pouze jedna palcová nebo metrická montážní

rovina.

Zatížitelnost:

25 kg plošné zatížení, statické

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 7035

Upozornění:

Kombinace s teleskopickými lištami není možná.

Hloubka

přístrojové police

mm

Je třeba ještě

přiobjednat:

Klecové matice,

viz strana 757.

Šrouby,

viz strana 758.

Palcové

provedení

Metrické

provedení

Obj. č. DK

250 – 7119.250

400 – 7119.400

250 – 7119.255

400 – 7119.455

Pracovní deska

k zavěšení na 482,6 mm (19˝) profil

pro palcové systémové děrování

Pracovní desku lze upevnit přímo mezi 482,6 mm

(19˝) profilové lišty. Pracovní deska má výšku 3 U

a odkládací plochu 450 x 295 mm, kde lze odložit

měřící přístroje nebo spojovací nářadí při servisních

úkonech nebo při pokládce kabelů.

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 7035

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího příslušenství.

Odkládací plocha mm

Obj. č. DK

450 x 295 7183.100

Upozornění:

Montáž do skříní s krycím rámem TS není možná.

Odkládací police

pro AE s výsuvným rámem

Police s ventilačními štěrbinami se vloží do výsuvného

rámu nástěnného rozváděče DK 7644.000

a lze ji dodatečně přišroubovat. Tak se s nízkými

náklady získá odkládací plocha navíc. Klecové

matice lze osadit do děrování rámu i po umístění

odkládací police.

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 7035

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Šířka mm Hloubka mm Obj. č. DK

430 195 7644.400

Dodací lhůta na vyžádání.

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

675


Vnitřní vybavení

Montážní sady pro přístrojové police

TS systémové chassis

17 x 73 mm

jako montážní sada pro přístrojové police

Jednoduše zavěsíte a zajistíte. Jedno balení

postačuje pro 2 přístrojové police.

Zatížitelnost:

100 kg plošné zatížení, statické

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Montáž na

hloubku skříně

mm

Balení

Obj. č. TS

500 4 ks 8612.050

600 4 ks 8612.060

800 4 ks 8612.080

1000 4 ks 8612.000

1200 4 ks 8612.020

Montážní sada

s přestavitelnou hloubkou

pro palcové přístrojové police

Ve spojení s těmito součástmi:

● profilové lišty tvaru L nebo

● montážní rám 19˝

Možnost plynulého nastavení na vzdálenost dvou

482,6 mm (19˝) rovin.

Vhodná pro všechny 482,6 mm (19˝) přístrojové

police o šířce 409 mm.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

1 sada =

2 lišty pro vestavnou montáž včetně upevňovacího

materiálu.

Délka mm Zatížitelnost U Obj. č. DK

390 – 590 50 kg 1 7063.858

490 – 710 100 kg 1,5 7063.892 1)

590 – 790 50 kg 1 7063.860

706,5 – 1006,5 100 kg 1,5 7063.890

1)

Maximální hloubka přístrojových polic: 500 mm

Příslušenství:

Teleskopické lišty,

viz strana 677.

Adaptér pro profilové lišty

tvaru L

pro skříně pro datové sítě TS

Pro montáž přístrojových polic a kluzných lišt na

profilových lištách tvaru L.

Materiál:

Ocelový plech

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Balení

Obj. č. DK

4 ks 7827.300

Montážní sada

pro přístrojové police a zásuvky,

s 19˝ vybavením v TS

Pro montáž mezi předními a zadními adaptérovými

profily, popř. adaptérovými mezikusy,

482,6 mm (19˝), ve skříních o šířce 600 mm.

Materiál:

Ocelový plech, pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Pro hloubku skříně

mm

Je třeba ještě

přiobjednat:

Balení

Adaptérové profily, 482,6 mm (19˝),

viz strana 741.

Adaptérové díly, 482,6 mm (19˝),

viz strana 742.

Obj. č. TS

600 1 sada 8800.560

800 1 sada 8800.580

Maximální hloubka přístrojových polic =

hloubka skříně – 100 mm

676 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Příslušenství pro přístrojové police

Boční díly 3 U

pro pevnou montáž přístrojové police,

482,6 mm (19˝)

K upevnění přístrojových polic na jednotlivou palcovou

rovinu. Přístrojové police se šroubují na

boční díl 3 U.

Lze upevnit buď jednu, nebo dvě přístrojové

police.

Zatížitelnost:

30 kg plošné zatížení, statické

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 7035

Rozsah dodávky:

2 boční díly.

Upozornění:

Kombinace s teleskopickými lištami není možná.

Hloubka

bočních dílů

mm

Pro

přístrojové

police

DK

Hloubka

přístrojové

police

mm

400 7143.035 300

400 7144.035 400

400 7145.035 500

Upozornění:

Přístrojové police, 482,6 mm (19˝),

viz strana 670.

Obj. č. DK

7147.035

Teleskopické lišty

pro přístrojové police

Pevně zabudované přístrojové police lze i dodatečně

snadno upravit na plně výsuvné. V takovém

případě se místo stávajících upevňovacích čepů

nebo montážních lišt (provedení pro vysoké

zatížení) namontují teleskopické lišty.

Technický popis:

Montáž a aretace na hloubku skříně, v rastru

25 mm.

Zatížitelnost:

50 kg/100 kg na každou sadu

Materiál:

Ocelový plech, pozinkovaný

Zatížitelnost 50 kg

Pro

hloubku police

mm

Zatížitelnost 100 kg

Balení

Obj. č. DK

300 2 ks 7051.000

400 2 ks 7061.000

500 2 ks 7081.000

600 2 ks 7161.000

700 2 ks 7161.700

Pro

hloubku police

mm

Balení

Obj. č. DK

400 2 ks 7064.000

500 2 ks 7065.000

600 2 ks 7066.000

700 2 ks 7066.700

1

2

3

1

Upevňovací čepy

2

Montážní lišty

3

Teleskopické lišty

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

677


Vnitřní vybavení

Příslušenství pro přístrojové police

Nosič kabelů

sklopný, s rychlospojkou

Pro bezpečné vedení připojovacích kabelů

z přístrojových polic s teleskopickým výsuvem

do místa uchycení.

