Monitorovací systém CMC III - Rittal

rittal.sk

Monitorovací systém CMC III - Rittal

Monitorovací systém CMC III

2

3

1

CMC III řídicí jednotka

4

11

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CMC III řídicí jednotka

Výkonné a profesionální monitorovací řešení pro náročné prostředí

IT infrastruktury pro max. 32 přídavných monitorovacích prvků.

Napájecí zdroj

Redundantní napájecí zdroj

Jednotka CMC III I/O

CMC III řídicí jednotka

Jednotka CMC III CAN­Bus

Možnost připojení až 16 systémů CAN­Bus

Čidla CMC III pro přímé připojení

Čidlo CMC III CAN­Bus pro připojení čidel CMC II

Přístupová jednotka CMC III CAN­Bus

Možnost připojení až 16 systémů CAN­Bus

12

13

14

15

16

17

18

Řídicí jednotka CMC III Compact

Jednoduché monitorovací řešení pro aplikace v průmyslu

a monitorování budov nebo pro drobné monitorovací aplikace

v IT pro max. 4 přídavné monitorovací prvky CAN­Bus.

Napájecí zdroj

Redundantní napájecí zdroj

Čidla CMC III pro přímé připojení

Čidlo CAN­Bus pro připojení čidel CMC II

Přístupová jednotka CMC III CAN­Bus

Možnost připojení až čtyř systémů CAN­Bus

768


6

5

13

14

12

Řídicí jednotka CMC III Compact

17

16

18

15

15

769


Řídicí jednotka CMC III Compact

Přehled systému

Možnost připojení až

4 prvků CAN­Bus. 1)

Mini USB:

K programování je třeba programovací kabel

DK 7030.080.

Integrovaná čidla:

– čidlo teploty

– infračervené přístupové čidlo

Čidla CMC III

pro přímé připojení

Čidlo CMC III CAN­Bus

Řídicí jednotka

CMC III Compact

Čidla

CMC II

Napájení 24 V DC

a redundantní napájení 24 V DC

Síťové zdroje/propojovací kabel,

viz strana 774.

Přístupová

jednotka CMC III CAN­Bus

Výstup alarmového relé:

Přepínací kontakt pro ochranné malé napětí

Ethernet 10/100 BaseT RJ 45 s PoE:

Ethernetové rozhraní podle IEEE 802.3

Prostřednictvím 10/100 BaseT Fullduplex

10/100 Mbit/s.

Moduly příslušenství RJ 12/RS232:

Displejová jednotka DK 7320.491

ISDN jednotka DK 7320.830

GSM jednotka DK 7320.820

Dva integrované digitální vstupy

Jednotka

CMC III CAN­Bus

Propojovací jednotka

pro připojení příslušenství

CMC II

Připojení pro další

výrobky,

viz strana 773.

Obsahuje 2 kanály systémů

jednotky PU II: Možnost

externího napájení 24 V DC.

1)

V závislosti na napájení

elektrickou energií/kombinacích

připojení,

viz strana 773.

Jednotka

CMC III CAN­Bus

Obj. č. DK

7030.030

770 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


CMC III řídicí jednotka

Přehled systému

Mini USB:

K programování je třeba programovací kabel

DK 7030.080.

Čidla CMC III:

pro přímé připojení

Integrovaná čidla:

– čidlo teploty

– infračervené přístupové čidlo

Zásuvný modul SD karty:

pro datalogging

Čidlo CMC III CAN­Bus

CMC III řídicí jednotka

Čidla

CMC II

Přístupová

jednotka CMC III CAN­Bus

Napájení 24 V DC a

redundantní napájení 24 V DC

Síťové zdroje/propojovací kabel,

viz strana 774.

Výstup alarmového relé:

Přepínací kontakt pro ochranné malé napětí

Ethernet 10/100 BaseT RJ 45 s PoE:

Ethernetové rozhraní podle IEEE 802.3

Prostřednictvím 10/100 BaseT Fullduplex

10/100 Mbit/s.

Možnost připojení až

16 systémů CAN­Bus. 1)

Moduly příslušenství RJ 12/RS232:

Displejová jednotka DK 7320.490

ISDN jednotka DK 7320.830

GSM jednotka DK 7320.820

USB Master pro datalogging a aktualizace

Dva integrované digitální vstupy

Možnost připojení až

16 systémů CAN­Bus. 1)

Řídicí jednotky

Jednotka CMC III I/O CMC III řídicí jednotka

Jednotka

CMC III CAN­Bus

2 1

obsahuje

1 8 digitálních vstupů

2 a 4 reléové výstupy

Funkce:

Spínání a měření napětí,

proudu, výkonu a práce.

S dvěma výstupy.

Také k ovládání AC ventilátorů.

Propojovací jednotka

pro připojení příslušenství

CMC II

Připojení pro další výrobky,

viz strana 773.

CMC III

I/O jednotka

Obj. č. DK

7030.040

CMC III

Napájecí jednotka

Obj. č. DK

7030.050

Obj. č. DK

CMC III

Jednotka CAN­Bus 7030.030

1)

V závislosti na napájení elektrickou energií/kombinacích připojení, viz strana 773.

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

771


Řídicí jednotka CMC III/Compact

Přehled systému strana 770/771 Základní moduly a příslušenství pro připojení strana 773

Oblasti použití:

Řídicí jednotka

CMC III Compact:

● Monitorování průmyslových

a rozváděčových skříní

● Monitorování budov

● Drobné monitorovací aplikace

v IT

CMC III řídicí jednotka

● Větší monitorovací aplikace v

IT a v průmyslu

Materiál:

Plast

Povrchová úprava:

Čelní strana: hladká

Skříň: strukturovaná

Barva:

Čelní strana: RAL 9005

Skříň: RAL 7035

Stupeň krytí:

IP 30 dle normy EN 60 529

Rozsah dodávky:

Základní systém

Rychlý návod

4 upevňovací nohy

Snímek ukazuje příklad vybavení

– neodpovídá stavu při dodání.

Řídicí jednotka CMC III Compact

CMC III řídicí jednotka

Š x V x H mm 138 x 40 (1 U) x 120 + 12 (čelní montáž) 138 x 40 (1 U) x 120 + 12 (čelní montáž)

Rozsah provozních teplot 0°C až +55°C 0°C až +55°C

Vlhkost vzduchu při použití 5 % až 95 % relativní vlhkost, nekondenzující 5 % až 95 % relativní vlhkost, nekondenzující

Připojovací jednotky čidel/sběrnice CAN­Bus max. 4 max. 32

Max. celková délka vedení pro sběrnici CAN­Bus 1 x 50 m 2 x 50 m

Obj. č. DK 7030.010 7030.000

Rozhraní

Vstupy a

výstupy

Obsluha/

signály

Protokoly

Redundantní

napájení

elektrickou

energií

Funkce

Integrovaná

čidla

Síťová rozhraní (RJ 45)

Ethernet dle IEEE 802.3

prostřednictvím 10/100BaseT s PoE

Ethernet dle IEEE 802.3

prostřednictvím 10/100BaseT s PoE

Přední strana rozhraní USB Mini USB pro nastavení systému Mini USB pro nastavení systému

