DZIENNIK URZßDOWY - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

nettax.pl

DZIENNIK URZßDOWY - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

86

DZIENNIK URZDOWY

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2011 r.

Nr 5

TRE:

Poz.:

INFORMACJA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

7 – z dnia 30 marca 2011 r. o odpornoci odmian ziemniaków oraz materiaów

hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum . . . . . . . . . . . . . . . 693

7

INFORMACJA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia 30 marca 2011 r.

o odpornoci odmian ziemniaków oraz materiaów hodowlanych ziemniaka na grzyba

Synchytrium endobioticum 2)

W zwizku z § 15 ust. 1 rozporzdzenia Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r.

w sprawie szczegóowych sposobów postpowania

przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania

si grzyba Synchytrium endobioticum

(Dz. U. Nr 183, poz. 1891, z pón. zm. 3) ) ogasza si

informacj o odpornoci nastpujcych odmian

ziemniaków wpisanych do wspólnotowego

katalogu odmian oraz materiaów hodowlanych

ziemniaka na patotyp 1(D1) grzyba Synchytrium

endobioticum okrelonej przez Instytut Hodowli

i Aklimatyzacji Rolin w Radzikowie:

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dziaem

administracji rzdowej – rolnictwo, na podstawie

§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z

dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóowego

zakresu dziaania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)

Niniejsza informacja bya poprzedzona informacj

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

8 grudnia 2010 r. o odpornoci odmian ziemniaków oraz

materiaów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium

endobioticum (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi Nr 32,

poz. 40).

3)

Zmiany wymienionego rozporzdzenia zostay ogoszone

w Dz. U. z 2005 r. Nr 27, poz. 226 i Nr 207, poz.

1737, z 2006 r. Nr 148, poz. 1072, z 2007 r. Nr 147, poz.

1037, z 2008 r. Nr 156, poz. 975 oraz z 2009 r. Nr 141,

poz. 1151.

4)

Numer nadany przez Centralny Orodek Bada

Odmian Rolin Uprawnych.