Upevnění lze pomocí rychlospojky na obou

stranách uvolnit.

Materiál:

Ocelový plech, pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Pro hloubku skříně mm Obj. č. DK

< 600 7163.500

> 600 7163.550

Nosič kabelů

sklopný, s ochranou proti zlomení a rychlospojkou

Pro bezpečné vedení připojovacích kabelů

z přístrojových polic s teleskopickým výsuvem

do místa uchycení. Vedení kabelů ve střední části

bez nebezpečí zlomení pomocí pohyblivých

řetězových článků. Upevnění lze pomocí rychlospojky

na obou stranách uvolnit.

Materiál:

Ocelový plech, pozinkovaný

Střední díl: plast

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Pro hloubku skříně mm Obj. č. DK

< 600 7163.560

> 600 7163.565

Rukojeti

pro výsuvné přístrojové police

Přístrojové police jsou připraveny na upevnění

rukojetí.

Materiál:

Zinkový tlakový odlitek

Povrchová úprava:

Lakováno, stříbrošedý odstín

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Balení

Obj. č. RP

2 ks 3636.010

Upevňovací šrouby

pro přístrojové police s děrováním

Pro zabezpečení součástí proti klouzání.

Čepy se šroubují do podélných otvorů na využitelné

ploše přístrojových polic. Lze je tak plynule

přestavovat a přizpůsobit každému přístroji.

Balení

Obj. č. DK

4 ks 7115.000

678 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Systémová svítidla

Systémová svítidla

● k přímému upevnění ve všech velkých skříních

● k upevnění na kompaktních skříních,

nástěnných skříních a v pultových systémech

pomocí systémového příslušenství.

Stupeň krytí:

IP 20 dle normy EN 60 529

Je třeba ještě

přiobjednat:

Připojovací příslušenství,

viz strana 684.

Příslušenství:

Adaptérové úhelníky,

viz strana 659.

Univerzální držák,

viz strana 664.

Lišta pro montáž vnitřního vybavení,

viz strana 647.

Technické srovnání/vybavení

Standardní

svítidlo

Komfortní

svítidlo

Univerzální

svítidlo

Kompaktní

svítidlo

Systémové

svítidlo

LED

Strana 680 680 680 681 682

Napájecí

napětí

100 – 240 V AC, 50/60 Hz – –

120 V AC, 60 Hz – – – –

230 V AC, 50 Hz – – – –

24 V DC – – –

Plně elektronický předřadník – –

Osvětlení

Třída ochrany

Způsob

montáže

Možnost

montáže

Možnosti

připojení

Certifikáty

Vybavení

Zářivka, patice G13 – – –

Kompaktní zářivka, patice G24q­3 – – – –

Zářivka T5 – – – –

LED, studená bílá – – – –

II (s ochrannou izolací) – – – –

III (SELV) – – – –

Sešroubování

Upevnění sponou – – –

Upevnění magnetem (příslušenství) – – –

TS střešní rám

(horizontální

profil)

TS

Vertikální profil

AE, CM, TP

AE

přímo

pomocí adaptérového

úhelníku

– –

přímo – – –

pomocí univerzálního

držáku

pomocí magnetického

upevnění

pomocí lišty pro montáž

vnitřního vybavení

– –

– – –

– –

Napájení/přívodní kabel 3)

Dveřní polohový spínač –

Průchozí propojení

(řadové zapojení více svítidel)


UL/cUL 2) – 2) 2) – 1)

ENEC 2) – 2) –

VDE – – 2) – –

Kryt osvětlení –

Nastavení světelného kužele – – –

Integrované zásuvky, Schuko 2) – –

Integrované zásuvky, USA 2) – – – –

Integrované pohybové čidlo – – – –

Integrovaný dveřní polohový spínač 2) 2) – – –

1)

Ochranné malé napětí, není dle předpisu nutné.

2)

Podle vybavení.

3)

Je integrovanou součástí.

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

679


Vnitřní vybavení

Systémová svítidla

Standardní svítidlo

bez dveřního polohového spínače

Technické údaje

Zásuvka

Šířka

mm

Výška

mm

Hloubka

mm

Obj. č. SZ

Certifikáty

14 W, 230 V, 50 Hz Schuko 452 117 50 4138.140 ENEC

18 W, 230 V, 50 Hz Schuko 682 117 50 4138.180 ENEC

30 W, 230 V, 50 Hz Schuko 987 117 50 4138.300 ENEC

14 W, 120 V, 60 Hz USA 452 117 50 4138.240 cURus

18 W, 120 V, 60 Hz USA 682 117 50 4138.280 cURus

30 W, 120 V, 60 Hz USA 987 117 50 4138.400 cURus

s dveřním polohovým spínačem

Technické údaje

Zásuvka

Šířka

mm

Výška

mm

Hloubka

mm

Obj. č. SZ

Certifikáty

14 W, 230 V, 50 Hz Schuko 452 117 50 4138.150 ENEC

18 W, 230 V, 50 Hz Schuko 682 117 50 4138.190 ENEC

30 W, 230 V, 50 Hz Schuko 987 117 50 4138.350 ENEC

14 W, 120 V, 60 Hz USA 452 117 50 4138.250 cURus

18 W, 120 V, 60 Hz USA 682 117 50 4138.290 cURus

30 W, 120 V, 60 Hz USA 987 117 50 4138.450 cURus

Je třeba ještě

přiobjednat:

Připojovací příslušenství, viz strana 684.