Rozhraní USB na zadní straně –

pro USB flash disk pro záznam dat

a aktualizaci SW do 32 GB

Přední slot SD­HC – 1 x až 32 GB pro záznam dat

Na zadní straně sériový

RS232 (RJ 12)

1 x k připojení k displejové jednotce DK 7320.491

nebo GSM jednotce DK 7320.820 nebo ISDN

jednotce DK 7320.830

1 x k připojení k displejové jednotce DK 7320.491

nebo GSM jednotce DK 7320.820 nebo ISDN

jednotce DK 7320.830

Digitální vstupy (svorka) 2 2

Reléový výstup (svorka) Přepínací kontakt max. 24 V DC, 1 A Přepínací kontakt max. 24 V DC, 1 A

Sběrnice CAN­Bus (RJ 45)

1 x max. pro 4 čidla

(počet omezen, viz strana 773)

2 x vždy pro max. 16 čidel = celkem 32 čidel

(počet omezen, viz strana 773)

Tlačítka 1 x potvrzovací tlačítko 1 x potvrzovací tlačítko

Skryté tlačítko Reset 1 x servisní tlačítko 1 x servisní tlačítko

Signalizační zařízení Piezo 1 1

Indikační LED diody 1 x vícebarevná signalizace OK/výstraha/alarm 1 x vícebarevná signalizace OK/výstraha/alarm

LED na zadní straně 1 x pro stav sítě 1 x pro stav sítě

Ethernet

TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3, Telnet, SSH,

FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, DNS­Server,

SMTP, XML, Syslog, LDAP

TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3, Telnet, SSH,

FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, DNS­Server,

SMTP, XML, Syslog, LDAP

Vstup 24 V DC (zásuvka) 1 x pro připojení síťového zdroje CMC III 1 x pro připojení síťového zdroje CMC III

Vstup 24 V DC (svorky)

1 x pro přímé připojení nebo

připojení síťového zdroje CMC III

1 x pro přímé připojení nebo

připojení síťového zdroje CMC III

Power over Ethernet 1 x 1 x

Časová funkce

Hodiny reálného času se záložní energií (24 h)

bez baterie/akumulátoru s NTP

Hodiny reálného času se záložní energií (24 h)

bez baterie/akumulátoru s NTP

Uživatelská správa LDAP LDAP

Uživatelská plocha Integrovaný WEB server Integrovaný WEB server

Připojení k velínu integrovaný OPC server integrovaný OPC server

Čidlo teploty NTC čidlo na čelní straně skříňky NTC čidlo na čelní straně skříňky

Přístupové čidlo Infračervená technika na čelní straně skříňky Infračervená technika na čelní straně skříňky

772 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


CMC III čidla/příslušenství

Řídicí jednotky pro procesní jednotku CMC III

Čidla CMC III pro přímé připojení

Obj. č.

DK

PU

Compact

PU

Maximální počet

Jednotka CMC III I/O, 8 digitálních vstupů + 4 reléové výstupy 7030.040 3) – 16 771

Napájecí jednotka CMC III, 1 vstup (C14) + 2 výstupy (C13) 230 V, 50/60 Hz 7030.050 3) – 16 771

Čidlo teploty 7030.110 4 32 –

Čidlo teploty/vlhkosti 7030.111 4 32 –

Infračervené přístupové čidlo 7030.120 4 32 –

Vibrační čidlo proti vandalismu 7030.130 4 32 –

Analogové čidlo proudění vzduchu 7030.140 4 10 1) –

Analogové čidlo rozdílu tlaku 7030.150 4 32 –

Univerzální čidlo (digitální vstup nebo 4­20 mA nebo měřič energie S 0Bus

nebo rozhraní Wiegand)

Strana

7030.190 4 32 –

Rozhraní pro čidla CMC II

Jednotka CMC III CAN­Bus pro čidla 7030.100 4 32 –

Pro připojení následujících výrobků:

5 x přístupové čidlo (balení = 2 ks), zapojení max. 5 do řady 7320.530 –

1 x kouřové čidlo 7320.560 –

1 x pohybové čidlo 7320.570 –

1 x čidlo napětí 48 V DC 7320.620 –

1 x čidlo netěsností 7320.630 –

1 x čidlo netěsností, s dosahem čidla 15 m 7320.631 –

1/3 x systém pro hlášení a hašení požáru DET­AC Plus s 3 signalizacemi 7338.120 510

1/3 x zařízení k včasnému zjištění požáru EFD Plus s 3 signalizacemi 7338.220 510

1/2 x kontrolní systém dveří skříně s 2 řídícími kanály 7320.790 779

Přístupový systém

Přístupová jednotka CMC III CAN­Bus

(s integrovaným infračerveným přístupovým čidlem a rozhraním pro čtečku III)

Pro připojení následujících výrobků:

7030.200 2 16 1) –

1 x rukojeť Ergoform­S (elektromagn.) 7320.700 –

1 x komfortní rukojeť TS 8 (elektromagn. rukojeť TS 8 s funkcí Master­Key

s CCP a bez ní)

7320.721 –

1 x univerzální blokovací jednotka 7320.730 777

1 x univerzální rukojeť 7320.950 –

1 x kódovací zámek CMC III 7030.220 2 16 1) –

1 x čtečka transpondérů CMC III 7030.230 2 16 1) –

Rozhraní pro PSM, PCU, FCS, DRC

Jednotka CMC III CAN­Bus pro 2 kanály jednotky 7030.030 3) 1 4 2) 771

Pro připojení následujících výrobků (upozornění: možnost samostatného napájení přes síťový zdroj):

2 x systém řízení ventilátoru FCS (DK 7320.812 ventilátor 24 V DC pro FCS) 7320.810 777

2 x plech s ventilátory DC

(univerzální střecha s ventilátory Š x H 800 x 800 mm s FCS)

7858.488 406

2 x RFID ovladač DRC 7890.500 787

2 x 4 x řídicí napájecí jednotka Rittal (PCU) s 8 zásuvkami 7200.001 700

2 x 4 x řídicí napájecí jednotka Rittal (PCU) C13/Schuko LED s 6 zásuvkami 7859.215 700

2 x 4 x řídicí napájecí jednotka Rittal (PCU) C13 LED s 8 zásuvkami 7859.225 700

2 x 4 x řídicí napájecí jednotka Rittal (PCU) C13/19 LED s 6 zásuvkami 7859.235 700

2 x 4 x zásuvkový modul PSM aktivní PSM C13 s 8 zásuvkami 7856.201 385

2 x 4 x zásuvkový modul PSM aktivní PSM C13/Schuko s 6 zásuvkami 7856.203 700

2 x 4 x zásuvkový modul PSM aktivní PSM C13/19 s 6 zásuvkami 7856.204 700

2 x 4 x zásuvkový modul PSM aktivní PSM C13/Schuko LED s 6 zásuvkami 7859.212 385

2 x 4 x zásuvkový modul PSM aktivní PSM C13 LED s 8 zásuvkami 7859.222 385

2 x 4 x zásuvkový modul PSM aktivní PSM C13/19 LED s 6 zásuvkami 7859.232 385

2 x přípojnice PSM s měřením 16 A 7856.016 384

2 x přípojnice PSM s měřením 32 A 7856.003 384

2 x měřicí modul PSM 16 A 7856.019 386

1)

Max. 5 ks a 2) max. 1 ks při napájení elektrickou energií přes PoE nebo síťový zdroj 48 V.

