Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły ... - Helion

pdf.helion.pl

Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły ... - Helion

Ćwiczenie 6.

Połącz równe iloczyny:

a) 3 ∙ 8 6 ∙ 5

5 ∙ 6 8 ∙ 7

1 ∙ 9 2 ∙ 0

7 ∙ 8 8 ∙ 3

0 ∙ 4 9 ∙ 1

b) 3 ∙ 2 ∙ 8 6 ∙ 5 ∙ 2

4 ∙ 7 ∙ 5 4 ∙ 9 ∙ 3

3 ∙ 9 ∙ 4 5 ∙ 6 ∙ 0

5 ∙ 2 ∙ 6 8 ∙ 3 ∙ 2

6 ∙ 0 ∙ 4 7 ∙ 4 ∙ 5

c) 2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 10 2 ∙ 6 ∙ 8 ∙ 5

1 ∙ 9 ∙ 7 ∙ 3 0 ∙ 9 ∙ 5 ∙ 6

5 ∙ 6 ∙ 2 ∙ 8 8 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 6

4 ∙ 7 ∙ 0 ∙ 2 5 ∙ 4 ∙ 10 ∙ 2

3 ∙ 8 ∙ 6 ∙ 4 7 ∙ 9 ∙ 3 ∙ 1

Ćwiczenie 7.

Zastosuj nawiasy w taki sposób, aby uprościć sobie mnożenie:

2 ∙ 5 ∙ 7

3 ∙ 4 ∙ 5

6 ∙ 5 ∙ 9

3 ∙ 8 ∙ 5

Liczby i działania pamięciowe 21

More magazines by this user
Similar magazines