Komfortní svítidlo

bez dveřního polohového spínače

Technické údaje

Zásuvka

Šířka

mm

Výška

mm

Hloubka

mm

Obj. č. SZ

Certifikáty

14 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz Schuko 452 117 50 4139.140 ENEC

18 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz Schuko 682 117 50 4139.180 ENEC

30 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz Schuko 987 117 50 4139.300 ENEC

s dveřním polohovým spínačem

Technické údaje

Zásuvka

Šířka

mm

Výška

mm

Hloubka

mm

Obj. č. SZ

Certifikáty

14 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz Schuko 452 117 50 4139.150 ENEC

18 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz Schuko 682 117 50 4139.190 ENEC

30 W, 100 – 240 V, 50/60 Hz Schuko 987 117 50 4139.350 ENEC

Je třeba ještě

přiobjednat:

Připojovací příslušenství, viz strana 684.

Univerzální svítidlo

s integrovaným pohybovým čidlem

Technické údaje

26 W, 110 – 240 V,

50 – 60 Hz

Zásuvka

Šířka

mm

Výška

mm

Hloubka

mm

Obj. č. SZ

Certifikáty

Schuko 345 95 55 4155.100 VDE

– 345 95 55 4155.000 VDE

– 345 95 55 4155.500 UR

Je třeba ještě

přiobjednat:

Připojovací příslušenství, viz strana 684.

680 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Systémová svítidla

Kompaktní svítidlo

Štíhlejší – rychlejší – jasnější

● Štíhlejší: O cca 50 % menší výška a hloubka

a tedy o cca 75 % menší objem než běžná

svítidla.

● Rychlejší: Univerzální rychlé upevnění pomocí

spon, šroubů nebo silných magnetů (na přání).

Jednoduše zasunete ze strany nebo zezadu,

namontujete svítidlo – a je to hotovo!

● Jasnější: Až o 75 % vyšší měrný světelný výkon

osvětlení při stejném výkonu snižuje náklady na

energii.

● Připojení dveřního polohového spínače je možné

pomocí 2 pólového konektoru.

Barva:

V odstínu podobném RAL 7035

Stupeň krytí:

IP 20 dle normy EN 60 529

Rozsah dodávky:

Kompaktní svítidlo se sadami upevňovacích spon

a šroubů, včetně upevňovacího materiálu.

Příslušenství:

Upevňovací sada s magnetem,

viz strana 681.

Dveřní polohový spínač s přívodním kabelem,

viz strana 684.

Obj. č. SZ

ENEC 24 4140.010 – 4140.020 – 4140.110 4140.120

cURus – 4140.210 1) – 4140.220 1) – –

Jmenovité napětí 100 – 240 V AC ±10 % při 50 – 60 Hz 24 V DC ±10 %

Výkon W 8 14 8 14

Třída ochrany

II (s ochrannou izolací)

Šířka (B1) mm 455 705 455 705

Upevňovací vzdálenost (B2) mm

Spona/magnet

400 650 400 650

Upevňovací vzdálenost (B3) mm 475 725 475 725

Přívodní kabel

3 m (otevřený konec)

Barva pláště žlutá šedá žlutá šedá žlutá žlutá

Jmenovitý proud (A)

– při 230 V AC

– při 110 V AC

– při 24 V DC

Osvětlení

0,045 – 0,088

0,083 – 0,149


0,073 – 0,127

0,149 – 0,216


Zářivka T5

Předřadník Elektronický předřadník se širokým rozsahem napětí Elektronický předřadník

Vypínač

Kryt osvětlení

Přesměrování kabelů přes zadní

stranu

1)

Jen pro severoamerický trh.0,35

integrovaný vypínač funkce dveřního polohového spínače

transparentní, s vnitřním drážkováním

– –0,57

B1

24

Upevnění

sponou/

magnetem

Upevnění

šroubem

59

B

B

B

A

B2

A

B

B3

Ø 6.5

A

A

Upevnění na zadní straně

B

Boční upevnění

Upevňovací sada s magnetem

Pro bezpečné upevnění na všech plochách

z ocelového plechu.

Balení

Obj. č. SZ

2 ks 4140.000

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

681


Vnitřní vybavení

Systémová svítidla

Systémové svítidlo LED

v provedení 24 V DC

● Max. kompatibilita EMC

● Bezpečné díky připojení na ochranné malé

napětí

● Úsporné ve spotřebě energie

● Nenáročné na údržbu díky použití LED

● Možnost připojení dveřního polohového spínače

● Integrované průchozí propojení

● Univerzální možnosti upevnění

● Otočný světelný kužel

Materiál:

Těleso svítidla: protlačovaný hliník

Kryt svítidla: polykarbonát

(neobsahující halogeny)

Zakončení svítidla: PC­ABS

Barva:

V odstínu podobném RAL 7035

Stupeň krytí:

IP 20 dle normy EN 60 529

Rozsah dodávky:

Systémové svítidlo LED se sadami upevňovacích

spon a šroubů, včetně upevňovacího materiálu.

Obj. č. SZ 4140.810 4140.820 4140.830 4140.840

Jmenovité napětí 24 V DC (± 10 %)

Počet LED 10 20 30 40

Třída ochrany

III (SELV)

Šířka (B1) mm 230 330 430 530

Upevňovací vzdálenost SPONA (B2) mm 175 275 375 475

Upevňovací vzdálenost upevnění šroubem (B3) mm 250 350 450 550

Jmenovitý proud (A) 1) 0,04 0,08 0,12 0,16

Vypínač

integrovaný vypínač funkce dveřního polohového spínače

1)

Maximální řadové propojení do celkového jmenovitého proudu 2 A.

Je třeba ještě

přiobjednat:

Přívodní kabel LED, viz strana 683 nebo

Dveřní polohový spínač s přívodním

kabelem LED, viz strana 683.

Upozornění:

Svítidlo je určeno pro používání pouze v rozváděčových

skříních a uzavřených skříňkách!

Při použití zdroje zákazníka je nutno dbát na

to,aby tyto komponenty měly potřebná povolení

pro příslušné aplikace!

Příslušenství:

Upevňovací sada s magnetem, viz strana 681.

Dveřní polohový spínač s propojovacím kabelem

pro LED, viz strana 683.

Propojovací kabel pro LED, viz strana 683.