3)

Volitelné upevnění, viz strana 775.

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

773


Příslušenství CMC III

Síťový zdroj 230 V

Síťový zdroj CMC III lze integrovat do montážní

jednotky CMC III.

Napájení elektrickou energií pro CMC III

Síťový zdroj CMC III pro napájení

Vstupní napětí 100 – 240 V 50/60 Hz,

výstupní napětí 24 V DC, 2 A

1)

Potřebný přívodní/prodlužovací kabel

D/F/B: 230 V, obj. č. DK 7200.210

USA/CDN: 230/115 V, obj. č. DK 7200.214

C13/C14: 230/115 V, obj. č. DK 7200.215

Obj. č. DK

7030.060 1)

Síťový zdroj 48 V/

Přívodní kabel 24 V

pro CMC III PU, PU Compact/FCS

● Alternativní síťový zdroj je určen pro oblast telekomunikačních

stojanů (napětí baterií 48 V) a je

připojen na straně vstupu pomocí bloku svorek

Výstupní kabel, délka 1,65 m.

Technické údaje DK 7320.435:

Dimenzované napětí: 20 – 72 V DC

Dimenzovaný proud: max. 2,5 A

Sekundární obvod: 24 V DC, 1,3 A

Primární

vstupní napětí

Výstupní

napětí

Obj. č. DK

48 V DC 24 V DC 7320.435

Připojovací kabel pro CMC III/FCS pro přímé

připojení, když je k dispozici napájení 24 V DC.

Balení Délka Obj. č. DK

1 ks 2 m 7320.813

Programovací kabel

Programovací kabel je zapotřebí pro uvedení

procesní jednotky (PU) nebo PU Compact do

provozu.

Obj. č. DK

CMC III programovací kabel USB 7030.080

Propojovací kabel sběrnice

CAN­Bus

Tímto kabelem lze propojit PU se senzory III,

jednotkami III, řídicími jednotkami III CAN­Bus

jako sběrnici. Vhodný také pro jejich vzájemné

propojení.

Kabel

CMC III propojovací kabel

sběrnice CAN­Bus RJ 45

CMC III propojovací kabel

sběrnice CAN­Bus RJ 45

CMC III propojovací kabel

sběrnice CAN­Bus RJ 45

CMC III propojovací kabel

sběrnice CAN­Bus RJ 45

CMC III propojovací kabel

sběrnice CAN­Bus RJ 45

CMC III propojovací kabel

sběrnice CAN­Bus RJ 45

Délka

(m)

Balení

Obj. č. DK

0,5 1 ks 7030.090

1 1 ks 7030.091

1,5 1 ks 7030.092

2 1 ks 7030.093

5 1 ks 7030.094

10 1 ks 7030.095

774 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Příslušenství CMC III

Přívodní/prodlužovací kabel

Kabel slouží k připojení na:

● Síťový zdroj CMC III C13

● Napájecí jednotka CMC III C13

● PCU

Technické údaje:

Třípólový PVC kabel s konektorem IEC (nevhodný

pro tepelná zařízení) s ochranou kontaktů CEE22.

Délka: min. 1,8 m.

Provedení

pro danou zemi

Napětí

V

Obj. č. DK

D/F/B/C13 230 7200.210

USA/CDN/C13 230/115 7200.214

Prodloužení IEC 320

C13/C14

Přívodní kabel

D/C19

Přívodní kabel

C19/C20

230/115 7200.215

230/115 7200.216

230/115 7200.217

Prodlužovací kabel

RJ 12

Kabel slouží k prodloužení přívodů čidel CMC II

(RJ 12)

Konektor/zdířka Délka m Balení Obj. č. DK

RJ 12 5 4 ks 7200.450

RJ 12 1 2 ks 7320.814

Montážní jednotka CMC III, 1 U

K upevnění PU, PU Compact, řídicích jednotek,

jednotky CMC III CAN­Bus a síťového zdroje

CMC III.

Do montážní jednotky lze namontovat až 3 jednotky

a upevnit je v 19˝ rámu.

Příslušenství:

Kabelový třmen DK 7610.000,

viz strana 725.

Balení

Obj. č. DK

Montážní jednotka CMC III, 1 U 1 ks 7030.070

CMC III montážní jednotka

pro rám skříně

Lze upevnit jednu jednotku a namontovat ji na rám

skříně.

CMC III montážní jednotka

pro rám skříně

Balení

Obj. č. DK

1 ks 7030.071

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

775


Příslušenství CMC III

Montážní jednotka, 1 U

pro displej, ISDN a GSM jednotku, systém

řízení ventilátoru, kontrolní modul dveří,

Dynamic Rack Control

K umístění do palcové upevňovací úrovně.

K uchycení kabelů je možné používat třmeny

DK 7610.000 nebo DK 7611.000.

Materiál:

Ocelový plech

Povrchová úprava:

S nástřikem

Barva:

RAL 7035

Montážní jednotka, 1 U

Balení

Obj. č. DK

1 ks 7320.440

Jednotlivý kryt

Balení

Obj. č. DK

2 ks 7320.441

Příslušenství:

Kabelový třmen, viz strana 725.

Displejová jednotka II

Displejová jednotka II může být připojena přímo

k CMC III. Na displeji se mohou zobrazovat alarmy

CMC, stavová hlášení, teploty, napětí, proudy atd.

v závislosti na monitorovací aplikaci.

Balení

Upozornění:

Sériové rozhraní RS232 řídicí jednotky PU/PUC

může být osazeno pouze jedním modulem

příslušenství.

Je třeba ještě

přiobjednat:

Řídicí jednotka, viz strana 772.

Montážní jednotka, viz strana 776.

Obj. č. DK

1 ks 7320.491

Jednotka ISDN

Jednotku lze použít k vytvoření redundantní

přenosové cesty nebo, není­li k dispozici žádná

síťová infrastruktura, k přeposílání alarmových

hlášení. Alarmové hlášení je ve formě SMS.

Napájení je realizováno z řídicí jednotky.

Předpoklady připojení ISDN:

I při připojení k zařízení ISDN musí být

k dispozici DSS1 (Euro­ISDN)

Konfigurace point to multi point

Rozsah dodávky:

Včetně připojovacího kabelu.

Součásti

Upozornění:

Sériové rozhraní RS232 řídicí jednotky PU/PUC

může být osazeno pouze jedním modulem

příslušenství.

Je třeba ještě

přiobjednat:

Řídicí jednotka, viz strana 772.

Montážní jednotka, viz strana 776.

Obj. č. DK

Jednotka ISDN 7320.830 1)

1)

Dodací lhůta na vyžádání.

776 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Příslušenství CMC III

Jednotka GSM Quad­Band

K vytvoření redundantní přenosové cesty nebo,

není­li k dispozici žádná síťová infrastruktura, lze

jednotku využívat k rozesílání alarmových hlášení.

Alarmové hlášení je ve formě SMS.

Jednotka GSM Quad­Band pokrývá 4 frekvence

GSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz a 1900 MHz.

Běžnou SIM kartu pro GSM si musí obstarat

zákazník.

Jednotka GSM Quad­Band

Upozornění:

Sériové rozhraní RS232 řídicí jednotky PU může

být osazeno pouze jedním modulem příslušenství.

