Riviera tour

rivieratour.cz

Riviera tour

Vážení přátelé,

Pokud si myslíte, že tato otázka je absolutně zbytečná,tak bychom Vám rádi poskytli pár užitečných

informací a rad před tím,než začnete plavbu nakupovat. Tyto informace Vám předkládáme bez ohledu na

jiné cestovní kanceláře a i na nás samotné,neb jsou to problémy,se kterými se setkáváme téměř každý

deně.Níže tedy pár poznatků a rad.

U KOHO NAKOUPIT PLAVBU NA MOŘI?

Plavby na moři jsou specifickým produktem,který se na trhu pomalinku rozjíždí. Nic méně realita je

taková,že tyto plavby vzhledem k jejich atraktivitě začíná prodávat téměř každý. Jak se vyvarovat

špatného nákupu a jaká rizika mi hrozí?

1/Pokud Vás nabídka zaujme, zjistěte si více informací o prodejci plavby. Je lépe nakupovat plavby u

prodejců, kteří se plavbám věnují několik let a mají tento program zařazen jako nosný. Pokud se CK

věnuje pouze plavbám,je to první předpoklad k úspěchu.

2/Požadujte po CK vlastní katalog plaveb.CK která má svůj vlastní (ne zkopírovaný nebo přelepený)

katalog plaveb se této činnosti opravdu věnuje, neboť vydání katalogu obsahuje obrovské množství

práce , ale i finančních prostředků.

3/Reference-Některé CK si pro zlepšení své image založily reference na svých www. Často jsou tyto

reference psány samotnou CK a realita je úplně jiná. Nevěřte recenzím,kde není uveden přímý kontakt

na pisatele recenze. Raději brouzdejte po recenzích na internetu.

4/Nejlevnější cena? Pozor!!!. Sám Baťa říkal nejsme tak bohatí,abychom si mohli kupovat levné věci.Zde

doporučujeme dávat si velký pozor.Z naší praxe víme,že některé CK nabízejí plavbu pod nákupní cenu

plavební společnosti.To je pochopitelně nemožné.Takže pak Vám buď sdělí,že je plavba aktuálně

vyprodaná, ale okamžitě Vám nabídnou lepší kajutu za pochopitelně vyšší cenu.Takové jednání je

neetické nic méně téměř nepostižitelné a je na Vás,zda věřit takové nabídce.

Dalším problémem je,že plavbu koupíte na nízkou cenu velmi brzy a prodejce Vám před odjezdem tuto

plavbu změní. To už ovlivnit pochopitelně nemůžete a je třeba nakoupit plavbu opravdu u

autorizovaných prodejců.

DELEGÁTI A DOPRAVA:

Běžně se setkáváme se skutečností, že některé CK klientů přislíbí delegáta na lodi a ten pak na lodi

není.CK se pak vymlouvá na skutečnosti,že delegát byl podmíněn určitým počtem osob,které však nikdy

na lodi pochopitelně dohromady nenajdete (loď cca 2500-5000 klientů!!!)

CK RIVIERA TOUR GARATUJE U VYPSANÝCH PLAVEB S DELEGÁTEM VŽDY PŘÍTOMNOST DELEGÁTA NA

PALUBĚ LODI.

ALL INCLUSIVE:

Nabídka ALL INCLUSIVE je kapitola sama o sobě.Na letácích , v propagačních materiálech taktéž možná

najdete tuto nabídku, kterou pak v podmínkách plavby nebo v rozpisu cen najdete omezenu o

alkoholické nápoje a nápoje na baru nebo taky nápoje cocacolového druhu.Pokud je vyčleníte,de facto

se dostanete na běžnou plnou penzi.Podvod? Necháme na Vaše zvážení.


Hotely v

TAK TO NECHÁPU, U KOHO SI TEDY MÁM KOUPIT PLAVBU?

*u řádně pojištěné CK

*u cestovní kanceláře , která není na trhu první den,měsíc,či rok a zkušenosti s plavbami

*u CK která je autorizovaným prodejcem plaveb alespoň některé plavební společnosti

*u CK ,která zabezpečuje klientům servis v případě nouze

*u CK ,jejíž pracovníci dobře znají dění na lodi, znají veškeré procedury,odbavení,servis jídla,zábavné

programy,výlety a jejich ceny a pod.

JEDNO PRAVIDLO NA ZÁVĚR!!!

CK která pro klienta vytváří solidní servis (prodejní sít,katalogy,průvodci,delegáti,kvalitní pokyny

k odbavení a pod) má většinou cenové kalkulace stanoveny výše,než internetový prodejce,který mimo

plaveb prodává na jiném portálu třeba boty nebo prášky na praní.Je na vašem zvážení,zda jste ochotni

připlatit za dovolenou třeba 1000,-Kč a mít nejen pocit jistoty ,ale i perfektní servis a nebo raději ušetříte

a budete celou dobu trnout,aby se náhodou něco nestalo?To už je opravdu na Vašem výběru a zvážení.