Síťový adaptér, viz strana 683.

B3

32.8

20.64

B2

8.2

B1

682 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Systémová svítidla

Připojovací příslušenství

pro systémové svítidlo LED

1

2

3

Přívodní kabel

Délka

mm

Balení

Obj. č. SZ

Přívodní kabel pro LED 3000 1 ks 4315.800

Dveřní polohový spínač

Délka

mm

Balení

Obj. č. SZ

s přívodním kabelem pro LED 3000 1 ks 4315.810

s propojovacím kabelem pro LED 1000 1 ks 4315.820

1

4

Propojovací kabel

Propojovací kabel pro LED

Délka

mm

Balení

Obj. č. SZ

600 1 ks 4315.830

1000 1 ks 4315.840

3000 1 ks 4315.850

2 3

5

Síťový adaptér Technické údaje Balení Obj. č. SZ

Síťový adaptér 230 V AC/24 V DC, 1 A 1 ks 4315.860

Náčrtek principu u systémového svítidla LED 24 V DC:

1 Přívodní kabel

2 Dveřní polohový spínač s přívodním kabelem pro LED (otevřený konec/kabelová koncovka)

3 Dveřní polohový spínač s propojovacím kabelem pro LED

4 Propojovací kabel pro LED pro průchozí propojení

4

1

3

2

4

5

+ U

GND

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

683


Vnitřní vybavení

Systémová svítidla

Připojovací příslušenství

Pro rychlé a snadné připojení svítidel lze používat

následující součásti:

Příslušenství:

Stahovací kabelové pásky pro rychlou montáž,

viz strana 720.

1 2

3

Přívodní kabel

pro

1

1

2

2

UL

Délka

mm

Balení

Oranžová

Obj. č. SZ

Napájení (se zásuvkou, bez konektoru) 3000 5 ks 4315.100 –

Napájení (se zásuvkou a odlehčením tahu,

bez zástrčky)

Šedá

3000 1 ks – 4315.150

Průchozí propojení (se zásuvkou a zástrčkou) 600 1 ks – 4315.450

Průchozí napájení/napájení pomocí

připojovacího prvku SZ 2507.500

(pomocí zásuvky a zástrčky)

600

4315.400 –

5 ks

1000 4315.200 –

4000 1 ks 4315.600 –

4

Dveřní polohový spínač

s montážním příslušenstvím

Je třeba ještě přiobjednat

Montážní sada pro montáž do TE

UL

Délka

mm

Technické

údaje

Balení

Obj. č. SZ

Oranžová Žlutá Šedá

s přívodním kabelem

600

1 ks 4315.520 – –

(není zapotřebí pro univerzální

1000 1 ks 4315.320 – –

3 svítidla a standardní/komfortní

svítidla s integrovaným dveřním

600 240 V AC, 6 A 1 ks – – 4315.550


polohovacím spínačem)

125 V DC, 8 A

1000 1 ks – – 4315.350

24 V AC, 6 A

bez přívodního kabelu – 24 V DC, 6 A 1 ks 4127.010

s přívodním kabelem

600 1 ks – 4315.710 –

4

(pro kompaktní svítidlo)

600 1 ks – – 4315.720

Obj. č. FR

7952.100

5

Dveřní polohový spínač

s pohyblivým ramenem

5

bez přívodního kabelu, pro skříně TS s vestavěným velkým

otočným rámem.

Rameno spínače se ovládá přes trubkový rám oceloplechových

dveří nebo u prosklených dveří pomocí adaptéru,

který je součástí dodávky.

UL


Technické

údaje

240 V AC, 6 A

125 V DC, 8 A

24 V AC, 6 A

24 V DC, 6 A

Balení

Obj. č. SZ

1 ks 4127.210

6

Připojovací prvek s jističem vedení 10 A Balení Obj. č. SZ

6

Pro snížení montážních nákladů:

Systémová svítidla a svítidla pro pracoviště jsou rychle a bezpečně napájena přívodními

kabely.

Pro samostatně konfigurovanou kabeláž používejte zástrčku SZ 2507.200.

Připojovací prvek je konstruován pro naklapnutí na DIN lištu.

1 ks 2507.500

7

Pro vlastní sestavení Balení Obj. č. SZ

Zásuvky pro napájení průchozího propojení 5 ks 2507.100

7

Zástrčky pro připojovací prvek průchozího propojení 5 ks 2507.200

Rozdvojka T se 2 zásuvkami a 1 zástrčkou 5 ks 2507.300

Zástrčka pro kabel dveřního polohového spínače 5 ks 2507.400

1

2

3

Připojovací kabel pro napájení

Připojovací kabel pro průchozí propojení/napájení

Dveřní polohový spínač s přívodním kabelem

1 2

3

684 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Systémová svítidla

Skříňové svítidlo, 48 V DC

s přívodním kabelem

Odolné svítidlo. Upevňuje se pomocí pružinových

svorek svisle nebo vodorovně v rámovém profilu

nebo se používá jako přímý světelný zdroj během

údržby tak, že se zavěsí na otočný plastový hák.

Nárazuvzdorné pouzdro svítidla z PMMA

(polymetylmetakrylát), třída ochrany II.

Stupeň krytí:

IP 64

Rozsah dodávky:

2 pružinové svorky

Upevňovací materiál

Balení

Obj. č. CS

1 ks 9765.150

Technické údaje:

Svítivost: 11 W

Měrný světelný výkon: 900 lm

Zářivka: TC­SEL 11 W, 4 vývody

Teplota okolního prostředí: –20°C až +40°C

Napětí: 48 V DC ±10 %

Přívodní kabel 3000 mm, H05RN – 2 x 1 mm,

bez zástrčky, s dutinkami

Délka:

celkem 450 mm

Ochranná trubice 320 mm

Otvor pro světlo 195 mm

Průměr:

celkem 62 mm

Ochranná trubice 38 mm

Svítidlo 1 U

Hotové svítidlo připravené pro připojení, k montáži

v rovině 482,6 mm (19˝). Upevnění pomocí

podélných otvorů umožňuje navíc připevnění na

systémové děrování v rastru 25 mm.