Je třeba ještě

přiobjednat:

Řídicí jednotka, viz strana 772.

Montážní jednotka, viz strana 776.

Obj. č. DK

Funkce SMS 7320.820

Systém řízení ventilátorů FCS

Systém ventilátorů s regulací otáček

Systém řízení ventilátorů reguluje a kontroluje

otáčky až šesti ventilátorů 24 V DC. Systém lze

volitelně připojit k jednotce CMC III CAN­Bus

DK 7030.030.

FCS

Obj. č. DK

bez ventilátoru 7320.810

Funkce:

Regulace otáček podle rychlosti

Monitorování otáček ventilátoru

Volitelně síťové připojení přes web/SNMP

Upozornění:

Systém FCS namontovaný v nosném plechu

ventilátoru, viz strana 406.

Je třeba ještě

přiobjednat:

Síťový zdroj DK 7030.060,

viz strana 774.

Přívodní kabel DK 7200.210,

viz strana 775.

Ventilátor DK 7320.812,

viz strana 777.

Prodloužení DK 7320.814,

viz strana 775.

1 U montážní jednotka DK 7320.440,

viz strana 776.

Ventilátor 24 V DC pro FCS

s monitorováním otáček

Ventilátor s integrovaným monitorováním otáček

s konektorem RJ 12/přívodním kabelem 0,6 m pro

připojení k FCS DK 7320.810.

Technické údaje:

Dimenzované napětí: 24 V DC

Dimenzovaný proud: 0,28 A (max.)

Dimenzovaný výkon: 6,72 W (max.)

Množství vzduchu (dodávané při volném

foukání vzduchu): 175 m 3 /h

Otáčky: 2650 ot/min

Hladina hluku: 45 dB (A)

Balení

Je třeba ještě

přiobjednat:

Obj. č. DK

2 ks 7320.812

Prodloužení RJ 12, 1 m, DK 7320.814,

viz strana 775.

Univerzální blokovací jednotka

Bezpečnostní blokování se sestává ze základní

jednotky a uzavíracího protikusu. Základní

jednotka se upevňuje na rám skříně. Uzavírací

protikus se připevňuje na dveře.

Technické údaje:

Dimenzované napětí: 24 V DC

Dimenzovaný proud: 140 mA

Balení

Upozornění:

Dodává se bez upevňovací sady.

Je třeba ještě

přiobjednat:

Přístupová jednotka CMC III CAN­Bus

DK 7030.200,

viz strana 773.

Obj. č. DK

1 sada 7320.730

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

777


Kontrolní systém dveří

Kontrolní systém dveří

K automatickému otevření uzavřených rozváděčových

systémů:

● Při výpadku chladicích systémů.

● K hašení v případě požáru při použití zařízení

pro hašení místnosti.

Upozornění:

K připojení na zadní straně:

Dveřní sada

Pro automatické otvírání lze připojit až

16/2 dveřních sad.

Komfortní dveřní rukojeť nebo dveřní tlačítko

Pro manuální otvírání lze připojit až 16/2 komfortních

dveřních rukojetí/dveřních tlačítek.

Automatické otevření zajišťuje připojení k jednotce

PU/PU Compact. Nezávisle na tom lze

dveře otevřít komfortní dveřní rukojetí/dveřním

tlačítkem.

Dveře se rovněž otevřou při výpadku napětí.

Vždy se musí otevřít přední a zadní dveře.

Je třeba ještě

přiobjednat:

Řídicí jednotka CMC III/Compact,

viz strana 772.

Vyobrazení systému

Kontrolní systém dveří:

● Max. 16 kontrolních systémů dveří na řídicí jednotku

● Možnost připojení max. 2 kontrolních systémů dveří na řídicí jednotku Compact

CMC III

– řídicí jednotka

– řídicí jednotka Compact

Jednotka

CAN­Bus

(DK 7030.100)

Kontrolní

modul dveří

Dveře 1/2

Dveře 3/4

1

2

2

1

1

2

Dveřní sada

Komfortní dveřní rukojeť

778 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Kontrolní systém dveří

Kontrolní modul dveří

K ovládání až 4 dveřních sad. K dispozici je vždy

1 řídicí kanál pro 2 dveřní sady (např. přední a

zadní dveře). Volitelně je pro každý dveřní výstup

integrován otevírací kontakt, který slouží k

připojení dveřního tlačítka, komfortní dveřní rukojeti

nebo systému podle specifikace zákazníka.

Obj. č. DK 7320.790

Š x V x H mm 136 x 44 (1 U) x 129

Dimenzované

napětí

Dveřní výstupy

Porty pro

jednotky CMC III

CAN­Bus

Otevírací

kontakty

Rozsah teplot

při provozu

Rozsah vlhkosti

při provozu

24 V DC

4 x 24 V DC, 400 mA

2 x RJ 12

Připojení musí být dimenzováno

pro 30 V DC, 1 A

+5°C až +45°C

5 % až 95 % relativní vlhkost,

nekondenzující

Stupeň krytí IP IP 40 dle normy EN 60 529

Je třeba ještě

přiobjednat:

Montážní jednotka DK 7320.440, viz strana 776.

AC síťový zdroj 230 V, viz strana 774.

Přívodní kabel, viz strana 775.

Dveřní sada

● Vybavení sériových dveří pro kontrolní systém

dveří

● Dveřní sada pracuje se systémem plynového

tlumiče, který umožňuje otevření dveří v nouzové

situaci. Dveře udržuje v zavřeném stavu systém

magnetů, který oproti mechanickému uzavíracímu

systému dveře v každém případě

uvolní.

● Připojení a ovládání dveřní sady zajišťuje

příslušný kontrolní modul dveří DK 7320.790.

Provedení pro Balení Obj. č. DK

2dílné dveře 1 ks 7320.792

1dílné prosklené

dveře

1dílné dveře

z ocelového plechu

Rozsah dodávky:

Plynový tlumič

Kabelový svazek

Magnetická blokovací jednotka

Včetně upevňovacího materiálu.

1 ks 7320.795

1 ks 7320.796

Komfortní dveřní rukojeť

s funkcí otvírače

Aktivací uzavíracího mechanismu uvolní dveře

systém automatického otevření dveří.

Připravená pro montáž běžných profilových

půlválcových vložek, 40 mm, bezpečnostních

vložek SZ a vložek s tlačítkem.

Délka: 302 mm.

Technické údaje:

Dimenzované napětí: 24 V DC

Dimenzovaný proud: max. 3 A

Přívodní kabel: délka 3 m

Provozní teplotní rozsah: +5°C až +40°C

Provedení

Je třeba ještě

přiobjednat:

Obj. č. DK

RAL 7035 7320.794

Adaptér rukojeti pro montáž na prosklené

dveře TS 8611.080,

viz strana 584.

Dveřní tlačítko

Tlačítko pro připojení k otevíracím kontaktům kontrolního

modulu dveří (DK 7320.790) pro manuální

otevření dveří.

Montáž se provádí v rastru 25 mm rámového

profilu TS 8.