Přejeme Vám šťastnou volbu a krásnou dovolenou

RIVIERA TOUR

NEUMÍM ANGLICKY,NEUMÍM ITALSKY,… ?

Nevadí ,svěřte se do rukou našeho delegáta při plavbách s dopravou a delegátem CK RIVIERA TOUR. Právě pro

takové situace je tu náš delegát k dispozici

Plavba s delegátem

Pokud je některý termín plavby vypsán s delegátem, znamená to, že při naplnění minimálního počtu účastníků

bude na palubě lodi přítomen delegát.Funkce delegáta na plavbě spočívá především v technickém a jazykovém

zázemí pro klienty. Delegát si s Vámi dá každý den hromadnou schůzku. Na těchto schůzkách Vám poradí v

praktických ohledech pobytu na lodi, bude Vám nápomocen při vyřizování případných požadavků, poradí Vám jak

se pohybovat v přístavech, do nichž se plavíte a co navštívit. Mimo to bude po celý den dostupný na telefonu pro

případ, že se vyskytnou urgentní záležitosti. Vzhledem k tomu že ve většině přístavů je k dispozici několik

fakultativních výletů (některé týdenní plavby nabízí i více 150 fakultativních aktivit), nezastává delegát na lodi

funkci průvodce pro fakultativní výlety a aktivity, neboť by nebylo možné vyhovět všem požadavkům. Nenaplní-li

se zájezd dostatečně budete v případě, že jste na termín přihlášeni, o této skutečnosti informováni, a CK se s Vámi

dohodne na dalším postupu

Vlastní doprava

Pokud cestujete vlastním automobilem do přístavu,vyžádejte si při podpisu smlouvy rezervaci místa na hlídaném

parkovišti přímo v přístavu.Cena parkovného je od 45-90 EUR/týden a hradí se přímo v přístavu v hotovosti. Pro

rezervaci je nutné nahlásit SPZ, druh a barvu vozidla.Máte-li parkovací místo zajištěno, prokážete se při příjezdu

do přístavu lodním lístkem a budete následovat instrukce personálu. Pro placení parkovného je třeba drobnější

hotovost.


Letecká doprava

U plaveb, s nimiž jste u nás zakoupili také letenky zajistíme na požádání transfery. Transfery,které u jednotlivých

plaveb RIVIERA TOUR nabízí, jsoujen navrženou možností přepravy mezi letištěm,hotelem a přístavem. Podle

logistických dispozic destinace se může jednat o hromadné transfery(především Evropa, některé plavby po Asii,

Karibiku a jiné plavby), privátní transfery, či kombinaci obojího. Nejedná se o povinný příplatek k plavbě. Klienti si

mohou zajistit transfery individuálně,nebo využít taxislužeb

Cestovní pasy, vízové a vstupní formality

U všech plaveb bez výjimky, tedy i u plaveb po zemích EU se musí účastníci plavby před naloděním prokázat

cestovním pasem platným minimálně ještě 6 měsíců po předpokládaném návratu plavby a to včetně dětí nad 6 let

věku. Nelze cestovat na občanský průkaz!Toto pravidlo platí také pro děti všeho věku. Pouze na plavbách po

Evropě mimo Chorvatska mohou být děti do 5 let napsány v pase rodičů. Všechny úřední předpisy a požadavky,

kterým je nutné vyhovět pro návštěvu zemí, v nichž má konkrétní plavba plánované zastávky, jsou výhradně věcí

klienta a je nutné mít veškerá víza a dokumenty vyřízené a připravené před nastoupením plavby. RIVIERA TOUR

Vám bude při vyřizování těchto formalit na Vaše přání nápomocná. Pro plavby zahrnující jakýkoli vstup na území

USA je nutné elektronické vstupní povolení (tzv. ESTA) Vstup na území Ruské federace je rovněž nutné vízum.

Vzhledem k procesním pravidlům nastaveným ruskými úřady je vízum zahrnuto v ceně fakultativních výletů.

Pokud plánujete v ruských přístavech opustit loď, musíte si koupit fakultativní výlet, jinak nebudete vpuštěni na

pevninu

Hotely v přístavu

Ve všech evropských i světových přístavech Vám můžeme zajistit jednorázové ubytování před plavbou i po ní.

Budete-li si chtít dovolenou prodloužit,

zajistíme Vám ubytování na libovolný počet nocí. V některých destinacích (především mimo Evropu) Vám můžeme

zajistit také kompletní poznávací balíčky s ubytováním na trase a pronájmem automobilu

KDY ZAKOUPIT PLAVBU NA LODI ?