Technické údaje:

Zářivka 8 W, 230 V, 50 Hz

Síťový vypínač

Přívodní kabel 2,5 m

Schuko zástrčka

Materiál:

Hliník, eloxovaný

Plast

Balení

Obj. č. DK

1 ks 7109.200

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

685


Vnitřní vybavení

EMC

Lišta

pro EMC stínící svorky a k odlehčení tahu

Kombinovaná lišta k odlehčení tahu a vytvoření

EMC kontaktního spoje zavedených kabelů.

Možnost montáže:

● Na vodorovném/svislém profilu skříně TS, PC,

ES

● Na montážní desce

Lze namontovat i bez třmenového držáku.

Vytvoření dodatečného kontaktního spojení

pomocí stávajících otvorů (Ø 9 mm) na obou

koncích lišty.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

1 přípojnice

2 třmenové držáky

Upevňovací materiál

Šířka mm Balení Obj. č. SZ

600 1 ks 2388.600

800 1 ks 2388.800

1000 1 ks 2388.000

1200 1 ks 2388.120

Je třeba ještě

přiobjednat:

EMC stínicí svorka,

viz strana 686.

Kabelové příchytky k odlehčení tahu kabelu,

viz strana 719.

Příslušenství:

Uzemňovací vodiče,

viz strana 689.

Ploché uzemňovací vodiče,

viz strana 689.

Lišta

12

31

13

5

43

20

Ø 9

Ø 6.5

80

2.5

6.5

25

479/679/879/1079

525/725/925/1125

535/735/935/1135

553/753/963/1153

10

Třmenový držák

Montážní situace

45

25

15

Ø 4.5

95

80

19

25

25

86.5

75

95

Ø 7

EMC stínící svorka

Upevnění bez nutnosti použití nářadí:

EMC stínicí svorka se přitlačí ke stínění kabelu a

zahákne za lištu.

Změny průměru jsou plně vyrovnávány pružinou

EMC svorky.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Pro

průměr stínění

mm

Balení

Obj. č. SZ

3 – 10 10 ks 2388.100

4 – 15 10 ks 2388.150

10 – 20 10 ks 2388.200

15 – 28 10 ks 2388.280

686 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

EMC

Podlahové plechy EMC

Pro stíněné kabely s průměrem max. 20 mm.

Kombinované těsnění EMC/IP vytváří nízkoodporový

kontaktní spoj mezi stíněním kabelu a podlahovým

plechem.

Pro všechny skříně o hloubce 400, 500, 600

a 800 mm, ve spojení se sériovými podlahovými

plechy.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Rozsah dodávky:

1 podlahový plech, s perforováním

1 posuvný podlahový plech

2 těsnění IP/EMC

Šířka mm Balení Obj. č. TS

600 1 sada 8800.660

800 1 sada 8800.680

1000 1 sada 8800.600 1)

1200 1 sada 8800.620 1)

1)

Jen pro jednu polovinu skříně

Kabelové průchodky EMC

Kabelový plášť může být na kontaktním místě buď

přerušen, nebo ve skříni kompletně odstraněn.

Odstínění kabelů ve skříni zůstává zachováno.

Kontramatice, která je součástí dodávky, se při

utahování sama zařízne do vrstvy nátěru, čímž

vznikne vodivý spoj.

Stupeň krytí:

IP 68 dle normy EN 60 529

IP 69K dle normy DIN 40 050­9

Alternativně může být

také použito:

Kabelová průchodka v hygienickém designu,

viz strana 711.

Kabelové průchodky s metrickým závitem

Velikost

Průměr

kabelu

mm

Minimální 1)

průměr

odstínění

mm

Balení

Obj. č.

SZ

M16 4,5 – 10 3 5 ks 2843.160

M20 6 – 12 5 5 ks 2843.200

M25 11 – 17 8 5 ks 2843.250

M32 15 – 21 10 1 ks 2843.320

M40 19 – 28 15 1 ks 2843.400

M50 27 – 38 19 1 ks 2843.500

M63 34 – 44 30 1 ks 2843.630

1)

Minimální průměr stínění =

průměr kabelu po odečtení tloušťky vnějšího pláště.

Kabelové průchodky s PG závitem

Velikost

PG

Průměr

kabelu

mm

Minimální 1)

průměr

odstínění

mm

Balení

Obj. č.

SZ

9 4 – 8 3 5 ks 2411.090

11 5 – 10 4 5 ks 2411.110

13,5 6 – 12 5 5 ks 2411.140

16 10 – 14 8 5 ks 2411.160

21 13 – 18 10 1 ks 2411.210

29 18 – 25 15 1 ks 2411.290

1)

Minimální průměr stínění =

průměr kabelu po odečtení tloušťky vnějšího pláště.

EMC stínicí lišta

Z pásové oceli s antikorozním nátěrem,

průřez 75 mm 2 , pro spojení stínění kabelů.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Délka lišty

mm

Připojení Balení Obj. č. SZ

375 10 1 ks 2413.375

550 16 1 ks 2413.550

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

687


Vnitřní vybavení

EMC

EMC uzemňovací příchytky

Příchytky lze použít k propojení stínění kabelů na

montážní desku buď přímo u spotřebiče, nebo

provozního zařízení.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

Pozinkovaný

Velikost

mm

Balení

Obj. č. SZ

4 50 ks 2367.040

6 50 ks 2367.060

8 50 ks 2367.080

12 50 ks 2367.120

16 50 ks 2367.160

20 25 ks 2367.200 1)

1)

2 upevňovací příchytky

EMC těsnění

pro řadové spojení skříní

pro TS

Pro řadové spojení rozváděčových skříní.

Těsnění je po celém svém vnějším obvodě

opatřeno elektricky vodivou vrstvou.

Rozsah dodávky:

3 ks, délka vždy 2 m.