Technické údaje:

Montáž Ø 16,2 mm

250 V/2 A

Balení

Rozsah dodávky:

Připojovací vedení 3 mm

Montážní úhelník

Včetně upevňovacího materiálu

Obj. č. DK

1 ks 7320.793

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

779


Jednotka monitor­klávesnice

Jednotka monitor­klávesnice,

1 U

s 17˝ TFT displejem a připojením VGA/DVI

Výhody:

● Kvalitní zpracování a špičková kvalita

● Analogové a digitální připojení videa

● Samostatný číslicový blok

● Na přání s integrovaným KVM systémem

s max. 32 serverovými přípojkami na 1 U

● Nízká spotřeba energie

● Jednoduchá montáž prováděná jednou osobou

Technické provedení

(432 mm) 17˝ TFT displej

Fyzikální rozlišení 1280 x 1024

Formát 4: 3

16,7 milionů barev

Jas cca 350 cd/m 2 (typ.)

Kontrast cca. 1000 : 1

Síťové napětí 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Teplota okolního prostředí +5°C až +45°C

(provoz)

Max. příkon v provozu bez volitelného

KVM systému: 32 W

Max. příkon při uzavření jednotky monitoru

bez volitelného KVM systému: < 1 W

Přípojky na zadní straně: síťové napětí, VGA,

DVI­D, PS/2, USB, napájení elektrickou energií

pro KVM

Možnost uzamčení na čelní straně

Kabely jsou bezpečně vedeny v energetickém

řetězu

Příslušenství:

K monitorování více serverů:

KVM přepínače, viz strana 781.

Šířka

mm

482,6

(19˝)

Výška

U

Hloubka

mm

Montážní

hloubka mm

1 680 680 – 850 1 ks

Další specifická provedení pro jednotlivé země na vyžádání.

1)

Dodací lhůta na vyžádání.

Balení Barva Klávesnice Obj. č. DK

RAL 7035

RAL 9005

německá 9055.310

anglická 9055.312

německá 9055.410 1)

anglická 9055.412 1)

780 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


KVM přepínače

KVM přepínače

Tyto ultrakompaktní přepínače KVM pro 19˝ montáž,

resp. pro montáž za jednotkou monitor­klávesnice

Rittal, umožňují prostorově úspornou

správu serverů v každém IT rozváděči. Přepínací

systém Rittal SSC roste flexibilně spolu s požadavky.

U SSC compact/view 32 Cat jsou počítače

připojeny pomocí kabelu Cat a konvertoru (konvertor

SSC), tím lze videosignály a signály z klávesnice

i myši přenášet po společném kabelu.

Procesorem řízená emulace klávesnice a myši

v každém kanálu zajišťuje bezchybné bootování

a bezpečné a spolehlivé přepínání mezi připojenými

počítači. Jednotky SSC view volitelně rozšiřují

jednotku monitoru a klávesnice o funkčnost

8násobného, popř. 32násobného přepínače KVM,

aniž by přitom v serverové skříni vznikl požadavek

na další výškovou montáž.

1

Způsob montáže

1 1 2

SSC view

32 Cat

SSC view

8 USB

pro montáž za jednotkou

monitor­klávesnice DK 9055.XXX

SSC compact

32 Cat

pro montáž

na 19˝ roviny

Obj. č. DK 7552.002 7552.100 7552.110

Vybavení KVM s 8 porty KVM s 32 porty KVM s 32 porty

Počet počítačů v režimu Stand­Alone 8 32 32

Počet uživatelů (s ochranou heslem) 1 1 1

Kaskádové propojení 2) jako Slave na SSC view/

compact 32 Cat (s převzetím OSD)


OSD menu ovládané myší (v angličtině)

Přepnutí OSD menu v zobrazení počítače

(s možností vypnutí)


OSD indikace využitých kanálů

Klávesové zkratky (hot keys) pro volbu počítače

Autoscan

Autoskip (přeskok neaktivních kanálů)

Druh kabelu k počítači, resp. k SSC Connect VGA/HD15 a PS/2 Cat 5, 6 Cat 5, 6

Maximální délka kabelu SSC – počítač

(podle kvality kabelu)

Podpora portů a systémová podpora

Vyvážení kabelu automatické

(s možností ručního doladění)

4 m 15 m (30 m) 15 m (30 m)

PS/2 a USB

PS/2, USB,

SUN­USB

PS/2, USB,

SUN­USB

– 1) 1)

LED indikace (na zadní straně) žádné Napájení Napájení

Max. video rozlišení (závislé na délce kabelu)

1280 x

1024@85 Hz

1920 x

1440@75 Hz

1920 x

1440@75 Hz

Šířka pásma 200 MHz 250 MHz 250 MHz

2

3

Počítač

Konzola

Port pro kaskádové propojení

(připojení pro Slave pouze SSC compact)

SUB­HD15 /

PS/2 / USB­B

SUB­HD15 /

PS/2 / USB­B

RJ 45 RJ 45

SUB­HD15 /

PS/2

SUB­HD15 /

PS/2

– RJ 45 RJ 45

Servis (pro aktualizace firmware) – Zdířka 2,5 mm Zdířka 2,5 mm

Napájení 12 V DC (z jednotky monitor­klávesnice) –

Napájení 100 – 240 V, 50/60 Hz

(interní síťový zdroj, IEC320, C14)

– –

Příkon (cca) 10 W 13 W 13 W

Provozní teplota +5 až +45°C +5 až +45°C +5 až +45°C

Stupeň krytí IP 20 IP 20 IP 20

Skříň

Materiál Ocelový plech Ocelový plech Ocelový plech

Povrch

s práškovým

nástřikem

s práškovým

nástřikem

s práškovým

nástřikem

Barva RAL 9006 RAL 9006 RAL 7035

Rozměry (bez přečnívajících částí) cca Š x V x H mm 482,6 x 44 x 140 482,6 x 44 x 140 482,6 x 44 x 140

Certifikace CE CE CE

1)

Při délce kabelu max. 15 metrů není třeba provádět žádné dodatečné manuální úpravy nastavení videa.

Kromě toho může být maximální délka kabelu cca 30 metrů (v závislosti na kvalitě kabelu).

Zde mohou být zapotřebí dodatečné ruční úpravy nastavení.

2)

Je možné kaskádově propojit až 3 jednotky SSC compact/view 32 Cat s jednotkou Master

(max. 125 serverů na 1 uživatele).

Příslušenství

Síťový připojovací kabel (pouze u SSC compact) – – 7200.210

3

3

Kabel CPU VGA/PS/2 (se zajistitelnými

konektory PS/2, na obou stranách)

Kabel CPU VGA/USB, USB­A (počítač)

na USB­B (přepínač)

2 m 7552.120 – –

4 m 7552.140 – –

2 m 7552.122 – –

5 m 7552.142 – –

SSC konvertor PS/2 – 7552.201 7552.201

SSC konvertor USB – 7552.202 7552.202

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

781


KVM přepínače

1

2

SSC premium 2/16, 4/32, 8/32

Vysoce integrovaná soustava přepínačů

KVM­Matrix na bázi Cat technologie

Přepínací technologie KVM, která se dá flexibilně

přizpůsobit vašim potřebám. Pomocí Cat technologie

(přenos signálů pro klávesnici, video a myš

pomocí Cat kabelu) lze snížit náklady potřebné

pro kabeláž.

