Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły ... - Helion

pdf.helion.pl

Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły ... - Helion

Mnożenie pamięciowe

Ćwiczenie 1.

Oblicz iloczyny:

a) 6 ∙ 7 = . . . . . . . . . b) 90 ∙ 7 = . . . . . . . . . c) 30 ∙ 60 = . . . . . . . . .

5 ∙ 4 = . . . . . . . . . 6 ∙ 40 = . . . . . . . . . 90 ∙ 40 = . . . . . . . . .

9 ∙ 3 = . . . . . . . . . 8 ∙ 30 = . . . . . . . . . 70 ∙ 80 = . . . . . . . . .

6 ∙ 8 = . . . . . . . . . 60 ∙ 5 = . . . . . . . . . 50 ∙ 70 = . . . . . . . . .

4 ∙ 7 = . . . . . . . . . 5 ∙ 70 = . . . . . . . . . 40 ∙ 50 = . . . . . . . . .

Ćwiczenie 2.

Nie wykonując obliczeń, podkreśl liczbę, która jest najbliższa iloczynowi:

a) 31 ∙ 32 90, 180, 600, 900

b) 19 ∙ 22 40, 80, 400, 800

c) 23 ∙ 38 60, 80, 600, 800

d) 18 ∙ 19 40, 60, 400, 800

e) 9 ∙ 61 540, 690, 800, 900

f) 72 ∙ 8 150, 560, 880, 916

Ćwiczenie 3.

Połącz nawiasami liczby, od których rozpoczniesz mnożenie, i oblicz działania.

Przy wyniku zapisz literę Ł, jeżeli korzystałeś z łączności mnożenia, lub P

— jeżeli korzystałeś z przemienności mnożenia.

4 ∙ 2 ∙ 5 = . . . . . . . . . 5 ∙ 3 ∙ 8 = . . . . . . . . . . .

9 ∙ 5 ∙ 4 = . . . . . . . . . 4 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 3 = . . . . . . . . .

5 ∙ 6 ∙ 4 = . . . . . . . . . 5 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 2 = . . . . . . . . .

7 ∙ 8 ∙ 5 = . . . . . . . . . 8 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 5 = . . . . . . . . .

2 ∙ 7 ∙ 5 = . . . . . . . . . 6 ∙ 7 ∙ 5 ∙ 3 = . . . . . . . . .

22 Liczby i działania pamięciowe

More magazines by this user
Similar magazines