Průřez

mm

Obj. č. TS

6,3 x 6,3 8800.690

EMC těsnění do dělicí stěny

Při řadovém spojení rozváděčových skříní EMC

a při použití pozinkované dělicí stěny slouží toto

těsnění k vytvoření optimálního kontaktního spoje.

Materiál:

Pěnové PU těsnění, které je po celém obvodu

opatřeno elektricky vodivou vnější vrstvou

Rozsah dodávky:

1 role (12,7 x 12,7 x 5300 mm).

Balení

Obj. č. SZ

1 ks 4348.000

Kontaktní fréza

Kontaktní fréza umožňuje připravit kontaktní místo

v souladu s požadavky EMC, např. pro ploché

uzemňovací pásky.

Drátěný kartáč s ostny upevněnými v plastu, s

vodicím kolíkem pro kulaté otvory systémového

děrování.

S upínací stopkou pro vrtačku, brusku apod.

Pro

Obj. č. SM

rámový profil 2414.000

uzemňovací svorníky 1) 2414.500

1)

U TS není zapotřebí

Kontaktní lak

Kontaktní lak brání korozi nechráněných kovových

kontaktních míst.

Obsah:

12 ml

Balení

Obj. č. SZ

1 ks 2415.000

688 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Uzemnění

Uzemňovací vodiče

Pro vytvoření bezpečného uzemňovacího spojení

s dokonalým kontaktem:

● s kabelovými oky v provedení M6 a M8,

vhodnými pro uzemňovací šrouby

● délkově optimalizované a připravené k montáži.

Skříň

Dveře/víko

Možnost připojení

Skříň

Montážní

deska

KL M6 M6 M8

EB/BG M6 M6/M8 1) –

AE M6 M6 2) /M8 M8

KE/KEL M8 M8 M8

AP/CM/TP M6 M8 M8

TS/ES M8 M8 M8

PC M8 M8 –

1)

M8 u BG 1050.900

2)

M6 u AE 1032.XXX/AE 1035.XXX

Připojení

Průřez

mm 2

Délka

mm

Balení

Obj. č.

SZ

M8 – M8 4 170 5 ks 2564.000

M8 – M8 16 170 5 ks 2565.000

M8 – M8 25 170 5 ks 2566.000

M6 – M6 10 200 5 ks 2565.100

M8 – M8 4 300 5 ks 2567.000

M6 – M8 10 300 5 ks 2565.110

M8 – M8 10 300 5 ks 2565.120

M8 – M8 16 300 5 ks 2568.000

M8 – M8 25 300 5 ks 2569.000

Ploché uzemňovací vodiče

Měď, pocínovaná, v různých délkách a s různými

průřezy, s nalisovanými kontaktními dutinkami.

Ploché uzemňovací vodiče působí proti SKIN

efektu při vysokých frekvencích a poskytují zároveň

vysoce flexibilní možnosti připojení.

Pro

Průřez

mm 2

Délka

mm

Balení

Obj. č. SZ

M6 10 200 10 ks 2412.210

M8 16 200 10 ks 2412.216

M8 25 200 10 ks 2412.225

M6 10 300 10 ks 2412.310

M8 16 300 10 ks 2412.316

M8 25 300 10 ks 2412.325

Upevňovací materiál

pro systémové děrování

Pro upevnění uzemňovacích vodičů a plochých

uzemňovacích pásků na:

● Horizontální profily skříně TS

● Systémy přípojnic PS

● Systémové děrování ES.

Velikost Balení Obj. č. SZ

M6 10 sad 2570.000

M8 10 sad 2559.000

Je třeba ještě

přiobjednat:

K montáži na vodorovný profil skříně TS:

Klecová matice, viz strana 665.

Upevňovací materiál

pro podlahové plechy

Pro upevnění uzemňovacích vodičů a plochých

uzemňovacích pásků na:

● Podlahové plechy

Rychlá montáž pomocí závitořezných šroubů.

Velikost Balení Obj. č. SZ

M8 10 sad 2570.200

Kontaktní podložky

Zoubkované kontaktní podložky umožňují bezpečné

připojení ochranného vodiče. Ruční

odstranění barvy v oblasti připojení proto odpadá.

Velikost Balení Obj. č. SZ

M5 100 ks 2343.000

M6 100 ks 2334.000

M8 100 ks 2335.000

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

689


Vnitřní vybavení

Uzemnění

Uzemňovací deska

K montáži do:

● Panel Comfort

● Optipanel

● TS

● ES

Uzemňovací kabel lze přišroubovat na závitový

svorník a rozvést pomocí plochých konektorů

Faston 6,3 mm až na osm míst.

Balení

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Obj. č. SZ

1 ks 2570.500

Centrální uzemňovací bod

Pro připojení těchto komponent:

● uzemňovacích vodičů

● plochých uzemňovacích pásků

na vertikální a horizontální profil skříně.

Připojovací příchytka je propojena pomocí

2 šroubů do plechu s rámem skříně a má s ním

bezpečný kontakt.

Uzemnění je realizováno pomocí závitového

svorníku M8 x 20 mm.

Materiál:

Ocelový plech, pozinkovaný

Balení

Rozsah dodávky:

1 připojovací příchytka

2 šrouby do plechu 5,5 x 13 mm

2 vějířové podložky

1 matice M8

1 kontaktní podložka M8

1 podložka

Obj. č. DK

1 ks 7829.200

Hvězdicový bod

pro vyrovnání potenciálu

pro 8 mm uzemňovací svorník

Uzemňovací zástrčka slouží k jednoduchému

vyrovnání potenciálu na 8 mm uzemňovacím svorníku

nebo ve spojení s centrálním uzemňovacím

bodem DK 7829.200. K jednomu uzemňovacímu

bodu je možné připojit max. pět plochých konektorů

Faston (6,3 mm).

Balení

Rozsah dodávky:

10 uzemňovacích konektorů

Včetně upevňovacího materiálu

Obj. č. DK

10 ks 7548.210

Kompletní uzemňovací sada

pro TS

Dle normy DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm 2 ,

I max. 40 A.