Možné jsou vysoce kompaktní 1 U systémy až

s 32 serverovými porty. Maticové přepínače zároveň

poskytují každému z připojených uživatelů

neomezený přístup k vybranému počítačovému

systému. Pro správu jsou k dispozici nejrůznější

typy konzolí.

Díky oddělení hardwarového přepínače a ovládací

konzoly lze přizpůsobit systémy libovolnému

požadovanému počítačovému prostředí. V rámci

počítače je převod na standardní rozhraní PC

realizován pomocí jednotlivých konvertorů, které

optimalizují veškeré signály (klávesnice, myš,

videosignál) pro přenos pomocí Cat kabelu.

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 7035

Stupeň krytí:

IP 30

Je třeba ještě

přiobjednat:

Konvertor SSC (v závislosti na počtu počítačů)

a nejméně jedna ovládací konzole,

viz strana 784/785.

Síťový připojovací kabel (DK 7200.210),

viz strana 775.

Příklad zapojení:

Naleznete na internetu.

3

4

Rittal SSC premium

1 2 3

2/16 4/32 8/32

Obj. č. DK 7552.020 1) 7552.030 1) 7552.040 1)

Vybavení

Počet počítačů v režimu Stand­Alone 16 32 32

4

Počet počítačů při kaskádovém propojení jako matice

(max. 3 úrovně, přepínače SSC premium stejného typu)

Počet uživatelů (lokálních, vzdálených, IP)

současně připojených

1024 2048 512

2 4 8

Počet možných uživatelů (s přidělenými oprávněními) 128 128 128

Integrovaná správa uživatelů/počítačů

Podpora centrálního adresování a autentizačních systémů – –

OSD menu ovládané myší (v angličtině)

Indikace konfigurace systému v OSD na každý počítač (větev)

Přepnutí OSD menu v zobrazení počítače (s možností vypnutí)

OSD indikace využitých kanálů

Klávesové zkratky (hot keys) pro volbu počítače

Druh kabelu k SSC konvertoru a SSC konzole Cat 5, 6 Cat 5, 6 Cat 5, 6

Maximální délka kabelu konzole – počítač (podle kvality kabelu) 300 m 300 m 300 m

Podpora portů a systému (SSC konvertor)

Vyvážení videa/kabelu automatické (s možností ručního

doladění)

Indikační LED diody na přední straně

PS/2, USB,

SUN­USB/VT100

PS/2, USB,

SUN­USB/VT100

PS/2, USB,

SUN­USB/VT100


Napájení/napájení redundantní

Systém připraven (rozsvítí se, jakmile je bezchybně

dokončeno bootování systému)


Stavový přepínač (svítí, když SSC pracuje)

Indikační LED diody na zadní straně

Port počítače osazen/připojen žlutá/zelená žlutá/zelená žlutá/zelená

Port konzole osazen/připojen žlutá/zelená žlutá/zelená žlutá/zelená

Síťový port Full Duplex/Half Duplex – – žlutá/blikající

Síťový port stavu propojení/aktivity – – zelená/blikající

Max. video rozlišení (závislé na délce kabelu)

1920 x 1440 @

75 Hz

1920 x 1440 @

75 Hz

1920 x 1440 @

75 Hz

Šířka pásma 250 MHz 250 MHz 250 MHz

Ovládání spínací zásuvkové lišty (zap/vyp)

Připojení

Počítač/konzole RJ 45 RJ 45 RJ 45

Servis (přední strana) pro aktualizace firmware Zdířka 2,5 mm Zdířka 2,5 mm Zdířka 2,5 mm

RS232 (přední strana) RJ 11 RJ 11 RJ 11

Datová síť – – 2 x RJ 45

Napájení přes konektor s plochými kolíky (IEC320 C13)

Redundantní napájení (se SSC Power Pack) 4pól­mini­DIN 4pól­mini­DIN 4pól­mini­DIN

Napájení (interní síťový zdroj)

90 – 264 V/

47 – 63 Hz

90 – 264 V/

47 – 63 Hz

90 – 264 V/

47 – 63 Hz

Napájení, externí, redundantní 12 V/cca 1 A 12 V/cca 1 A 12 V/cca 1 A

Příkon (cca) 12 W 13 W 16 W

Rozměry (bez přečnívajících částí) cca Š x V x H mm 482,6 x 44 x 286 482,6 x 44 x 286 482,6 x 44 x 286

Shoda CE CE CE

1)

Dodací lhůta na vyžádání.

782 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


KVM přepínače

SSC Duo 16

Ultrakompaktní přepínač KVM, který má lokální

přístup i IP přístup. K připojeným serverům mohou

mít paralelně/současně přístup oba tito uživatelé.

Pomocí Cat kabelu a adaptéru SSC konvertoru

(dodává se jako provedení PS/2 a USB) lze připojit

až 16 serverů. Procesorem řízená emulace klávesnice/myši

v každém kanálu zajišťuje bezchybné

bootování a bezpečné a spolehlivé přepínání mezi

připojenými počítači. Integrovaná IP konzole

umožňuje přístup k serveru nezávisle na místě až

na úrovni BIOS.

Přístup může probíhat jak přes integrované webové

rozhraní (klient Java), tak i bezplatný klientský

software pro Windows a vybrané distribuce Linux.

Přepínač má k dispozici správu oprávnění až pro

16 uživatelských profilů.

Materiál:

Ocelový plech, s práškovým nástřikem

Barva:

RAL 7035

Stupeň krytí:

IP 40

Je třeba ještě

přiobjednat:

Pro každý připojený počítač je třeba vždy jeden

adaptér SSC konvertoru DK 7552.201 (PS/2)

nebo DK 7552.202 (USB),

viz strana 785.

Upozornění:

Aktualizace softwaru naleznete na stránce

www.rittal.com

SSC Duo 16

Obj. č. DK 7552.510

Vybavení

Počet počítačů, které lze připojit 16

Počet uživatelů (lokálních, IP) současně připojených 2

Počet možných uživatelů (s přidělenými oprávněními) 16

Integrovaná správa uživatelů/počítačů (také prostřednictvím adresářových služeb)

OSD menu ovládané myší (v angličtině)

Přepnutí OSD menu v zobrazení počítače (s možností vypnutí)

OSD indikace využitých kanálů

Klávesové zkratky (hot keys) pro volbu počítače

Druh kabelu k SSC konvertoru a SSC konzole Cat 5, Cat 6

Max. délka kabelu konzole – počítač (podle kvality kabelu)

Podpora portů a systému (SSC konvertor)

Vyvážení videa, vyvážení kabelu automatické (s možností ručního doladění)

Indikační LED diody

Napájení

Systém připraven

(rozsvítí se, jakmile je bezchybně dokončeno bootování systému)

Stavový přepínač (svítí, když SSC pracuje)

Síťový port (aktivity, stavu propojení)

Max. video rozlišení (závislé na délce kabelu)

Šířka pásma

Připojení


30 m

PS/2, USB


1920 x 1440 @ 75 Hz

250 MHz

Počítač/konzole RJ 45

Servis pro aktualizaci firmware

Zdířka 2,5 mm

Datová síť RJ 45

Napájení přes konektor s plochými kolíky (EN 60 320 C14)

Napájení (interní síťový zdroj)

Příkon (cca)

Rozměry Š x V x H cca

Certifikáty

Příslušenství


90 – 264 V/47 – 63 Hz

20 W

482,6 mm x 1 U x 290 mm

SSC konvertor PS/2 7552.201

SSC konvertor USB 7552.202

Cat 5 kabel 2 m 7320.472

Cat 5 kabel 5 m 7320.475

Cat 5 kabel 10 m 7320.481

Cat 5 kabel 15 m 7320.485

Síťový přívodní kabel (s ochranným kontaktem) 7200.210

CE

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

783


KVM přepínače

Lokální konzole

pro SSC premium

K montáži do

● 482,6 mm (19˝)

● na zadní straně 15˝/17˝ monitoru (9055.XXX)

Ideální spojovací článek mezi klávesnicí, monitorem

a myší (popř. jednotkou monitor­klávesnice

Rittal, MTE) a SSC premium. Prostřednictvím

konzole je možné pohodlně vybírat a spravovat

počítačové systémy připojené k přepínači pomocí

OSD. Napájení podle přání z jednotky monitor­klávesnice

Rittal, nebo při Stand­Alone 19˝ montáži

ze SSC Power Pack (DK 7552.220).