03-232 (STB 16210 4) ), 03-352 (STB 16310 4) ), 03-702

(STB 16410 4) ), 03-1049 (STB 16510 4) ), 03-1697 (STB

16610 4) ), 03-1824 (STB 16710 4) ), 347/94/401L,

348/94/401L, 97-117-3 (Patricia), 980666 (ZAH

15105 4) ), 981737 (ZAH 15205 4) ), Actrice, Agata,

Aladin, Ambasador, Andante, Antina, Arcona,

Arsenal, Aspirant, B 00/787/898, B 01/43/13, B

02/582/527, B 03/508/398, B-59082 (ZAH 15505 4) ),

Ballade, Bellaprima, Bellinda, Bellini, Caesar, Canberra,

Cantate, Cascada, Clarina, Colette, Crisps4All

(RZ 94-1549 4) ), D-42455 (SZC 1605 4) ), D-

42793 (SZC 2106 4) ), D-44901 (SZC 1905 4) ), D-45173

(SZC-2206 4) ), D-45501 (SZC 2306 4) ), Daisy, David,

Delikat, Derby, Désirée, Dido, Donald, Doris,

E 00/281/460, E 00/616/903, E 01/183/153,

E 01/261/448, E 04/479/706, E 94/351/827, Eldena,

Emma, Energie, Erntestolz, Eurobravo, Europrima,

Eurostarch, Fakse, Finessa, Forza, Frieslander,

Gala, Goldika, Golf, Grandeur, Hermes, Inova,

Jade, Juliane, K.00-981 (STB 14507 4) ; Boryna),

K.00-1018 (STB 14607 4) ; Szafran), K.00-1928 (STB

14707 4) ), K.01-50 (STB 15108 4) ; Kaszub), K.01-74

(STB 15208 4) ; Dekada), K.01-602 (STB 15308 4) ),

K.01-1046 (STB 16109 4) ), K 3308, K.97-1565 (STB

12104 4) ), Kea, Kiebitz, Labadia, Lady Christl, Lambada,

Laperla, Ludmilla, Maris Peer, Maris Piper,

Madeleine, Manitou, Marketa, Margarita, Melody,

Merlot, Metro, Miranda, Miriam, Mondial, Mozart,

Mungo, Mustang, Natalie, Natascha, Nicola,

Oktan, OL-25463 (ZAH 15305 4) ), OL-25807 (ZAH

16406 4) ), OL-26164 (ZAH 17207 4) ), OL-26472 (ZAH

18910 4) ), OL-26628 (ZAH 19010 4) ), Oleva, Olga,

Omega, Opal, Opus, Orla, Paola, Pentland Dell,


86

Dziennik Urzdowy

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 5 – 694 – Poz. 7

Piccolo Star, Platina, Pomqueen, Prestige, Ramses,

Red Anna, Red Fantasy, Red Lady, Riviera,

Rooster, Rosara, Rosita, Royal, Rumba, RZ-95-

6630, S.00-44120 (STB 14007 4) ; Magnolia), S.00-

44124 (STB 14107 4) ), S.00-44217 (STB 14307 4) ; Sezam),

S.00-44250 (STB 14808 4) ; Hetman), S.00-

44406 (STB 14407 4) ; Batory), S.01-983 (STB

14908 4) ), S.01-1795 (STB 15008 4) ; Jubilat), S.02-437

(STB 15409 4) ), S.02-1058 (STB 15509 4) ), S.02-1194

(STB 15609 4) ), S.02-1226 (STB 15709 4) ), S.02-1833

(STB 15809 4) ), S.02-1872 (STB 15909 4) ), S.02-2277

(STB 16009 4) ), S.99-43415 (STB 13106 4) ), S.99-

43469 (STB 13206 4) ; Gazela), S.99-43485 (STB

13306 4) ), S.99-43504 (STB 13406 4) ), S.99-43521

(STB 13506 4) ), SM-99-5107, Saline, Saphire, Sapolia,

Satellite, Saturna, Sifra, Simply Red, Sommergold,

Sprint, Suzan, Sylvana, SZ-207/10 (SZC-

3208 4) ; Hipek), SZ-240/1 (SZC-2607 4) ), SZ-502/2

(SZC-2807 4) ; Gaston), SZ-10561 (SZC-3308 4) ; Hubert),

SZ-10990 (SZC-3008 4) ), SZ-11140 (SZC-

3108 4) ; Hugo), SZ-11356 (SZC-3509 4) ), SZ-11390

(SZC-3609 4) ), SZ-13554 (SZC-3409 4) ), SZ-14709

(SZC-3709 4) ), SZ-13228 (STB-16910 4) ), SZ-13379

(STB-16810 4) ), SZ-13467 (STB-17010 4) ), SZ-14730

(STB-17110 4) ), Talent, Target, Taurus, Tebina, Terka,

Topas, Trasnsit, Triplo, UP 9.105/4 (UNPL

9.105/4; Primadonna), Wega, Westamyl, Valisa,

VDZ 97-207, Vendula, Vera, Verdi, Verne, Verona,

Vienna, Virgo, Vivaldi, Vlasta, Volumia, VR 98-72,

VR 98-1111 (Eurostar 4) ), VR 99-5107, VR 808, Westamyl,

Z-00.1183 (ZAH 17908 4) ), Z-00.1491 (ZAH

16607 4) ), Z-00.2461 (ZAH 16507 4) ), Z-01.0941 (ZAH

17508 4) ), Z-01.1981 (ZAH 18109 4) ), Z-01.2036 (ZAH

18309 4) ), Z-01.2392 (ZAH 18209 4) ), Z-01.3242 (ZAH

17408 4) ), Z-01.5496 (ZAH 17608 4) ), Z-01.5563 (ZAH

17708 4) ), Z-02.0523 (ZAH 18009 4) ), Z-02.1314 (ZAH

18409 4) ), Z-02.3914 (ZAH 18509 4) ), Z-03.0162 (ZAH

18710 4) ), Z-03.0847 (ZAH 18810 4) ), Z-03.1130 (ZAH

18610 4) ), Z-97 2885 (ZAH 16807 4) ), Z-981531 (ZAH

17007 4) ), Z-990348 (ZAH 16206 4) ), Z-991292 (ZAH

15906 4) ), Z-992150 (ZAH 17808 4) ).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki

Egzemplarze biece i archiwalne mona nabywa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, tel. 22 623 10 74, pok. 63,

www.minrol.gov.pl

Wydawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Redakcja i skad: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Druk: Centrum Usug Wspólnych - Wydzia Wydawnictw i Poligrafii,

ul. Powsiska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694 67 52; faks 22 694 60 48

Bezpatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 7.30-15.30)

www.wydawnictwa.cuw.gov.pl

e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl

Toczono z polecenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Centrum Usug Wspólnych - Wydzia Wydawnictw i Poligrafii,

ul. Powsiska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 1216/W/C/2011 ISSN 0208-9920 Nr ind. 355852 Cena 0,23 z (w tym VAT)

More magazines by this user
Similar magazines