Pro systémové uzemnění všech dílů skříně na rám.

Uzemňovací vodiče jsou připravené k připojení,

opatřené plochými konektory Faston a mají odpovídající

délku.

Balení

Obj. č. DK

1 sada 7829.150

Rozsah dodávky:

8 uzemňovacích vodičů

Včetně centrálního uzemňovacího svorníku a

upevňovacího materiálu

Rozšiřovací sada

pro kompletní uzemňovací sadu

pro TS

Dle normy DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm 2 ,

I max. 40 A.

K rozšíření kompletní uzemňovací sady

DK 7829.150, aby zůstaly další komponenty

bez potenciálu.

Délka vodiče 300 mm.

Pro ploché konektory 6,3 mm, 8 mm uzemňovací

svorníky nebo pro fixaci kontaktními podložkami

a šroubem.

Balení

Obj. č. DK

1 sada 7829.152

Rozsah dodávky:

5 uzemňovacích vodičů

Včetně upevňovacího materiálu a identifikačních

štítků

690 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Uzemnění

Kompletní uzemňovací sada

pro TE

Dle normy DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm 2 ,

I max. 40 A.

Pro systémové uzemnění všech dílů skříně na rám.

Uzemňovací vodiče jsou připravené k připojení,

opatřené plochými konektory Faston a mají odpovídající

délku.

Balení

Rozsah dodávky:

Uzemňovací lišta

4 uzemňovací vodiče, 300 mm

4 uzemňovací vodiče, 550 mm

Včetně upevňovacího materiálu

Obj. č. TE

1 sada 7000.675

Uzemňovací sada KE

Pro dosažení potřebného vnějšího vyrovnání

potenciálů u nalakovaných skříní řady

● KL

● AE

● TS

Pro oblasti použití ve skupině přístrojů II,

kategorie 3, v souladu se směrnicí 94/9 EU

příloha VIII, interní výrobní kontrola.

Balení

Obj. č. KE

5 ks 9214.000

Uzemňovací sada

pro KL

Skládající se ze všech šroubů, matic, kontaktních

podložek a z uzemňovacího pásku potřebného

k uzemnění krytu, délka 250 mm, průřez 4 mm 2 .

Balení

Obj. č. KL

5 ks 2570.100

Uzemňovací sada

pro QuickBox

Pro uzemnění všech plochých dílů k nástěnnému

upevňovacímu dílu jsou v uzemňovací sadě obsaženy

v závislosti na hloubce skříně uzemňovací

vodiče vhodných délek. Uzemňovací vodič krytu

s plochým konektorem Faston, který lze rychle

sejmout a který je pohodlně přístupný při

otevřených dveřích.

Kryt skříně lze potom kompletně sejmout.

Pro hloubku skříně

mm

Balení

Rozsah dodávky:

5 uzemňovacích vedení 1,5 mm 2

4 kabelové příchytky

Upevňovací materiál

Obj. č. QB

300/400 1 sada 7502.240

500/600 1 sada 7502.260

Přípojnice pro ochranné vodiče

Přípojnice pro ochranné vodiče o délce 699 mm

se 42 předmontovanými šrouby, včetně připojovacích

příchytek do 6 mm 2 (jemně laněné vodiče),

10 mm 2 (jedno­ nebo vícežilové vodiče) a hlavní

připojovací příchytkou do 35 mm 2 .

Balení

Příslušenství:

Montážní třmen,

viz strana 664.

Obj. č. SZ

1 ks 2364.000

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

691


Vnitřní vybavení

Uzemnění

Uzemňovací lišta, horizontální

pro TS

Lišta pro vyrovnání potenciálu

Proudová zatížitelnost cca 200 A.

Rozsah dodávky:

Uzemňovací lišta z elektrovodné mědi E­Cu 57

podle DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm

20 připojovacích bodů se šrouby M5

2 přípojky uzemnění 25 mm 2

2 izolátory, včetně upevňovacího materiálu

Délka mm Balení Obj. č. DK

450 1 ks 7113.000

Uzemňovací sada, předmontovaná

pro TS

Pro hvězdicové uzemnění. S uzemňovacími vodiči,

předmontovanými na liště pro vyrovnání potenciálů

lze ve skříních pro datové sítě snadno realizovat

hvězdicové uzemnění.

Rozsah dodávky:

Uzemňovací lišta z elektrovodné mědi E­Cu 57

podle DIN EN 12 163, DIN EN 13 601

16 uzemňovacích vedení 6 mm 2

2 izolátory

Včetně upevňovacího materiálu

Pro skříně TS

do Š x V x H mm

Balení

Obj. č. DK

800 x 2000 x 800 1 sada 7829.100

800 x 2200 x 1000 1 sada 7829.110

Uzemňovací lišta, vertikální

pro TS

Snadná montáž do skříní na rozměrovém rastru

25 mm nebo na 482,6 mm (19˝) profilových lištách.

Pomocí přiložených uzemňovacích vodičů

lze hvězdicově uzemnit kabelové třmeny patch

panelů.

Uzemňovací svorky jsou plně přestavitelné.

Proudová zatížitelnost lišty cca 200 A.

Rozsah dodávky:

Uzemňovací lišta z elektrovodné mědi

E­Cu 57 podle DIN EN 12 163, DIN EN 13 601,

15 x 5 mm

16 svorek pro připojení vodičů 2,5 – 16 mm 2

15 uzemňovacích vodičů 6 mm 2 , d = 500 mm

Upevňovací materiál

Pro výšku

skříně

mm

Délka

mm

Balení

Obj. č. DK

800 600 1 sada 7541.000

1000 800 1 sada 7542.000

1200 1000 1 sada 7543.000

1400 1200 1 sada 7544.000

1600 1400 1 sada 7545.000

1800 1600 1 sada 7546.000

2000 1800 1 sada 7547.000

2200 2000 1 sada 7548.000

Rozšiřovací sada

pro uzemňovací lištu, vertikální

Pro systémové rozšíření hvězdicového uzemnění

na vertikální liště pro vyrovnání potenciálů.