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 9006 (bílý hliník)

Rozsah dodávky:

Včetně montážního materiálu.

Technické údaje:

Video rozlišení: max. 1920 x 1440 @ 75 Hz

(v závislosti na délce kabelu)

Šířka pásma videa: 250 MHz

Napájení: 12 V DC (z jednotky monitorklávesnice,

MTE) nebo ze SSC Power Pack

DK 7552.220

Rozměry:

Š x V x H mm: 325 x 44 x 85 (Stand­Alone)

Š x V x H mm: 482,6 x 44 x 140

(vestavěná v 19˝)

Typ Balení Obj. č. DK

Lokální konzole 1 ks 7552.200

Dodací lhůta na vyžádání.

Přípojky (zdířky):

PS/2 (klávesnice/myš)

USB­A (klávesnice/myš)

D15 (VGA video RGB & Sync.)

RJ 45 (propojení KVM­Matrix)

Mini DIN 4 (napájení 12 V)

Je třeba ještě

přiobjednat:

Pouze u 19˝ montáže bez jednotky monitorklávesnice:

SSC Power Pack DK 7552.220,

viz strana 786.

Patchkabel Cat 5,

viz strana 786.

Konzole Cat 5

pro SSC premium

Tato vzdálená konzole tvoří spojovací článek mezi

klávesnicí, monitorem, myší a SSC premium.

Prostřednictvím konzole je možné pohodlně vybírat

a spravovat počítačové systémy připojené

k přepínači pomocí OSD. Signály jsou přenášeny

kabelem Cat (podle kvality kabelu až na vzdálenost

300 m) přes KVM­Matrix do připojených

počítačů. Navíc lze v případě potřeby připojit 2

lokální PC. Konzole je provedena jako kompaktní

stolní skříňka s integrovaným síťovým zdrojem se

širokým rozsahem (19˝ provedení na zakázku).

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 7035

Technické údaje:

Video rozlišení: max. 1920 x 1440 @ 75 Hz

(v závislosti na délce kabelu)

Šířka pásma videa: 250 MHz

Napájení (interní síťový zdroj):

100 – 280 V, 50 – 60 Hz/0,2 A

Rozměry:

Š x V x H mm: 270 x 44 x 220

Typ Balení Obj. č. DK

Konzole Cat 5 1 ks 7552.212

Dodací lhůta na vyžádání.

Přípojky (zdířky):

PS/2 (klávesnice/myš) USB­A (klávesnice/myš)

SUB­HD15 (VGA video RGB & Sync.)

2 x Cat (RJ 45) pro připojení dvou lokálních

počítačů pomocí SSC konvertorů

(VGA, PS/2 nebo USB)

RJ 45 (propojení KVM­Matrix) IEC320 C14

(napájení)

Mini DIN 4 (redundantní napájení)

Je třeba ještě

přiobjednat:

Patchkabel Cat 5,

viz strana 786.

SSC konvertor pro lokální počítače,

viz strana 785.

Síťový přívodní kabel (např. DK 7200.210),

viz strana 775.

784 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


KVM přepínače

Konzole IP

pro SSC premium (KVM­over­IP)

Vzdálená konzole IP umožňuje přístup k počítačům

připojeným ke KVM­Matrix přes libovolnou

síť TCP/IP. SSC IP konzole je hardwarové řešení a

zajišťuje dálkové monitorování počítačů již během

bootovací fáze až na úrovni Bios. Během provozu

je kdykoli možný přístup k cílovým počítačům prostřednictvím

webového prohlížeče a Java appletů

(nezávisle na operačním systému) nebo s pomocí

optimalizovaného klientského softwaru pro běžné

operační systémy, pokud Java není podporována.

Tento klient disponuje rozšířenými funkcemi (např.

režim prvního uvedení do provozu) a smí se používat

bez omezení v celém podniku. Kromě dálkového

přístupu přes IP je SSC IP konzole vybavena

lokálním portem (alternativa k IP přístupu) pro

zapojení klávesnice, myši a monitoru lokálně

v rozváděči.

Proto je přístup na konzoli navíc chráněn heslem.

Přístup KVM na webové rozhraní může být kódován

pomocí HTTPS (SSL 128 bitů). Aby se dále

zlepšilo zabezpečení proti výpadku, může být

SSC IP konzole rozšířena s použitím SSC Power

Pack (DK 7552.220) o redundantní síťový zdroj.

Materiál:

Ocelový plech

Barva:

RAL 7035

Typ Balení Obj. č. DK

IP konzole 1 ks 7552.214

Dodací lhůta na vyžádání.

Technické údaje:

Video rozlišení: max. 1280 x 1024 @ 75 Hz

Datová síť: 10/100 MBit/s

Síťový zdroj: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Rozměry:

Š x V x H mm: cca 440 x 44 x 380

Přípojky (zdířky):

PS/2 (klávesnice/myš)

UB­HD15 (VGA video, RGB a Sync.)

RJ 45 (propojení KVM­Matrix)

RJ 45 (Ethernet)

Sub­D (RS232)

IEC320 C14 (napájení)

Mini DIN 4 (redundantní napájení).

Rozsah dodávky:

Včetně klientského softwaru pro současné

operační systémy Windows (MS Windows 2000,

XP Professional, Server 2003, Server 2008,

Windows 7) a distribuce Linux (RedHat, Suse)

v německém a anglickém jazyce.

Je třeba ještě

přiobjednat:

Síťový připojovací kabel (DK 7200.210),

viz strana 775.

Patchkabel Cat 5,

viz strana 786.

SSC konvertor

pro SSC premium/Duo 16/view 32 cat

Konvertory SSC převádějí signály pro klávesnici,

video a myš z připojeného počítače do kabelu

Cat.

K dispozici jsou 3 různá provedení pro připojení

PC přes PS/2 nebo USB i zvláštní provedení pro

používání u počítačů SUN s připojením USB.

Ke každému počítači je zapotřebí jeden konvertor.

Každý SSC konvertor má své jednoznačné identifikační

číslo (ID).