Pro plavby lodí platí jednoduché pravidlo-čím dříve-tím lépe. Cenové kalkulace u plaveb jsou úplně

odlišné od cen,na které je klient zvyklý při nákupu zahraniční a nebo tuzemské dovolené.Čím dál

více klientů nakupuje dovolenou na last minute a spoléhá se tak na co nejnižší cenu.U plaveb je to

přesně naopak.Společnost vypisuje ceny cca 1 rok předem,tehdy si můžete zakoupit plavbu za

nejlepší cenu.Následuje pak ještě jedno slevové období-promo akce,která je před vánočními

svátky.V tu dobu již bývá značná část kajut vyprodána a následují takzvané pružné tržní ceny.To

znamená,že společnost ceny neustále mění podle aktuálního stavu prodeje volných kapacit na

lodi.Obecně lze tedy říci,že CK může garantovat pouze katalogovou cenu plavební společnosti,která

je stanovena jako cena maximální a je velmi vysoká,někdy i o více než 100% původní ceny.V praxi

to znamená,že jeden den muže stát kajuta například 20.000,-Kč na osobu a druhý den muže být

cena 15.000,-Kč a nebo i 40.000,-Kč. Zde rozhoduje vždy potvrzená rezervace. Proto doporučujeme

provést rezervaci plavby co nejdříve s dostatečným časovým předstihem.


CO OBSAHUJE CENA ZÁJEZDU ?

Pokud není uvedeno jinak,obsahuje cena zájezdu plavbu dle stanoveného rozpisu plaveb (plavební

společnost má právo plavbu v důsledku počasí a nebo nepředvídatelných skutečností plavbu

změnit),počet nocí ve vnitřní kajutě (pokud nebude Váš požadavek změněn na kajutu venkovní a

balkonovou –za příplatek),plná penze počínající nástupem na loď-snídaně,obědy,servírované

večeře a příležitostné půlnoční rauty nebo svačiny ,nápoje z nápojových automatů po dobu výdeje

stravy –převážně voda,někdy čaj,káva,juice,kakao mimo večeře,porúrské služby při nalodění a

vylodění,dětský a animační mládežnický klub,přístavní taxy,veškeré animační a zábavné programy

na lodi,bazény,vířivky… (služby delegáta jen u vybraných plaveb)

Cena zájezdu nezahrnuje cestu do přístavu pokud není v katalogu uvedeno jinak,delegáta (pokud

není v katalogu uvedeno jinak),fakultativní výlety lodní společnosti,servisní poplatek 7

eur/osoba/den ,děti 3,5 eur/dítě/den splatný na lodi při vyúčtování služeb,nápoje,drinky zakoupené

na barech a konzumaci z pokojového minibaru,služby kadeřníka,sauny,masáže a jiné služby.Ke

každé objednávce je automaticky připočítána částka 15% jako součást poplatku.

JAK SE MÁM V CENÁCH VYZNAT A JAKÉ CENY JSOU UVEDENY V KATALOGU?

V našem katalogu uvádíme vždy cenu za osobu.Cena je kalkulována vždy za vnitřní kajutu

v optimální knihovací třídě a je stanovena dle ceníku plavební společnosti v cenách za včasný

nákup.Jsou to tedy nejnižší možné ceny za plavbu a proto je u všech cen uvedena cena od.To

znamená,že v praxi se cena muže lišit a cena v katalogu slouží pouze jen jako orientační cena pro

Vaši představu,jaký objem finančních prostředků je nutno si na dovolenou na lodi vyčlenit.Plavby

s dopravou a delegátem uvedeny v přední části katalogu mají vždy pevnou cenu a tato cena se

během roku nemněni.

JAK ZJISTÍM PŘESNOU CENU A JAK OBJEDNAT PLAVBU

Zavolejte nám, (tel 571 424 588,577 012 757,603 170 508,604 253 781 ) nebo napiště E-mail :

info@rivieratour.cz a velmi rádi s Váma skonzultujeme Vaše požadavky ,navrhneme vám dopravu do

přístavu,vybereme plavební okruh a loď tak,aby Vaše spokojenost byla na prvním místě.Tím že se specializujeme

pouze na jednu plavební společnost máme vynikající přehled o všech lodích,službách a možnostech.Po této

konzultaci zašleme cenouvou nabídku a návrh cestovní smlouvy.Vaším podpisem a uhradou zálohové platby je

cestovní smlouva platná.

Dále bychom Vás rádi pozvali na naši prezentaci na

www.rivieratour.cz

More magazines by this user
Similar magazines