Rozsah dodávky:

Uzemňovací vedení 6 mm 2 , d = 500 mm

Opatřené konektory, s kabelovým okem

a lisovací dutinkou

Uzemňovací svorky 2,5 – 16 mm 2

Upevňovací materiál

Balení

Obj. č. DK

10 ks 7549.000

Připojovací bod ESD

Při servisních pracech nebo přestavbách rozváděče

mohou vznikat nebezpečně vysoké rozdíly

potenciálů. Pomocí tohoto normovaného

připojovacího bodu (tlačítko) lze dosáhnout vyrovnání

potenciálů pro ochranu citlivých elektronických

součástí. Připojovací bod lze pomocí dvou

šroubů přímo vodivě spojit s rámem skříní.

Balení

Materiál:

Ocelový plech, pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Obj. č. DK

1 ks 7752.950

692 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Vnitřní vybavení

Uzemnění

Přípojnice E­Cu

s integrovanými otvory

Vhodné pro

● přímou montáž do rozváděčových skříní

● držáky přípojnic

SV 9340.000/.010, viz strana 276

SV 9340.004, viz strana 276

SV 9342.014, viz strana 276

SV 3052.000, viz strana 340

SV 3073.000, viz strana 340

● Kombinace PE/PEN ve spojení s kombinovaným

úhelníkem PE/PEN, viz strana 694

a spojovacím dílem pro řadové propojení E­Cu,

viz strana 694.

Detailní výkresy:

Naleznete na internetu.

Rozměry 30 x 5 mm (otvor Ø 11 mm)

Pro šířku skříně

mm

Délka

mm

Balení Obj. č. SV Strana

300 265 2 ks 9661.335

400 365 2 ks 9661.345

600 565 2 ks 9661.365

800 765 2 ks 9661.385

1000 965 2 ks 9661.305

1200 1165 2 ks 9661.325

Příslušenství

Spojovací díl pro řadové propojení E­Cu 95 4 ks 9661.355 694

Kombinovaný úhelník PE/PEN – 4 ks 9661.235 694

Rozměry 30 x 10 mm (otvor Ø 11 mm)

Pro šířku skříně

mm

Délka

mm

Balení Obj. č. SV Strana

300 265 2 ks 9661.330

400 365 2 ks 9661.340

600 565 2 ks 9661.360

800 765 2 ks 9661.380

1000 965 2 ks 9661.300

1200 1165 2 ks 9661.320

Příslušenství

Spojovací díl pro řadové propojení E­Cu 95 4 ks 9661.350 694

Kombinovaný úhelník PE/PEN – 4 ks 9661.230 694

Rozměry 40 x 10 mm (otvor Ø 14 mm)

Pro šířku skříně

mm

Délka

mm

Balení Obj. č. SV Strana

300 292 2 ks 9661.030 1)

400 392 2 ks 9661.040

600 592 2 ks 9661.060

800 792 2 ks 9661.080

1000 992 2 ks 9661.000

1200 1192 2 ks 9661.020

Příslušenství

Spojovací díl pro řadové propojení E­Cu 88 4 ks 9661.050 694

Kombinovaný úhelník PE/PEN pro použití u formy 2­4 – 4 ks 9661.240 694

Kombinovaný úhelník PE/PEN pro jiné aplikace – 4 ks 9661.200 694

Rozměry 80 x 10 mm (otvor Ø 14 mm)

Pro šířku skříně

mm

Délka

mm

Balení Obj. č. SV Strana

300 292 2 ks 9661.130

400 392 2 ks 9661.140

600 592 2 ks 9661.160

800 792 2 ks 9661.180

1000 992 2 ks 9661.100

1200 1192 2 ks 9661.120

Příslušenství

Spojovací díl pro řadové propojení E­Cu 88 4 ks 9661.150 694

Kombinovaný úhelník PE/PEN pro použití u formy 2­4 – 4 ks 9661.240 694

Kombinovaný úhelník PE/PEN pro jiné aplikace – 4 ks 9661.200 694

1)

Dodací lhůta na vyžádání.

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

693


Vnitřní vybavení

Uzemnění

Opěrné matice M12

Pojistné rýhované matice pro přípojnice E­Cu.

Průměr otvoru: 14,5 mm.

Balení

Obj. č. SV

30 ks 3591.060

Kombinovaný úhelník PE/PEN

E­Cu

pro kombinace PE/PEN

Kombinace PE/PEN, sestávající z přípojnic, kombinovaných

úhelníků a a spojovacích dílů pro

řadové propojení umožňuje konstrukci s typovou

zkouškou dle IEC 61 439­1.

Díky předem zhotoveným kombinovaným úhelníkům,

spojovacím dílům a přípojnicím, individuálně

přizpůsobeným šířce skříně, je možná montáž

s velkou úsporou času a nákladů.

Materiál:

E­Cu

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Technické údaje:

Zkouška odolnosti proti zkratu

Kombinace PE/PEN 30 x 5 mm:

I cw 18 kA, 1 s

Kombinace PE/PEN 30 x 10 mm:

I cw 30 kA, 1 s

Kombinace PE/PEN 40/80 x 10 mm:

I cw 60 kA, 1 s

1

Pro přípojnice

mm

Forma 2­4

Použití

Jiné

Rozměry

mm

Balení

Obj. č. SV

30 x 5 30 x 5 4 ks 9661.235

30 x 10 30 x 10 4 ks 9661.230

40 x 10 a – 40 x 10 4 ks 1 9661.240

80 x 10 – 40 x 10 4 ks 9661.200

Spojovací díl

pro řadové propojení E­Cu

Pro přípojnice

mm

Délka

mm

Balení

Obj. č. SV

30 x 5 95 4 ks 9661.355

30 x 10 95 4 ks 9661.350

40 x 10 88 4 ks 9661.050

80 x 10 88 4 ks 9661.150

694 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

More magazines by this user
Similar magazines