SSC konvertor Balení Obj. č. DK

PS/2 1 ks 7552.201

USB 1 ks 7552.202

SUN­USB (němčina) 1 ks 7552.203

SUN­USB (angličtina USA) 1 ks 7552.204

Technické údaje:

Video rozlišení: 1600 x 1200 @ 85 Hz

Napájení: 5 V DC/cca 150 mA (z počítače)

Certifikace: CE

Rozměry: cca 65 x 45 x 20 mm

SSC konvertor VT100 (RS232)

pro SSC premium/Duo 16

S tímto adaptérem SSC je možné integrovat aktivní

síťové komponenty (např. spínač Ethernet), které

jsou vybaveny sériovým řídicím portem a podporují

terminálový režim VT100, do systému SSC

premium KVM.

Připojení:

Sub­D 9pól. (RS232)

RJ 45 (propojení s KVM­Matrix)

Mini DIN 4 (napájení)

Rozsah dodávky:

Včetně síťového zdroje

(100 – 240 V, 50/60 Hz sekundární, 12 V/0,7 A)

Síťový připojovací kabel DK 7200.210

Je třeba ještě

přiobjednat:

Patchkabel Cat 5,

viz strana 786.

Balení

Obj. č. DK

SSC konvertor VT100 1 ks 7552.205

Dodací lhůta na vyžádání.

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

785


KVM přepínače

Kabel CPU

pro SSC view 8/USB, PS/2 a USB

Kombinovaný připojovací kabel mezi SSC view 8

a jednotlivými servery vždy se 2 konektory HD 15

pro video a zajistitelnými, barevně označenými

konektory PS/2 po obou stranách pro klávesnici

a myš.

Kabel USB s konektorem USB­A a USB­B

(připojení přepínače) a kabel VGA.

Připojení Délka kabelů Obj. č. DK

PS/2 2 m 7552.120

PS/2 4 m 7552.140

USB 2 m 7552.122

USB 5 m 7552.142

Patchkabel Cat 5

Pružný, konektory osazený patchkabel Cat 5 STP

se stíněnými konektory RJ 45 pro spojení konvertoru

a konzoly SSC s přepínačem SSC premium.

Kabely jsou 1 : 1 osazeny podle

AT&T 258A/T568B a splňují normy

ISO/IEC 11801, UL E151955.

Barva:

Šedá

Délka m Balení Obj. č. DK

2 4 ks 7320.472

5 4 ks 7320.475

10 1 ks 7320.481

15 1 ks 7320.485 1)

1)

Dodací lhůta na vyžádání.

SSC Power Control

pro SSC premium

Pomocí tohoto adaptéru je možné spínat zásuvkové

lišty Power Control Unit (DK 7200.001) a aktivní

modul PSM (DK 7856.201), a to jednotlivě nebo

po dvojicích (pro servery s redundantním napájením).

Řízení zajišťuje OSD integrované v SSC premium.

Je možné spínat max. 8 modulů PSM a PCU

(max. 64 konektorových patic EN 60 320 C13).

Upozornění:

Přívodní kabel mezi SSC premium a SSC Power

Control o délce 2,5 m je součástí dodávky.

Lze použít pouze s přepínači SSC premium

a moduly 7856.201 a 7200.001.

Je třeba ještě

přiobjednat:

Balení

Síťový zdroj (DK 7201.210).

Síťový kabel (DK 7200.210),

viz strana 775.

Alespoň 1 aktivní modul PSM/PCU,

pouze DK 7856.201, viz strana 385

a DK 7200.001, viz strana 700.

Patchkabel Cat 5,

viz strana 786.

Obj. č. DK

SSC Power Control 1 ks 7552.420

SSC Power Pack

Pro zlepšení zabezpečení proti výpadku doporučujeme

napájení přepínače SSC premium a

připojených uživatelských konzol provést jako

redundantní. K tomu slouží tento kompaktní síťový

zdroj se širokým rozsahem (AC: 100 – 240 V,

50/60 Hz, DC: 12 V/5 A) se zdířkou pro ploché

kolíky (EN 60 320) a připojovacím konektorem

Mini­DIN 4, který při výpadku 1. napájení z interního

síťového zdroje zajistí funkčnost KVM

přepínače.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího příslušenství.

SSC Balení Obj. č. DK

SSC Power Pack 1 ks 7552.220

Je třeba ještě

přiobjednat:

Přívodní kabel pro síťový zdroj,

viz strana 775.

786 Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství


Dynamic Rack Control

RFID montážní rám

pro TS 8

S integrovanou RFID čtečkou (anténou) pro

upevnění 19˝ vestavěných komponentů. Montážní

rám lze upevnit v TS 8 s přestavitelnou hloubkou

a slouží k uspořádání přední 482,6 mm (19˝) montážní

roviny.

Poloha komponentů je přesně registrována na

1/3 U, pro každou výškovou jednotku jsou integrovány

3 anténní prvky a signalizační LED. Tak je

také správně rozpoznána montážní poloha komponentů,

i když se nenacházejí přesně ve výškovém

rastru. Také čtení a zápis RFID tagů signalizuje

vždy jedna LED.

Zatížitelnost:

Statické zatížení max. 1000 kg při rovnoměrném

rozložení na dvě 482,6 mm (19˝) montážní roviny.

Materiál:

Ocelový plech, pozinkovaný

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Šířka

mm

Pro TS 8

Výška

mm

U

Je třeba ještě

přiobjednat:

RFID

montážní rám

vpředu

Obj. č. DK

Montážní rám

vzadu

Obj. č. DK

600 2000 42 7890.206 7856.719

800 2000 42 7890.208 7856.731

600 2200 47 7890.226 7856.722

800 2200 47 7890.228 7856.734

Další rozměry na vyžádání.

Vhodný montážní rám bez čtečky RFID

(viz tabulka s obj. č.) k vytvoření zadní montážní

roviny.

Montážní rám musí být připojen k RFID ovladači

DK 7890.500, viz strana 787.

RFID tagy

Pro každou součást je třeba vždy 1 RFID tag.

Každý tag má „jednoznačné identifikační číslo“

(UID, není to pořadové číslo), které nelze měnit,

jinak se v tagu uloží údaje v souladu s ISO 15693.

Při dodání jsou tagy bez záznamu. Tag se nalepuje

uvnitř/vpravo na 19˝ upevňovací úhelník.

Tag je vybaven samolepkou. Komponenty se poté

s tagem sešroubují s 19˝ rovinou.

Pasivní RFID tag s možností záznamu (13,56 MHz)

Balení

Obj. č. DK

20 ks 7890.020

RFID ovladač

Tento ovladač spojuje RFID čtečku (anténu) 19˝

montážního rámu s CMC. Jeho prostřednictvím

může CMC oznamovat automatické změny, graficky

zobrazit skříň s vestavěnými komponenty

a řídit kapacitu.

Pro každý rozváděč je třeba vždy 1 RFID ovladač.

Rozměry skříně Š x V x H:

136 x 44 (1 U) x 129 mm

Materiál:

Plast

Dimenzované napětí:

24 V DC

Připojení:

Zásuvka RJ 45 (připojení k CMC)

2 x Mini­DIN (připojení RFID rámu a podlahové

čtečky)

Balení

Je třeba ještě

přiobjednat:

Patchkabel Cat 5,

viz strana 786.

Obj. č. DK

1 ks 7890.500

Rittal Katalog 33/Systémové příslušenství

787

More magazines by this user
Similar magazines